Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_albert-klein-abstract-blue-fractal-design Square81_picture_20517

Maikls Ņūtons par cilvēka garīgo ceļu

Filozofijas doktors Maikls Ņūtons, diplomēts hipnoterapeits, privātā praksē palīdz cilvēkiem viņu augstākā „es” atklāsmē. Sākot izmantot regresijas metodi, lai modinātu pacientu atceres par iepriekšējām dzīvēm, viņš negaidīti veica nepārvērtējamu atklājumu: izmainītā apziņas stāvoklī pacienti ir spējīgi stāstīt par to, ko darījusi viņu dvēsele starp dzīvēm uz Zemes.Savus pētījumus viņš ir apkopojis grāmatās Dvēseļu ceļojums  un Dvēseļu liktenis. Viņa pieredzē balstītā pieeja gara pasaulei mēģina sniegt atbildes uz mūžveciem jautājumiem: kas mēs esam, no kurienes nākam un kāpēc esam šeit.

Šai rakstā ir publicēti fragmenti no Maikla Ņūtona grāmatas "Dvēseļu liktenis" par tēmu - cilvēka garīgais ceļš.

„Doma par atdzimšanu būtnēs, kas pieder pie mūžības valstības, sniedzas atpakaļ cilvēces senajā vēsturē. Viņpasaule ir ideju kopiena. Šajā nozīmē viņpasaule jeb pasaule pēc mūsu fiziskās (ķermeniskās) nāves ietver domas pašattīrīšanos. Taisnīgums, godīgums, humors un mīlestība ir mūsu viņpasaules pamatā.

Šodien mēs spējam atklāt svēto patiesību par savu ēterisko vēsturi, jo spējam apiet apzināto prātu un sasniegt zemapziņu, kas nav tikusi iegremdēta aizmirstības upē. Mūsu augstākais Es izlases veidā atceras mūsu pagātnes sasniegumus un pārkāpumus, čukstēdams mums par to pāri laikam un telpai. Mūsu personiskie garīgie pavadoņi mēģina mums sniegt vislabāko no abām pasaulēm - ēteriskās un materiālās. Ikvienam jaundzimušajam tiek dota jauna iespēja atvērt nākotni. Mūsu garīgie skolotāji vēlas sniegt mums karmisku izdevību bez ierobežojumiem, kas liktu mums zināt par iepriekšējās dzīvēs piedzīvotajām kļūmēm. Viņi izvēles ceļā ir daudz saudzīgāki amnēzijas ziņā nekā mēs, nodarbojoties ar pašatklāsmi. Tas ir mūsu labākais ceļš uz gudrību.

Garīgās durvis uz mūsu nemirstību ir atvērtas tāpēc, ka šo zināšanu liegšana izrādījusies neauglīga. Pārāk daudz cilvēku mēģina izbēgt no īstenības, jo neredz savas identitātes mērķi un jēgu. Narkotiku un alkohola ietekmē un pārapdzīvotībā, augstu tehnoloģiju sabiedrību apdzīvotā pasaulē cilvēki izjūt garīgu tukšumu, jo pār viņiem valda ķermeņa egoistiskās sajūtas. Cilvēkiem ir vāja saikne ar savu īsto Es - vai arī šīs saiknes nav vispār.

Tā kā mēs ikviens esam unikāla būtne, kas atšķiras no visiem pārējiem, tad tiem, kas vēlas iekšēju mieru, jāatrod savs garīgums. Ja pilnībā saskaņojamies ar citu cilvēku veidotu uzskates sistēmu, tad šajā procesā mēs zaudējam kaut ko no savas individualitātes. Ceļš uz pašatklāsmi un personiskās filosofijas izveidi, ko nenosaka organizāciju doktrīnas, prasa pūles, bet atalgojums ir lielisks. Uz šo mērķi, kas sākas ar uzticēšanos pašam sev, ved daudzi ceļi. Kamī mums saka: "Gan loģiskais, gan neloģiskais ved pretim tai pašai izpratnei. Patiesi - ceļš maz ko nozīmē, pietiek ar gribu ierasties."

