Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_527980_299484156787064_153721198030028_730887_106146655_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Nosacītība (Ošo. Grāmata par bērniem)

Vai bērnam nav tikpat daudz tiesību uz privātumu un brīvību no vecāku važām, cik pašiem vecākiem? Tā ir viena no nozīmīgākajām mūsdienās sastopamajām cilvēces problēmām. Nākotne ir atkarīga no tā, kā mēs šo problēmu atrisināsim. Ar šādu problēmu vēl nekad neesam saskārušies. Pirmo reizi cilvēks ir kļuvis pieaudzis, zināmā mērā viņš ir kļuvis daudz nobriedušāks. Kļūstot nobriedušākam, cilvēkam nākas saskarties ar jaunām problēmām.

Pamazām piedzīvojot izaugsmi, cilvēks sāk ievērot, ka pastāv dažāda veida verdzība. Tikai nesen Rietumu pasaulē cilvēki ir atklājuši, ka bērni ir lielā verdzībā. Tā vēl nekad nav tikusi uzskatīta par problēmu, tas vēl nekad nav ticis pieminēts pasaules svētajos rakstos. Kuram gan varētu ienākt prātā, ka bērns var būt vergs? Būt savu vecāku vergam? Vecāku vergam, kuri viņu mīl, kuri upurē sevi bērna labā? Kādreiz tas liktos kaut kas pavisam absurds, pilnīgas muļķības. Bet mūsdienās, attīstoties psiholoģijai, kas spējīga iedziļināties cilvēka prātā un tā izpausmē, ir kļuvis pavisam skaidrs, ka bērns ir visvairāk ekspluatētais cilvēks. Neviens nav ticis ekspluatēts tik ļoti kā bērns. Bērns tiek ekspluatēts mīlestības aizsegā.

Es nesaku, ka vecāki nojauš, ka viņi ekspluatē savu bērnu, ka viņi bērnam uzspiež verdzības zīmogu, ka tie posta bērnu, ka viņi savu mazuli padara par muļķi, nesaprātīgu personu, ka visi viņu centieni bērnu padarīt par hinduistu, musulmani, kristieti, budistu - ir necilvēciski. Vecāki to nenojauš, bet lietas būtība no tā nemainās. Bērns tiek pakļauts, viņš ir bezspēcīgs, jo ir atkarīgs no vecākiem. Viņš nevar dumpoties, aizbēgt un pasargāt sevi. Viņš ir gluži neaizsargāts, tādēļ viņu var pavisam viegli ekspluatēt.

Vecāku diktatūra, viņu centieni bērnu pielāgot saviem uzskatiem ir pasaulē vislielākais verdzības paraugs. Tas ir pilnībā jāiznīdē, tikai tad cilvēce pirmo reizi mūžā spēs būt pavisam un patiesi brīva, jo bērns ir visas cilvēces ciltstēvs. Ja bērns ir izaudzināts nepareizi, tad visa cilvēce var aiziet maldu ceļus. Bērns ir kā sēkla. Ja sēklu saindē un samaitā, kaut ar labiem nodomiem, sapnis par brīvu cilvēku nekad nepiepildīsies.

Tas, ko tu uzskati par individualitāti, patiesībā ir tikai un vienīgi personība. Tas ir kaut kas, ko tevī, tavā dabā iestrādā vecāki, sabiedrība, mācītājs, politiķi, pedagogi. Pedagogi, no bērnudārza audzinātājām līdz universitātes pasniedzējiem, strādā personīgu interešu vadīti, dažādu varas iestāžu instruēti. Viņu vienīgais mērķis ir izpostīt, sakropļot katra bērna būtību tā, lai viņš pielāgotos sabiedrībai.

Sabiedrībā valda bailes. Sabiedrība baidās - ja bērns jau sākotnēji netiek pielāgots, viņš būs tik saprātīgs, tik modrs un zinošs, ka viņš pretosies visam šim uzspiestajam sabiedrības modelim. Nevienam nepatīk dumpinieki, visiem ir vajadzīgi paklausīgi cilvēki.

Vecākiem tīk paklausīgi bērni. Atcerieties – paklausīgi bērni vienmēr ir visdumjākie bērni. Dumpinieki ir gudrākie bērni, bet viņus nerespektē un nemīl. Skolotājiem viņi nepatīk, viņus nepieņem sabiedrība, tos nosoda. Vai nu viņiem ir jāatrod kompromiss ar sabiedrību, vai arī viņiem ir jādzīvo ar vainas sajūtu. Viņi, protams, jutīs, ka nav labi bērni saviem vecākiem, ka viņi viņus nedara laimīgus.

