Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_k Square81_img_3058

Mīlestības likumi. Berts Hellingers

 

Ievads
Berts Helingers (Bert Hellinger), dzimis 1926. gadā Austrijā, ilgus gadus bija katoļu garīdznieks, tad dzīves otrā pusē pievērsās padziļināti pedagoģijai, psiholoģijai, psihiatrijai un aprakstīja Mīlestības likumus, ko izmanto arī terapijas tehnikā “Ģimenes zvaigznāji”, „Ģimenes uzstādījumi” (Family constellations). Hellingera teorija dzimst no prakses. Mīlestības likumi – tā ir augstākā dvēseles matemātika un strādā tāpat kā gravitācijas, fizikas un matemātikas likumi. Nav nozīme tam, vai tos konkrētais cilvēks zina, vai tie viņam nav zināmi.

Praktiskajiem semināram ir jēga tikai tik, cik mainās cilvēka realitāte un ikdiena. Seminārs ir kā baseins, kurā mācās peldēt Mīlestības gaisotnē, lai pēc tam katrs pats izpeldētu savās mīlestības jūrās un okeānos. Seminārs ir kā ceļojums mežonīgā mežā, no kura iznāk ar citu briedumu. Praktiskajam darbam vajadzīgs informatīvais lauks, kurā norisinās darbības. Šis laiks ir apzināts no katra grupas dalībnieka un tas atbild par grupas drošību. Ja semināra laikā paceļas kādas emocijas vai sajūtas, būtiski pieņemt tās ar Mīlestību un Laipnību pret sevi, ļaujot emocijām un sajūtām atvērties un izpausties. Tādā veidā viņas izreaģē un atlaiž to nēsātāju. Ģimenes uzstādījumu semināri nav psihoanalīze. Darbs notiek ar reālām un īstām emocijām, sajūtām un jūtām.

Pēc Hellingera domām kārtību nav iespējams izdomāt, to var tikai sajust, atrast un pieņemt. Kārtība ir pirms mums un būs pēc mums, tā ir mūžīga. Mīlestība ir kā upe un Kārtība kā upes krasti. Mīlestība kā ūdens, Kārtība kā trauks. Mīlestība kā dzīvība, Kārtība kā forma un saturs. Svarīgi lai Kārtības un Mīlestības starpā ir harmonija. Ja tā nav – veidojas traģēdija un bojāeja kā sausums vai plūdi. Jā sākas cīņa starp Mīlestību un Kārtību, visbiežāk uzvar Kārtība. Šī cīņa ir kā peldēšana pret straumi.

Dzīves enerģiju cilvēks var ņemt tikai no trijiem pamata enerģijas avotiem – no bioloģiskās Mātes, bioloģiskā Tēva un partnerattiecībām. Par enerģētiskajiem Vampīriem kļūst tie, kas enerģiju ņem pretrunā ar Mīlestības likumiem. Piemēram vecāki no bērniem vai skolotāji no skolēniem.
Berta Hellingera mīlestības likumi nav pretrunā ar terapeitiskajām pieejām, tādām kā psihoanalīze, psihodrāma, geštaltterapija, NLP, vēdiskā psiholoģija un citām. Tie papildina un bagātina cilvēka Garīgo ceļu. Viņš pats raksta: "Atšķirībā no klasiskās ģimenes terapijas, pats galvenais manas pieejas elements ir izpratne, ka jebkuras uzvedības, pat tādas, kas šķiet pavisam dīvaina, iemesls ir mīlestība. Arī visu simptomu apslēptais virzītājspēks ir mīlestība. Svarīgi, lai psihoterapeits atrastu to punktu, kur ir koncentrēta visa cilvēka mīlestības enerģija, jo tieši šeit atrodas gan viņa ģimenes problēmas sakne, gan tās atrisinājuma atslēga".

Attiecības sākas ar došanu, ņemšanu vai pieņemšanu. Būtiski, lai līdzsvarā došanu, ņemšana vai pieņemšana. Došana ir kā pārākuma sajūtas, pieņemšana kā vainas vai parāda sajūta. Apmaiņa ir kā iešana, stāvēšana kā harmonija, līdzsvars. Ja cilvēks vēlas ceļot šai dzīvē, viņš ir kustībā – dod un pieņem.


1. Došanas un pieņemšanas trīs modeļi
Šo modeļu pamatā ir cilvēka dabiskā vēlme saglabāt iekšējo un ārējo nevainību, harmoniju, līdzsvaru, tikumu utt. Ja kāds kādam ko dod vai dara, tad viņš to dara tādēļ, ka viņš to vēlas un tas viņam ir vajadzīgs. Ja kāds saka, ka viņš to dara otra dēļ, tad tā ir sevis un otra mānīšana. B. Helingers raksta: "Attiecības starp cilvēkiem sākas no tā, ka mēs kaut ko dodam un kaut ko ņemam un vienlaicīgi ar "dot" un "ņemt" sākas mūsu vainas un nevainīguma pieredze. Jo tam, kurš dod, ir tiesības prasīt, bet tas, kurš ņem, jūtas parādā. Tiesības pieprasīt no vienas puses un parādnieka jūtas no otras puses ir jebkuru attiecību vainas un nevainības modeļa pamatā. Jo ne dodošais, ne saņemošais neatrod mieru līdz brīdim, kad iestājas līdzsvars, kamēr saņemošais nedos pretī un dodošais nepaņems."

Dzīves modelis – dzīve pēc minimuma.
Tā ir izvairīšanās no došanas un pieņemšanas, vēlme būt nevainīgam, svētam. Tā ir 

dzīvošana savā slēgtā sistēmā. Vēlēšanās pēc nevainības izriet no bailes pret dzīvi, 

mazvērtības. To parasti slēp zem augstām frāzēm, kam apakšā ir tukšums, bailes 

neapmierinātības sajūta. Pozīcija, ka tas ko kāds dod, nav vajadzīgs, vai arī ir par maz, 

vai ir ne tāds kā vajag. Šiem cilvēkiem veidojas depresijas, skaudības, dzīves garlaicības, 

tukšums dzīvē un dvēselē. Tam aizmugurē ir augstprātība pret vecākiem. Savukārt 

pilnībai aizmugurē ir cieņa pret vecākiem, cieņa un pateicība pret to, ko dzīve dod un tie 

cilvēki pieņem dzīves dāvanas. Ja dotās dāvanas tiek pateicībā pieņemtas, dzīve dod 

nākamās un bieži vien vērtīgākas dāvanas. Ja noliedz un atraida to, ko dod, nākamreiz 

dod mazāk. Recepte, lai izkļūtu no “dzīves minimuma” modeļa, ir atvērties došanai, 

ņemšanai un pieņemšanai.

