Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_2012_vk_02 Square81_dsc_0582m-2

No Transpersonālās psiholoģijas uz milestību

 

 

Šī kategorija aptver visu to, kas neietilpst trijās iepriekšējās.

Transpersonālo pārdzīvojumu piemēri ietver parasto neparastā veidā:

transcendence “ego apvalkā” (apziņa iziet ārpus ķermeņa un pieņem citu formu);

laika transcendence (pagātnes vai nākotnes pārdzīvojums);

kontakts ar citām dzīvības formām vai nedzīvām formām (augu, minerālu, uguns, ūdens apziņas pieņemšana vai kontakts ar tiem);

iepriekšējo dzīvju pieredze (notikumu pārdzīvojums no kāda dzīves, ar kuru ir notikusi saplūšana; šī pieredze dod jaunu šīs dzīves izpratni).

Lai terapija varētu notiktu un tiktu radīta metafora, kas palīdz izprast šīs dzīves situāciju, it nemaz nav nepieciešams ticēt reinkarnācijai un tam, ka cilvēks patiešām ir pārdzīvojis reālu iepriekšējās dzīves pieredzi;

sinhroni notikumi (tiek pārdzīvoti gadījumi, kas šķiet savstarpēji saistīti un notiek vienlaikus, par spīti tam, ka sagadīšanās varbūtība ir niecīga, piemēram, saule iespīd cilvēkam sejā pa logu tieši tad, kad viņš pārdzīvo apgaismības stāvokli).

 

Neparastu transpersonālo pārdzīvojumu piemēri

 • Transcendentāls, mistisks, “virsotnes” pārdzīvojums – tiek pārdzīvota kosmiskā vienotība un vienotība ar visu eksistējošo

 • Kontakts ar arhetipiem – komunikācija vai saplūšana ar vienu no arhetipiem, piemēram, ar Lielo Māti

 • Kontakts ar mitoloģisko sfēru – saskarsme vai saplūšana ar dievišķajām formām, dievietēm vai dievišķiem dzīvniekiem

 • NLO pieredze – satikšanās ar citplanētiešiem vai citu planētu ainavu redzējumi

 

Iespējamie pārdzīvojumi

 • Svētlaime

 • Agonija

 • Ceļojums ārpus ķermeņa

 • Citu dzīvības formu pārdzīvošana

 • Iepriekšējo dzīvju izdzīvošana

 • Enerģijas plūsmas kustības izjušana caur ķermeņa blokiem bez vīzijām un izpratnes

 • Raudas, kliegšana, smiekli vai neparastas skaņas

 • Miers

 • Dejas kustības guļus uz muguras

 • Sapratne un problēmu risinājums ne dramatiskā veidā

 • Jogas miegs

 • Bieži cilvēki apgalvo, ka nekas nav noticis, ka viņi vienkārši ir gulējuši. Tomēr pēc kāda laika viņi sāk atcerēties kaut ko no tā, kas noticis. Daudzkārt viņi pēc sesijas pamostas ar patīkamu atjaunotnes sajūtu, mierīgi. (К. Тейлор, 1999, 32.–39.)

Jāuzsver, ka iespējamo pārdzīvojumu saraksts nav “ēdienkarte”, no kuras var izvēlēties.

 

No sesiju materiāliem

Vadītājs pēc sesijas lielākoties strādā ar katra dalībnieka ķermeni atsevišķi. Tomēr paralēli tam pirms holotropās elpošanas sesijām es izmantoju dažādus vingrinājumus un darbības. Tā es īstenoju vairākus mērķus.

1. Atbrīvoju dalībniekus, mazinu viņu bailes pirms elpošanas un citam pret citu, saliedēju cilvēkus.

2. Fiziski “iesildu” ķermeni, atvieglojot ceļu brīvām kustībām, kliegšanai, emocijām.

3. “Iekustinu”, atviegloju dalībnieka pieeju viņa zemapziņai, aktuālajām problēmām. Dodu iespēju “metaterapeitam” atrast aktuālo, nedaudz iekustināt to, ar ko tiks strādāts sesijas laikā.