Der atcerēties, ka Jēzus vecāki nebija ar viņu apmierināti, arī Gautama Budas vecāki nebija gandarīti par Budu. Tik nesaprātīgi, tik dumpinieciski! Kā gan viņu vecāki varēja par viņiem priecāties?

Katrs bērns ir piedzimis ar tik lielām iespējām un potenciālu, ka, atļaujot un palīdzot attīstīt viņa individualitāti bez jebkādiem apkārtējo radītiem šķēršļiem, mūsu pasaule būs skaista, mums būs neskaitāmi ģēniji. Ģēniji ir liels retums, tas nav tādēļ, ka ģēniji piedzimst visai retos gadījumos. Ir tik maz ģēniju, jo ir visai grūti izbēgt no pielāgošanās procesa sabiedrībai. Tikai retos gadījumos bērnam izdodas to apiet.

Katru bērnu ietekmē viņa vecāki, apkārtējā sabiedrība, skolotāji, mācītāji, savtīgas intereses. Bērns tiek apņemts ar neskaitāmiem pielāgošanas slāņiem. Viņā tiek iedēstīta konkrēta reliģiskā ideoloģija. Viņam nav izvēles. Līdzko kādam kaut kas tiek uzspiests ar varu, cilvēks tiek kropļots, tiek iznīcinātas viņa prāta spējas, viņam netiek dota izvēles iespēja, viņa prātam nav iespējama intelektuālā attīstība. Ar to visu tiek panākts, ka cilvēks darbosies mehāniski, gluži kā robots. Viņš būs kristietis, bet viņš tāds nebūs pēc brīvas gribas. Kas tu esi par kristieti, ja tāds neesi pēc brīvas gribas? Tie daži cilvēki, kas sekoja Jēzum, bija drosmīgi cilvēki. Viņi bija vienīgie īstenie kristieši. Viņi riskēja ar savām dzīvībām, viņi vērsās pret pastāvošo kārtību, viņi dzīvoja bīstamas dzīves, viņi bija gatavi doties nāvē, bet viņi nebija gatavi kompromisiem.

Tie daži cilvēki, kas sekoja Gautamam Budam, bija īsteni budisma piekritēji, bet mūsdienu pasaulē ir miljoniem kristiešu un miljoniem budisma piekritēju, viņi visi ir viltvārži un neīsti. Viņi tādi ir, jo viņiem šī ticība ir uzspiesta. Viņos tiek iedēstīta konkrēta ideoloģija, pēc tam - konkrēta politiskā ideoloģija. Viņiem ir iegalvots, ka tie ir indieši, ka viņi ir irāņi, ka viņi ir ķīnieši, ka viņi ir vācieši. Viņiem ir uzspiesta noteikta nacionālā piederība. Cilvēce un pasaule ir vienotas. Bet politiķi negrib, ka tās ir vienotas. Ja pasaule ir vienota, tad politiķiem ar visu savu politiku nāksies pazust. Kur tad lai visi šie prezidenti un premjerministri dodas? Viņi spēj pastāvēt tikai tad, ja visa pasaule ir sašķelta.

Reliģija ir vienota, bet kas tad notiks ar poļu pāvestu, visiem šiem reliģiju sludinātājiem, ar Ajatolu Homeinī? Kas notiks ar visiem šiem cilvēkiem? Viņi spēj eksistēt tikai tad, ja pastāv daudzas reliģijas, baznīcas, kulti un ticības.

Kopumā pasaulē pastāv trīs simti reliģiju un vismaz trīs tūkstoši no šīm reliģijām ir radušās sektas. Tas dod iespēju eksistēt visiem šiem daudzajiem priesteriem, bīskapiem, arhibīskapiem, virspriesteriem, šankarām. Bet šī iespēja drīz zudīs.

Un es pavisam droši varu apgalvot, ka reliģiskums ir kaut kas pavisam atšķirīgs. Tam nav nekāda sakara ar Bībeli, vēdām, Gītu. Reliģiskums attiecināms uz mīlošu sirdi, saprātīgu cilvēku. Tas saistās ar modrību un meditatīvismu, bet tas kaitē savtīgām interesēm.