Dzīves modelis – ideālais palīgs.
Tie ir cilvēki, kas paši dod un izvairās no pieņemšanas lai saglabājot savu nevainību un 

pārākumu. Tā arī ir augstprātība, jo aiz tā ir frāzes: “Labāk Tu esi parādā, kā es”, “Tev 

nav nekā tāda, kas man būtu derīgs”, “Man ir vairāk, labāks, vērīgāks par to, kas ir Tev.” 

Dodot attīstās pārākuma un manipulācijas sajūta. Veidojas plašs cilvēku lokas ar kuriem 

ir šķietama iespēja manipulēt tad, kad tas būs vajadzīgs. Ideālie palīgi staigā zem 

nevainības, altruisma, ziedošanās un uzupurēšanās plīvura. Ja nav enerģijas tecēšanas 

abos virzienos, nav iespējam būt kopā. Saņēmējā attīstās un saglabājas vainas sajūtas. 

Lai saņēmējs atjaunotu iekšējo līdzsvaru, viņš mēģina ko dot devējam. Ja viņa devums 

tiek noraidīts, viņš attālināšanās no “ideālā palīga”, līdz pārrauj attiecības. “Ideālie palīgi” 

ar laiku paliek vientuļi un apvainojas uz visu pasauli par “nepateicību”. Viņos attīstās 

svētuma komplekss. Recepte, lai izkļūtu no “ideālā palīga” modeļa, ir atvērties 

pieņemšanai.
Dzīves modelis – Apmaiņa.
Apmaiņa ir visharmoniskākais, dabiskākais dzīves modelis. Šai modelī saglabā nevainību ar līdzvērtīgu došanu, ņemšanu un pieņemšanu. Pie savstarpējas apmaiņas abi pāriet jaunā attiecību un enerģētiskā līmenī, kurā ir apjomīgāks un tīrāks enerģijas apmaiņas process. Vairojas pozitīvais un traucējošais izzūd. Būtiski apzināties, ka katrs apmaiņā maksā savā valūtās, kas atbilst viņa vērtību skalai, izpratnei un līdz ar to iespējām. Harmoniski ir pirms apmaiņas noteikt “cenu un valūtu”, ko vēlas saņemt pretī šai apmaiņas procesā. Ja jau ir notikusi došana, tad svarīgi pateicībā pieņemt to, ko apmaiņā dod pretī. Šādā veidā abi saglabā savu nevainību un var veidot nākamo soli, apmaiņas procesu jau nākamajā līmenī.

 

Vienīgie izņēmumi, kuros nav iespējam saglabāt savstarpēji ekvivalentu enerģijas apmaiņu:
Attiecībās: vecāki un bērni, skolotāji un skolēni.
Šai attiecībās nav iespējam līdzvērtīgi savstarpēji dot un pieņemt saglabājot nevainību. Tas ir dabiski un harmoniski, ka enerģija plūst vienā virzienā, lai pēc tam to tālāk dotu saviem bērniem un skolēniem, tādā veidā saglabājot savu nevainību un harmoniju.
Attiecībās ar mirstošiem, invalīdiem vai Mīļotiem cilvēkiem.
Viņi pieņemšanas brīdī ir bezspēcīgi. Viņiem tai brīdī nav iespējama savādāk apmaiņa, kā vienīgi atdzīt un pateicībā pieņemt to, ko dod. Galējās situācijās, ja viņš atsakās pieņemt to ko dod, var lietot frāzi: “Manas dāvanas (rīcības) atdzīšanas un pieņemšana man ir dārgāka par jebko, ko Tu vari dot.” Jau aizgājušiem vai mirušiem var pateikties izdarot un veltot kādu konkrētu darbību tieši viņam.


2. Par ļoti lielām dāvanām.
Cilvēks visvairāk vēlās Laimi un Mīlestību. Kā arī visvairāk baidās no lielas Laimes un lielas Mīlestības, jo tās mēdz sagādāt smagas sāpes un ciešanas. Liels un mazs ir subjektīvi jēdzieni, katram cilvēkam individuāla izpratne par šiem lielumiem. Cilvēks baidās saņemt ko lielu tad, ja viņš ir infantils. Tad viņam ir pārliecība, ka par visu, ko dzīvē saņem ir ar to pašu jāsamaksā atpakaļ. Bez bailēm un šaubām var pieņemt lielu dāvanu tad, ja to pieņem ar patiesu pateicību. Jo lielāka dāvana, jo lielāks pārbaudījums dzīvē. To var izturēt cilvēki, kas pelnīti atrodas tai līmenī, kur viņi saņem šo dāvanu. Ja viņi adekvāti iztur šo pārbaudījumu, tad tā ir kvalitatīva izaugsme nākamajā līmenī ar plašākām iespējām. Ja pieņemšana sagādā problēmas, tad tā var būt dziļa krīze un iespēja zaudēt stipri vairāk, kā bija pirms dāvanas saņemšanas.


3. Attiecības starp Tirānu un Cietēju
Šīs attiecības pievelk abi un abiem tās ir vajadzīgas. Tirāns dod un cietējs pieņem enerģiju. Šai procesā ir līdzvērtīga apmaiņa starp abiem. Atmaksa par pāridarījumu ir iznīcinoša abiem. Tikai tad kad iestājas emocionāls līdzsvars, izdziest cēlonis, kas radīja šo savstarpējo apmaiņu. Tad var sākties jauna attiecību fāze: draudzība, mīlestība, mācība utt. Ir tādi labi draugi, kas kādreiz bija asākie ienaidnieki. Ja kāds cilvēks ko otram dod vai ņem, ar to viņš parāda, ka vēlas veidot savstarpējas attiecības. Katrs dod vai ņem saskaņā ar savu vērtību sistēmu: komplimenti, asu piezīmi, nievas, pliķi, dāvina vai nozog, atņem kādu lietu. Otra izvēle ir tas, kā viņš to pieņem, kā reaģē. Ar savu darbību otra puse apliecina savu attieksmi pret savstarpējām attiecībām. Ja atpakaļ dod vai ņem vairāk kā saņēma, tad ar to tiek parādīts, ka viņš vēlas šīs attiecības.

