Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_5486318_original_1386126407.jpg Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Lielvārdes josla

(kādas vācu mistiķes lasījums)

Lasījums notika izsekojot jostā zīmi pēc zīmes. Rasmas Rozītes tulkojums no skaņu ieraksta. Red.

Josta sākas ar kosmosu, ar planētām, planētu dziesmām un melodijām, ar dievišķo piramīdu uz augšu un leju. Augšējai piramīdai vienmēr ir zvaigzne. Tā ir spēcīga kosmiskās enerģijas pulsēšanas zīme, pulsi, kas staro uz zemi.

Nākamā arī ir kosmiska zīme, bet ne piramidālā formā, lešķēlumi ir zemāk, augšā un apakšā trūkst piramīdas.

šīs ir tīras kosmiskas vibrācijas, sfēru mūzika, visu planētu un sauļu skaņas.

Te atkal lielas planētas izstaro savu informāciju. Tās virpuļo kā krusti ap sevi. Šīs ir savienojumu vietas.

Tālāk turpinās kosmiskā informācija, šīs te ir dažādās plāksnēs, dažādās dimensijas: „Mana Tēva mājā ir daudz dzīvokļu.”

Visa josta ir pilnīgi kosmisks vēstījums.

Nākamā ir mūsu saules sistēmas informācija. Tātad ne tikai lielā kosmosa, pasaules telpas. Tagad mēs nonākam mūsu saules sistēmā.

Te ir septiņas planētas. Šeit atrodas informācija par septiņām čakrām, septiņām dienām, par grāmatu ar septiņiem zīmogiem. Šis ir RNS un DNS septiņnieka šūnu kods. Seit ir visa RNS un DNS programma. Tātad cilvēces ģenētiskais kods.

Šis ir kosmisko spēku enerģijas formas. Tātad dievu spēks. Tajā ietīti sauļu virpuļi.

Šeit četras svastikas. Tie ir četri elementi. Debesis netiek rādītas, tikai solārais spēks, no kā lielā ātrumā cēlusies visa radība.

Debesis ir šajā un augšējā piramīdā. Tā ir akāša jeb debesis. Tas rādās tikai kā virpulis jeb pakāpieni.

Šeit sākas citāds kosmisks vēstījums. Piramīdai ir virsotnīte. šeit slīps krustiņš.

Šie ir pilnīgie savienojumi, kas rāda, ka dvēselei ir savienojums ar visu pasaules telpu, līdz debesīm, līdz Dievam.

Viss pārējais ir bezgalīgi daudz planētas, kas ietekmē mūsu zemi, mūsu universu, bet kuŗas mēs vēl nepazīstam. To sauc par eņģeļu dziesmu.

Ši zīme, zirga galva pa labi un kreisi, redzama bieži. Tas nozīmē cilvēks un Dievs ir viens. No šīs zīmes radās krusts, tao.

Šīs ir jūsu senču dziesmas. Šis ir jūsu stāstījums, no kurienes jūs nākat. Jūs neesat eiropiska tauta. Jūs esat ilgi dzīvojuši Indijā, tātad Āzijā. Jūs esat gan āriska grupa, bet jums nav nekāda sakara ar āriešiem.

Jūsu vēsture ir līdzīga vēdām. Šī josta ir jūsu grāmata. Šī ir jūsu programma.

Latvijai bija jāiet krustā. Līvzeme. Zilbe li nozīmē debesu tauta.

Jums bija pieejamas visas debesu zināšanas. Šī ir eņģeļu zīme. Tas rāda, ka eņģeļi ar jums tikās. Jūs bijāt tik svēta tauta, ka jūsu senči bija spējīgi sazināties ar eņģeļiem.

Eņģeļi paši jums mācīja mīlestību, brālību un žēlsirdību. Šie bija jūsu trīs lielie spēki.

Jūsu tauta agrāk ir dzīvojusi augstos kalnos. No turienes jūs esat nonākuši lejā jeb tikuši novesti lejā.

Šī piramīda apakšā ir pildīta ar zinībām. Augšā ir virsotnīte. Virsotnīte pievelk kosmiskos spēkus.

Jūs nākat no sniegiem bagātas zemes. Kalnājā, kurā jūs dzīvojāt, ir bijis ļoti daudz sniega. Tas nozīmē daudz enerģijas.

