Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
No_picture Square81_dsc00744

Eseja.

Kas es esmu?

Jeb Cilvēka misija uz Zemes.

Dzīve izzūd sapņos, esamība – tapšanā.

Šri Satja Sai Baba.

Šķiet ,kādā dienā, kāds Nezināms spēks satvēra mani aiz rokas un teica – ejam, Tev jāuzzina.. Iespējams, šis te Nezināmais, jau bija man pie rokas, dienā kad es piedzimu, pat vēl pirms tam. Gatavs būt ar mani kopā manā dzīves ceļā, attiecīgi pēc iepriekšējo dzīvju pieredzēm ar jaunu sparu, uz jaunas starta līnijas kopīgi veikt veiksmīgu manu garīgo augšupejošo attīstību.

Daudzsološi..

Iespējams tā varēja būt.. viegli..

Bet vai varēja.. un vai ir grūti ?

Ko nozīmē būt cilvēkam un ,ko mēs šeit darām ? Sūrojamies par to, ka ne tādā valstī esam piedzimuši, ka nav pareizie laika apstākļi, ka nepatīk tas, kas ir jādara.. un vispār visapkārt ir pārāk daudz netaisnību..

Un kāpēc ir tā, ka parastos sadzīves apstākļos mums ne prātā neienāk, ka var būt arī savādāk un ,ka patiesībā mēs paši izvēlamies visu, kas ar mums notiek ?..

Un kāpēc mēs visu piedzīvoto aizmirstam atkal un atkal no jauna atgriežoties uz Zemi ? Un kāpēc mēs arī neapjaušam, ka jau būt vien par Cilvēku ir ļoti īpaša dāvana? It īpaši šajā laikā, kad pasaule nepārprotami mainās, tādejādi dodot mums iespēju izmainīt un atbrīvot sevi.

Un kāpēc par to ikdienā, par šim lietām – par cilvēka garīgo attīstību parasti nerunā, pat nedomā, un kāpēc tas šķiet tik mulsinoši?

Ir ārkārtīgi daudz kāpēc, bet ir arī skaidrs, ka visu tāpat nav iespējams uzzināt un jo vairāk uzzinām, jo mazāka sapratne rodas par lietu patieso iespējamo būtību. Un varbūt tur arī ir tas dzīves skaistums, ka kādā dzīves momentā tomēr nonākam pie apjausmas, ka patiesībā viss ir pavisam savādāk. Un labāk.

Mans ceļojums šajā, citādā pasaulē ir sācies. Un tas ir sācies ar atrastām atbildēm par šķietamību, kas mums liekās mēs esam, bet tomēr neesam. Ir trīs priekšnoteikumi, kas jāapzinās, lai virzītos attīstībā pa cilvēka būtības izpratni.

Man ir mans augums, bet es neesmu šis augums.

Man ir jūtas, bet es neesmu šīs jūtas.

Man ir prāts, bet es neesmu šis prāts.

Tātad, ķermenis ,kas sastāv no dažādiem audu veidiem, ar visām rīcības spējām un maņu orgāniem – tas neesmu es. Arī prāts, kas domā – tas neesmu es. „Un neziņa, kurā nav ne objektu, ne funkciju; neziņa, kas sastāv no vien atlikušajiem iespaidiem par objektiem ap mums – arī tas neesmu es.”

