Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_480101_495552970518156_1012264426_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Būt tēvam/mātei: loma vai funkcija?

Daudzi pieaugušie spēlē lomu, runājot ar maziem bērniem. Viņi izmanto muļķīgus vārdus un skaņas. Viņi piemērojas bērna līmenim. Viņi neizturas pret bērnu kā līdzīgu. Fakts, ka tu pagaidām zini vairāk vai esi lielāks, nenozīmē, ka bērns nav tavs līdzinieks. Lielākā daļa pieaugušo kādā dzīves brīdī kļūst par vecākiem, uzņe­moties vienu no visuniversālākajām lomām. Vissvarīīgākais jautājums: vai tu spēj pildīt tēva/mātes funkciju un pildīt to labi, neidentificējoties ar šo funkciju, tas ir, nepārvēršot to par lomu? Šīs nepieciešamās funkcijas daļa ir kā tēvam/mātei rūpēties par bērna vajadzībām, novērst bērna iekļūšanu briesmās un reizēm teikt bērnam, ko darīt un ko nedarīt. Tomēr, kad būt par tēvu/māti kļūst par identitāti, kad tava "es" sajūta pilnībā vai lielākoties izriet no tās, funkcija drīz vien kļūst pārāk uzsvērta, pārspīlēta un pārņem tevi. Bērnu vajadzību ap­mierināšana kļūst pārmērīga un pārvēršas izlutināšanā; briesmu novēršana no bērniem kļūst par pārmērīgu aizsardzību un traucē bērnu vajadzībai pētīt pasauli un izmēģināt visu pašiem. Norādīšana bērniem, ko darīt vai ko nedarīt kļūst par kontroli, pārākuma izrādīšanu.

Vēl vairāk — lomas spēlēšanas identitāte saglabājas vēl ilgi pēc tam, kad nepieciešamība pēc šīm konkrētajām funkcijām jau zudusi. Vecāki tad nespēj atteikties būt vecāki, lai gan viņu bērns jau pieaudzis. Viņi nespēj atteikties no vajadzības, ka būtu nepieciešami bērnam. Pat tad, kad pieaugušajam bērnam jau ir četrdesmit gadu, viņa vecāki nespēj atteikties no priekšstata: "Es zinu, kas tev der vislabāk." Vēl aizvien vecāku loma tiek spēlēta nepārvarami un tāpēc nepastāv patiesas attie­cības. Vecāki definē sevi ar šīs lomas palīdzību un neap­zināti baidās zaudēt identitāti, ja pārstās būt vecāki. Ja vinu vēlme kontrolēt vai ietekmēt pieaugušā bērna darbības tiks kavēta — kā tas parasti notiek — viņi sāks kritizēt vai izrādīt nosodījumu, vai mēģinās likt justies bērnam vainīgam tikai ar vienu mērķi — neapzinātu mēģinājumu saglabāt savu vecāka lomu, identitāti. Ārēji tas izskatās, it kā vecāki raizētos par savu bērnu, un viņi tam tic, bet patiesībā viņi tikai raizējas par savas lomas- identitātes saglabāšanu. Visas egoistiskās motivācijas ir savas vērtības vairošana un savtība, dažreiz gudri slēpta, pat no cilvēka, kurā ego darbojas.

Māte vai tēvs, kas identificējas ar vecāka lomu, var mēģināt arī kļūt pilnīgāks caur saviem bērniem. Ego vajadzība manipulēt ar citiem, lai aizpildītu trūkuma sajūtu, ko tas nepārtraukti izjūt, tādā gadījumā ir vērsta uz bērniem. Ja visneapzinātākie pieņēmumi un motivācijas, kas ir pamatā vecāku nepārvaramai tieksmei ma­nipulēt ar bērniem, tiktu pieņemti apzināti un izteikti vārdos, tie varbūt ietvertu kaut ko vai visu no šīs domas:

"Es vēlos, lai tu sasniegtu to, ko nekad neesmu sasnie­ dzis; es vēlos, lai tu pasaulei šķistu nozīmīgs, lai tādējādi es arī būtu nozīmīgs caur tevi. Nesarūgtini mani. Esmu tik daudz ziedojis tevis labā. Mana nosodījuma nolūks ir likt justies tev tik vainīgam un tik neērti, lai tu beidzot pakļautos manām vēlmēm. Nav nemaz jāsaka, ka es zinu, kā tev ir labāk. Es tevi mīlu un es turpināšu tevi mīlēt, ja tu darīsi to, ko es uzskatu tev labu esam."

