Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_normundsastra-eu-dziddu-krisnamurti-lv Square81_normunds-astra-22satsangs

Brīvība. Dumpošanās. Vientulība.

Nedz apspiešanas mokas, nedz nesaudzīga pielāgošanās ideālam disciplīna vēl nevienu nav aizvedusi līdz īstenībai. Lai nonāktu līdz īstenībai, prātam ir jābūt pilnībā brīvam, bez mazākā izkropļojuma.

No sākuma pajautāsim sev, vai mēs patiešām vēlamies būt brīvi? Kad mēs runājam par brīvību, vai mēs domājam pilnīgu brīvību vai brīvību no kaut kā neērta, nepatīkama vai nevēlama? Mēs vēlētos atbrīvoties no sāpīgām vai nepatīkamām atmiņām, mokpilniem pārdzīvojumiem, bet paturēt tās mūsu ideoloģijas, formulējumus un attiecības, kas spētu mums sagādāt baudu, sniegt apmierinājumu. Tajā pašā laikā noturēt vienu bez otra ir neiespējami. Jo, kā mēs redzējām, bauda ir neatdalāma no ciešanām. Tāpēc katram no mums ir jāizlemj, vai mēs gribam būt pilnībā brīvi. Ja mēs teiksim, ka vēlamies to, tad mums ir jāizprot brīvības daba un struktūra. Vai brīvība ir stāvoklis, kad mēs esam brīvi no kaut kā, no ciešanām, no kaut kādas trauksmes? Vai brīvība pēc savas būtības ir kaut kas cits? Jūs spēsit būt brīvi, teiksim, no greizsirdības, taču, vai šī brīvība nav reakcija un tādējādi – nebūt ne brīvība? Jūs varat būt brīvs no dogmas, ko ir diezgan viegli izdarīt, ja to izanalizē un atmet, taču dogmas atmešanas motīvs var būt dažādi pamatots, jo to var radīt vēlme atbrīvoties tikai no tās dogmas, kas vairs nav moderna vai ērta. Vai arī jūs varat vēlēties atbrīvoties no nacionālisma, jo ticat internacionālismam vai apzinieties, ka nav jēgas turpināt turēties pie šīs muļķīgās nacionālistiskās dogmas, ar tās ģerboņiem un tamlīdzīgām bezjēdzībām. Tādu dogmu jūs viegli varat atmest. Vai arī jūs varat vērsties pret kādu reliģisku vai politisku līderi, kas jums sola brīvību caur disciplīnu vai sacelšanos, taču vai šādam racionālismam, tādiem loģiskiem prāta slēdzieniem ir kas kopējs ar brīvību?

Ja jūs sakāt, ka esat brīvi no kaut kā, tad tā ir vienkārši reakcija, kas izsauks vien citu reakciju ar jauniem pielāgojumiem un jaunu kundzības formu. Tādā veidā jūs varat sastādīt veselu reakciju ķēdi, kuras katru posmu jūs noturēsiet par brīvību. Taču tā nav brīvība, tā ir tikai izmainītas pagātnes paildzināšana, kuram prāts pieķeras.

Mūsdienu jaunatne (kā jebkura jaunatne) atrodas dumpības stāvoklī attiecībā uz sabiedrību. Tā pati par sevi ir laba parādība. Taču dumpība nav brīvība, bet – reakcija, un šī reakcija rada pati savu šablonu, kuras gūstā jūs nonākat. Jūs domājiet, ka tas ir kas jauns. Taču tas tā nav. Tas ir vecais jaunā veidolā. Jebkura sociāla vai politiska sacelšanās neizbēgami atgriezīsies pie vecā buržuāzistiskā noskaņojuma.

Brīvība pienāk tikai tad, kad jūs saskatāt un darbojaties. Tā nekad nav dumpja rezultāts. Redzēšana ir darbība. Un šāda darbība notiek nekavējoties. Kad jūs saskatāt briesmas, tad nav nekādas prāta darbības, nekādu diskusiju vai svārstīšanās. Pašas briesmas rada vajadzību rīkoties, un tāpēc saskatīt nozīmē darboties, būt brīvam.

