Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_osho-normunds-astra-04 Square81_13413623_1128443047197224_2250754058402404077_n

Bailes un vainas apziņa...

Vai bailes un vainas apziņa ir viens un tas pats? Un droši vien, tāpat kā gaisma atklāj tumsu, tā Jēzus lika cilvēkiem apzināties savu vainu.

Bailes un vainas apziņa nav viens un tas pats. Bailes, kad tās tiek pieņemtas, kļūst par brīvību; bailes, kad tās tiek noliegtas, atstumtas, nosodītas, kļūst par vainas apziņu. Ja tu pieņem bailes kā daļu no situācijas…

Bailes ir daļa no situācijas. Cilvēks ir daļa, ļoti maza, niecīga daļiņa, bet veselums ir bezgala plašs; piliens un vesels okeāns. Cilvēkam uznāk trīsas: “Es varu pazust veselumā, mana identitāte var pazust.” Tās ir bailes no nāves. Visas bailes ir bailes no nāves. Un bailes no nāves ir bailes no iznīcības.

Tas ir tikai dabiski, ka cilvēks baidās, trīc. Ja tu to pieņem, ja tu saki, ka tāda ir dzīve, ja tu to pilnībā pieņem, trīsas tajā pašā brīdi pazūd un bailes – tā pati enerģija, kas bija bailes, – atraisās un pārtop brīvībā. Tad tu zini, ka pat tad, ja piliens pazūd okeānā, tas tur vēl joprojām ir. Patiesībā piliens kļūst par visu okeānu. Tad nāve pārtop nirvānā, tad tu nebaidies pazaudēt sevi. Tad tu saproti Jēzus teikto: “Kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē, tas to mantos.”

Vienīgais veids, kā pārvarēt nāvi, ir to pieņemt. Tad nāve pazūd. Vienīgais veids, kā kļūt bezbailīgam, ir pieņemt bailes. Tad enerģija tiek atbrīvota un tā pārvēršas brīvībā. Taču, jat tu bailes nosodi, ja tu tās apspied, ja tu slēp savas bailes – ja tu sevi apbruņo un sargā –, tad rodas vainas apziņa.

Viss, kas tiek apspiests, rada vainas apziņu; viss, kas netiek atļauts, rada vainas apziņu; viss, kas nav saskaņā ar dabu, rada vainas apziņu. Tad tu jūties vainīgs par to, ka esi melojis citiem un pats sev. Tad neīstums ir vainas apziņa.

Tu jautā:
Vai bailes un vainas apziņa ir viens un tas pats?

Nē. Bailes var būt vainas apziņa, bet var ari nebūt, ja tu ar bailēm dari kaut ko nepareizu, tās kļūst par vainas apziņu. Ja tu vienkārši tās pieņem un neko nedari – tur jau ari nav nekas darāms! -,tad bailes pārtop brīvībā, tās pārtop bezbailībā.

Un droši vien, tāpat kā gaisma atklāj tumsu, tā Jēzus lika cilvēkiem apzināties savu vainu.

Nē, nepavisam. Jēzus mēģināja cilvēkiem palīdzēt atbrīvoties no vainas apziņas. Tādi bija viņa centieni. Visi viņa centieni bija vērsti uz to, lai cilvēki pieņemtu sevi un nejustos vainīgi, nejustu nosodījumu. Nesaki sev, ka tu esi neglīts, nepareizs, grēcinieks. Nenosodi. Lai kāds tu būtu, tu esi. Pieņem to, un šī pieņemšana kļūs par transformāciju.

Jēzus nekad neveicināja cilvēkos vainas apziņu. Tas bija viens no viņa noziegumiem. Jēzus mēģināja uzmundrināt vainīgos cilvēkus, tāds bija viņa noziegums. Jēzus mēģināja viņiem teikt: “Neesi vainas apziņas pārņemts, nejūties vainīgs. Pat tad, ja tu esi izdarījis kaut ko sliktu, tu neesi slikts. Iespējams, tu esi rīkojies nepareizi, taču tava būtība tādēļ nav slikta.” Rīcība var būt slikta, taču pati būtība vienmēr ir un paliek laba.

Jēzus pieņēma cilvēkus; grēcinieki jutās brīvi viņa klātbūtnē, kā mājās. Tas ari bija iemesls, kas sagādāja nepatikšanas. Rabīni, garīdznieki sāka teikt: “Kāpēc? Kāpēc tu ļauj grēciniekiem būt sev līdzās? Kāpēc tu ēd kopā ar viņiem, kāpēc tu guli kopā ar viņiem? Kāpēc tev seko tik daudz sabiedrības izstumto?”