Tātad pēkšņi, pāri 30 gadu vecumam, es nonāku pie atklāsmes, ka es neesmu nekas no tā, ko par sevi līdz šim esmu domājusi. Jo domāšana tādā veidā, kā mēs to darām ir tikai „atspoguļotās pasaules atspoguļošana.” Un lai cik centīgi esmu vēlējusies savus pienākumus pildīt, uzņēmusies dažādas lomas, gribēdama par kaut ko būt; par mammu, par žurnālisti, par sportisti.. tam nav nozīme ,ja neapzinos savu patieso Es !! Jo lomas ar, kurām sevi vēlamies identificēt – arī tas nav mans Es. Un nav svarīgi, ka pastāvīgi vēlamies būt labāki – labākie, skaistāki, gudrāki.. ļoti, ļoti cenšamies, bet īsti laimīgi ilgstoši nespējam justies, un jo vairāk mēs cenšamies, jo vairāk sevi sasaistām un jo nelaimīgāki jūtamies, lai gan mērķis jau bija pavisam cits. Un vēl jo vairāk, patiesībā ir pavisam vēl cits mērķis, kuru mēs neapzināmies vai, ja saskaramies ar lietām, kas liek aizdomāties, pieņemt tomēr īsti nevēlamies, jo pasaulē, kurā dzīvojam taču ir visa kā tik daudz. Un kā tad nepamēģināt, kā vēlēties nesasniegt, lai vai kādiem šķēršļiem nāktos iet pāri, kā vēlēties nenopelnīt vairāk, iegūt vairāk.. Un pat ja tas viss izdodas un pat varbūt bez lieliem šķēršļiem, it kā varētu baudīt dzīvi un būt apmierinātam.. bet kaut kā tomēr pietrūkst.. Kāpēc? Kas ir tas, kas neļauj cilvēkam justies laimīgam, pat ja viņam reāli it kā nekā netrūkst? Vai mēs sevi vispār pazīstam?

Lai gan mans trieciens bija sāpīgs, tomēr esmu laimīga (un pateicīga) par to, ka man ir ļauts ieraudzīt, caur dažādiem Skolotājiem un mācībām uzzināt, nojaust par to kādai patiesībā vajadzētu būt cilvēka dzīvei. Zinu, ka līdz pilnībai vēl ir tālu, bet Es Esmu Ceļā.

Filosofijas vēstījums cilvēkiem ir „paskaties uz lietām un pasauli tas, ko tu redzi nav viss.”

Antroposofijā spriež par to „jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli, bet zaudē Dvēseli?”

Teosofija atklāj „Dvēsele zina tikai par vienu dzīvi ,Augstākais Es zina par visām.”

Sai Baba atgādina „Visuma pamatā ir Dievišķā Mīlestība.”

Kas ir šis augstākais Es? Kas ir Dvēsele? Kas ir Apziņa? Un vai tiešām šī pasaule, šī realitāte nemaz nav īsta, un viss ko piedzīvojam ir viena liela ilūzija ?

Bet tā kā esam tur, kur esam - savā fiziskā ķermenī uz Zemes, tad jau iepriekš esam izvēlējušies, ka būs mērķi, kas būs jāsasniedz. Un tiem nav NEKĀDA saistība ar lietām ko redzam, ko cenšamies panākt ikdienā.

Bet kas tad ir īstenība un kā saprast to, kas ir īstenība un ,kas nav ? Un vai cilvēks, kurš uzskata sevi par parastu mirstīgu cilvēku kaut jebkādā veidā var nonākt pie domas, ka ir kaut kāda cita pasaule ?

