Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_images Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Kas es esmu? Jeb Cilvēka misija uz Zemes.

Dzīve izzūd sapņos, esamība – tapšanā. Šri Satja Sai Baba.

Šķiet, kādā dienā, kāds Nezināms spēks satvēra mani aiz rokas un teica – ejam, Tev jāuzzina.. Iespējams, šis te Nezināmais, jau bija man pie rokas, dienā kad es piedzimu, pat vēl pirms tam. Gatavs būt ar mani kopā manā dzīves ceļā, attiecīgi pēc iepriekšējo dzīvju pieredzēm ar jaunu sparu, uz jaunas starta līnijas kopīgi veikt veiksmīgu manu garīgo augšupejošo attīstību.

Daudzsološi..

Iespējams tā varēja būt.. viegli..

Bet vai varēja.. un vai ir grūti ?

Ko nozīmē būt cilvēkam un ,ko mēs šeit darām ? Sūrojamies par to, ka ne tādā valstī esam piedzimuši, ka nav pareizie laika apstākļi, ka nepatīk tas, kas ir jādara.. un vispār visapkārt ir pārāk daudz netaisnību..

Un kāpēc ir tā, ka parastos sadzīves apstākļos mums ne prātā neienāk, ka var būt arī savādāk un ,ka patiesībā mēs paši izvēlamies visu, kas ar mums notiek ?..

Un kāpēc mēs visu piedzīvoto aizmirstam atkal un atkal no jauna atgriežoties uz Zemi ? Un kāpēc mēs arī neapjaušam, ka jau būt vien par Cilvēku ir ļoti īpaša dāvana? It īpaši šajā laikā, kad pasaule nepārprotami mainās, tādejādi dodot mums iespēju izmainīt un atbrīvot sevi.

Un kāpēc par to ikdienā, par šim lietām – par cilvēka garīgo attīstību parasti nerunā, pat nedomā, un kāpēc tas šķiet tik mulsinoši?

Ir ārkārtīgi daudz kāpēc, bet ir arī skaidrs, ka visu tāpat nav iespējams uzzināt un jo vairāk uzzinām, jo mazāka sapratne rodas par lietu patieso iespējamo būtību. Un varbūt tur arī ir tas dzīves skaistums, ka kādā dzīves momentā tomēr nonākam pie apjausmas, ka patiesībā viss ir pavisam savādāk. Un labāk.

Mans ceļojums šajā, citādā pasaulē ir sācies. Un tas ir sācies ar atrastām atbildēm par šķietamību, kas mums liekās mēs esam, bet tomēr neesam. Ir trīs priekšnoteikumi, kas jāapzinās, lai virzītos attīstībā pa cilvēka būtības izpratni.

Man ir mans augums, bet es neesmu šis augums.

Man ir jūtas, bet es neesmu šīs jūtas.

Man ir prāts, bet es neesmu šis prāts.

Tātad, ķermenis ,kas sastāv no dažādiem audu veidiem, ar visām rīcības spējām un maņu orgāniem – tas neesmu es. Arī prāts, kas domā – tas neesmu es. „Un neziņa, kurā nav ne objektu, ne funkciju; neziņa, kas sastāv no vien atlikušajiem iespaidiem par objektiem ap mums – arī tas neesmu es.”

