Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_427241_486024388077119_1549878840_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Par emocijam. Ekharts Tolle

Prāts — manis lietotajā nozīmē — ir ne tikai domas. Tas ietver sevī arī emocijas un jebkurus citus mentālos vai emocionālos reaģēšanas modeļus. Emocijas rodas tur, kur satiekas prāts un ķermenis. Tā ir ķermeņa reakcija uz prātu jeb — prāta atspulgs ķermenī. Piemēram, agresīva vai naidīga doma liks ķermenī parādīties tai enerģijai, ko saucam par dusmām. Ķermenis sagatavojas cīņai. Doma, ka esat apdraudēts, vienalga, fiziski vai psiholoģiski, liek ķermenim sarauties, un tā ir baiļu fiziskā puse. Pētījumos ir pierādīts, ka spēcīgas emocijas izraisa pārmaiņas pat ķermeņa bioķīmijā. Šīs bioķīmiskās izmaiņas ataino emociju fizisko jeb materiālo aspektu. Protams, jūs ne vienmēr apzināties visus savu domu modeļus, un bieži tikai ar savu emociju novērošanas palīdzību ir iespējams sākt tos apzināties.

Jūs sakāt, ka emocijas ir prāta atspulgs ķermenī. Taču dažreiz starp tiem rodas konflikts: prāts saka "nē", savukārt emocijas — "jā", vai otrādi.

Ja vēlaties patiešām iepazīt prātu, ķermenis vienmēr sniegs patiesu tā atspoguļojumu, tāpēc vērojiet savas emocijas, jeb drīzāk — sajūtiet tās savā ķermenī. Ja starp prātu un emocijām radies konflikts, domas būs tās, kas melo, bet emocijas paudīs patiesību. Nevis augstāko patiesību par cilvēka Esamību, bet gan relatīvo patiesību par prāta stāvokli šajā brīdī. Konflikts starp virspusējām domām un neapzinātiem garīgajiem procesiem ir bieži novērojama lieta. Jūs varbūt vēl nespējat ienest apziņā savas neapzinātās prāta darbības domu formā, taču tās vienmēr atspoguļojas jūsu ķermenī kā emocijas, un to gan jūs varat pamanīt.

Vērot emocijas šādā veidā ir būtībā tas pats, kas klausīties vai vērot savas domas; to es aprakstīju jau iepriekš. Vienīgā atšķirība ir tā, ka doma mīt prātā, savukārt emocijas ir spēcīga fiziska sastāvdaļa un tāpēc galvenokārt tiek sajustas ķermenī. Varat ļaut emocijām tur būt, bet neatrasties to kontrolē. Vairs nebūdams emocijas, jūs esat vērotājs, novērojošā Tagadne. Šādi vingrinoties, viss, kas ir neapzināts, pamazām iznāks apziņas gaismā.

Tātad emociju novērošana ir tikpat nozīmīga kā domu vērošana? 

Jā. Lai tas kļūst par paradumu, jāpajautā: kas gan notiek manī šobrīd? Šis jautājums jūs uzvedīs uz pareizā ceļa. Taču neanalizējiet, vienkārši vērojiet. Koncentrējiet uzmanību uz iekšieni. Sajūtiet emocionālo enerģiju. Ja emociju nav, ielūkojieties dziļāk ķermeņa iekšējās enerģijas laukā. Tie ir vārti uz Esamību.

 