Dzīve māca. Tādu atziņu ikdienā pielietojam daudz. Dzīve bez apstājas piedāvā ceļu, pa kuru iet, ko darīt, kam būt.. un jā , viens no galvenajiem uzdevumiem – dzīvē piedāvā atrast sevi. Iegūt sirdsmieru. Apjaust Dievišķumu it visā un apjaust sevi kā vienotu veselumu visā esošajā. Izvēle ir vienmēr. Tikai mēs paši sevi esam tik ļoti sasaistījuši ar fizisko pasauli, ka parasti uzskatām savas rīcības spējas par stipri ierobežotām. Cilvēki mēdz teikt, „Cilvēks domā, Dievs dara.” Un man ir tāds prieks, ka beidzot esmu nonākusi pie atklāsmes, ka tā nav! Ka mums katram ir savas izvēles iespējas, ka mēs paši veidojam savu dzīves plūsmu - notikumu ķēdi, kuras katrs esošais tagad posms ir mūsu pašu iepriekšējās domas vai darbības turpinājums. Un mūsu domas ir visai drīzs atspoguļojums notikumos, ko piedzīvojam un piedzīvosim. Šeit arī pazūd neizpratne, kāpēc viss notiek tā kā notiek. Viss ir viens, mēs neesam atdalīti! Gadsimtiem ilgi cilvēcei to ir mācījuši Skolotāji, gudrie, filosofi, šamaņi, Daba.. Un pat mēs katrs pats gadsimtiem ilgi riņķojam dzīves ciklā, ko sauc par piedzimšanu un nomiršanu, lai saprastu vienu, ka mēs varam būt, ka mēs esam Gaisma un Mīlestība.Jo mūsos jau IR Dievišķā dzirksts. Labi zināmais indiešu filozofs Ošo saka „Jūs neesat kļūšanas process, jūs esat būtne, jūs jau esat tas, par ko varat būt, viss, par ko jūs jebkad varēsiet būt – jūs jau esat tas. Jūs esat pabeigts.” Tātad būtībā piedzimstot par cilvēku uz Zemes šajā laikā mēs jau esam ļoti tuvu mērķa sasniegšanai. Tikai mēs to esam pazaudējuši fiziskajā pasaulē un nevaram atcerēties. Bet kā atcerēties? Ir jāatbrīvo ceļš. Ceļš jāatbrīvo tā, kas pat, manuprāt ,ļoti atvieglo šo te mūsu esamību uz Zemes. Ir jāatbrīvojas no vēlmēm. No tām vēlmēm ar kurām nemitīgi sevi sasaistām un tādejādi nemaz neļaujam atvērties Smalkākai pasaulei sevī. „Vēlēšanās nozīmē kļūšanu. Vēlēties nozīmē būt par kādu citu.” Tādēļ Buda pastāvīgi atkārtoja „Kamēr neatmetīsiet nesasniegsiet.” Arī cits gudrais ir teicis „Nekā nevēlēšanās ir Gudrība. Tās ne ar ko neatšķiras. Nekā nevēlēšanās attur prātu no pievēršanās objektam. Gudrība nozīmē to ,ka nav neviena objekta. Tiekšanās vienīgi pēc patiesā Es, norobežošanās un nevēlēšanās. Palikšana pie patiesā Es ir Gudrība.”

Pat izrādās it kā labas un prestižas izglītības iegūšana augstskolā vai universitātē vēl nenozīmē, ka cilvēks ir gudrs. „Īsta izglītība ir tā, ar kuras palīdzību cilvēks var izprast savu dabu. Grādiem nav nozīmes, svarīgas ir zināšanas, kas iegūtas ārpus izglītības. Īsta izglītība ir tā, kurā plūst patiesība un mīlestība.Ir viena grāmata, no kuras tev jāmācās, un tā ir šī pasaule” saka Sai Baba.

It kā vienkārši, bet reizē tik sarežģīti tādas lietas apjaust parastam mūsdienu, it kā reālajā pasaulē dzīvojošam cilvēkam. Bet tas ir tas ceļš. Tā apzināšanās, skaistums ,atklāsme ,ka mums ir atļauts uzzināt, kas mēs varam būt. Un jo lielāki šķēršļi ceļā, jo lielāka iespējamība, ka ceļš ir pareizs, ja vien šis ceļš vispār tiek meklēts. Lai gan pārlieku liela centība arī var nedot cerēto risinājumu. Tas pats Ošo par sevi ir teicis „Daudzas dzīves es strādāju ar sevi cīnoties, darot visu iespējamo – un nekas nenotika. Pati cenšanās bija šķērslis.. Nav arī tā, ka kāds var sasniegt nemeklējot. Meklēšana ir nepieciešama, bet pienāk brīdis, kad tā ir jāatmet.. Un dienā, kad meklēšana apstājās.. tas sāka notikt, pacēlās jauna enerģija.. tā nāca ne no kurienes un no visurienes. Tā bija kokos, klintīs, debesīs, Saulē, gaisā, un es domāju, ka tas viss ir tik tālu..”

