Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_ugli Square81_44503_489715568867_743543867_6853761_2392970_n

fire walking Хождения по углям. Lešanas pa oglēm

Spēja paiet ar basa kājām pa sakveldētajām oglēm. Prasme veikt savējā dzīvē nelielus varoņdarbus par spīti bailēm un šaubām. Būt labā noskaņojumā, ir viegli tikt galā ar grūtām situācijām, tiekties uz savējo mērķi. Soļot uz priekšu. Tieši pār to ir mūsēji treniņi.

Kas gan dod iešanu pa oglēm? Miera, pārliecības, paaugstinātā pašnovērtējuma izjūta. Veselības plānā - šī attīrīšana, jaunināšana un izdziedēšanās, bet auras līmenī - šis чакр atklājums, negatīvas karmas "sadedzināšana", kaitīgu пристрастий, baiļu nīcināšana.

Kas gan dod iešanu pa oglēm? Miera, pārliecības, paaugstinātā pašnovērtējuma izjūta. Veselības plānā - šī attīrīšana, jaunināšana un izdziedēšanās, bet auras līmenī - šis чакр atklājums, negatīvas karmas "sadedzināšana", kaitīgu пристрастий, baiļu nīcināšana.

2. Visi vai var paiet pa degošajām oglēm? Vai vajag tam būt apveltītam ar kaut kādām сверхспособностями?

Pa oglēm var iet visi gribētāji, neatkarīgi no grīdas un vecuma. Mums pat bērni gāja pa oglēm ar milzīgu baudu ?

Углехождения praktiķa mūsējā festivālā tiek veikts zem vadības pieredzējušā šamaņa, kurš palīdz dalībniekiem paiet izmēģinājumu ar uguns stihiju. Pie skaidras instrukciju izpildes un drošības tehnikas ieturēšanas visi gribētāji var veiksmīgi paiet pa oglēm, saņemot pozitīvas enerģijas, možuma un pārliecības lādiņu.

3. Kam tam vajag? Ir derīgi vai tas veselībai?

Mūsēji sentēvi izmantoja uguns, lai attīrītu, gara, atveseļošanas spēka izmēģinājuma stihiju. Var sacīt, ka prasme iet pa oglēm - tas ir fizisku likumu un cilvēciska organisma iespēju sakausējums. Un šajā gadījumā griba un cilvēka neatlaidība ir spējīgas radīt īstus brīnumus.

Iešana pa oglēm var aplūkot ne tikai kā jaudīgu enerģētikas treniņu, bet arī kā refleksoterapijas seansu. Uguns pavada diagnostiku un ārstē vienlaikus. Pēc углехождения dažbrīd var novērot nenozīmīgus punktveida apdegumus, kuri, kā likums, nākamajā dienā zūd. Pa šiem punktiem var noteikt, kāda institūcija углепроходца uz šo brīdi ne kārtībā.

Iešana pa oglēm nostiprina gribu un psiholoģisku izturību, pašpārliecinātību, ka ļoti derīgi veselībai. Dažiem ļaudīm pēc paiešanas pa oglēm paiet slimības, kaut arī tas un ne prakses pamatmērķis. Daudziem iešana pa oglēm - tas ir psiholoģisks grūdiens, pakāpe pie jaunām veikšanām un izmaiņām dzīvē.

. Bet tas ir drošs? Vai var apdedzināties?

Mūsējai ādai ir interesanta īpatnība - siltuma aktivitāte: temperatūras izmaiņas uz tās līmeņa notiek praktiski vienā mirklī, un pēc tam dažas sekundes ilgi temperatūra nemainās (uz ādas līmeņa formējas tā saucamais temperatūru palēciens). Siltuma ādas aktivitāte asi возрастает uz asinsriņķošanas pastiprināšanas rēķina pirms procesa. Tas arī ļauj dalībniekiem droši paiet pa sakveldētajām oglēm.

Kaut arī apdedzināties var, tā kā ogles ir karstas - temperatūra ~ 600-800 grādi pēc Celsija. Bet, ja jūs precīzi izpildāt šamaņa instrukcijas, un jums ir nopietna apņemšanās paiet pa oglēm - viss būs labi. Pēc paiešanas var rasties pagaidu dedzināšanas izjūta pēdas. Tas paiet pēc dažām stundām. Bija gadījumi, kad dalībnieki pārkāpa instrukcijas, novērsās uz sarunām, pozēja fotogrāfam, izkrītot tiem pašiem no kopējas grupas enerģijas, - un tāpēc apdedzinājās.

Vienkārši iešanas likumi pa oglēm:

1. Uzmanīgi klausīties šamani un izpildīt visas viņa instrukcijas (pat ja jums jau agrāk bija углехождения pieredze).

2. Būt "še arī tagad", pilnībā koncentrējoties uz procesa un uz savējās apņemšanās. Nenovērsties uz sarunām.

3. Nelietot alkoholu pirms prakses.

4. Pa oglēm ir labāks iet ar normālu soļiem, iestājoties pilnībā ar visu pēdu (neskriet, neiet "uz purniem" vai uz papēžiem).

