Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_427241_486024388077119_1549878840_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Par emocijam. Ekharts Tolle

Prāts — manis lietotajā nozīmē — ir ne tikai domas. Tas ietver sevī arī emocijas un jebkurus citus mentālos vai emocionālos reaģēšanas modeļus. Emocijas rodas tur, kur satiekas prāts un ķermenis. Tā ir ķermeņa reakcija uz prātu jeb — prāta atspulgs ķermenī. Piemēram, agresīva vai naidīga doma liks ķermenī parādīties tai enerģijai, ko saucam par dusmām. Ķermenis sagatavojas cīņai. Doma, ka esat apdraudēts, vienalga, fiziski vai psiholoģiski, liek ķermenim sarauties, un tā ir baiļu fiziskā puse. Pētījumos ir pierādīts, ka spēcīgas emocijas izraisa pārmaiņas pat ķermeņa bioķīmijā. Šīs bioķīmiskās izmaiņas ataino emociju fizisko jeb materiālo aspektu. Protams, jūs ne vienmēr apzināties visus savu domu modeļus, un bieži tikai ar savu emociju novērošanas palīdzību ir iespējams sākt tos apzināties.

Jūs sakāt, ka emocijas ir prāta atspulgs ķermenī. Taču dažreiz starp tiem rodas konflikts: prāts saka "nē", savukārt emocijas — "jā", vai otrādi.

Ja vēlaties patiešām iepazīt prātu, ķermenis vienmēr sniegs patiesu tā atspoguļojumu, tāpēc vērojiet savas emocijas, jeb drīzāk — sajūtiet tās savā ķermenī. Ja starp prātu un emocijām radies konflikts, domas būs tās, kas melo, bet emocijas paudīs patiesību. Nevis augstāko patiesību par cilvēka Esamību, bet gan relatīvo patiesību par prāta stāvokli šajā brīdī. Konflikts starp virspusējām domām un neapzinātiem garīgajiem procesiem ir bieži novērojama lieta. Jūs varbūt vēl nespējat ienest apziņā savas neapzinātās prāta darbības domu formā, taču tās vienmēr atspoguļojas jūsu ķermenī kā emocijas, un to gan jūs varat pamanīt.

Vērot emocijas šādā veidā ir būtībā tas pats, kas klausīties vai vērot savas domas; to es aprakstīju jau iepriekš. Vienīgā atšķirība ir tā, ka doma mīt prātā, savukārt emocijas ir spēcīga fiziska sastāvdaļa un tāpēc galvenokārt tiek sajustas ķermenī. Varat ļaut emocijām tur būt, bet neatrasties to kontrolē. Vairs nebūdams emocijas, jūs esat vērotājs, novērojošā Tagadne. Šādi vingrinoties, viss, kas ir neapzināts, pamazām iznāks apziņas gaismā.

Tātad emociju novērošana ir tikpat nozīmīga kā domu vērošana? 

Jā. Lai tas kļūst par paradumu, jāpajautā: kas gan notiek manī šobrīd? Šis jautājums jūs uzvedīs uz pareizā ceļa. Taču neanalizējiet, vienkārši vērojiet. Koncentrējiet uzmanību uz iekšieni. Sajūtiet emocionālo enerģiju. Ja emociju nav, ielūkojieties dziļāk ķermeņa iekšējās enerģijas laukā. Tie ir vārti uz Esamību.

 

 ***

Pamatā visas emocijas ir atvasinājumi no vienas pirmatnējās, neizprotamās izjūtas, kas radusies, pazaudējot aiz vārdiem un formām esošo apziņu. Šīs izjūtas neizprotamās būtības dēļ ir grūti atrast vārdu, kas to precīzi raksturotu. "Bailes" ir tuvs apzīmējums, taču bez nepārtrauktās apdraudētības sajūtas šī izjūta iekļauj sevī arī dziļas atšķirtības un nepilnības sajūtu. Varbūt labāk būs lietot vārdu, kas ir tikpat nenosakāms kā šī pamatizjūta, un vienkārši sauksim to par "sāpēm". Viens no svarīgākajiem prāta uzdevumiem ir cīnīties pret tām un atbrīvoties no šīm emocionālajām sāpēm (kas arī ir viens no tā nepārtrauktās darbības iemesliem), taču vienīgais, ko iespējams šādā veidā iegūt, — īslaicīgi tās noslēpt. Patiesībā, jo cītīgāk prāts mēģina atbrīvoties no sāpēm, jo lielākas tās kļūst. Prāts nekad neatradīs risinājumu un arī neļaus jums to meklēt, jo pats ir būtiska problēmas sastāvdaļa. Iedomājieties, kas notiek, ja policijas priekšnieks mēģina atrast ļaunprātīgu dedzinātāju, bet patiesībā šis dedzinātājs ir pats Policijas priekšnieks. Jūs neatbrīvosieties no sāpēm, kamēr neatbrīvosieties no identificēšanās ar prātu, no ego. Tikai tad prāts tiks nogāzts no sava varenā troņa un Esamība atklāsies kā jūsu patiesā būtība. 