Tātad pēkšņi, pāri 30 gadu vecumam, es nonāku pie atklāsmes, ka es neesmu nekas no tā, ko par sevi līdz šim esmu domājusi. Jo domāšana tādā veidā, kā mēs to darām ir tikai „atspoguļotās pasaules atspoguļošana.” Un lai cik centīgi esmu vēlējusies savus pienākumus pildīt, uzņēmusies dažādas lomas, gribēdama par kaut ko būt; par mammu, par žurnālisti, par sportisti.. tam nav nozīme ,ja neapzinos savu patieso Es !! Jo lomas ar, kurām sevi vēlamies identificēt – arī tas nav mans Es. Un nav svarīgi, ka pastāvīgi vēlamies būt labāki – labākie, skaistāki, gudrāki.. ļoti, ļoti cenšamies, bet īsti laimīgi ilgstoši nespējam justies, un jo vairāk mēs cenšamies, jo vairāk sevi sasaistām un jo nelaimīgāki jūtamies, lai gan mērķis jau bija pavisam cits. Un vēl jo vairāk, patiesībā ir pavisam vēl cits mērķis, kuru mēs neapzināmies vai, ja saskaramies ar lietām, kas liek aizdomāties, pieņemt tomēr īsti nevēlamies, jo pasaulē, kurā dzīvojam taču ir visa kā tik daudz. Un kā tad nepamēģināt, kā vēlēties nesasniegt, lai vai kādiem šķēršļiem nāktos iet pāri, kā vēlēties nenopelnīt vairāk, iegūt vairāk.. Un pat ja tas viss izdodas un pat varbūt bez lieliem šķēršļiem, it kā varētu baudīt dzīvi un būt apmierinātam.. bet kaut kā tomēr pietrūkst.. Kāpēc? Kas ir tas, kas neļauj cilvēkam justies laimīgam, pat ja viņam reāli it kā nekā netrūkst? Vai mēs sevi vispār pazīstam?

Lai gan mans trieciens bija sāpīgs, tomēr esmu laimīga (un pateicīga) par to, ka man ir ļauts ieraudzīt, caur dažādiem Skolotājiem un mācībām uzzināt, nojaust par to kādai patiesībā vajadzētu būt cilvēka dzīvei. Zinu, ka līdz pilnībai vēl ir tālu, bet Es Esmu Ceļā.

Filosofijas vēstījums cilvēkiem ir „paskaties uz lietām un pasauli tas, ko tu redzi nav viss.”

Antroposofijā spriež par to „jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli, bet zaudē Dvēseli?”

Teosofija atklāj „Dvēsele zina tikai par vienu dzīvi ,Augstākais Es zina par visām.”

Sai Baba atgādina „Visuma pamatā ir Dievišķā Mīlestība.”

Kas ir šis augstākais Es? Kas ir Dvēsele? Kas ir Apziņa? Un vai tiešām šī pasaule, šī realitāte nemaz nav īsta, un viss ko piedzīvojam ir viena liela ilūzija ?

Bet tā kā esam tur, kur esam - savā fiziskā ķermenī uz Zemes, tad jau iepriekš esam izvēlējušies, ka būs mērķi, kas būs jāsasniedz. Un tiem nav NEKĀDA saistība ar lietām ko redzam, ko cenšamies panākt ikdienā.

Bet kas tad ir īstenība un kā saprast to, kas ir īstenība un ,kas nav ? Un vai cilvēks, kurš uzskata sevi par parastu mirstīgu cilvēku kaut jebkādā veidā var nonākt pie domas, ka ir kaut kāda cita pasaule ?

