Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_481163_332437576804690_286499581398490_894770_1731672218_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Karmas likums

Katra rīcība rada enerģijas spēku, kas atgriežas pie mums līdzīga spēka veidolā... ko sēsi, to arī pļausi. Kad mēs izvēlamies rīkoties tā, lai vairotu laimi un veiksmi citiem, mūsu karma dod laimes un veiksmes augļus. Karma ir mūžīgais cilvēka brīvības apliecinājums… Mūsu domas, vārdi un darbi ir pavedieni tīklā, ko mēs aužam ap sevi.
Svami Vivekananda

Trešais garīgais veiksmes likums ir Karmas Likums. “Karma” ir gan pati rīcība, gan tās sekas; tā reizē ir cēlonis un sekas, jo ikviena rīcība rada enerģijas spēku, kas atgriežas pie mums tādā pašā veidā, kādu paši to esam radījuši. Karmas Likumā nav nekā jauna. Ikviens reiz būs dzirdējis parunu "ko sēsi, to pļausi". Tas ir acīmredzami, ka, ja mēs gribam būt laimīgi, mums jāiemācās stādīt laimes asnus. Karma nozīmē apzinātu izvēli.

Patiesībā, mēs pastāvīgi izdarām izvēli. Katrā savas esības brīdī mēs atrodamies visu iespēju valstībā, kurā mums ir atvērta pieeja bezgalīgi daudz iespējām. Kādu savu izvēli mēs izdarām apzināti, kādu – neapzināti. Karmas Likumu vislabāk var izprast un tā īstenošanu padarīt efektīvāku, sākot apzināties izvēles, kuras ik brīdi izdarām.

Patīk tas mums vai ne, bet viss šajā brīdī notiekošais ir pagātnē izdarītu izvēļu sekas. Diemžēl vairums cilvēku savas izvēles izdara neapzināti un neuztver tās kā kaut ko tādu, ko paši ir izvēlējušies, tomēr tās ir un paliek mūsu izdarītās izvēles. Ja es jūs tagad apvainotu, jūs, visticamāk, izdarītu izvēli justies aizvainots. Ja es izteiktu jums komplimentu, jūs, visticamāk, izdarītu izvēli justies iepriecināts. Bet padomājiet par to: tā ir tikai izvēle.

Es varu apvainot un aizvainot jūs, bet, jūs, varat izdarīt izvēli neapvainoties. Es varu izteikt jums komplimentu, un jūs varat izvēlēties nepieņemt manas uzslavas.

Citiem vārdiem sakot, vairums no mums, neskatoties uz to, ka mēs nemitīgi izdarām izvēles - pārvēršas par nosacījumu refleksu kopumu, kas nepārtraukti ieslēdzas cilvēku un apstākļu ietekmes rezultātā un kļūst par paredzamu rīcību. Šie nosacītie refleksi ir līdzīgi tiem, kurus atklāja Pavlovs. Pavlovs pierādīja, ka gadījumā, ja sunim dodot kaut ko ēdamu, ikreiz pirms tam pašķindina zvaniņu, tad pavisam drīz suns sāk siekaloties izdzirdējis zvaniņa šķindoņu, jo abi stimuli izrādās savstarpēji saistīti.

Vairums no mums nosacījumu rezultātā iegūst pastāvīgi atkārtojošas paredzamas reakcijas uz stimuliem. Rodas iespaids, ka mūsu reakcijas tiek automātiski cilvēku un apstākļu ieslēgtas, un mēs aizmirstam, ka tās ir tikai izvēles, kuras mēs veicam ikvienā savas esības brīdī. Mēs vienkārši izdarām izvēles, to neapzinoties.

Ja kaut brīdi, atkāpsieties un ar vēsu prātu noraudzīsieties uz izvēlēm, ko izdarāt, tad pateicoties tikai šai vērošanai, jūs pārcelsiet visu šo procesu no neapzināšanās uz apzināšanās valstību. Vērošanas un apzinātas izvēles izdarīšanas process ievērojami paplašinās jūsu iespējas.

