Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_421666_239513452805013_100002390802732_500958_742660480_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Mīlestības un naida attiecības

Kamēr nebūsiet sasnieguši apzināšanās apgaismotu Tagadnes stāvokli, visas attiecības, un jo īpaši intīmās attiecības, būs dziļi traumētas un pilnībā disfunkcionālas. Varbūt uz brīdi tās liksies ideālas, kamēr būsiet "iemīlējušies", taču arvien biežāk un biežāk šo šķietamo pilnību nenovēršami graus ķildas, strīdi, neapmierinātība un emocionāla vai pat fiziska vardarbība. Izskatās, ka lielākā daļa "mīlestības attiecību" neilgā laika periodā kļūst par mīlestības un naida attiecībām. Tad mīlestība vienā mirklī var pārvērsties mežonīgā uzbrukumā, naidīgās izjūtās vai pat pilnīgā mīlestības zudumā. Un tas tiek uzskatīts par normālu parādību. Attiecības tad kādu laiku svārstās — dažus mēnešus vai gadus — starp "mīlestību" un naidu un sniedz tikpat daudz prieka, cik sāpju. Nereti pāri pat pierod pie šī cikla. Viņu drāmas liek tiem justies dzīviem. Kad zūd līdzsvars starp pozitīvo un negatīvo, kas notiek agrāk vai vēlāk, iznīcinošie brīži atgadās arvien biežāk un spēcīgāk, un tas nozīmē, ka nebūs vairs ilgi jāgaida līdz šo attiecību sabrukumam.

Var likties, ka, ja vien būtu iespējams atbrīvoties no negatīvajiem vai iznīcinošajiem brīžiem, viss būtu labi un attiecības skaisti uzplauktu, taču — ak vai! — tas nav iespējams. Polaritātes ir savstarpēji atkarīgas. Tās nevar pastāvēt viena bez otras. Pozitīvais jau ietver sevī vēl neredzamo negatīvo pusi. Abi patiesībā ir atšķirīgi vienas disfunkcijas aspekti. Es šobrīd runāju par to, kas parasti tiek sauktas par romantiskām attiecībām, nevis patiesu mīlestību, kurai nav pretstatu, jo tā rodas aiz prāta robežām. Mīlestība kā nepārtraukts stāvoklis pašreiz vēl ir ļoti reti sastopama — tikpat reti, kā cilvēki ar modru apziņu. Īsi un grūti pamanāmi mīlestības brīži tomēr dažreiz ir iespējami, ja radies pārrāvums prāta plūsmā.

Negatīvo attiecību pusi, protams, ir vieglāk izprast kā disfunkcionālu. Un ir arī vieglāk ieraudzīt negativitātes avotu partnerī, nevis sevī pašā. Tas var izpausties dažādās formās: privātīpašnieciskumā, greizsirdībā, varas kārē, kā atsvešināšanās un neizrunāts aizvainojums, tieksmē pierādīt savu taisnību, vienaldzībā un iegrimšanā sevī, emocionālās prasībās un manipulācijās, vēlmē strīdēties, kritizēt, vērtēt, vainot vai uzbrukt, dusmās, neapzinātā tieksmē atdarīt pagātnē vecāku nodarītās sāpes, niknumā un fiziskā vardarbībā.

No pozitivā viedokļa skatoties, jūs esat "iemīlējies" savā partnerī. Tas pirmkārt jau ir ļoti apmierinošs stāvoklis. Jūs jūtaties ļoti dzīvs. Jūsu eksistencei pēkšņi ir radusies jēga, jo esat kādam vajadzīgs, kāds jūs grib un liek justies īpašam, un tāpat jūs izturaties pret viņu. Būdami kopā, jūs jūtaties kā viens vesels. Šī sajūta var būt tik spēcīga, ka pārējā pasaule sāk šķist nenozīmīga.

Tomēr varbūt jūs būsiet ievērojuši, ka šai spēcīgajai sajūtai līdzi nāk arī pieradums un pieķeršanās. Jūs kļūstat atkarīgs no otra cilvēka. Viņš vai viņa ir kā narkotika. Jūs jūtaties lieliski, kad narkotikas ir dabūjamas, taču iespēja vai doma vien par to, ka šā cilvēka jums vairs nebūs, var novest pie greizsirdības, privātīpašnieciskumā, mēģinājumiem manipulēt ar emocionālas šantāžas palīdzību, vainošanu un apsūdzēšanu — bailēm pazaudēt šo cilvēku. Ja otrs cilvēks patiešām jūs pamet, tas var izraisīt ārkārtīgi spēcīgu naidīgumu vai visdziļākās bēdas un izmisumu. Kur ir palikusi mīlestība? Vai tā spēj pēkšņi pārvērsties naidā? Un sākumā? Tā bija mīlestība vai vienkārši pieradums, pieķeršanās un atkarība?

