Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_2012_vk_02 Square81_dsc_0582m-2

No Transpersonālās psiholoģijas uz milestību

 

 

Šī kategorija aptver visu to, kas neietilpst trijās iepriekšējās.

Transpersonālo pārdzīvojumu piemēri ietver parasto neparastā veidā:

transcendence “ego apvalkā” (apziņa iziet ārpus ķermeņa un pieņem citu formu);

laika transcendence (pagātnes vai nākotnes pārdzīvojums);

kontakts ar citām dzīvības formām vai nedzīvām formām (augu, minerālu, uguns, ūdens apziņas pieņemšana vai kontakts ar tiem);

iepriekšējo dzīvju pieredze (notikumu pārdzīvojums no kāda dzīves, ar kuru ir notikusi saplūšana; šī pieredze dod jaunu šīs dzīves izpratni).

Lai terapija varētu notiktu un tiktu radīta metafora, kas palīdz izprast šīs dzīves situāciju, it nemaz nav nepieciešams ticēt reinkarnācijai un tam, ka cilvēks patiešām ir pārdzīvojis reālu iepriekšējās dzīves pieredzi;

sinhroni notikumi (tiek pārdzīvoti gadījumi, kas šķiet savstarpēji saistīti un notiek vienlaikus, par spīti tam, ka sagadīšanās varbūtība ir niecīga, piemēram, saule iespīd cilvēkam sejā pa logu tieši tad, kad viņš pārdzīvo apgaismības stāvokli).

 

Neparastu transpersonālo pārdzīvojumu piemēri

 • Transcendentāls, mistisks, “virsotnes” pārdzīvojums – tiek pārdzīvota kosmiskā vienotība un vienotība ar visu eksistējošo

 • Kontakts ar arhetipiem – komunikācija vai saplūšana ar vienu no arhetipiem, piemēram, ar Lielo Māti

 • Kontakts ar mitoloģisko sfēru – saskarsme vai saplūšana ar dievišķajām formām, dievietēm vai dievišķiem dzīvniekiem

 • NLO pieredze – satikšanās ar citplanētiešiem vai citu planētu ainavu redzējumi

 

Iespējamie pārdzīvojumi

 • Svētlaime

 • Agonija

 • Ceļojums ārpus ķermeņa

 • Citu dzīvības formu pārdzīvošana

 • Iepriekšējo dzīvju izdzīvošana

 • Enerģijas plūsmas kustības izjušana caur ķermeņa blokiem bez vīzijām un izpratnes

 • Raudas, kliegšana, smiekli vai neparastas skaņas

 • Miers

 • Dejas kustības guļus uz muguras

 • Sapratne un problēmu risinājums ne dramatiskā veidā

 • Jogas miegs

 • Bieži cilvēki apgalvo, ka nekas nav noticis, ka viņi vienkārši ir gulējuši. Tomēr pēc kāda laika viņi sāk atcerēties kaut ko no tā, kas noticis. Daudzkārt viņi pēc sesijas pamostas ar patīkamu atjaunotnes sajūtu, mierīgi. (К. Тейлор, 1999, 32.–39.)

Jāuzsver, ka iespējamo pārdzīvojumu saraksts nav “ēdienkarte”, no kuras var izvēlēties.

 

No sesiju materiāliem

Vadītājs pēc sesijas lielākoties strādā ar katra dalībnieka ķermeni atsevišķi. Tomēr paralēli tam pirms holotropās elpošanas sesijām es izmantoju dažādus vingrinājumus un darbības. Tā es īstenoju vairākus mērķus.

1. Atbrīvoju dalībniekus, mazinu viņu bailes pirms elpošanas un citam pret citu, saliedēju cilvēkus.

2. Fiziski “iesildu” ķermeni, atvieglojot ceļu brīvām kustībām, kliegšanai, emocijām.

3. “Iekustinu”, atviegloju dalībnieka pieeju viņa zemapziņai, aktuālajām problēmām. Dodu iespēju “metaterapeitam” atrast aktuālo, nedaudz iekustināt to, ar ko tiks strādāts sesijas laikā.