Izdarot jebkuru izvēli, uzdodiet sev divus vienkāršus jautājumus. Pirmkārt:”kādas būs manas izvēles sekas?”  dvēselē, jūs, uzreiz zināsiet pareizo atbildi. Un, otrkārt: “vai mana izvēle darīs laimīgu mani pašu un man tuvos cilvēkus?” Ja atbilde ir "jā", droši sekojiet savai izvēlei. Ja atbilde ir "nē", ja šī izvēle var sagādāt ciešanas jums pašam vai kādam citam cilvēkam, jums nevajadzētu pieņemt šādu izvēli. Tas ir pavisam vienkārši.

Starp bezgalīgi daudzajām izvēlēm, ar ko jūs saskarieties ik sekundi, ir tikai viena, kura dāvās laimi jums un apkārtējiem cilvēkiem. Un izdarot šādu vienīgo izvēli, tā parādīsies kā rīcība, kuru sauc par spontānu  pareizu rīcību. Spontāni pareiza rīcība – tā ir pareiza rīcība, pareizā momentā. Tā ir pareiza rīcība uz katru situāciju tieši tad, kad tā ir nepieciešama. Tā ir rīcība, kas piepilda jūs un jebkuru citu, ko šī rīcība ietekmē.

Visumam ir kāds ļoti interesants mehānisms, kas palīdz izdarīt spontāni pareizo izvēli. Šis mehānisms ir saistīts ar jūsu ķermeņa sajūtām. Ķemenis spēj izjust diva veida sajūtas: patīkamās un nepatīkamās. Izdarot apzinātu izvēli, ieklausieties savā ķermenī un pajautājiet tam: "Kas notiks, ja es to izvēlēšos?" Ja ķermenis reaģē ar patīkamām sajūtām, izvēle ir pareiza.

Ja sajūtas ir nepatīkamas, tā nav izvēle, kura ir nepieciešama.

Daži cilvēki šīs patīkamās vai nepatīkamās sajūtas izjūt saules pinuma apvidū, bet vairums- sirds apvidū. Apzināti vadiet savu uzmanību uz sirdi un lūdziet, tai padomu kā jums rīkoties. Pēc tam gaidiet atbildi - fizisku reakciju kādas konkrētas sajūtas formā. Šī sajūta var būt tikko manāma, bet jūsu ķermenis vienmēr atbildēs.

Pareizo atbildi zina tikai sirds. Vairums cilvēku uzskata, ka sirds ir vāja un sentimentāla. Taču tā nav taisnība. Sirdij piemīt intuīcija, sirds ir veselums, tā ir saturiska un ta ir saistīta ar esošo momentu. Sirds nav orientēta uz uzvaru – sakāvi. Sirds ir saistīta ar Visuma datoru- visu iespēju valstību, skaidrām zināšanām un bezgalīgo organizējošo spēku - sirds pamana visu. Dažkārt tas var šķist neracionāli, bet sirds ir nekļūdīgāka un precīzāka nekā jebkuri citi racionālās domāšanas aspekti.

Karmas Likumu jūs jebkurā laikā varat izmantot, lai radītu naudu, labklājību un visus pārējos labumus, kad vien to vēlaties.

Bet, lai tas varētu notikt, jums jāsāk apzināties, ka jūsu nākotne ir atkarīga no izvēlēm, kuras izdarāt katru savas dzīves brīdi. Darot to nepārtraukti jūs pilnībā īstenojat Karmas Likumu. Jo biežāk jūs pacelsiet savas izvēles apzinātā līmenī, jo biežāk jūs īstenosiet spontani pareizo izvēli – kā sev, tā arī cilvēkiem, kas ir ap jums.

***

Ko var sacīt par pagātnes karmu un to kā tā ietekmē jūsu pašreizējo dzīvi? Pastāv trīs veidi ko varat darīt ar savu pagātnes karmu. Pirmkārt, jūs varat samaksāt savus karmiskos parādus. Vairums cilvēku izvēlas tieši šo iespēju - protams, neapzināti. Tāda var būt arī jūsu izvēle. Dažkārt šo parādu atmaksa ir pavadīta ar neskaitāmām ciešanām, bet Karmas Likums paredz, ka Visumā neviens parāds nepaliek neatmaksāts. Visumam ir nevainojama lietvedība, un notiek nemitīga enerģijas apmaiņa “turp-atpakaļ”.