Ikdienā par obligātu dzīves sastāvdaļu pieņemam vēršanos kādā no ekrāniem tv, dators, lai uzzinātu ko jaunu, kas notiek pasaulē. Bet dzīvajam ekrānam, kas mums ir visapkārt un par brīvu, un kas sniedz daudz vairāk informācijas nekā visas ziņu pārraides kopā, nepiegriežam diez ko lielu vērību. „Jūs dodaties pastaigās un pa ceļam redzat akmeņus, klintis.. Vai kādreiz jums ienāk prātā apstāties, lai tos aptaustītu, paņemtu rokās, ar tiem parunātos?.. Nē, diezin vai, jo jūs ļaujat, lai jūs apmāna redzamais; jūs domājat, ka akmeņi ir miruši, ka tiem nav dvēseles. Jūs pat iedomāties nevarat, kādus neparastus stāstus tie varētu izklāstīt, ja vien jūs prastu tajos ieklausīties! Jo viss jums apkārt ir dzīvs, un Visuma vēsture ir ierakstīta akmeņos, klintīs un it visur dabā.”

Tātad ne taustāmajā – cilvēku veidotajā pasaulē mums sevi ir jāmeklē un jāpierāda.. bet dzīvajā Dabā ar kuru saplūstot visdrīzāk var tik sasniegts mērķis. „Cilvēka dzīves mērķis ir darīt visu, lai atbrīvotos no dzimšanas un nāves cikla.” Kas nozīmē atbrīvošanos no negatīvajām īpašībām, no atkarībām, no piesaistes fiziskajai pasaulei. Tāds ir mūsu dzīves uzdevums šajā kārtējā starpposmā uz Zemes. Bet atkal rodas jautājums kā to panākt un kas ir jādara ? „Zeme ir skola, un viss, ar ko mēs te sastopamies ir mācību stundas.. mācību stundas it no visām pusēm. Kamēr cilvēce to nesapratīs, to neatlaidīgi vajās ļaunais liktenis. Lai atvieglotu cilvēku attīstību, neredzamā pasaule sūta mums Skolotājus. Bet, ja cilvēki nevēlas tos atzīt, atradīsies citi vadītāji: neveiksmes, slimības, nabadzība.. Kad dievišķos likumus cilvēki negrib mācīties labprātīgi, mūs piespiež mācīties.”

Ir cilvēki, kas šo vajadzību mācīties sajūt kā vienīgo risinājumu ( tai skaitā arī es). Un ir cilvēki, kas par tādām lietām tik pasmaida, ir kas nosoda. Bet tā kā cilvēce ir viens vienots veselums, tad ir pietiekami, ja ir vēlme mācīties un mainīties pašam.. tālāk pārējais pasaulē jau ir viena vienīga ķēdes reakcija. Mums katram ir sava Apziņa, kas ir augstāka par prātu. Un sirdsapziņa, kas ir Dieva balss mūsos. Mūsu būtības daļas, kuras jau zina, kā vajadzētu norisēt mūsu dzīves darbībai, lai sasniegtu veiksmīgāku augšupeju. Bet ikdienā jau ir tā, ka dzīvojam savā fiziskajā pasaulē un ja arī sirds balss teikto sadzirdam, ne vienmēr uzskatam to par vērā ņemamu, jo ir taču pienākumi, ir jāmaksā rēķini un ir jādzīvo. Jo kā tad savādāk būs iespējams izdzīvot? „Ļoti vienkāršas lietas, ko jūs varat izdarīt savā dzīvē, un kuras ne tikai neprasa lielus finansiālus izdevumus, bet atbrīvo jūs no daudziem izdevumiem un ir spējīgas novest pie burtiski revolucionārām izmaiņām, pie jūsu apziņas lēciena. Pārlūkojiet savas tradīcijas, savus ieradumus un atrodiet sevī spēku atbrīvoties no visa nevajadzīgā, kas neveicina jūsu garīgo attīstību. Aizvāciet no savas dzīves visu nevajadzīgo, bez kā jūs varat eksistēt. Padomi ir ļoti vienkārši un to īstenošana novedīs jūs pie garantēta rezultāta.” Tā ir tā paļaušanās Dievišķai kārtībai. Dzīve ir spēle, kā filma. Jo vienkāršāku lomu izvēlēsimies spēlēt, jo ātrāk atradīsim savu patieso Es.

