Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_481163_332437576804690_286499581398490_894770_1731672218_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Karmas likums

Katra rīcība rada enerģijas spēku, kas atgriežas pie mums līdzīga spēka veidolā... ko sēsi, to arī pļausi. Kad mēs izvēlamies rīkoties tā, lai vairotu laimi un veiksmi citiem, mūsu karma dod laimes un veiksmes augļus. Karma ir mūžīgais cilvēka brīvības apliecinājums… Mūsu domas, vārdi un darbi ir pavedieni tīklā, ko mēs aužam ap sevi.
Svami Vivekananda

Trešais garīgais veiksmes likums ir Karmas Likums. “Karma” ir gan pati rīcība, gan tās sekas; tā reizē ir cēlonis un sekas, jo ikviena rīcība rada enerģijas spēku, kas atgriežas pie mums tādā pašā veidā, kādu paši to esam radījuši. Karmas Likumā nav nekā jauna. Ikviens reiz būs dzirdējis parunu "ko sēsi, to pļausi". Tas ir acīmredzami, ka, ja mēs gribam būt laimīgi, mums jāiemācās stādīt laimes asnus. Karma nozīmē apzinātu izvēli.

Patiesībā, mēs pastāvīgi izdarām izvēli. Katrā savas esības brīdī mēs atrodamies visu iespēju valstībā, kurā mums ir atvērta pieeja bezgalīgi daudz iespējām. Kādu savu izvēli mēs izdarām apzināti, kādu – neapzināti. Karmas Likumu vislabāk var izprast un tā īstenošanu padarīt efektīvāku, sākot apzināties izvēles, kuras ik brīdi izdarām.

Patīk tas mums vai ne, bet viss šajā brīdī notiekošais ir pagātnē izdarītu izvēļu sekas. Diemžēl vairums cilvēku savas izvēles izdara neapzināti un neuztver tās kā kaut ko tādu, ko paši ir izvēlējušies, tomēr tās ir un paliek mūsu izdarītās izvēles. Ja es jūs tagad apvainotu, jūs, visticamāk, izdarītu izvēli justies aizvainots. Ja es izteiktu jums komplimentu, jūs, visticamāk, izdarītu izvēli justies iepriecināts. Bet padomājiet par to: tā ir tikai izvēle.

Es varu apvainot un aizvainot jūs, bet, jūs, varat izdarīt izvēli neapvainoties. Es varu izteikt jums komplimentu, un jūs varat izvēlēties nepieņemt manas uzslavas.

Citiem vārdiem sakot, vairums no mums, neskatoties uz to, ka mēs nemitīgi izdarām izvēles - pārvēršas par nosacījumu refleksu kopumu, kas nepārtraukti ieslēdzas cilvēku un apstākļu ietekmes rezultātā un kļūst par paredzamu rīcību. Šie nosacītie refleksi ir līdzīgi tiem, kurus atklāja Pavlovs. Pavlovs pierādīja, ka gadījumā, ja sunim dodot kaut ko ēdamu, ikreiz pirms tam pašķindina zvaniņu, tad pavisam drīz suns sāk siekaloties izdzirdējis zvaniņa šķindoņu, jo abi stimuli izrādās savstarpēji saistīti.

Vairums no mums nosacījumu rezultātā iegūst pastāvīgi atkārtojošas paredzamas reakcijas uz stimuliem. Rodas iespaids, ka mūsu reakcijas tiek automātiski cilvēku un apstākļu ieslēgtas, un mēs aizmirstam, ka tās ir tikai izvēles, kuras mēs veicam ikvienā savas esības brīdī. Mēs vienkārši izdarām izvēles, to neapzinoties.

Ja kaut brīdi, atkāpsieties un ar vēsu prātu noraudzīsieties uz izvēlēm, ko izdarāt, tad pateicoties tikai šai vērošanai, jūs pārcelsiet visu šo procesu no neapzināšanās uz apzināšanās valstību. Vērošanas un apzinātas izvēles izdarīšanas process ievērojami paplašinās jūsu iespējas.