Dzīve māca. Tādu atziņu ikdienā pielietojam daudz. Dzīve bez apstājas piedāvā ceļu, pa kuru iet, ko darīt, kam būt.. un jā , viens no galvenajiem uzdevumiem – dzīvē piedāvā atrast sevi. Iegūt sirdsmieru. Apjaust Dievišķumu it visā un apjaust sevi kā vienotu veselumu visā esošajā. Izvēle ir vienmēr. Tikai mēs paši sevi esam tik ļoti sasaistījuši ar fizisko pasauli, ka parasti uzskatām savas rīcības spējas par stipri ierobežotām. Cilvēki mēdz teikt, „Cilvēks domā, Dievs dara.” Un man ir tāds prieks, ka beidzot esmu nonākusi pie atklāsmes, ka tā nav! Ka mums katram ir savas izvēles iespējas, ka mēs paši veidojam savu dzīves plūsmu - notikumu ķēdi, kuras katrs esošais tagad posms ir mūsu pašu iepriekšējās domas vai darbības turpinājums. Un mūsu domas ir visai drīzs atspoguļojums notikumos, ko piedzīvojam un piedzīvosim. Šeit arī pazūd neizpratne, kāpēc viss notiek tā kā notiek. Viss ir viens, mēs neesam atdalīti! Gadsimtiem ilgi cilvēcei to ir mācījuši Skolotāji, gudrie, filosofi, šamaņi, Daba.. Un pat mēs katrs pats gadsimtiem ilgi riņķojam dzīves ciklā, ko sauc par piedzimšanu un nomiršanu, lai saprastu vienu, ka mēs varam būt, ka mēs esam Gaisma un Mīlestība.Jo mūsos jau IR Dievišķā dzirksts. Labi zināmais indiešu filozofs Ošo saka „Jūs neesat kļūšanas process, jūs esat būtne, jūs jau esat tas, par ko varat būt, viss, par ko jūs jebkad varēsiet būt – jūs jau esat tas. Jūs esat pabeigts.” Tātad būtībā piedzimstot par cilvēku uz Zemes šajā laikā mēs jau esam ļoti tuvu mērķa sasniegšanai. Tikai mēs to esam pazaudējuši fiziskajā pasaulē un nevaram atcerēties. Bet kā atcerēties? Ir jāatbrīvo ceļš. Ceļš jāatbrīvo tā, kas pat, manuprāt ,ļoti atvieglo šo te mūsu esamību uz Zemes. Ir jāatbrīvojas no vēlmēm. No tām vēlmēm ar kurām nemitīgi sevi sasaistām un tādejādi nemaz neļaujam atvērties Smalkākai pasaulei sevī. „Vēlēšanās nozīmē kļūšanu. Vēlēties nozīmē būt par kādu citu.” Tādēļ Buda pastāvīgi atkārtoja „Kamēr neatmetīsiet nesasniegsiet.” Arī cits gudrais ir teicis „Nekā nevēlēšanās ir Gudrība. Tās ne ar ko neatšķiras. Nekā nevēlēšanās attur prātu no pievēršanās objektam. Gudrība nozīmē to ,ka nav neviena objekta. Tiekšanās vienīgi pēc patiesā Es, norobežošanās un nevēlēšanās. Palikšana pie patiesā Es ir Gudrība.”

Pat izrādās it kā labas un prestižas izglītības iegūšana augstskolā vai universitātē vēl nenozīmē, ka cilvēks ir gudrs. „Īsta izglītība ir tā, ar kuras palīdzību cilvēks var izprast savu dabu. Grādiem nav nozīmes, svarīgas ir zināšanas, kas iegūtas ārpus izglītības. Īsta izglītība ir tā, kurā plūst patiesība un mīlestība.Ir viena grāmata, no kuras tev jāmācās, un tā ir šī pasaule” saka Sai Baba.

It kā vienkārši, bet reizē tik sarežģīti tādas lietas apjaust parastam mūsdienu, it kā reālajā pasaulē dzīvojošam cilvēkam. Bet tas ir tas ceļš. Tā apzināšanās, skaistums ,atklāsme ,ka mums ir atļauts uzzināt, kas mēs varam būt. Un jo lielāki šķēršļi ceļā, jo lielāka iespējamība, ka ceļš ir pareizs, ja vien šis ceļš vispār tiek meklēts. Lai gan pārlieku liela centība arī var nedot cerēto risinājumu. Tas pats Ošo par sevi ir teicis „Daudzas dzīves es strādāju ar sevi cīnoties, darot visu iespējamo – un nekas nenotika. Pati cenšanās bija šķērslis.. Nav arī tā, ka kāds var sasniegt nemeklējot. Meklēšana ir nepieciešama, bet pienāk brīdis, kad tā ir jāatmet.. Un dienā, kad meklēšana apstājās.. tas sāka notikt, pacēlās jauna enerģija.. tā nāca ne no kurienes un no visurienes. Tā bija kokos, klintīs, debesīs, Saulē, gaisā, un es domāju, ka tas viss ir tik tālu..”