 „Patiesā Es piepildījums nav iespējams, kamēr pasaule tiek uzskatīta par īstu.” „Mūsu dzīve ir ilgs ceļojums. Jo lielāku kravu mēs esam sakrājuši savu vēlmju veidā, jo lielākas rūpes un nemiers piepilda ceļojumu. Samazini bagāžu, tad tavs ceļojums kļūs viegls.” Un veids kā panākt šo neatkarību no savām vēlmēm ir paļaušanās uz saikni ar Augstāko un Ticība. Ticība sev, jo kā jau minēju mūsos jau ir visa informācija par to, kas mēs varam būt. Tas, kas mūsu ķermenī it kā veidojas kā „Es” ir prāts. Prāts, kurš vērtē, analizē, lemj, pieņem lēmumus, bet nez kāpēc bieži vien cilvēku ieved tādā strupceļā, ka vai nu.. „Lai iegūtu Gara mirdzošās gaismas redzējumu, ir jāatbrīvojas no ego cēloņa, kas pārklāj prātu.” Mums jāmācās iztukšot savu prātu. Metodes kā to panākt neesot. „Prāts apklusīs pats, kad meklēšana būs izbeigta un mērķi atmesti.”

Tas ir ceļojums, kura meklējumu rezultātā ir cerība, ka reiz nonāksim pie Apziņas - Es Esmu Gaisma. Apziņa – Tā esmu Es.

Interesants man atradās arī venecuēlieša psihiatra, psiholoģijas virziena psihosintēze dibinātāja Roberto Asadžioli sistematizējums par to kā atspoguļojās cilvēka domāšana un tā sastāv no vairākām daļām.

1.        Zemākā bezapziņa ietver pamatinstinktus, kaislības, sapņus un fantāzijas, zemākos nekontrolējamos parapsiholoģiskos procesus, dažādas patoloģiskas izpausmes – visu, ko ikdienas dzīvē mēs neapzināmies.

2.        Vidējā bezapziņa – emocijas, domas, tēli, kas gatavojas kļūt par apziņas daļu, arī tās vēlmes un fantāzijas, kuras teju, teju iekļūs apziņā un taps par mūsu mērķiem, un tās domas, kas tiek iznēsētas, pirms noformējas par skaidru ideju.

3.        Augstākā bezapziņa ir cilvēka psihes daļa, kurā atrodas intuīcijas un iedvesmas augstākās formas – filozofiskās, zinātniskās, mākslinieciskās. Te mīt altruisms, mīlestība, atklāsme, apskaidrība un garīgā ekstāze. Šī daļa ir garīguma, mīlestības, humānisma un varonības avots.

4.        Apziņa – tā ir mūsu psihes daļa, ko apzināmies. Vairumam cilvēku tā sastāv no nebeidzamiem tēlu, sajūtu, domu, jūtu un vēlmju plūsmas.

5.        Apzinātais Es – sevis apzināšanās centrs. Cilvēki ir pieraduši identificēt sevi ar savām jūtām, domām un vēlmēm. Psihosintēzē Es centrs tiek salīdzināts ar baltu ekrānu, uz kura projicējas visi cilvēka pārdzīvojumi un domas. Tieši šāds priekšstats ļauj sevi vērot no malas, labāk sevi kontrolēt, bet galvenais – labāk saprast, kas esam patiesībā.

