Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
No_picture Square81_dsc00744

Eseja.

Kas es esmu?

Jeb Cilvēka misija uz Zemes.

Dzīve izzūd sapņos, esamība – tapšanā.

Šri Satja Sai Baba.

Šķiet ,kādā dienā, kāds Nezināms spēks satvēra mani aiz rokas un teica – ejam, Tev jāuzzina.. Iespējams, šis te Nezināmais, jau bija man pie rokas, dienā kad es piedzimu, pat vēl pirms tam. Gatavs būt ar mani kopā manā dzīves ceļā, attiecīgi pēc iepriekšējo dzīvju pieredzēm ar jaunu sparu, uz jaunas starta līnijas kopīgi veikt veiksmīgu manu garīgo augšupejošo attīstību.

Daudzsološi..

Iespējams tā varēja būt.. viegli..

Bet vai varēja.. un vai ir grūti ?

Ko nozīmē būt cilvēkam un ,ko mēs šeit darām ? Sūrojamies par to, ka ne tādā valstī esam piedzimuši, ka nav pareizie laika apstākļi, ka nepatīk tas, kas ir jādara.. un vispār visapkārt ir pārāk daudz netaisnību..

Un kāpēc ir tā, ka parastos sadzīves apstākļos mums ne prātā neienāk, ka var būt arī savādāk un ,ka patiesībā mēs paši izvēlamies visu, kas ar mums notiek ?..

Un kāpēc mēs visu piedzīvoto aizmirstam atkal un atkal no jauna atgriežoties uz Zemi ? Un kāpēc mēs arī neapjaušam, ka jau būt vien par Cilvēku ir ļoti īpaša dāvana? It īpaši šajā laikā, kad pasaule nepārprotami mainās, tādejādi dodot mums iespēju izmainīt un atbrīvot sevi.

Un kāpēc par to ikdienā, par šim lietām – par cilvēka garīgo attīstību parasti nerunā, pat nedomā, un kāpēc tas šķiet tik mulsinoši?

Ir ārkārtīgi daudz kāpēc, bet ir arī skaidrs, ka visu tāpat nav iespējams uzzināt un jo vairāk uzzinām, jo mazāka sapratne rodas par lietu patieso iespējamo būtību. Un varbūt tur arī ir tas dzīves skaistums, ka kādā dzīves momentā tomēr nonākam pie apjausmas, ka patiesībā viss ir pavisam savādāk. Un labāk.

Mans ceļojums šajā, citādā pasaulē ir sācies. Un tas ir sācies ar atrastām atbildēm par šķietamību, kas mums liekās mēs esam, bet tomēr neesam. Ir trīs priekšnoteikumi, kas jāapzinās, lai virzītos attīstībā pa cilvēka būtības izpratni.

Man ir mans augums, bet es neesmu šis augums.

Man ir jūtas, bet es neesmu šīs jūtas.

Man ir prāts, bet es neesmu šis prāts.

Tātad, ķermenis ,kas sastāv no dažādiem audu veidiem, ar visām rīcības spējām un maņu orgāniem – tas neesmu es. Arī prāts, kas domā – tas neesmu es. „Un neziņa, kurā nav ne objektu, ne funkciju; neziņa, kas sastāv no vien atlikušajiem iespaidiem par objektiem ap mums – arī tas neesmu es.”

Tātad pēkšņi, pāri 30 gadu vecumam, es nonāku pie atklāsmes, ka es neesmu nekas no tā, ko par sevi līdz šim esmu domājusi. Jo domāšana tādā veidā, kā mēs to darām ir tikai „atspoguļotās pasaules atspoguļošana.” Un lai cik centīgi esmu vēlējusies savus pienākumus pildīt, uzņēmusies dažādas lomas, gribēdama par kaut ko būt; par mammu, par žurnālisti, par sportisti.. tam nav nozīme ,ja neapzinos savu patieso Es !! Jo lomas ar, kurām sevi vēlamies identificēt – arī tas nav mans Es. Un nav svarīgi, ka pastāvīgi vēlamies būt labāki – labākie, skaistāki, gudrāki.. ļoti, ļoti cenšamies, bet īsti laimīgi ilgstoši nespējam justies, un jo vairāk mēs cenšamies, jo vairāk sevi sasaistām un jo nelaimīgāki jūtamies, lai gan mērķis jau bija pavisam cits. Un vēl jo vairāk, patiesībā ir pavisam vēl cits mērķis, kuru mēs neapzināmies vai, ja saskaramies ar lietām, kas liek aizdomāties, pieņemt tomēr īsti nevēlamies, jo pasaulē, kurā dzīvojam taču ir visa kā tik daudz. Un kā tad nepamēģināt, kā vēlēties nesasniegt, lai vai kādiem šķēršļiem nāktos iet pāri, kā vēlēties nenopelnīt vairāk, iegūt vairāk.. Un pat ja tas viss izdodas un pat varbūt bez lieliem šķēršļiem, it kā varētu baudīt dzīvi un būt apmierinātam.. bet kaut kā tomēr pietrūkst.. Kāpēc? Kas ir tas, kas neļauj cilvēkam justies laimīgam, pat ja viņam reāli it kā nekā netrūkst? Vai mēs sevi vispār pazīstam?