4. Trenēju komunikācijas un mijiedarbības iemaņas starp nākamajiem pāriem.

Daudzus vingrinājumus esmu noskatījis citu vadītāju semināros (pie V. Maikova, V. Kozlova, V. Baskakova u. c.), izlasījis grāmatās, modificējis, kaut kas ir paša izdomāts. Tomēr vingrinājumi, kas dod labus panākumus vienā seminārā, izrādās maziedarbīgi otrā, jo īpaši tad, ja vadītājs ir “pieslīpējis” programmu iepriekš. Tāpēc pats efektīvākais ir vadītāja radošā darbība! Bet, tā kā ir mazliet bail doties pie cilvēkiem bez jebkāda darbības plāna, es tomēr atzīmēju iespējamos vingrinājumu variantus. Tas noņem bailes. Visā pārējā es ļauju vaļu radošai darbībai.

Cits variants, kā atvieglot dalībnieku stāvokli pirms elpošanas sesijas, ir divpakāpju vēstījums. Bieži vien dalībnieki pirms treniņa izjūt bailes. Pārliecināt viņus par to, ka nav jābaidās, ir bezjēdzīgi, jo šāda attieksme tiek uztverta kā “manu baiļu nesaprašana”, “mani argumenti netiek uztverti nopietni”. Tāpēc cilvēks sarunas laikā izvirza papildu argumentus, lai apstiprinātu savu viedokli par to, ka tas ir bīstami, un patiesībā tādā veidā ieprogrammē sevi briesmām. Kas tieši ir bīstams un no kā būtu jābaidās – to dalībnieks, protams, nevar zināt, jo vēl nav iepazinies ar procesu un pārdzīvojumiem. Baiļu izlādēšanai noder smiekli. Bieži tos var ierosināt ar paradoksiem, piemēram: “Baidies – lieliski! Bez bailēm elpojot nekas prātīgs nesanāks. Baidies vien!” Vai: “Zini, man šķiet, ka tu baidies nepietiekami: tev netrīc rokas, un tu nesvīsti. Par matiem, kas nav sacēlušies stāvus gaisā, es pat nerunāju. Pamēģini sākt trīcēt!” Ļoti labi, ja izdodas panākt, lai cilvēks ar humoru, dažkārt – arī ar aizkaitinājumu, fiziski imitētu trīcēšanu, acu bolīšanu utt. Bieži dalībnieks ne pats sev, ne vadītājam neatzīst to, ka baidās, kaut arī tas ir manāms. Tad var dot viņam uzdevumu “baidīties”: “Ja nevari to darīt nepārtraukti, ik pa laikam atceries un tad baidies, radi sevī bailes!” Pēc tam, ja redzams, ka cilvēks ir “aizpeldējis”, var pieiet viņam klāt un palielīt: “Malacis, tev labi sanāk!” – vai paģērēt: “Vai esi aizmirsis, ka vajag baidīties?!” Atbildes “es taču baidos” vai “jā, aizmirsu” tāpat kliedē baiļu jūtas. Jau pati doma “censties izraisīt bailes” vien ir dziednieciska: radu, tātad vadu.