Taču kā tad ar pozitīvajām emocijām — tādām kā mīlestība un prieks? 

Tās nav atšķiramas no cilvēka dabiskā stāvokļa — iekšējās vienotības ar Esamību. Mīlestības un prieka mirkļi vai neilgie iekšēja miera brīži tiek piedzīvoti katru reizi, kad domu straumē rodas pārtraukums. Lielākajai daļai cilvēku šādi pārtraukumi rodas reti un tikai nejauši — brīžos, kad prāts tiek saukts par "mēmu", vai nu liela skaistuma, ārkārtējas fiziskās piepūles vai arī lielu briesmu rezultātā. Tad pēkšņi parādās iekšējs klusums. Un šajā klusumā ir tik tikko manāms, taču spēcīgs prieks; te ir mīlestība un miers.

Parasti šādi brīži ir neilgi, jo prāts steidzīgi atsāk savu trokšņaino darbību, ko saucam par domāšanu. Mīlestība, prieks un miers nespēj zelt un plaukt, kamēr neesat atbrīvojušies no prāta važām. Un es tās tomēr nesauktu par emocijām. Tās atrodas starp emocijām, taču daudz dziļākā līmenī. Tāpēc ir pilnībā jāapzinās savas emocijas un jāprot tās sajust, pirms spēsiet piedzīvot ari to, kas ir aiz  tām. Vārda "emocijas" burtiskais tulkojums ir "traucēklis". Šis vārds nāk no latīņu valodas vārda emovere, kas nozīmē "traucēt".

Mīlestība, prieks un miers ir dziļi Esamības stāvokļi, vai drīzāk — trīs aspekti iekšējai vienotībai ar Esamību. Kā tādiem tiem nav pretstatu. Tie rodas aiz prāta sfēras. Emocijas, kā daļa no dubultā prāta ir pakļautas pretstatu likumiem. No tā izriet, ka nevar būt labais bez ļaunā. Tāpēc neapskaidrotajā stāvoklī, kad identificējamies ar prātu, tas, ko maldīgi saucam par prieku, parasti ir tikai īslaicīga nemitīgi mainīgā sāpju un prieka cikla patīkamā puse. Šāds prieks vienmēr tiek iegūts no lietām ārpus cilvēka, taču patiess prieks rodas tikai iekšienē. Tā pati lieta, kas šodien jūs priecē; rīt jau sāpinās vai arī izzudīs — un tās trūkums atkal radīs sāpes. Un tas, kas bieži tiek uzskatīts par mīlestību, varbūt kādu laiku būs patīkams un aizraujošs, taču patiesībā ir tikai pieradums un pieķeršanās, ārkārtīgi nepilnīgs stāvoklis, kas vienā brīdī var pārvērsties ciešanās. Daudzas "mīlestības" attiecības pēc tam, kad sākotnējā eiforija ir pagājusi, patiesībā svārstās starp "mīlestību" un naidu, valdzinājumu un atsvešināšanos.

Īsta mīlestība neliek cilvēkam ciest. Kā gan tā to varētu? Tā pēkšņi nepārvēršas naidā, tāpat kā patiess prieks nepārvēršas sāpēs. Kā jau teicu, pat pirms apskaidrības sasniegšanas, pirms atbrīvošanās no prāta važām ir iespējams uz mirkli piedzīvot patiesu prieku, mīlestību vai dziļu iekšēju mieru, klusumu. Tie ir cilvēka patiesās būtības aspekti, ko parasti aizēno prāts. Pat "normālajās" pieraduma attiecībās var būt mirkļi, kad sajūtams kaut kas neviltots un patiess. Taču tie būs tikai īsi brīži, ko drīz atkal noslēps prāta iejaukšanās. Tad var likties, ka jums ir piederējis ķaut kas ļoti vērtīgs, kas nu pazaudēts, vai arī prāts var jūs pārliecināt, ka tā bijusi tikai ilūzija. Patiesībā tā nebija ilūzija un to nav iespējams pazaudēt. Tā ir daļa no cilvēka dabiskā stāvokļa, ko prāts var aizēnot, taču nekad nespēj  iznicināt. Pat tad, kad debesis ir tumšu makonu aizklātas, saule nav pazudusi. Tā vēl aizvien ir tur, aiz mākoņiem.

 

Fragmenti no Ekharta Tolle grāmatas "Tagadnes spēks".

Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

8
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

10
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

8
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

962
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

299
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

10462
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

7409
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7496
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2378
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

1917
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2105
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6043
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

410
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

459
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

9348
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2524
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

418
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6300
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2298
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1459
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

13510
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2753
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

8394
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2702
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

4147
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

761
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

4156
17. janvārī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

767
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1250
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1192
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1336
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1133
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1092
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1298
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1611
12. septembrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
993
9. janvārī, 2017