Lai gan mans trieciens bija sāpīgs, tomēr esmu laimīga (un pateicīga) par to, ka man ir ļauts ieraudzīt, caur dažādiem Skolotājiem un mācībām uzzināt, nojaust par to kādai patiesībā vajadzētu būt cilvēka dzīvei. Zinu, ka līdz pilnībai vēl ir tālu, bet Es Esmu Ceļā.

Filosofijas vēstījums cilvēkiem ir „paskaties uz lietām un pasauli tas, ko tu redzi nav viss.”

Antroposofijā spriež par to „jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli, bet zaudē Dvēseli?”

Teosofija atklāj „Dvēsele zina tikai par vienu dzīvi ,Augstākais Es zina par visām.”

Sai Baba atgādina „Visuma pamatā ir Dievišķā Mīlestība.”

Kas ir šis augstākais Es? Kas ir Dvēsele? Kas ir Apziņa? Un vai tiešām šī pasaule, šī realitāte nemaz nav īsta, un viss ko piedzīvojam ir viena liela ilūzija ?

Bet tā kā esam tur, kur esam - savā fiziskā ķermenī uz Zemes, tad jau iepriekš esam izvēlējušies, ka būs mērķi, kas būs jāsasniedz. Un tiem nav NEKĀDA saistība ar lietām ko redzam, ko cenšamies panākt ikdienā.

Bet kas tad ir īstenība un kā saprast to, kas ir īstenība un ,kas nav ? Un vai cilvēks, kurš uzskata sevi par parastu mirstīgu cilvēku kaut jebkādā veidā var nonākt pie domas, ka ir kaut kāda cita pasaule ?

Dzīve māca. Tādu atziņu ikdienā pielietojam daudz. Dzīve bez apstājas piedāvā ceļu, pa kuru iet, ko darīt, kam būt.. un jā , viens no galvenajiem uzdevumiem – dzīvē piedāvā atrast sevi. Iegūt sirdsmieru. Apjaust Dievišķumu it visā un apjaust sevi kā vienotu veselumu visā esošajā. Izvēle ir vienmēr. Tikai mēs paši sevi esam tik ļoti sasaistījuši ar fizisko pasauli, ka parasti uzskatām savas rīcības spējas par stipri ierobežotām. Cilvēki mēdz teikt, „Cilvēks domā, Dievs dara.” Un man ir tāds prieks, ka beidzot esmu nonākusi pie atklāsmes, ka tā nav! Ka mums katram ir savas izvēles iespējas, ka mēs paši veidojam savu dzīves plūsmu - notikumu ķēdi, kuras katrs esošais tagad posms ir mūsu pašu iepriekšējās domas vai darbības turpinājums. Un mūsu domas ir visai drīzs atspoguļojums notikumos, ko piedzīvojam un piedzīvosim. Šeit arī pazūd neizpratne, kāpēc viss notiek tā kā notiek. Viss ir viens, mēs neesam atdalīti! Gadsimtiem ilgi cilvēcei to ir mācījuši Skolotāji, gudrie, filosofi, šamaņi, Daba.. Un pat mēs katrs pats gadsimtiem ilgi riņķojam dzīves ciklā, ko sauc par piedzimšanu un nomiršanu, lai saprastu vienu, ka mēs varam būt, ka mēs esam Gaisma un Mīlestība.Jo mūsos jau IR Dievišķā dzirksts. Labi zināmais indiešu filozofs Ošo saka „Jūs neesat kļūšanas process, jūs esat būtne, jūs jau esat tas, par ko varat būt, viss, par ko jūs jebkad varēsiet būt – jūs jau esat tas. Jūs esat pabeigts.” Tātad būtībā piedzimstot par cilvēku uz Zemes šajā laikā mēs jau esam ļoti tuvu mērķa sasniegšanai. Tikai mēs to esam pazaudējuši fiziskajā pasaulē un nevaram atcerēties. Bet kā atcerēties? Ir jāatbrīvo ceļš. Ceļš jāatbrīvo tā, kas pat, manuprāt ,ļoti atvieglo šo te mūsu esamību uz Zemes. Ir jāatbrīvojas no vēlmēm. No tām vēlmēm ar kurām nemitīgi sevi sasaistām un tādejādi nemaz neļaujam atvērties Smalkākai pasaulei sevī. „Vēlēšanās nozīmē kļūšanu. Vēlēties nozīmē būt par kādu citu.” Tādēļ Buda pastāvīgi atkārtoja „Kamēr neatmetīsiet nesasniegsiet.” Arī cits gudrais ir teicis „Nekā nevēlēšanās ir Gudrība. Tās ne ar ko neatšķiras. Nekā nevēlēšanās attur prātu no pievēršanās objektam. Gudrība nozīmē to ,ka nav neviena objekta. Tiekšanās vienīgi pēc patiesā Es, norobežošanās un nevēlēšanās. Palikšana pie patiesā Es ir Gudrība.”

