Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_394831_10151455404658185_1054136777_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Ko nozīmē dziļi pieņemt dzīvi?

"Vislielaka mistērija ir, ka mēs nerimstošo meklējam realitāti, kaut paši esam realitāte."

– Ramana Maharši

 

NEVIENS NAV VIEN KĀDA "PERSONA"

Ko jūs atrodat mirklī, kad vēršat savu uzmanību uz šo mirkli, pašreizējo pieredzi, to, kas patiesi notiek tieši tagad? Vai jūs atklājat, ka viss ir fiksēts, nemainīgs un cieši piesaistīts pašreizējai pieredzei? Jebšu atklājat, ka viss nemitīgi mainās un kust?

Pašas no sevis parādās un izgaist domas. Attēli, atmiņas un idejas - tās visas uzplaiksna apziņā, mirkli uzkavējas un tad izzūd. Domas par pagātni, domas par nākotni. Domas par to, kas būtu darāms, par to, ko būtu vajadzējis darīt, par to, ko nāksies darīt rīt. Domas par to, kam vajadzētu notikt, un kam ne. Rodas un zūd visādas sajūtas - skumjas, garlaicība, aizkaitinājums, dusmas, bailes. Jūt viss mūsu ķermenis. Pēkšņi atskan skaņas - satiksme uz ielas, televizora dūkoņa, durvju aizciršanās, sava elpošana, putna iečiepstēšanās aiz loga.

Visas dienas garumā parādās visdažādākās domas, pārdzīvojumi, sajūtas. Atskan un norimst skaņas plašajā apziņas okeānā, kurš esat jūs paši. Visu, kas parādās tajā, kas esam, mēs varam dēvēt par pieredzes vilni. Tā arī šī doma ir vilnis. šis pārdzīvojums ir vilnis. Štā skaņa ir vilnis. Štā sajūta ir vilnis. Visi šie domu viļņi, skaņu viļņi, sajūtu viļņi, pārdzīvojumu viļņi ir mutuļojošs, dejojošās apziņas okeāns. Tajā, kas šajā brīdī parādās, okeāns dejo.

Vai redzat, ka pašreizējā pieredze allaž ir vien pašreizējā mirkļa viļņu deja tajā okeānā, kas esat paši? (Turklāt okeānu varat saukt kā vien šķiet atbilstošāk - par "apziņu", vai "saprašanu" vai "esmi", vai "garu", vai "avotu". Tas tikpat nav vārdiem aprakstāms.)

Tas, kas esat - šis okeāns - vien vēro, kā šie mazie pieredzes vilnīši ceļas un krīt, rodas un izšķīst. Tas savā ziņā ir pārāks par šiem viļņiem, jo redz tos visus. Pārāks un tomēr savā ziņā ar tiem cieši saistīts. Tas, kas esat, redz visu, un tomēr nav atdalāms no visa, ko redz.

 

MIERS VĒTRAS SIRDĪ

No okeāna - no jūsu skatu punkta: jebšu katram vilnim ir sava seja, tie visi būtībā ir viens. Tie visi ir ūdens. Liekot lietā šmetaforu, var sacīt, ka okeāns jau zina, ka visi viļņi ir vien viņa paša sastāvdaļas. Katra doma, katra sajūta, katrs pārdzīvojums, kas parādās, ir tikai pats okeāns dejā. Spēcīgie, varenie viļņi tikpat kā liegā, vieglā ūdens mirga - tas viss ir ūdens. Dziļākajā līmenī, okeānam nav nekā iebilstama pret kādu no viļņiem, jo tas zina, ka neviens no tiem nespēj apdraudēt tā patieso būtību. Tādēļ pastāv dziļa samierināšanās ar visiem viļņiem. Prātam neaptverams miers, apzinoties nedalāmību no okeāna.

Neviens no viļņiem nespēj okeānam nodarīt nekā ļauna. Nekāds vilnis nespēj to iznīcināt. Neviens vilnis no tā nav atņemams, tāpat, saprotams, neviens vilnis nav tam pieliekams. Nav tāda viļņa, kas tam būtu svešs.

Tādēļ, kad okeāns izpaužas kā domu vilnis, kā sāpju vilnis, baiļu vilnis, skumju vilnis vai kāds cits vilnis, tas dziļi sevī zina, ka katra šī izpausme  ir svarīgi būt pamatos pareiza. Tiem visiem ir sava vieta mūsu esībā.

 

PATIESĀ "PIEŅEMŠANAS" NOZĪME

Es vēlos parunāt par pieņemšanu, kas pārspēj visus jūsu priekšstatus par to.

Jūsu būtība, gluži kā okeāns, PIEŅEM ik vilni, jau par to vien, ka esat katrs vilnis. Nav izvēles jebko nepieņemt. Okeāns nepieņem vienus viļņus, noraidot citus - okeāns ir pati pieņemšana.