4. Trenēju komunikācijas un mijiedarbības iemaņas starp nākamajiem pāriem.

Daudzus vingrinājumus esmu noskatījis citu vadītāju semināros (pie V. Maikova, V. Kozlova, V. Baskakova u. c.), izlasījis grāmatās, modificējis, kaut kas ir paša izdomāts. Tomēr vingrinājumi, kas dod labus panākumus vienā seminārā, izrādās maziedarbīgi otrā, jo īpaši tad, ja vadītājs ir “pieslīpējis” programmu iepriekš. Tāpēc pats efektīvākais ir vadītāja radošā darbība! Bet, tā kā ir mazliet bail doties pie cilvēkiem bez jebkāda darbības plāna, es tomēr atzīmēju iespējamos vingrinājumu variantus. Tas noņem bailes. Visā pārējā es ļauju vaļu radošai darbībai.

Cits variants, kā atvieglot dalībnieku stāvokli pirms elpošanas sesijas, ir divpakāpju vēstījums. Bieži vien dalībnieki pirms treniņa izjūt bailes. Pārliecināt viņus par to, ka nav jābaidās, ir bezjēdzīgi, jo šāda attieksme tiek uztverta kā “manu baiļu nesaprašana”, “mani argumenti netiek uztverti nopietni”. Tāpēc cilvēks sarunas laikā izvirza papildu argumentus, lai apstiprinātu savu viedokli par to, ka tas ir bīstami, un patiesībā tādā veidā ieprogrammē sevi briesmām. Kas tieši ir bīstams un no kā būtu jābaidās – to dalībnieks, protams, nevar zināt, jo vēl nav iepazinies ar procesu un pārdzīvojumiem. Baiļu izlādēšanai noder smiekli. Bieži tos var ierosināt ar paradoksiem, piemēram: “Baidies – lieliski! Bez bailēm elpojot nekas prātīgs nesanāks. Baidies vien!” Vai: “Zini, man šķiet, ka tu baidies nepietiekami: tev netrīc rokas, un tu nesvīsti. Par matiem, kas nav sacēlušies stāvus gaisā, es pat nerunāju. Pamēģini sākt trīcēt!” Ļoti labi, ja izdodas panākt, lai cilvēks ar humoru, dažkārt – arī ar aizkaitinājumu, fiziski imitētu trīcēšanu, acu bolīšanu utt. Bieži dalībnieks ne pats sev, ne vadītājam neatzīst to, ka baidās, kaut arī tas ir manāms. Tad var dot viņam uzdevumu “baidīties”: “Ja nevari to darīt nepārtraukti, ik pa laikam atceries un tad baidies, radi sevī bailes!” Pēc tam, ja redzams, ka cilvēks ir “aizpeldējis”, var pieiet viņam klāt un palielīt: “Malacis, tev labi sanāk!” – vai paģērēt: “Vai esi aizmirsis, ka vajag baidīties?!” Atbildes “es taču baidos” vai “jā, aizmirsu” tāpat kliedē baiļu jūtas. Jau pati doma “censties izraisīt bailes” vien ir dziednieciska: radu, tātad vadu.

