Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_527980_299484156787064_153721198030028_730887_106146655_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Nosacītība (Ošo. Grāmata par bērniem)

Vai bērnam nav tikpat daudz tiesību uz privātumu un brīvību no vecāku važām, cik pašiem vecākiem? Tā ir viena no nozīmīgākajām mūsdienās sastopamajām cilvēces problēmām. Nākotne ir atkarīga no tā, kā mēs šo problēmu atrisināsim. Ar šādu problēmu vēl nekad neesam saskārušies. Pirmo reizi cilvēks ir kļuvis pieaudzis, zināmā mērā viņš ir kļuvis daudz nobriedušāks. Kļūstot nobriedušākam, cilvēkam nākas saskarties ar jaunām problēmām.

Pamazām piedzīvojot izaugsmi, cilvēks sāk ievērot, ka pastāv dažāda veida verdzība. Tikai nesen Rietumu pasaulē cilvēki ir atklājuši, ka bērni ir lielā verdzībā. Tā vēl nekad nav tikusi uzskatīta par problēmu, tas vēl nekad nav ticis pieminēts pasaules svētajos rakstos. Kuram gan varētu ienākt prātā, ka bērns var būt vergs? Būt savu vecāku vergam? Vecāku vergam, kuri viņu mīl, kuri upurē sevi bērna labā? Kādreiz tas liktos kaut kas pavisam absurds, pilnīgas muļķības. Bet mūsdienās, attīstoties psiholoģijai, kas spējīga iedziļināties cilvēka prātā un tā izpausmē, ir kļuvis pavisam skaidrs, ka bērns ir visvairāk ekspluatētais cilvēks. Neviens nav ticis ekspluatēts tik ļoti kā bērns. Bērns tiek ekspluatēts mīlestības aizsegā.

Es nesaku, ka vecāki nojauš, ka viņi ekspluatē savu bērnu, ka viņi bērnam uzspiež verdzības zīmogu, ka tie posta bērnu, ka viņi savu mazuli padara par muļķi, nesaprātīgu personu, ka visi viņu centieni bērnu padarīt par hinduistu, musulmani, kristieti, budistu - ir necilvēciski. Vecāki to nenojauš, bet lietas būtība no tā nemainās. Bērns tiek pakļauts, viņš ir bezspēcīgs, jo ir atkarīgs no vecākiem. Viņš nevar dumpoties, aizbēgt un pasargāt sevi. Viņš ir gluži neaizsargāts, tādēļ viņu var pavisam viegli ekspluatēt.

Vecāku diktatūra, viņu centieni bērnu pielāgot saviem uzskatiem ir pasaulē vislielākais verdzības paraugs. Tas ir pilnībā jāiznīdē, tikai tad cilvēce pirmo reizi mūžā spēs būt pavisam un patiesi brīva, jo bērns ir visas cilvēces ciltstēvs. Ja bērns ir izaudzināts nepareizi, tad visa cilvēce var aiziet maldu ceļus. Bērns ir kā sēkla. Ja sēklu saindē un samaitā, kaut ar labiem nodomiem, sapnis par brīvu cilvēku nekad nepiepildīsies.

Tas, ko tu uzskati par individualitāti, patiesībā ir tikai un vienīgi personība. Tas ir kaut kas, ko tevī, tavā dabā iestrādā vecāki, sabiedrība, mācītājs, politiķi, pedagogi. Pedagogi, no bērnudārza audzinātājām līdz universitātes pasniedzējiem, strādā personīgu interešu vadīti, dažādu varas iestāžu instruēti. Viņu vienīgais mērķis ir izpostīt, sakropļot katra bērna būtību tā, lai viņš pielāgotos sabiedrībai.

Sabiedrībā valda bailes. Sabiedrība baidās - ja bērns jau sākotnēji netiek pielāgots, viņš būs tik saprātīgs, tik modrs un zinošs, ka viņš pretosies visam šim uzspiestajam sabiedrības modelim. Nevienam nepatīk dumpinieki, visiem ir vajadzīgi paklausīgi cilvēki.

