Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_dzives_koks Square81_logo_kras
Prāts & psiholoģija

Cilvēks nav vientuļa sala

Tik tiešām – cilvēks nav vientuļa sala, ne tikai sociāli psiholoģiskā, bet arī informatīvā un spēka ziņā. Kā koka zarus baro saknes, tā cilvēku dzimtas nākamās paaudzes smeļ spēku senču mantojumā. Šis mantojums ir gan fiziski taustāmā plānā atrdams, gan enerģijas daudzumā, spējās un talantos izpaudies, gan dzīves notikumos savirknējies. Viss dzīvais, arī clvēks, ir trīsdaļīgs – kopumu veido fiziskā jeb bioloģiskā, spēka jeb enerģijas, un domu jeb informatīvā daļa. Šāda triāde veido gan atsvišķas būtnes, gan sarežģītas kopienas, piemēram dzimtu. Dzimtas fiziskais mantojums mums ir saprotams un pazīstams – mantiskie novēlējumi, ģenētiskās īpatnības un dotumi, iedzimtās slimības un dažādas paaudžu vienošanās. To visu var izmērīt, apskatīt un aprakstīt. Ar enerģētisko daļu ir sarežģītāk, tā ir netveramāka substance, precīzi neizmērāma, bet sajūtama. Tā ietver mūsu rakstura īpašības, iedzimtās vēlmes un patikas, valdošās jūtas un ikdienas emocionālos stāvokļus, kā arī vitalitātes jeb dzīvības enerģijas daudzumu, kas mēdz būt stipri atšķirīgs dažādiem cilvēkiem. Vēl grūtāk pamatojama, bet acīmredzami novērojama ir informatīvā mantojuma daļa, kas izpaužas mūsu nez no kurienes radušajos uzskatos, domformās, izvēlēs, lēmumos un sižetos, ko dzīve it kā neviļus savērpj mums apkārt. Tāpat kā mūsu kermeņi, veidojoties mātes miesās, top no iepriekšējās paaudzes radītajām šūnām, mūsu enerģētiskās un informatīvās daļas top no mātes un tēva spēka un apziņas devuma, kas, savukārt, veidojies no viņu vecākiem un vecvecākiem.

Zīmējumā var redzēt dzimtas koku it kā no augšas. Šī ir vienkāršota shēma, kur redzami tikai vecāki un viens bērns, bez brāļiem, māsām, otrajiem laulātajiem un citiem ģimeņu sazarojumiem, kas mūsdienās kļūst izvien sarežģītāki. Redzams, ka vietā, kur dzimtas koka zars pārzāģēts kādu šiem cilvēkiem vien zināmu iemeslu dēļ, enerģijas plūsma pārtrūkst un nākamās paaudzes saņem mazāk spēka, nekā tām pienāktos. Turklāt jaunākās paaudzes ar savu enerģiju un dzīvi ‘aizlāpa’ sistēmas defektus, dodot savu spēku nevis bērniem, bet senčiem. Līdzīgi kā kokam nokalst zars, ja tam nozāģē kādu sakni, arī cilvēka dzīve deformējas, ja tas neaņem kādu sava dzimtas koka atzara enerģijas devu. Arī informatīvā laukā stājas spēkā nākamām paaudzēm destruktīvas programmas, jo dzimtas koks, kā vienota sistēma, cenšas šo robu aizaudzēt ar to zaru palīdzību, kuros dzīvība vēl plūst. Rezultātā cilvēki, kas dzīvo pēc šī energoinformatīvā defekta, ar laiku pamana, ka viņu dzīves notiek ne pavisam tā, kā viņi gribētu un darītu. Lai kā arī censtos, notikumu sekas neatbilst to cēloņiem, scenāriji atkārtojas vairākas reizes dzīvē, un arī no paaudzes paaudzē, un liekas, ka visa pasaule spēlē kādas sazvērnieciskas spēles pēc dīvainiem noteikumiem. Tā notiek tādēļ, ka dzimta kā sistēma liek kādam no nākamām paaudzēm neapzināti izdzīvot to, ko kāds cits iepriekš nav izdzīvojis. Turklāt šis cilvēks, kura neizdzīvotos notikumus mēs piepildām, var nebūr pazīstams, vai pat vispār nezināms.