Vienā no holotropās elpošanas semināriem pie manis pienāca sieviete, kas iekšēji bija izgājusi cauri ļoti sarežģītam un dziļam procesam: raudāšanu un jūtas, kas radās, viņa, kā tas bieži notiek, apspieda kakla un krūšu līmenī, šo apspiešanu uztverot kā kaut ko dziļi iesakņojušos. Kaut arī procesu nepavadīja vētraina kustību aktivitāte, es intuitīvi sievietei veltīju vairāk uzmanības nekā pārējiem. “Siters”, pieredzējis vīrietis, kas bija piedalījies apmēram 15 sesijās, man pat aizrādīja, ka es par daudz iesaistos procesā, atstumjot viņu. Apspriešanas laikā sieviete ne bez pūlēm izstāstīja par to, ka viņu ir seksuāli izmantojis tēvs (bailes, asinis, kauns); ka vīram ir līdzīga uzvedība un ka viņš pastāvīgi ir viņu pazemojis un beigās izdzinis uz ielas ar bērnu; par izvēles situāciju pašlaik, kad starp diviem pielūdzējiem viņu saista nevis pieklājīgs un pret viņu laipns cilvēks, bet gan tāds, kas ir rupjš un pazemo viņu. Viņa saprata, ka bērnības pieredze attiecībās ar tēvu ir it kā viņu ieprogrammējusi upura lomai līdzīgās situācijās. Šī sieviete vēl pirms apspriešanas pienāca pie manis un to visu izstāstīja, teikto papildinot ar standartveida emocionāli piesātinātiem jautājumiem (uz kuriem parasti nav arī atbilžu): kāpēc? Par ko? Kā labā? Es viņai atbildēju ar šķietami pierastām, tomēr iedarbīgām frāzēm: viss, ko cilvēks pārdzīvo, un viss, no kā viņš izkļūst, ir milzu kapitāls, kas ļauj viņam palīdzēt arī citiem izkļūt no līdzīgām situācijām. Tādā nozīmē dzīve ir dvēseles pašuzupurēšanās varoņdarbs. Šo skatījumu es pretstatu citam viedoklim, kad dzīve tiek uzskatīta par “kredītu”, kas cilvēkam ir jāatpelna. Kad to biju pateicis sievietei, mani pēkšņi izbiedēja doma, ka, par spīti viņas emocionālajai apjēgsmei, diez vai viņas uzvedības modelis ļaus viņai būt laimīgai ar cilvēku, kas viņu mīl. Cerības vieš sakritība, ar kādu viņa ieradās uz elpošanas sesiju: braucot ar autostopiem no citas pilsētas, viņa veiksmīgi pārvarēja 200 km un, kaut arī gandrīz stundu novēlojusi, zālē parādījās tieši tad, viss bija gatavs sesijai, jo tās sākums bija aizkavējies.

Ne reizi vien esmu saņēmis apliecinājumu tam, ka dvēsele zina, nojauš gaidāmos pārdzīvojumus, bieži priecājas un tiecas pretī pārmaiņām, kaut gan reizēm, bremzējot procesu, cenšas saglabāt sevi tādu, “kāda tā ir”, jo uztver pārmaiņas kā daļēju nāvi. Dvēseles pretošanos pārmaiņām acīmredzot padziļina mīlestības psihoterapijas trūkums.

Vairumā terapiju atbrīvošanās tiek panākta caur ciešanām, atkārtoti pārdzīvojot grūtus dzīves posmus un ar tiem saistītos pārdzīvojumus. Visiem ir zināms, ka patiesas mīlestības trūkst, tāpēc cilvēki netic iespējai, ka to var saņemt, netic palīdzībai un nevar nodibināt tiešu kontaktu ar Mīlestības avotu, tā atstājot sev vienīgi ciešanu atkārtotu pārdzīvošanu. Tomēr holotropās elpošanas gaitā ne reizi vien esmu sastapies ar dziedinošo, pārveidojošo spēku, ko izraisa sastapšanās ar transpersonālajiem Kristus, Dievmātes, Mīlestības, Gudrības, Žēlsirdības un Svētuma pārdzīvojumiem. Es nevaru saskatīt cēloņsakarības, kas izskaidrotu, kā šādi pārdzīvojumi dziedina dvēseli, bet pēc sajūtām tie ir dziedinošāki un atmiņā paliekošāki nekā biogrāfiskas atmiņas. Vairums dalībnieku ir bezgala pateicīgi vadītājam un procesam, kas ļāvis atbrīvot viņu dvēseli. Transformācijas darbā palīdz gaisotne pirms tā – reprodukcijas, mūzika, ievadsarunas tēma, lūgšana, vadītāja stāvoklis un centieni. Holonauti pārdzīvo karu, ciema nodedzināšanu, vīra un bērnu nāvi, dzīves bezjēdzību, sievietes likteņa smagumu; iedziļināšanos pasaules ciešanās, kad “viens cilvēks vairs to nespēj pārciest”; sievišķās un vīrišķās sākotnes cīņu sevī, kad “vīrietis nespēj pieļaut to, ka virsroku ņem sieviete”; reinkarnāciju. Šādi pārdzīvojumi ir vēlami un visai raksturīgi. Tomēr Čredņičenko ir metodoloģiski kritizējis šāda veida grupas procesus par to, ka “personīgajā procesā tiek ieplūdināta svešu pārdzīvojumu pieredze”. Bet, manuprāt, garīgās, pārdzīvojumu pasaules pārdzīvojumus nošķirt savos un ne savos var tikai nosacīti. Īpaši skaidri šī nosacītība jūtama uz reinkarnācijas un transpersonālo pārdzīvojumu pamata. Beigās viss atgriežas pie jautājuma “kas es esmu?”, kas, manuprāt, var aizstāt visu filozofiju, psiholoģiju un visas reliģijas. Man šķiet, ka dalījums manos un ne manos pārdzīvojumos ir sekas materiālās un biogrāfiskās realitātes pārnešanai uz garīgo pasauli.

