Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_164523_490124802615_339188887615_6149331_5377080_n Square81_picture_20517

Līdzjūtība ir patiesa nevardarbības izpausme


„Līdzjūtība ir patiesa nevardarbības izpausme. "

Manas idejas par universālo atbildību izriet no Indijas senajām tradīcijām. Manis kā budistu mūka mācību pirmsākumi meklējami šīs lielās valsts kultūrā. Morarji Desai kunga man rakstītajā vēstulē tas ir pateikts ļoti skaistā veidā: "Vienam Bodhi kokam ir divi zari, kas ir Indija un Tibeta."

No kultūras un garīgā viedokļa raugoties, mēs esam kā viena tauta. Arī emocionāli es jūtos ļoti tuvs šai valstij. Senatnē Indija radīja daudz lielu domātāju, kuru atziņas ir devušas milzīgu ieguldījumu cilvēces garīgajā attīstībā. Pat šodien Indija iedvesmo, jo ir lielas izredzes tās demokrātijas uzplaukumam.


Ahimsa jeb ne-vardarbība ir spēcīga ideja, ar kuru Mahatma Gandhijs iepazīstināja visu pasauli. Ne-vardarbība. Ir vēl kaut kas vairāk pozitīvs, vairāk nozīmīgs par to. Patiesa ne-vardarbības izpausme ir līdzjūtība. Šķiet, daži cilvēki domā, ka līdzjūtība ir tikai pasīva emocionāla reakcija, nevis racionāls rīcības stimuls. Izjust patiesu līdzjūtību nozīmē veidot tuvības sajūtu ar citiem, kombinējot to ar atbildības sajūtu par viņu labklājību. Patiesa līdzjūtība rodas tad, kad mēs vēlamies citu laimi, nevis ciešanas, un atzīstam, ka viņiem uz to ir visas tiesības. 

Līdzjūtība liek mums tiekties pie visām dzīvajām būtnēm, arī pie ienaidniekiem, tiem cilvēkiem, kuri rada mūsos apjukumu vai mūs ievaino. Neatkarīgi no tā, ko viņi jums nodarījuši, ja atcerēsities, ka visi, tāpat kā jūs, tikai cenšas būt laimīgi, jūs daudz vieglāk izjutīsiet līdzjūtību pret viņiem. Parasti jūsu līdzjūtība ir ierobežota un neobjektīva. Mēs vairojam šīs jūtas tikai pret mūsu ģimeni un draugiem, kā arī tiem, kas mums palīdz. Mēs neraizējamies par cilvēkiem, kurus mēs uztveram par ienaidniekiem, un citiem, pret kuriem mēs esam vienaldzīgi. Tā nav patiesa līdzjūtība. Patiesa līdzjūtība savā izpausmē ir universāla. Tai piemīt arī atbildības sajūta. Altruistiska rīcība, rūpējoties tikai par citu cilvēku labklājību bez savtīgiem vai slēptiem motīviem, ir vispārējas atbildības sajūtas apliecinājums.

Līdzjūtība vairošana ir svarīga daļa no manas budistu mūka ikdienas prakses. Viens aspekts ir saistīts ar klusu sēdēšanu savā istabā meditējot. Tas var būt ļoti labi un ļoti ērti, taču patiesais līdzjūtības vairošanas mērķis ir uzdrīkstēšanās domāt par citiem un kaut ko darīt viņu labā. Šī atbildība nozīmē, ka man ir jāsaskaras un jānodarbojas ar daudzām problēmām.

Protams, vieglāk ir meditēt, nevis faktiski kaut ko darīt citu labā. Dažreiz man šķiet, ka līdzcietības meditācija ir vienīgi pasīva darbība. Mūsu meditācijai vajadzētu būt aktīvam pamatam, lai radītu iespēju kaut ko darīt. Meditētāja motivāciju šajā universālās atbildības nozīmē vajadzētu izteikt darbos. Vienalga, vai esam bagāti, vai nabagi, izglītoti vai neizglītoti, neatkarīgi no mūsu tautības, ādas krāsas, sociālā stāvokļa vai ideoloģijas, mūsu dzīves mērķis ir būt laimīgam. Lai tas tā būtu, materiālajai labklājībai ir nozīmīga loma, lai atbilstoši iekšēji attīstītos. Kamēr mūsu prāts nav stabils un mierīgs, neatkarīgi no tā, cik labs ir mūsu fiziskais stāvoklis, mums nebūs nekāda prieka. Lai dzīve būtu laimīga, galvenokārt, jāveido laimīgu prātu.