Dzimta ir kopums, dzīvs organisms, apzināta un pašpietiekama sistēma, kas nemitīgi aug un attīstās, ar mērķi piedzīvot pilnību jeb veselumu. Veselums šai gadījumā jāsaprot kā visu iespējamo jūtu, īpašību, notikumu un raksturu piedzīvojums caur neskaitāmi daudziem dzimtas locekļiem daudzās paaudzēs. Tā kā šis veselums ir primārais mērķis, tam tiek veltīts galvenais spēks, kas rada dzīvību – absolūtā mīlestība. Mīlestības plūsma dzimtā būtu dabiska, nepārtraukta un mūžīgi radoša, ja vien nebūtu cilvēkam dotās brīvās gribas un izvēles, kas veido visdažādākos samezglojumus šajā plūdumā. Dzimtas enerģiju dīvainās spēles un samezglojumi nav jāuztver kā kādi slazdi vai ierobežojumi, bet kā mīlestības ceļu līkloči, kam paši dzimtas locekļi ir salikuši ceļā barjeras.  Šīs barjeras pamatā pamatāa būvētas no dažādu paaudžu priekšstatiem, aizspriedumiem, vājībām un bailēm, kas tiem cilvēkiem, kuri tās veidoja agrākos laikos, likās loģiskas un pašsaprotamas, bet mums tās vairs nav aktuālas. Mēs tās varētu vienkārši neņemt vērā – jo tā taču ir pagātne, ko nevar mainīt – un dzīvot tālāk savas dzīves tā, kā gribam un mākam, ja vien nebūtu šie energoinformatīvie traucējumi, kas mūsu dzīves neviļus pagriež tādōs ceļos, kādi mums anv atbilstoši. Jāsaka, ka fiziskos mantojumus neņemt vērā iz vieglāk – no tiem var atteikties, tos var ārstēt un trenēt, var pārtraukt vienošanās un likumiskās saistības. Energoinformatīvās lietas ir netveramākas, tās nevar mainīt ar gribas piepūli un dokumentārām saistībām vien. Lai izmainītu savu enerģiju un informācijas mantojuma nastu un pārvērstu to par spēku dodošiem resursiem, lai atbrīvotos no traucējošām saistībām un to vietā iegūtu dzimtas atbalstu, pasaule mums, cilvēkiem, ir devusi garīgā darba metodes, kas palīdz šo visu sakārtot.

Mūsdienās šīs metodes sauc par sistēmiskiem sakārtojumiem vai sistēmfenomenoloģijas metodēm, jo tās kārto ne vairs personibas aspektus, bet sistēmiskās (pamatā – dzimtas ) lietas un plūsmas. Agrāk šo darbu veica šamaņi, kas atgrieza cilvēka dvēseles zudušās daļas pie viņa atpakaļ un atbrīvoja cilvēku no svešu garu piesaistēm. Mūsdienu versiju pirmais noformulēja vācu misionārs - psihoterapeits Berts Hellingers 80-tajos gados, tādēļ to bieži vien dēvē par Helingera metodi, kas nav gluži korekti tiem daudzajiem praktizētājiem, kas nav pie paša Berta mācījušies un, visdrīzāk, lieto kādas atvasinātas sistēmisko sakārtojumu metodes. Sistēmu kārtošanas prakses pašlaik kļūst aizvien aktuālākas, jo to ietekme ir plašāka par psiholoģiju un psihoterapiju klasiskā izpratnē, un arī progresīvi psihoterapeiti un transpersonālie psihologi tās pielieto. Sistēmiskais darbs notiek energoinformatīvajos laukos, kas līdz šim bija ezotēriķu, bioenerģētiķu, dziednieku, garīdznieku un šamaņu joma.