Jēzus viņiem atbildēja: “Tā tam ir jābūt. Es nāku pie tiem, kas ir slimi. Slimais meklē ārstu, nevis tas, kurš jau ir vesels. Ejiet un padomājiet par to.” Jēzus sacīja: “Es esmu nācis, lai palīdzētu slimajiem, sasirgušajiem. Man viņi ir jāatbalsta, man jāpalīdz viņiem kļūt stipriem. Man jānes viņiem gaisma, man jāiedveš viņos jauna dzīvība, lai viņu enerģija kļūst dinamiska un plūstoša.”

Nē, Jēzus ir gaisma, kas neatklāj tumsu. Patiesībā – kad ir gaisma, tumsa pazūd. Gaisma tumsu neatklāj, gaisma to iznīcina.

Тā ir atšķirība. Garīdznieks norādīs uz tumsu. Garīdznieks nav gaisma, viņš nevar iznīcināt tumsu. Garīdznieks liks tev justies vainīgam. Garīdznieks radīs grēciniekus, viņš nosodīs un liks tev baidīties no elles mokām. Viņš radīs alkatību un iekāri pēc debesīm un tās atalgojumiem. Vislabākajā gadījumā garīdznieks var radīt tevī vēl vairāk baiļu un vēl vairāk alkatības. Tieši tas arī ir elle un debesis – baiļu un alkatības projekcijas.

Bet, kad parādās Jēzus, gudrais, tumsa vienkārši izzūd. Kad ir gaisma, tumsa nav redzama. Tumsas vienkārši nav, jo tumsa nav nekas cits kā gaismas neesamība.

Ja istabā ir tumšs un es tev iedodu lampu un saku: “Ej. Un paņem līdzi lampu, jo ar lampu būs viegli ieraudzīt tumsu…” Ja tu ieej tumsā, tad kā gan lai tu varētu ieraudzīt tumsu? Tas liekas neloģiski. Pat absurdi! Tumsu var redzēt tikai tad, ja nav gaismas. Ja tu paņem līdzi gaismu, tu nekādi nevarēsi ieraudzīt tumsu, jo tiklīdz ir gaisma, tumsas vairs nav.

Jēzus vienkārši iznīcina tumsu, viņš iznīcina vainas apziņu. Viņš rada cerību, pārliecību un ticību. Cilvēki, kuri ilgu laiku tikuši nosodīti, ir zaudējuši visas cerības. Viņi ir pieņēmuši savus grēkus, pieņēmuši savu riebīgo dzīvi, un viņi zina, ka nekas vairs nevar līdzēt. Viņi var tikai gaidīt elles mokas. Tādi cilvēki ir pieņēmuši, ka viņi tiks iemesti ellē, viņiem ir jācieš.

Jēzus nāk un palīdz cilvēkiem izkļūt no noslēgtās tumsas. Jēzus saka: “Tadas elles nav.” Jēzus saka: “Nāciet ārā! Kaut arī jūs to nezināt, elles nav; kaut arī dzīvojat noslēgtībā, elles nav. Nāciet ārā no tās, plūstiet! Atsalstiet un kustiet — dzīvojiet dzīvi! Nāciet saules gaismā! Dievs ir pieejams.”

Tas ir Jēzus teiktais: “Atgriezies, Dieva valstība ir tepat.” Jēzus neteic: ja tu esi grēcinieks, atgriešanās prasīs ilgu laiku, un, ja tu esi cienījams, reliģiozs cilvēks, atgriešanās prasīs mazāk laika, nē.

Vienkārši raugies uz to tā, it kā tu būtu sapņojis garu sapni, kurā biji grēcinieks. Kāds cits tajā pašā istabā sapņo, ka viņš ir svētais. Vai tad tev pamošanās prasīs ilgāku laiku nekā tam, kurš sapņo, ka ir svētais? Jūs abi sapņojat – gan grēcinieks, gan svētais. Un jums abiem nepieciešams vienādi ilgs laiks, lai pamostos.

Paradoksāli, bet dažreiz svētajam pamošanās var prasīt pat mazliet vairāk laika, jo viņš sapņo skaistu sapni. Viņš nevēlas no tā izkļūt. Turpretī grēcinieks jau atrodas murgā. Grēcinieks vēlas izkļūt, viņš kliedz un spiedz, kaut kādā veidā viņam ir jāizkļūst no murga. Viņš cenšas visiem spēkiem tikt ārā. Viņa sapnis nav skaists, tas ir riebīgs. Viņš ir ellē. Taču svētais, iespējams, negrib, lai viņu traucē. Viņš vēlētos pagriezties uz otriem sāniem un vēl mazliet pagulēt.