6.        Augstākais Es – cilvēka personības patiesais centrs, kas atrodas aiz tās fiziskajām un psiholoģiskajām robežām. To neietekmē ne mūsu pārdzīvojumi, ne mūsu domas. Tas atrodas citā dimensijā, un mums pazīstamais Es personības līmenī ir tikai tā projekcija reālajā pasaulē. Augstākais Es nodrošina mūs ar iekšējās pasaules vērtībām, ievirza mūs noteiktā attīstības ceļā ( par kura esamību bieži nenojaušam ), vēršoties pie mums caur mūsu reālo „Es.” Par to, ka tāds augstākais Es pastāv, liecina cilvēku pieredze, kuri paši spējuši panākt tā apzināšanos, izmantojot garīgās izaugsmes tehnikas – psiholoģiskās ( K. G. Jungs individuāciju) vai parapsiholoģiskās (meditāciju).

7.        Kolektīvā bezapziņa – psiholoģisks lauks, kas apvieno cilvēkus. Tajā atrodas visiem pieejama informācija – vai nu tās ir domas, jūtas vai tēli. Cilvēki ir savstarpēji saistīti, un visiem ir kāda kopēja psihes daļa, ar kuras starpniecību var noritēt informācijas apmaiņa un mainīties viena cilvēka stāvoklis, ja ir mainījies, kāda otra cilvēka stāvoklis.

„Psihosintēzes mērķis ir cilvēka garīgā attīstība, viņa dzīves uzdevuma, unikālā individuālā ceļa apzināšanās un īstenošana.

Kontakts ar savu augstāko Es un garīgā attīstība iespējama tikai pēc visu reālā „Es” daļu apzināšanās un pieņemšanas. Beigu beigās par personības centru kļūst nevis personiskais „Es”, kas ir egocentrisks un materiāls, bet augstākais Es, kam ir pavisam citas prioritātes – garīgums, mīlestība, harmonija.”

Skaisti ! Lūk, arī atslēga cilvēka esamībai uz Zemes. Garīgā attīstība. Un absolūta savstarpēja visaptveroša Harmonija.

..šis Nezināmais spēks man vēl joprojām ir pie rokas.. es Viņu jūtu. Viņš mani ved un es Viņam ļauju to darīt. Šķiet pirmo reizi dzīvē kādam tik ļoti uzticos.

Izmantotā literatūra ,informācijas avoti – grāmatas, internets

 un Sokrata tautskolā iegūtās zināšanas, citāti no zemāk minēto autoru darbiem:

Omārs Mikaels Aivanhovs „Dabas grāmatas noslēpumi.”

Elvita Rudzāte „Piedošanas mācība”

Šrī Rāmana Mahāraši mācība.

Daiņa Ozoliņa antroposfijas lekcijas.

Zandas Erbss teosofijas lekcijas.

Valda Svirska filozofijas lekcijas.

Šri Satja Sai Baba.

Ošo

Roberto Asadžioli.

Rozāriji.

Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

3666
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

4975
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

1275
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

5090
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3291
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

1718
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

902
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

1887
11. oktobrī, 2016
1
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

146
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

530
2. oktobrī, 2016
Library_page_5513b0769503dbalinese-people
Prāts & psiholoģija

Multitaskings – ļoti maldīgs uzskats

Ļoti interesants raksts par informācijas apjoma tēmu. Būs aktuāls visiem, kuri darbojas garīgās slodzes, informācijas apstrādes, literatū...

1815
1. oktobrī, 2016
Library_page_tumblr_mb9cozmund1rvn48vo1_1280
Vīrietis & sieviete

Dziļākā mīlestības apņemšanās

Nesolisim sev kopīgu nākotni. Nākotne ir tik nezināma, un mēs esam tik plūstoši un noguruši no izlikšanās, ka zinām. Mūsu domas un jūtas...