Pārdzīvojuma integrāciju veicina uzmanības un pieņemšanas gaisotne pārrunās, maigas intonācijas, reizēm arī pieskārieni, “sitera” atbalsts, humors. Tādēļ integrācija ir ne mazāk svarīga par pašu pārdzīvojuma procesu. Ja integrācijas otrā daļa, t. i., pūles, ko cilvēks pieliek, lai mainītu savu uzvedību reālajā situācijā, slikti pakļaujas vadībai, tad pirmā – tikšanās un apkārtējā noskaņa tūlīt pēc pārdzīvojuma procesa – ir īpaši atbildīga un smalka gan vadītāja, gan “sitera” darba daļa.

Sesiju dalībnieki bieži apgalvo, ka tik spēcīgus un intensīvus pārdzīvojumus dzīvē nav izjutuši.

 

Nākamajā mirklī manā priekšā parādījās ļoti skaista sieviete. Viņas skaistums bija auksts, un viņa pati bija neparasti bāla. Man kļuva bail – tā bija Nāve. Tātad man priekšā parādījās Nāve un, kaut arī viņa nebija man nepatīkama, man kļuva bail. Es viņai pateicu: “Redzi, man tomēr ir no tevis bail.” “Tu nebaidies no manis,” atbildēja Nāve, “tu baidies no tā, kas ir briesmīgāks par mani.” Es viņu sapratu, bet tikai retajam tas ir zināms, jo pastāv vēl kas briesmīgāks par nāvi – dvēseles sairšana, psihes sarežģītās, bet skaistās struktūras sabrukšana. Kad tas notiek tavā acu priekšā un pret tavu gribu... Tiesa, es uzskatu sevi par vienu no nedaudzajiem, kas zina Jēzus Kristus vārdu patieso nozīmi: “..un pat dvēseli savu atdos par tuvāko..” Parasti šos vārdus kļūdaini traktē kā pašuzupurēšanos (proti, atdod par kādu savu dzīvību), bet nāve nav dvēseles sairšana, tā ir personības upuris, upuris, kas drīzāk stiprina un izkopj dvēseles struktūru.”

 

Mans stāvoklis sāka mainīties, es sāku sajust sevi kā ētera plūsmā, apbrīnojamā, maigā, visu saprotošā, ļoti skaistā, sarežģītā un daudzos aspektos man nesaprotamā mīlestībā. Nē, viss kļuva skaidrs mirklī, kad es to pamanīju. Vienkārši tik izsmalcinātas mijiedarbības eksistence man nekad nebija pat prātā ienākusi. Šī mīlestība nāca no Svētās Trīsvienības. Es sapratu, ka tā ir mīlestības plūsma, ka tā ir Gaismas ētera un atbalsta esamība jebkad un jebkur ap mani! Tas, kas man vajadzīgs visvairāk, ir vienmēr man blakus – es burtiski tajā peldos! Tas, kas traucē man jebkurā mirklī sajust un smelties no šī mīlestības avota, ir mana neticība tam, vai esmu šīs mīlestības cienīgs! Mans pašnosodījums un zemais pašnovērtējums nebija pieļāvis domu, ka esmu kāda mīlestības un – vēl jo vairāk – Dieva uzmanības cienīgs. Viņa mīlestības...”

