Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_421666_239513452805013_100002390802732_500958_742660480_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Mīlestības un naida attiecības

Kamēr nebūsiet sasnieguši apzināšanās apgaismotu Tagadnes stāvokli, visas attiecības, un jo īpaši intīmās attiecības, būs dziļi traumētas un pilnībā disfunkcionālas. Varbūt uz brīdi tās liksies ideālas, kamēr būsiet "iemīlējušies", taču arvien biežāk un biežāk šo šķietamo pilnību nenovēršami graus ķildas, strīdi, neapmierinātība un emocionāla vai pat fiziska vardarbība. Izskatās, ka lielākā daļa "mīlestības attiecību" neilgā laika periodā kļūst par mīlestības un naida attiecībām. Tad mīlestība vienā mirklī var pārvērsties mežonīgā uzbrukumā, naidīgās izjūtās vai pat pilnīgā mīlestības zudumā. Un tas tiek uzskatīts par normālu parādību. Attiecības tad kādu laiku svārstās — dažus mēnešus vai gadus — starp "mīlestību" un naidu un sniedz tikpat daudz prieka, cik sāpju. Nereti pāri pat pierod pie šī cikla. Viņu drāmas liek tiem justies dzīviem. Kad zūd līdzsvars starp pozitīvo un negatīvo, kas notiek agrāk vai vēlāk, iznīcinošie brīži atgadās arvien biežāk un spēcīgāk, un tas nozīmē, ka nebūs vairs ilgi jāgaida līdz šo attiecību sabrukumam.

Var likties, ka, ja vien būtu iespējams atbrīvoties no negatīvajiem vai iznīcinošajiem brīžiem, viss būtu labi un attiecības skaisti uzplauktu, taču — ak vai! — tas nav iespējams. Polaritātes ir savstarpēji atkarīgas. Tās nevar pastāvēt viena bez otras. Pozitīvais jau ietver sevī vēl neredzamo negatīvo pusi. Abi patiesībā ir atšķirīgi vienas disfunkcijas aspekti. Es šobrīd runāju par to, kas parasti tiek sauktas par romantiskām attiecībām, nevis patiesu mīlestību, kurai nav pretstatu, jo tā rodas aiz prāta robežām. Mīlestība kā nepārtraukts stāvoklis pašreiz vēl ir ļoti reti sastopama — tikpat reti, kā cilvēki ar modru apziņu. Īsi un grūti pamanāmi mīlestības brīži tomēr dažreiz ir iespējami, ja radies pārrāvums prāta plūsmā.

Negatīvo attiecību pusi, protams, ir vieglāk izprast kā disfunkcionālu. Un ir arī vieglāk ieraudzīt negativitātes avotu partnerī, nevis sevī pašā. Tas var izpausties dažādās formās: privātīpašnieciskumā, greizsirdībā, varas kārē, kā atsvešināšanās un neizrunāts aizvainojums, tieksmē pierādīt savu taisnību, vienaldzībā un iegrimšanā sevī, emocionālās prasībās un manipulācijās, vēlmē strīdēties, kritizēt, vērtēt, vainot vai uzbrukt, dusmās, neapzinātā tieksmē atdarīt pagātnē vecāku nodarītās sāpes, niknumā un fiziskā vardarbībā.

No pozitivā viedokļa skatoties, jūs esat "iemīlējies" savā partnerī. Tas pirmkārt jau ir ļoti apmierinošs stāvoklis. Jūs jūtaties ļoti dzīvs. Jūsu eksistencei pēkšņi ir radusies jēga, jo esat kādam vajadzīgs, kāds jūs grib un liek justies īpašam, un tāpat jūs izturaties pret viņu. Būdami kopā, jūs jūtaties kā viens vesels. Šī sajūta var būt tik spēcīga, ka pārējā pasaule sāk šķist nenozīmīga.

Tomēr varbūt jūs būsiet ievērojuši, ka šai spēcīgajai sajūtai līdzi nāk arī pieradums un pieķeršanās. Jūs kļūstat atkarīgs no otra cilvēka. Viņš vai viņa ir kā narkotika. Jūs jūtaties lieliski, kad narkotikas ir dabūjamas, taču iespēja vai doma vien par to, ka šā cilvēka jums vairs nebūs, var novest pie greizsirdības, privātīpašnieciskumā, mēģinājumiem manipulēt ar emocionālas šantāžas palīdzību, vainošanu un apsūdzēšanu — bailēm pazaudēt šo cilvēku. Ja otrs cilvēks patiešām jūs pamet, tas var izraisīt ārkārtīgi spēcīgu naidīgumu vai visdziļākās bēdas un izmisumu. Kur ir palikusi mīlestība? Vai tā spēj pēkšņi pārvērsties naidā? Un sākumā? Tā bija mīlestība vai vienkārši pieradums, pieķeršanās un atkarība?