 

PIERADUMS UN PILNĪBAS MEKLĒŠANA

Kāpēc lai mums rastos pieradums pie cita cilvēka?

Iemesls, kāpēc romantiskas attiecības ir tik spēcīgs un vispārīgi kārots piedzīvojums, ir tāds, ka tās it kā piedāvā atbrīvošanos no dziļajām bailēm, vajadzībām, nepietiekamības un nepilnības, kas ir daļa no cilvēka nepiepildītā un neapskaidrotā stāvokļa. Šim stāvoklim ir gan fiziska, gan psiholoģiska dimensija.

Fiziskajā līmenī jūs acīmredzami neesat pilnīgs un nekad arī nebūsiet: jūs esat vai nu vīrietis vai sieviete, kas nozīmē — puse no pilnības. Šajā līmenī ilgas pēc veseluma — atgriešanās vienotībā — izpaužas kā vīrišķā un sievišķā pievilkšanās spēks; vīrieša vajadzība pēc sievietes un sievietes vajadzība pēc vīrieša. Tā ir gandrīz nepārvarama tieksme pēc savienošanās ar pretējas polaritātes enerģiju. Šīs tieksmes sakne ir garīgas izcelsmes: ilgas pēc dualitātes izbeigšanas, atgriešanās veseluma stāvoklī. No fiziski iegūstamām seksuālā savienošanās ir tam vistuvākā. Tieši tāpēc tā ir visdziļāk apmierinošā pieredze, ko var piedāvāt ķermenis. Taču seksuāla savienošanās nav nekas vairāk kā īslaicīgs ieskats veselumā, svētlaimes brīdis. Kamēr tā neapzināti tiek kārota kā iespēja uz pestīšanu, jūs meklējat dualitātes beigas formālajā līmenī, kur to nav iespējams atrast. Jums tiek dots mokošs brīdis paradīzē, taču nav atļauts tur apmesties, un jūs atkal kļūstat par atsevišķu ķermeni.

Psiholoģiskajā līmenī nepietiekamības un nepilnības sajūta ir pat vēl spēcīgāka nekā fiziskajā. Tik ilgi, kamēr identificējaties ar prātu, jūsu "es" izjūtu veido ārējas ietekmes. Tā sakot, jūs iegūstat izpratni par sevi no lietām, kam patiesībā nav ar jums ne mazākā sakara, — no sava sociālā stāvokļa, īpašumiem, ārējā izskata, panākumiem un neveiksmēm, uzskatu sistēmas un tā tālāk. Šis mākslīgais, prāta radītais "es" — ego — jūtas ievainojams, nedrošs un vienmēr meklē jaunas lietas, ar ko identificēties, lai gūtu apstiprinājumu, ka eksistē. Taču nekad nekas nespēj sniegt tam ilgstošu apmierinājumu. Ego bailes saglabājas, tāpat kā saglabājas nepietiekamības un vajadzības sajūta.

Un tad cilvēkam rodas šīs attiecības. Tās šķiet kā atbilde uz visām ego problēmām un piepilda visas tā vajadzības. Vismaz sākumā tā šķiet. Pārējās lietas, no kurām sākumā ieguvāt sava "es" apziņu, kļūst relatīvi nenozīmīgas. Jums tagad ir viens vienīgs centrālais punkts, kas aizvieto visus pārējos un piešķir jēgu dzīvei un ar tā palīdzību jūs nosakāt savu identitāti, — cilvēks, kurā esat "iemīlējušies". Jums šķiet, ka vairs neesat atvienots fragments naidīgā Visumā. Jūsu pasaulei nu ir centrs — mīļotais cilvēks. Fakts, ka centrs ir ārpus jums un tādējādi jums vēl aizvien ir ārēji iegūta sevis apziņa, sākumā šķiet maznozīmīgs. Svarīgi ir tas, ka pamatā esošā nepilnības, baiļu, nepietiekamības un nepiepildījuma izjūtu, kas tik raksturīgas ego prātam, vairs nav — vai arī tomēr ir? Vai tās ir pazudušas vai vienkārši turpina eksistēt zem laimīgā realitātes slāņa?