Turpinās savienojums ar kosmosu. Atkārtojas kosmiskais krusts. Atkārtojas enerģiju, staru un zināšanu uztveršana.

Jums ir daudz kopīga ar inkiem, ar zemi vidienē, ar seno zemi.

Šeit redzam, ka jums bijuši arī atlantiskie spēki, tāpat kā inkiem.

Te piramīda uz leju. Šeit atrodas jūsu mistērijas, mistēriju spēles, kādas jums bija. Šie ir iniciāciju pakāpieni: Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Eņģeļi atnesa jums trīs iniciācijas. Šie ir pakāpieni, kuri jums jāiet. Tam visam būtu jābūt vecajās dziesmās.

Jostai ir daudz kopīga ar Meksiku vai indiānisko. Tā bija viena tauta, kas sadalījās. Tā nesaucās indiāņi.

Šīs visas ir Sīriusa zīmes. Sīrius bija jūsu saule, kad jūs dzīvojāt savā iepriekšējā zemē. Jums jāpēta Sīrius. Sīriusam ir divas saules. Jūs saņēmāt gaismu no Sīrius. Ja jūs varētu noteikt, kur toreiz bija Sīrius, jūs uzzinātu, kur atradās jūsu zeme. Sīrius bija jūsu saule un jūs saņēmāt daudz spēka no Sīrius.

Kas izprata Trīsvienību un saņēma iniciāciju Garā, Dēlā un Tēvā, tas tika iesvaidīts kosmiskajos noslēpumos un sasniedza augstu apziņu, kurā Tēvs, Dēls un Gars ir viens.

Šeit pie jums jau ir pieteikts Kristus. Jūsu informācija bija, ka Kristus nāks no Sīrius.

Arvien vēl kosmiskā informācija bija, ka Kristus nāks no Sīrius. Šeit četras, te divas svastikas.

Saule ir pagriezusies. Jūs esat nonākuši citā saules lokā. Ir noticis kas kosmisks, kāda katastrofa, kuras dēļ saule ieņēmusi citu vietu. Jūs esat dabūjuši citu sauli Sīriusa vietā.

Enerģijas ir samazinājušās. Jums palikuši vairs divi lieli spēki. Sākuma kosmiskās zināšanas nav vairs saglabājušās. Kāds kosmisks notikums ir sadalījis jūsu tautu. Kaut kur uz zemes ir jābūt tautai, kuŗai ir līdzīgas zināšanas kā jums un kas pieder pie jums. Jūs tikāt dalīti un jums palika vairs tikai divi lieli spēki. Tautas otrā daļa paņēma pārējo līdz.

Kosmiskās zināšanas arvien atkārtojas. Jūs vienmēr ticējāt Dievam un Viņš jums palīdzēja. Eņģeļi arvien vēl jūs apmeklēja. Jūsu priesteŗi arvien saņēma zināšanas no sfērām un planētām. Jūs bijāt ļoti svēta tauta.

Tagad parādās interesanta zīme. Šis ir meandrs. Meandra cilpas ir tikai grieķiem, inkiem un tautām vidienē. Indiju valdīja grieķu ķēniņš Minilos. Meandra spēks toreiz sniedzās tālu līdz Āzijai.

Jūs esat atgriezušies atkal atpakaļ Āzijā, no kurienes jūs nācāt. Nezinu, kādēļ jūs esat tā pārbīdīti. Jūs valdīja ķēniņš, kas nāca no Meandra zemes.

Te ir tādas pašas zīmes kā tur, tikai aizzīmogotas.

Tagad jūs pēkšņi esat nonākuši mežiem bagātā vidē, ar ļoti daudz zvēriem. Tas droši vien arī parādās jūsu dziesmās. Šo notikumu izraisīja kādas lielas zvaigznes parādīšanās. Tai jūs sekojāt un nonācāt šai zemē. Šīs ir četras atslēgas. Enerģijas ir saistītas ar lielo zvaigzni. Šī zvaigzne noteica jūsu dzīvi un jūs vadījāties pēc tās.

Jūs nākat no Ziemeļindijas. Tagad pie jums parādās zirgu upuri. Zirgs bija vissvētākais dzīvnieks. Zirgu upurēt jums bija briesmīgi. Zirgs vēl šodien pie jums ir svēts. Zirgus upurēja, lai novērstu likteni. To darīja tikai Ziemeļindijā.