 

PIERADUMS UN PILNĪBAS MEKLĒŠANA

Kāpēc lai mums rastos pieradums pie cita cilvēka?

Iemesls, kāpēc romantiskas attiecības ir tik spēcīgs un vispārīgi kārots piedzīvojums, ir tāds, ka tās it kā piedāvā atbrīvošanos no dziļajām bailēm, vajadzībām, nepietiekamības un nepilnības, kas ir daļa no cilvēka nepiepildītā un neapskaidrotā stāvokļa. Šim stāvoklim ir gan fiziska, gan psiholoģiska dimensija.

Fiziskajā līmenī jūs acīmredzami neesat pilnīgs un nekad arī nebūsiet: jūs esat vai nu vīrietis vai sieviete, kas nozīmē — puse no pilnības. Šajā līmenī ilgas pēc veseluma — atgriešanās vienotībā — izpaužas kā vīrišķā un sievišķā pievilkšanās spēks; vīrieša vajadzība pēc sievietes un sievietes vajadzība pēc vīrieša. Tā ir gandrīz nepārvarama tieksme pēc savienošanās ar pretējas polaritātes enerģiju. Šīs tieksmes sakne ir garīgas izcelsmes: ilgas pēc dualitātes izbeigšanas, atgriešanās veseluma stāvoklī. No fiziski iegūstamām seksuālā savienošanās ir tam vistuvākā. Tieši tāpēc tā ir visdziļāk apmierinošā pieredze, ko var piedāvāt ķermenis. Taču seksuāla savienošanās nav nekas vairāk kā īslaicīgs ieskats veselumā, svētlaimes brīdis. Kamēr tā neapzināti tiek kārota kā iespēja uz pestīšanu, jūs meklējat dualitātes beigas formālajā līmenī, kur to nav iespējams atrast. Jums tiek dots mokošs brīdis paradīzē, taču nav atļauts tur apmesties, un jūs atkal kļūstat par atsevišķu ķermeni.

Psiholoģiskajā līmenī nepietiekamības un nepilnības sajūta ir pat vēl spēcīgāka nekā fiziskajā. Tik ilgi, kamēr identificējaties ar prātu, jūsu "es" izjūtu veido ārējas ietekmes. Tā sakot, jūs iegūstat izpratni par sevi no lietām, kam patiesībā nav ar jums ne mazākā sakara, — no sava sociālā stāvokļa, īpašumiem, ārējā izskata, panākumiem un neveiksmēm, uzskatu sistēmas un tā tālāk. Šis mākslīgais, prāta radītais "es" — ego — jūtas ievainojams, nedrošs un vienmēr meklē jaunas lietas, ar ko identificēties, lai gūtu apstiprinājumu, ka eksistē. Taču nekad nekas nespēj sniegt tam ilgstošu apmierinājumu. Ego bailes saglabājas, tāpat kā saglabājas nepietiekamības un vajadzības sajūta.

Un tad cilvēkam rodas šīs attiecības. Tās šķiet kā atbilde uz visām ego problēmām un piepilda visas tā vajadzības. Vismaz sākumā tā šķiet. Pārējās lietas, no kurām sākumā ieguvāt sava "es" apziņu, kļūst relatīvi nenozīmīgas. Jums tagad ir viens vienīgs centrālais punkts, kas aizvieto visus pārējos un piešķir jēgu dzīvei un ar tā palīdzību jūs nosakāt savu identitāti, — cilvēks, kurā esat "iemīlējušies". Jums šķiet, ka vairs neesat atvienots fragments naidīgā Visumā. Jūsu pasaulei nu ir centrs — mīļotais cilvēks. Fakts, ka centrs ir ārpus jums un tādējādi jums vēl aizvien ir ārēji iegūta sevis apziņa, sākumā šķiet maznozīmīgs. Svarīgi ir tas, ka pamatā esošā nepilnības, baiļu, nepietiekamības un nepiepildījuma izjūtu, kas tik raksturīgas ego prātam, vairs nav — vai arī tomēr ir? Vai tās ir pazudušas vai vienkārši turpina eksistēt zem laimīgā realitātes slāņa?