Brīvība ir prāta stāvoklis. Nevis brīvība no kaut kā, bet gan brīvības sajūta, kas ļauj apšaubīt un uzdot jautājumus par jebko, un tajā ir tik daudz spēka, darbības un enerģijas, ka tā uzreiz atmet visas atkarības, verdzības, pielāgošanās un pakļaušanās formas. Šāda brīvība nozīmē pilnīgu vientulību, būšanu vienam ar sevi. Taču vai prāts, kas ir audzināts noteiktā kultūrā, kas ir tik atkarīgs no apkārtnes, no savām personīgajām nosliecēm, spēs jebkad iegūt brīvību, kas nozīmē pilnīgu vientulību un kurā nav nekādas vadības, nedz tradīcijas, nedz autoritātes? Šī vientulība ir zināms iekšējs prāta stāvoklis, kas nav atkarīgs ne no kādiem stimuliem vai zināšanām un nav pieredzes vai spriedumu rezultāts. Vairums no mums nekad nav vientuļi, kad ir vieni paši. Mēs visi zinām, ko nozīmē būt izolētiem; kad sev apkārt uzbūvē sienu, lai izvairītos no triecieniem, nebūtu ievainojams, un kad kultivē nepiesaistīšanos, kas ir cita ciešanu forma. Vai arī kad dzīvo kādā ideoloģijā, spocīgā tornī no ziloņkaula. Būšana vienatnē ar sevi ir kas cits. Jūs nekad neesat vienatnē ar sevi, jo esat pilni ar atmiņām, nosacītību, ar jūsu pļāpīgo vakardienas kņadu. Jūsu prāts nekad nav skaidrs uzkrāto bezjēdzību dēļ. Lai būtu vienatnē ar sevi, jums jākļūst mirušam pagātnei; kad jūs esat viens, pilnībā viens, kad jūs nepiederat nedz ģimenei, nedz nācijai, nedz kultūrai, nedz noteiktam kontinentam, jums rodas sajūta, ka jūs esat ārpus visiem. Cilvēks, kurš ir pilnībā viens, viens pats ar sevi, tādā ziņā ir apveltīts ar pirmatnējo tīrību, un šī tīrība atbrīvo viņa prātu no skumjām.

Mēs nesam sevī kravu no tā, ko ir teikuši tūkstoš cilvēku, atmiņu kravu par visām sarunām. Atmest to pilnībā nozīmē būt pilnībā vientuļam. Bet prāts, kas atrodas vientulībā, ir ne tikai tīrs, bet arī jauns – ne laika vai vecuma ziņā, bet gan jauns, skaidrs, dzīvs jebkurā vecumā, – un tikai šāds prāts spēj saskatīt īstenību un to, kas nav izsakāms vārdos.

Šajā vientulībā jūs sākat saprast nepieciešamību pēc dzīves vienatnē ar sevi, tādu, kāds jūs esat, bet nevis tādu, kādam, jūsuprāt, jums būtu jābūt vai kāds jūs esat. Redziet, ja jūs varat uz sevi paraudzīties bez jebkādām trīsām, viltus pieticības, bez jebkādām bailēm, taisnošanās vai nosodījuma, tieši tas arī nozīmē dzīvot vientulībā ar sevi tādu, kāds jūs īstenībā esat. Kad jūs dzīvojat ar to ciešā saskarē, jūs sākat kaut ko saprast. Taču tajā brīdī, kad rodas pieradums pie tā, pieradums pie savas trauksmes, atkarības vai vēl kaut kā cita, jūs vairs nedzīvojat ar to. Ja jūs dzīvojat upes krastā, pēc dažām dienām jūs vairs nedzirdat ūdens čalošanu; ja jūsu istabā atrodas glezna, kuru jūs redzat katru dienu, tad pēc nedēļas jūs pārstājat to manīt. Tas pats notiek ar kalniem, ielejām, kokiem, tas pats – ar jūsu ģimeni, jūsu vīru, jūsu sievu. Taču, lai sadzīvotu ar kaut ko tādu kā greizsirdība, skaudība vai trauksme, jūs nekad nedrīkstat pie tā pierast, nekad nedrīkstat ar tiem samierināties. Jums jābūt uzmanīgiem pret tiem, it kā jūs rūpētos par tikko iestādītu koka stādu, cenšoties to pasargāt no saules un vētras. Jums jāizturas pret tiem ar gādību, nenosodot un neattaisnojot, – tikai tā jūs sāksiet tos mīlēt. Tas nenozīmē, ka jūs izjūtat mīlestību pret skaudības vai trauksmes stāvokli kā tas ir daudziem cilvēkiem. Tas drīzāk nozīmē, ka jūs izjūtat mīlestību pret to vērošanu. Un tātad… vai mēs spējam, jūs un es, sadzīvot ar to, kas mēs īstenībā esam, apzinoties, ka mēs esam truli, skaudīgi, pilni baiļu, ka uzskatām, ka esam spējīgi uz lielu mīlestību, kas patiesībā tā nav, ka viegli padodamies glaimiem un garlaicībai, – vai mēs spējam sadzīvot ar to visu, nepieņemot un nenoraidot, vienkārši vērojot bez iegrimšanas melanholijā, depresijā vai eiforijā?