Vienā no holotropās elpošanas semināriem pie manis pienāca sieviete, kas iekšēji bija izgājusi cauri ļoti sarežģītam un dziļam procesam: raudāšanu un jūtas, kas radās, viņa, kā tas bieži notiek, apspieda kakla un krūšu līmenī, šo apspiešanu uztverot kā kaut ko dziļi iesakņojušos. Kaut arī procesu nepavadīja vētraina kustību aktivitāte, es intuitīvi sievietei veltīju vairāk uzmanības nekā pārējiem. “Siters”, pieredzējis vīrietis, kas bija piedalījies apmēram 15 sesijās, man pat aizrādīja, ka es par daudz iesaistos procesā, atstumjot viņu. Apspriešanas laikā sieviete ne bez pūlēm izstāstīja par to, ka viņu ir seksuāli izmantojis tēvs (bailes, asinis, kauns); ka vīram ir līdzīga uzvedība un ka viņš pastāvīgi ir viņu pazemojis un beigās izdzinis uz ielas ar bērnu; par izvēles situāciju pašlaik, kad starp diviem pielūdzējiem viņu saista nevis pieklājīgs un pret viņu laipns cilvēks, bet gan tāds, kas ir rupjš un pazemo viņu. Viņa saprata, ka bērnības pieredze attiecībās ar tēvu ir it kā viņu ieprogrammējusi upura lomai līdzīgās situācijās. Šī sieviete vēl pirms apspriešanas pienāca pie manis un to visu izstāstīja, teikto papildinot ar standartveida emocionāli piesātinātiem jautājumiem (uz kuriem parasti nav arī atbilžu): kāpēc? Par ko? Kā labā? Es viņai atbildēju ar šķietami pierastām, tomēr iedarbīgām frāzēm: viss, ko cilvēks pārdzīvo, un viss, no kā viņš izkļūst, ir milzu kapitāls, kas ļauj viņam palīdzēt arī citiem izkļūt no līdzīgām situācijām. Tādā nozīmē dzīve ir dvēseles pašuzupurēšanās varoņdarbs. Šo skatījumu es pretstatu citam viedoklim, kad dzīve tiek uzskatīta par “kredītu”, kas cilvēkam ir jāatpelna. Kad to biju pateicis sievietei, mani pēkšņi izbiedēja doma, ka, par spīti viņas emocionālajai apjēgsmei, diez vai viņas uzvedības modelis ļaus viņai būt laimīgai ar cilvēku, kas viņu mīl. Cerības vieš sakritība, ar kādu viņa ieradās uz elpošanas sesiju: braucot ar autostopiem no citas pilsētas, viņa veiksmīgi pārvarēja 200 km un, kaut arī gandrīz stundu novēlojusi, zālē parādījās tieši tad, viss bija gatavs sesijai, jo tās sākums bija aizkavējies.

Ne reizi vien esmu saņēmis apliecinājumu tam, ka dvēsele zina, nojauš gaidāmos pārdzīvojumus, bieži priecājas un tiecas pretī pārmaiņām, kaut gan reizēm, bremzējot procesu, cenšas saglabāt sevi tādu, “kāda tā ir”, jo uztver pārmaiņas kā daļēju nāvi. Dvēseles pretošanos pārmaiņām acīmredzot padziļina mīlestības psihoterapijas trūkums.

Vairumā terapiju atbrīvošanās tiek panākta caur ciešanām, atkārtoti pārdzīvojot grūtus dzīves posmus un ar tiem saistītos pārdzīvojumus. Visiem ir zināms, ka patiesas mīlestības trūkst, tāpēc cilvēki netic iespējai, ka to var saņemt, netic palīdzībai un nevar nodibināt tiešu kontaktu ar Mīlestības avotu, tā atstājot sev vienīgi ciešanu atkārtotu pārdzīvošanu. Tomēr holotropās elpošanas gaitā ne reizi vien esmu sastapies ar dziedinošo, pārveidojošo spēku, ko izraisa sastapšanās ar transpersonālajiem Kristus, Dievmātes, Mīlestības, Gudrības, Žēlsirdības un Svētuma pārdzīvojumiem. Es nevaru saskatīt cēloņsakarības, kas izskaidrotu, kā šādi pārdzīvojumi dziedina dvēseli, bet pēc sajūtām tie ir dziedinošāki un atmiņā paliekošāki nekā biogrāfiskas atmiņas. Vairums dalībnieku ir bezgala pateicīgi vadītājam un procesam, kas ļāvis atbrīvot viņu dvēseli. Transformācijas darbā palīdz gaisotne pirms tā – reprodukcijas, mūzika, ievadsarunas tēma, lūgšana, vadītāja stāvoklis un centieni. Holonauti pārdzīvo karu, ciema nodedzināšanu, vīra un bērnu nāvi, dzīves bezjēdzību, sievietes likteņa smagumu; iedziļināšanos pasaules ciešanās, kad “viens cilvēks vairs to nespēj pārciest”; sievišķās un vīrišķās sākotnes cīņu sevī, kad “vīrietis nespēj pieļaut to, ka virsroku ņem sieviete”; reinkarnāciju. Šādi pārdzīvojumi ir vēlami un visai raksturīgi. Tomēr Čredņičenko ir metodoloģiski kritizējis šāda veida grupas procesus par to, ka “personīgajā procesā tiek ieplūdināta svešu pārdzīvojumu pieredze”. Bet, manuprāt, garīgās, pārdzīvojumu pasaules pārdzīvojumus nošķirt savos un ne savos var tikai nosacīti. Īpaši skaidri šī nosacītība jūtama uz reinkarnācijas un transpersonālo pārdzīvojumu pamata. Beigās viss atgriežas pie jautājuma “kas es esmu?”, kas, manuprāt, var aizstāt visu filozofiju, psiholoģiju un visas reliģijas. Man šķiet, ka dalījums manos un ne manos pārdzīvojumos ir sekas materiālās un biogrāfiskās realitātes pārnešanai uz garīgo pasauli.