Tādēļ vecāki, kas pieder noteiktai sabiedrībai, tautai, baznīcai, konfesijai, ir spiesti bērniem uzspiest savas idejas. Pats dīvainākais ir tas, ka bērni ir daudz gudrāki par saviem vecākiem, jo vecāki dzīvo pagātnē, bet bērni – nākotnei. Vecāki jau ir pielāgoti, noslāņoti, ievākoti. Viņu spoguļi ir noklāti ar tik lielu putekļu kārtu, ka tie nespēj neko redzēt cauri. Šie cilvēki ir akli.

Tikai aklie var būt par hinduistiem, musulmaņiem, džainistiem vai kristiešiem. Redzīgs cilvēks ir tikai reliģiozs. Viņš neiet uz baznīcu, templi vai mošeju, viņš nepielūgs dažādus muļķīgus tēlus, visādus dievus, un nebūs māņticīgs. To visu dara vecāki. Bērnam piedzimstot, viņš ir kā balta lapa, kā tabula rasa, kurā nekas nav ierakstīts. Tas ir viņa skaistums. Viņa spogulis nav klāts ar putekļu kārtu. Viņš tam var skaidri redzēt cauri. (...)

...Māte: „Džimij, tu nokriti un saplēsi savas jaunās bikses!?”

Džimijs: „Jā, mammu, man nebija laika tās novilkt.”

Ikviens bērns jau piedzimstot ir gudrs, skaidrs un tīrs, bet  mēs viņā sagrūžam dažādas blēņas. Viņam ir daudz vairāk tiesību nekā viņa vecākiem, jo viņš ir savas dzīves sākumā. Vecākiem jau ir uzkrauta katram sava nasta, viņi ir izkropļoti, viņiem ir jābalstās uz kruķiem. Viņam ir tiesības būt sev pašam. Viņam ir vajadzīgs privātums, bet vecāki viņam neatļauj nekādu privātumu, viņi ļoti baidās, ka bērnam varētu būt jebkāds privātums. Viņi nepārtraukti bāž degunu bērna darīšanās. Viņi grib, lai viņiem par visu būtu teikšana.

Bērnam ir nepieciešams privātums, jo viss skaistais attīstās, esot saskaņā ar sevi. To der atcerēties, tas ir vissvarīgākais dzīves likums. Saknes aug zem zemes, ja tās izceļ virs zemes, tās palēnām iznīkst. Tām ir vajadzīgs privātums, pilnīga vientulība. Bērns mātes klēpī aug pilnīgā tumsā, pavisam viens. Ja šis bērns tiks iznests gaismā starp cilvēkiem, viņš mirs. Viņam ir nepieciešami deviņi mēneši pilnīgas vientulības. Visam, kam vajadzīga attīstība, ir nepieciešama pilnīga vientulība. Pieaugušam cilvēkam nav vajadzīga vientulība, jo viņš jau ir pieaudzis, bet bērnam ir nepieciešami vientulības brīži. Bet viņš ne uz brītiņu netiek atstāts viens.

Vecāki ļoti uztraucas, redzot, ka bērna nav viņu tuvumā vai viņš ir viens. Viņi uzreiz uztraucas. Viņi baidās, jo, bērns, paliekot viens, sāks attīstīt savu individualitāti. Vecāki cenšas bērnu ierobežot, tā viņi varēs viņu pieskatīt, jo pieskatīšana neļaus attīstīties bērna individualitātei. Šī pieskatīšana bērnu ierobežo, pārklāj viņu ar personību.

Personība nav nekas cits kā maska. Vārds “personība” cēlies no skaista latīņu valodas vārda “persona”, kas nozīmē “maska”. Antīkajās grieķu drāmās aktieri izmantoja maskas. “Sona” nozīmē skaņa, bet “per” – caur. Aktieri runāja caur masku, jo sejas bija aizklātas ar masku, tā, lai nebūtu redzamas viņu īstās sejas, dzirdamas bija vienīgi viņu balsis. Tādēļ arī maska tika saukta par “persona”, jo skaņa bija dzirdama caur masku, un no vārda “persona” ir cēlies vārds “personība”.

