Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_164523_490124802615_339188887615_6149331_5377080_n Square81_picture_20517

Līdzjūtība ir patiesa nevardarbības izpausme


„Līdzjūtība ir patiesa nevardarbības izpausme. "

Manas idejas par universālo atbildību izriet no Indijas senajām tradīcijām. Manis kā budistu mūka mācību pirmsākumi meklējami šīs lielās valsts kultūrā. Morarji Desai kunga man rakstītajā vēstulē tas ir pateikts ļoti skaistā veidā: "Vienam Bodhi kokam ir divi zari, kas ir Indija un Tibeta."

No kultūras un garīgā viedokļa raugoties, mēs esam kā viena tauta. Arī emocionāli es jūtos ļoti tuvs šai valstij. Senatnē Indija radīja daudz lielu domātāju, kuru atziņas ir devušas milzīgu ieguldījumu cilvēces garīgajā attīstībā. Pat šodien Indija iedvesmo, jo ir lielas izredzes tās demokrātijas uzplaukumam.


Ahimsa jeb ne-vardarbība ir spēcīga ideja, ar kuru Mahatma Gandhijs iepazīstināja visu pasauli. Ne-vardarbība. Ir vēl kaut kas vairāk pozitīvs, vairāk nozīmīgs par to. Patiesa ne-vardarbības izpausme ir līdzjūtība. Šķiet, daži cilvēki domā, ka līdzjūtība ir tikai pasīva emocionāla reakcija, nevis racionāls rīcības stimuls. Izjust patiesu līdzjūtību nozīmē veidot tuvības sajūtu ar citiem, kombinējot to ar atbildības sajūtu par viņu labklājību. Patiesa līdzjūtība rodas tad, kad mēs vēlamies citu laimi, nevis ciešanas, un atzīstam, ka viņiem uz to ir visas tiesības. 

Līdzjūtība liek mums tiekties pie visām dzīvajām būtnēm, arī pie ienaidniekiem, tiem cilvēkiem, kuri rada mūsos apjukumu vai mūs ievaino. Neatkarīgi no tā, ko viņi jums nodarījuši, ja atcerēsities, ka visi, tāpat kā jūs, tikai cenšas būt laimīgi, jūs daudz vieglāk izjutīsiet līdzjūtību pret viņiem. Parasti jūsu līdzjūtība ir ierobežota un neobjektīva. Mēs vairojam šīs jūtas tikai pret mūsu ģimeni un draugiem, kā arī tiem, kas mums palīdz. Mēs neraizējamies par cilvēkiem, kurus mēs uztveram par ienaidniekiem, un citiem, pret kuriem mēs esam vienaldzīgi. Tā nav patiesa līdzjūtība. Patiesa līdzjūtība savā izpausmē ir universāla. Tai piemīt arī atbildības sajūta. Altruistiska rīcība, rūpējoties tikai par citu cilvēku labklājību bez savtīgiem vai slēptiem motīviem, ir vispārējas atbildības sajūtas apliecinājums.

Līdzjūtība vairošana ir svarīga daļa no manas budistu mūka ikdienas prakses. Viens aspekts ir saistīts ar klusu sēdēšanu savā istabā meditējot. Tas var būt ļoti labi un ļoti ērti, taču patiesais līdzjūtības vairošanas mērķis ir uzdrīkstēšanās domāt par citiem un kaut ko darīt viņu labā. Šī atbildība nozīmē, ka man ir jāsaskaras un jānodarbojas ar daudzām problēmām.

Protams, vieglāk ir meditēt, nevis faktiski kaut ko darīt citu labā. Dažreiz man šķiet, ka līdzcietības meditācija ir vienīgi pasīva darbība. Mūsu meditācijai vajadzētu būt aktīvam pamatam, lai radītu iespēju kaut ko darīt. Meditētāja motivāciju šajā universālās atbildības nozīmē vajadzētu izteikt darbos. Vienalga, vai esam bagāti, vai nabagi, izglītoti vai neizglītoti, neatkarīgi no mūsu tautības, ādas krāsas, sociālā stāvokļa vai ideoloģijas, mūsu dzīves mērķis ir būt laimīgam. Lai tas tā būtu, materiālajai labklājībai ir nozīmīga loma, lai atbilstoši iekšēji attīstītos. Kamēr mūsu prāts nav stabils un mierīgs, neatkarīgi no tā, cik labs ir mūsu fiziskais stāvoklis, mums nebūs nekāda prieka. Lai dzīve būtu laimīga, galvenokārt, jāveido laimīgu prātu.