 ***

Pamatā visas emocijas ir atvasinājumi no vienas pirmatnējās, neizprotamās izjūtas, kas radusies, pazaudējot aiz vārdiem un formām esošo apziņu. Šīs izjūtas neizprotamās būtības dēļ ir grūti atrast vārdu, kas to precīzi raksturotu. "Bailes" ir tuvs apzīmējums, taču bez nepārtrauktās apdraudētības sajūtas šī izjūta iekļauj sevī arī dziļas atšķirtības un nepilnības sajūtu. Varbūt labāk būs lietot vārdu, kas ir tikpat nenosakāms kā šī pamatizjūta, un vienkārši sauksim to par "sāpēm". Viens no svarīgākajiem prāta uzdevumiem ir cīnīties pret tām un atbrīvoties no šīm emocionālajām sāpēm (kas arī ir viens no tā nepārtrauktās darbības iemesliem), taču vienīgais, ko iespējams šādā veidā iegūt, — īslaicīgi tās noslēpt. Patiesībā, jo cītīgāk prāts mēģina atbrīvoties no sāpēm, jo lielākas tās kļūst. Prāts nekad neatradīs risinājumu un arī neļaus jums to meklēt, jo pats ir būtiska problēmas sastāvdaļa. Iedomājieties, kas notiek, ja policijas priekšnieks mēģina atrast ļaunprātīgu dedzinātāju, bet patiesībā šis dedzinātājs ir pats Policijas priekšnieks. Jūs neatbrīvosieties no sāpēm, kamēr neatbrīvosieties no identificēšanās ar prātu, no ego. Tikai tad prāts tiks nogāzts no sava varenā troņa un Esamība atklāsies kā jūsu patiesā būtība. 

Taču kā tad ar pozitīvajām emocijām — tādām kā mīlestība un prieks? 

Tās nav atšķiramas no cilvēka dabiskā stāvokļa — iekšējās vienotības ar Esamību. Mīlestības un prieka mirkļi vai neilgie iekšēja miera brīži tiek piedzīvoti katru reizi, kad domu straumē rodas pārtraukums. Lielākajai daļai cilvēku šādi pārtraukumi rodas reti un tikai nejauši — brīžos, kad prāts tiek saukts par "mēmu", vai nu liela skaistuma, ārkārtējas fiziskās piepūles vai arī lielu briesmu rezultātā. Tad pēkšņi parādās iekšējs klusums. Un šajā klusumā ir tik tikko manāms, taču spēcīgs prieks; te ir mīlestība un miers.

Parasti šādi brīži ir neilgi, jo prāts steidzīgi atsāk savu trokšņaino darbību, ko saucam par domāšanu. Mīlestība, prieks un miers nespēj zelt un plaukt, kamēr neesat atbrīvojušies no prāta važām. Un es tās tomēr nesauktu par emocijām. Tās atrodas starp emocijām, taču daudz dziļākā līmenī. Tāpēc ir pilnībā jāapzinās savas emocijas un jāprot tās sajust, pirms spēsiet piedzīvot ari to, kas ir aiz  tām. Vārda "emocijas" burtiskais tulkojums ir "traucēklis". Šis vārds nāk no latīņu valodas vārda emovere, kas nozīmē "traucēt".

Mīlestība, prieks un miers ir dziļi Esamības stāvokļi, vai drīzāk — trīs aspekti iekšējai vienotībai ar Esamību. Kā tādiem tiem nav pretstatu. Tie rodas aiz prāta sfēras. Emocijas, kā daļa no dubultā prāta ir pakļautas pretstatu likumiem. No tā izriet, ka nevar būt labais bez ļaunā. Tāpēc neapskaidrotajā stāvoklī, kad identificējamies ar prātu, tas, ko maldīgi saucam par prieku, parasti ir tikai īslaicīga nemitīgi mainīgā sāpju un prieka cikla patīkamā puse. Šāds prieks vienmēr tiek iegūts no lietām ārpus cilvēka, taču patiess prieks rodas tikai iekšienē. Tā pati lieta, kas šodien jūs priecē; rīt jau sāpinās vai arī izzudīs — un tās trūkums atkal radīs sāpes. Un tas, kas bieži tiek uzskatīts par mīlestību, varbūt kādu laiku būs patīkams un aizraujošs, taču patiesībā ir tikai pieradums un pieķeršanās, ārkārtīgi nepilnīgs stāvoklis, kas vienā brīdī var pārvērsties ciešanās. Daudzas "mīlestības" attiecības pēc tam, kad sākotnējā eiforija ir pagājusi, patiesībā svārstās starp "mīlestību" un naidu, valdzinājumu un atsvešināšanos.