Cietējs
Cietēja pozīcija ir būt pasīvajam, prasīt, pieprasīt, lūgties, ciest utt. Ja nav vēlēšanās būt cietēja lomā, svarīgi veidot citas attiecības, kā Tirāns tikai dod un Cietējs tikai pieņem. Lai Cietēja un Tirāna attiecības mainītos, svarīgi Cietējam dot Tiānam:
√ ko ekvivalentu lai pārietu attiecības citā līmenī, vai veidotu citas attiecības;
√ ko mazāku, lai šis attiecības izdzēstu vai veidotu citas attiecības;
√ ko lielāku, lai šis attiecības padziļinātu.
Ja šai procesā iejauc trešo personu, atmaksa ir daudz smagāka. Ja cietējs izliekas par balto, svēto, nevainīgo un izvairās no ekvivalentas došanas atpakaļ, šis attiecības kļūst arvien dziļākas un tās kā kamols Cietēja un Tirāna dzimtās ceļo no paaudzes paaudzē, līdz iestājas līdzsvars, harmonija. Apslāpētās un apslēptās cietēja emocijas un izjūtas ņem uz sevi ģimenes, dzimtas locekļi, kas ir vājāki, jaunāki, sensitīvāki, sajūtīgāki, atvērtāki, talantīgāki utt. Tad veidojas dubultā nobīde, jo emocijas pārdzīvo cits cilvēks, kas pats tieši nav iesaistīts šai Tirāna un cietēja apmaiņas procesā. Šīs sajūtas, emocijas un darbības projicē uz cilvēku, uz kuru viņam personīgi nav pāridarījuma sajūtas. Cietēja loma veidojas tad, ja pretdarbības vietā izvēlas pasīvo lomu, kas var būt paslēpta zem cēla, tikumiska un augstsirdīga plīvura. Ar laiku izzūd savstarpējais pāri darījums, ja to atdara ar mazāku darbību, kā bija saņemts. Cietēja pienākums un tiesības prasīt atmaksu, kompensāciju un Tirāna pienākums un tiesības dot kompensāciju Cietējam. Ja Cietējs vēlas balansēt un izdzēst šo pāri darījumu, svarīgi izvairīties no atmaksas galējībām un pieņemt adekvātu kompensāciju.


4. Labais un ļaunais
Cilvēki dala pasauli divās daļās:
√ Tā, kura drīkst būt – labais, baltais, jaukais, tīrais, mīļais, patīkamais, tikumiskais, Dievīgais, gaišais utt.;
√ Tā, kurai aizliegts būt – sliktais, melnais, netīras, naidīgais, nepatīkamais, amorālais, sātaniskais, velnišķais, tumšais utt.
Svarīgi ieskatīties un pieņemt šo noliegto pasaules pusi, jo šī noliegtā pasaule ir dzinējspēks un enerģijas. Tiekšanās uz “kaut ko” ir tāpēc, ka no “kaut kā” vēlas tikt vaļā. Ja izbēg no smaguma, cīņas, melnā, nepatīkamā, tad zaudē arī to uz ko tiecas. Tas, kas akceptē, atdzīst, ieskatās tumšajai pusei acīs un pieņem izaicinājumu, tas atrod savas saknes un savienojas ar sava pirmsākuma spēku. Savienojoties ar pirmsākuma spēka saknēm, cilvēks kļūst harmonisks gan raugoties no “baltās”, gan no “melnās” puses. Nav iespējams līdzsvars tikai pozitīvajā pusē, harmonija iespējama tikai starp pretējām pusēm, starp “balto” un “melno”.


5. Liktenis
Kad ar pateicību pilnībā pieņem savu Likteni (dzīvi, vecākus, situāciju, Mīlestību, kārtību, Dievu, valdību utt.) tādu, lai kāds tas būtu, tad šī pieņemšana ir enerģijas kapitāls dzīvei. Ja pateicībā pieņem savu Likteni tādu, kāds tas ir, tad apjauš ka dzīvē ir augstākie Mīlestības (Dieva, harmonijas, fizikas, matemātikas, psiholoģijas utt.) likumi un ka Mīlestība nosaka un veido mūsu dzīvi. Šai pozīcijā var nodoties un paļauties šai Mīlestības plūsmai un tam, kā Mīlestība veido cilvēka Dzīvi, ar pateicību pieņemot to, ko Liktenis dod. Šī pateicība un pieņemšana dod iespēju izmantot visu savu dzīves potenciālu tam, lai saskaņā ar pastāvošajiem likumiem veidotu savu labklājību. Ja cīnās pret savu Likteni vai noliedz to, tad cilvēks noņem enerģiju savai dzīvei tik daudz, cik daudz noliedz savu Likteni. Spēku un enerģiju var ņemt tikai un vienīgi no personīgā Likteņa.


6. Vīrieša un sievietes attiecības


6.1. Trīs likumi vīrieša un sievietes attiecībās.
Saite starp partneriem.
Pirmām kārtām saite starp vīrieti un sievieti izveidojas pirmā seksuālā kontakta laikā. Šī saite saglabājas uz ilgu laiku. Ar katru nākamo seksuālo partneri saite kļūst vājāka, attiecības kļūst virspusējākas. Tai pat laikā savstarpējā Mīlestība var kļūt arī stiprāka un dziļāka. Attiecības, sekss un Mīlestības ir dažādi jēdzieni, kas mēdz pārklāties. Ja seka rezultātā rodas bērns, šī saite kļūt izteikti stiprāka. Katras nākamās attiecības, kurās dzimst bērni ir stiprākas par iepriekšējām.