Vārds sistēmfenomenoloģija sastāv no sistēma + fenomens, ar fenomenu saprotot dzīves parādības, elementus, vienības, kas veido struktūras un sakarības. Sistēmfenomenologs ir cilvēks, kas saprot cilvēku veidojošo un saistošo sistēmu uzbūvi un spēj nolasīt no energoinformatīvā lauka procesus šajās neredzamajās struktūrās. Kā fenomens šajā nozarē var būt gan cilvēks kā būtne, gan kāda enerģija, gan jūtas ar dažādu izcelsmi, gan konkrēts notikums vai tā astātais nospiedums laiktelpā. Sistēmisko sakārtojumu jēga un mērķis ir sakārtot sistēmu (dzimtas vai citu) tā, lai spēku plūsma tajā atjaunotos un katrs elements būtu savā īstajā vietā, citu pieņemts un akceptēts. Pēc šāda darba cilvēka dzīve pamazām sāk ritēt tādu gaitu, kādu tai piedod pats cilvēks ar savām vēlmēm, domām un rīcību. Par sistēmfenomenoloģijas metodēm uzskatāmas arī tradicionālās un mūsdienu šamaniskās prakses, karmiskās regresijas, holodinamika, iekšējo balsu dialogi, organizāciju sakārtojumi un sistēmiskais koučings, stalkings un gara radu struktūru kārtojumi.

Mūsu materiālajā pasaulē dzīvojot, cilvēku pamata vajadzības un resursi saistās ar dzimtu, un ar tās tuvāko strukturālo vienību – ģimeni. Tādēļ šie, dzimtas un ģimenes, sakārtojumi ir visaktuālākie un pirmie, pie kā ir vērts ķerties pēc tam, kad parastās psiholoģijas un dziedniecības iespējas izsmeltas vai izrādījušās nederīgas. Ir jautājumi, kas jau uzreiz šādā veidā risināmi, piemēram – paaudzēs atkātojošies attiecību un notikumu scenāriji, kad tiek izvēlēti partneri ar līdzīgām īpašībām, noteiktos cilvēku gados notiek līdzīgi notikumi, dažādu paaudžu nepazīstami cilvēki pieņem līdzīgus lēmumus, atkārtojas miršanas veidi vai gadi, parādās jūtas un emocijas, kam cēloņi citās paaudzēs, atkārtojas slimības bez medicīniskiem cēloņiem, atkārtojas atkarības un tipiskas materiālas problēmas. Pēc sistēmas sakārtošanas šīs problēmas un sakritības izzūd vai nu tā cilvēka dzīvē, kas šo sistēmisko darbu paveicis, vai viņa bērnu un nākošo paaudžu dzīvēs. Bieži vien šādai sistēmas kārtošanai ir harmonizējoša ietekme arī uz blakus esošiem cilvēkiem – fiziskajiem un gara radiniekiem. Ja dzimtas sistēmiskās problēmas atstāj nerisinātas, tās vai nu tiek mantotas tālāk – pārceltas un nākamām paaudzēm, vai parādās kā problēmas dvēseles turpmākajās inkarnācijās kā karmiskas problēmas, vai arī atspoguļojas attiecībās ar gara radiniekiem.

Sistēmiskais darbs praktiski vienmēr noris kopā ar šo procesu vadītāju, jo ir ļoti grūti pašam esot sistēmas iekšpusē, kārtot to, uzturot skatu no malas – tas būtu lidzīgi, kā mūsu kāja vai auss censtos atveseļot visu ķermeni kopumā. Sistēma ir arī mūsu ķermenis, kurā karam orgānam ir sava vieta un funkcija. Atsevišķi elementi dod ziņas kopumam, bet nevar izmainīt tā virzību un uzlikt savus nosacījumus, jo tie neredz šo kopējo virzienu un kopējo mērķi. Sistēmisko sakārtojumu vadītājs, sistēmfenomenologs, redz kopainu no malas, redz procesu virzību, spēj to iecelt konkrētājā laikā un vietā, kad noteik sistēmiskais darbs un noturēt vēlamajās robežās visa procesa garumā. Vadītājs spēj nolasīt it kā nerezamās energoinformatīvā lauka dotās zīmes, iztulkot tās un virzīt procesu attiecīgajam cilvēkam vēlamajā virzienā. Jāsaka gan, ka šis vēlamais virziens atbilst cilvēka dvēseles vajadzībām, ne prāta iegribām vai sociālajām vērtībām. Reizēm tas viss sakrīt, bet reizēm nē, un tad jāsaprot, ka patiesu laimi un mīlestību var sajust tikai dzīvojot abilstoši dvēseles ceļam, ka pārējais nes vien ātru, virspusēju apmierinājumu. Ļaujoties dvēseles ceļam, pamazām prāta priekšstati atkāpjas un viss dzīves plūdums harmonizējas bez speciālas piepūles. Sistēmiskais darbs var notikt gan individuāli, divatā ar vadītāju, gan grupā, kopā ar citiem cilvēkiem, kas uz sakārtojuma brīdi aizvieto kādus elementus konkrētā lauka struktūrā. Darbs grupā, protams, ir jaudīgāks, plašāks un precīzāks, tas dod lielu labumu visiem šī procesa daībniekiem, ne tikai tam, kura lauks tiek kārtots.

