Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_albert-klein-abstract-blue-fractal-design Square81_picture_20517

Maikls Ņūtons par cilvēka garīgo ceļu

Filozofijas doktors Maikls Ņūtons, diplomēts hipnoterapeits, privātā praksē palīdz cilvēkiem viņu augstākā „es” atklāsmē. Sākot izmantot regresijas metodi, lai modinātu pacientu atceres par iepriekšējām dzīvēm, viņš negaidīti veica nepārvērtējamu atklājumu: izmainītā apziņas stāvoklī pacienti ir spējīgi stāstīt par to, ko darījusi viņu dvēsele starp dzīvēm uz Zemes.Savus pētījumus viņš ir apkopojis grāmatās Dvēseļu ceļojums  un Dvēseļu liktenis. Viņa pieredzē balstītā pieeja gara pasaulei mēģina sniegt atbildes uz mūžveciem jautājumiem: kas mēs esam, no kurienes nākam un kāpēc esam šeit.

Šai rakstā ir publicēti fragmenti no Maikla Ņūtona grāmatas "Dvēseļu liktenis" par tēmu - cilvēka garīgais ceļš.

„Doma par atdzimšanu būtnēs, kas pieder pie mūžības valstības, sniedzas atpakaļ cilvēces senajā vēsturē. Viņpasaule ir ideju kopiena. Šajā nozīmē viņpasaule jeb pasaule pēc mūsu fiziskās (ķermeniskās) nāves ietver domas pašattīrīšanos. Taisnīgums, godīgums, humors un mīlestība ir mūsu viņpasaules pamatā.

Šodien mēs spējam atklāt svēto patiesību par savu ēterisko vēsturi, jo spējam apiet apzināto prātu un sasniegt zemapziņu, kas nav tikusi iegremdēta aizmirstības upē. Mūsu augstākais Es izlases veidā atceras mūsu pagātnes sasniegumus un pārkāpumus, čukstēdams mums par to pāri laikam un telpai. Mūsu personiskie garīgie pavadoņi mēģina mums sniegt vislabāko no abām pasaulēm - ēteriskās un materiālās. Ikvienam jaundzimušajam tiek dota jauna iespēja atvērt nākotni. Mūsu garīgie skolotāji vēlas sniegt mums karmisku izdevību bez ierobežojumiem, kas liktu mums zināt par iepriekšējās dzīvēs piedzīvotajām kļūmēm. Viņi izvēles ceļā ir daudz saudzīgāki amnēzijas ziņā nekā mēs, nodarbojoties ar pašatklāsmi. Tas ir mūsu labākais ceļš uz gudrību.

Garīgās durvis uz mūsu nemirstību ir atvērtas tāpēc, ka šo zināšanu liegšana izrādījusies neauglīga. Pārāk daudz cilvēku mēģina izbēgt no īstenības, jo neredz savas identitātes mērķi un jēgu. Narkotiku un alkohola ietekmē un pārapdzīvotībā, augstu tehnoloģiju sabiedrību apdzīvotā pasaulē cilvēki izjūt garīgu tukšumu, jo pār viņiem valda ķermeņa egoistiskās sajūtas. Cilvēkiem ir vāja saikne ar savu īsto Es - vai arī šīs saiknes nav vispār.

Tā kā mēs ikviens esam unikāla būtne, kas atšķiras no visiem pārējiem, tad tiem, kas vēlas iekšēju mieru, jāatrod savs garīgums. Ja pilnībā saskaņojamies ar citu cilvēku veidotu uzskates sistēmu, tad šajā procesā mēs zaudējam kaut ko no savas individualitātes. Ceļš uz pašatklāsmi un personiskās filosofijas izveidi, ko nenosaka organizāciju doktrīnas, prasa pūles, bet atalgojums ir lielisks. Uz šo mērķi, kas sākas ar uzticēšanos pašam sev, ved daudzi ceļi. Kamī mums saka: "Gan loģiskais, gan neloģiskais ved pretim tai pašai izpratnei. Patiesi - ceļš maz ko nozīmē, pietiek ar gribu ierasties."