Ikdienā par obligātu dzīves sastāvdaļu pieņemam vēršanos kādā no ekrāniem tv, dators, lai uzzinātu ko jaunu, kas notiek pasaulē. Bet dzīvajam ekrānam, kas mums ir visapkārt un par brīvu, un kas sniedz daudz vairāk informācijas nekā visas ziņu pārraides kopā, nepiegriežam diez ko lielu vērību. „Jūs dodaties pastaigās un pa ceļam redzat akmeņus, klintis.. Vai kādreiz jums ienāk prātā apstāties, lai tos aptaustītu, paņemtu rokās, ar tiem parunātos?.. Nē, diezin vai, jo jūs ļaujat, lai jūs apmāna redzamais; jūs domājat, ka akmeņi ir miruši, ka tiem nav dvēseles. Jūs pat iedomāties nevarat, kādus neparastus stāstus tie varētu izklāstīt, ja vien jūs prastu tajos ieklausīties! Jo viss jums apkārt ir dzīvs, un Visuma vēsture ir ierakstīta akmeņos, klintīs un it visur dabā.”

Tātad ne taustāmajā – cilvēku veidotajā pasaulē mums sevi ir jāmeklē un jāpierāda.. bet dzīvajā Dabā ar kuru saplūstot visdrīzāk var tik sasniegts mērķis. „Cilvēka dzīves mērķis ir darīt visu, lai atbrīvotos no dzimšanas un nāves cikla.” Kas nozīmē atbrīvošanos no negatīvajām īpašībām, no atkarībām, no piesaistes fiziskajai pasaulei. Tāds ir mūsu dzīves uzdevums šajā kārtējā starpposmā uz Zemes. Bet atkal rodas jautājums kā to panākt un kas ir jādara ? „Zeme ir skola, un viss, ar ko mēs te sastopamies ir mācību stundas.. mācību stundas it no visām pusēm. Kamēr cilvēce to nesapratīs, to neatlaidīgi vajās ļaunais liktenis. Lai atvieglotu cilvēku attīstību, neredzamā pasaule sūta mums Skolotājus. Bet, ja cilvēki nevēlas tos atzīt, atradīsies citi vadītāji: neveiksmes, slimības, nabadzība.. Kad dievišķos likumus cilvēki negrib mācīties labprātīgi, mūs piespiež mācīties.”

Ir cilvēki, kas šo vajadzību mācīties sajūt kā vienīgo risinājumu ( tai skaitā arī es). Un ir cilvēki, kas par tādām lietām tik pasmaida, ir kas nosoda. Bet tā kā cilvēce ir viens vienots veselums, tad ir pietiekami, ja ir vēlme mācīties un mainīties pašam.. tālāk pārējais pasaulē jau ir viena vienīga ķēdes reakcija. Mums katram ir sava Apziņa, kas ir augstāka par prātu. Un sirdsapziņa, kas ir Dieva balss mūsos. Mūsu būtības daļas, kuras jau zina, kā vajadzētu norisēt mūsu dzīves darbībai, lai sasniegtu veiksmīgāku augšupeju. Bet ikdienā jau ir tā, ka dzīvojam savā fiziskajā pasaulē un ja arī sirds balss teikto sadzirdam, ne vienmēr uzskatam to par vērā ņemamu, jo ir taču pienākumi, ir jāmaksā rēķini un ir jādzīvo. Jo kā tad savādāk būs iespējams izdzīvot? „Ļoti vienkāršas lietas, ko jūs varat izdarīt savā dzīvē, un kuras ne tikai neprasa lielus finansiālus izdevumus, bet atbrīvo jūs no daudziem izdevumiem un ir spējīgas novest pie burtiski revolucionārām izmaiņām, pie jūsu apziņas lēciena. Pārlūkojiet savas tradīcijas, savus ieradumus un atrodiet sevī spēku atbrīvoties no visa nevajadzīgā, kas neveicina jūsu garīgo attīstību. Aizvāciet no savas dzīves visu nevajadzīgo, bez kā jūs varat eksistēt. Padomi ir ļoti vienkārši un to īstenošana novedīs jūs pie garantēta rezultāta.” Tā ir tā paļaušanās Dievišķai kārtībai. Dzīve ir spēle, kā filma. Jo vienkāršāku lomu izvēlēsimies spēlēt, jo ātrāk atradīsim savu patieso Es.