Ja attiecībās piedzīvojat gan "mīlestību", gan tās pretstatus — uzbrukumus, emocionālu vardarbību un tamlīdzīgi —, tad, visticamāk, jūs esat sajaucis ego pieķeršanos un pieradumu ar mīlestību. Nevar vienu brīdi mīlēt savu partneri, bet otrā brīdī tam jau uzbrukt. Īstai mīlestībai pretstatu nav. Ja jūsu "mīlestībai" tādi ir, tad tā vairs nav mīlestība, bet gan spēcīga ego vajadzība pēc pilnīgākas un dziļākas sava "es" izjūtas, vajadzība, ko uz īsu brīdi spēj apmierināt otrs cilvēks. Šādi ego aizvieto pestīšanu un uz īsu brīdi jūs tiešām jūtaties atpestīts.

Taču pienāk brīdis, kas partneris sāk uzvesties tādā veidā, kas neapmierina jūsu vajadzības, jeb, pareizāk sakot, jūsu ego. Baiļu, sāpju un nepietiekamības izjūtas, kas ir no ego apziņas neatšķiramas, bija "mīlestības attiecību" aizklātas, bet nu atkal parādās. Tāpat ir ar jebkuru pieradumu — jūs jūtaties labi, kad narkotikas ir dabūjamas, taču nenovēršami pienāk brīdis, kad tās vairs neiedarbojas. Sāpīgās izjūtas parādās atkal, un tās ir pat vēl spēcīgākas nekā agrāk. Vēl vairāk — nu jūs uztverat savu partneri kā to izraisītāju. Tas noz￿mē, ka jūs projicējat savas izjūtas uz āru un uzbrūkat otram ar mežonīgu spēku, kas ir daļa no jūsu sāpēm. Šis uzbrukums var atmodināt partnera paša sāpes, un tas dos pretsitienu jūsu uzbrukumam. Šajā brīdī ego vēl aizvien neapzināti cer, ka uzbrukums vai mēģinājumi manipulēt būs pietiekams sods, lai piespiestu partneri mainīt uzvedību, tādējādi no jauna aizklājot sāpes.

Katrs pieradums rodas no neapzinātas atteikšanās sastapties ar sāpēm un izdzīvot tās. Katrs pieradums sākas un beidzas ar sāpēm. Lai kas arī būtu pieraduma objekts — alkohols, ēdiens, legālas vai nelegālas narkotikas vai cilvēks —, jūs izmantojat kaut ko vai kādu, lai apslāpētu savas sāpes. Tāpēc arī brīdī, kad sākotnējā eiforija ir zudusi, intīmajās attiecībās rodas tik daudz ciešanu un sāpju. Attiecības neizraisa sāpes un ciešanas. Attiecības atbrīvo tās sāpes un ciešanas, kas jau ir jūsos. To dara jebkurš pieradums. Brīdī, kad tas vairs neiedarbojas, jūs jūtat sāpes vēl skaudrāk nekā parasti.

Šis ir viens no iemesliem, kāpēc liela daļa cilvēku allaž cenšas aizbēgt no Tagadnes un meklē pestīšanu nākotnē. Pirmā lieta, kam viņi spētu stāties pretī, ja tik koncentrētos uz Tagadni, ir viņu pašu sāpes; un tieši tas arī ir biedējoši. Ja cilvēki zinātu, cik vienkārši ir nokļūt Tagadnē un izjust tās spēku, kas iznīcina pagātnes sāpes, izjust realitāti, kas iznīcina ilūziju. Ja viņi zinātu, cik tuvu atrodas paši savai Esamībai, cik tuvu Dievam!

Bēgt no attiecībām, lai izvairītos no sāpēm, arī nav risinājums. Sāpes tik un tā būs. Trīs neizdevušās attiecības trīs gadu laikā vairāk jūs virzīs uz atmošanos nekā trīs gadi, kas pavadīti uz neapdzīvotas salas vai atrodoties ieslēgtam savā istabā. Taču, ja jūs spētu savai vientulībai pievienot intensīvu Tagadni, nekas netraucētu arī jums būt laimīgam.

 

Fragmenti no Eckharta Tolles grāmatas "Tagadnes spēks"

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_flowers-2562079_1280
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

4690
13. augustā, 2017
Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3625
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5104
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

254
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

591
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1945
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

382
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1596
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1559
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1246
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

594
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1758
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1520
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

726
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1723
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

849
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1628
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2114
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1427
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1708
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1683
15. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1571
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1678
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2229
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2266
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1963
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2039
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2402
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2440
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2798
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2592
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3135
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3158
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3299
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2900
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2984
9. janvārī, 2017