Daži teologi uzskata, ka nereliģiozi cilvēki tiecas atbrīvoties no morālā un ētiskā pienākuma, ko mums Svētajos Rakstos ielikusi augstākā vara. Tomēr pēc nāves mūs nevērtē saskaņā ar mūsu reliģisko piederību, bet drīzāk gan pēc izturēšanās un vērtībām. Tajā gara pasaulē mūs mēro vairāk pēc tā, ko darām citiem, nevis pēc tā, ko darām savā labā. Ja tradicionālās reliģiskās darbības kalpo jūsu mērķim un jūs garīgi spēcina, jūs varbūt motivē ticība Svētajiem Rakstiem un vēlme izjust biedriskumu dievkalpojumā. To pašu var sacīt par cilvēkiem, kas iesaistās metafiziskās grupās un gūst apmierinājumu, sekodami noteiktos garīgos tekstos ietvertām idejām, darot to kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Lai gan šāda prakse var mierināt un uzlabot jūsu garīgo izaugsmi, jāatzīst - šis ceļš neder ikvienam.

Ja nav iekšēja miera, nav svarīgi, kāda ir jūsu garīgā piederība. Atbrīvošanās dzīvē notiek, kad nošķiram sevi no sava iekšējā spēka, pieņemot, ka esam vieni paši - bez garīgas vadības, jo neviens mūsos tur augšā neklausās.

Garīgai uztverei jābūt garīgai izziņai - vai arī tai nav jēgas. Mūs ievērojami ietekmē mūsu pašu tuvākā realitāte, un mēs šajā realitātē varam vienlaicīgi spert tikai vienu soli, neizjūtot vajadzību kaut ko redzēt tālāk. Pat nepareizā virzienā sperti soļi sniedz mums ieskatu tajā, cik daudz ceļu mums mācoties paredzēts iet. Lai dvēseles Es harmoniski saskaņotos ar mūsu fizisko vidi, mums ir dota brīvība izvēlēties izmantot brīvo gribu, meklējot iemeslus, kāpēc esam šeit. Dzīves ceļā mums jāuzņemas atbildība par visiem saviem lēmumiem, nevainojot citus cilvēkus par dzīves neveiksmēm, kas dara mūs nelaimīgus.

Lai sekmīgi veiktu savu misiju, no mums sagaida, ka palīdzēsim citiem viņu ceļā, cik vien iespējams. Palīdzot citiem, mēs palīdzam sev. Mēs kavējamies sniegt roku citiem, ja veicinām paši savu unikalitāti tādā mērā, ka pilnīgi iegrimstam sevī. Tomēr būt promesošam mājīpašniekam savā paša mājā dara jūs nemākulīgu arī kā personu. Ķermenis jums netika dots dabas nejaušības rezultātā. To izvēlējās jūsu garīgie padomdevēji, un, izskatot arī vēl citus viņu piedāvājumus, jūs piekritāt pieņemt savu tagadējo ķermeni. Tādējādi jūs neesat apstākļu upuris. Jums ir uzticēts ķermenis, lai jūs aktīvi piedalītos dzīvē, nevis stāvētu malā. Mēs nedrīkstam aizmirst domu, ka esam pieņēmuši šo svēto dzīves līgumu, un tas nozīmē - lomas, ko spēlējam uz Zemes, patiesībā ir nozīmīgākas nekā mēs paši.

Vienīgie ierobežojumi mūsu personīgajai izpratnei ir mūsu pašu uzspiesti. Ja citu garīgais ceļš jums neder, tas nenozīmē, ka jūsu vajadzībām paredzētais ceļš nepastāv. Visnozīmīgākā dzīves patiesība ir pamats tam, kas mēs esam. Kur viens cilvēks atrod šīs patiesības izpausmi sev saprotamā veidā, tur otrs to neatradīs.

