Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_albert-klein-abstract-blue-fractal-design Square81_picture_20517

Maikls Ņūtons par cilvēka garīgo ceļu

Filozofijas doktors Maikls Ņūtons, diplomēts hipnoterapeits, privātā praksē palīdz cilvēkiem viņu augstākā „es” atklāsmē. Sākot izmantot regresijas metodi, lai modinātu pacientu atceres par iepriekšējām dzīvēm, viņš negaidīti veica nepārvērtējamu atklājumu: izmainītā apziņas stāvoklī pacienti ir spējīgi stāstīt par to, ko darījusi viņu dvēsele starp dzīvēm uz Zemes.Savus pētījumus viņš ir apkopojis grāmatās Dvēseļu ceļojums  un Dvēseļu liktenis. Viņa pieredzē balstītā pieeja gara pasaulei mēģina sniegt atbildes uz mūžveciem jautājumiem: kas mēs esam, no kurienes nākam un kāpēc esam šeit.

Šai rakstā ir publicēti fragmenti no Maikla Ņūtona grāmatas "Dvēseļu liktenis" par tēmu - cilvēka garīgais ceļš.

„Doma par atdzimšanu būtnēs, kas pieder pie mūžības valstības, sniedzas atpakaļ cilvēces senajā vēsturē. Viņpasaule ir ideju kopiena. Šajā nozīmē viņpasaule jeb pasaule pēc mūsu fiziskās (ķermeniskās) nāves ietver domas pašattīrīšanos. Taisnīgums, godīgums, humors un mīlestība ir mūsu viņpasaules pamatā.

Šodien mēs spējam atklāt svēto patiesību par savu ēterisko vēsturi, jo spējam apiet apzināto prātu un sasniegt zemapziņu, kas nav tikusi iegremdēta aizmirstības upē. Mūsu augstākais Es izlases veidā atceras mūsu pagātnes sasniegumus un pārkāpumus, čukstēdams mums par to pāri laikam un telpai. Mūsu personiskie garīgie pavadoņi mēģina mums sniegt vislabāko no abām pasaulēm - ēteriskās un materiālās. Ikvienam jaundzimušajam tiek dota jauna iespēja atvērt nākotni. Mūsu garīgie skolotāji vēlas sniegt mums karmisku izdevību bez ierobežojumiem, kas liktu mums zināt par iepriekšējās dzīvēs piedzīvotajām kļūmēm. Viņi izvēles ceļā ir daudz saudzīgāki amnēzijas ziņā nekā mēs, nodarbojoties ar pašatklāsmi. Tas ir mūsu labākais ceļš uz gudrību.

Garīgās durvis uz mūsu nemirstību ir atvērtas tāpēc, ka šo zināšanu liegšana izrādījusies neauglīga. Pārāk daudz cilvēku mēģina izbēgt no īstenības, jo neredz savas identitātes mērķi un jēgu. Narkotiku un alkohola ietekmē un pārapdzīvotībā, augstu tehnoloģiju sabiedrību apdzīvotā pasaulē cilvēki izjūt garīgu tukšumu, jo pār viņiem valda ķermeņa egoistiskās sajūtas. Cilvēkiem ir vāja saikne ar savu īsto Es - vai arī šīs saiknes nav vispār.

Tā kā mēs ikviens esam unikāla būtne, kas atšķiras no visiem pārējiem, tad tiem, kas vēlas iekšēju mieru, jāatrod savs garīgums. Ja pilnībā saskaņojamies ar citu cilvēku veidotu uzskates sistēmu, tad šajā procesā mēs zaudējam kaut ko no savas individualitātes. Ceļš uz pašatklāsmi un personiskās filosofijas izveidi, ko nenosaka organizāciju doktrīnas, prasa pūles, bet atalgojums ir lielisks. Uz šo mērķi, kas sākas ar uzticēšanos pašam sev, ved daudzi ceļi. Kamī mums saka: "Gan loģiskais, gan neloģiskais ved pretim tai pašai izpratnei. Patiesi - ceļš maz ko nozīmē, pietiek ar gribu ierasties."

