Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_164523_490124802615_339188887615_6149331_5377080_n Square81_picture_20517

Līdzjūtība ir patiesa nevardarbības izpausme


„Līdzjūtība ir patiesa nevardarbības izpausme. "

Manas idejas par universālo atbildību izriet no Indijas senajām tradīcijām. Manis kā budistu mūka mācību pirmsākumi meklējami šīs lielās valsts kultūrā. Morarji Desai kunga man rakstītajā vēstulē tas ir pateikts ļoti skaistā veidā: "Vienam Bodhi kokam ir divi zari, kas ir Indija un Tibeta."

No kultūras un garīgā viedokļa raugoties, mēs esam kā viena tauta. Arī emocionāli es jūtos ļoti tuvs šai valstij. Senatnē Indija radīja daudz lielu domātāju, kuru atziņas ir devušas milzīgu ieguldījumu cilvēces garīgajā attīstībā. Pat šodien Indija iedvesmo, jo ir lielas izredzes tās demokrātijas uzplaukumam.


Ahimsa jeb ne-vardarbība ir spēcīga ideja, ar kuru Mahatma Gandhijs iepazīstināja visu pasauli. Ne-vardarbība. Ir vēl kaut kas vairāk pozitīvs, vairāk nozīmīgs par to. Patiesa ne-vardarbības izpausme ir līdzjūtība. Šķiet, daži cilvēki domā, ka līdzjūtība ir tikai pasīva emocionāla reakcija, nevis racionāls rīcības stimuls. Izjust patiesu līdzjūtību nozīmē veidot tuvības sajūtu ar citiem, kombinējot to ar atbildības sajūtu par viņu labklājību. Patiesa līdzjūtība rodas tad, kad mēs vēlamies citu laimi, nevis ciešanas, un atzīstam, ka viņiem uz to ir visas tiesības. 

Līdzjūtība liek mums tiekties pie visām dzīvajām būtnēm, arī pie ienaidniekiem, tiem cilvēkiem, kuri rada mūsos apjukumu vai mūs ievaino. Neatkarīgi no tā, ko viņi jums nodarījuši, ja atcerēsities, ka visi, tāpat kā jūs, tikai cenšas būt laimīgi, jūs daudz vieglāk izjutīsiet līdzjūtību pret viņiem. Parasti jūsu līdzjūtība ir ierobežota un neobjektīva. Mēs vairojam šīs jūtas tikai pret mūsu ģimeni un draugiem, kā arī tiem, kas mums palīdz. Mēs neraizējamies par cilvēkiem, kurus mēs uztveram par ienaidniekiem, un citiem, pret kuriem mēs esam vienaldzīgi. Tā nav patiesa līdzjūtība. Patiesa līdzjūtība savā izpausmē ir universāla. Tai piemīt arī atbildības sajūta. Altruistiska rīcība, rūpējoties tikai par citu cilvēku labklājību bez savtīgiem vai slēptiem motīviem, ir vispārējas atbildības sajūtas apliecinājums.

Līdzjūtība vairošana ir svarīga daļa no manas budistu mūka ikdienas prakses. Viens aspekts ir saistīts ar klusu sēdēšanu savā istabā meditējot. Tas var būt ļoti labi un ļoti ērti, taču patiesais līdzjūtības vairošanas mērķis ir uzdrīkstēšanās domāt par citiem un kaut ko darīt viņu labā. Šī atbildība nozīmē, ka man ir jāsaskaras un jānodarbojas ar daudzām problēmām.

Protams, vieglāk ir meditēt, nevis faktiski kaut ko darīt citu labā. Dažreiz man šķiet, ka līdzcietības meditācija ir vienīgi pasīva darbība. Mūsu meditācijai vajadzētu būt aktīvam pamatam, lai radītu iespēju kaut ko darīt. Meditētāja motivāciju šajā universālās atbildības nozīmē vajadzētu izteikt darbos. Vienalga, vai esam bagāti, vai nabagi, izglītoti vai neizglītoti, neatkarīgi no mūsu tautības, ādas krāsas, sociālā stāvokļa vai ideoloģijas, mūsu dzīves mērķis ir būt laimīgam. Lai tas tā būtu, materiālajai labklājībai ir nozīmīga loma, lai atbilstoši iekšēji attīstītos. Kamēr mūsu prāts nav stabils un mierīgs, neatkarīgi no tā, cik labs ir mūsu fiziskais stāvoklis, mums nebūs nekāda prieka. Lai dzīve būtu laimīga, galvenokārt, jāveido laimīgu prātu.

