Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_394831_10151455404658185_1054136777_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Ko nozīmē dziļi pieņemt dzīvi?

"Vislielaka mistērija ir, ka mēs nerimstošo meklējam realitāti, kaut paši esam realitāte."

– Ramana Maharši

 

NEVIENS NAV VIEN KĀDA "PERSONA"

Ko jūs atrodat mirklī, kad vēršat savu uzmanību uz šo mirkli, pašreizējo pieredzi, to, kas patiesi notiek tieši tagad? Vai jūs atklājat, ka viss ir fiksēts, nemainīgs un cieši piesaistīts pašreizējai pieredzei? Jebšu atklājat, ka viss nemitīgi mainās un kust?

Pašas no sevis parādās un izgaist domas. Attēli, atmiņas un idejas - tās visas uzplaiksna apziņā, mirkli uzkavējas un tad izzūd. Domas par pagātni, domas par nākotni. Domas par to, kas būtu darāms, par to, ko būtu vajadzējis darīt, par to, ko nāksies darīt rīt. Domas par to, kam vajadzētu notikt, un kam ne. Rodas un zūd visādas sajūtas - skumjas, garlaicība, aizkaitinājums, dusmas, bailes. Jūt viss mūsu ķermenis. Pēkšņi atskan skaņas - satiksme uz ielas, televizora dūkoņa, durvju aizciršanās, sava elpošana, putna iečiepstēšanās aiz loga.

Visas dienas garumā parādās visdažādākās domas, pārdzīvojumi, sajūtas. Atskan un norimst skaņas plašajā apziņas okeānā, kurš esat jūs paši. Visu, kas parādās tajā, kas esam, mēs varam dēvēt par pieredzes vilni. Tā arī šī doma ir vilnis. šis pārdzīvojums ir vilnis. Štā skaņa ir vilnis. Štā sajūta ir vilnis. Visi šie domu viļņi, skaņu viļņi, sajūtu viļņi, pārdzīvojumu viļņi ir mutuļojošs, dejojošās apziņas okeāns. Tajā, kas šajā brīdī parādās, okeāns dejo.

Vai redzat, ka pašreizējā pieredze allaž ir vien pašreizējā mirkļa viļņu deja tajā okeānā, kas esat paši? (Turklāt okeānu varat saukt kā vien šķiet atbilstošāk - par "apziņu", vai "saprašanu" vai "esmi", vai "garu", vai "avotu". Tas tikpat nav vārdiem aprakstāms.)

Tas, kas esat - šis okeāns - vien vēro, kā šie mazie pieredzes vilnīši ceļas un krīt, rodas un izšķīst. Tas savā ziņā ir pārāks par šiem viļņiem, jo redz tos visus. Pārāks un tomēr savā ziņā ar tiem cieši saistīts. Tas, kas esat, redz visu, un tomēr nav atdalāms no visa, ko redz.

 

MIERS VĒTRAS SIRDĪ

No okeāna - no jūsu skatu punkta: jebšu katram vilnim ir sava seja, tie visi būtībā ir viens. Tie visi ir ūdens. Liekot lietā šmetaforu, var sacīt, ka okeāns jau zina, ka visi viļņi ir vien viņa paša sastāvdaļas. Katra doma, katra sajūta, katrs pārdzīvojums, kas parādās, ir tikai pats okeāns dejā. Spēcīgie, varenie viļņi tikpat kā liegā, vieglā ūdens mirga - tas viss ir ūdens. Dziļākajā līmenī, okeānam nav nekā iebilstama pret kādu no viļņiem, jo tas zina, ka neviens no tiem nespēj apdraudēt tā patieso būtību. Tādēļ pastāv dziļa samierināšanās ar visiem viļņiem. Prātam neaptverams miers, apzinoties nedalāmību no okeāna.

Neviens no viļņiem nespēj okeānam nodarīt nekā ļauna. Nekāds vilnis nespēj to iznīcināt. Neviens vilnis no tā nav atņemams, tāpat, saprotams, neviens vilnis nav tam pieliekams. Nav tāda viļņa, kas tam būtu svešs.

Tādēļ, kad okeāns izpaužas kā domu vilnis, kā sāpju vilnis, baiļu vilnis, skumju vilnis vai kāds cits vilnis, tas dziļi sevī zina, ka katra šī izpausme  ir svarīgi būt pamatos pareiza. Tiem visiem ir sava vieta mūsu esībā.

