Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_k Square81_img_3058

Mīlestības likumi. Berts Hellingers

 

Ievads
Berts Helingers (Bert Hellinger), dzimis 1926. gadā Austrijā, ilgus gadus bija katoļu garīdznieks, tad dzīves otrā pusē pievērsās padziļināti pedagoģijai, psiholoģijai, psihiatrijai un aprakstīja Mīlestības likumus, ko izmanto arī terapijas tehnikā “Ģimenes zvaigznāji”, „Ģimenes uzstādījumi” (Family constellations). Hellingera teorija dzimst no prakses. Mīlestības likumi – tā ir augstākā dvēseles matemātika un strādā tāpat kā gravitācijas, fizikas un matemātikas likumi. Nav nozīme tam, vai tos konkrētais cilvēks zina, vai tie viņam nav zināmi.

Praktiskajiem semināram ir jēga tikai tik, cik mainās cilvēka realitāte un ikdiena. Seminārs ir kā baseins, kurā mācās peldēt Mīlestības gaisotnē, lai pēc tam katrs pats izpeldētu savās mīlestības jūrās un okeānos. Seminārs ir kā ceļojums mežonīgā mežā, no kura iznāk ar citu briedumu. Praktiskajam darbam vajadzīgs informatīvais lauks, kurā norisinās darbības. Šis laiks ir apzināts no katra grupas dalībnieka un tas atbild par grupas drošību. Ja semināra laikā paceļas kādas emocijas vai sajūtas, būtiski pieņemt tās ar Mīlestību un Laipnību pret sevi, ļaujot emocijām un sajūtām atvērties un izpausties. Tādā veidā viņas izreaģē un atlaiž to nēsātāju. Ģimenes uzstādījumu semināri nav psihoanalīze. Darbs notiek ar reālām un īstām emocijām, sajūtām un jūtām.

Pēc Hellingera domām kārtību nav iespējams izdomāt, to var tikai sajust, atrast un pieņemt. Kārtība ir pirms mums un būs pēc mums, tā ir mūžīga. Mīlestība ir kā upe un Kārtība kā upes krasti. Mīlestība kā ūdens, Kārtība kā trauks. Mīlestība kā dzīvība, Kārtība kā forma un saturs. Svarīgi lai Kārtības un Mīlestības starpā ir harmonija. Ja tā nav – veidojas traģēdija un bojāeja kā sausums vai plūdi. Jā sākas cīņa starp Mīlestību un Kārtību, visbiežāk uzvar Kārtība. Šī cīņa ir kā peldēšana pret straumi.

Dzīves enerģiju cilvēks var ņemt tikai no trijiem pamata enerģijas avotiem – no bioloģiskās Mātes, bioloģiskā Tēva un partnerattiecībām. Par enerģētiskajiem Vampīriem kļūst tie, kas enerģiju ņem pretrunā ar Mīlestības likumiem. Piemēram vecāki no bērniem vai skolotāji no skolēniem.
Berta Hellingera mīlestības likumi nav pretrunā ar terapeitiskajām pieejām, tādām kā psihoanalīze, psihodrāma, geštaltterapija, NLP, vēdiskā psiholoģija un citām. Tie papildina un bagātina cilvēka Garīgo ceļu. Viņš pats raksta: "Atšķirībā no klasiskās ģimenes terapijas, pats galvenais manas pieejas elements ir izpratne, ka jebkuras uzvedības, pat tādas, kas šķiet pavisam dīvaina, iemesls ir mīlestība. Arī visu simptomu apslēptais virzītājspēks ir mīlestība. Svarīgi, lai psihoterapeits atrastu to punktu, kur ir koncentrēta visa cilvēka mīlestības enerģija, jo tieši šeit atrodas gan viņa ģimenes problēmas sakne, gan tās atrisinājuma atslēga".

Attiecības sākas ar došanu, ņemšanu vai pieņemšanu. Būtiski, lai līdzsvarā došanu, ņemšana vai pieņemšana. Došana ir kā pārākuma sajūtas, pieņemšana kā vainas vai parāda sajūta. Apmaiņa ir kā iešana, stāvēšana kā harmonija, līdzsvars. Ja cilvēks vēlas ceļot šai dzīvē, viņš ir kustībā – dod un pieņem.


1. Došanas un pieņemšanas trīs modeļi
Šo modeļu pamatā ir cilvēka dabiskā vēlme saglabāt iekšējo un ārējo nevainību, harmoniju, līdzsvaru, tikumu utt. Ja kāds kādam ko dod vai dara, tad viņš to dara tādēļ, ka viņš to vēlas un tas viņam ir vajadzīgs. Ja kāds saka, ka viņš to dara otra dēļ, tad tā ir sevis un otra mānīšana. B. Helingers raksta: "Attiecības starp cilvēkiem sākas no tā, ka mēs kaut ko dodam un kaut ko ņemam un vienlaicīgi ar "dot" un "ņemt" sākas mūsu vainas un nevainīguma pieredze. Jo tam, kurš dod, ir tiesības prasīt, bet tas, kurš ņem, jūtas parādā. Tiesības pieprasīt no vienas puses un parādnieka jūtas no otras puses ir jebkuru attiecību vainas un nevainības modeļa pamatā. Jo ne dodošais, ne saņemošais neatrod mieru līdz brīdim, kad iestājas līdzsvars, kamēr saņemošais nedos pretī un dodošais nepaņems."

Dzīves modelis – dzīve pēc minimuma.
Tā ir izvairīšanās no došanas un pieņemšanas, vēlme būt nevainīgam, svētam. Tā ir 

dzīvošana savā slēgtā sistēmā. Vēlēšanās pēc nevainības izriet no bailes pret dzīvi, 

mazvērtības. To parasti slēp zem augstām frāzēm, kam apakšā ir tukšums, bailes 

neapmierinātības sajūta. Pozīcija, ka tas ko kāds dod, nav vajadzīgs, vai arī ir par maz, 

vai ir ne tāds kā vajag. Šiem cilvēkiem veidojas depresijas, skaudības, dzīves garlaicības, 

tukšums dzīvē un dvēselē. Tam aizmugurē ir augstprātība pret vecākiem. Savukārt 

pilnībai aizmugurē ir cieņa pret vecākiem, cieņa un pateicība pret to, ko dzīve dod un tie 

cilvēki pieņem dzīves dāvanas. Ja dotās dāvanas tiek pateicībā pieņemtas, dzīve dod 

nākamās un bieži vien vērtīgākas dāvanas. Ja noliedz un atraida to, ko dod, nākamreiz 

dod mazāk. Recepte, lai izkļūtu no “dzīves minimuma” modeļa, ir atvērties došanai, 

ņemšanai un pieņemšanai.