Viena emocija, kas visvairāk traucē mūsu garīgo mieru, ir naids. Pretstats tai ir līdzjūtība. Mums nevajadzētu domāt par līdzjūtība tikai kā svētā un reliģiskā saglabāšanu. Tā ir viena no mūsu pamata cilvēciskajām īpašībām. Cilvēka daba būtībā ir mīloša un maiga. Es nepiekrītu tiem, kuri apgalvo, ka cilvēks ir iekšēji agresīvs, neraugoties uz acīmredzamo dusmu un naida pārsvaru pasaulē. Kopš savas dzimšanas mēs esam prasījuši mīlestību un pieķeršanos. Tas attiecas uz mums visiem līdz pat mūsu nāves dienai. Bez mīlestības mēs nevarētu izdzīvot. Cilvēki ir sabiedriskas būtnes, un rūpes vienam par otru ir mūsu kopā esamības pamats. Ja mēs pārtraucam domāt, salīdzinot ar laipnību, no kuras mēs esam atkarīgi un kas mums tiek sniegta, naidīguma izpausmju ir salīdzinoši maz. Lai pārbaudītu šo patiesību, mums vienīgi jāvēro mīlestība un pieķeršanās, ko vecāki sniedz saviem bērniem, un daudzas citas mīlestības un gādības darbības, ko mēs uzskatām par pašsaprotamu.

Dusmas, šķiet, dod enerģiju, lai kaut kas tiktu izdarīts, bet šāda pasaules uztvere ir aplama. Vienīgā pārliecība par dusmām un naidu ir tā, ka tās ir destruktīvas, nekas labs no tām nerodas. Ja mēs dzīvojam savu dzīvi nemitīgās dusmās un naidā, pat mūsu fiziskā veselība pasliktinās. No otras puses, cilvēki, kas ir mierīgi un atvērti, kurus motivē līdzjūtība, ir garīgi brīvi no nemiera un fiziski veseli. Laikā, kad cilvēki tik apzināti rūpējas par savu fizisko veselību, kontrolējot uzturu, nodarbojoties ar sportu un tā tālāk, ir vērts mēģināt arī veidot atbilstoši pozitīvu garīgo attieksmi.

Līdz šim es esmu minējis, kā pozitīvs uzskats var ietekmēt indivīdu. Tāpat, jo vairāk līdzjūtības sabiedrībā, jo laimīgāki ir tās locekļi. Cilvēku sabiedrības attīstība pilnībā balstās uz cilvēkiem, kas palīdz viens otram. Katrs cilvēks ir atbildīgs par sabiedrības attīstību pareizā virzienā. Ja mēs zaudēsim šo svarīgo cilvēci, kas ir mūsu pamats, sabiedrība kopumā sabruks. Kāda jēga būs materiālam uzplaukumam un kam mēs prasīsim mūsu tiesības? Darbība, ko motivē līdzjūtība un atbildība, nekavējoties dot labus rezultātus. Dusmas un greizsirdība var būt efektīva īslaicīgi, bet galu galā dos mums vienīgi satraukumu.

Bailes ir vēl viens nozīmīgs mūsu iekšējās attīstības šķērslis. Bailes rodas tad, kad mēs raugāmies uz visiem pārējiem ar aizdomām. Līdzjūtība rada uzticības sajūtu, kas ļauj atvērties citiem un atklāt mūsu problēmas, šaubas un nedrošību. Bez tā mēs nevaram sazināties savstarpēji godīgi un atklāti. Tādēļ līdzjūtības veidošana ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā mazināt bailes.