Vecākiem tīk paklausīgi bērni. Atcerieties – paklausīgi bērni vienmēr ir visdumjākie bērni. Dumpinieki ir gudrākie bērni, bet viņus nerespektē un nemīl. Skolotājiem viņi nepatīk, viņus nepieņem sabiedrība, tos nosoda. Vai nu viņiem ir jāatrod kompromiss ar sabiedrību, vai arī viņiem ir jādzīvo ar vainas sajūtu. Viņi, protams, jutīs, ka nav labi bērni saviem vecākiem, ka viņi viņus nedara laimīgus.

Der atcerēties, ka Jēzus vecāki nebija ar viņu apmierināti, arī Gautama Budas vecāki nebija gandarīti par Budu. Tik nesaprātīgi, tik dumpinieciski! Kā gan viņu vecāki varēja par viņiem priecāties?

Katrs bērns ir piedzimis ar tik lielām iespējām un potenciālu, ka, atļaujot un palīdzot attīstīt viņa individualitāti bez jebkādiem apkārtējo radītiem šķēršļiem, mūsu pasaule būs skaista, mums būs neskaitāmi ģēniji. Ģēniji ir liels retums, tas nav tādēļ, ka ģēniji piedzimst visai retos gadījumos. Ir tik maz ģēniju, jo ir visai grūti izbēgt no pielāgošanās procesa sabiedrībai. Tikai retos gadījumos bērnam izdodas to apiet.

Katru bērnu ietekmē viņa vecāki, apkārtējā sabiedrība, skolotāji, mācītāji, savtīgas intereses. Bērns tiek apņemts ar neskaitāmiem pielāgošanas slāņiem. Viņā tiek iedēstīta konkrēta reliģiskā ideoloģija. Viņam nav izvēles. Līdzko kādam kaut kas tiek uzspiests ar varu, cilvēks tiek kropļots, tiek iznīcinātas viņa prāta spējas, viņam netiek dota izvēles iespēja, viņa prātam nav iespējama intelektuālā attīstība. Ar to visu tiek panākts, ka cilvēks darbosies mehāniski, gluži kā robots. Viņš būs kristietis, bet viņš tāds nebūs pēc brīvas gribas. Kas tu esi par kristieti, ja tāds neesi pēc brīvas gribas? Tie daži cilvēki, kas sekoja Jēzum, bija drosmīgi cilvēki. Viņi bija vienīgie īstenie kristieši. Viņi riskēja ar savām dzīvībām, viņi vērsās pret pastāvošo kārtību, viņi dzīvoja bīstamas dzīves, viņi bija gatavi doties nāvē, bet viņi nebija gatavi kompromisiem.

Tie daži cilvēki, kas sekoja Gautamam Budam, bija īsteni budisma piekritēji, bet mūsdienu pasaulē ir miljoniem kristiešu un miljoniem budisma piekritēju, viņi visi ir viltvārži un neīsti. Viņi tādi ir, jo viņiem šī ticība ir uzspiesta. Viņos tiek iedēstīta konkrēta ideoloģija, pēc tam - konkrēta politiskā ideoloģija. Viņiem ir iegalvots, ka tie ir indieši, ka viņi ir irāņi, ka viņi ir ķīnieši, ka viņi ir vācieši. Viņiem ir uzspiesta noteikta nacionālā piederība. Cilvēce un pasaule ir vienotas. Bet politiķi negrib, ka tās ir vienotas. Ja pasaule ir vienota, tad politiķiem ar visu savu politiku nāksies pazust. Kur tad lai visi šie prezidenti un premjerministri dodas? Viņi spēj pastāvēt tikai tad, ja visa pasaule ir sašķelta.

Reliģija ir vienota, bet kas tad notiks ar poļu pāvestu, visiem šiem reliģiju sludinātājiem, ar Ajatolu Homeinī? Kas notiks ar visiem šiem cilvēkiem? Viņi spēj eksistēt tikai tad, ja pastāv daudzas reliģijas, baznīcas, kulti un ticības.

Kopumā pasaulē pastāv trīs simti reliģiju un vismaz trīs tūkstoši no šīm reliģijām ir radušās sektas. Tas dod iespēju eksistēt visiem šiem daudzajiem priesteriem, bīskapiem, arhibīskapiem, virspriesteriem, šankarām. Bet šī iespēja drīz zudīs.

Un es pavisam droši varu apgalvot, ka reliģiskums ir kaut kas pavisam atšķirīgs. Tam nav nekāda sakara ar Bībeli, vēdām, Gītu. Reliģiskums attiecināms uz mīlošu sirdi, saprātīgu cilvēku. Tas saistās ar modrību un meditatīvismu, bet tas kaitē savtīgām interesēm.