Dzīves modelis – ideālais palīgs.
Tie ir cilvēki, kas paši dod un izvairās no pieņemšanas lai saglabājot savu nevainību un 

pārākumu. Tā arī ir augstprātība, jo aiz tā ir frāzes: “Labāk Tu esi parādā, kā es”, “Tev 

nav nekā tāda, kas man būtu derīgs”, “Man ir vairāk, labāks, vērīgāks par to, kas ir Tev.” 

Dodot attīstās pārākuma un manipulācijas sajūta. Veidojas plašs cilvēku lokas ar kuriem 

ir šķietama iespēja manipulēt tad, kad tas būs vajadzīgs. Ideālie palīgi staigā zem 

nevainības, altruisma, ziedošanās un uzupurēšanās plīvura. Ja nav enerģijas tecēšanas 

abos virzienos, nav iespējam būt kopā. Saņēmējā attīstās un saglabājas vainas sajūtas. 

Lai saņēmējs atjaunotu iekšējo līdzsvaru, viņš mēģina ko dot devējam. Ja viņa devums 

tiek noraidīts, viņš attālināšanās no “ideālā palīga”, līdz pārrauj attiecības. “Ideālie palīgi” 

ar laiku paliek vientuļi un apvainojas uz visu pasauli par “nepateicību”. Viņos attīstās 

svētuma komplekss. Recepte, lai izkļūtu no “ideālā palīga” modeļa, ir atvērties 

pieņemšanai.
Dzīves modelis – Apmaiņa.
Apmaiņa ir visharmoniskākais, dabiskākais dzīves modelis. Šai modelī saglabā nevainību ar līdzvērtīgu došanu, ņemšanu un pieņemšanu. Pie savstarpējas apmaiņas abi pāriet jaunā attiecību un enerģētiskā līmenī, kurā ir apjomīgāks un tīrāks enerģijas apmaiņas process. Vairojas pozitīvais un traucējošais izzūd. Būtiski apzināties, ka katrs apmaiņā maksā savā valūtās, kas atbilst viņa vērtību skalai, izpratnei un līdz ar to iespējām. Harmoniski ir pirms apmaiņas noteikt “cenu un valūtu”, ko vēlas saņemt pretī šai apmaiņas procesā. Ja jau ir notikusi došana, tad svarīgi pateicībā pieņemt to, ko apmaiņā dod pretī. Šādā veidā abi saglabā savu nevainību un var veidot nākamo soli, apmaiņas procesu jau nākamajā līmenī.

 

Vienīgie izņēmumi, kuros nav iespējam saglabāt savstarpēji ekvivalentu enerģijas apmaiņu:
Attiecībās: vecāki un bērni, skolotāji un skolēni.
Šai attiecībās nav iespējam līdzvērtīgi savstarpēji dot un pieņemt saglabājot nevainību. Tas ir dabiski un harmoniski, ka enerģija plūst vienā virzienā, lai pēc tam to tālāk dotu saviem bērniem un skolēniem, tādā veidā saglabājot savu nevainību un harmoniju.
Attiecībās ar mirstošiem, invalīdiem vai Mīļotiem cilvēkiem.
Viņi pieņemšanas brīdī ir bezspēcīgi. Viņiem tai brīdī nav iespējama savādāk apmaiņa, kā vienīgi atdzīt un pateicībā pieņemt to, ko dod. Galējās situācijās, ja viņš atsakās pieņemt to ko dod, var lietot frāzi: “Manas dāvanas (rīcības) atdzīšanas un pieņemšana man ir dārgāka par jebko, ko Tu vari dot.” Jau aizgājušiem vai mirušiem var pateikties izdarot un veltot kādu konkrētu darbību tieši viņam.


2. Par ļoti lielām dāvanām.
Cilvēks visvairāk vēlās Laimi un Mīlestību. Kā arī visvairāk baidās no lielas Laimes un lielas Mīlestības, jo tās mēdz sagādāt smagas sāpes un ciešanas. Liels un mazs ir subjektīvi jēdzieni, katram cilvēkam individuāla izpratne par šiem lielumiem. Cilvēks baidās saņemt ko lielu tad, ja viņš ir infantils. Tad viņam ir pārliecība, ka par visu, ko dzīvē saņem ir ar to pašu jāsamaksā atpakaļ. Bez bailēm un šaubām var pieņemt lielu dāvanu tad, ja to pieņem ar patiesu pateicību. Jo lielāka dāvana, jo lielāks pārbaudījums dzīvē. To var izturēt cilvēki, kas pelnīti atrodas tai līmenī, kur viņi saņem šo dāvanu. Ja viņi adekvāti iztur šo pārbaudījumu, tad tā ir kvalitatīva izaugsme nākamajā līmenī ar plašākām iespējām. Ja pieņemšana sagādā problēmas, tad tā var būt dziļa krīze un iespēja zaudēt stipri vairāk, kā bija pirms dāvanas saņemšanas.


3. Attiecības starp Tirānu un Cietēju
Šīs attiecības pievelk abi un abiem tās ir vajadzīgas. Tirāns dod un cietējs pieņem enerģiju. Šai procesā ir līdzvērtīga apmaiņa starp abiem. Atmaksa par pāridarījumu ir iznīcinoša abiem. Tikai tad kad iestājas emocionāls līdzsvars, izdziest cēlonis, kas radīja šo savstarpējo apmaiņu. Tad var sākties jauna attiecību fāze: draudzība, mīlestība, mācība utt. Ir tādi labi draugi, kas kādreiz bija asākie ienaidnieki. Ja kāds cilvēks ko otram dod vai ņem, ar to viņš parāda, ka vēlas veidot savstarpējas attiecības. Katrs dod vai ņem saskaņā ar savu vērtību sistēmu: komplimenti, asu piezīmi, nievas, pliķi, dāvina vai nozog, atņem kādu lietu. Otra izvēle ir tas, kā viņš to pieņem, kā reaģē. Ar savu darbību otra puse apliecina savu attieksmi pret savstarpējām attiecībām. Ja atpakaļ dod vai ņem vairāk kā saņēma, tad ar to tiek parādīts, ka viņš vēlas šīs attiecības.