Marija Blūma-Kauliņa, sistēmfenomenoloģe, šamane, sistēmisko sakārtojumu vadītāja

_________

Sistēmisko sakārtojumu vadītāji kļūst aizvien vajadzīgāki, arī interesei par kvalitatīvu darbu sakārtojumu grupās ir tendence strauji pieaugt, tādēļ, sākot ar ši gada septembri ir iespēja apgūt licencētu kursu „Sistēmfenomenloģija un Helingera metode”. To organizē izglītības centrs – kosmozofijs institūts „Saskarsme” sadarbībā ar Sistēmfenomenoloģijas biedrību. Kurs dos plašu ieskatu dažādās sistēmiskā darba metodēs, tajā varēs apgūt sakārtojumu veidošanu un vadīšanu, energoinformatīvā lauka lasīšanu un citas noderīgas prasmes. Pasniedzēji – Latvijā praktiski strādājoši, pieredējuši šo metožu pārstāvji. Pieteikties lūdzam šeit: http://www.kosmopulss.lv/

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_tv-mozak
Prāts & psiholoģija

Izvairieties no ziņām

Ziņas prātam ir kā cukurs ķermenim Mēs esam tik labi informēti un tomēr zinām tik maz. Kādēļ tā? Tādēļ, ka pirms 200 gadiem tika izdomāt...

8078
14. aprīlī, 2016
Library_page_is_this_how_you_see_me-1429508
Prāts & psiholoģija

Prasme sadzirdēt savas vēlmes

Bieži runāju par to, "Kā izprast savas patiesās vēlmes", jo šī tēma ir izrādījusies par vienu no tām, kas cilvēkus interesē visvairāk, st...

10701
22. martā, 2016
Library_page_8377860-r3l8t8d-1000-7
Prāts & psiholoģija

32 atklājumi 32 gados

Ir brīži, kad sakrājas tik daudz jautājumu, ka tiem kaut kādā veidā ir jāļauj parādīties dienas gaismā. Rakstniece, žurnāliste, blogere u...

7884
13. martā, 2016
Library_page_12539983_10205473801705950_1452946770_n
Ķermenis & veselība

Slimība palīdz mums iegūt vēlamo

Daži psihoterapeiti uzskata, ka gandrīz visu saslimšanu pamatā ir psiholoģisks iemesls. Tomēr klasiskā medicīna oficiāli atzīst septiņas ...

12152
12. janvārī, 2016
Library_page_face
Prāts & psiholoģija

Pieci muļķības likumi

Pazīstama ekonomista raksts par to, kādēļ idioti ir tik bīstami un vai ir iespējams ar viņiem cīnīties. Itāļu vēsturnieks-ekonomists Kar...

11051
5. janvārī, 2016
Library_page_d9jdoptcm0g
Ķermenis & veselība

Iemācīties ieklausīties savā ķermenī

 „Visas slimības sākas galvā”. Tieši mūsu domas ir spējīgas vadīt tik sarežģītu sistēmu kā cilvēka organisms. Lai iemācītos valdīt pār s...

10222
11. decembrī, 2015
Library_page_12040762_m
Prāts & psiholoģija

Mācība par dziedinošo domu spēku

Luīze Heja mums atgādina, ka mēs paši esam atbildīgi par visiem notikumiem savā dzīvē - vislabākajiem un vissliktākajiem. Katra mūsu doma...

9090
21. novembrī, 2015
Library_page_img_1272
Prāts & psiholoģija

8 jautājumi, kas mainīs tavu dzīvi

„Manis teiktais varbūt nemainīs tavas domas, bet nekad nav par vēlu, vai, kā manā gadījumā, pārāk agri, lai kļūtu, kas tu vēlies būt. Tam...

9911
22. aprīlī, 2015
Library_page_1238860_543114525762000_854984976_n
Ķermenis & veselība

Zemapziņa tic tam, ko jūs sakāt

Esmu sapratusi, ka lielākā daļa cilvēku nemaz nevēlas dzirdēt labas ziņas. Viņiem patīk sliktās, jo tās dod iespēju pažēloties par dzīvi....