Īsta mīlestība neliek cilvēkam ciest. Kā gan tā to varētu? Tā pēkšņi nepārvēršas naidā, tāpat kā patiess prieks nepārvēršas sāpēs. Kā jau teicu, pat pirms apskaidrības sasniegšanas, pirms atbrīvošanās no prāta važām ir iespējams uz mirkli piedzīvot patiesu prieku, mīlestību vai dziļu iekšēju mieru, klusumu. Tie ir cilvēka patiesās būtības aspekti, ko parasti aizēno prāts. Pat "normālajās" pieraduma attiecībās var būt mirkļi, kad sajūtams kaut kas neviltots un patiess. Taču tie būs tikai īsi brīži, ko drīz atkal noslēps prāta iejaukšanās. Tad var likties, ka jums ir piederējis ķaut kas ļoti vērtīgs, kas nu pazaudēts, vai arī prāts var jūs pārliecināt, ka tā bijusi tikai ilūzija. Patiesībā tā nebija ilūzija un to nav iespējams pazaudēt. Tā ir daļa no cilvēka dabiskā stāvokļa, ko prāts var aizēnot, taču nekad nespēj  iznicināt. Pat tad, kad debesis ir tumšu makonu aizklātas, saule nav pazudusi. Tā vēl aizvien ir tur, aiz mākoņiem.

 

Fragmenti no Ekharta Tolle grāmatas "Tagadnes spēks".

Library_page_xolp0kceci_i3
Pašizziņas prakses

Kodo Savaki: Būt vienam veselumam ar visu Visumu

Parastam cilvēkam pāriet vēlme darīt kaut ko, ja neviens neskatās uz to, ko viņš dara. Ja kāds pievērš viņam uzmanību - viņš ir gatavs lē...

1040
14. novembrī, 2017
Library_page_6efa9540-0df5-11e7-9759-4d2712afe57f
Prāts & psiholoģija

Septiņi iemesli, lai pamestu savu komforta zonu

“Viss, ko jūs vēlaties, atrodas taipus bailēm”- Džeks Kenfilds   Iedomājieties - jūs pamostaties agri no rīta, izslēdzat skaļo modinātā...

3487
6. novembrī, 2017
Library_page_22894925_10210470810108037_1441053883_n
Ķermenis & veselība

Kā būt harmonijā ar savu ķermeni

Jo vairāk apziņas mēs novirzām mūsu ķermeņa iekšpusē, jo spožāku gaismu sākam izstarot. Jau daudzus gadsimtus cilvēki ir mēģinājuši sasn...

2404
29. oktobrī, 2017
Library_page_ltwiyv9qj9a
Prāts & psiholoģija

Tev esi tu pats - tu tiksi galā

Tas parādās, kad ap tevi notiekošais zaudē jēgu – no pārlieku liela noguruma, aizvainojuma, salauztas sirds, vai vilšanās tuvākajos; kad ...

2294
12. oktobrī, 2017
Library_page_estas_-1__
Skaņa & balss

Intervija ar Estasu Tonne

Jau 11.oktobrī Rīgas Kongresu namā būs festivāla Garavasara mūziķa Estas Tonne koncerts ar domubiedriem Pepe Danca (perkusijas, stabules)...

6444
5. oktobrī, 2017
Library_page_screen_shot_2017-10-04_at_16.00.33
Apzinatība

Pārpilnības likums

Divu nedēļu laikā praktizē sekojošo, un pavēro, kā tas izmainīs tavu dzīvi: ja tev šķiet, ka cilvēki tevi neslavē, nenovērtē, nepalīdz, n...

5896
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

225
4. oktobrī, 2017
Library_page_louisehay20071_large
Prāts & psiholoģija

Luīza Heija: citāti, kas spēj izmainīt tavu dzīvi

Daži no viņas citātiem ir kļuvuši leģendāri,- citi jau ierakstīti psiholoģijas grāmatās, kā paliekošs vēsturisks mantojums, bet citi - at...