Daži teologi uzskata, ka nereliģiozi cilvēki tiecas atbrīvoties no morālā un ētiskā pienākuma, ko mums Svētajos Rakstos ielikusi augstākā vara. Tomēr pēc nāves mūs nevērtē saskaņā ar mūsu reliģisko piederību, bet drīzāk gan pēc izturēšanās un vērtībām. Tajā gara pasaulē mūs mēro vairāk pēc tā, ko darām citiem, nevis pēc tā, ko darām savā labā. Ja tradicionālās reliģiskās darbības kalpo jūsu mērķim un jūs garīgi spēcina, jūs varbūt motivē ticība Svētajiem Rakstiem un vēlme izjust biedriskumu dievkalpojumā. To pašu var sacīt par cilvēkiem, kas iesaistās metafiziskās grupās un gūst apmierinājumu, sekodami noteiktos garīgos tekstos ietvertām idejām, darot to kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Lai gan šāda prakse var mierināt un uzlabot jūsu garīgo izaugsmi, jāatzīst - šis ceļš neder ikvienam.

Ja nav iekšēja miera, nav svarīgi, kāda ir jūsu garīgā piederība. Atbrīvošanās dzīvē notiek, kad nošķiram sevi no sava iekšējā spēka, pieņemot, ka esam vieni paši - bez garīgas vadības, jo neviens mūsos tur augšā neklausās.

Garīgai uztverei jābūt garīgai izziņai - vai arī tai nav jēgas. Mūs ievērojami ietekmē mūsu pašu tuvākā realitāte, un mēs šajā realitātē varam vienlaicīgi spert tikai vienu soli, neizjūtot vajadzību kaut ko redzēt tālāk. Pat nepareizā virzienā sperti soļi sniedz mums ieskatu tajā, cik daudz ceļu mums mācoties paredzēts iet. Lai dvēseles Es harmoniski saskaņotos ar mūsu fizisko vidi, mums ir dota brīvība izvēlēties izmantot brīvo gribu, meklējot iemeslus, kāpēc esam šeit. Dzīves ceļā mums jāuzņemas atbildība par visiem saviem lēmumiem, nevainojot citus cilvēkus par dzīves neveiksmēm, kas dara mūs nelaimīgus.

Lai sekmīgi veiktu savu misiju, no mums sagaida, ka palīdzēsim citiem viņu ceļā, cik vien iespējams. Palīdzot citiem, mēs palīdzam sev. Mēs kavējamies sniegt roku citiem, ja veicinām paši savu unikalitāti tādā mērā, ka pilnīgi iegrimstam sevī. Tomēr būt promesošam mājīpašniekam savā paša mājā dara jūs nemākulīgu arī kā personu. Ķermenis jums netika dots dabas nejaušības rezultātā. To izvēlējās jūsu garīgie padomdevēji, un, izskatot arī vēl citus viņu piedāvājumus, jūs piekritāt pieņemt savu tagadējo ķermeni. Tādējādi jūs neesat apstākļu upuris. Jums ir uzticēts ķermenis, lai jūs aktīvi piedalītos dzīvē, nevis stāvētu malā. Mēs nedrīkstam aizmirst domu, ka esam pieņēmuši šo svēto dzīves līgumu, un tas nozīmē - lomas, ko spēlējam uz Zemes, patiesībā ir nozīmīgākas nekā mēs paši.

Vienīgie ierobežojumi mūsu personīgajai izpratnei ir mūsu pašu uzspiesti. Ja citu garīgais ceļš jums neder, tas nenozīmē, ka jūsu vajadzībām paredzētais ceļš nepastāv. Visnozīmīgākā dzīves patiesība ir pamats tam, kas mēs esam. Kur viens cilvēks atrod šīs patiesības izpausmi sev saprotamā veidā, tur otrs to neatradīs.