Tādēļ vecāki, kas pieder noteiktai sabiedrībai, tautai, baznīcai, konfesijai, ir spiesti bērniem uzspiest savas idejas. Pats dīvainākais ir tas, ka bērni ir daudz gudrāki par saviem vecākiem, jo vecāki dzīvo pagātnē, bet bērni – nākotnei. Vecāki jau ir pielāgoti, noslāņoti, ievākoti. Viņu spoguļi ir noklāti ar tik lielu putekļu kārtu, ka tie nespēj neko redzēt cauri. Šie cilvēki ir akli.

Tikai aklie var būt par hinduistiem, musulmaņiem, džainistiem vai kristiešiem. Redzīgs cilvēks ir tikai reliģiozs. Viņš neiet uz baznīcu, templi vai mošeju, viņš nepielūgs dažādus muļķīgus tēlus, visādus dievus, un nebūs māņticīgs. To visu dara vecāki. Bērnam piedzimstot, viņš ir kā balta lapa, kā tabula rasa, kurā nekas nav ierakstīts. Tas ir viņa skaistums. Viņa spogulis nav klāts ar putekļu kārtu. Viņš tam var skaidri redzēt cauri. (...)

...Māte: „Džimij, tu nokriti un saplēsi savas jaunās bikses!?”

Džimijs: „Jā, mammu, man nebija laika tās novilkt.”

Ikviens bērns jau piedzimstot ir gudrs, skaidrs un tīrs, bet  mēs viņā sagrūžam dažādas blēņas. Viņam ir daudz vairāk tiesību nekā viņa vecākiem, jo viņš ir savas dzīves sākumā. Vecākiem jau ir uzkrauta katram sava nasta, viņi ir izkropļoti, viņiem ir jābalstās uz kruķiem. Viņam ir tiesības būt sev pašam. Viņam ir vajadzīgs privātums, bet vecāki viņam neatļauj nekādu privātumu, viņi ļoti baidās, ka bērnam varētu būt jebkāds privātums. Viņi nepārtraukti bāž degunu bērna darīšanās. Viņi grib, lai viņiem par visu būtu teikšana.

Bērnam ir nepieciešams privātums, jo viss skaistais attīstās, esot saskaņā ar sevi. To der atcerēties, tas ir vissvarīgākais dzīves likums. Saknes aug zem zemes, ja tās izceļ virs zemes, tās palēnām iznīkst. Tām ir vajadzīgs privātums, pilnīga vientulība. Bērns mātes klēpī aug pilnīgā tumsā, pavisam viens. Ja šis bērns tiks iznests gaismā starp cilvēkiem, viņš mirs. Viņam ir nepieciešami deviņi mēneši pilnīgas vientulības. Visam, kam vajadzīga attīstība, ir nepieciešama pilnīga vientulība. Pieaugušam cilvēkam nav vajadzīga vientulība, jo viņš jau ir pieaudzis, bet bērnam ir nepieciešami vientulības brīži. Bet viņš ne uz brītiņu netiek atstāts viens.

Vecāki ļoti uztraucas, redzot, ka bērna nav viņu tuvumā vai viņš ir viens. Viņi uzreiz uztraucas. Viņi baidās, jo, bērns, paliekot viens, sāks attīstīt savu individualitāti. Vecāki cenšas bērnu ierobežot, tā viņi varēs viņu pieskatīt, jo pieskatīšana neļaus attīstīties bērna individualitātei. Šī pieskatīšana bērnu ierobežo, pārklāj viņu ar personību.

Personība nav nekas cits kā maska. Vārds “personība” cēlies no skaista latīņu valodas vārda “persona”, kas nozīmē “maska”. Antīkajās grieķu drāmās aktieri izmantoja maskas. “Sona” nozīmē skaņa, bet “per” – caur. Aktieri runāja caur masku, jo sejas bija aizklātas ar masku, tā, lai nebūtu redzamas viņu īstās sejas, dzirdamas bija vienīgi viņu balsis. Tādēļ arī maska tika saukta par “persona”, jo skaņa bija dzirdama caur masku, un no vārda “persona” ir cēlies vārds “personība”.