Cietējs
Cietēja pozīcija ir būt pasīvajam, prasīt, pieprasīt, lūgties, ciest utt. Ja nav vēlēšanās būt cietēja lomā, svarīgi veidot citas attiecības, kā Tirāns tikai dod un Cietējs tikai pieņem. Lai Cietēja un Tirāna attiecības mainītos, svarīgi Cietējam dot Tiānam:
√ ko ekvivalentu lai pārietu attiecības citā līmenī, vai veidotu citas attiecības;
√ ko mazāku, lai šis attiecības izdzēstu vai veidotu citas attiecības;
√ ko lielāku, lai šis attiecības padziļinātu.
Ja šai procesā iejauc trešo personu, atmaksa ir daudz smagāka. Ja cietējs izliekas par balto, svēto, nevainīgo un izvairās no ekvivalentas došanas atpakaļ, šis attiecības kļūst arvien dziļākas un tās kā kamols Cietēja un Tirāna dzimtās ceļo no paaudzes paaudzē, līdz iestājas līdzsvars, harmonija. Apslāpētās un apslēptās cietēja emocijas un izjūtas ņem uz sevi ģimenes, dzimtas locekļi, kas ir vājāki, jaunāki, sensitīvāki, sajūtīgāki, atvērtāki, talantīgāki utt. Tad veidojas dubultā nobīde, jo emocijas pārdzīvo cits cilvēks, kas pats tieši nav iesaistīts šai Tirāna un cietēja apmaiņas procesā. Šīs sajūtas, emocijas un darbības projicē uz cilvēku, uz kuru viņam personīgi nav pāridarījuma sajūtas. Cietēja loma veidojas tad, ja pretdarbības vietā izvēlas pasīvo lomu, kas var būt paslēpta zem cēla, tikumiska un augstsirdīga plīvura. Ar laiku izzūd savstarpējais pāri darījums, ja to atdara ar mazāku darbību, kā bija saņemts. Cietēja pienākums un tiesības prasīt atmaksu, kompensāciju un Tirāna pienākums un tiesības dot kompensāciju Cietējam. Ja Cietējs vēlas balansēt un izdzēst šo pāri darījumu, svarīgi izvairīties no atmaksas galējībām un pieņemt adekvātu kompensāciju.


4. Labais un ļaunais
Cilvēki dala pasauli divās daļās:
√ Tā, kura drīkst būt – labais, baltais, jaukais, tīrais, mīļais, patīkamais, tikumiskais, Dievīgais, gaišais utt.;
√ Tā, kurai aizliegts būt – sliktais, melnais, netīras, naidīgais, nepatīkamais, amorālais, sātaniskais, velnišķais, tumšais utt.
Svarīgi ieskatīties un pieņemt šo noliegto pasaules pusi, jo šī noliegtā pasaule ir dzinējspēks un enerģijas. Tiekšanās uz “kaut ko” ir tāpēc, ka no “kaut kā” vēlas tikt vaļā. Ja izbēg no smaguma, cīņas, melnā, nepatīkamā, tad zaudē arī to uz ko tiecas. Tas, kas akceptē, atdzīst, ieskatās tumšajai pusei acīs un pieņem izaicinājumu, tas atrod savas saknes un savienojas ar sava pirmsākuma spēku. Savienojoties ar pirmsākuma spēka saknēm, cilvēks kļūst harmonisks gan raugoties no “baltās”, gan no “melnās” puses. Nav iespējams līdzsvars tikai pozitīvajā pusē, harmonija iespējama tikai starp pretējām pusēm, starp “balto” un “melno”.


5. Liktenis
Kad ar pateicību pilnībā pieņem savu Likteni (dzīvi, vecākus, situāciju, Mīlestību, kārtību, Dievu, valdību utt.) tādu, lai kāds tas būtu, tad šī pieņemšana ir enerģijas kapitāls dzīvei. Ja pateicībā pieņem savu Likteni tādu, kāds tas ir, tad apjauš ka dzīvē ir augstākie Mīlestības (Dieva, harmonijas, fizikas, matemātikas, psiholoģijas utt.) likumi un ka Mīlestība nosaka un veido mūsu dzīvi. Šai pozīcijā var nodoties un paļauties šai Mīlestības plūsmai un tam, kā Mīlestība veido cilvēka Dzīvi, ar pateicību pieņemot to, ko Liktenis dod. Šī pateicība un pieņemšana dod iespēju izmantot visu savu dzīves potenciālu tam, lai saskaņā ar pastāvošajiem likumiem veidotu savu labklājību. Ja cīnās pret savu Likteni vai noliedz to, tad cilvēks noņem enerģiju savai dzīvei tik daudz, cik daudz noliedz savu Likteni. Spēku un enerģiju var ņemt tikai un vienīgi no personīgā Likteņa.


6. Vīrieša un sievietes attiecības


6.1. Trīs likumi vīrieša un sievietes attiecībās.
Saite starp partneriem.
Pirmām kārtām saite starp vīrieti un sievieti izveidojas pirmā seksuālā kontakta laikā. Šī saite saglabājas uz ilgu laiku. Ar katru nākamo seksuālo partneri saite kļūst vājāka, attiecības kļūst virspusējākas. Tai pat laikā savstarpējā Mīlestība var kļūt arī stiprāka un dziļāka. Attiecības, sekss un Mīlestības ir dažādi jēdzieni, kas mēdz pārklāties. Ja seka rezultātā rodas bērns, šī saite kļūt izteikti stiprāka. Katras nākamās attiecības, kurās dzimst bērni ir stiprākas par iepriekšējām.