 

PATIESĀ "PIEŅEMŠANAS" NOZĪME

Es vēlos parunāt par pieņemšanu, kas pārspēj visus jūsu priekšstatus par to.

Jūsu būtība, gluži kā okeāns, PIEŅEM ik vilni, jau par to vien, ka esat katrs vilnis. Nav izvēles jebko nepieņemt. Okeāns nepieņem vienus viļņus, noraidot citus - okeāns ir pati pieņemšana.

Okeāna viļņu pieņemšana nav mērāma jēdzieniskā pieņemšanas un nepieņemšanas pretmetā. Pati okeāna nenošķiramība no viļņiem ir pieņemšana. Tādai nav pretmeta. Katrs vilnis jau ir pieņemts okeānā. Tā ir dziļākā dzīves pieņemšana - tādu indivīds nespēj piepildīt.

Nav runa par to, vai cilvēks mēģina veikt šādu dziļu pieņemšanu - vai tas to atzīst, saskata vai pamana katrā situācijā.  Cilvēkam nav JĀVEIC štā dziļā pieņemšana; savā ziņā tā jau ir veikta. Atliek vienīgi bez piepūles pamanīt, ka šajā mirklī, katrā mirklī, katram pieredzes vilnim - katrai domai, katram pārdzīvojumam, katrai sajūtai - jau ir ļauts te atrasties. Mirklī, kad kāds vilnis parādās, tas jau ir pieņemts mūsu būtībā. Viļņa parādīšanās ir viņa pieņemšana. Slūžas ir vaļā - šis mirklis jau ir pieļauts.

Savā ziņā mūsu būtība jau ir pieņēmusi pašreizējo mirkli, tieši tādu, kāds tas ir. Mūsu būtība esošajam jau ir pateikusi JĀ- citādi tas neparādītos šādā veidā. Mūsu būtība patiesībā nevar pretoties nekam, kas šobrīd parādās , jo tā IR viss, kas šobrīd parādās.

 

Nekas nespēj pretoties tam, kas jūs esat.

Tiekoties, apmeklējot retrītus un grāmatās, runājot par pieņemšanu, es nelietoju šo vardu tā, kā mums ir iemācīts to lietot. Es šo vārdu lietoju jaunā veidā, kas norāda un dziļāko dzīves pieņemšanu. Tādu pieņemšanu, kas atļauj. Kas jau ir paveikta. Tādēļ, kad es rosinu jums PIEŅEMT jeb PIEĻAUT to, kas ir - es tieši vēršu jūsu uzmanību uz faktu, ka šajā mirklī šīs domas, pārdzīvojumi, sajūtas, ainas, skaņas un smaržas jau ir pieļautas.

PIEŅEMT domas un sajūtas nozīmē šajā mirklī tās vienkārši, maigi un bez piepūles pamanīt. šīs domas un sajūtas jau ir pieņemtas - tās jau ir pieļautas. Tās jau ir šeit. Tā nav rīcība laikā, tā ir redzēšana šajā mirklī.

Mēs nevaram nekā pieņemt - jo kas mēs esam, jau ir pieņemšana.

šāds skatījums apvēršš daudzas garīgas mācības kājām gaisā. Jo nu pieņemšanu nav jāsasniedz nākotnē - to nav jāmeklē, jāgaida, jālūdz vai uz to jācer. Tā nav sasniegums vai kas tāds, kas atnāk pēc daudzu gadu pūliņiem. Tā nav maģisks notikums, kas kādu dienu notiks. To nesaņem no žēlastības. Tā ir jāatklāj - tieši jūsu pašreizējās pieredzes vidū, šeit un tagad. PIEŅEMŠANA nav nākotnes mērķis - tā allaž ir pašreizēja realitāte. Ja tā ir žēlastība, tad tā ir allaž klātbūtīga žēlastība, kas sasniedzama visiem, lai kas notiktu.

Tas pilnībā revolucionizē mūsu izpratni par pieņemšanu un noraidīšanu. Pieņemšanai vairs nav sakara ar mani - atsevišķu indivīdu - kurš mēģina pieņemt, atrasties nemitīgas pieņemšanas stāvoklī - tā var kļūt par vēl vienu meklēšanas ceļu. Tā nozīmē saskatīt sevi kā atklātu pieņemšanas telpu - okeānu, kas pieņem visus savus viļņus.