Otrkārt, jūs varat savu karmu padarīt par sev vēlamāku pārdzīvojumu. Šis process ir ļoti interesants, kad atlīdzinot savu karmisko parādu, ikreiz uzdodiet sev jautājumu: "Ko tas man var iemācīt? Kādēļ tā notika, ko Visums ar to grib man pateikt? Kādā veidā šo pieredzi es varu padarīt lietderīgu maniem līdzcilvēkiem?"

Šādi rīkojoties jūs meklējiet labvēlīgas iespējas asnu, un tad sasaistiet šo asnu ar savu dharmu, savas dzīves mērķi, par ko runāsim nodaļā par septīto garīgo veiksmes likumu, un tas palīdzēs jums atrast savai karmai jaunu izpausmi.

Piemēram, ja nodarbojoties ar sportu esat lauzis kāju, jūs varat uzdot sev jautājumu: "Ko man tas var iemācīt? Ko, tādā veidā, Visums grib man pateikt?" Varbūt, vēstījuma mērķis ir, lai jūs saprastu, ka mazliet ir jāpiebremzē un turpmāk jābūt uzmanīgākiem ar savu ķermeni. Un ja jūsu dharma ir iemācīt citiem to, ko zināt, tad uzdodot jautājumu "Kādā veidā es varu šo pieredzi darīt vērtīgu līdzcilvēkiem?", tas var jūs pamudināt dalīties ar citiem šajā pieredzē, uzrakstot grāmatu par to, kā ievērot piesardzību nodarbojoties ar sportu. Varbūt jūs varat izgudrot īpašus apavus vai kāju aizsargus, kas citus pasargātu no līdzīgiem negadījumiem.

Tādā veidā atlīdzinot karmiskos parādus jūs vienlaicīgi pārvērtīsiet “likteņa pagriezienus” priekšrocībā, kas var atnest jums bagātību un gandarījumu. Lūk, ko nozīmē karmas pārveidošana par pozitīvu pārdzīvojumu, jūs patiesībā neatbrīvojieties no savas karmas, bet saņemat iespēju paņemt kādu karmas epizodi un izveidot no tā jaunu, pozitīvu karmu.

Treškārt, savu karmu var pārveidot izejot aiz tās robežām. Veids, kā iziet aiz karmas robežām ir apzināties pauzi, savu Es un Garu. Tas atgādina veļas mazgāšanu strautā. Katru reizi, to darot, jūsu drēbes kļūst mazliet tīrākas. Jūs mazgājat – vai izejiet aiz savas karmas robežām – ieejot pauzē un atkal atgriežoties atpakaļ. Tas, protams,  ir panākams ar meditāciju palīdzību.
Visas darbības kļūst par karmas epizodēm. Kad dzerat kafiju – ta ir karmiska epizode. Šī darbība pamodina atmiņu un atmiņai piemīt spēja vai potenciāls radīt vēlmi. Vēlmes, savukārt, rada darbības. Karma, atmiņas un vēlmes kopā veido jūsu dvēseles programmatūru. Jūsu dvēsele ir apziņas krātuve, kurā glabājas karmas, atmiņu un vēlmju asni. Apzinīgi attiecoties pret šo izpausmju asniem, jūs kļūstat par apzinātu realitātes radītāju. Apzināti izdarot  savas izvēles jūs sākat radīt darbības, kuras  veicina jūsu pašu un apkārtejo cilvēku attīstību. Un tas jau arī ir tas, kas jums jādara.

Kamēr vien karma attīstās - gan jums pašiem, gan jūsu līdzcilvēkiem, tā nesīs laimi un veiksmi.