Līdzsvars dodot un ņemot.
Ja partneris attiecībās veicina apmaiņas principu un investē (dod) mazliet vairāk, kā ņem, tad viņam attīstās iespēja iegūt lielāku peļņu gandarījuma, baudas, labklājības veidā. Ja abi partneri veicina apmaiņas un investīcijas principus, attiecības kļūst dziļākas, noturīgākas un harmoniskākas. Vislielākais sods attiecībās ir dzīvot kopā ar “svēto”, cilvēku kurš jūtas, uzdodas vai izliekas par pareizu, kārtīgi, perfektu un nevainojamu. “Svētie” visbiežāk cenšas izteikti vairāk dot kā ņemts. Ja nav savstarpējs līdzsvars došanā un ņemšanā, ar laiku attiecības izjuks. Šķietamie iemesli tam var būt visdažādākie: vecuma krīze, neuzticība, kopēju interešu trūkums, alkoholisms utt. Attiecības izjūk, jo tam partnerim, kurš mazāk ņem kā dod ģimenei, veidojas vainas un tukšuma sajūta. Viņš apzināti vai neapzināti pārtrauc šīs attiecības. Piemērs. Ja sieva ņem naudu no ģimenes budžeta savām mācībām un vīram nav savas individuālās vajadzības, kurās viņš iztērē ekvivalentu summu, ļoti iespējams, ka ģimene ar laiku izjuks. Varbūt kāds no partneriem uzsāks ārpus ģimenes romānu, jo viņam kļūst par smagu nest vainas sajūtu, ka viņš ir vairāk devis vai ņēmis no savstarpējām attiecībām ģimenē.

Kārtība vīrieša un sievietes attiecībās.
Katrs partneris apzinās savu lomu attiecībās un ar pateicību to pilda: vīrietis – sieviete, tēvs – meita, vai māte – dēls. Jo savstarpējās lomas ir abpusēji pieņemamākas, jo attiecības ir stabilākas, harmoniskākas un dziļākas. Kā ilglaicīgas ir iespējamas arī attiecības māte – dēls, kamēr tās ir abpusēji pieņemamas. Viens no riskiem šādām attiecībām ir tad, ja kāds no partneriem sasniedz savu briedumu un kļūst par vīrieti vai sievieti. Tad attiecības, sieviete – dēls izjūk, jo sieviete dabiski vēlas sev blakus vīrieti, lai pilnvērtīgi izbaidītu attiecības māte – dēls ar savu bioloģisko dēlu.


6.2. Vīrieša un sievietes attiecības ģimenē.
Ģimenē vīrieša un sievietes attiecības ir svētas. Tās ir kā saknes, kas baro visu ģimeni, dzimtu. Ģimeniskas attiecības starp vīrieti un sievieti sākas ar seksuālu pievilcību un pastāv tik ilgi, kamēr ir seksuāla pievilcība. Visi citi ir melojoši motīvi. Būs problēmas, ja attiecības ģimenē veido uz citiem motīviem. Vīrieša un sievietes attiecībās galvenais ka sieviete sevi atdod un pieņem kā sievieti un vīrietis sevi atdod un pieņem kā vīrieti. Savstarpējā seksualitāte ir sasniegusi kulminācija pirmā bērns ieņemšanas brīdī. Pēc tam attiecības kļūst sociālākas. Iemīlēšanās ir apmaiņa ar savstarpējām ilūzijās un bērna ieņemšana ir sastapšanās ar realitāti. Jebkura realitāte ir dabiskāka, noturīgāka un vērtīgāka par jebkuru ilūziju. Tad partnera acīs var redzēt mūžību.

Seksuālās attiecības.
Seksuālajās attiecībās ir pretēja dinamika. Tas, kurš ir devējs, iniciators intīmam kontaktam – kļūts par pieņēmēju, lūdzēju un tas, kurš ir pieņēmējs – kļūst par situācijas noteicēju un līdz ar to devēju. Tādēļ seksuālajās attiecībās ir tik daudz patīkamā un sāpīgā, jo izģērbjot cilvēka miesu, tik izģērbta arī dvēsele. Partnerim vēlams cienīt otra partnera kaisli pat tad, ja šai brīdī viņa nav apmierināma, abpusēji rodot risinājumu, kā tai brīdī apmainīties ar šo seksuālo enerģiju. Ja ģimenes krīzes brīdī vēl ir abpusēja partneru seksuāla pievilkšanās, attiecības iespējams vēl saglabāt un harmonizēt. Ja šādas pievilkšanās vairs nav, tad jau laiks veidot cita veida attiecības savā starpā. Ja partneri ilgu laiku ir fiziski tiešā kontaktā, ar laiku viņi zaudē savu polaritāti: vīrietis kļūst sievišķīgs un sieviete vīrišķīga. Līdz ar to izzūd savstarpēja seksuāla pievilkšanās. Laiku pa laikam vēlam vīrietim būt vīriešu kompānijā un sievietei sieviešu. Nav svarīgi tas, ko viņi tur dara un ar ko nodarbojas. Šai kompānijās vīrieši savstarpēji kļūst vīrišķīgāki un sievietes sievišķīgākas. Tad atkal satiekoties notiek savstarpēja pievilkšanās, ko izjūt kā kaisli vienam pret otru. Svarīgi tādā veidā barot šo seksuālo enerģiju. Ja sievietē pārāk attīstās iekšējais vīrietis, viņa kļūt pašpietiekama un viņai nav vajadzīgas attiecības ar vīrieti un otrādi. Tad zaudētāji ir bērni, jo bērniem ir vajadzīgi abi vecāki lai harmoniski attīstītos. Caur bērniem zaudē pieaugušie, jo tad izzūd iespēja iegūt harmoniju un nevainību, atdodot saviem bērniem to, ka saņēma no saviem vecākiem.


7. Vecpuiši un Vecmeitas
Lai satiktos un veidotu pastāvīgas un noturīgas attiecības starp vīrieti un sievieti, pats galvenais ir pašam būt pieaugušam. Pēc Helingera domām vienīgais ceļš būtu pieaugušam ir pilnībā pieņemt savus vecākus un dzimtu tādu, kāda tā ir. Tikai tad, ja pieaugušais ir harmoniskās attiecībās ar saviem vecākiem kā bērns, tad viņš var būt līdzvērtīgs un harmonisks partneris ģimenē un vecāks saviem bērniem.