18592
24. martā, 2015
Library_page_8379310-r3l8t8d-1000-11
Prāts & psiholoģija

Viktors Frankls - tiem, kuri zaudējuši dzīves jēgu

Viktors Frankls - slavenais austriešu ārsts-psihoterapeits, psihologs un filozofs, pabijis Osvencimā. Piedāvājam nodaļu no viņa grāmatas ...

10404
13. janvārī, 2015
Library_page_gunes
Prāts & psiholoģija

10 lietas, ko tu piedzīvosi, kad sāksi izbaudīt vienatni

Ir cilvēki, kas domā, ka “būt vienam” ir slikti. Tas nozīmē, ka esi nesabiedrisks vai nevēlams, un neviena no šīm pozīcijām netiek uzskat...

8139
16. decembrī, 2014
Library_page_travel_0009
Prāts & psiholoģija

7 psiholoģijas likumi, kas spēj izmainīt jūsu pasaules uzskatu

Vienkārši, bet ļoti efektīvi  psiholoģijas likumi, spējīgi apgriezt kājām gaisā jūsu pasaules uztveri! Psiholoģijas likumi, kuri var pad...

24098
30. novembrī, 2014
Library_page_overworked
Prāts & psiholoģija

Kāpēc mēs visi esam tik aizņemti?

Eimija Raupa (rakstniece, akupunktūriste, herbāliste un sieviešu veselības un auglības eksperte) raksta izdevumā „The Huffington Post” 20...

6149
24. novembrī, 2014
Library_page_original
Prāts & psiholoģija

Возможно ли быть всегда счастливым?

Отсутствие энергии – это первый признак приближающихся несчастий и болезней. В Аюрведе говорится, что если человек продвигается в духовно...

5143
2. novembrī, 2014
Library_page_10325712_662210477185737_6215411496030530408_n
Prāts & psiholoģija

Ja šķiet, ka viss iet greizi, vienkārši atcerieties šīs 8 lietas

„Es sēžu uz savas slimnīcas gultas, gaidot abu krūšu noņemšanu. Bet dīvainā kārtā es jūtos laimīga. Līdz šim man nebija problēmu ar vesel...

8375
22. oktobrī, 2014
Library_page_1-2
Prāts & psiholoģija

Vēlēšanos veikals

Visuma nomalē atrodas kāds veikaliņš. Izkārtnes tam sen jau nav – to kādreiz aiznesa kāda viesuļvētra, bet jaunu izkārtni saimnieks nelik...

4935
19. augustā, 2014
Library_page_original-5
Prāts & psiholoģija

Sāpes no tuvākas iepazīšanās ar sevi

Kā mēs kļūstam ar kādu pietiekami tuvi, tad viņa sabiedrībā mēs neizbēgami noņemam visas maskas un sociālās lomas. Viņš pamazām uzzina mū...

4973
8. augustā, 2014
Library_page_315400_4051152993680_1122618631_n
Prāts & psiholoģija

15 iemesli, kāpēc sākt sekot savam sapnim jau šodien

Kādu dienu visa Jūsu dzīve nozibsnīs gar Jūsu acīm. Pārliecinieties, ka tā būs skatīšanās vērta /autors nezināms/. Vai Tev ir sapnis? Vē...

4808
31. jūlijā, 2014
Library_page_308511_542176242501837_471737872_n
Ķermenis & veselība

рАковая жизнь или психосоматика онкологии

Сегодня есть много «официальных» теорий возникновения рака. В них описываются влияния вирусов, мутаций и канцерогенов как пускового факто...

4738
28. jūlijā, 2014
Library_page_bicycle-1822528_1280
Prāts & psiholoģija

Проблема как тоник для эго

«Эго не чувствует себя хорошо, легко, ему не достаточно 
холмиков, оно хочет горы. Даже если это страдание, это не
 должен быть холмик, э...

3764
3. februārī, 2012
Library_page_1-2
Prāts & psiholoģija

Магазин желаний

На задворках Вселенной находился один магазинчик. Вывески на нем давно уже не было - ее когда-то унесло ураганом, а новую хозяин не стал ...

4464
15. septembrī, 2014