Viena emocija, kas visvairāk traucē mūsu garīgo mieru, ir naids. Pretstats tai ir līdzjūtība. Mums nevajadzētu domāt par līdzjūtība tikai kā svētā un reliģiskā saglabāšanu. Tā ir viena no mūsu pamata cilvēciskajām īpašībām. Cilvēka daba būtībā ir mīloša un maiga. Es nepiekrītu tiem, kuri apgalvo, ka cilvēks ir iekšēji agresīvs, neraugoties uz acīmredzamo dusmu un naida pārsvaru pasaulē. Kopš savas dzimšanas mēs esam prasījuši mīlestību un pieķeršanos. Tas attiecas uz mums visiem līdz pat mūsu nāves dienai. Bez mīlestības mēs nevarētu izdzīvot. Cilvēki ir sabiedriskas būtnes, un rūpes vienam par otru ir mūsu kopā esamības pamats. Ja mēs pārtraucam domāt, salīdzinot ar laipnību, no kuras mēs esam atkarīgi un kas mums tiek sniegta, naidīguma izpausmju ir salīdzinoši maz. Lai pārbaudītu šo patiesību, mums vienīgi jāvēro mīlestība un pieķeršanās, ko vecāki sniedz saviem bērniem, un daudzas citas mīlestības un gādības darbības, ko mēs uzskatām par pašsaprotamu.

Dusmas, šķiet, dod enerģiju, lai kaut kas tiktu izdarīts, bet šāda pasaules uztvere ir aplama. Vienīgā pārliecība par dusmām un naidu ir tā, ka tās ir destruktīvas, nekas labs no tām nerodas. Ja mēs dzīvojam savu dzīvi nemitīgās dusmās un naidā, pat mūsu fiziskā veselība pasliktinās. No otras puses, cilvēki, kas ir mierīgi un atvērti, kurus motivē līdzjūtība, ir garīgi brīvi no nemiera un fiziski veseli. Laikā, kad cilvēki tik apzināti rūpējas par savu fizisko veselību, kontrolējot uzturu, nodarbojoties ar sportu un tā tālāk, ir vērts mēģināt arī veidot atbilstoši pozitīvu garīgo attieksmi.

Līdz šim es esmu minējis, kā pozitīvs uzskats var ietekmēt indivīdu. Tāpat, jo vairāk līdzjūtības sabiedrībā, jo laimīgāki ir tās locekļi. Cilvēku sabiedrības attīstība pilnībā balstās uz cilvēkiem, kas palīdz viens otram. Katrs cilvēks ir atbildīgs par sabiedrības attīstību pareizā virzienā. Ja mēs zaudēsim šo svarīgo cilvēci, kas ir mūsu pamats, sabiedrība kopumā sabruks. Kāda jēga būs materiālam uzplaukumam un kam mēs prasīsim mūsu tiesības? Darbība, ko motivē līdzjūtība un atbildība, nekavējoties dot labus rezultātus. Dusmas un greizsirdība var būt efektīva īslaicīgi, bet galu galā dos mums vienīgi satraukumu.

Bailes ir vēl viens nozīmīgs mūsu iekšējās attīstības šķērslis. Bailes rodas tad, kad mēs raugāmies uz visiem pārējiem ar aizdomām. Līdzjūtība rada uzticības sajūtu, kas ļauj atvērties citiem un atklāt mūsu problēmas, šaubas un nedrošību. Bez tā mēs nevaram sazināties savstarpēji godīgi un atklāti. Tādēļ līdzjūtības veidošana ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā mazināt bailes.