 „Patiesā Es piepildījums nav iespējams, kamēr pasaule tiek uzskatīta par īstu.” „Mūsu dzīve ir ilgs ceļojums. Jo lielāku kravu mēs esam sakrājuši savu vēlmju veidā, jo lielākas rūpes un nemiers piepilda ceļojumu. Samazini bagāžu, tad tavs ceļojums kļūs viegls.” Un veids kā panākt šo neatkarību no savām vēlmēm ir paļaušanās uz saikni ar Augstāko un Ticība. Ticība sev, jo kā jau minēju mūsos jau ir visa informācija par to, kas mēs varam būt. Tas, kas mūsu ķermenī it kā veidojas kā „Es” ir prāts. Prāts, kurš vērtē, analizē, lemj, pieņem lēmumus, bet nez kāpēc bieži vien cilvēku ieved tādā strupceļā, ka vai nu.. „Lai iegūtu Gara mirdzošās gaismas redzējumu, ir jāatbrīvojas no ego cēloņa, kas pārklāj prātu.” Mums jāmācās iztukšot savu prātu. Metodes kā to panākt neesot. „Prāts apklusīs pats, kad meklēšana būs izbeigta un mērķi atmesti.”

Tas ir ceļojums, kura meklējumu rezultātā ir cerība, ka reiz nonāksim pie Apziņas - Es Esmu Gaisma. Apziņa – Tā esmu Es.

Interesants man atradās arī venecuēlieša psihiatra, psiholoģijas virziena psihosintēze dibinātāja Roberto Asadžioli sistematizējums par to kā atspoguļojās cilvēka domāšana un tā sastāv no vairākām daļām.

1.        Zemākā bezapziņa ietver pamatinstinktus, kaislības, sapņus un fantāzijas, zemākos nekontrolējamos parapsiholoģiskos procesus, dažādas patoloģiskas izpausmes – visu, ko ikdienas dzīvē mēs neapzināmies.

2.        Vidējā bezapziņa – emocijas, domas, tēli, kas gatavojas kļūt par apziņas daļu, arī tās vēlmes un fantāzijas, kuras teju, teju iekļūs apziņā un taps par mūsu mērķiem, un tās domas, kas tiek iznēsētas, pirms noformējas par skaidru ideju.

3.        Augstākā bezapziņa ir cilvēka psihes daļa, kurā atrodas intuīcijas un iedvesmas augstākās formas – filozofiskās, zinātniskās, mākslinieciskās. Te mīt altruisms, mīlestība, atklāsme, apskaidrība un garīgā ekstāze. Šī daļa ir garīguma, mīlestības, humānisma un varonības avots.

4.        Apziņa – tā ir mūsu psihes daļa, ko apzināmies. Vairumam cilvēku tā sastāv no nebeidzamiem tēlu, sajūtu, domu, jūtu un vēlmju plūsmas.

5.        Apzinātais Es – sevis apzināšanās centrs. Cilvēki ir pieraduši identificēt sevi ar savām jūtām, domām un vēlmēm. Psihosintēzē Es centrs tiek salīdzināts ar baltu ekrānu, uz kura projicējas visi cilvēka pārdzīvojumi un domas. Tieši šāds priekšstats ļauj sevi vērot no malas, labāk sevi kontrolēt, bet galvenais – labāk saprast, kas esam patiesībā.