Daži teologi uzskata, ka nereliģiozi cilvēki tiecas atbrīvoties no morālā un ētiskā pienākuma, ko mums Svētajos Rakstos ielikusi augstākā vara. Tomēr pēc nāves mūs nevērtē saskaņā ar mūsu reliģisko piederību, bet drīzāk gan pēc izturēšanās un vērtībām. Tajā gara pasaulē mūs mēro vairāk pēc tā, ko darām citiem, nevis pēc tā, ko darām savā labā. Ja tradicionālās reliģiskās darbības kalpo jūsu mērķim un jūs garīgi spēcina, jūs varbūt motivē ticība Svētajiem Rakstiem un vēlme izjust biedriskumu dievkalpojumā. To pašu var sacīt par cilvēkiem, kas iesaistās metafiziskās grupās un gūst apmierinājumu, sekodami noteiktos garīgos tekstos ietvertām idejām, darot to kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Lai gan šāda prakse var mierināt un uzlabot jūsu garīgo izaugsmi, jāatzīst - šis ceļš neder ikvienam.

Ja nav iekšēja miera, nav svarīgi, kāda ir jūsu garīgā piederība. Atbrīvošanās dzīvē notiek, kad nošķiram sevi no sava iekšējā spēka, pieņemot, ka esam vieni paši - bez garīgas vadības, jo neviens mūsos tur augšā neklausās.

Garīgai uztverei jābūt garīgai izziņai - vai arī tai nav jēgas. Mūs ievērojami ietekmē mūsu pašu tuvākā realitāte, un mēs šajā realitātē varam vienlaicīgi spert tikai vienu soli, neizjūtot vajadzību kaut ko redzēt tālāk. Pat nepareizā virzienā sperti soļi sniedz mums ieskatu tajā, cik daudz ceļu mums mācoties paredzēts iet. Lai dvēseles Es harmoniski saskaņotos ar mūsu fizisko vidi, mums ir dota brīvība izvēlēties izmantot brīvo gribu, meklējot iemeslus, kāpēc esam šeit. Dzīves ceļā mums jāuzņemas atbildība par visiem saviem lēmumiem, nevainojot citus cilvēkus par dzīves neveiksmēm, kas dara mūs nelaimīgus.

Lai sekmīgi veiktu savu misiju, no mums sagaida, ka palīdzēsim citiem viņu ceļā, cik vien iespējams. Palīdzot citiem, mēs palīdzam sev. Mēs kavējamies sniegt roku citiem, ja veicinām paši savu unikalitāti tādā mērā, ka pilnīgi iegrimstam sevī. Tomēr būt promesošam mājīpašniekam savā paša mājā dara jūs nemākulīgu arī kā personu. Ķermenis jums netika dots dabas nejaušības rezultātā. To izvēlējās jūsu garīgie padomdevēji, un, izskatot arī vēl citus viņu piedāvājumus, jūs piekritāt pieņemt savu tagadējo ķermeni. Tādējādi jūs neesat apstākļu upuris. Jums ir uzticēts ķermenis, lai jūs aktīvi piedalītos dzīvē, nevis stāvētu malā. Mēs nedrīkstam aizmirst domu, ka esam pieņēmuši šo svēto dzīves līgumu, un tas nozīmē - lomas, ko spēlējam uz Zemes, patiesībā ir nozīmīgākas nekā mēs paši.

Vienīgie ierobežojumi mūsu personīgajai izpratnei ir mūsu pašu uzspiesti. Ja citu garīgais ceļš jums neder, tas nenozīmē, ka jūsu vajadzībām paredzētais ceļš nepastāv. Visnozīmīgākā dzīves patiesība ir pamats tam, kas mēs esam. Kur viens cilvēks atrod šīs patiesības izpausmi sev saprotamā veidā, tur otrs to neatradīs.