Ja attiecībās piedzīvojat gan "mīlestību", gan tās pretstatus — uzbrukumus, emocionālu vardarbību un tamlīdzīgi —, tad, visticamāk, jūs esat sajaucis ego pieķeršanos un pieradumu ar mīlestību. Nevar vienu brīdi mīlēt savu partneri, bet otrā brīdī tam jau uzbrukt. Īstai mīlestībai pretstatu nav. Ja jūsu "mīlestībai" tādi ir, tad tā vairs nav mīlestība, bet gan spēcīga ego vajadzība pēc pilnīgākas un dziļākas sava "es" izjūtas, vajadzība, ko uz īsu brīdi spēj apmierināt otrs cilvēks. Šādi ego aizvieto pestīšanu un uz īsu brīdi jūs tiešām jūtaties atpestīts.

Taču pienāk brīdis, kas partneris sāk uzvesties tādā veidā, kas neapmierina jūsu vajadzības, jeb, pareizāk sakot, jūsu ego. Baiļu, sāpju un nepietiekamības izjūtas, kas ir no ego apziņas neatšķiramas, bija "mīlestības attiecību" aizklātas, bet nu atkal parādās. Tāpat ir ar jebkuru pieradumu — jūs jūtaties labi, kad narkotikas ir dabūjamas, taču nenovēršami pienāk brīdis, kad tās vairs neiedarbojas. Sāpīgās izjūtas parādās atkal, un tās ir pat vēl spēcīgākas nekā agrāk. Vēl vairāk — nu jūs uztverat savu partneri kā to izraisītāju. Tas noz￿mē, ka jūs projicējat savas izjūtas uz āru un uzbrūkat otram ar mežonīgu spēku, kas ir daļa no jūsu sāpēm. Šis uzbrukums var atmodināt partnera paša sāpes, un tas dos pretsitienu jūsu uzbrukumam. Šajā brīdī ego vēl aizvien neapzināti cer, ka uzbrukums vai mēģinājumi manipulēt būs pietiekams sods, lai piespiestu partneri mainīt uzvedību, tādējādi no jauna aizklājot sāpes.

Katrs pieradums rodas no neapzinātas atteikšanās sastapties ar sāpēm un izdzīvot tās. Katrs pieradums sākas un beidzas ar sāpēm. Lai kas arī būtu pieraduma objekts — alkohols, ēdiens, legālas vai nelegālas narkotikas vai cilvēks —, jūs izmantojat kaut ko vai kādu, lai apslāpētu savas sāpes. Tāpēc arī brīdī, kad sākotnējā eiforija ir zudusi, intīmajās attiecībās rodas tik daudz ciešanu un sāpju. Attiecības neizraisa sāpes un ciešanas. Attiecības atbrīvo tās sāpes un ciešanas, kas jau ir jūsos. To dara jebkurš pieradums. Brīdī, kad tas vairs neiedarbojas, jūs jūtat sāpes vēl skaudrāk nekā parasti.

Šis ir viens no iemesliem, kāpēc liela daļa cilvēku allaž cenšas aizbēgt no Tagadnes un meklē pestīšanu nākotnē. Pirmā lieta, kam viņi spētu stāties pretī, ja tik koncentrētos uz Tagadni, ir viņu pašu sāpes; un tieši tas arī ir biedējoši. Ja cilvēki zinātu, cik vienkārši ir nokļūt Tagadnē un izjust tās spēku, kas iznīcina pagātnes sāpes, izjust realitāti, kas iznīcina ilūziju. Ja viņi zinātu, cik tuvu atrodas paši savai Esamībai, cik tuvu Dievam!

Bēgt no attiecībām, lai izvairītos no sāpēm, arī nav risinājums. Sāpes tik un tā būs. Trīs neizdevušās attiecības trīs gadu laikā vairāk jūs virzīs uz atmošanos nekā trīs gadi, kas pavadīti uz neapdzīvotas salas vai atrodoties ieslēgtam savā istabā. Taču, ja jūs spētu savai vientulībai pievienot intensīvu Tagadni, nekas netraucētu arī jums būt laimīgam.

 

Fragmenti no Eckharta Tolles grāmatas "Tagadnes spēks"

Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1087
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

821
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12140
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2116
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7552
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2041
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3590
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

213
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3513
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2250
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

6938
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1307
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3137
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6684
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17468
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

1997
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6026
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3881
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2355
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1511
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

2404
11. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

442
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

900
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

775
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
903
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

791
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

786
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

942
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1256
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1440
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1475
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1355
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2235
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1758
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1600
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
504
9. janvārī, 2017