Izdarot jebkuru izvēli, uzdodiet sev divus vienkāršus jautājumus. Pirmkārt:”kādas būs manas izvēles sekas?”  dvēselē, jūs, uzreiz zināsiet pareizo atbildi. Un, otrkārt: “vai mana izvēle darīs laimīgu mani pašu un man tuvos cilvēkus?” Ja atbilde ir "jā", droši sekojiet savai izvēlei. Ja atbilde ir "nē", ja šī izvēle var sagādāt ciešanas jums pašam vai kādam citam cilvēkam, jums nevajadzētu pieņemt šādu izvēli. Tas ir pavisam vienkārši.

Starp bezgalīgi daudzajām izvēlēm, ar ko jūs saskarieties ik sekundi, ir tikai viena, kura dāvās laimi jums un apkārtējiem cilvēkiem. Un izdarot šādu vienīgo izvēli, tā parādīsies kā rīcība, kuru sauc par spontānu  pareizu rīcību. Spontāni pareiza rīcība – tā ir pareiza rīcība, pareizā momentā. Tā ir pareiza rīcība uz katru situāciju tieši tad, kad tā ir nepieciešama. Tā ir rīcība, kas piepilda jūs un jebkuru citu, ko šī rīcība ietekmē.

Visumam ir kāds ļoti interesants mehānisms, kas palīdz izdarīt spontāni pareizo izvēli. Šis mehānisms ir saistīts ar jūsu ķermeņa sajūtām. Ķemenis spēj izjust diva veida sajūtas: patīkamās un nepatīkamās. Izdarot apzinātu izvēli, ieklausieties savā ķermenī un pajautājiet tam: "Kas notiks, ja es to izvēlēšos?" Ja ķermenis reaģē ar patīkamām sajūtām, izvēle ir pareiza.

Ja sajūtas ir nepatīkamas, tā nav izvēle, kura ir nepieciešama.

Daži cilvēki šīs patīkamās vai nepatīkamās sajūtas izjūt saules pinuma apvidū, bet vairums- sirds apvidū. Apzināti vadiet savu uzmanību uz sirdi un lūdziet, tai padomu kā jums rīkoties. Pēc tam gaidiet atbildi - fizisku reakciju kādas konkrētas sajūtas formā. Šī sajūta var būt tikko manāma, bet jūsu ķermenis vienmēr atbildēs.

Pareizo atbildi zina tikai sirds. Vairums cilvēku uzskata, ka sirds ir vāja un sentimentāla. Taču tā nav taisnība. Sirdij piemīt intuīcija, sirds ir veselums, tā ir saturiska un ta ir saistīta ar esošo momentu. Sirds nav orientēta uz uzvaru – sakāvi. Sirds ir saistīta ar Visuma datoru- visu iespēju valstību, skaidrām zināšanām un bezgalīgo organizējošo spēku - sirds pamana visu. Dažkārt tas var šķist neracionāli, bet sirds ir nekļūdīgāka un precīzāka nekā jebkuri citi racionālās domāšanas aspekti.

Karmas Likumu jūs jebkurā laikā varat izmantot, lai radītu naudu, labklājību un visus pārējos labumus, kad vien to vēlaties.

Bet, lai tas varētu notikt, jums jāsāk apzināties, ka jūsu nākotne ir atkarīga no izvēlēm, kuras izdarāt katru savas dzīves brīdi. Darot to nepārtraukti jūs pilnībā īstenojat Karmas Likumu. Jo biežāk jūs pacelsiet savas izvēles apzinātā līmenī, jo biežāk jūs īstenosiet spontani pareizo izvēli – kā sev, tā arī cilvēkiem, kas ir ap jums.

***

Ko var sacīt par pagātnes karmu un to kā tā ietekmē jūsu pašreizējo dzīvi? Pastāv trīs veidi ko varat darīt ar savu pagātnes karmu. Pirmkārt, jūs varat samaksāt savus karmiskos parādus. Vairums cilvēku izvēlas tieši šo iespēju - protams, neapzināti. Tāda var būt arī jūsu izvēle. Dažkārt šo parādu atmaksa ir pavadīta ar neskaitāmām ciešanām, bet Karmas Likums paredz, ka Visumā neviens parāds nepaliek neatmaksāts. Visumam ir nevainojama lietvedība, un notiek nemitīga enerģijas apmaiņa “turp-atpakaļ”.