Būtībā mēs ar savu dvēseli esam vienatnē, tomēr cilvēki, kas jūtas vientuļi, nav sevi īsti atraduši. Dvēseles pašatklāsme ir saistīta ar pašsavaldīšanos. Mūsu individuālās būtības satveršana ir kā iemīlēšanās. Ko tādu, kas jūsos snauž ziemas miegā, pamodina kāds dzīves stimuls. Dvēsele vispirms ar jums koķetē, kārdinādama doties tālāk, izmantodama baudījumus, kurus var redzēt tikai no tālienes. Pirmreizējais pašatklāsmes valdzinājums sākas ar neapzinātā prāta gandrīz rotaļīgu apziņas pieskārienu. Mūsos pieaug vēlme pilnībā iegūt savā pārziņā iekšējo Es - un mēs neapstrīdami iesaistāmies vēl ciešākās saiknēs. Savas dvēseles iepazīšana kļūst par uzticamu vienotāju ar cilvēka Es. Pašatklāsmes aizraujoša iezīme - kad dzirdat šo iekšējo balsi, jūs to nekavējoties atpazīstat. Ikvienam uz šīs planētas ir personīgais pavadonis. Gari - pavadoņi uzrunā mūsu iekšējo prātu, ja esam uztverīgi. Lai gan dažus pavadoņus var vieglāk aizsniegt nekā citus, mums visiem piemīt spēja tos aicināt un tapt sadzirdētiem.

Dzīvē nav sakritību, tomēr cilvēki samulst no tā, ko uztver kā nejaušību. Tieši šī filosofija darbojas pret garīgās kārtības domām. Ticība notikumu nejaušībai negatīvi ietekmē mūsu reakciju uz situācijām un ļauj mums izvairīties no domām par šo situāciju izskaidrojumiem. Fatālistisks skatījums uz dzīvi, sakot "Tā ir Dieva griba" vai pat "Tā ir mana karma", izraisa bezdarbību un mērķa trūkumu.

Tas, kam dzīvē ir jēga, ierodas pie mums mazos gabaliņos vai milzīgos gabalos uzreiz. Pašapziņa var mūs aizvest tālāk par to, ko sākotnēji uzskatījām par mūsu galamērķi. Karma ir kustīga darbības vieta tiem apstākļiem mūsu ceļā, kas sekmē mācīšanos. Priekšstatam par Avotu (Dievu, ja tā labāk tīk saukt), kas visu vada, nav jābūt ārišķīgam. Garīgās ārišķības piekritējs gaida atkalapvienošanos ar Radītāju pēc nāves, kamēr garīgās iekšējās pasaules piekritējs katru dienu jūtas kā Vienotības daļa. Garīga atskārsme atnāk pie mums klusos, introspektīvos, netveramos brīžos, kas izpaužas kā vienas domas spēks.

Dzīve ir nepārtrauktas pārmaiņas pretim piepildījumam. Mūsu šodienas vieta pasaulē rīt jau var būt atšķirīga. Mums jāmācās pielāgoties šīm dažādajām dzīves perspektīvām, jo arī tā ir daļa no mūsu attīstības plāna. Šādi rīkojoties, mēs pārsniedzam Es no pagaidu ārējās čaulas maskēšanās procesa uz to, kas atrodas dziļi mūsu pastāvīgajā dvēseles prātā. Lai paceltu cilvēcīgo prātu augstāk par vilšanās sajūtām, mums jāpaplašina sava apziņa, vienlaicīgi piedodot sev par pieļautajām kļūdām. Mūsu garīgajai veselībai ir būtiski, lai mēs pasmietos paši par sevi un nepatīkamajiem stāvokļiem, kādos nonākam, ejot šo ceļu. Dzīve ir pilna konfliktu un cīņas, sāpju un laimes, ko pieredzam, viss ir iemesls mūsu esībai šeit. Katra diena ir jauns sākums.”

Fragmenti ņemti no Maikla Ņūtona grāmatas "Dvēseļu liktenis" 10. nodaļas

http://didzis.weebly.com

Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1148
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

828
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12157
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2121
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7563
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2044
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3594
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

219
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3519
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2260
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

6948
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1310
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3142
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6706
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17478
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2000
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6027
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3884
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2357
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1514
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

2404
11. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

446
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

900
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

776
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
904
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

791
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

789
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

942
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1260
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1440
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1477
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1357
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2238
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1759
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1600
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
504
9. janvārī, 2017