Bērnam nepārtraukti ir jābūt modram, jo viņu novēro. Tu to pats vari pārbaudīt, piemēram, ejot vannā, tu esi pavisam cits cilvēks – vannasistabā tu vari novilkt savu masku. Pat pieaugušie, kas ikdienas dzīvē ir ļoti nopietni cilvēki, vannasistabā sāk dungot, dziedāt. Pat pieaugušie vannasistabā pie spoguļa šķoba seju. Viņi ir pavisam vieni, viņi ir pavisam pārliecināti, ka durvis ir aizslēgtas. Bet, ja viņi pēkšņi pamana, ka kāds lūr caur atslēgas caurumu, viņi uzreiz pārvēršas. Viņi atkal kļūst nopietni, viņi vairs nedziedās, nešķobīsies pie spoguļa, viņi sāks uzvesties tā, kā ir pieņemts uzvesties. Tā ir personība – cilvēks atkal ir uzvilcis masku.

Bērnam ir nepieciešams ļoti liels privātums, cik vien liels iespējams, maksimāls privātums, lai viņš netraucēti spētu attīstīt savu individualitāti. Bet mēs nepārtraukti ļaunprātīgi ielaužamies bērna privātajā teritorijā. Vecāki nepārtraukti vaicā: „Ko tu dari? Par ko tu domā?” Viņiem pat jāzina, par ko bērns domā. Viņi pat grib ielūkoties bērna prātā.

Tālajos Austrumos ir pāris cilšu, kur bērnam katru rītu saviem vecākiem ir jāizstāsta naktī nosapņotais, jo pat sapņu valstībā viņu nevar atstāt vienu. Viņš var sapņot nepareizus sapņus, domāt par lietām, par kurām viņam nevajadzētu domāt. Bērnam vecākiem par visu ir jāatskaitās. Šis rituāls, kad bērnam vecākiem jāatstāsta sapnī redzētais, notiek īsi pirms brokastīm. Psihoanalīze Rietumu pasaulē ir attīstījusies tikai nesen, bet Austrumu pasaulē, Tālo Austrumu ciltīs vecāki to ir praktizējuši jau tūkstošiem gadu. Protams, nabaga bērns neko nezina par simbolismu, tādēļ viņš vecākiem izstāsta pilnīgi visu, ko sapņojis. Viņš nezina sapņa tulkojumu, to zina tikai vecāki. Bet tas jau ir par traku. Tā ir ielaušanās svešā teritorijā, tas ir necilvēciski.

Tikai tāpēc, ka bērns ir atkarīgs no tevis gatavotā ēdiena, pirktajām drēbēm, sniegtās pajumtes, domā, ka tev ir tiesības to darīt? Piemēram, ja bērns stāsta, ka sapnī viņš ir lidojis, vecāki tūlīt pat domā, ka tas ir seksuāls sapnis. Tādēļ viņi vēl vairāk centīsies kontrolēt bērna uzvedību un viņu disciplinēt. Viņi no rīta liks bērnam iet aukstā dušā. Viņi bērnam mācīs vairāk par celibātu. Ja viņš to neievēros, viņam klāsies slikti, ja viņš domās par kaut ko seksuālu, viņš zaudēs savu saprātīgumu, muļķības aizmiglos tam prātu.

Bērnam ir vajadzīga pilnīga vientulība. Vecākiem vajadzētu bērnam tikai palīdzēt, nevis iejaukties. Viņam jāļauj vai nu kaut ko darīt vai nedarīt, ja viņš to nevēlas. Vecākiem jāuztraucas vienīgi par to, ka bērns sev vai kādam citam nenodara ko sliktu, un tas ir arī viss. Ja viņi iejaucas un uztraucas vairāk, tas jau ir slikti.

(...) 

Bērnam ir jāpalīdz tā, lai viņš spētu uzdot jautājumu, un vecāki atbildētu tikai uz tiem bērna uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem viņi zina atbildes. Un dažkārt pat, ja viņi zina atbildes, viņiem būtu jāsaka tas pats, ko reiz Buda teica saviem mācekļiem: „Neticiet tam, ko saku! Tā ir manis gūtā pieredze, bet brīdī, kad jums par to stāstu, tā jau ir nepareiza, jo tā nav jūsu gūtā pieredze. Klausieties manī, bet neticiet tam, ko saku. Eksperimentējiet, iztaujājiet, meklējiet. Ja vien tās nav tevis paša zināšanas, no tām nav nekādas jēgas, tās ir bīstamas. Zināšanas, kas ir aizgūtas, ir kavēklis.”