Pārdzīvojuma integrāciju veicina uzmanības un pieņemšanas gaisotne pārrunās, maigas intonācijas, reizēm arī pieskārieni, “sitera” atbalsts, humors. Tādēļ integrācija ir ne mazāk svarīga par pašu pārdzīvojuma procesu. Ja integrācijas otrā daļa, t. i., pūles, ko cilvēks pieliek, lai mainītu savu uzvedību reālajā situācijā, slikti pakļaujas vadībai, tad pirmā – tikšanās un apkārtējā noskaņa tūlīt pēc pārdzīvojuma procesa – ir īpaši atbildīga un smalka gan vadītāja, gan “sitera” darba daļa.

Sesiju dalībnieki bieži apgalvo, ka tik spēcīgus un intensīvus pārdzīvojumus dzīvē nav izjutuši.

 

Nākamajā mirklī manā priekšā parādījās ļoti skaista sieviete. Viņas skaistums bija auksts, un viņa pati bija neparasti bāla. Man kļuva bail – tā bija Nāve. Tātad man priekšā parādījās Nāve un, kaut arī viņa nebija man nepatīkama, man kļuva bail. Es viņai pateicu: “Redzi, man tomēr ir no tevis bail.” “Tu nebaidies no manis,” atbildēja Nāve, “tu baidies no tā, kas ir briesmīgāks par mani.” Es viņu sapratu, bet tikai retajam tas ir zināms, jo pastāv vēl kas briesmīgāks par nāvi – dvēseles sairšana, psihes sarežģītās, bet skaistās struktūras sabrukšana. Kad tas notiek tavā acu priekšā un pret tavu gribu... Tiesa, es uzskatu sevi par vienu no nedaudzajiem, kas zina Jēzus Kristus vārdu patieso nozīmi: “..un pat dvēseli savu atdos par tuvāko..” Parasti šos vārdus kļūdaini traktē kā pašuzupurēšanos (proti, atdod par kādu savu dzīvību), bet nāve nav dvēseles sairšana, tā ir personības upuris, upuris, kas drīzāk stiprina un izkopj dvēseles struktūru.”

 

Mans stāvoklis sāka mainīties, es sāku sajust sevi kā ētera plūsmā, apbrīnojamā, maigā, visu saprotošā, ļoti skaistā, sarežģītā un daudzos aspektos man nesaprotamā mīlestībā. Nē, viss kļuva skaidrs mirklī, kad es to pamanīju. Vienkārši tik izsmalcinātas mijiedarbības eksistence man nekad nebija pat prātā ienākusi. Šī mīlestība nāca no Svētās Trīsvienības. Es sapratu, ka tā ir mīlestības plūsma, ka tā ir Gaismas ētera un atbalsta esamība jebkad un jebkur ap mani! Tas, kas man vajadzīgs visvairāk, ir vienmēr man blakus – es burtiski tajā peldos! Tas, kas traucē man jebkurā mirklī sajust un smelties no šī mīlestības avota, ir mana neticība tam, vai esmu šīs mīlestības cienīgs! Mans pašnosodījums un zemais pašnovērtējums nebija pieļāvis domu, ka esmu kāda mīlestības un – vēl jo vairāk – Dieva uzmanības cienīgs. Viņa mīlestības...”