5. Atceraties, ka jūs to izdarāt tikai sev, tāpēc ka jūs tā lēmāt (bet ne tāpēc ka "visi aizgāja, bet es sliktākais nekā visi ka vai"). Tādēļ prakses rezultāts pilnīgi ir atkarīgs no jums.

Способность пройти босыми ногами по раскаленным углям. Умение совершать в своей жизни небольшие подвиги несмотря на страх и сомнения. Быть в хорошем настроении, легко справляться с трудными ситуациями, стремиться к своей цели. Шагать вперед. Именно об это наши тренинги.

Что же даёт хождение по углям? Ощущение спокойствия, уверенности, повышенной самооценки. В плане здоровья - это очищение, омолаживание и исцеление, а на уровне ауры - это открытие чакр, «сжигание» негативной кармы, уничтожение вредных пристрастий, страхов.

Что же даёт хождение по углям? Ощущение спокойствия, уверенности, повышенной самооценки. В плане здоровья - это очищение, омолаживание и исцеление, а на уровне ауры - это открытие чакр, «сжигание» негативной кармы, уничтожение вредных пристрастий, страхов.

2. Все ли могут пройти по горящим углям? Нужно ли для этого обладать какими-то сверхспособностями?
По углям могут ходить все желающие, независимо от пола и возраста. У нас даже дети ходили по углям с огромным удовольствием ?
На нашем фестивале практика углехождения проводится под руководством опытного шамана, который помогает участникам пройти испытание стихией огня. При четком выполнении инструкций и соблюдении техники безопасности все желающие могут успешно пройти по углям, получив заряд позитивной энергии, бодрости и уверенности.

3. Для чего это нужно? Полезно ли это для здоровья?
Наши предки использовали стихию огня для очищения, испытания силы духа, оздоровления. Можно сказать, что умение ходить по углям - это сплав физических законов и возможностей человеческого организма. И в этом случае воля и настойчивость человека способны творить настоящие чудеса.
Хождение по углям можно рассматривать не только как мощный энергетический тренинг, но и как сеанс рефлексотерапии. Огонь проводит диагностику и лечит одновременно. После углехождения иногда можно наблюдать незначительные точечные ожоги, которые, как правило, на следующий день исчезают. По этим точкам можно определить, какой орган у углепроходца на данный момент не в порядке.
Хождение по углям укрепляет волю и психологическую выносливость, уверенность в себе, что очень полезно для здоровья. У некоторых людей после прохождения по углям проходят болезни, хотя это и не основная цель практики. Для многих хождение по углям - это психологический толчок, ступенька к новым свершениям и изменениям в жизни.

. А это безопасно? Можно ли обжечься?
У нашей кожи есть интересная особенность - тепловая активность: изменение температуры на ее поверхности происходит практически мгновенно, и потом в течение нескольких секунд температура не меняется (на поверхности кожи формируется так называемый температурный скачок). Тепловая активность кожи резко возрастает за счет усиления кровообращения перед процессом. Это и позволяет участникам безопасно проходить по раскаленным углям.
Хотя обжечься можно, так как угли горячие – температура ~ 600-800 градусов по Цельсию. Но, если вы точно выполняете инструкции шамана, и у вас есть серьезное намерение пройти по углям – все будет хорошо. После прохождения может возникнуть временное ощущение жжения в ступнях. Это проходит через несколько часов. Были случаи, когда участники нарушали инструкции, отвлекались на разговоры, позировали фотографу, выпадая тем самым из общей энергии группы, – и поэтому обжигались.

Простые правила хождения по углям:
1. Внимательно слушать шамана и выполнять все его инструкции (даже если вы уже раньше имели опыт углехождения).
2. Быть «здесь и сейчас», полностью сконцентрировавшись на процессе и на своем намерении. Не отвлекаться на разговоры.
3. Не употреблять алкоголь перед практикой.
4. По углям лучше идти нормальным шагом, наступая полностью всей ступней (не бежать, не идти «на носочках» или на пятках).
5. Помните, что вы это делаете только для себя, потому что вы так решили (а не потому что «все пошли, а я хуже всех что ли»). Поэтому результат практики целиком зависит от вас.

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_flowers-2562079_1280
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

5241
13. augustā, 2017
Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3647
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5134
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

268
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

612
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1977
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

396
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1603
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1569
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1253
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

599
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1766
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1525
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

737
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1733
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

859
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1637
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2126
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1432
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1717
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1687
15. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1579
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1686
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2234
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2273
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1968
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2043
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2406
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2444
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2802
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2598
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3141
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3162
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3302
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2907
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2987
9. janvārī, 2017