Okeāna viļņu pieņemšana nav mērāma jēdzieniskā pieņemšanas un nepieņemšanas pretmetā. Pati okeāna nenošķiramība no viļņiem ir pieņemšana. Tādai nav pretmeta. Katrs vilnis jau ir pieņemts okeānā. Tā ir dziļākā dzīves pieņemšana - tādu indivīds nespēj piepildīt.

Nav runa par to, vai cilvēks mēģina veikt šādu dziļu pieņemšanu - vai tas to atzīst, saskata vai pamana katrā situācijā.  Cilvēkam nav JĀVEIC štā dziļā pieņemšana; savā ziņā tā jau ir veikta. Atliek vienīgi bez piepūles pamanīt, ka šajā mirklī, katrā mirklī, katram pieredzes vilnim - katrai domai, katram pārdzīvojumam, katrai sajūtai - jau ir ļauts te atrasties. Mirklī, kad kāds vilnis parādās, tas jau ir pieņemts mūsu būtībā. Viļņa parādīšanās ir viņa pieņemšana. Slūžas ir vaļā - šis mirklis jau ir pieļauts.

Savā ziņā mūsu būtība jau ir pieņēmusi pašreizējo mirkli, tieši tādu, kāds tas ir. Mūsu būtība esošajam jau ir pateikusi JĀ- citādi tas neparādītos šādā veidā. Mūsu būtība patiesībā nevar pretoties nekam, kas šobrīd parādās , jo tā IR viss, kas šobrīd parādās.

 

Nekas nespēj pretoties tam, kas jūs esat.

Tiekoties, apmeklējot retrītus un grāmatās, runājot par pieņemšanu, es nelietoju šo vardu tā, kā mums ir iemācīts to lietot. Es šo vārdu lietoju jaunā veidā, kas norāda un dziļāko dzīves pieņemšanu. Tādu pieņemšanu, kas atļauj. Kas jau ir paveikta. Tādēļ, kad es rosinu jums PIEŅEMT jeb PIEĻAUT to, kas ir - es tieši vēršu jūsu uzmanību uz faktu, ka šajā mirklī šīs domas, pārdzīvojumi, sajūtas, ainas, skaņas un smaržas jau ir pieļautas.

PIEŅEMT domas un sajūtas nozīmē šajā mirklī tās vienkārši, maigi un bez piepūles pamanīt. šīs domas un sajūtas jau ir pieņemtas - tās jau ir pieļautas. Tās jau ir šeit. Tā nav rīcība laikā, tā ir redzēšana šajā mirklī.

Mēs nevaram nekā pieņemt - jo kas mēs esam, jau ir pieņemšana.

šāds skatījums apvēršš daudzas garīgas mācības kājām gaisā. Jo nu pieņemšanu nav jāsasniedz nākotnē - to nav jāmeklē, jāgaida, jālūdz vai uz to jācer. Tā nav sasniegums vai kas tāds, kas atnāk pēc daudzu gadu pūliņiem. Tā nav maģisks notikums, kas kādu dienu notiks. To nesaņem no žēlastības. Tā ir jāatklāj - tieši jūsu pašreizējās pieredzes vidū, šeit un tagad. PIEŅEMŠANA nav nākotnes mērķis - tā allaž ir pašreizēja realitāte. Ja tā ir žēlastība, tad tā ir allaž klātbūtīga žēlastība, kas sasniedzama visiem, lai kas notiktu.

Tas pilnībā revolucionizē mūsu izpratni par pieņemšanu un noraidīšanu. Pieņemšanai vairs nav sakara ar mani - atsevišķu indivīdu - kurš mēģina pieņemt, atrasties nemitīgas pieņemšanas stāvoklī - tā var kļūt par vēl vienu meklēšanas ceļu. Tā nozīmē saskatīt sevi kā atklātu pieņemšanas telpu - okeānu, kas pieņem visus savus viļņus.

 

IR PIEŅEMTA PAT NEPIEŅEMŠANA

Atceros, ka pirms daudziem gadiem savos garīgajos meklējumos, izsalcis pēc atbrīvošanas un apgaismības glābiņa, es ticēju, ka PIEŅEMOT 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, es saņemšu apgaismību. Ja vien es spētu ik mirkli visu pieņemt, es būtu brīvs! Tā vismaz man šķita. Tā bija skaists nodoms. Tomēr, lai cik es centos visu pieņemt, būt ik mirkli modrs un klātesošs, atļaut visam ritēt bez saviem nosacījumiem, apzināties visu un neiebilst - joprojām bija dažas lietas, kuras es nespēju pieņemt. Ārkārtējas fiziskas sāpes, izvarošanas, spīdzināšanas, genocīds - kā gan es varēju to visu pieņemt? Kad es savā pieredzē pārdzīvoju ārkārtējas sāpes, es izmisīgi centos tās pieņemt, taču tā darīdams, es iztukšoju sevi.