Līdzsvars dodot un ņemot.
Ja partneris attiecībās veicina apmaiņas principu un investē (dod) mazliet vairāk, kā ņem, tad viņam attīstās iespēja iegūt lielāku peļņu gandarījuma, baudas, labklājības veidā. Ja abi partneri veicina apmaiņas un investīcijas principus, attiecības kļūst dziļākas, noturīgākas un harmoniskākas. Vislielākais sods attiecībās ir dzīvot kopā ar “svēto”, cilvēku kurš jūtas, uzdodas vai izliekas par pareizu, kārtīgi, perfektu un nevainojamu. “Svētie” visbiežāk cenšas izteikti vairāk dot kā ņemts. Ja nav savstarpējs līdzsvars došanā un ņemšanā, ar laiku attiecības izjuks. Šķietamie iemesli tam var būt visdažādākie: vecuma krīze, neuzticība, kopēju interešu trūkums, alkoholisms utt. Attiecības izjūk, jo tam partnerim, kurš mazāk ņem kā dod ģimenei, veidojas vainas un tukšuma sajūta. Viņš apzināti vai neapzināti pārtrauc šīs attiecības. Piemērs. Ja sieva ņem naudu no ģimenes budžeta savām mācībām un vīram nav savas individuālās vajadzības, kurās viņš iztērē ekvivalentu summu, ļoti iespējams, ka ģimene ar laiku izjuks. Varbūt kāds no partneriem uzsāks ārpus ģimenes romānu, jo viņam kļūst par smagu nest vainas sajūtu, ka viņš ir vairāk devis vai ņēmis no savstarpējām attiecībām ģimenē.

Kārtība vīrieša un sievietes attiecībās.
Katrs partneris apzinās savu lomu attiecībās un ar pateicību to pilda: vīrietis – sieviete, tēvs – meita, vai māte – dēls. Jo savstarpējās lomas ir abpusēji pieņemamākas, jo attiecības ir stabilākas, harmoniskākas un dziļākas. Kā ilglaicīgas ir iespējamas arī attiecības māte – dēls, kamēr tās ir abpusēji pieņemamas. Viens no riskiem šādām attiecībām ir tad, ja kāds no partneriem sasniedz savu briedumu un kļūst par vīrieti vai sievieti. Tad attiecības, sieviete – dēls izjūk, jo sieviete dabiski vēlas sev blakus vīrieti, lai pilnvērtīgi izbaidītu attiecības māte – dēls ar savu bioloģisko dēlu.


6.2. Vīrieša un sievietes attiecības ģimenē.
Ģimenē vīrieša un sievietes attiecības ir svētas. Tās ir kā saknes, kas baro visu ģimeni, dzimtu. Ģimeniskas attiecības starp vīrieti un sievieti sākas ar seksuālu pievilcību un pastāv tik ilgi, kamēr ir seksuāla pievilcība. Visi citi ir melojoši motīvi. Būs problēmas, ja attiecības ģimenē veido uz citiem motīviem. Vīrieša un sievietes attiecībās galvenais ka sieviete sevi atdod un pieņem kā sievieti un vīrietis sevi atdod un pieņem kā vīrieti. Savstarpējā seksualitāte ir sasniegusi kulminācija pirmā bērns ieņemšanas brīdī. Pēc tam attiecības kļūst sociālākas. Iemīlēšanās ir apmaiņa ar savstarpējām ilūzijās un bērna ieņemšana ir sastapšanās ar realitāti. Jebkura realitāte ir dabiskāka, noturīgāka un vērtīgāka par jebkuru ilūziju. Tad partnera acīs var redzēt mūžību.

Seksuālās attiecības.
Seksuālajās attiecībās ir pretēja dinamika. Tas, kurš ir devējs, iniciators intīmam kontaktam – kļūts par pieņēmēju, lūdzēju un tas, kurš ir pieņēmējs – kļūst par situācijas noteicēju un līdz ar to devēju. Tādēļ seksuālajās attiecībās ir tik daudz patīkamā un sāpīgā, jo izģērbjot cilvēka miesu, tik izģērbta arī dvēsele. Partnerim vēlams cienīt otra partnera kaisli pat tad, ja šai brīdī viņa nav apmierināma, abpusēji rodot risinājumu, kā tai brīdī apmainīties ar šo seksuālo enerģiju. Ja ģimenes krīzes brīdī vēl ir abpusēja partneru seksuāla pievilkšanās, attiecības iespējams vēl saglabāt un harmonizēt. Ja šādas pievilkšanās vairs nav, tad jau laiks veidot cita veida attiecības savā starpā. Ja partneri ilgu laiku ir fiziski tiešā kontaktā, ar laiku viņi zaudē savu polaritāti: vīrietis kļūst sievišķīgs un sieviete vīrišķīga. Līdz ar to izzūd savstarpēja seksuāla pievilkšanās. Laiku pa laikam vēlam vīrietim būt vīriešu kompānijā un sievietei sieviešu. Nav svarīgi tas, ko viņi tur dara un ar ko nodarbojas. Šai kompānijās vīrieši savstarpēji kļūst vīrišķīgāki un sievietes sievišķīgākas. Tad atkal satiekoties notiek savstarpēja pievilkšanās, ko izjūt kā kaisli vienam pret otru. Svarīgi tādā veidā barot šo seksuālo enerģiju. Ja sievietē pārāk attīstās iekšējais vīrietis, viņa kļūt pašpietiekama un viņai nav vajadzīgas attiecības ar vīrieti un otrādi. Tad zaudētāji ir bērni, jo bērniem ir vajadzīgi abi vecāki lai harmoniski attīstītos. Caur bērniem zaudē pieaugušie, jo tad izzūd iespēja iegūt harmoniju un nevainību, atdodot saviem bērniem to, ka saņēma no saviem vecākiem.


7. Vecpuiši un Vecmeitas
Lai satiktos un veidotu pastāvīgas un noturīgas attiecības starp vīrieti un sievieti, pats galvenais ir pašam būt pieaugušam. Pēc Helingera domām vienīgais ceļš būtu pieaugušam ir pilnībā pieņemt savus vecākus un dzimtu tādu, kāda tā ir. Tikai tad, ja pieaugušais ir harmoniskās attiecībās ar saviem vecākiem kā bērns, tad viņš var būt līdzvērtīgs un harmonisks partneris ģimenē un vecāks saviem bērniem.