Viena emocija, kas visvairāk traucē mūsu garīgo mieru, ir naids. Pretstats tai ir līdzjūtība. Mums nevajadzētu domāt par līdzjūtība tikai kā svētā un reliģiskā saglabāšanu. Tā ir viena no mūsu pamata cilvēciskajām īpašībām. Cilvēka daba būtībā ir mīloša un maiga. Es nepiekrītu tiem, kuri apgalvo, ka cilvēks ir iekšēji agresīvs, neraugoties uz acīmredzamo dusmu un naida pārsvaru pasaulē. Kopš savas dzimšanas mēs esam prasījuši mīlestību un pieķeršanos. Tas attiecas uz mums visiem līdz pat mūsu nāves dienai. Bez mīlestības mēs nevarētu izdzīvot. Cilvēki ir sabiedriskas būtnes, un rūpes vienam par otru ir mūsu kopā esamības pamats. Ja mēs pārtraucam domāt, salīdzinot ar laipnību, no kuras mēs esam atkarīgi un kas mums tiek sniegta, naidīguma izpausmju ir salīdzinoši maz. Lai pārbaudītu šo patiesību, mums vienīgi jāvēro mīlestība un pieķeršanās, ko vecāki sniedz saviem bērniem, un daudzas citas mīlestības un gādības darbības, ko mēs uzskatām par pašsaprotamu.

Dusmas, šķiet, dod enerģiju, lai kaut kas tiktu izdarīts, bet šāda pasaules uztvere ir aplama. Vienīgā pārliecība par dusmām un naidu ir tā, ka tās ir destruktīvas, nekas labs no tām nerodas. Ja mēs dzīvojam savu dzīvi nemitīgās dusmās un naidā, pat mūsu fiziskā veselība pasliktinās. No otras puses, cilvēki, kas ir mierīgi un atvērti, kurus motivē līdzjūtība, ir garīgi brīvi no nemiera un fiziski veseli. Laikā, kad cilvēki tik apzināti rūpējas par savu fizisko veselību, kontrolējot uzturu, nodarbojoties ar sportu un tā tālāk, ir vērts mēģināt arī veidot atbilstoši pozitīvu garīgo attieksmi.

Līdz šim es esmu minējis, kā pozitīvs uzskats var ietekmēt indivīdu. Tāpat, jo vairāk līdzjūtības sabiedrībā, jo laimīgāki ir tās locekļi. Cilvēku sabiedrības attīstība pilnībā balstās uz cilvēkiem, kas palīdz viens otram. Katrs cilvēks ir atbildīgs par sabiedrības attīstību pareizā virzienā. Ja mēs zaudēsim šo svarīgo cilvēci, kas ir mūsu pamats, sabiedrība kopumā sabruks. Kāda jēga būs materiālam uzplaukumam un kam mēs prasīsim mūsu tiesības? Darbība, ko motivē līdzjūtība un atbildība, nekavējoties dot labus rezultātus. Dusmas un greizsirdība var būt efektīva īslaicīgi, bet galu galā dos mums vienīgi satraukumu.

Bailes ir vēl viens nozīmīgs mūsu iekšējās attīstības šķērslis. Bailes rodas tad, kad mēs raugāmies uz visiem pārējiem ar aizdomām. Līdzjūtība rada uzticības sajūtu, kas ļauj atvērties citiem un atklāt mūsu problēmas, šaubas un nedrošību. Bez tā mēs nevaram sazināties savstarpēji godīgi un atklāti. Tādēļ līdzjūtības veidošana ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā mazināt bailes.