3971
28. septembrī, 2017
Library_page_17341034-origpic-541c12
Ķermenis & veselība

Slēptās zināšanas par seksuālo enerģiju

Seksuālā enerģija ir svarīgāka nekā esaм ieraduši domāt. Tas ir spēks, kas var piepildīt un pārpildīt visu ķermeni, garīgi un fiziski. S...

1710
24. septembrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

319
21. septembrī, 2017
Library_page_screen_shot_2017-08-31_at_20.45.40
Attiecības

Varoņa Atklājums

Katrs no mums ir atnācis uz šo Pasauli ar uzdevumu - caur savu pieredzi, mācoties no savām kļūdām, pārvarot bailes un vājuma brīžus, izzi...

911
13. septembrī, 2017
Library_page_pusmuza-krizes-makta-viriesa-sievas-devini-elles-kambari
Prāts & psiholoģija

Nelaimīgs liktenis – cilvēku neizdarītās izvēles sekas

Piedāvājam jums izcilā vācu filozofa un psihologa Ēriha Fromma 30 citātus. Tie ir citāti, kas sniedz atbildes uz pašiem satraucošākajiem ...

5212
11. septembrī, 2017
Library_page_psynasilie1-1280x922
Bērni & vecāki

Rūpju izvarotie

Nesen apciemoju vecākus, atzīmējām Lieldienas. Brīnišķīgi, dzīvi apliecinoši svētki. Gavēņa beigas un, kā vienmēr, galds vai lūzt. Pienā...

4960
2. septembrī, 2017
Library_page_7771285812_21772f2218_b
Pašizziņas prakses

Trīs dzīves likumi

Cilvēkiem būtu jāstāsta stāstus viens otram un jāklausās vienam otru. Katrs cilvēks, kuru jūs satiekat, sniedz jums vērtīgu mācībstundu, ...

2897
20. augustā, 2017
Library_page_5151138
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

2387
13. augustā, 2017
Library_page_dulas
Emocijas

Mierinājums jaunajiem vecākiem

Tavs bērns izvēlējās tevi – unikālo mammu un tēti, kam piedzimt. Viņš neizvēlējās gudro dakteri, skolotāju vai kaimiņieni, bet tevi.

1335
17. jūlijā, 2017
Library_page_evdomadiaies-erwtikes-provlepseis-zodia-16-5-1-6-h793
Prāts & psiholoģija

Kā sadzirdēt savu aicinājumu

3 veidi, kā atcerēties, kāpēc Tava dvēsele izvēlējās tieši šo dzīvi   “Tu esi šeit ieradies ar noteiktu uzdevumu. Tu esi daļa no visuma...

6804
1. augustā, 2017
Library_page_gara-vasara-_2015_-231
Pašizziņas prakses

Tavas dzīves "restarts"

Būt veselam, dzīvespriecīgam un laimīgam - tā nav ne iedzimta īpatnība, ne "Dieva dāvana". Tāpat šim stāvoklim nav nekādas saistības ar n...

3043
13. jūlijā, 2017
Library_page_monks-in-sunlight-56a0c4953df78cafdaa4d8b4
Ķermenis & veselība

Kad es elpoju, es jūtu savu vienotību ar dzīvi

Parasti mēs nepamanām, kā elpojam, taču bez elpošanas nevarētu nodzīvot ne sekundi. No tā, kā mēs elpojam, ir atkarīgs, cik daudz mūsos i...

964
9. jūlijā, 2017
Library_page_0569f31d6d62baa0248c76ec1f964f01
Prāts & psiholoģija

Līza Burbo: nomainiet vārdu “problēma” ar vārdu “pieredze”

Jums patiešām ir problēmas? Es no sirds ticu, ka mēs izvairītos no liela daudzuma problēmu, ja nebūtu tāda apzīmējuma kā “problēma”. Vār...

2255
2. jūlijā, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

734
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

709
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

622
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

648
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

2270
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

967
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

12283
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

9191
7. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

1069
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

1156
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

1348
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1856
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1787
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1935
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1692
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
1643
9. janvārī, 2017