Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836______________________________ Square81_11272200_829706257118632_248278317_n

Laipni lūdzam – Darbā. Tas kas ir - IR .

Tas, kas ir – ir 

Mēs ciešam tikai tad, ja ticam domai, kas ir pretrunā ar to, kas ir. Kad prāts ir 
skaidrs, mēs vēlamies tieši to, kas pašlaik ir. Ja jūs gribat, lai realitāte nebūtu 
tāda, kāda tā ir, jūs tikpat labi varat pacensties kaķim iemācīt riet. Jūs varat 
censties vēl un vēlreiz no jauna, bet beigu beigās kaķis palūkosies uz jums un 
pateiks: “Ľau.” Vēlēties, lai realitāte nebūtu tāda, kāda tā ir, – ir bezcerīgi. 
Un tomēr, ja jūs pievērsīsiet uzmanību, – pamanīsiet, ka šādas domas 
parādās ap desmit reižu dienā. “Cilvēkiem jābūt labsirdīgākiem.” “Bērniem 
vajadzētu labi uzvesties.” “Manam vīram (vai sievai) ir man jāpiekrīt.” “Man 
vajadzētu būt slaidākai (vai skaistākai vai veiksmīgākai).” Tādas domas pauž 
vēlmi, lai realitāte būtu cita. Ja jums šķiet, ka tas skan skumji, jums ir taisnība. 
Visu stresu, kuru mēs izjūtam, izraisa pretošanās tam, kas patiesībā ir. 
Jauniesācēji Darbā bieži man saka: “Bet pārstāt apstrīdēt realitāti 
nozīmētu bezspēku. Ja es vienkārši pieľemšu realitāti tādu, kāda tā ir, es 
kļūšu pasīvs. Es varu zaudēt vēlmi darboties”. Es viņiem atbildu ar 
jautājumu: “Vai jūs patiešām varat zināt, ka tā ir taisnība?” Kas dod jums 
vairāk spēka? – doma “Kaut es nebūtu pazaudējis savu darbu” vai “Es 
pazaudēju darbu, ko es tagad varu darīt”?
Darbs atklāj – tam, kam, mūsuprāt, nevajadzēja notikt, patiesībā bija 
jānotiek. Tam vajadzēja atgadīties, jo tas jau ir noticis, un nekādas domas 
pasaulē nespēj to vairs mainīt. Tas nenozīmē, ka mēs uz to pieveram acis vai 4
atzīstam to par labu. Tas vienkārši nozīmē, ka jūs uztverat notiekošo bez 
pretošanās un apjukuma, ko izraisa iekšējā cīņa. Neviens nevēlas, lai viņu 
bērni slimotu, neviens nevēlas iekļūt autokatastrofā. Bet, kad tas notiek, kā 
gan var palīdzēt jūsu domu pretošanās tam, kas jau ir noticis? Mēs zinām, ka 
tas ne pie kā nenovedīs, un tomēr turpinām to darīt, jo nezinām, kā apstāties. 
Es mīlu to, kas ir ne tādēļ, ka esmu garīgs cilvēks, bet gan tāpēc, ka man ir 
sāpīgi apstrīdēt realitāti. Mēs varam sajust, ka realitāte ir laba tāda, kāda tā ir, 
jau tāpēc vien, ka tad, kad apstrīdam to, mēs izjūtam spriedzi un vilšanos. 
Mēs nejūtamies dabiski, neizjūtam dvēseles līdzsvaru. Bet, kad pārstājam 
pretoties realitātei, darbības pārstāj būt sarežģītas, tās ir elastīgas, labestīgas, 
un tām nepiemīt bailes. 

Nodarboties ar savām lietām
Es vispār redzu tikai trīs lietu veidus: manu, jūsu un Dieva. (Man vārds Dievs 
nozīmē – „realitāte‟. Realitāte ir Dievs, jo tā valda. Visu, kas ir ārpus manas 
kontroles, ārpus jūsu kontroles, un vispār nav pakļauts jebkādai kontrolei, –
es saucu par Dieva lietām.)
Lielākā daļa mūsu stresa ir rezultāts tam, ka mēs domās nodarbojamies 
nevis ar savām, bet gan citu lietām. Kad mēs domājam: “Tev jāatrod darbs, es 
gribu, lai tu būtu laimīgs, tev ir jāatnāk laikā, tev vajadzētu vairāk parūpēties 
par sevi,” es iejaucos tavās lietās. Kad mani satrauc zemestrīce, ūdensplūdi, 
karš vai diena, kad es nomiršu, es nodarbojos ar Dieva lietām. Ja es domās 
esmu aizņemta ar tavām vai Dieva lietām, tad rezultāts ir atdalīšanās. Es to 
pamanīju jau 1986. gadā. Kad es domās sāku nodarboties ar mātes lietām, 
piemēram, ar domu “Manai mātei ir mani jāsaprot”, mani uzreiz pārņēma 
vientulības sajūta. Un es atklāju, ka ik reizi savā dzīvē, kad es sajutu 
aizvainojumu vai vientulību, izrādījās, ka esmu ielīdusi svešās lietās. 
Ja jūs dzīvojat savu dzīvi, un arī es domās dzīvoju jūsu dzīvi, – kas gan tad 
dzīvo manējo? Mēs abi esam tur. Domās nodarbojoties ar jūsu lietām, es 
nespēju pievērsties savai dzīvei. Esmu atdalīta pati no sevis un vēl brīnos, 
kāpēc man dzīvē neveicas. 
Domāt, ka es zinu, kas ir labāk kādam citam, nozīmē nenodarboties ar 
savām lietām. Pat mīlestības vārdā, tā ir tīra augstprātība, un rezultātā rodas 
spriedze, nemiers un bailes. Vai es zinu, kas ir pareizi man? Lūk, tā ir mana 
vienīgā lieta. Ļaujiet man pastrādāt pie tā, pirms es sāku risināt jūsu vietā jūsu 
problēmas. 
Ja jūs sapratīsiet šos trīs lietu veidus tik labi, lai nodarbotos tikai ar savām 
lietām, jūs pat iedomāties nevarat, cik ļoti tas atvieglos jūsu dzīvi. Nākamajā 
reizē, kad jūs sajutīsiet stresu vai diskomfortu, pajautājiet sev, ar kā lietām jūs 
domās nodarbojaties. Un, iespējams, jūs sāksiet smieties! Šis jautājums var 
novest jūs atpakaļ pie sevis. Varbūt jūs atklāsiet, ka nekad neesat bijuši klāt 
savā dzīvē, ka visu savu dzīvi esat dzīvojuši domās, nodarbojoties ar citu 
cilvēku lietām. Jau tas, ka jūs vienkārši atskārtīsiet, ka esat aizņemti ar citu 
lietām, var jūs atvest atpakaļ pie jūsu brīnišķās būtības.5
Un, ja jūs mazliet pavingrināsieties tajā, iespējams, jūs pamanīsiet, ka ar 
jūsu lietām arī nav jānodarbojas un ka dzīve lieliski plūst pati. 