Līdzjūtība ir būtiska cilvēka kvalitāte, tāpēc tās veidošana nav ierobežota līdz tiem, kas praktizē reliģiju. Tomēr reliģiskajām tradīcijām ir īpaša loma līdzjūtības veidošanā. Visām reliģijām, neatkarīgi no to filozofiskajām atšķirībām, kopīgs ir tas, ka tās, galvenokārt, palīdz saviem sekotājiem kļūt par labākiem cilvēkiem. Līdz ar to visas reliģijas veicina laipnības, padevības un rūpju par citiem praktizēšanu. Tāpēc konfliktus reliģiskās pārliecības atšķirību dēļ es uzskatu par skumjiem un veltīgiem.
Mana pārliecība par pasauli kopumā ir tāda, ka līdzjūtība ir svarīgāka par "reliģiju." Mūsu planētas iedzīvotāju skaits pārsniedz piecus miljardus. No tiem varbūt miljards aktīvi un padevīgi seko oficiālajai reliģijai. Pārējie četri miljardi nav ticīgi patiesā nozīmē. Ja mēs līdzjūtību un citas labas īpašības uzskatām vienīgi par reliģiju biznesu, šis četru miljardu vairākums tiek izslēgts. Tā, brāļi un māsas, mūsu lielās cilvēku ģimenes locekļi, katram no šiem cilvēkiem ir potenciāla nepieciešamība pēc līdzjūtības, ko var attīstīt un kopt, neievērojot vai nepraktizējot konkrētu reliģiju. Šodien mēs saskaramies ar daudzām pasaules mēroga problēmām, piemēram, nabadzību, pārapdzīvotību un vides iznīcināšanu. Šīs problēmas mums ir jārisina kopīgi. Neviena atsevišķa kopiena vai nācija nevar gaidīt, ka tas atrisināsies pats no sevis. Tas norāda, cik savstarpēji atkarīga mūsu pasaule ir kļuvusi. Pasaules ekonomika arī kļūst ievērojami integrētāka, tā ka vēlēšanu rezultāti vienā valstī var ietekmēt akciju tirgu citā. 

Senāk katrs ciems bija vairāk vai mazāk patstāvīgs un neatkarīgs. Nebija nepieciešama sadarbība ar citiem ārpus ciema. Izdzīvoja, visu darot paši. Situācija tagad ir pilnīgi mainījusies. Ir ļoti vecmodīgi domāt tikai par savu tautu un savu valsti, nemaz nerunājot par savu ciemu. Universālā atbildība ir reāls pamats, kā pārvarēt savas problēmas. Mūsdienu Indijai ir jāsaduras ar daudzām problēmām. Jaunas iniciatīvas un idejas ņems vērā savas tautas seno mantojumu. Indija ir atbildīga ne tikai par savas tautas laimīgas nākotnes nodrošināšanu, bet arī par vadību pasaulē. Kad Indijā noritēja brīvības cīņas, indivīdi, kas patiešām virzījās uz priekšu, nesa milzīgus personīgos upurus, uzņemdamies vadību. Viņiem bija drosme un apņēmība stāties pretī grūtībām. Tagad, varbūt vairāk nekā iepriekš, ir liela nepieciešamība pēc šāda veida īpašiem un godīgiem cilvēkiem. Šādiem cilvēkiem nav laiks pensionēties, meklējot savu šauro laimi. Ir vajadzīgi cilvēki, kas var integrēt savu bagāto mantojumu mūsdienu pasaulē, un kuriem ir drosme atteikties no tuvākajām personiskajām rūpēm lielāka vispārēja labuma vārdā. Tā patiesi būtu universālās atbildības vispārēja izpausme. 

http://www.e-misterija.lv

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_flowers-2562079_1280
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

5008
13. augustā, 2017
Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3637
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5120
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

262
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

597
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1963
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

388
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1601
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1563
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1249
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

596
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1765
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1524
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

735
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1728
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

857
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1633
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2121
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1430
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1714
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1685
15. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1573
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1685
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2232
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2270
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1967
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2042
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2405
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2443
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2801
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2595
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3138
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3160
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3300
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2903
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2986
9. janvārī, 2017