 

Es gulēju krusteniski un biju plakans kā lapa. Man nebija atļauts pacelt pat pirkstu no zemes. Vēlāk es atcerējos, ka Daniels Andrejevs “Pasaules rozē” līdzīgi ir aprakstījis vienu no elles lokiem, kur pilnībā ir atņemta rīcības brīvība, – ja nemaldos viņš to ir nosaucis par Digmu; tomēr, arī atrodoties uz grīdas, es nevarēju neko pakustināt. Apstājās mana laika izjūta. Man šķita, ka es tur atrodos mūžīgi, es biju pārliecināts par pilnīgu bezizeju. Mūžībā nekas nevarēja mainīties, jebkuras pūles un cerības bija bezjēdzīgas. Šķita, ka diez vai mani kāds pat novēro, jo nekas taču nevarēja mainīties... Es “izdzēru” šo bezizeju, līdz pilnībā samierinājos – pieņēmu... Pēkšņi no augšas un sāniem parādījās spožs, bet ne apžilbinošs, apbrīnojami maigs un labestīgs gaismas stars. Pie manis nolaidās sieviete, es viņu pazinu – tā bija Jaunava Marija, saliektās rokās viņa nesa mirdzošu audeklu. Viņa mani ar to apsedza – tas bija Dievmātes Šķidrauts. Es sapratu, ka es vienmēr un uz visiem laikiem esmu pasargāts. Drīz man kļuva silti, sākumā es varēju pakustināt pirkstu, pēc tam arī pārējās ķermena dalas. Baiļu nebija, bija nogurums un kaut kāda priecīgi nogurusi vieda izpratne: iztikt bez ciešanām dzīvē nevar, bet mums vienmēr blakus ir Gaisma un Mīlestība, kas kliedē jebkādu Tumsu. Tikai vajag pasniegties tam pretī.”

 

Manā priekšā parādījās siluets – būtne bez sejas. Radās stipras bailes. Es atcerējos vadītāja “ceļavārdus”: “Vīzija nerada bailes, bailes rada vīziju.” Es sapratu, kā cīnīties ar bailēm. Es pateicu: “Gjuļčitai, parādi sejiņu”, un tajā pašā mirklī vīzija pazuda.”

Starp citu, persona bez sejas nav nemaz tik rets pārdzīvojumu viesis (Tolkīna “Gredzenu pavēlniekā” tas ir Nazguls). Man tas asociējas ar daļu no sevis – ar vēlmēm, tik nospiestām un nepieņemamām personības vajadzībām, ka izstumtais tēls ir bez sejas. Tas nav pazīstams, un ir bail sev atzīties, ka arī tas pastāv manī.

 

Es nokļuvu pilnīgā tumsā un ieraudzīju dzeltenus punktus, kas pārvērtās divās acīs. Es nedaudz nobijos, bet tad atcerējos, kā vadītājs stāstīja par “Gjuļčitai, parādi sejiņu”, un pateicu acīm: “Parādies – kas tu esi?” Manā priekšā parādījās skaista, gracioza, melna pantera. Viņa sāka murrāt un berzēties gar mani. Tas nepavisam nebija briesmīgi, bet gan patīkami. Es pakasīju viņu aiz auss. Viņa attālinājās no manis un atkal parādījās tumsā kā acis, bet man nemaz nebija bail. Man šķiet, viņa centās man kaut ko pateikt... To, ka manī ir tādi spēki!... Nekad nebūtu iedomājusies, ka man ir kaut kas kopīgs ar panteru.”

 

Es atrados pie griestiem un stūrī pamanīju divas būtnes. Tie bija pirms laika aizgājušie, man vistuvākie un mīļākie cilvēki. Viņi man teica: “Lido mums līdzi, mēs parādīsim, kur mēs tagad dzīvoojam.” Pēkšņi es pamanīju, ka sejas viņiem ir izplūdušas, manī uzradās kaut kas līdzīgs bailēm un šaubām. Bet tad no otra stūra pie manis pielidoja bumba baltā oreolā, kura mazliet bija līdzīga tavai sirmajai galvai. Tā man pateica: “Tu neredzi viņu sejas tāpēc, ka tur, kur viņi pašlaik dzīvo, viņiem ir cits veidols.” Es pārstāju baidīties un virzījos aiz viņiem. Pa priekšu lidoja bumba. Sākumā mēs atradāmies garā, tumšā tunelī, pēc tam izlidojām brīnišķīgā pasaulē. Tur bija divas saules... Neparasti skaista ainava... Tur bija tādas krāsas! Nē, to nevar izstāstīt... Tas bija tāds skaistums!

