Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_394831_10151455404658185_1054136777_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Ko nozīmē dziļi pieņemt dzīvi?

"Vislielaka mistērija ir, ka mēs nerimstošo meklējam realitāti, kaut paši esam realitāte."

– Ramana Maharši

 

NEVIENS NAV VIEN KĀDA "PERSONA"

Ko jūs atrodat mirklī, kad vēršat savu uzmanību uz šo mirkli, pašreizējo pieredzi, to, kas patiesi notiek tieši tagad? Vai jūs atklājat, ka viss ir fiksēts, nemainīgs un cieši piesaistīts pašreizējai pieredzei? Jebšu atklājat, ka viss nemitīgi mainās un kust?

Pašas no sevis parādās un izgaist domas. Attēli, atmiņas un idejas - tās visas uzplaiksna apziņā, mirkli uzkavējas un tad izzūd. Domas par pagātni, domas par nākotni. Domas par to, kas būtu darāms, par to, ko būtu vajadzējis darīt, par to, ko nāksies darīt rīt. Domas par to, kam vajadzētu notikt, un kam ne. Rodas un zūd visādas sajūtas - skumjas, garlaicība, aizkaitinājums, dusmas, bailes. Jūt viss mūsu ķermenis. Pēkšņi atskan skaņas - satiksme uz ielas, televizora dūkoņa, durvju aizciršanās, sava elpošana, putna iečiepstēšanās aiz loga.

Visas dienas garumā parādās visdažādākās domas, pārdzīvojumi, sajūtas. Atskan un norimst skaņas plašajā apziņas okeānā, kurš esat jūs paši. Visu, kas parādās tajā, kas esam, mēs varam dēvēt par pieredzes vilni. Tā arī šī doma ir vilnis. šis pārdzīvojums ir vilnis. Štā skaņa ir vilnis. Štā sajūta ir vilnis. Visi šie domu viļņi, skaņu viļņi, sajūtu viļņi, pārdzīvojumu viļņi ir mutuļojošs, dejojošās apziņas okeāns. Tajā, kas šajā brīdī parādās, okeāns dejo.

Vai redzat, ka pašreizējā pieredze allaž ir vien pašreizējā mirkļa viļņu deja tajā okeānā, kas esat paši? (Turklāt okeānu varat saukt kā vien šķiet atbilstošāk - par "apziņu", vai "saprašanu" vai "esmi", vai "garu", vai "avotu". Tas tikpat nav vārdiem aprakstāms.)

Tas, kas esat - šis okeāns - vien vēro, kā šie mazie pieredzes vilnīši ceļas un krīt, rodas un izšķīst. Tas savā ziņā ir pārāks par šiem viļņiem, jo redz tos visus. Pārāks un tomēr savā ziņā ar tiem cieši saistīts. Tas, kas esat, redz visu, un tomēr nav atdalāms no visa, ko redz.

 

MIERS VĒTRAS SIRDĪ

No okeāna - no jūsu skatu punkta: jebšu katram vilnim ir sava seja, tie visi būtībā ir viens. Tie visi ir ūdens. Liekot lietā šmetaforu, var sacīt, ka okeāns jau zina, ka visi viļņi ir vien viņa paša sastāvdaļas. Katra doma, katra sajūta, katrs pārdzīvojums, kas parādās, ir tikai pats okeāns dejā. Spēcīgie, varenie viļņi tikpat kā liegā, vieglā ūdens mirga - tas viss ir ūdens. Dziļākajā līmenī, okeānam nav nekā iebilstama pret kādu no viļņiem, jo tas zina, ka neviens no tiem nespēj apdraudēt tā patieso būtību. Tādēļ pastāv dziļa samierināšanās ar visiem viļņiem. Prātam neaptverams miers, apzinoties nedalāmību no okeāna.

Neviens no viļņiem nespēj okeānam nodarīt nekā ļauna. Nekāds vilnis nespēj to iznīcināt. Neviens vilnis no tā nav atņemams, tāpat, saprotams, neviens vilnis nav tam pieliekams. Nav tāda viļņa, kas tam būtu svešs.

Tādēļ, kad okeāns izpaužas kā domu vilnis, kā sāpju vilnis, baiļu vilnis, skumju vilnis vai kāds cits vilnis, tas dziļi sevī zina, ka katra šī izpausme  ir svarīgi būt pamatos pareiza. Tiem visiem ir sava vieta mūsu esībā.