Bērnam nepārtraukti ir jābūt modram, jo viņu novēro. Tu to pats vari pārbaudīt, piemēram, ejot vannā, tu esi pavisam cits cilvēks – vannasistabā tu vari novilkt savu masku. Pat pieaugušie, kas ikdienas dzīvē ir ļoti nopietni cilvēki, vannasistabā sāk dungot, dziedāt. Pat pieaugušie vannasistabā pie spoguļa šķoba seju. Viņi ir pavisam vieni, viņi ir pavisam pārliecināti, ka durvis ir aizslēgtas. Bet, ja viņi pēkšņi pamana, ka kāds lūr caur atslēgas caurumu, viņi uzreiz pārvēršas. Viņi atkal kļūst nopietni, viņi vairs nedziedās, nešķobīsies pie spoguļa, viņi sāks uzvesties tā, kā ir pieņemts uzvesties. Tā ir personība – cilvēks atkal ir uzvilcis masku.

Bērnam ir nepieciešams ļoti liels privātums, cik vien liels iespējams, maksimāls privātums, lai viņš netraucēti spētu attīstīt savu individualitāti. Bet mēs nepārtraukti ļaunprātīgi ielaužamies bērna privātajā teritorijā. Vecāki nepārtraukti vaicā: „Ko tu dari? Par ko tu domā?” Viņiem pat jāzina, par ko bērns domā. Viņi pat grib ielūkoties bērna prātā.

Tālajos Austrumos ir pāris cilšu, kur bērnam katru rītu saviem vecākiem ir jāizstāsta naktī nosapņotais, jo pat sapņu valstībā viņu nevar atstāt vienu. Viņš var sapņot nepareizus sapņus, domāt par lietām, par kurām viņam nevajadzētu domāt. Bērnam vecākiem par visu ir jāatskaitās. Šis rituāls, kad bērnam vecākiem jāatstāsta sapnī redzētais, notiek īsi pirms brokastīm. Psihoanalīze Rietumu pasaulē ir attīstījusies tikai nesen, bet Austrumu pasaulē, Tālo Austrumu ciltīs vecāki to ir praktizējuši jau tūkstošiem gadu. Protams, nabaga bērns neko nezina par simbolismu, tādēļ viņš vecākiem izstāsta pilnīgi visu, ko sapņojis. Viņš nezina sapņa tulkojumu, to zina tikai vecāki. Bet tas jau ir par traku. Tā ir ielaušanās svešā teritorijā, tas ir necilvēciski.

Tikai tāpēc, ka bērns ir atkarīgs no tevis gatavotā ēdiena, pirktajām drēbēm, sniegtās pajumtes, domā, ka tev ir tiesības to darīt? Piemēram, ja bērns stāsta, ka sapnī viņš ir lidojis, vecāki tūlīt pat domā, ka tas ir seksuāls sapnis. Tādēļ viņi vēl vairāk centīsies kontrolēt bērna uzvedību un viņu disciplinēt. Viņi no rīta liks bērnam iet aukstā dušā. Viņi bērnam mācīs vairāk par celibātu. Ja viņš to neievēros, viņam klāsies slikti, ja viņš domās par kaut ko seksuālu, viņš zaudēs savu saprātīgumu, muļķības aizmiglos tam prātu.

Bērnam ir vajadzīga pilnīga vientulība. Vecākiem vajadzētu bērnam tikai palīdzēt, nevis iejaukties. Viņam jāļauj vai nu kaut ko darīt vai nedarīt, ja viņš to nevēlas. Vecākiem jāuztraucas vienīgi par to, ka bērns sev vai kādam citam nenodara ko sliktu, un tas ir arī viss. Ja viņi iejaucas un uztraucas vairāk, tas jau ir slikti.

(...) 

Bērnam ir jāpalīdz tā, lai viņš spētu uzdot jautājumu, un vecāki atbildētu tikai uz tiem bērna uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem viņi zina atbildes. Un dažkārt pat, ja viņi zina atbildes, viņiem būtu jāsaka tas pats, ko reiz Buda teica saviem mācekļiem: „Neticiet tam, ko saku! Tā ir manis gūtā pieredze, bet brīdī, kad jums par to stāstu, tā jau ir nepareiza, jo tā nav jūsu gūtā pieredze. Klausieties manī, bet neticiet tam, ko saku. Eksperimentējiet, iztaujājiet, meklējiet. Ja vien tās nav tevis paša zināšanas, no tām nav nekādas jēgas, tās ir bīstamas. Zināšanas, kas ir aizgūtas, ir kavēklis.”