7.1. Par vīriešiem.
Lai vīrietis pieaugtu, svarīgi iziet no mātes atkarības. Viena no “iziešanas” formām ir vīrieša iniciācija. Tā ir līdzīga Mednieka iniciācijai, pēc kuras bērns kļūst par vīrieti un “citām acīm” skatās uz pasauli. Lai vīrietis būtu vīrietis, svarīgi lai viņam ir harmoniskas, tuvas un sirsnīgas attiecības ar tēvu un tēva tēvu, visu tēva līniju. Ja vīrietis iestrēgst mātes paspārnē, viņš veidojas kā donžuāns, kazanova vai mačo. Viņš savā zemapziņā jau ir laulāts ar savu māti un citas sievietes viņa dzīvē ir kā izklaide. Ja vīrietim ir grūtības apstāties un izveidot pastāvīgas un dziļas attiecības ar vienu sievieti, viņš vēl nav “pārrāvis nabas saiti” ar māti. Šādiem vīriešiem ir izteikta lielīšanās, grūtības veidot dziļus kontaktos ar vienu sievieti. Tas var izpausties arī kā krīze situācijā attiecībās, kad piesakās, dzimst bērns. Šie vīrieši bērnu izjūt kā savu konkurentu. Svarīgi, lai māte tādam bērnam atdod viņa tēvu. Tam var palīdzēt mātes vārdi: “Kad es skatos uz Tevi, es redzu Tava tēva acis.” Dabiski mātes Mīlestība dēlam tek caur tēvu. Vīrieša pieaugšana iet caur tēvu un caur tēvu saņem vīrišķo tēvu tēvu enerģiju un mīlestību. Bērnam nav tiesību pāraudzināt savus vecākus.


7.2. Par sievietēm.
Uz sievieti attiecas visi tie paši likumi, kas uz vīrieti, un sieviete saņem sievišķo enerģiju caur Māti. Ja sievietei ir dziļākas un labākas attiecības ar savu tēvu, tad viņa noliedz savu sievišķību. Iespējams, ka šādai sievietei veidojas attiecības ar sievišķīgiem, pat “jēliem” vīriešiem. Ja sieviete izvairās no mātes, tad viņa zemapziņā ir precējusies ar tēvu un kļūst par viegla rakstura sievieti, hetēru, geišu utt. Viņa izvairās no bērniem, jo pati vēl ir bērns. Var it kā censties ieņemt bērnu, taču zemapziņā ir neauglīga. Sievietei svarīgi atgriezties Mātes laukā, jo noliedzot savu Māte sieviete noliedz savu sievišķību. Caur dziļākām attiecībām ar tēvu kā māti, meita kļūst par tēva sievu un noteicēju ģimenē. Atgriešanās pie mātes bērna lomā var būt ļoti sāpīga – tā ir attiekšanās no sava iekšējā ego, atteikšanās no varas. Tam palīdzēs meitas vārdi: “Tēvs, mana Māte Tev ir labāka sieva par mani.” Tēva Mīlestība uz meitu iet caur Māti.


7.3. Mīlestības trīsstūri.
Tos veido cilvēki, kuri nav pārrāvuši attiecības ar savu Tēvu vai Māti. Viņi paralēli partnera attiecībām meklē sev Tēvu vai Māti. Visbiežāk blakus soļu iemesli partneru attiecībās ir absolūti pretēji, kā stāsta partneri. Krāpšana visbiežāk sākas no tā partnera, kurš izliekas un jūtas par svēto, cietēju, nevainīgo vai upuri, kurš visbiežāk arī pirmais sūdzas. Visātrākais ceļš lai izšķirtos ir sākt mācīt un pāraudzināt savu partneri. Tad viņu izmāca un sagatavo nākamajām un labākām attiecībām par esošajām. Mācīšanai un audzināšanai apakšā ir augstprātība un vārdi: “Es Tevi uzlabošu, jo Tavi vecāki nav pabeiguši savu darbu.” Nav tiesību vīram audzināt un mācīt sievu un arī otrādi. Cieņas trūkumu pret partneri rāda, ja partneris tiek pastāvīgi “zāģēts”. Helingers liek īpašu uzsvaru sakot: “Mēs saņemam savu partneri gatavu.”


7.4. Šķiršanās.
Pēc laulības pārkāpšanas iespējami divi varianti:
1. Sāpes, vainas sajūta un šķiršanās – tad harmoniski attiecībās labo un slikto dalīt uz pusēm un arī atbildību par notikušo un notiekošo dalīt uz pusēm;
2. Sāpes, piedošana un palikšana kopā – tad svarīgi apglabāt visas ilūzijas par partneri, ka jebkad viņš varētu mainīties un rīkoties savādāk. Svarīgi pieņemt skaudro realitāti tādu, kāda tā ir. Caur to iespējams partneriem un attiecībām nobriest un pāriet jaunā līmenī. Realitāte ir skaudrāka par jebkurām ilūzijām un arī harmoniskāka, stabilāka par ilūzijām.
Ja tomēr nolemj šķirties tādu vai citu iemeslu rezultātā, svarīgi ar pateicību pieņemts un atstāt vecās attiecības tādas, kādas tās ir. Tikai tad iespējam harmoniski veidot jaunas un attiecības.


8. Attiecības starp vecākiem un bērniem
Vecāki dod un bērni pieņem
Bērni pateicībā pieņem to, ko vecāki dod. Mīlestības upe tek no vecākiem uz bērniem, tad caur bērniem un mazbērniem. Šajās attiecībās nav iespējams līdzsvars, jo vecāki bērniem dod dzīvību, ko nav iespējams līdzvērtīgi atdot atpakaļ. Līdzsvaru iegūst tad, kad dzīvību nodod tālāk saviem bērniem. Helingers saka, ka Dievs ir aizmugurē kā dzīves enerģijas aka un Dieva acis var redzēt savu vecāku acīs.