Pat izrādās it kā labas un prestižas izglītības iegūšana augstskolā vai universitātē vēl nenozīmē, ka cilvēks ir gudrs. „Īsta izglītība ir tā, ar kuras palīdzību cilvēks var izprast savu dabu. Grādiem nav nozīmes, svarīgas ir zināšanas, kas iegūtas ārpus izglītības. Īsta izglītība ir tā, kurā plūst patiesība un mīlestība.Ir viena grāmata, no kuras tev jāmācās, un tā ir šī pasaule” saka Sai Baba.

It kā vienkārši, bet reizē tik sarežģīti tādas lietas apjaust parastam mūsdienu, it kā reālajā pasaulē dzīvojošam cilvēkam. Bet tas ir tas ceļš. Tā apzināšanās, skaistums ,atklāsme ,ka mums ir atļauts uzzināt, kas mēs varam būt. Un jo lielāki šķēršļi ceļā, jo lielāka iespējamība, ka ceļš ir pareizs, ja vien šis ceļš vispār tiek meklēts. Lai gan pārlieku liela centība arī var nedot cerēto risinājumu. Tas pats Ošo par sevi ir teicis „Daudzas dzīves es strādāju ar sevi cīnoties, darot visu iespējamo – un nekas nenotika. Pati cenšanās bija šķērslis.. Nav arī tā, ka kāds var sasniegt nemeklējot. Meklēšana ir nepieciešama, bet pienāk brīdis, kad tā ir jāatmet.. Un dienā, kad meklēšana apstājās.. tas sāka notikt, pacēlās jauna enerģija.. tā nāca ne no kurienes un no visurienes. Tā bija kokos, klintīs, debesīs, Saulē, gaisā, un es domāju, ka tas viss ir tik tālu..”

Ikdienā par obligātu dzīves sastāvdaļu pieņemam vēršanos kādā no ekrāniem tv, dators, lai uzzinātu ko jaunu, kas notiek pasaulē. Bet dzīvajam ekrānam, kas mums ir visapkārt un par brīvu, un kas sniedz daudz vairāk informācijas nekā visas ziņu pārraides kopā, nepiegriežam diez ko lielu vērību. „Jūs dodaties pastaigās un pa ceļam redzat akmeņus, klintis.. Vai kādreiz jums ienāk prātā apstāties, lai tos aptaustītu, paņemtu rokās, ar tiem parunātos?.. Nē, diezin vai, jo jūs ļaujat, lai jūs apmāna redzamais; jūs domājat, ka akmeņi ir miruši, ka tiem nav dvēseles. Jūs pat iedomāties nevarat, kādus neparastus stāstus tie varētu izklāstīt, ja vien jūs prastu tajos ieklausīties! Jo viss jums apkārt ir dzīvs, un Visuma vēsture ir ierakstīta akmeņos, klintīs un it visur dabā.”

Tātad ne taustāmajā – cilvēku veidotajā pasaulē mums sevi ir jāmeklē un jāpierāda.. bet dzīvajā Dabā ar kuru saplūstot visdrīzāk var tik sasniegts mērķis. „Cilvēka dzīves mērķis ir darīt visu, lai atbrīvotos no dzimšanas un nāves cikla.” Kas nozīmē atbrīvošanos no negatīvajām īpašībām, no atkarībām, no piesaistes fiziskajai pasaulei. Tāds ir mūsu dzīves uzdevums šajā kārtējā starpposmā uz Zemes. Bet atkal rodas jautājums kā to panākt un kas ir jādara ? „Zeme ir skola, un viss, ar ko mēs te sastopamies ir mācību stundas.. mācību stundas it no visām pusēm. Kamēr cilvēce to nesapratīs, to neatlaidīgi vajās ļaunais liktenis. Lai atvieglotu cilvēku attīstību, neredzamā pasaule sūta mums Skolotājus. Bet, ja cilvēki nevēlas tos atzīt, atradīsies citi vadītāji: neveiksmes, slimības, nabadzība.. Kad dievišķos likumus cilvēki negrib mācīties labprātīgi, mūs piespiež mācīties.”