 

Mani pārņēma dīvainas izjūtas. Es nezinu, kur es biju un kas es biju, bet tas biju es; es ļoti negribēju dzimt un dzīvot. Man šķiet, tā bija mātes nevēlēšanās, lai es nāktu šajā pasaulē. Šī mana visaptverošā vēlēšanās nebūt vienlaikus arī nebija mana. Šis stāvoklis mani ir pavadījis visu dzīvi, padziļinot katru no depresijām, kas man radās dzīves nebūšanu dēļ. Tiklīdz man bija smagi, vārdi “es negribu dzīvot” kliegšus ielauzās manā apziņā, kļūstot par smagumu tieši tad, kad man visvairāk bija vajadzīga palīdzība... Ak kungs, cik grūti ir sadzīvot ar to, pēc kā patiesībā nemaz netiecos, ko neesmu izvēlējies, – tas it kā ir ieplūdināts manī...”

 

Es atcerējos sevi kā meitenīti. Man bija kādi četri gadi. Pēc ilgas prombūtnes atbrauca tētis. Man gribējās kaut kā pievērst viņa uzmanību, iepatikties viņam. Viņš sēdēja tik tāls, neievērodams mani, acīmredzot bija piedzēries. Es sāku viņa priekšā dejot, kā biju mācīta bērnudārzā. Kad es viņam pietuvojos, viņš pacēla galvu, paskatījās uz mani un nolamājās. Mani pārņēma ļoti liels rūgtums.”

Individuālajā darbā ar sievieti es vērsu viņas uzmanību uz to, ka viņas problēma ar vīriešiem un šķiršanās ar vīru ir tieši saistīta ar viņas nemainīgo pārliecību, ka sieviete, kas cenšas iepatikties vīrietim, ir prostitūta.

 

Es cītīgi elpoju mūzikas ritmā, šauboties, vai visu daru pareizi. Vienā brīdī man viss kļuva vienaldzīgs... Es nejutu locekļus, pa ķermeni sāka virzīties enerģijas plūsmas. Šķita, ka tās attīra visu manu ķermeni. Es jutos možs un atpūties.”

 

Es esmu greizsirdīgs un smagi pārdzīvoju sievas komandējumus un viņas vēlo aizkavēšanos darbā. Man ir stāstīts, ka tad, kad es piedzimu, mātēm pienācās ļoti īss bērna kopšanas atvaļinājums, nebija neviena, kas varētu palikt ar mani... Elpojot es atcerējos, kā centos aiz kājas satvert māti, kas devās uz darbu, atstādama mani vienu. Man ļoti bija vajadzīga mamma, viņas uzmanība un mīlestība, viņas prombūtne bija draudi man, man bija ļoti bail un ļoti slikti. Es sapratu, ka manu greizsirdību, par ko es sevi vienmēr lamāju, saucot sevi par egoistu un neirastēniķi, ir radījusi manas bērnības situācija. Es saskatu sievā māti. Viņas prombūtne rada draudus un diskomfortu; jūtas, kas manī rodas, atgādina tās, ko pārdzīvoju agrā bērnībā.”

Vladislavs Ķenga

Transpersonālāis psihologs, transpersonālās psiholoģijas un holotropas elpošanas apmācības programas vadītajs, Starptautiskās transpersonālās psiholoģijas un psihoterapetiskā asociācijas „Saule” prezidents.

http://vladkenga.org/, http://saule.su/.

Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1148
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

828
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12157
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2121
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7563
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2044
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3594
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

219
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3519
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2260
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

6948
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1310
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3142
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6706
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17478
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2000
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6027
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3884
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2357
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1514
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

2404
11. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

446
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

900
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

776
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
904
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

791
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

789
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

942
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1260
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1440
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1477
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1357
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2238
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1759
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1600
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
504
9. janvārī, 2017