Bet vecāki bērnu mēģina visam pielāgot. Bērnam šī pielāgošana nav vajadzīga, viņam nav vajadzīgs norādīt virzienu, kurā doties. Viņam jāpalīdz būt sev pašam, viņš ir jāatbalsta, jālolo, jāpadara stiprāks. Patiess tēvs, patiesa māte, patiesi vecāki bērnam būs īsta svētība. Bērns spēs just vecāku atbalstu, lai viņš varētu sevi attīstīt, lai viņš nostabilizētos, centrētos, lai varētu sākt sevi mīlēt, nevis justies par kaut ko vainīgs, lai viņš spētu sevi cienīt.

Atceries, ja cilvēks sevi nemīl, viņš nespēs mīlēt nevienu citu, ja bērns sevi neciena, viņš nespēs cienīt apkārtējos. Tava mīlestība tad ir neīsta, viltota, nepatiesa. Ja tu necieni sevi, kā gan tu spēsi cienīt citus? Ja vien tevī nedzims mīlestība pret sevi, tu to nespēsi sniegt apkārtējiem. Tev sevī jāiededz mīlestības liesma pašam pret sevi, tikai tad tās siltums spēs sasildīt citus.

...Kāds polis brauca pa lauku ceļu, un viņam saplīsa mašīna. Polim, labojot mašīnu, pie viņa pienāca kāds mazs puika un jautāja: „Kas tas ir?”

„Tas ir domkrats,”  atbildēja polis.

„Manam tētim tādi ir veseli divi,” sacīja puika.

„Un kas ir tas?” pēc minūtes prasīja puika.

„Tā ir kabatas baterija,” bilda vīrs.

„ Manam tēvam  arī tādas ir, veselas divas. Un tur? Vai tā ir uzgriežņu atslēga?”

„Jā,” polis mazliet aizkaitināts attrauca.”

„Manam tēvam tādas ir divas,” noteica zēns.

Saruna tādā garā turpinājās kādu laiku. Visbeidzot mašīnas remontēšana tika pabeigta. Polis piecēlās un devās ceļmalā pačurāt. Polis čurājot, norādīja uz savu vīrišķo mantību un zēnam jautāja: „Vai tavam tēvam šie arī ir divi?”

„Protams, ka ne! Bet viņam tas ir divreiz garāks par tavējo!” atteica puika.

Bērni ir neiedomājami gudri, viņiem tikai ir jādod iespēja to pierādīt. Viņiem ir vajadzīgas iespējas, pareizais klimats, lai spētu augt. Ikviens bērns ir piedzimis ar potenciālu kļūt izglītotam, modram, bet mēs šo potenciālu iznīcinām.

Verdzība ir cilvēces vēsturē vislielākais posts. Neviena cita verdzība nav tik slikta kā bērna pakļaušana. Neviena cita verdzība nav tik ļoti izspiedusi pēdējo sulu no cilvēka kā bērna paverdzināšana. Cilvēces vissarežģītākais uzdevums būs atbrīvošanās no šīs bērna verdzināšanas.

Ja vien mēs sabiedrību nepadarīsim citādāku, ja vien nenotiks radikālas pārmaiņas un nepazudīs ģimene, dodot vietu komūnai, tas nebūs iespējams. Tiklīdz šis vecais ģimenes modelis pārvērtīsies par izmērā lielāku veidojumu, cilvēce atdzims no jauna. Ir vajadzīgs jauns cilvēks, kas atnesīs īstu paradīzi, ko pagātnē reiz cerējām sagaidīt citā dzīvē. Paradīze var būt šeit un tagad, bet tajā ir jāienes jauns bērns.

"Grāmata par bērnu: brīvība būt sev pašam". Ošo

Ošo grāmatas latviešu valodā: Izdevniecība "Sētava"

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3521
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5041
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

215
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

541
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1876
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

337
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1558
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1526
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1211
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

567
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1725
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1491
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

698
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1676
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

818
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1598
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2085
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1398
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1676
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1652
15. martā, 2018
Library_page_umbrella-1807513_1920
Meditācija

Ekharta Tolles domu graudi

Iedvesmojoši Ekharta Tolles domu graudi grāmatā “Tagadnes spēks mīlestībā un dzīvē” (The Power Of Now in Both Love and Life)   1. Lai i...

2270
2. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1543
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1637
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2181
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2221
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1921
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

1998
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2363
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2398
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2757
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2556
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3096
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3118
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3259
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2864
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2944
9. janvārī, 2017