Izlikt domas uz papīra
Pirmais solis Darbā ir pierakstīt jūsu spriedumus par kādu stresa situāciju 
jūsu dzīvē, pagātnē, tagadnē vai nākotnē – par cilvēku, kas jums nepatīk vai 
kādu situāciju, kad kāds izraisa dusmas, biedē vai sarūgtina jūs. 
Gadiem ilgi mēs esam mācīti nenosodīt citus, bet palūkosimies patiesībai 
acīs – mēs to nemitīgi turpinām darīt. Patiesībā nosodošas domas nepārstāj 
riľķot mūsu galvās. Ar Darba starpniecību mēs beidzot ļaujam šīm domām 
izteikties, pat izkliegties uz papīra. Mēs varam atklāt, ka pat 
visnepatīkamākās domas var uzņemt ar absolūtu mīlestību.
Es piedāvāju jums uzrakstīt par kādu, kuram jūs vēl neesat pilnībā 
piedevis. Tas ir visefektīvākais sākums. Pat ja esat piedevis šim cilvēkam par 6
99%, jūs vienalga neesat brīvs, kamēr piedošana nav pilnīga. Viens procents, 
kuru jūs vēl neesat piedevis – tā arī ir tā pati vieta, kur jūs iestrēgstat visās 
pārējās savstarpējās attiecībās (tajā skaitā arī jūsu paša attiecībās ar sevi). 
Ja sāksiet ar to, ka norādīsiet savu apsūdzību uz ārpusi, jūs pats nokļūsiet 
ārpus apsūdzības fokusa. Jūs varēsiet dot sev vaļu, nepakļaujot sevi cenzūrai. 
Ļoti bieži mēs absolūti precīzi zinām, kas jādara citiem cilvēkiem, kā tiem 
jādzīvo, ar ko tiem jābūt kopā. Mums ir simtprocentīga redze, raugoties uz 
citiem, bet tikai ne pašiem uz sevi.
Kad jūs veicat Darbu, jūs iepazīstat sevi pēc tā, kā jūs redzat citus cilvēkus. 
Pakāpeniski jūs sākat saprast, ka viss esošais ārpus jums ir tikai jūsu 
domāšanas atspulgs. Jūs esat – stāstnieks, jūs projicējat visus notikumus, un 
visa pasaule ir jūsu domu atspoguļojums.
Kopš neatminamiem laikiem ļaudis ir centušies izmainīt pasauli, lai kļūtu 
laimīgi. Un tas nekad nav īstenojies, jo šī problēma tika risināta ačgārni. Darbs 
ļauj jums izmainīt projektoru – prātu, bet nevis projekciju. Tā, it kā puteklītis 
būtu pieķēries projektora lēcai: mēs domājam, ka ekrānam ir kāda vaina, un 
mēs cenšamies pārveidot gan to cilvēku, gan citu, kuru šī vaina skārusi. Taču 
velti ir pūlēties izmainīt projicējamos veidolus. Bet, tiklīdz mēs saprotam, kur 
atrodas puteklītis, mēs varam notīrīt savu lēcu. Tās ir ciešanu beigas un 
prieka sākums paradīzē

 Institute for The Work of Byron Katie  http://www.thework.com

Seminārus Rīgā vadīs doktore Bella Kit -krieviski runājošā sertificētā fasilitatore, kura jau vairākkārt bijusi Latvijā no 23. oktobra ( intensīvās apmācības - 25.-26. oktobris) info gaismaslaiva@gmail.com

https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

15
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

14
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

13
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

15
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

1247
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

305
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

10506
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

7423
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7514
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2391
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

1926
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2112
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6049
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

416
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

463
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

9356
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2527
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

421
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6309
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2303
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1460
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

13515
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2754
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

8397
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2704
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

4148
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

764
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

4156
17. janvārī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

767
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1252
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1194
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1336
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1135
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1094
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1302
26. oktobrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
996
9. janvārī, 2017