6.        Augstākais Es – cilvēka personības patiesais centrs, kas atrodas aiz tās fiziskajām un psiholoģiskajām robežām. To neietekmē ne mūsu pārdzīvojumi, ne mūsu domas. Tas atrodas citā dimensijā, un mums pazīstamais Es personības līmenī ir tikai tā projekcija reālajā pasaulē. Augstākais Es nodrošina mūs ar iekšējās pasaules vērtībām, ievirza mūs noteiktā attīstības ceļā ( par kura esamību bieži nenojaušam ), vēršoties pie mums caur mūsu reālo „Es.” Par to, ka tāds augstākais Es pastāv, liecina cilvēku pieredze, kuri paši spējuši panākt tā apzināšanos, izmantojot garīgās izaugsmes tehnikas – psiholoģiskās ( K. G. Jungs individuāciju) vai parapsiholoģiskās (meditāciju).

7.        Kolektīvā bezapziņa – psiholoģisks lauks, kas apvieno cilvēkus. Tajā atrodas visiem pieejama informācija – vai nu tās ir domas, jūtas vai tēli. Cilvēki ir savstarpēji saistīti, un visiem ir kāda kopēja psihes daļa, ar kuras starpniecību var noritēt informācijas apmaiņa un mainīties viena cilvēka stāvoklis, ja ir mainījies, kāda otra cilvēka stāvoklis.

„Psihosintēzes mērķis ir cilvēka garīgā attīstība, viņa dzīves uzdevuma, unikālā individuālā ceļa apzināšanās un īstenošana.

Kontakts ar savu augstāko Es un garīgā attīstība iespējama tikai pēc visu reālā „Es” daļu apzināšanās un pieņemšanas. Beigu beigās par personības centru kļūst nevis personiskais „Es”, kas ir egocentrisks un materiāls, bet augstākais Es, kam ir pavisam citas prioritātes – garīgums, mīlestība, harmonija.”

Skaisti ! Lūk, arī atslēga cilvēka esamībai uz Zemes. Garīgā attīstība. Un absolūta savstarpēja visaptveroša Harmonija.

..šis Nezināmais spēks man vēl joprojām ir pie rokas.. es Viņu jūtu. Viņš mani ved un es Viņam ļauju to darīt. Šķiet pirmo reizi dzīvē kādam tik ļoti uzticos.

   Izmantotā literatūra, informācijas avoti – grāmatas, internets

 un Sokrata tautskolā iegūtās zināšanas, citāti no zemāk minēto autoru darbiem:

Omārs Mikaels Aivanhovs „Dabas grāmatas noslēpumi.”

Elvita Rudzāte „Piedošanas mācība”

Šrī Rāmana Mahāraši mācība.

Daiņa Ozoliņa antroposfijas lekcijas.

Zandas Erbss teosofijas lekcijas.

Valda Svirska filozofijas lekcijas.

Šri Satja Sai Baba.

Ošo

Roberto Asadžioli.

Rozāriji

Paldies Melodijai Tobe par brīniškīgo eseju!

Ja jums arī ir vēlēšanās padalīties ar savām domām, rakstiet mums uz info@garavasara.com un ja tas būs iespējams, mēs publicēsīm jūsu rakstus Gara Vasaras mājaslapā.

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_flowers-2562079_1280
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

4484
13. augustā, 2017
Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3624
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5100
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

254
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

588
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1941
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

380
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1595
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1557
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1246
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

594
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1755
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1519
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

723
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1722
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

847
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1625
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2113
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1427
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1708
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1680
15. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1571
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1664
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2217
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2251
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1951
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2026
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2390
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2428
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2785
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2579
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3123
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3144
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3287
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2888
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2971
9. janvārī, 2017