Bērni pieņem savus vecākus kā savus vecākus
Kad cilvēki atgriežas pie saviem vecākiem, kā viņu bērni, atjaunojas enerģijas plūsma. Šo stāvokli sauc par 0 punktu, harmoniju, Mīlestību, Dievu utt. Bērns no mātes saņem 49% un no tēva 49% dzīves enerģijas, pārējos 2% sastāda viss tas, ko vien citu var iedomāties. Nav svarīgi, kādi ir vecāki – caur vieņiem vienkārši nāk enerģija. Vecāki ir kā vārtiņi, pa kuriem cilvēks ienāk lielajā pasaulē. Nav svarīgi, vai šie vārtiņi ir no zelta, koka vai metāla, galvenais ka ir. Vecāki ir kā caurule, pa kuru plūst ūdens. Nav nozīmes tam, no kāda materiāla ir šī caurule: zelta, sudraba, koka vai plastmasas, pa viņu vienkārši plūst ūdens, dzīves enerģija. Ar laiku mēs kļūstam līdzīgāki un līdzīgāki saviem vecākiem. Lai atjaunotu šo kārtību, no sirds var teikt saviem vēcākiem: “Tēvs (Māte), es esmu tāds, kā Tu. Man ir Tava balss un domas. Labi, ka Tu esi saticies ar manu Mammu (Tēvu) un devis (-usi) man dzīvību.” Bērni rodas abpusējā Mīlestībā starp vecākiem, kaut piecas minūtes viņi patiesi Mīl viens otru. Noliegt savus vecākus ir augstprātīgi un tam apakšā ir frāze: “Es esmu labāks un augstāks par Jums.” Noliedzot savus vecākus cilvēks nocērt savas saknes. Tad veidojas depresijas, vecuma posmu krīzes, paceļas “būt vai nebūt” jautājumi. Ja tek enerģija no vecākiem, nav vecuma krīzes un cilvēks reāli skatās uz priekšu “nāvei acīs”.
Bērni pieņem visu, ko dod viņu vecāki

Pieņemt var tikai to, ko dod. nav svarīgi, kāda ir dāvana, būtiski ko ar to dāvana dara, kā viņu pieņem. Lai dotu nākamās dāvanas, svarīgi pateicībā pieņemt esošas dāvanas. Augstprātība ir arī tas, ja bērni saka ka par maz un pieprasa ko vairāk vai citu. Vacāki ir izdarījuši savu pienākumu, ja viņi bērniem ir devuši dzīvību. Ja viņi vēl bērnam iedod kaut ko: drošību, rūpes, gādību, pārtiku, apģērbu, tad tā jau ir liela greznība. Dzīvība ir pati dārgākā dāvana, ko iespējam saņemt. Šo dāvanu cilvēkam iespējam saņem tikai no viena pāra bioloģisko vecāku. Ja bērns cenšas ar spēku vai varu vēl kaut ko dabūt no vecākiem, caur to viņš noliedz savus vecākus. Ja pieaugušie ciena savus vecākus, bērni cienīs arī viņus. Ģimenē pastāv hierarhija: vecāki rūpējās par vecākajiem bērniem à dzimst jaunākie un par tiem rūpējas gan vecāki, gan vecākie bērni. Līdz ar to jaunākie bērni ir saņēmuši visvairāk rūpes un Mīlestību no ģimenes. Tālāk jaunāko bērnu pienākums rūpēties par saviem vecākiem. Vecākiem nav jākalpo, par viņiem rūpējas.

Pašu vecāku problēma ir tā, ja viņi kļūst infantili. Tas veidojas tādēļ, ka: viņiem pašiem sabojātas attiecības ar saviem vecākiem; problēmas vacākiem savstarpējās attiecībās. Tā nav bērnu atbildība. Bērni vecākiem var palīdzēt sarunājoties izteikti lietojot atslēgas vārdus: tēvs, māte, bērni, tēva tēvs, mātes māte, vecāki utt. Var vedināt vecākus uz sarunām par viņu bērnību, vecākiem un viņu attiecībām ar viņu vecākiem kā bērniem. Arī apkārtējie var stimulēt apzināties šīs lomas. Piemēram znots savai sievas mātei varētu teikt: “Esmu pateicīgs, ka Jūs man uzdāvinājāt tādu jauku meitu, kas ir mana sieva.”

Ja vecāki ko ņem no bērniem, tad viņi caur to bērniem atņem dzīvību. Ģimenē pieņem viens no otra to, ko dod. Nav tiesību pašam ņemt vai pieprasīt no otra, ne bērniem no vecākiem, ne vecākiem no bērniem, ne brāļiem no māsām utt.

Pats ļaunākais, ko vecāks var izdarīt savam bērnam – ko sliktu bērnam stāstīt par otru vecāku. Šādā situācijā bērns tiek nolikts viena vecāka drauga lomā. Bērns dēļ Mīlestības pret abiem vecākiem ir gatavs uz jebko. Bērns noslēdz redzamo aliansi ar stiprāko vecāku, taču zemapziņā iet vājākā vecāka pēdās, jo tādā veidā viņš sevī saglabā līdzsvaru starp abiem vecākiem un rīkojas saskaņā ar Mīlestības likumiem. Piemērs. Ja māte stāsta bērnam: “Re kāds Tavs Tēvs slikts, pametis ģimeni, dzer, tagad jau galīgi nodzēries. Tu gan tā nekad nedari!” Bērns vārdos var noliegs tēvu, taču zemapziņā viņš ies tēva pēdās un pats nodzersies. Bērnam ir vajadzīgi abi vecāki tādi, kādi tie ir, un tieši tādi vecāki bērnam ir vislabākie. Šķiroties svarīgi izrādīt pateicību un Mīlestību pret otru vecāku. Bērnam stāstīt tās epizodes un notikumus no attiecībās, kas bijuši patīkami tai brīdī, kad tas notika. Ja vientuļais vecāks vai audžu vecāki pret bioloģiskajiem bērna vecākiem izturas ar elementāru pieklājību, tad bērni iegūs pat līdz četriem vecākiem. No katra saņem enerģiju savai dzīvei. Svarīgi lai sarunās bioloģisko bērnu sauc par bērnu un audžu bērnu vārdā vai kā savādāk, teiksim kādā mīlināmajā vārdiņā. Arī “Tēvam” un “Audžutēvam” lai ir dažādi vāri. Audžutēvu var saukt vārdā vai par “Tētiņi”, vai vēl kā savādāk. Svarīgi lai bērna apziņā bioloģiskais Tēvs tiek saukts par “Tēvu”, citādāk tiek lauzta bērna apziņa un veidojas apziņas dalīšanās process. Bērnam ir tiesības zināt par saviem bioloģiskajiem vecākiem un audžu vecākiem ir pienākums to izstāstīt bērnam un cienīt viņa bioloģiskos vecākus un saukt viņus par Tēvu un Māti. Pretējā gadījumā bērnā veidojas iekšējs konflikts. Viņš zemapziņā jūt, ka viņam tiek melots un ar laiku veidojas psihiskas un sociālas problēmas. Bērns var kļūt par audžu vecāku ienaidnieku vai arī sajukt prātā. Vienīgais harmoniskais iemesls, kāpēc ņemt audžu bērnus ir tas, ka vēlas rūpēties par viņu. Ja ar bērnu tiek “aizbāzts kāds personīgais caurums”, tad no tā veidojas ļoti lielas problēmas. Ja cilvēkam nav iespēju radīt pēcnācējus, tad viņam tiek dots cits ceļš augšanai. Ja dzīvē iet apliku ceļus un tomēr tiek pie bērna, ko postulē par savu, būs “dārgi jāmaksā”. Vieglāku ceļu dzīvē nav, kā dabiski Mīlestības likumi. Katram pašam ir iespēja izmēģināt, kā šie likumi strādā, vai ābols krīt lejā, ja to pamet gaisā?
Svarīgi vecākiem no bērniem dzirdēt, ka dzīve ir vērtība pati par sevi un ka viņi ir pateicīgi vecākiem par to. Cilvēks, kas tā jūtas un jūt savus vecākus, izjūt savu veselumu un šo veselumu nodod saviem bērniem. Pretējā gadījumā vēcāki bērniem nodod iekšējo tukšumu.