Ir cilvēki, kas šo vajadzību mācīties sajūt kā vienīgo risinājumu ( tai skaitā arī es). Un ir cilvēki, kas par tādām lietām tik pasmaida, ir kas nosoda. Bet tā kā cilvēce ir viens vienots veselums, tad ir pietiekami, ja ir vēlme mācīties un mainīties pašam.. tālāk pārējais pasaulē jau ir viena vienīga ķēdes reakcija. Mums katram ir sava Apziņa, kas ir augstāka par prātu. Un sirdsapziņa, kas ir Dieva balss mūsos. Mūsu būtības daļas, kuras jau zina, kā vajadzētu norisēt mūsu dzīves darbībai, lai sasniegtu veiksmīgāku augšupeju. Bet ikdienā jau ir tā, ka dzīvojam savā fiziskajā pasaulē un ja arī sirds balss teikto sadzirdam, ne vienmēr uzskatam to par vērā ņemamu, jo ir taču pienākumi, ir jāmaksā rēķini un ir jādzīvo. Jo kā tad savādāk būs iespējams izdzīvot? „Ļoti vienkāršas lietas, ko jūs varat izdarīt savā dzīvē, un kuras ne tikai neprasa lielus finansiālus izdevumus, bet atbrīvo jūs no daudziem izdevumiem un ir spējīgas novest pie burtiski revolucionārām izmaiņām, pie jūsu apziņas lēciena. Pārlūkojiet savas tradīcijas, savus ieradumus un atrodiet sevī spēku atbrīvoties no visa nevajadzīgā, kas neveicina jūsu garīgo attīstību. Aizvāciet no savas dzīves visu nevajadzīgo, bez kā jūs varat eksistēt. Padomi ir ļoti vienkārši un to īstenošana novedīs jūs pie garantēta rezultāta.” Tā ir tā paļaušanās Dievišķai kārtībai. Dzīve ir spēle, kā filma. Jo vienkāršāku lomu izvēlēsimies spēlēt, jo ātrāk atradīsim savu patieso Es.

 „Patiesā Es piepildījums nav iespējams, kamēr pasaule tiek uzskatīta par īstu.” „Mūsu dzīve ir ilgs ceļojums. Jo lielāku kravu mēs esam sakrājuši savu vēlmju veidā, jo lielākas rūpes un nemiers piepilda ceļojumu. Samazini bagāžu, tad tavs ceļojums kļūs viegls.” Un veids kā panākt šo neatkarību no savām vēlmēm ir paļaušanās uz saikni ar Augstāko un Ticība. Ticība sev, jo kā jau minēju mūsos jau ir visa informācija par to, kas mēs varam būt. Tas, kas mūsu ķermenī it kā veidojas kā „Es” ir prāts. Prāts, kurš vērtē, analizē, lemj, pieņem lēmumus, bet nez kāpēc bieži vien cilvēku ieved tādā strupceļā, ka vai nu.. „Lai iegūtu Gara mirdzošās gaismas redzējumu, ir jāatbrīvojas no ego cēloņa, kas pārklāj prātu.” Mums jāmācās iztukšot savu prātu. Metodes kā to panākt neesot. „Prāts apklusīs pats, kad meklēšana būs izbeigta un mērķi atmesti.”

Tas ir ceļojums, kura meklējumu rezultātā ir cerība, ka reiz nonāksim pie Apziņas - Es Esmu Gaisma. Apziņa – Tā esmu Es.

Interesants man atradās arī venecuēlieša psihiatra, psiholoģijas virziena psihosintēze dibinātāja Roberto Asadžioli sistematizējums par to kā atspoguļojās cilvēka domāšana un tā sastāv no vairākām daļām.

1.        Zemākā bezapziņa ietver pamatinstinktus, kaislības, sapņus un fantāzijas, zemākos nekontrolējamos parapsiholoģiskos procesus, dažādas patoloģiskas izpausmes – visu, ko ikdienas dzīvē mēs neapzināmies.

2.        Vidējā bezapziņa – emocijas, domas, tēli, kas gatavojas kļūt par apziņas daļu, arī tās vēlmes un fantāzijas, kuras teju, teju iekļūs apziņā un taps par mūsu mērķiem, un tās domas, kas tiek iznēsētas, pirms noformējas par skaidru ideju.