Atceries: kad tu esi laimīgs, atgriezties ir grūti; kad tu esi nelaimīgs, atgriezties ir viegli. Tas nozīmē, ka nelaimē un postā ir apslēpta svētība. Kad cilvēks ir laimīgs un viss iet gludi, vai tad viņam rūp sevi mainīt? Kad cilvēks ir bēdīgs, dziļās sērās, ciešanās, raud gaužas asaras, tad viņam gribas no tā izkļūt. Ciešanas ir labas, jo tās dod iespēju pamosties, pamosties no miega. Nekas nav slikts, ja tu proti to pareizi izmantot. Pat indi var izmantot zāļu vietā, un tā var uzlabot dzīvi.

Ja tevi pārņem vainas apziņa, mēģini saskatīt, kāpēc tā notiek. Jā, cilvēks ir bezpalīdzīgs. Tieši tā! Un cilvēks ir nezinošs. Pieņem šo bezpalīdzību, šo nezināšanu un lūdz. Ļauj asarām plūst, atzīsties, nožēlo, saki Dievam: “Es biju bezpalīdzīgs, es nezināju, un es nebiju spējīgs rīkoties labāk. Un es joprojām nespēju rīkoties labāk, ja vien Tu man nepalīdzi. Tāds, kāds es esmu, es atkal rīkošos nepareizi. Tāds, kāds es esmu, es atkal Tevi pievilšu. Es nevaru paļauties uz sevi. Palīdzi man. Tikai Tava žēlsirdība var mani glābt”

Tā ir visa Jēzus mācība – lūdz pēc Dieva žēlsirdības, nepaļaujies pats uz sevi, jo līdz šim pašpaļāvība ir bijusi par iemeslu tavam postam.

Nē, Jēzus nekad nevienā neradīja vainas apziņu. Viņš mēģināja cilvēkus atbrīvot no vainas apziņas.

– Ošo

https://normundsastra.eu/bailes-un-vainas-apzina/

Library_page_7771285812_21772f2218_b
Pašizziņas prakses

Trīs dzīves likumi

Cilvēkiem būtu jāstāsta stāstus viens otram un jāklausās vienam otru. Katrs cilvēks, kuru jūs satiekat, sniedz jums vērtīgu mācībstundu, ...

1679
20. augustā, 2017
Library_page_5151138
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

1168
13. augustā, 2017
Library_page_dulas
Emocijas

Mierinājums jaunajiem vecākiem

Tavs bērns izvēlējās tevi – unikālo mammu un tēti, kam piedzimt. Viņš neizvēlējās gudro dakteri, skolotāju vai kaimiņieni, bet tevi.

769
17. jūlijā, 2017
Library_page_evdomadiaies-erwtikes-provlepseis-zodia-16-5-1-6-h793
Prāts & psiholoģija

Kā sadzirdēt savu aicinājumu

3 veidi, kā atcerēties, kāpēc Tava dvēsele izvēlējās tieši šo dzīvi   “Tu esi šeit ieradies ar noteiktu uzdevumu. Tu esi daļa no visuma...

5606
1. augustā, 2017
Library_page_gara-vasara-_2015_-231
Pašizziņas prakses

Tavas dzīves "restarts"

Būt veselam, dzīvespriecīgam un laimīgam - tā nav ne iedzimta īpatnība, ne "Dieva dāvana". Tāpat šim stāvoklim nav nekādas saistības ar n...

2377
13. jūlijā, 2017
Library_page_monks-in-sunlight-56a0c4953df78cafdaa4d8b4
Ķermenis & veselība

Kad es elpoju, es jūtu savu vienotību ar dzīvi

Parasti mēs nepamanām, kā elpojam, taču bez elpošanas nevarētu nodzīvot ne sekundi. No tā, kā mēs elpojam, ir atkarīgs, cik daudz mūsos i...

458
9. jūlijā, 2017
Library_page_0569f31d6d62baa0248c76ec1f964f01
Prāts & psiholoģija

Līza Burbo: nomainiet vārdu “problēma” ar vārdu “pieredze”

Jums patiešām ir problēmas? Es no sirds ticu, ka mēs izvairītos no liela daudzuma problēmu, ja nebūtu tāda apzīmējuma kā “problēma”. Vār...

1550
2. jūlijā, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

323
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

184
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

217
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

251
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

1778
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

544
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

11384
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

8338
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7972
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2768
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

2273
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2432
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6414
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

902
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

685
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

10878
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2804
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

681
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6718
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2608
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1701
16. martā, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

997
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1501
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1429
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1566
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1352
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1290
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1529
26. oktobrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
1246
9. janvārī, 2017