Šeit teikts, ka jums bija lieli priesteŗi, kas prata lasīt kosmiskos spēkus. Jums ir bijušas ļoti augstas mistērijas un lieli priesteŗi.

Šeit vairāk F, te T ar roku. Tie ir dievi. Te parādījušies arī dievi, ne tikai eņģeļi. Tātad astronauti no debesim.

Vai redzat starpību? Viss ir līdzīgs un tomēr citāds. Arī piramīdas vienmēr atšķiras. Viena augstāka, otra mazāka, šī vairāk aizpildīta.

Šeit teikts, ka jūs spējāt grozīt likteni ar gaismām un skaņām. Jūsu viedie dzirdēja dievišķas lietas. Jums bija ļoti augsti attīstīta garīgā astronomija un astroloģija.

Līdz šejienei vēl ne reizi kosmiskā informācija nav pārtrūkusi.

Tagad parādās pavisam jauna, līdz šim neredzēta zīme. Jūs esat kļuvusi par tautu, kuŗai savas mistērijas bija jāslēpj. Tagad ir ļoti daudz slepenu zinību, slepenas skolas. Viss iegājis slepenās svētnīcās. Radās slepenās brālības. Redzat šeit tiltiņu? Jūsu liktenis bija ļoti smags. Citas lielas tautas jūs verdzināja. Tam arī jābūt jūsu dziesmās. Jūs sevi nekad neesat zaudējuši. Jūs neesat zaudējuši nedz savu Dievu, nedz savus eņģeļus, nedz savas zināšanas. Nevienā dalīšanā jūs neesat zaudējuši savas patiesās, svētās zināšanas.

Šeit atkal sfēru skaņas, planētu informācija.

Tagad parādās pavisam svešs musturs. Šis ir neiedomājams enerģijas, spēka režģis. Jums toreiz bija visspēcīgākais enerģijas režģis uz zemes. Šis ir ļoti, ļoti augsts enerģijas tīkls! Jūs varējāt tikties ne tikai ar dieviem un eņģeļiem, bet jūsu zemē bija arī enerģijas vietas, kuŗās atradās stupas, obeliski, tempļi, ar ko jūs varējāt pievilkt kosmiskos spēkus.

Šīs ir koku zīmes. Jums ir bijuši lieli, svēti koki. Jūs arī piedalījāties, kad pasaules osis Etrasils atdeva zemei visu apziņu.

Baltā ir kosmiskā, sarkanā zemes informācija. Jums ir bijis ārkārtīgi spēcīgs enerģijas režģis! Un tas arī vēl šodien eksistē jūsu zemē.

Šīs piramīdas ir aizpildītas. Tās ir pilnīgi izmainījušās. Šai piramīdai ir jau krustā sišanas zīme. Piramīdas ir pilnas ar viediem cilvēkiem. Tajā laikā ir radušies lieli svēti centri. Zināšanas un svētie centri arī vēl šodien atrodas jūsu zemē, arī ja jūs to vairs nezināt.

Redzat, šī zīme ir M. Te Dievišķā māte jums dāvājusi lielu atklāsmi. Kad jūs kļuvāt kristieši Marijai droši vien pie jums bija dziļa nozīme. Jūs esat mātes tauta. Tam ir jābūt jūsu dziesmās. Jau Lemūrijas, Mū Laikmeta beigās jūs bijāt tauta. Tātad bezgala sena tauta.

Kosmiskās zināšanas neizzūd. Līdz šim tās arvien vēl redzamas. Sfēru dziesmas, spēki, dziedināšanas spējas un zināšanas, viss ir jūsu tautā. Eņģeļi paši jums mācīja ārstniecību.

Savienojums ar debesīm paliek, tas nemainās. Cilvēki un dievi ir vienoti, viņi nešķiŗas.