 

PATIESĀ "PIEŅEMŠANAS" NOZĪME

Es vēlos parunāt par pieņemšanu, kas pārspēj visus jūsu priekšstatus par to.

Jūsu būtība, gluži kā okeāns, PIEŅEM ik vilni, jau par to vien, ka esat katrs vilnis. Nav izvēles jebko nepieņemt. Okeāns nepieņem vienus viļņus, noraidot citus - okeāns ir pati pieņemšana.

Okeāna viļņu pieņemšana nav mērāma jēdzieniskā pieņemšanas un nepieņemšanas pretmetā. Pati okeāna nenošķiramība no viļņiem ir pieņemšana. Tādai nav pretmeta. Katrs vilnis jau ir pieņemts okeānā. Tā ir dziļākā dzīves pieņemšana - tādu indivīds nespēj piepildīt.

Nav runa par to, vai cilvēks mēģina veikt šādu dziļu pieņemšanu - vai tas to atzīst, saskata vai pamana katrā situācijā.  Cilvēkam nav JĀVEIC štā dziļā pieņemšana; savā ziņā tā jau ir veikta. Atliek vienīgi bez piepūles pamanīt, ka šajā mirklī, katrā mirklī, katram pieredzes vilnim - katrai domai, katram pārdzīvojumam, katrai sajūtai - jau ir ļauts te atrasties. Mirklī, kad kāds vilnis parādās, tas jau ir pieņemts mūsu būtībā. Viļņa parādīšanās ir viņa pieņemšana. Slūžas ir vaļā - šis mirklis jau ir pieļauts.

Savā ziņā mūsu būtība jau ir pieņēmusi pašreizējo mirkli, tieši tādu, kāds tas ir. Mūsu būtība esošajam jau ir pateikusi JĀ- citādi tas neparādītos šādā veidā. Mūsu būtība patiesībā nevar pretoties nekam, kas šobrīd parādās , jo tā IR viss, kas šobrīd parādās.

 

Nekas nespēj pretoties tam, kas jūs esat.

Tiekoties, apmeklējot retrītus un grāmatās, runājot par pieņemšanu, es nelietoju šo vardu tā, kā mums ir iemācīts to lietot. Es šo vārdu lietoju jaunā veidā, kas norāda un dziļāko dzīves pieņemšanu. Tādu pieņemšanu, kas atļauj. Kas jau ir paveikta. Tādēļ, kad es rosinu jums PIEŅEMT jeb PIEĻAUT to, kas ir - es tieši vēršu jūsu uzmanību uz faktu, ka šajā mirklī šīs domas, pārdzīvojumi, sajūtas, ainas, skaņas un smaržas jau ir pieļautas.

PIEŅEMT domas un sajūtas nozīmē šajā mirklī tās vienkārši, maigi un bez piepūles pamanīt. šīs domas un sajūtas jau ir pieņemtas - tās jau ir pieļautas. Tās jau ir šeit. Tā nav rīcība laikā, tā ir redzēšana šajā mirklī.

Mēs nevaram nekā pieņemt - jo kas mēs esam, jau ir pieņemšana.

šāds skatījums apvēršš daudzas garīgas mācības kājām gaisā. Jo nu pieņemšanu nav jāsasniedz nākotnē - to nav jāmeklē, jāgaida, jālūdz vai uz to jācer. Tā nav sasniegums vai kas tāds, kas atnāk pēc daudzu gadu pūliņiem. Tā nav maģisks notikums, kas kādu dienu notiks. To nesaņem no žēlastības. Tā ir jāatklāj - tieši jūsu pašreizējās pieredzes vidū, šeit un tagad. PIEŅEMŠANA nav nākotnes mērķis - tā allaž ir pašreizēja realitāte. Ja tā ir žēlastība, tad tā ir allaž klātbūtīga žēlastība, kas sasniedzama visiem, lai kas notiktu.

Tas pilnībā revolucionizē mūsu izpratni par pieņemšanu un noraidīšanu. Pieņemšanai vairs nav sakara ar mani - atsevišķu indivīdu - kurš mēģina pieņemt, atrasties nemitīgas pieņemšanas stāvoklī - tā var kļūt par vēl vienu meklēšanas ceļu. Tā nozīmē saskatīt sevi kā atklātu pieņemšanas telpu - okeānu, kas pieņem visus savus viļņus.