 

Fragments no Dīpaka Čopras (Deepak Chopra) "Septiņi garīgie veiksmes likumi”

 

*** No krievu valodas tulkoja Lolita Belozerova

Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

96
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

3705
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

4994
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

1296
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

5114
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3301
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

1734
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

917
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

1899
11. oktobrī, 2016
1
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

158
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

537
2. oktobrī, 2016
Library_page_5513b0769503dbalinese-people
Prāts & psiholoģija

Multitaskings – ļoti maldīgs uzskats

Ļoti interesants raksts par informācijas apjoma tēmu. Būs aktuāls visiem, kuri darbojas garīgās slodzes, informācijas apstrādes, literatū...

1829
1. oktobrī, 2016
Library_page_tumblr_mb9cozmund1rvn48vo1_1280
Vīrietis & sieviete

Dziļākā mīlestības apņemšanās

Nesolisim sev kopīgu nākotni. Nākotne ir tik nezināma, un mēs esam tik plūstoši un noguruši no izlikšanās, ka zinām. Mūsu domas un jūtas...

2158
21. septembrī, 2016
Library_page_tomasz_alen_kopera_-_love
Attiecības

Mīlestība – naids. Ekharts Tolle

Pēc statistikas datiem liela daļa ‘’mīlestības attiecību’’ diezgan ātri pārvēršas tādās attiecībās, kuras var raksturot kā ‘’mīlestība - ...

2655
9. septembrī, 2016
Library_page_engelis

Mammu mūžīgie eņģeļi

Zaudēta bērna sāpes cauršauj dvēseli. Tā neredzami struto un rētojas ilgi. Ir svarīgi saprast un cienīt sēras. Līdzsaprast.

323
9. septembrī, 2016
Library_page_relax-569318_1280

Vingrinājums diviem

Šis vingrinājums ir domāts pildīt kopā ar kādu kuram Tu uzticies un ar kuru Tu jūties viegli un ērti, ar kuru Tu vari būt Tu pats.

457
2. septembrī, 2016
Library_page_5184
Bērnu psiholoģija

Lielā skolas krīze

Šajā rakstā dots praktiski pilns teksts no amerikāņu pedagoga Džona Teilora Gato uzstāšanās, kurš ir ierindas pasniedzējs visparastākajā ...

9175
30. augustā, 2016
Library_page_bxp35970h
Pašizziņas prakses

Drosme dzīvot apzināti

Mūsu ikdienas dzīvē drosmei netiek piešķirta liela nozīme. Drosme tiek novērtēta militāristu, ugunsdzēsēju un politiķu vidū. Drošība – lū...

2740
23. augustā, 2016
Library_page_jaunumi

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

715
16. augustā, 2016
Library_page_cosmicascension-1170x878
Pašizziņas prakses

Alistera Kroulija radītie vingrinājumi prātam un ķermenim

Alisters Kroulijs ir zinātnieks, filozofs un ezotēriskais huligāns. Viņš apbraucis visu pasauli un apguvis daoistu prakses, kabalu, indie...

3331
14. augustā, 2016
Library_page_00b02c62b9a5ba3ef6108e2bd3d32d49b8a9c14a
Ķermenis & veselība

Kā organismu dziedina skaņas

Kā organismu dziedina skaņas Mēs to sajūtam, kad ieslēdzam radio un atskan mūsu iemīļota dziesma vai arī kad mierīgi sēžam un klausāmies...

3615
4. augustā, 2016
Library_page_22_baby_cute___www.cute-pictures.blogspot.com_
Ķermenis & veselība

Lēni un mierīgi – tas ir vajadzīgs mums visiem

Piedāvājam Jūsu uzmanībai interviju ar profesoru Francisu McGlonu un kognitīvās neiropsiholoģijas profesoru no Liverpūles Universitātes D...

2326
22. jūlijā, 2016
Library_page_wpid-osvobodi-svoy-um-ot-mysley..-pozvol-serdcu-uspokoit-sya.._i_1
Emocijas

Ja nevarat kādam piedot

Man nepatīk jebkādas klišejas par piedošanu. Par to es zinu katru parunu, katru padomu un vispārpieņemtos uzskatus, jo pūlējos atrast at...

10738
13. jūlijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

361
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
517
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

471
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

498
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

653
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

931
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1069
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1123
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1021
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

1601
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1273
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1168
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=k1scDaQXnc4

Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

Tina Turner - Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

1432
4. janvārī, 2015