7.1. Par vīriešiem.
Lai vīrietis pieaugtu, svarīgi iziet no mātes atkarības. Viena no “iziešanas” formām ir vīrieša iniciācija. Tā ir līdzīga Mednieka iniciācijai, pēc kuras bērns kļūst par vīrieti un “citām acīm” skatās uz pasauli. Lai vīrietis būtu vīrietis, svarīgi lai viņam ir harmoniskas, tuvas un sirsnīgas attiecības ar tēvu un tēva tēvu, visu tēva līniju. Ja vīrietis iestrēgst mātes paspārnē, viņš veidojas kā donžuāns, kazanova vai mačo. Viņš savā zemapziņā jau ir laulāts ar savu māti un citas sievietes viņa dzīvē ir kā izklaide. Ja vīrietim ir grūtības apstāties un izveidot pastāvīgas un dziļas attiecības ar vienu sievieti, viņš vēl nav “pārrāvis nabas saiti” ar māti. Šādiem vīriešiem ir izteikta lielīšanās, grūtības veidot dziļus kontaktos ar vienu sievieti. Tas var izpausties arī kā krīze situācijā attiecībās, kad piesakās, dzimst bērns. Šie vīrieši bērnu izjūt kā savu konkurentu. Svarīgi, lai māte tādam bērnam atdod viņa tēvu. Tam var palīdzēt mātes vārdi: “Kad es skatos uz Tevi, es redzu Tava tēva acis.” Dabiski mātes Mīlestība dēlam tek caur tēvu. Vīrieša pieaugšana iet caur tēvu un caur tēvu saņem vīrišķo tēvu tēvu enerģiju un mīlestību. Bērnam nav tiesību pāraudzināt savus vecākus.


7.2. Par sievietēm.
Uz sievieti attiecas visi tie paši likumi, kas uz vīrieti, un sieviete saņem sievišķo enerģiju caur Māti. Ja sievietei ir dziļākas un labākas attiecības ar savu tēvu, tad viņa noliedz savu sievišķību. Iespējams, ka šādai sievietei veidojas attiecības ar sievišķīgiem, pat “jēliem” vīriešiem. Ja sieviete izvairās no mātes, tad viņa zemapziņā ir precējusies ar tēvu un kļūst par viegla rakstura sievieti, hetēru, geišu utt. Viņa izvairās no bērniem, jo pati vēl ir bērns. Var it kā censties ieņemt bērnu, taču zemapziņā ir neauglīga. Sievietei svarīgi atgriezties Mātes laukā, jo noliedzot savu Māte sieviete noliedz savu sievišķību. Caur dziļākām attiecībām ar tēvu kā māti, meita kļūst par tēva sievu un noteicēju ģimenē. Atgriešanās pie mātes bērna lomā var būt ļoti sāpīga – tā ir attiekšanās no sava iekšējā ego, atteikšanās no varas. Tam palīdzēs meitas vārdi: “Tēvs, mana Māte Tev ir labāka sieva par mani.” Tēva Mīlestība uz meitu iet caur Māti.


7.3. Mīlestības trīsstūri.
Tos veido cilvēki, kuri nav pārrāvuši attiecības ar savu Tēvu vai Māti. Viņi paralēli partnera attiecībām meklē sev Tēvu vai Māti. Visbiežāk blakus soļu iemesli partneru attiecībās ir absolūti pretēji, kā stāsta partneri. Krāpšana visbiežāk sākas no tā partnera, kurš izliekas un jūtas par svēto, cietēju, nevainīgo vai upuri, kurš visbiežāk arī pirmais sūdzas. Visātrākais ceļš lai izšķirtos ir sākt mācīt un pāraudzināt savu partneri. Tad viņu izmāca un sagatavo nākamajām un labākām attiecībām par esošajām. Mācīšanai un audzināšanai apakšā ir augstprātība un vārdi: “Es Tevi uzlabošu, jo Tavi vecāki nav pabeiguši savu darbu.” Nav tiesību vīram audzināt un mācīt sievu un arī otrādi. Cieņas trūkumu pret partneri rāda, ja partneris tiek pastāvīgi “zāģēts”. Helingers liek īpašu uzsvaru sakot: “Mēs saņemam savu partneri gatavu.”


7.4. Šķiršanās.
Pēc laulības pārkāpšanas iespējami divi varianti:
1. Sāpes, vainas sajūta un šķiršanās – tad harmoniski attiecībās labo un slikto dalīt uz pusēm un arī atbildību par notikušo un notiekošo dalīt uz pusēm;
2. Sāpes, piedošana un palikšana kopā – tad svarīgi apglabāt visas ilūzijas par partneri, ka jebkad viņš varētu mainīties un rīkoties savādāk. Svarīgi pieņemt skaudro realitāti tādu, kāda tā ir. Caur to iespējams partneriem un attiecībām nobriest un pāriet jaunā līmenī. Realitāte ir skaudrāka par jebkurām ilūzijām un arī harmoniskāka, stabilāka par ilūzijām.
Ja tomēr nolemj šķirties tādu vai citu iemeslu rezultātā, svarīgi ar pateicību pieņemts un atstāt vecās attiecības tādas, kādas tās ir. Tikai tad iespējam harmoniski veidot jaunas un attiecības.


8. Attiecības starp vecākiem un bērniem
Vecāki dod un bērni pieņem
Bērni pateicībā pieņem to, ko vecāki dod. Mīlestības upe tek no vecākiem uz bērniem, tad caur bērniem un mazbērniem. Šajās attiecībās nav iespējams līdzsvars, jo vecāki bērniem dod dzīvību, ko nav iespējams līdzvērtīgi atdot atpakaļ. Līdzsvaru iegūst tad, kad dzīvību nodod tālāk saviem bērniem. Helingers saka, ka Dievs ir aizmugurē kā dzīves enerģijas aka un Dieva acis var redzēt savu vecāku acīs.

Bērni pieņem savus vecākus kā savus vecākus
Kad cilvēki atgriežas pie saviem vecākiem, kā viņu bērni, atjaunojas enerģijas plūsma. Šo stāvokli sauc par 0 punktu, harmoniju, Mīlestību, Dievu utt. Bērns no mātes saņem 49% un no tēva 49% dzīves enerģijas, pārējos 2% sastāda viss tas, ko vien citu var iedomāties. Nav svarīgi, kādi ir vecāki – caur vieņiem vienkārši nāk enerģija. Vecāki ir kā vārtiņi, pa kuriem cilvēks ienāk lielajā pasaulē. Nav svarīgi, vai šie vārtiņi ir no zelta, koka vai metāla, galvenais ka ir. Vecāki ir kā caurule, pa kuru plūst ūdens. Nav nozīmes tam, no kāda materiāla ir šī caurule: zelta, sudraba, koka vai plastmasas, pa viņu vienkārši plūst ūdens, dzīves enerģija. Ar laiku mēs kļūstam līdzīgāki un līdzīgāki saviem vecākiem. Lai atjaunotu šo kārtību, no sirds var teikt saviem vēcākiem: “Tēvs (Māte), es esmu tāds, kā Tu. Man ir Tava balss un domas. Labi, ka Tu esi saticies ar manu Mammu (Tēvu) un devis (-usi) man dzīvību.” Bērni rodas abpusējā Mīlestībā starp vecākiem, kaut piecas minūtes viņi patiesi Mīl viens otru. Noliegt savus vecākus ir augstprātīgi un tam apakšā ir frāze: “Es esmu labāks un augstāks par Jums.” Noliedzot savus vecākus cilvēks nocērt savas saknes. Tad veidojas depresijas, vecuma posmu krīzes, paceļas “būt vai nebūt” jautājumi. Ja tek enerģija no vecākiem, nav vecuma krīzes un cilvēks reāli skatās uz priekšu “nāvei acīs”.
Bērni pieņem visu, ko dod viņu vecāki