Cilvēka garīgie meklējumi aizvieto vecāku trūkumu, ja tad dodas projām, lai atrastu Dievu (tēvu). Došanās klosterī ir kā atgriešanās dzemdē, kur Mīl un baro. Garīgie skolotāji ir kā Tēvs un Māte. Ja sakārtojas attiecības ar Māti un Tēvu, beidzas garīgo skolotāju Dievināšana, un beidzas vecāku vietas “aizbāšana” ar garīgajiem skolotājiem. Meklēt Dievu ir meklēt Māti un Tēvu.

No saviem vecākiem nav jāpieņem: slimības, sāpes, netaisnība, ļaunums, parādi, privilēģijas. Tas viss pieder vecākiem, jo to viņi ir nopelnījuši ar savu darbu savas dzīves laikā. Testaments ir bērnu un vecāku iespēja, taču tas nav pienākums to adot kādam konkrētam, vai visiem līdzīgi. Mantojums ir dāvana un pārbaudījums, par ko bērniem svarīgi pateikties vecākiem un liktenim. Konflikts par mantojumu ir konflikts par to, ko un kā vecāki dod – augstprātība.


9. Radi
Tā ir dzimta, viena enerģētiska vienība, kurā ir viena sirdsapziņa kā līdzsvara orgāns. Šī dzimtas sirdsapziņa seko lai Mīlestības likumi tiek ievēroti dzimtas līmenī un komunikācijās ar citām dzimtām. Ja tiek nodarīts kaut kas pretēji Mīlestības likumiem, kāds par to atbild un samaksā. Dzimtas sirdsapziņa skatās lai katram dzimtas loceklim ir sava apbilstošā vieta. Dzimtai pieder: bērni, brāļi, māsas, tēvs, māte, pusbrāļi, pusmāsas, vecvecāki, vecvecvecāki. Pie dzimtas pieder arī cilvēki, kas ko izdarījuši šīs dzimtas labā, piemēram: izglābuši dzīvību, sponsorējuši mācības, bijuši mīļākie vai mīlnieki. Dzimtais pieder viss 3 paaudzēs un pozitīvās saites bezgalīgi.

Šī sirdsapziņa uztur arī dzimtas subordināciju savā starpā. Vecākajiem ģimenes dzimtas locekļiem ir vairāk tiesību un jaunākajiem var nākties piekāpties. Svarīgi cienīt vecākus cilvēkus, jo no turienes nāk enerģija. Sirdsapziņa skatās, lai ir kārtība un par visiem pārkāpumiem lai kāds samaksātu. Mīlestības likumu pārkāpumi var vilkties n-tās paaudzes uz priekšu, līdz kāds pilnībā par pārkāpumu samaksā. Svarīgi ar cieņu un Mīlestību izturēties pret katru dzimtas locekli. Sirdsapziņa skatās, lai katrs, ko izstumj no ģimenes saņemtu atpakaļ savu vietu, Mīlestību un cieņu dzimtā. Tādēļ svarīgi svešās jūtas adot atpakaļ tiem, kuriem tās pieder un tā var atbrīvoties no svešas karmas. Ja cilvēks apzinās, pieņem, atdod cieņu un pakļaujas smagajai dzīvei, kas ir ģimenes “ļaunums”, tad šis ļaunums var kļūt par sargeņģeli un ģimenes, dzimtas glābēju. No dzimtas var izraidīt par nogalināšanu, tad slepkavības atbildības jūtas uzņemas jaunākie, jūtīgākie, sensitīvākie, atvērtākie dzimtas locekļi. Pašnāvību reti kad izdara dēļ savas darbības. Parasti to izdara tās nastas dēļ, kura nāk mantojumā no dzimtas. Par maigumu pret pāridarītāju, slepkavu cieš kāds no dzimtas locekļiem. Garīgās slimības, nojukšana ir tādēļ, ka izvairās skatīties uz kaut ko vai izvairās ko pieņemt.
Pie dzimtas arī pieder mirušie bērni un spontānie aborti bērna nobriešanas laikā. Svarīgi viņiem dot savu vietu un cieņu ģimenē. Savukārt aborti ir vecāku intīma, savstarpēja lieta un par to bērniem nav jāatbild un jāzina. Ja bērni jaucās vecāku abortos, tad viņi pārkāpj Mīlestības likumus un tiesā vecākus. Caur to parāda, ka vēlas vecākus savādākus, kā viņi ir. Aborts vecākiem ir liels pārbaudījums un bieži vien iezīmē attiecību beigas vai pāreju jaunā līmenī. Pieminot un atdzīstot abortus un mirušos, vēlams pateicībā izdarīt ko labu pieņemot notikušo un dodot viņiem vietu savā sirdī.

Dzimtai pieder arī cietušie un nogalināties. Skatīties acīs ir Mīlēt. Vainas sajūta aizliedz skatīties acis cietušajam. Par draudiem kādu nogalināt sirdsapziņa var arī izraidīt no dzimtas. Cilvēks kļūst autsaiders. Jā kādam draud nogalināt, tad svarīgi šos draudus atdalīt no paša cilvēka un pieņemt tos abus: kā cilvēku, tā draudus. Bieži par pārkāpumiem maksā bērni aiz Mīlestības pret vecākiem. Bērni mēdz smagi slimot vai mirt dēļ vecāku Mīlestības likumu pārkāpumiem. Šai darbībā ir vārdi: “Labāk es aizeju, kā Tu – Mīļais Tēvs/Māte.”