Līdzjūtība ir būtiska cilvēka kvalitāte, tāpēc tās veidošana nav ierobežota līdz tiem, kas praktizē reliģiju. Tomēr reliģiskajām tradīcijām ir īpaša loma līdzjūtības veidošanā. Visām reliģijām, neatkarīgi no to filozofiskajām atšķirībām, kopīgs ir tas, ka tās, galvenokārt, palīdz saviem sekotājiem kļūt par labākiem cilvēkiem. Līdz ar to visas reliģijas veicina laipnības, padevības un rūpju par citiem praktizēšanu. Tāpēc konfliktus reliģiskās pārliecības atšķirību dēļ es uzskatu par skumjiem un veltīgiem.
Mana pārliecība par pasauli kopumā ir tāda, ka līdzjūtība ir svarīgāka par "reliģiju." Mūsu planētas iedzīvotāju skaits pārsniedz piecus miljardus. No tiem varbūt miljards aktīvi un padevīgi seko oficiālajai reliģijai. Pārējie četri miljardi nav ticīgi patiesā nozīmē. Ja mēs līdzjūtību un citas labas īpašības uzskatām vienīgi par reliģiju biznesu, šis četru miljardu vairākums tiek izslēgts. Tā, brāļi un māsas, mūsu lielās cilvēku ģimenes locekļi, katram no šiem cilvēkiem ir potenciāla nepieciešamība pēc līdzjūtības, ko var attīstīt un kopt, neievērojot vai nepraktizējot konkrētu reliģiju. Šodien mēs saskaramies ar daudzām pasaules mēroga problēmām, piemēram, nabadzību, pārapdzīvotību un vides iznīcināšanu. Šīs problēmas mums ir jārisina kopīgi. Neviena atsevišķa kopiena vai nācija nevar gaidīt, ka tas atrisināsies pats no sevis. Tas norāda, cik savstarpēji atkarīga mūsu pasaule ir kļuvusi. Pasaules ekonomika arī kļūst ievērojami integrētāka, tā ka vēlēšanu rezultāti vienā valstī var ietekmēt akciju tirgu citā. 

Senāk katrs ciems bija vairāk vai mazāk patstāvīgs un neatkarīgs. Nebija nepieciešama sadarbība ar citiem ārpus ciema. Izdzīvoja, visu darot paši. Situācija tagad ir pilnīgi mainījusies. Ir ļoti vecmodīgi domāt tikai par savu tautu un savu valsti, nemaz nerunājot par savu ciemu. Universālā atbildība ir reāls pamats, kā pārvarēt savas problēmas. Mūsdienu Indijai ir jāsaduras ar daudzām problēmām. Jaunas iniciatīvas un idejas ņems vērā savas tautas seno mantojumu. Indija ir atbildīga ne tikai par savas tautas laimīgas nākotnes nodrošināšanu, bet arī par vadību pasaulē. Kad Indijā noritēja brīvības cīņas, indivīdi, kas patiešām virzījās uz priekšu, nesa milzīgus personīgos upurus, uzņemdamies vadību. Viņiem bija drosme un apņēmība stāties pretī grūtībām. Tagad, varbūt vairāk nekā iepriekš, ir liela nepieciešamība pēc šāda veida īpašiem un godīgiem cilvēkiem. Šādiem cilvēkiem nav laiks pensionēties, meklējot savu šauro laimi. Ir vajadzīgi cilvēki, kas var integrēt savu bagāto mantojumu mūsdienu pasaulē, un kuriem ir drosme atteikties no tuvākajām personiskajām rūpēm lielāka vispārēja labuma vārdā. Tā patiesi būtu universālās atbildības vispārēja izpausme. 

http://www.e-misterija.lv

Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

3452
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

4852
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

1012
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

4945
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3223
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

1597
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

862
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

1845
11. oktobrī, 2016
1
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

118
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

494
2. oktobrī, 2016
Library_page_5513b0769503dbalinese-people
Prāts & psiholoģija

Multitaskings – ļoti maldīgs uzskats

Ļoti interesants raksts par informācijas apjoma tēmu. Būs aktuāls visiem, kuri darbojas garīgās slodzes, informācijas apstrādes, literatū...