Šeit ir saules vārti, caur kuŗiem jūs esat gājuši. Tāpat kā Tihuanakā, Meksikā. Šie ir lielie saules vārti. Šeit zināšanas nākušas vēl no saules pašas. Gajatri mantras pirmatnējā forma ir tikusi pie jums dziedāta. Jūsu senajās svētajās dziesmās ir apdziedāta saule. Jūs esat gājuši caur saules vārtiem. Jums bija pieejamas dievu un eņģeļu zināšanas, ar tām jūs varējāt nokļūt visur, kur gribējāt. Šie ir saules vārti, un tie te ir mēness vārti. Jūs lietojāt saules un mēness vārtus kosmiskai informācijai. Kā Stonhendžā un Karnakā.

Nezinātājam daudz kas varētu izskatīties vienāds, bet viss ir citāds.

Šis ir kādas svētas pilsētas plāns, svētās pilsētas Šambalas zīme. Vai nu jūsu tautai bija priesteri no Šambalas vai arī jūs bijāt daļa no Šambalas tautām. Šambalā uzturējās tikai dievi, priesteri un svētie.

Kosmiskie spēki paliek. Jūsu dievi, eņģeļi un priesteŗi paliek. Jūs varējāt lasīt orākulu. Šī ir Dieva acs.

Šeit ir lielā kosmiskā katastrofa. Milzīgā planēta nes ko pavisam jaunu arī lielajā enerģijas režģī.

Šī ir OMO zīme. OMO ir slepenā zīme nākamam Kristum, kosmiskajam Kristum. Šeit ir krusts. Šī ir jau zvaigžņu informācija uz zemes ar kosmiskā Kristus zīmi. Šeit jūsu tempļu pilsētas jau celtas krusta zīmē. Tām apkārt enerģijas žogs. Jūsu kosmiskās zināšanas ir sargātas.

Tagad parādās Dieva apziņa, planetārā un kosmiskā apziņa zudusi. Piramīda ir liela un aizpildīta, tāda kā Meksikā. Šeit pakāpieni uz augšu. Šajā piramīdā ir sešas mistēriju vietas. Seši ir karmas zīme. Cilvēki izprata karmu un dzīvoja dievišķās inkarnācijas zīmē. Zināšanas tagad iet pa Dieva kāpnēm. Vēstījumi kļūst citādi. Kāpnes iet pa citiem enerģiju laukiem.

Šeit jūs nosaka āriešu tautas. Uz zemes ir jauns sakārtojums, ko izraisījušas zvaigznes, kas pēkšņi parādījušās. Jums jau bija zināmas deviņas planētas, ne tikai septiņas, un tagad mēs atkal nonākam pie deviņām. Dievišķie astronauti jūs bieži apmeklē. Zvaigznes jūs vēl arvien nosaka.

Kas šos rakstus prot lasīt, tas ir svēts. Šī josta ir jūsu svētā grāmata. Šajā te zīmē jūs uzvarēsit. Redzat, šeit viss tiecas uz debesīm. Jūsu liktenis nekad nebūs zemes, bet vienmēr kosmosa un debesu liktenis. Ja jūs paliksit pie sava Dieva, Viņš jūs vienmēr uzklausīs, jo liekas, ka Viņš jūs bezgala mīlē.

Jūsu tauta nav sākusies dzīvnieciskajā, bet jau ļoti sirmā senatnē jums bija ļoti augsta attīstības pakāpe. Agrāk šo jostu nēsāja tikai priesteŗi, jo tie ir Svētie Raksti. To nēsāja šādā veidā: priekšā mezglu un tad pāri. „Apjožoties, jo jūs esat mani.” Priesteŗiem bija gaŗi balti tērpi, apkārt josta, un tad vēl bija trīsstūrains lakatiņš.

Jūs esat svēta tauta. Eņģeļi jūs mācīja. Jums bija rišiji. Agrāk tā ir bijusi milzīga tauta un tai bijis sakars ar Šambalu.

Šī josta ir tīri enerģijas raksti un tā ir bezgalīgi veca.

ps. http://zagarins.net/jg/jg173/JG173_Lielvardes-josta.htm

https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

18
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

16
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

13
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

19
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

1296
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

313
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

10544
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

7448
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7525
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2399
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

1929
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2116
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6054
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

426
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

464
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

9362
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2532
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

423
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6318
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2310
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1463
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

13523
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2763
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

8406
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2707
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

4151
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

766
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

4165
17. janvārī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

773
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1264
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1202
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1343
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1141
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1095
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1304
26. oktobrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
999
9. janvārī, 2017