Otrkārt, jūs varat savu karmu padarīt par sev vēlamāku pārdzīvojumu. Šis process ir ļoti interesants, kad atlīdzinot savu karmisko parādu, ikreiz uzdodiet sev jautājumu: "Ko tas man var iemācīt? Kādēļ tā notika, ko Visums ar to grib man pateikt? Kādā veidā šo pieredzi es varu padarīt lietderīgu maniem līdzcilvēkiem?"

Šādi rīkojoties jūs meklējiet labvēlīgas iespējas asnu, un tad sasaistiet šo asnu ar savu dharmu, savas dzīves mērķi, par ko runāsim nodaļā par septīto garīgo veiksmes likumu, un tas palīdzēs jums atrast savai karmai jaunu izpausmi.

Piemēram, ja nodarbojoties ar sportu esat lauzis kāju, jūs varat uzdot sev jautājumu: "Ko man tas var iemācīt? Ko, tādā veidā, Visums grib man pateikt?" Varbūt, vēstījuma mērķis ir, lai jūs saprastu, ka mazliet ir jāpiebremzē un turpmāk jābūt uzmanīgākiem ar savu ķermeni. Un ja jūsu dharma ir iemācīt citiem to, ko zināt, tad uzdodot jautājumu "Kādā veidā es varu šo pieredzi darīt vērtīgu līdzcilvēkiem?", tas var jūs pamudināt dalīties ar citiem šajā pieredzē, uzrakstot grāmatu par to, kā ievērot piesardzību nodarbojoties ar sportu. Varbūt jūs varat izgudrot īpašus apavus vai kāju aizsargus, kas citus pasargātu no līdzīgiem negadījumiem.

Tādā veidā atlīdzinot karmiskos parādus jūs vienlaicīgi pārvērtīsiet “likteņa pagriezienus” priekšrocībā, kas var atnest jums bagātību un gandarījumu. Lūk, ko nozīmē karmas pārveidošana par pozitīvu pārdzīvojumu, jūs patiesībā neatbrīvojieties no savas karmas, bet saņemat iespēju paņemt kādu karmas epizodi un izveidot no tā jaunu, pozitīvu karmu.

Treškārt, savu karmu var pārveidot izejot aiz tās robežām. Veids, kā iziet aiz karmas robežām ir apzināties pauzi, savu Es un Garu. Tas atgādina veļas mazgāšanu strautā. Katru reizi, to darot, jūsu drēbes kļūst mazliet tīrākas. Jūs mazgājat – vai izejiet aiz savas karmas robežām – ieejot pauzē un atkal atgriežoties atpakaļ. Tas, protams,  ir panākams ar meditāciju palīdzību.
Visas darbības kļūst par karmas epizodēm. Kad dzerat kafiju – ta ir karmiska epizode. Šī darbība pamodina atmiņu un atmiņai piemīt spēja vai potenciāls radīt vēlmi. Vēlmes, savukārt, rada darbības. Karma, atmiņas un vēlmes kopā veido jūsu dvēseles programmatūru. Jūsu dvēsele ir apziņas krātuve, kurā glabājas karmas, atmiņu un vēlmju asni. Apzinīgi attiecoties pret šo izpausmju asniem, jūs kļūstat par apzinātu realitātes radītāju. Apzināti izdarot  savas izvēles jūs sākat radīt darbības, kuras  veicina jūsu pašu un apkārtejo cilvēku attīstību. Un tas jau arī ir tas, kas jums jādara.

Kamēr vien karma attīstās - gan jums pašiem, gan jūsu līdzcilvēkiem, tā nesīs laimi un veiksmi.

 

Fragments no Dīpaka Čopras (Deepak Chopra) "Septiņi garīgie veiksmes likumi”

 

*** No krievu valodas tulkoja Lolita Belozerova

https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

18
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

16
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

13
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

19
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

1296
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

313
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

10544
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

7448
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7525
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2399
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

1929
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2116
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6054
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

426
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

464
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

9362
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2533
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

423
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6318
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2310
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1463
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

13523
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2763
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

8406
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2707
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

4151
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

766
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

4165
17. janvārī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

773
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1264
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1202
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1343
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1141
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1095
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1304
26. oktobrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
999
9. janvārī, 2017