1729
1. oktobrī, 2016
Library_page_tumblr_mb9cozmund1rvn48vo1_1280
Vīrietis & sieviete

Dziļākā mīlestības apņemšanās

Nesolisim sev kopīgu nākotni. Nākotne ir tik nezināma, un mēs esam tik plūstoši un noguruši no izlikšanās, ka zinām. Mūsu domas un jūtas...

2126
21. septembrī, 2016
Library_page_tomasz_alen_kopera_-_love

Mīlestība – naids. Ekharts Tolle

Pēc statistikas datiem liela daļa ‘’mīlestības attiecību’’ diezgan ātri pārvēršas tādās attiecībās, kuras var raksturot kā ‘’mīlestība - ...

2594
9. septembrī, 2016
Library_page_engelis

Mammu mūžīgie eņģeļi

Zaudēta bērna sāpes cauršauj dvēseli. Tā neredzami struto un rētojas ilgi. Ir svarīgi saprast un cienīt sēras. Līdzsaprast.

286
9. septembrī, 2016
Library_page_relax-569318_1280

Vingrinājums diviem

Šis vingrinājums ir domāts pildīt kopā ar kādu kuram Tu uzticies un ar kuru Tu jūties viegli un ērti, ar kuru Tu vari būt Tu pats.

417
2. septembrī, 2016
Library_page_5184
Bērnu psiholoģija

Lielā skolas krīze

Šajā rakstā dots praktiski pilns teksts no amerikāņu pedagoga Džona Teilora Gato uzstāšanās, kurš ir ierindas pasniedzējs visparastākajā ...

9069
30. augustā, 2016
Library_page_bxp35970h

Drosme dzīvot apzināti

Mūsu ikdienas dzīvē drosmei netiek piešķirta liela nozīme. Drosme tiek novērtēta militāristu, ugunsdzēsēju un politiķu vidū. Drošība – lū...

2696
23. augustā, 2016
Library_page_jaunumi

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

673
16. augustā, 2016
Library_page_cosmicascension-1170x878
Pašizziņas prakses

Alistera Kroulija radītie vingrinājumi prātam un ķermenim

Alisters Kroulijs ir zinātnieks, filozofs un ezotēriskais huligāns. Viņš apbraucis visu pasauli un apguvis daoistu prakses, kabalu, indie...

3283
14. augustā, 2016
Library_page_00b02c62b9a5ba3ef6108e2bd3d32d49b8a9c14a
Ķermenis & veselība

Kā organismu dziedina skaņas

Kā organismu dziedina skaņas Mēs to sajūtam, kad ieslēdzam radio un atskan mūsu iemīļota dziesma vai arī kad mierīgi sēžam un klausāmies...

3540
4. augustā, 2016
Library_page_22_baby_cute___www.cute-pictures.blogspot.com_
Ķermenis & veselība

Lēni un mierīgi – tas ir vajadzīgs mums visiem

Piedāvājam Jūsu uzmanībai interviju ar profesoru Francisu McGlonu un kognitīvās neiropsiholoģijas profesoru no Liverpūles Universitātes D...

2274
22. jūlijā, 2016
Library_page_wpid-osvobodi-svoy-um-ot-mysley..-pozvol-serdcu-uspokoit-sya.._i_1
Emocijas

Ja nevarat kādam piedot

Man nepatīk jebkādas klišejas par piedošanu. Par to es zinu katru parunu, katru padomu un vispārpieņemtos uzskatus, jo pūlējos atrast at...

10671
13. jūlijā, 2016
Library_page_shutterstock_145507243
Prāts & psiholoģija

Mēs esam tas, ko mēs domājam

Mūsu bezgalīgais Visums ir milzīgs enerģētiskais tīkls, kurā absolūti viss un pilnīgi visi ir savienoti enerģētiskā līmenī. Eksistē tikai...

10685
4. jūlijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

318
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
475
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

438
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

471
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

625
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

896
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1034
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1084
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

978
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

1550
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1218
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1127
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=k1scDaQXnc4

Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

Tina Turner - Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

1392
4. janvārī, 2015