10. Sirdsapziņas anatomija, sadarbība ar citām sirdsapziņām.
Sirdsapziņā ir trīs likumi, sviras:
1. Saite starp lietām, cilvēkiem, vīrieti un sievieti, bērnu un tēvu utt.
2. Līdzsvars starp došanu un pieņemšanu.
3. Kārtība saskaņā ar Mīlestības likumiem.

Dinamiku starp šiem likumiem sauc par sirdsapziņu. Būtiski, lai šie likumi atrodas savstarpējā harmonijā. Ja uz kādu no likumiem tiek likts īpašs akcents, tad cilvēkā veidojas iekšējais konflikts. Kā vainu viņš izjūt šos citus likumus. Hellingers šo iekšējo konfliktu sauc par morāli. Ja dzimtās uzsvaru liek uz “saiti”, tad dzimtai piederīgie jūtas vainīgi, ja šķirās, iet projām. Nevainīgi ja tuvojās, vai par katru cenu notur saiti, attiecības. Ja “līdzsvars”, tad jūtas vainīgi saņemot, pieņemot un nevainīgi dodot, atdodot. Ja “kārtības”, tad jūtas vainīgi kad jauc, pretojas kārtībai un nevainīgi esot kārtīgi, godīgi, uzticīgi. Bērns piedzimstot automātiski pieņem Tēva un Mātes dzimtas sirdsapziņu. Sirdsapziņa ir kā gravitācijas spēks, kas tās locekļus pievelk klāt dzimtai. Bērnam iespēja izvēlēties dzimtu ir tāda pati, kā sēklai vietu, kurā viņu iesēj. Bērnam tā dzimta, kurā viņš ir piedzimis ir pati labākā un vienīgā, kas viņam iespējama šai dzīvē. Viņa dzīves skola ir atrast veidu, kā būt piederīgam šai dzimtai un būt saskaņā ar savu sirdsapziņu. Vislielākās problēmas sākas tad, ja sāk absolutizēt – redzēt pasauli baltās un melnās krāsās.

Savstarpējā mijiedarbībā ir dažādas sirdsapziņas: personīgās, kolektīvās (dzimtas, darba kolektīva, domu biedru utt.), nacionālās, reģionālās, rasiskās utt. Sirdsapziņām ir sava subordinācija. Virs personīgās sirdsapziņas ir reliģiskā, garīgā, Dievišķā sirdsapziņa.


10.1. Kolektīvā sirdsapziņa.
Līdzīgi, kā dzimtas sirdsapziņa rūpējas, lai dzimtas locekļi piederētu dzimtai un dzimtas ietvaros tiktu ievēroti Mīlestības likumi, tāpat kolektīvās sirdsapziņas rūpējas, lai kolektīva locekļi piederētu kolektīvam un tajā tiktu ievēroti Mīlestības likumi. Starp kolektīva locekļiem tāpat kā ģimenes locekļiem pastāv subordinācija. Tie, kuri agrāk pievienojās kolektīvam ieņem lielāku lomu un teikšanu, tie kuri vēlāk – mazāku. Savukārt pretēji ir ar sirdsbalsi: tiem kuri vēlāk pievienojās kolektīvam, kolektīvā sirdsbals ir spēcīgāka par personīgo sirdsbalsi un tie kuri agrāk – personīgā stiprāka par kolektīvo. Vājāki cilvēki kolektīvā ir godīgāki un paklausīgāki, viņi līdzīgi kā dzimtā uzņemas atbildību par kolektīvajām un vadītāju darbībām. Kā izņēmums ir tie, kas ir kolektīva savrupgājēji, autsaideri. Jo vājāka saite ar kolektīvu un mazāka personīgā motivācija piederēt kolektīvam, jo vājāku lomu personīgajā dzīvē ieņem kolektīvā sirdsapzina. Tāpat kā ģimenē enerģija nāk caur māti un tēvu, tā kolektīvā enerģija nāk caur kolektīva cilts māti un cilts tēvu. Ja ekstremālā situācijā cilvēks pieslēdzas kolektīvajai sirdsapziņai, tad viņš var rīkoties absolūti pretēji individuālajai sirdsapziņai un justies nevainīgs. Piemēram būt nevainīgam kara laikā ir nogalināt nosacītos ienaidniekus. Šī pieslēgšanās aukstākajai sirdsapziņai un atteikšanās no individuālās ir kā reaktīvais dzinējs, tai laikā tiek izdarītas visneticamākās darbības. Pēc tam, kad ekstremālā situācija ir beigusies, cilvēks sāk izvērtēt notikušo un iestājas morālais haoss. Lai pēc tam saglabātu harmoniju, svarīgi piedzīvot katarsi.


10.2. Ceļošana.
Ceļojot svarīgi cienīt un pieņemt to zemi, valsti, nāciju, valodu, parašas, likumus, kultūru uz kuru ir izceļots. Pretējā gadījumā cilvēks tiek stumts laukā no šīs vietas (sirdsapziņas). Viņam rodas visdažādākie šķēršļi šai valstī. Tai pat laikā svarīgi saglabāt saiti ar savu dzimteni, zemi, nāciju, valodu jo caur to cilvēks saņem spēku, enerģiju savai dzīvei. Katram cilvēkam ir vajadzīga sava zeme, dzimtene un konkrēta vieta, kurā ielaist savas saknes enerģijas saņemšanai no dzimtenes vai mājvietas. Dzimtenē bērns piedzimst un uzreiz saņem zemi, kurā ielaist savas saknes. Iesakņošanās citā vietā var sagādāt lielas problēmas.


Avots: Personīgie pieraksti no Berta Hellingera semināriem, vadītāji Daļa Bražulyte, Frank Peter Argava.

 
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1137
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

828
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12155
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2120
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7563
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2044
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3594
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

219
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3518
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2260
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

6946
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1310
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3141
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6704
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17477
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2000
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6027
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3884
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2356
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1514
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

2404
11. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

445
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

900
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

776
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
904
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

791
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

789
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

942
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1260
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1440
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1477
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1357
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2238
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1759
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1600
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
504
9. janvārī, 2017