Pieņemt var tikai to, ko dod. nav svarīgi, kāda ir dāvana, būtiski ko ar to dāvana dara, kā viņu pieņem. Lai dotu nākamās dāvanas, svarīgi pateicībā pieņemt esošas dāvanas. Augstprātība ir arī tas, ja bērni saka ka par maz un pieprasa ko vairāk vai citu. Vacāki ir izdarījuši savu pienākumu, ja viņi bērniem ir devuši dzīvību. Ja viņi vēl bērnam iedod kaut ko: drošību, rūpes, gādību, pārtiku, apģērbu, tad tā jau ir liela greznība. Dzīvība ir pati dārgākā dāvana, ko iespējam saņemt. Šo dāvanu cilvēkam iespējam saņem tikai no viena pāra bioloģisko vecāku. Ja bērns cenšas ar spēku vai varu vēl kaut ko dabūt no vecākiem, caur to viņš noliedz savus vecākus. Ja pieaugušie ciena savus vecākus, bērni cienīs arī viņus. Ģimenē pastāv hierarhija: vecāki rūpējās par vecākajiem bērniem à dzimst jaunākie un par tiem rūpējas gan vecāki, gan vecākie bērni. Līdz ar to jaunākie bērni ir saņēmuši visvairāk rūpes un Mīlestību no ģimenes. Tālāk jaunāko bērnu pienākums rūpēties par saviem vecākiem. Vecākiem nav jākalpo, par viņiem rūpējas.

Pašu vecāku problēma ir tā, ja viņi kļūst infantili. Tas veidojas tādēļ, ka: viņiem pašiem sabojātas attiecības ar saviem vecākiem; problēmas vacākiem savstarpējās attiecībās. Tā nav bērnu atbildība. Bērni vecākiem var palīdzēt sarunājoties izteikti lietojot atslēgas vārdus: tēvs, māte, bērni, tēva tēvs, mātes māte, vecāki utt. Var vedināt vecākus uz sarunām par viņu bērnību, vecākiem un viņu attiecībām ar viņu vecākiem kā bērniem. Arī apkārtējie var stimulēt apzināties šīs lomas. Piemēram znots savai sievas mātei varētu teikt: “Esmu pateicīgs, ka Jūs man uzdāvinājāt tādu jauku meitu, kas ir mana sieva.”

Ja vecāki ko ņem no bērniem, tad viņi caur to bērniem atņem dzīvību. Ģimenē pieņem viens no otra to, ko dod. Nav tiesību pašam ņemt vai pieprasīt no otra, ne bērniem no vecākiem, ne vecākiem no bērniem, ne brāļiem no māsām utt.

Pats ļaunākais, ko vecāks var izdarīt savam bērnam – ko sliktu bērnam stāstīt par otru vecāku. Šādā situācijā bērns tiek nolikts viena vecāka drauga lomā. Bērns dēļ Mīlestības pret abiem vecākiem ir gatavs uz jebko. Bērns noslēdz redzamo aliansi ar stiprāko vecāku, taču zemapziņā iet vājākā vecāka pēdās, jo tādā veidā viņš sevī saglabā līdzsvaru starp abiem vecākiem un rīkojas saskaņā ar Mīlestības likumiem. Piemērs. Ja māte stāsta bērnam: “Re kāds Tavs Tēvs slikts, pametis ģimeni, dzer, tagad jau galīgi nodzēries. Tu gan tā nekad nedari!” Bērns vārdos var noliegs tēvu, taču zemapziņā viņš ies tēva pēdās un pats nodzersies. Bērnam ir vajadzīgi abi vecāki tādi, kādi tie ir, un tieši tādi vecāki bērnam ir vislabākie. Šķiroties svarīgi izrādīt pateicību un Mīlestību pret otru vecāku. Bērnam stāstīt tās epizodes un notikumus no attiecībās, kas bijuši patīkami tai brīdī, kad tas notika. Ja vientuļais vecāks vai audžu vecāki pret bioloģiskajiem bērna vecākiem izturas ar elementāru pieklājību, tad bērni iegūs pat līdz četriem vecākiem. No katra saņem enerģiju savai dzīvei. Svarīgi lai sarunās bioloģisko bērnu sauc par bērnu un audžu bērnu vārdā vai kā savādāk, teiksim kādā mīlināmajā vārdiņā. Arī “Tēvam” un “Audžutēvam” lai ir dažādi vāri. Audžutēvu var saukt vārdā vai par “Tētiņi”, vai vēl kā savādāk. Svarīgi lai bērna apziņā bioloģiskais Tēvs tiek saukts par “Tēvu”, citādāk tiek lauzta bērna apziņa un veidojas apziņas dalīšanās process. Bērnam ir tiesības zināt par saviem bioloģiskajiem vecākiem un audžu vecākiem ir pienākums to izstāstīt bērnam un cienīt viņa bioloģiskos vecākus un saukt viņus par Tēvu un Māti. Pretējā gadījumā bērnā veidojas iekšējs konflikts. Viņš zemapziņā jūt, ka viņam tiek melots un ar laiku veidojas psihiskas un sociālas problēmas. Bērns var kļūt par audžu vecāku ienaidnieku vai arī sajukt prātā. Vienīgais harmoniskais iemesls, kāpēc ņemt audžu bērnus ir tas, ka vēlas rūpēties par viņu. Ja ar bērnu tiek “aizbāzts kāds personīgais caurums”, tad no tā veidojas ļoti lielas problēmas. Ja cilvēkam nav iespēju radīt pēcnācējus, tad viņam tiek dots cits ceļš augšanai. Ja dzīvē iet apliku ceļus un tomēr tiek pie bērna, ko postulē par savu, būs “dārgi jāmaksā”. Vieglāku ceļu dzīvē nav, kā dabiski Mīlestības likumi. Katram pašam ir iespēja izmēģināt, kā šie likumi strādā, vai ābols krīt lejā, ja to pamet gaisā?
Svarīgi vecākiem no bērniem dzirdēt, ka dzīve ir vērtība pati par sevi un ka viņi ir pateicīgi vecākiem par to. Cilvēks, kas tā jūtas un jūt savus vecākus, izjūt savu veselumu un šo veselumu nodod saviem bērniem. Pretējā gadījumā vēcāki bērniem nodod iekšējo tukšumu.