Būtībā mēs ar savu dvēseli esam vienatnē, tomēr cilvēki, kas jūtas vientuļi, nav sevi īsti atraduši. Dvēseles pašatklāsme ir saistīta ar pašsavaldīšanos. Mūsu individuālās būtības satveršana ir kā iemīlēšanās. Ko tādu, kas jūsos snauž ziemas miegā, pamodina kāds dzīves stimuls. Dvēsele vispirms ar jums koķetē, kārdinādama doties tālāk, izmantodama baudījumus, kurus var redzēt tikai no tālienes. Pirmreizējais pašatklāsmes valdzinājums sākas ar neapzinātā prāta gandrīz rotaļīgu apziņas pieskārienu. Mūsos pieaug vēlme pilnībā iegūt savā pārziņā iekšējo Es - un mēs neapstrīdami iesaistāmies vēl ciešākās saiknēs. Savas dvēseles iepazīšana kļūst par uzticamu vienotāju ar cilvēka Es. Pašatklāsmes aizraujoša iezīme - kad dzirdat šo iekšējo balsi, jūs to nekavējoties atpazīstat. Ikvienam uz šīs planētas ir personīgais pavadonis. Gari - pavadoņi uzrunā mūsu iekšējo prātu, ja esam uztverīgi. Lai gan dažus pavadoņus var vieglāk aizsniegt nekā citus, mums visiem piemīt spēja tos aicināt un tapt sadzirdētiem.

Dzīvē nav sakritību, tomēr cilvēki samulst no tā, ko uztver kā nejaušību. Tieši šī filosofija darbojas pret garīgās kārtības domām. Ticība notikumu nejaušībai negatīvi ietekmē mūsu reakciju uz situācijām un ļauj mums izvairīties no domām par šo situāciju izskaidrojumiem. Fatālistisks skatījums uz dzīvi, sakot "Tā ir Dieva griba" vai pat "Tā ir mana karma", izraisa bezdarbību un mērķa trūkumu.

Tas, kam dzīvē ir jēga, ierodas pie mums mazos gabaliņos vai milzīgos gabalos uzreiz. Pašapziņa var mūs aizvest tālāk par to, ko sākotnēji uzskatījām par mūsu galamērķi. Karma ir kustīga darbības vieta tiem apstākļiem mūsu ceļā, kas sekmē mācīšanos. Priekšstatam par Avotu (Dievu, ja tā labāk tīk saukt), kas visu vada, nav jābūt ārišķīgam. Garīgās ārišķības piekritējs gaida atkalapvienošanos ar Radītāju pēc nāves, kamēr garīgās iekšējās pasaules piekritējs katru dienu jūtas kā Vienotības daļa. Garīga atskārsme atnāk pie mums klusos, introspektīvos, netveramos brīžos, kas izpaužas kā vienas domas spēks.

Dzīve ir nepārtrauktas pārmaiņas pretim piepildījumam. Mūsu šodienas vieta pasaulē rīt jau var būt atšķirīga. Mums jāmācās pielāgoties šīm dažādajām dzīves perspektīvām, jo arī tā ir daļa no mūsu attīstības plāna. Šādi rīkojoties, mēs pārsniedzam Es no pagaidu ārējās čaulas maskēšanās procesa uz to, kas atrodas dziļi mūsu pastāvīgajā dvēseles prātā. Lai paceltu cilvēcīgo prātu augstāk par vilšanās sajūtām, mums jāpaplašina sava apziņa, vienlaicīgi piedodot sev par pieļautajām kļūdām. Mūsu garīgajai veselībai ir būtiski, lai mēs pasmietos paši par sevi un nepatīkamajiem stāvokļiem, kādos nonākam, ejot šo ceļu. Dzīve ir pilna konfliktu un cīņas, sāpju un laimes, ko pieredzam, viss ir iemesls mūsu esībai šeit. Katra diena ir jauns sākums.”

Fragmenti ņemti no Maikla Ņūtona grāmatas "Dvēseļu liktenis" 10. nodaļas

http://didzis.weebly.com

https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

18
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

16
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

13
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

19
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

1296
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

313
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

10543
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

7448
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7525
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2399
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

1929
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2116
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6054
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

426
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

464
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

9362
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2532
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

423
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6318
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2310
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1463
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

13523
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2763
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

8406
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2707
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

4151
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

766
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

4165
17. janvārī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

773
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1264
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1202
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1343
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1141
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1095
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1304
26. oktobrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
999
9. janvārī, 2017