Tagad es, protams, saprotu, ka maniem mēģinājumiem pieņemt bija kāds nolūks (jeb, citiem vārdiem, meklējumi). Es klusībā cerēju, ka ja es pieņemšu sāpes, tās izzudīs. Tās bija mans sāpju noliegums, kas maskējās kā pieņemšana! Kāda atjautīga vieta, kur meklētājam noslēpties - pašā brīnišķīgas garīgas prakses sirdī! Pieņemšana, kas tiek veikta jebkādu motīvu dzīta, nav īsta pieņemšana - tā ir maskējies noliegums.

Tolaik es neapzinājos pieņemšanas bezierunu, visu pieņemošo dabu. Es biju tik aizņemts mēģinājumos pieņemt, ka nemanīju dziļo dzīves pieņemšanu - kurā tiek pieņemts pat mans neizdevies mēģinājums pieņemt! Jā - nudien, tik radikāla ir šī pieņemšana - tā pieņem pat mūsu sāpju noliegumu. Okeāns pieņem visus viļņus, un ja kādubrīd tiek noliegtas sāpes, tad arī tas ir pieņemts. Nav nekā aplama sāpēs. Tāpat kā cilvēka nepatikai pret sāpēm, vēlmei no tām būt brīvam, nav nekādas vainas. Meklētājs ir pieņemts pat savā neveiksmē.

Tas, protams, ir paradokss. Ja manu sāpju nepieņemšanu pilnībā pieņem pati dzīve, tad tā vairs nav nepieņemšana. Nepieņemšana pārtop. Loģiski, filosofiski, racionāli - tam nav nekādas jēgas - taču tomēr tas tā ir. Es negribu, lai jūs man noticat - es vēlos, kaut jūs paši to atklātu. Tas ar ko es dalos viss ir saistīts ar šo atklājumu.

Tā ir dziļākā izjūta, ka viss ir kārtībā, pat kad, virspusēji raugoties, nekas nav kārtībā. Tā ir dziļāka pilnība, pat kad, virspusēji raugoties, nekas nešķiet pilnīgs. Es runāju par galēju atbrīvotību, galēju mieru. Un nevis par jums - par katru atsevišķu  personu - kas būtu atbrīvota un mierīga - bet par dziļāku atbrīvotības izjūtu, kas rodas no zināšanas, ka katra doma, katrs pārdzīvojums, katra sajūta jau ir pieņemta tajā telpā, kas jūs esat. Mirklī, kad zināt, ka pat jūsu nepieņemšana ir pieņemta, kļūst iespējams sašķelt pat spīvāko ciešanu kodolu. Varētu pat sacīt, ka visas ciešanas ir vienīgi mūsu aklums pret šo dziļāko pieņemšanu.

Jefs Fosters

Library_page_xolp0kceci_i3
Pašizziņas prakses

Kodo Savaki: Būt vienam veselumam ar visu Visumu

Parastam cilvēkam pāriet vēlme darīt kaut ko, ja neviens neskatās uz to, ko viņš dara. Ja kāds pievērš viņam uzmanību - viņš ir gatavs lē...

1064
14. novembrī, 2017
Library_page_6efa9540-0df5-11e7-9759-4d2712afe57f
Prāts & psiholoģija

Septiņi iemesli, lai pamestu savu komforta zonu

“Viss, ko jūs vēlaties, atrodas taipus bailēm”- Džeks Kenfilds   Iedomājieties - jūs pamostaties agri no rīta, izslēdzat skaļo modinātā...

3530
6. novembrī, 2017
Library_page_22894925_10210470810108037_1441053883_n
Ķermenis & veselība

Kā būt harmonijā ar savu ķermeni

Jo vairāk apziņas mēs novirzām mūsu ķermeņa iekšpusē, jo spožāku gaismu sākam izstarot. Jau daudzus gadsimtus cilvēki ir mēģinājuši sasn...

2427
29. oktobrī, 2017
Library_page_ltwiyv9qj9a
Prāts & psiholoģija

Tev esi tu pats - tu tiksi galā

Tas parādās, kad ap tevi notiekošais zaudē jēgu – no pārlieku liela noguruma, aizvainojuma, salauztas sirds, vai vilšanās tuvākajos; kad ...

2318
12. oktobrī, 2017
Library_page_estas_-1__
Skaņa & balss

Intervija ar Estasu Tonne

Jau 11.oktobrī Rīgas Kongresu namā būs festivāla Garavasara mūziķa Estas Tonne koncerts ar domubiedriem Pepe Danca (perkusijas, stabules)...