Ja tu padari šādas neapzinātas motivācijas apzinātas, tad nekavējoties pamani, cik tās absurdas. Ego, kas slēpjas aiz tām, kļūst saredzams, tāpat kā tā disfunkcija. Daži vecāki, ar kuriem es runāju, pēkšņi aptvēra: "Ak Dievs, vai es to darīju?" Ja reiz tu saproti, ko dari vai esi darījis, tad arī spēj saskatīt tā niecīgumu, un šis neap­ zinātais modelis tādējādi beidz pastāvēt pats no sevis. Apzināšanās ir vislieliskākais pārmaiņu līdzeklis.

Ja tavi vecāki tā rīkojas attiecībā uz tevi, nesaki viņiem, ka viņi neapzinās un viņus satvēris ego. Tas liks viņiem vēl vairāk neapzināties, jo ego nostāsies aizsardzības pozīcijās. Pietiks, ja aptversi — tas ir viņos mītošais ego, tie nav viņi paši. Egoistiskie modeļi, pat senākie, dažreiz gandrīz brīnumaini izzūd, ja tiem iekšēji nepretojies. Pretspars tiem sniedz tikai atjaunotu spēku. Pat ja egois­ tiskie modeļi neizzūd, tu vari pieņemt savu vecāku iz­ turēšanos ar līdzjūtību, bez nepieciešamības reaģēt uz to, proti, nepersonificējot to.

Apzinies arī pats savus neapzinātos pieņēmumus vai cerības, kas slēpjas aiz tavas vecās, pierastās reakcijas pret vecākiem. "Maniem vecākiem vajadzētu atzinīgi novērtēt to, ko daru. Viņiem vajadzētu mani saprast un pieņemt tādu, kāds esmu." Patiesi? Kāpēc viņiem tas būtu jādara? Fakts ir — viņi to nedara, jo nespēj. Viņu apzināšanās attīstība vēl nav veikusi kvantu lēcienu līdz apziņas līmenim. Viņi vēl nav spējīgi nošķirties no savas lomas. "Jā, bet es nespēju justies laimīgs un apmierināts ar to, kas esmu, ja neesmu saņēmis viņu atzinīgu no­ vērtējumu un izpratni." Patiesi? Kādu atšķirīgu iezīmi vecāku atzinīgs vērtējums vai nosodījums patiesībā pie­ šķir tam, kas esi? Visi šie nepārbaudītie pieņēmumi izraisa daudz negatīvu emociju, nevajadzīgu nelaimju.

Esi modrs! Vai kādas no domām, kas iet caur prātu, ir tava tēva vai mātes apgūtas kultūras vai uzvedības ele­ mentu balss, kas varbūt saka ko šādu: "Tu neesi pietie­ kami labs. No tevis nekad nekas īpašs neiznāks," — vai kāds cits spriedums vai garīga nostāja? Ja tu apzināsies, tad spēsi aptvert, kāda šī balss tavā galvā patiesībā ir: sena doma, ko noteikusi pagātne. Ja tu apzinies, tev vairs nav jātic ikvienai domai, ko domā. Tā nav nekas vairāk kā vien sena doma. Apzināšanās nozīmē Klātbūtni, un tikai Klātbūtne spēj izgaisināt tevī neapzinātu pagātni.

"Ja domā, ka esi tik apskaidrots," Rama Dass teica, "dodies un pavadi nedēļu kopā ar saviem vecākiem." Tas ir labs padoms. Attiecības ar vecākiem nav tikai pir­ matnējas attiecības, kas nosaka toni visām turpmākajām attiecībām, tā ir arī lieliska tavas Klātbūtnes pakāpes pārbaude. Jo vairāk attiecībās ir kopīgas pagātnes, jo vairāk klātesošam tev jābūt; pretējā gadījumā tu būsi spiests vēlreiz un vēlreiz no jauna izdzīvot pagātni.

Ekharts Tolle, fragments no grāmatas "Jauna Pasaule"

https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

10
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

11
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

13
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

11
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

1182
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

300
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

10487
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

7417
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7504
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2384
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

1920
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2107
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6046
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

411
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

460
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

9353
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2525
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

418
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6301
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2300
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1460
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

13512
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2753
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

8395
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2703
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

4147
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

761
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

4156
17. janvārī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

767
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1251
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1192
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1336
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1134
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1093
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1302
26. oktobrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
994
9. janvārī, 2017