Būtībā mēs ar savu dvēseli esam vienatnē, tomēr cilvēki, kas jūtas vientuļi, nav sevi īsti atraduši. Dvēseles pašatklāsme ir saistīta ar pašsavaldīšanos. Mūsu individuālās būtības satveršana ir kā iemīlēšanās. Ko tādu, kas jūsos snauž ziemas miegā, pamodina kāds dzīves stimuls. Dvēsele vispirms ar jums koķetē, kārdinādama doties tālāk, izmantodama baudījumus, kurus var redzēt tikai no tālienes. Pirmreizējais pašatklāsmes valdzinājums sākas ar neapzinātā prāta gandrīz rotaļīgu apziņas pieskārienu. Mūsos pieaug vēlme pilnībā iegūt savā pārziņā iekšējo Es - un mēs neapstrīdami iesaistāmies vēl ciešākās saiknēs. Savas dvēseles iepazīšana kļūst par uzticamu vienotāju ar cilvēka Es. Pašatklāsmes aizraujoša iezīme - kad dzirdat šo iekšējo balsi, jūs to nekavējoties atpazīstat. Ikvienam uz šīs planētas ir personīgais pavadonis. Gari - pavadoņi uzrunā mūsu iekšējo prātu, ja esam uztverīgi. Lai gan dažus pavadoņus var vieglāk aizsniegt nekā citus, mums visiem piemīt spēja tos aicināt un tapt sadzirdētiem.

Dzīvē nav sakritību, tomēr cilvēki samulst no tā, ko uztver kā nejaušību. Tieši šī filosofija darbojas pret garīgās kārtības domām. Ticība notikumu nejaušībai negatīvi ietekmē mūsu reakciju uz situācijām un ļauj mums izvairīties no domām par šo situāciju izskaidrojumiem. Fatālistisks skatījums uz dzīvi, sakot "Tā ir Dieva griba" vai pat "Tā ir mana karma", izraisa bezdarbību un mērķa trūkumu.

Tas, kam dzīvē ir jēga, ierodas pie mums mazos gabaliņos vai milzīgos gabalos uzreiz. Pašapziņa var mūs aizvest tālāk par to, ko sākotnēji uzskatījām par mūsu galamērķi. Karma ir kustīga darbības vieta tiem apstākļiem mūsu ceļā, kas sekmē mācīšanos. Priekšstatam par Avotu (Dievu, ja tā labāk tīk saukt), kas visu vada, nav jābūt ārišķīgam. Garīgās ārišķības piekritējs gaida atkalapvienošanos ar Radītāju pēc nāves, kamēr garīgās iekšējās pasaules piekritējs katru dienu jūtas kā Vienotības daļa. Garīga atskārsme atnāk pie mums klusos, introspektīvos, netveramos brīžos, kas izpaužas kā vienas domas spēks.

Dzīve ir nepārtrauktas pārmaiņas pretim piepildījumam. Mūsu šodienas vieta pasaulē rīt jau var būt atšķirīga. Mums jāmācās pielāgoties šīm dažādajām dzīves perspektīvām, jo arī tā ir daļa no mūsu attīstības plāna. Šādi rīkojoties, mēs pārsniedzam Es no pagaidu ārējās čaulas maskēšanās procesa uz to, kas atrodas dziļi mūsu pastāvīgajā dvēseles prātā. Lai paceltu cilvēcīgo prātu augstāk par vilšanās sajūtām, mums jāpaplašina sava apziņa, vienlaicīgi piedodot sev par pieļautajām kļūdām. Mūsu garīgajai veselībai ir būtiski, lai mēs pasmietos paši par sevi un nepatīkamajiem stāvokļiem, kādos nonākam, ejot šo ceļu. Dzīve ir pilna konfliktu un cīņas, sāpju un laimes, ko pieredzam, viss ir iemesls mūsu esībai šeit. Katra diena ir jauns sākums.”

Fragmenti ņemti no Maikla Ņūtona grāmatas "Dvēseļu liktenis" 10. nodaļas

http://didzis.weebly.com

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_flowers-2562079_1280
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

5198
13. augustā, 2017
Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3638
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5124
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

263
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

603
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1968
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

391
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1601
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1566
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1250
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

598
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1765
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1524
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

735
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1732
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

857
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1633
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2122
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1430
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1715
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1685
15. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1573
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1685
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2233
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2271
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1967
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2042
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2405
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2443
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2801
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2596
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3139
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3161
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3301
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2903
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2986
9. janvārī, 2017