6461
5. oktobrī, 2017
Library_page_screen_shot_2017-10-04_at_16.00.33
Apzinatība

Pārpilnības likums

Divu nedēļu laikā praktizē sekojošo, un pavēro, kā tas izmainīs tavu dzīvi: ja tev šķiet, ka cilvēki tevi neslavē, nenovērtē, nepalīdz, n...

5902
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

231
4. oktobrī, 2017
Library_page_louisehay20071_large
Prāts & psiholoģija

Luīza Heija: citāti, kas spēj izmainīt tavu dzīvi

Daži no viņas citātiem ir kļuvuši leģendāri,- citi jau ierakstīti psiholoģijas grāmatās, kā paliekošs vēsturisks mantojums, bet citi - at...

3992
28. septembrī, 2017
Library_page_17341034-origpic-541c12
Ķermenis & veselība

Slēptās zināšanas par seksuālo enerģiju

Seksuālā enerģija ir svarīgāka nekā esaм ieraduši domāt. Tas ir spēks, kas var piepildīt un pārpildīt visu ķermeni, garīgi un fiziski. S...

1722
24. septembrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

323
21. septembrī, 2017
Library_page_screen_shot_2017-08-31_at_20.45.40
Attiecības

Varoņa Atklājums

Katrs no mums ir atnācis uz šo Pasauli ar uzdevumu - caur savu pieredzi, mācoties no savām kļūdām, pārvarot bailes un vājuma brīžus, izzi...

916
13. septembrī, 2017
Library_page_pusmuza-krizes-makta-viriesa-sievas-devini-elles-kambari
Prāts & psiholoģija

Nelaimīgs liktenis – cilvēku neizdarītās izvēles sekas

Piedāvājam jums izcilā vācu filozofa un psihologa Ēriha Fromma 30 citātus. Tie ir citāti, kas sniedz atbildes uz pašiem satraucošākajiem ...

5222
11. septembrī, 2017
Library_page_psynasilie1-1280x922
Bērni & vecāki

Rūpju izvarotie

Nesen apciemoju vecākus, atzīmējām Lieldienas. Brīnišķīgi, dzīvi apliecinoši svētki. Gavēņa beigas un, kā vienmēr, galds vai lūzt. Pienā...

4977
2. septembrī, 2017
Library_page_7771285812_21772f2218_b
Pašizziņas prakses

Trīs dzīves likumi

Cilvēkiem būtu jāstāsta stāstus viens otram un jāklausās vienam otru. Katrs cilvēks, kuru jūs satiekat, sniedz jums vērtīgu mācībstundu, ...

2910
20. augustā, 2017
Library_page_5151138
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

2396
13. augustā, 2017
Library_page_dulas
Emocijas

Mierinājums jaunajiem vecākiem

Tavs bērns izvēlējās tevi – unikālo mammu un tēti, kam piedzimt. Viņš neizvēlējās gudro dakteri, skolotāju vai kaimiņieni, bet tevi.

1344
17. jūlijā, 2017
Library_page_evdomadiaies-erwtikes-provlepseis-zodia-16-5-1-6-h793
Prāts & psiholoģija

Kā sadzirdēt savu aicinājumu

3 veidi, kā atcerēties, kāpēc Tava dvēsele izvēlējās tieši šo dzīvi   “Tu esi šeit ieradies ar noteiktu uzdevumu. Tu esi daļa no visuma...

6813
1. augustā, 2017
Library_page_gara-vasara-_2015_-231
Pašizziņas prakses

Tavas dzīves "restarts"

Būt veselam, dzīvespriecīgam un laimīgam - tā nav ne iedzimta īpatnība, ne "Dieva dāvana". Tāpat šim stāvoklim nav nekādas saistības ar n...

3050
13. jūlijā, 2017
Library_page_monks-in-sunlight-56a0c4953df78cafdaa4d8b4
Ķermenis & veselība

Kad es elpoju, es jūtu savu vienotību ar dzīvi

Parasti mēs nepamanām, kā elpojam, taču bez elpošanas nevarētu nodzīvot ne sekundi. No tā, kā mēs elpojam, ir atkarīgs, cik daudz mūsos i...

969
9. jūlijā, 2017
Library_page_0569f31d6d62baa0248c76ec1f964f01
Prāts & psiholoģija

Līza Burbo: nomainiet vārdu “problēma” ar vārdu “pieredze”

Jums patiešām ir problēmas? Es no sirds ticu, ka mēs izvairītos no liela daudzuma problēmu, ja nebūtu tāda apzīmējuma kā “problēma”. Vār...

2268
2. jūlijā, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

740
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

715
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

627
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

651
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

2274
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

969
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

12295
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

9200
7. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

1074
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

1161
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

1351
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1859
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1791
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1937
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1695
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
1647
9. janvārī, 2017