Cilvēka garīgie meklējumi aizvieto vecāku trūkumu, ja tad dodas projām, lai atrastu Dievu (tēvu). Došanās klosterī ir kā atgriešanās dzemdē, kur Mīl un baro. Garīgie skolotāji ir kā Tēvs un Māte. Ja sakārtojas attiecības ar Māti un Tēvu, beidzas garīgo skolotāju Dievināšana, un beidzas vecāku vietas “aizbāšana” ar garīgajiem skolotājiem. Meklēt Dievu ir meklēt Māti un Tēvu.

No saviem vecākiem nav jāpieņem: slimības, sāpes, netaisnība, ļaunums, parādi, privilēģijas. Tas viss pieder vecākiem, jo to viņi ir nopelnījuši ar savu darbu savas dzīves laikā. Testaments ir bērnu un vecāku iespēja, taču tas nav pienākums to adot kādam konkrētam, vai visiem līdzīgi. Mantojums ir dāvana un pārbaudījums, par ko bērniem svarīgi pateikties vecākiem un liktenim. Konflikts par mantojumu ir konflikts par to, ko un kā vecāki dod – augstprātība.


9. Radi
Tā ir dzimta, viena enerģētiska vienība, kurā ir viena sirdsapziņa kā līdzsvara orgāns. Šī dzimtas sirdsapziņa seko lai Mīlestības likumi tiek ievēroti dzimtas līmenī un komunikācijās ar citām dzimtām. Ja tiek nodarīts kaut kas pretēji Mīlestības likumiem, kāds par to atbild un samaksā. Dzimtas sirdsapziņa skatās lai katram dzimtas loceklim ir sava apbilstošā vieta. Dzimtai pieder: bērni, brāļi, māsas, tēvs, māte, pusbrāļi, pusmāsas, vecvecāki, vecvecvecāki. Pie dzimtas pieder arī cilvēki, kas ko izdarījuši šīs dzimtas labā, piemēram: izglābuši dzīvību, sponsorējuši mācības, bijuši mīļākie vai mīlnieki. Dzimtais pieder viss 3 paaudzēs un pozitīvās saites bezgalīgi.

Šī sirdsapziņa uztur arī dzimtas subordināciju savā starpā. Vecākajiem ģimenes dzimtas locekļiem ir vairāk tiesību un jaunākajiem var nākties piekāpties. Svarīgi cienīt vecākus cilvēkus, jo no turienes nāk enerģija. Sirdsapziņa skatās, lai ir kārtība un par visiem pārkāpumiem lai kāds samaksātu. Mīlestības likumu pārkāpumi var vilkties n-tās paaudzes uz priekšu, līdz kāds pilnībā par pārkāpumu samaksā. Svarīgi ar cieņu un Mīlestību izturēties pret katru dzimtas locekli. Sirdsapziņa skatās, lai katrs, ko izstumj no ģimenes saņemtu atpakaļ savu vietu, Mīlestību un cieņu dzimtā. Tādēļ svarīgi svešās jūtas adot atpakaļ tiem, kuriem tās pieder un tā var atbrīvoties no svešas karmas. Ja cilvēks apzinās, pieņem, atdod cieņu un pakļaujas smagajai dzīvei, kas ir ģimenes “ļaunums”, tad šis ļaunums var kļūt par sargeņģeli un ģimenes, dzimtas glābēju. No dzimtas var izraidīt par nogalināšanu, tad slepkavības atbildības jūtas uzņemas jaunākie, jūtīgākie, sensitīvākie, atvērtākie dzimtas locekļi. Pašnāvību reti kad izdara dēļ savas darbības. Parasti to izdara tās nastas dēļ, kura nāk mantojumā no dzimtas. Par maigumu pret pāridarītāju, slepkavu cieš kāds no dzimtas locekļiem. Garīgās slimības, nojukšana ir tādēļ, ka izvairās skatīties uz kaut ko vai izvairās ko pieņemt.
Pie dzimtas arī pieder mirušie bērni un spontānie aborti bērna nobriešanas laikā. Svarīgi viņiem dot savu vietu un cieņu ģimenē. Savukārt aborti ir vecāku intīma, savstarpēja lieta un par to bērniem nav jāatbild un jāzina. Ja bērni jaucās vecāku abortos, tad viņi pārkāpj Mīlestības likumus un tiesā vecākus. Caur to parāda, ka vēlas vecākus savādākus, kā viņi ir. Aborts vecākiem ir liels pārbaudījums un bieži vien iezīmē attiecību beigas vai pāreju jaunā līmenī. Pieminot un atdzīstot abortus un mirušos, vēlams pateicībā izdarīt ko labu pieņemot notikušo un dodot viņiem vietu savā sirdī.

Dzimtai pieder arī cietušie un nogalināties. Skatīties acīs ir Mīlēt. Vainas sajūta aizliedz skatīties acis cietušajam. Par draudiem kādu nogalināt sirdsapziņa var arī izraidīt no dzimtas. Cilvēks kļūst autsaiders. Jā kādam draud nogalināt, tad svarīgi šos draudus atdalīt no paša cilvēka un pieņemt tos abus: kā cilvēku, tā draudus. Bieži par pārkāpumiem maksā bērni aiz Mīlestības pret vecākiem. Bērni mēdz smagi slimot vai mirt dēļ vecāku Mīlestības likumu pārkāpumiem. Šai darbībā ir vārdi: “Labāk es aizeju, kā Tu – Mīļais Tēvs/Māte.”