Bet vecāki bērnu mēģina visam pielāgot. Bērnam šī pielāgošana nav vajadzīga, viņam nav vajadzīgs norādīt virzienu, kurā doties. Viņam jāpalīdz būt sev pašam, viņš ir jāatbalsta, jālolo, jāpadara stiprāks. Patiess tēvs, patiesa māte, patiesi vecāki bērnam būs īsta svētība. Bērns spēs just vecāku atbalstu, lai viņš varētu sevi attīstīt, lai viņš nostabilizētos, centrētos, lai varētu sākt sevi mīlēt, nevis justies par kaut ko vainīgs, lai viņš spētu sevi cienīt.

Atceries, ja cilvēks sevi nemīl, viņš nespēs mīlēt nevienu citu, ja bērns sevi neciena, viņš nespēs cienīt apkārtējos. Tava mīlestība tad ir neīsta, viltota, nepatiesa. Ja tu necieni sevi, kā gan tu spēsi cienīt citus? Ja vien tevī nedzims mīlestība pret sevi, tu to nespēsi sniegt apkārtējiem. Tev sevī jāiededz mīlestības liesma pašam pret sevi, tikai tad tās siltums spēs sasildīt citus.

...Kāds polis brauca pa lauku ceļu, un viņam saplīsa mašīna. Polim, labojot mašīnu, pie viņa pienāca kāds mazs puika un jautāja: „Kas tas ir?”

„Tas ir domkrats,”  atbildēja polis.

„Manam tētim tādi ir veseli divi,” sacīja puika.

„Un kas ir tas?” pēc minūtes prasīja puika.

„Tā ir kabatas baterija,” bilda vīrs.

„ Manam tēvam  arī tādas ir, veselas divas. Un tur? Vai tā ir uzgriežņu atslēga?”

„Jā,” polis mazliet aizkaitināts attrauca.”

„Manam tēvam tādas ir divas,” noteica zēns.

Saruna tādā garā turpinājās kādu laiku. Visbeidzot mašīnas remontēšana tika pabeigta. Polis piecēlās un devās ceļmalā pačurāt. Polis čurājot, norādīja uz savu vīrišķo mantību un zēnam jautāja: „Vai tavam tēvam šie arī ir divi?”

„Protams, ka ne! Bet viņam tas ir divreiz garāks par tavējo!” atteica puika.

Bērni ir neiedomājami gudri, viņiem tikai ir jādod iespēja to pierādīt. Viņiem ir vajadzīgas iespējas, pareizais klimats, lai spētu augt. Ikviens bērns ir piedzimis ar potenciālu kļūt izglītotam, modram, bet mēs šo potenciālu iznīcinām.

Verdzība ir cilvēces vēsturē vislielākais posts. Neviena cita verdzība nav tik slikta kā bērna pakļaušana. Neviena cita verdzība nav tik ļoti izspiedusi pēdējo sulu no cilvēka kā bērna paverdzināšana. Cilvēces vissarežģītākais uzdevums būs atbrīvošanās no šīs bērna verdzināšanas.

Ja vien mēs sabiedrību nepadarīsim citādāku, ja vien nenotiks radikālas pārmaiņas un nepazudīs ģimene, dodot vietu komūnai, tas nebūs iespējams. Tiklīdz šis vecais ģimenes modelis pārvērtīsies par izmērā lielāku veidojumu, cilvēce atdzims no jauna. Ir vajadzīgs jauns cilvēks, kas atnesīs īstu paradīzi, ko pagātnē reiz cerējām sagaidīt citā dzīvē. Paradīze var būt šeit un tagad, bet tajā ir jāienes jauns bērns.

"Grāmata par bērnu: brīvība būt sev pašam". Ošo

Ošo grāmatas latviešu valodā: Izdevniecība "Sētava"

Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1149
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

828
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12157
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2121
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7563
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2044
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3594
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

219
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3519
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2260
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

6948
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1310
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3142
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6706
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17478
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2000
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6027
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3884
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2357
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1514
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

2404
11. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

446
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

900
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

776
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
904
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

791
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

789
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

942
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1260
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1440
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1477
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1357
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2238
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1759
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1600
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
504
9. janvārī, 2017