 

Es gulēju krusteniski un biju plakans kā lapa. Man nebija atļauts pacelt pat pirkstu no zemes. Vēlāk es atcerējos, ka Daniels Andrejevs “Pasaules rozē” līdzīgi ir aprakstījis vienu no elles lokiem, kur pilnībā ir atņemta rīcības brīvība, – ja nemaldos viņš to ir nosaucis par Digmu; tomēr, arī atrodoties uz grīdas, es nevarēju neko pakustināt. Apstājās mana laika izjūta. Man šķita, ka es tur atrodos mūžīgi, es biju pārliecināts par pilnīgu bezizeju. Mūžībā nekas nevarēja mainīties, jebkuras pūles un cerības bija bezjēdzīgas. Šķita, ka diez vai mani kāds pat novēro, jo nekas taču nevarēja mainīties... Es “izdzēru” šo bezizeju, līdz pilnībā samierinājos – pieņēmu... Pēkšņi no augšas un sāniem parādījās spožs, bet ne apžilbinošs, apbrīnojami maigs un labestīgs gaismas stars. Pie manis nolaidās sieviete, es viņu pazinu – tā bija Jaunava Marija, saliektās rokās viņa nesa mirdzošu audeklu. Viņa mani ar to apsedza – tas bija Dievmātes Šķidrauts. Es sapratu, ka es vienmēr un uz visiem laikiem esmu pasargāts. Drīz man kļuva silti, sākumā es varēju pakustināt pirkstu, pēc tam arī pārējās ķermena dalas. Baiļu nebija, bija nogurums un kaut kāda priecīgi nogurusi vieda izpratne: iztikt bez ciešanām dzīvē nevar, bet mums vienmēr blakus ir Gaisma un Mīlestība, kas kliedē jebkādu Tumsu. Tikai vajag pasniegties tam pretī.”

 

Manā priekšā parādījās siluets – būtne bez sejas. Radās stipras bailes. Es atcerējos vadītāja “ceļavārdus”: “Vīzija nerada bailes, bailes rada vīziju.” Es sapratu, kā cīnīties ar bailēm. Es pateicu: “Gjuļčitai, parādi sejiņu”, un tajā pašā mirklī vīzija pazuda.”

Starp citu, persona bez sejas nav nemaz tik rets pārdzīvojumu viesis (Tolkīna “Gredzenu pavēlniekā” tas ir Nazguls). Man tas asociējas ar daļu no sevis – ar vēlmēm, tik nospiestām un nepieņemamām personības vajadzībām, ka izstumtais tēls ir bez sejas. Tas nav pazīstams, un ir bail sev atzīties, ka arī tas pastāv manī.

 

Es nokļuvu pilnīgā tumsā un ieraudzīju dzeltenus punktus, kas pārvērtās divās acīs. Es nedaudz nobijos, bet tad atcerējos, kā vadītājs stāstīja par “Gjuļčitai, parādi sejiņu”, un pateicu acīm: “Parādies – kas tu esi?” Manā priekšā parādījās skaista, gracioza, melna pantera. Viņa sāka murrāt un berzēties gar mani. Tas nepavisam nebija briesmīgi, bet gan patīkami. Es pakasīju viņu aiz auss. Viņa attālinājās no manis un atkal parādījās tumsā kā acis, bet man nemaz nebija bail. Man šķiet, viņa centās man kaut ko pateikt... To, ka manī ir tādi spēki!... Nekad nebūtu iedomājusies, ka man ir kaut kas kopīgs ar panteru.”

 

Es atrados pie griestiem un stūrī pamanīju divas būtnes. Tie bija pirms laika aizgājušie, man vistuvākie un mīļākie cilvēki. Viņi man teica: “Lido mums līdzi, mēs parādīsim, kur mēs tagad dzīvoojam.” Pēkšņi es pamanīju, ka sejas viņiem ir izplūdušas, manī uzradās kaut kas līdzīgs bailēm un šaubām. Bet tad no otra stūra pie manis pielidoja bumba baltā oreolā, kura mazliet bija līdzīga tavai sirmajai galvai. Tā man pateica: “Tu neredzi viņu sejas tāpēc, ka tur, kur viņi pašlaik dzīvo, viņiem ir cits veidols.” Es pārstāju baidīties un virzījos aiz viņiem. Pa priekšu lidoja bumba. Sākumā mēs atradāmies garā, tumšā tunelī, pēc tam izlidojām brīnišķīgā pasaulē. Tur bija divas saules... Neparasti skaista ainava... Tur bija tādas krāsas! Nē, to nevar izstāstīt... Tas bija tāds skaistums!