3.        Augstākā bezapziņa ir cilvēka psihes daļa, kurā atrodas intuīcijas un iedvesmas augstākās formas – filozofiskās, zinātniskās, mākslinieciskās. Te mīt altruisms, mīlestība, atklāsme, apskaidrība un garīgā ekstāze. Šī daļa ir garīguma, mīlestības, humānisma un varonības avots.

4.        Apziņa – tā ir mūsu psihes daļa, ko apzināmies. Vairumam cilvēku tā sastāv no nebeidzamiem tēlu, sajūtu, domu, jūtu un vēlmju plūsmas.

5.        Apzinātais Es – sevis apzināšanās centrs. Cilvēki ir pieraduši identificēt sevi ar savām jūtām, domām un vēlmēm. Psihosintēzē Es centrs tiek salīdzināts ar baltu ekrānu, uz kura projicējas visi cilvēka pārdzīvojumi un domas. Tieši šāds priekšstats ļauj sevi vērot no malas, labāk sevi kontrolēt, bet galvenais – labāk saprast, kas esam patiesībā.

6.        Augstākais Es – cilvēka personības patiesais centrs, kas atrodas aiz tās fiziskajām un psiholoģiskajām robežām. To neietekmē ne mūsu pārdzīvojumi, ne mūsu domas. Tas atrodas citā dimensijā, un mums pazīstamais Es personības līmenī ir tikai tā projekcija reālajā pasaulē. Augstākais Es nodrošina mūs ar iekšējās pasaules vērtībām, ievirza mūs noteiktā attīstības ceļā ( par kura esamību bieži nenojaušam ), vēršoties pie mums caur mūsu reālo „Es.” Par to, ka tāds augstākais Es pastāv, liecina cilvēku pieredze, kuri paši spējuši panākt tā apzināšanos, izmantojot garīgās izaugsmes tehnikas – psiholoģiskās ( K. G. Jungs individuāciju) vai parapsiholoģiskās (meditāciju).

7.        Kolektīvā bezapziņa – psiholoģisks lauks, kas apvieno cilvēkus. Tajā atrodas visiem pieejama informācija – vai nu tās ir domas, jūtas vai tēli. Cilvēki ir savstarpēji saistīti, un visiem ir kāda kopēja psihes daļa, ar kuras starpniecību var noritēt informācijas apmaiņa un mainīties viena cilvēka stāvoklis, ja ir mainījies, kāda otra cilvēka stāvoklis.

„Psihosintēzes mērķis ir cilvēka garīgā attīstība, viņa dzīves uzdevuma, unikālā individuālā ceļa apzināšanās un īstenošana.

Kontakts ar savu augstāko Es un garīgā attīstība iespējama tikai pēc visu reālā „Es” daļu apzināšanās un pieņemšanas. Beigu beigās par personības centru kļūst nevis personiskais „Es”, kas ir egocentrisks un materiāls, bet augstākais Es, kam ir pavisam citas prioritātes – garīgums, mīlestība, harmonija.”

Skaisti ! Lūk, arī atslēga cilvēka esamībai uz Zemes. Garīgā attīstība. Un absolūta savstarpēja visaptveroša Harmonija.

..šis Nezināmais spēks man vēl joprojām ir pie rokas.. es Viņu jūtu. Viņš mani ved un es Viņam ļauju to darīt. Šķiet pirmo reizi dzīvē kādam tik ļoti uzticos.

Izmantotā literatūra ,informācijas avoti – grāmatas, internets

 un Sokrata tautskolā iegūtās zināšanas, citāti no zemāk minēto autoru darbiem:

Omārs Mikaels Aivanhovs „Dabas grāmatas noslēpumi.”

Elvita Rudzāte „Piedošanas mācība”

Šrī Rāmana Mahāraši mācība.

Daiņa Ozoliņa antroposfijas lekcijas.

Zandas Erbss teosofijas lekcijas.

Valda Svirska filozofijas lekcijas.

Šri Satja Sai Baba.

Ošo

Roberto Asadžioli.

Rozāriji.

https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

10
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

11
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

13
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

11
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

1179
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

300
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

10486
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

7417
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7504
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2384
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

1920
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2107
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6046
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

411
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

460
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

9353
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2525
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

418
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6301
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2300
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1460
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

13512
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2753
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

8394
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2703
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

4147
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

761
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

4156
17. janvārī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

767
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1251
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1192
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1336
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1134
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1093
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1302
26. oktobrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
994
9. janvārī, 2017