2152
21. septembrī, 2016
Library_page_tomasz_alen_kopera_-_love
Attiecības

Mīlestība – naids. Ekharts Tolle

Pēc statistikas datiem liela daļa ‘’mīlestības attiecību’’ diezgan ātri pārvēršas tādās attiecībās, kuras var raksturot kā ‘’mīlestība - ...

2642
9. septembrī, 2016
Library_page_engelis

Mammu mūžīgie eņģeļi

Zaudēta bērna sāpes cauršauj dvēseli. Tā neredzami struto un rētojas ilgi. Ir svarīgi saprast un cienīt sēras. Līdzsaprast.

316
9. septembrī, 2016
Library_page_relax-569318_1280

Vingrinājums diviem

Šis vingrinājums ir domāts pildīt kopā ar kādu kuram Tu uzticies un ar kuru Tu jūties viegli un ērti, ar kuru Tu vari būt Tu pats.

447
2. septembrī, 2016
Library_page_5184
Bērnu psiholoģija

Lielā skolas krīze

Šajā rakstā dots praktiski pilns teksts no amerikāņu pedagoga Džona Teilora Gato uzstāšanās, kurš ir ierindas pasniedzējs visparastākajā ...

9160
30. augustā, 2016
Library_page_bxp35970h
Pašizziņas prakses

Drosme dzīvot apzināti

Mūsu ikdienas dzīvē drosmei netiek piešķirta liela nozīme. Drosme tiek novērtēta militāristu, ugunsdzēsēju un politiķu vidū. Drošība – lū...

2731
23. augustā, 2016
Library_page_jaunumi

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

702
16. augustā, 2016
Library_page_cosmicascension-1170x878
Pašizziņas prakses

Alistera Kroulija radītie vingrinājumi prātam un ķermenim

Alisters Kroulijs ir zinātnieks, filozofs un ezotēriskais huligāns. Viņš apbraucis visu pasauli un apguvis daoistu prakses, kabalu, indie...

3328
14. augustā, 2016
Library_page_00b02c62b9a5ba3ef6108e2bd3d32d49b8a9c14a
Ķermenis & veselība

Kā organismu dziedina skaņas

Kā organismu dziedina skaņas Mēs to sajūtam, kad ieslēdzam radio un atskan mūsu iemīļota dziesma vai arī kad mierīgi sēžam un klausāmies...

3599
4. augustā, 2016
Library_page_22_baby_cute___www.cute-pictures.blogspot.com_
Ķermenis & veselība

Lēni un mierīgi – tas ir vajadzīgs mums visiem

Piedāvājam Jūsu uzmanībai interviju ar profesoru Francisu McGlonu un kognitīvās neiropsiholoģijas profesoru no Liverpūles Universitātes D...

2313
22. jūlijā, 2016
Library_page_wpid-osvobodi-svoy-um-ot-mysley..-pozvol-serdcu-uspokoit-sya.._i_1
Emocijas

Ja nevarat kādam piedot

Man nepatīk jebkādas klišejas par piedošanu. Par to es zinu katru parunu, katru padomu un vispārpieņemtos uzskatus, jo pūlējos atrast at...

10728
13. jūlijā, 2016
Library_page_shutterstock_145507243
Prāts & psiholoģija

Mēs esam tas, ko mēs domājam

Mūsu bezgalīgais Visums ir milzīgs enerģētiskais tīkls, kurā absolūti viss un pilnīgi visi ir savienoti enerģētiskā līmenī. Eksistē tikai...

10784
4. jūlijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

351
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
505
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

464
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

491
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

646
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

921
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1059
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1112
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1009
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

1581
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1260
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1156
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=k1scDaQXnc4

Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

Tina Turner - Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

1422
4. janvārī, 2015