 

Mani pārņēma dīvainas izjūtas. Es nezinu, kur es biju un kas es biju, bet tas biju es; es ļoti negribēju dzimt un dzīvot. Man šķiet, tā bija mātes nevēlēšanās, lai es nāktu šajā pasaulē. Šī mana visaptverošā vēlēšanās nebūt vienlaikus arī nebija mana. Šis stāvoklis mani ir pavadījis visu dzīvi, padziļinot katru no depresijām, kas man radās dzīves nebūšanu dēļ. Tiklīdz man bija smagi, vārdi “es negribu dzīvot” kliegšus ielauzās manā apziņā, kļūstot par smagumu tieši tad, kad man visvairāk bija vajadzīga palīdzība... Ak kungs, cik grūti ir sadzīvot ar to, pēc kā patiesībā nemaz netiecos, ko neesmu izvēlējies, – tas it kā ir ieplūdināts manī...”

 

Es atcerējos sevi kā meitenīti. Man bija kādi četri gadi. Pēc ilgas prombūtnes atbrauca tētis. Man gribējās kaut kā pievērst viņa uzmanību, iepatikties viņam. Viņš sēdēja tik tāls, neievērodams mani, acīmredzot bija piedzēries. Es sāku viņa priekšā dejot, kā biju mācīta bērnudārzā. Kad es viņam pietuvojos, viņš pacēla galvu, paskatījās uz mani un nolamājās. Mani pārņēma ļoti liels rūgtums.”

Individuālajā darbā ar sievieti es vērsu viņas uzmanību uz to, ka viņas problēma ar vīriešiem un šķiršanās ar vīru ir tieši saistīta ar viņas nemainīgo pārliecību, ka sieviete, kas cenšas iepatikties vīrietim, ir prostitūta.

 

Es cītīgi elpoju mūzikas ritmā, šauboties, vai visu daru pareizi. Vienā brīdī man viss kļuva vienaldzīgs... Es nejutu locekļus, pa ķermeni sāka virzīties enerģijas plūsmas. Šķita, ka tās attīra visu manu ķermeni. Es jutos možs un atpūties.”

 

Es esmu greizsirdīgs un smagi pārdzīvoju sievas komandējumus un viņas vēlo aizkavēšanos darbā. Man ir stāstīts, ka tad, kad es piedzimu, mātēm pienācās ļoti īss bērna kopšanas atvaļinājums, nebija neviena, kas varētu palikt ar mani... Elpojot es atcerējos, kā centos aiz kājas satvert māti, kas devās uz darbu, atstādama mani vienu. Man ļoti bija vajadzīga mamma, viņas uzmanība un mīlestība, viņas prombūtne bija draudi man, man bija ļoti bail un ļoti slikti. Es sapratu, ka manu greizsirdību, par ko es sevi vienmēr lamāju, saucot sevi par egoistu un neirastēniķi, ir radījusi manas bērnības situācija. Es saskatu sievā māti. Viņas prombūtne rada draudus un diskomfortu; jūtas, kas manī rodas, atgādina tās, ko pārdzīvoju agrā bērnībā.”

Vladislavs Ķenga

Transpersonālāis psihologs, transpersonālās psiholoģijas un holotropas elpošanas apmācības programas vadītajs, Starptautiskās transpersonālās psiholoģijas un psihoterapetiskā asociācijas „Saule” prezidents.

http://vladkenga.org/, http://saule.su/.

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_flowers-2562079_1280
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

4683
13. augustā, 2017
Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3625
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5104
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

254
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

590
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1944
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

382
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1596
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1559
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1246
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

594
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1758
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1520
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

726
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1723
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

849
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1628
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2114
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1427
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1708
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1683
15. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1571
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1678
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2229
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2266
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1963
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2039
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2402
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2440
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2798
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2592
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3135
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3158
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3299
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2900
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2984
9. janvārī, 2017