10. Sirdsapziņas anatomija, sadarbība ar citām sirdsapziņām.
Sirdsapziņā ir trīs likumi, sviras:
1. Saite starp lietām, cilvēkiem, vīrieti un sievieti, bērnu un tēvu utt.
2. Līdzsvars starp došanu un pieņemšanu.
3. Kārtība saskaņā ar Mīlestības likumiem.

Dinamiku starp šiem likumiem sauc par sirdsapziņu. Būtiski, lai šie likumi atrodas savstarpējā harmonijā. Ja uz kādu no likumiem tiek likts īpašs akcents, tad cilvēkā veidojas iekšējais konflikts. Kā vainu viņš izjūt šos citus likumus. Hellingers šo iekšējo konfliktu sauc par morāli. Ja dzimtās uzsvaru liek uz “saiti”, tad dzimtai piederīgie jūtas vainīgi, ja šķirās, iet projām. Nevainīgi ja tuvojās, vai par katru cenu notur saiti, attiecības. Ja “līdzsvars”, tad jūtas vainīgi saņemot, pieņemot un nevainīgi dodot, atdodot. Ja “kārtības”, tad jūtas vainīgi kad jauc, pretojas kārtībai un nevainīgi esot kārtīgi, godīgi, uzticīgi. Bērns piedzimstot automātiski pieņem Tēva un Mātes dzimtas sirdsapziņu. Sirdsapziņa ir kā gravitācijas spēks, kas tās locekļus pievelk klāt dzimtai. Bērnam iespēja izvēlēties dzimtu ir tāda pati, kā sēklai vietu, kurā viņu iesēj. Bērnam tā dzimta, kurā viņš ir piedzimis ir pati labākā un vienīgā, kas viņam iespējama šai dzīvē. Viņa dzīves skola ir atrast veidu, kā būt piederīgam šai dzimtai un būt saskaņā ar savu sirdsapziņu. Vislielākās problēmas sākas tad, ja sāk absolutizēt – redzēt pasauli baltās un melnās krāsās.

Savstarpējā mijiedarbībā ir dažādas sirdsapziņas: personīgās, kolektīvās (dzimtas, darba kolektīva, domu biedru utt.), nacionālās, reģionālās, rasiskās utt. Sirdsapziņām ir sava subordinācija. Virs personīgās sirdsapziņas ir reliģiskā, garīgā, Dievišķā sirdsapziņa.


10.1. Kolektīvā sirdsapziņa.
Līdzīgi, kā dzimtas sirdsapziņa rūpējas, lai dzimtas locekļi piederētu dzimtai un dzimtas ietvaros tiktu ievēroti Mīlestības likumi, tāpat kolektīvās sirdsapziņas rūpējas, lai kolektīva locekļi piederētu kolektīvam un tajā tiktu ievēroti Mīlestības likumi. Starp kolektīva locekļiem tāpat kā ģimenes locekļiem pastāv subordinācija. Tie, kuri agrāk pievienojās kolektīvam ieņem lielāku lomu un teikšanu, tie kuri vēlāk – mazāku. Savukārt pretēji ir ar sirdsbalsi: tiem kuri vēlāk pievienojās kolektīvam, kolektīvā sirdsbals ir spēcīgāka par personīgo sirdsbalsi un tie kuri agrāk – personīgā stiprāka par kolektīvo. Vājāki cilvēki kolektīvā ir godīgāki un paklausīgāki, viņi līdzīgi kā dzimtā uzņemas atbildību par kolektīvajām un vadītāju darbībām. Kā izņēmums ir tie, kas ir kolektīva savrupgājēji, autsaideri. Jo vājāka saite ar kolektīvu un mazāka personīgā motivācija piederēt kolektīvam, jo vājāku lomu personīgajā dzīvē ieņem kolektīvā sirdsapzina. Tāpat kā ģimenē enerģija nāk caur māti un tēvu, tā kolektīvā enerģija nāk caur kolektīva cilts māti un cilts tēvu. Ja ekstremālā situācijā cilvēks pieslēdzas kolektīvajai sirdsapziņai, tad viņš var rīkoties absolūti pretēji individuālajai sirdsapziņai un justies nevainīgs. Piemēram būt nevainīgam kara laikā ir nogalināt nosacītos ienaidniekus. Šī pieslēgšanās aukstākajai sirdsapziņai un atteikšanās no individuālās ir kā reaktīvais dzinējs, tai laikā tiek izdarītas visneticamākās darbības. Pēc tam, kad ekstremālā situācija ir beigusies, cilvēks sāk izvērtēt notikušo un iestājas morālais haoss. Lai pēc tam saglabātu harmoniju, svarīgi piedzīvot katarsi.


10.2. Ceļošana.
Ceļojot svarīgi cienīt un pieņemt to zemi, valsti, nāciju, valodu, parašas, likumus, kultūru uz kuru ir izceļots. Pretējā gadījumā cilvēks tiek stumts laukā no šīs vietas (sirdsapziņas). Viņam rodas visdažādākie šķēršļi šai valstī. Tai pat laikā svarīgi saglabāt saiti ar savu dzimteni, zemi, nāciju, valodu jo caur to cilvēks saņem spēku, enerģiju savai dzīvei. Katram cilvēkam ir vajadzīga sava zeme, dzimtene un konkrēta vieta, kurā ielaist savas saknes enerģijas saņemšanai no dzimtenes vai mājvietas. Dzimtenē bērns piedzimst un uzreiz saņem zemi, kurā ielaist savas saknes. Iesakņošanās citā vietā var sagādāt lielas problēmas.


Avots: Personīgie pieraksti no Berta Hellingera semināriem, vadītāji Daļa Bražulyte, Frank Peter Argava.

 
** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3455
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5030
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

206
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

529
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1866
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

328
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1554
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1524
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1209
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

564
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1724
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1487
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

695
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1672
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

815
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1595
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2083
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1395
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1670
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1651
15. martā, 2018
Library_page_umbrella-1807513_1920
Meditācija

Ekharta Tolles domu graudi

Iedvesmojoši Ekharta Tolles domu graudi grāmatā “Tagadnes spēks mīlestībā un dzīvē” (The Power Of Now in Both Love and Life)   1. Lai i...

2266
2. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1539
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1635
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2180
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2220
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1918
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

1996
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2360
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2394
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2755
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2554
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3095
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3116
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3258
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2862
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2941
9. janvārī, 2017