Līdzjūtība ir būtiska cilvēka kvalitāte, tāpēc tās veidošana nav ierobežota līdz tiem, kas praktizē reliģiju. Tomēr reliģiskajām tradīcijām ir īpaša loma līdzjūtības veidošanā. Visām reliģijām, neatkarīgi no to filozofiskajām atšķirībām, kopīgs ir tas, ka tās, galvenokārt, palīdz saviem sekotājiem kļūt par labākiem cilvēkiem. Līdz ar to visas reliģijas veicina laipnības, padevības un rūpju par citiem praktizēšanu. Tāpēc konfliktus reliģiskās pārliecības atšķirību dēļ es uzskatu par skumjiem un veltīgiem.
Mana pārliecība par pasauli kopumā ir tāda, ka līdzjūtība ir svarīgāka par "reliģiju." Mūsu planētas iedzīvotāju skaits pārsniedz piecus miljardus. No tiem varbūt miljards aktīvi un padevīgi seko oficiālajai reliģijai. Pārējie četri miljardi nav ticīgi patiesā nozīmē. Ja mēs līdzjūtību un citas labas īpašības uzskatām vienīgi par reliģiju biznesu, šis četru miljardu vairākums tiek izslēgts. Tā, brāļi un māsas, mūsu lielās cilvēku ģimenes locekļi, katram no šiem cilvēkiem ir potenciāla nepieciešamība pēc līdzjūtības, ko var attīstīt un kopt, neievērojot vai nepraktizējot konkrētu reliģiju. Šodien mēs saskaramies ar daudzām pasaules mēroga problēmām, piemēram, nabadzību, pārapdzīvotību un vides iznīcināšanu. Šīs problēmas mums ir jārisina kopīgi. Neviena atsevišķa kopiena vai nācija nevar gaidīt, ka tas atrisināsies pats no sevis. Tas norāda, cik savstarpēji atkarīga mūsu pasaule ir kļuvusi. Pasaules ekonomika arī kļūst ievērojami integrētāka, tā ka vēlēšanu rezultāti vienā valstī var ietekmēt akciju tirgu citā. 

Senāk katrs ciems bija vairāk vai mazāk patstāvīgs un neatkarīgs. Nebija nepieciešama sadarbība ar citiem ārpus ciema. Izdzīvoja, visu darot paši. Situācija tagad ir pilnīgi mainījusies. Ir ļoti vecmodīgi domāt tikai par savu tautu un savu valsti, nemaz nerunājot par savu ciemu. Universālā atbildība ir reāls pamats, kā pārvarēt savas problēmas. Mūsdienu Indijai ir jāsaduras ar daudzām problēmām. Jaunas iniciatīvas un idejas ņems vērā savas tautas seno mantojumu. Indija ir atbildīga ne tikai par savas tautas laimīgas nākotnes nodrošināšanu, bet arī par vadību pasaulē. Kad Indijā noritēja brīvības cīņas, indivīdi, kas patiešām virzījās uz priekšu, nesa milzīgus personīgos upurus, uzņemdamies vadību. Viņiem bija drosme un apņēmība stāties pretī grūtībām. Tagad, varbūt vairāk nekā iepriekš, ir liela nepieciešamība pēc šāda veida īpašiem un godīgiem cilvēkiem. Šādiem cilvēkiem nav laiks pensionēties, meklējot savu šauro laimi. Ir vajadzīgi cilvēki, kas var integrēt savu bagāto mantojumu mūsdienu pasaulē, un kuriem ir drosme atteikties no tuvākajām personiskajām rūpēm lielāka vispārēja labuma vārdā. Tā patiesi būtu universālās atbildības vispārēja izpausme. 

http://www.e-misterija.lv

Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

62
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1461
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

892
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12327
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2182
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7669
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2091
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3635
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

253
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3579
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2297
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

7002
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1324
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3159
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6781
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17552
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2027
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6059
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3909
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2395
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1539
18. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

455
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

908
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

793
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
919
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

797
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

797
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

952
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1270
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1453
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1483
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1368
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2270
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1789
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1615
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
530
9. janvārī, 2017