 

IR PIEŅEMTA PAT NEPIEŅEMŠANA

Atceros, ka pirms daudziem gadiem savos garīgajos meklējumos, izsalcis pēc atbrīvošanas un apgaismības glābiņa, es ticēju, ka PIEŅEMOT 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, es saņemšu apgaismību. Ja vien es spētu ik mirkli visu pieņemt, es būtu brīvs! Tā vismaz man šķita. Tā bija skaists nodoms. Tomēr, lai cik es centos visu pieņemt, būt ik mirkli modrs un klātesošs, atļaut visam ritēt bez saviem nosacījumiem, apzināties visu un neiebilst - joprojām bija dažas lietas, kuras es nespēju pieņemt. Ārkārtējas fiziskas sāpes, izvarošanas, spīdzināšanas, genocīds - kā gan es varēju to visu pieņemt? Kad es savā pieredzē pārdzīvoju ārkārtējas sāpes, es izmisīgi centos tās pieņemt, taču tā darīdams, es iztukšoju sevi.

Tagad es, protams, saprotu, ka maniem mēģinājumiem pieņemt bija kāds nolūks (jeb, citiem vārdiem, meklējumi). Es klusībā cerēju, ka ja es pieņemšu sāpes, tās izzudīs. Tās bija mans sāpju noliegums, kas maskējās kā pieņemšana! Kāda atjautīga vieta, kur meklētājam noslēpties - pašā brīnišķīgas garīgas prakses sirdī! Pieņemšana, kas tiek veikta jebkādu motīvu dzīta, nav īsta pieņemšana - tā ir maskējies noliegums.

Tolaik es neapzinājos pieņemšanas bezierunu, visu pieņemošo dabu. Es biju tik aizņemts mēģinājumos pieņemt, ka nemanīju dziļo dzīves pieņemšanu - kurā tiek pieņemts pat mans neizdevies mēģinājums pieņemt! Jā - nudien, tik radikāla ir šī pieņemšana - tā pieņem pat mūsu sāpju noliegumu. Okeāns pieņem visus viļņus, un ja kādubrīd tiek noliegtas sāpes, tad arī tas ir pieņemts. Nav nekā aplama sāpēs. Tāpat kā cilvēka nepatikai pret sāpēm, vēlmei no tām būt brīvam, nav nekādas vainas. Meklētājs ir pieņemts pat savā neveiksmē.

Tas, protams, ir paradokss. Ja manu sāpju nepieņemšanu pilnībā pieņem pati dzīve, tad tā vairs nav nepieņemšana. Nepieņemšana pārtop. Loģiski, filosofiski, racionāli - tam nav nekādas jēgas - taču tomēr tas tā ir. Es negribu, lai jūs man noticat - es vēlos, kaut jūs paši to atklātu. Tas ar ko es dalos viss ir saistīts ar šo atklājumu.

Tā ir dziļākā izjūta, ka viss ir kārtībā, pat kad, virspusēji raugoties, nekas nav kārtībā. Tā ir dziļāka pilnība, pat kad, virspusēji raugoties, nekas nešķiet pilnīgs. Es runāju par galēju atbrīvotību, galēju mieru. Un nevis par jums - par katru atsevišķu  personu - kas būtu atbrīvota un mierīga - bet par dziļāku atbrīvotības izjūtu, kas rodas no zināšanas, ka katra doma, katrs pārdzīvojums, katra sajūta jau ir pieņemta tajā telpā, kas jūs esat. Mirklī, kad zināt, ka pat jūsu nepieņemšana ir pieņemta, kļūst iespējams sašķelt pat spīvāko ciešanu kodolu. Varētu pat sacīt, ka visas ciešanas ir vienīgi mūsu aklums pret šo dziļāko pieņemšanu.

Jefs Fosters

Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1119
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

827
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12149
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2120
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7563
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2043
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3594
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

219
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3518
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2260
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

6946
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1310
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3141
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6700
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17475
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2000
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6027
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3883
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2355
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1514
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

2404
11. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

445
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

900
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

776
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
903
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

791
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

787
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

942
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1257
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1440
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1476
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1356
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2236
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1759
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1600
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
504
9. janvārī, 2017