 

IR PIEŅEMTA PAT NEPIEŅEMŠANA

Atceros, ka pirms daudziem gadiem savos garīgajos meklējumos, izsalcis pēc atbrīvošanas un apgaismības glābiņa, es ticēju, ka PIEŅEMOT 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, es saņemšu apgaismību. Ja vien es spētu ik mirkli visu pieņemt, es būtu brīvs! Tā vismaz man šķita. Tā bija skaists nodoms. Tomēr, lai cik es centos visu pieņemt, būt ik mirkli modrs un klātesošs, atļaut visam ritēt bez saviem nosacījumiem, apzināties visu un neiebilst - joprojām bija dažas lietas, kuras es nespēju pieņemt. Ārkārtējas fiziskas sāpes, izvarošanas, spīdzināšanas, genocīds - kā gan es varēju to visu pieņemt? Kad es savā pieredzē pārdzīvoju ārkārtējas sāpes, es izmisīgi centos tās pieņemt, taču tā darīdams, es iztukšoju sevi.

Tagad es, protams, saprotu, ka maniem mēģinājumiem pieņemt bija kāds nolūks (jeb, citiem vārdiem, meklējumi). Es klusībā cerēju, ka ja es pieņemšu sāpes, tās izzudīs. Tās bija mans sāpju noliegums, kas maskējās kā pieņemšana! Kāda atjautīga vieta, kur meklētājam noslēpties - pašā brīnišķīgas garīgas prakses sirdī! Pieņemšana, kas tiek veikta jebkādu motīvu dzīta, nav īsta pieņemšana - tā ir maskējies noliegums.

Tolaik es neapzinājos pieņemšanas bezierunu, visu pieņemošo dabu. Es biju tik aizņemts mēģinājumos pieņemt, ka nemanīju dziļo dzīves pieņemšanu - kurā tiek pieņemts pat mans neizdevies mēģinājums pieņemt! Jā - nudien, tik radikāla ir šī pieņemšana - tā pieņem pat mūsu sāpju noliegumu. Okeāns pieņem visus viļņus, un ja kādubrīd tiek noliegtas sāpes, tad arī tas ir pieņemts. Nav nekā aplama sāpēs. Tāpat kā cilvēka nepatikai pret sāpēm, vēlmei no tām būt brīvam, nav nekādas vainas. Meklētājs ir pieņemts pat savā neveiksmē.

Tas, protams, ir paradokss. Ja manu sāpju nepieņemšanu pilnībā pieņem pati dzīve, tad tā vairs nav nepieņemšana. Nepieņemšana pārtop. Loģiski, filosofiski, racionāli - tam nav nekādas jēgas - taču tomēr tas tā ir. Es negribu, lai jūs man noticat - es vēlos, kaut jūs paši to atklātu. Tas ar ko es dalos viss ir saistīts ar šo atklājumu.

Tā ir dziļākā izjūta, ka viss ir kārtībā, pat kad, virspusēji raugoties, nekas nav kārtībā. Tā ir dziļāka pilnība, pat kad, virspusēji raugoties, nekas nešķiet pilnīgs. Es runāju par galēju atbrīvotību, galēju mieru. Un nevis par jums - par katru atsevišķu  personu - kas būtu atbrīvota un mierīga - bet par dziļāku atbrīvotības izjūtu, kas rodas no zināšanas, ka katra doma, katrs pārdzīvojums, katra sajūta jau ir pieņemta tajā telpā, kas jūs esat. Mirklī, kad zināt, ka pat jūsu nepieņemšana ir pieņemta, kļūst iespējams sašķelt pat spīvāko ciešanu kodolu. Varētu pat sacīt, ka visas ciešanas ir vienīgi mūsu aklums pret šo dziļāko pieņemšanu.

Jefs Fosters

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_flowers-2562079_1280
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

4960
13. augustā, 2017
Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3635
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5118
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

259
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

596
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1959
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

387
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1600
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1562
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1248
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

596
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1761
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1523
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

734
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1728
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

857
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1633
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2119
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1430
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1712
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1685
15. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1573
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1685
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2231
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2269
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1966
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2040
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2404
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2442
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2800
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2594
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3138
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3160
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3300
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2903
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2985
9. janvārī, 2017