Tagad uzdosim sev nākamo jautājumu: vai šī brīvība, šī vientulība, šī nonākšana saskarē ar mūsu sabiedrība kopējo struktūru var atnākt laika gaitā? Tas ir, vai šī brīvība ir iegūstama pakāpeniski? Pilnībā acīmredzami, ka nē, jo tiklīdz jūs pieslēdzat laiku, jūs tikai sevi arvien vairāk paverdzināt. Jūs nevarat kļūt brīvi pakāpeniski. Tas nav laika jautājums. Nākamais jautājums ir šāds. Vai jūs spējat apzināties šo brīvību? Ja jūs sakāt “brīvs”, tad jūs jau neesat brīvs. Tas ir līdzīgi tam kā cilvēks saka “laimīgs”. Tajā brīdī, kad viņš saka “es esmu laimīgs”, viņš atceras kaut ko, kas jau ir pagājis. Brīvība var atnākt tikai dabiskā kārtā un viegli, nevis kaismīgas vēlmes, alku un tiekšanās rezultātā. Jūs to arī neiegūstat, radot kādu brīvības tēlu atbilstoši jūsu domām par to, kādai tai vajadzētu būt. Lai pie tās nonāktu, prātam ir jāiemācās uztvert dzīve, kas ir neaptverama virzība, kas nav saistīta ar laiku, jo brīvība ir ārpus apziņas sfēras.

– Džidu Krišnamurti

https://normundsastra.eu/briviba-dumposanas-vientuliba/

Library_page_7771285812_21772f2218_b
Pašizziņas prakses

Trīs dzīves likumi

Cilvēkiem būtu jāstāsta stāstus viens otram un jāklausās vienam otru. Katrs cilvēks, kuru jūs satiekat, sniedz jums vērtīgu mācībstundu, ...

3
20. augustā, 2017
Library_page_5151138
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

993
13. augustā, 2017
Library_page_dulas
Emocijas

Mierinājums jaunajiem vecākiem

Tavs bērns izvēlējās tevi – unikālo mammu un tēti, kam piedzimt. Viņš neizvēlējās gudro dakteri, skolotāju vai kaimiņieni, bet tevi.

634
17. jūlijā, 2017
Library_page_evdomadiaies-erwtikes-provlepseis-zodia-16-5-1-6-h793
Prāts & psiholoģija

Kā sadzirdēt savu aicinājumu

3 veidi, kā atcerēties, kāpēc Tava dvēsele izvēlējās tieši šo dzīvi   “Tu esi šeit ieradies ar noteiktu uzdevumu. Tu esi daļa no visuma...

5489
1. augustā, 2017
Library_page_gara-vasara-_2015_-231
Pašizziņas prakses

Tavas dzīves "restarts"

Būt veselam, dzīvespriecīgam un laimīgam - tā nav ne iedzimta īpatnība, ne "Dieva dāvana". Tāpat šim stāvoklim nav nekādas saistības ar n...

2337
13. jūlijā, 2017
Library_page_monks-in-sunlight-56a0c4953df78cafdaa4d8b4
Ķermenis & veselība

Kad es elpoju, es jūtu savu vienotību ar dzīvi

Parasti mēs nepamanām, kā elpojam, taču bez elpošanas nevarētu nodzīvot ne sekundi. No tā, kā mēs elpojam, ir atkarīgs, cik daudz mūsos i...

420
9. jūlijā, 2017
Library_page_0569f31d6d62baa0248c76ec1f964f01
Prāts & psiholoģija

Līza Burbo: nomainiet vārdu “problēma” ar vārdu “pieredze”

Jums patiešām ir problēmas? Es no sirds ticu, ka mēs izvairītos no liela daudzuma problēmu, ja nebūtu tāda apzīmējuma kā “problēma”. Vār...

1517
2. jūlijā, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

293
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

176
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

204
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

235
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

1767
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

533
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

11359
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

8277
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7944
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2738
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

2255
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2402
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6390
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

876
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

675
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

9753
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2785
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

670
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6704
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2591
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1680
16. martā, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

992
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1491
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1418
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1561
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1349
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1285
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1519
26. oktobrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
1228
9. janvārī, 2017