Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_partnerattiec_bas_jaunaj__laikmet_ Square81_file_001

PAR PARTNERATTIECĪBĀM JAUNAJĀ LAIKMETĀ

Inta Blūma Sirdscels.lv
Vakar satikos un grāmatai intervēju kādu, manuprāt, ļoti viedu astrologu, ko es dēvētu vairāk par
 filozofu- Ediju Spāri. Mūsu sarunas tēma bija partnerattiecības jaunajā laikmetā, visas sabiedrības un katra atsevišķa indivīda izmaiņas šajā laikā... Kurp ejam, un kā atrast harmoniju un laimi, pielāgojoties jaunajam, nevis mēģinot turpināt ''šļūkt vecajās kurpēs'', apgalvojot, ka atgriešanās pie aizgājušā laika mācībām, ir pareizā izvēle...
Abi pārrunājām dažādus viedokļus un uzskatus par to, ka līdz šim esam jutušies neērti, ar savu viedokli atrodoties zināmā opozīcijā, un runājuši par to salīdzinoši šaurā lokā.
Vakar ieraudzīju žurnālā ''Praktiskā astroloģija'' L.Šīronas rakstu, kas sasaucas ar slavenā astrologa P. Globas rakstu par jauno laikmetu, ko zemāk pārdomām par tēmu, iztulkoju arī es... Tātad pirmās bezdelīgas līdz ar pavasari izlido, lai beidzot sāktu nedaudz skaļāk runāt par neērtajām patiesībām :)
Es pati šo tēmu esmu aprakstījusi jaunajā grāmatā (iznāks maija pirmajā pusē) ļoti pamatīgi. Šodien piedāvāju tikai nelielu ieskatu tēmā:
Partnerattiecības un sievietes loma Jaunajā Laikmetā
Daudz vieglāk ir aprakstīt un analizēt to, kas bija un ir pašlaik, nekā prognozēt to, kas būs nākotnē. Šajā nodaļā es apkopoju viedokļus, kas ir līdzīgi tam, ko sajūtu es pati. Nākotne nav noteikta un paredzama, - mēs to radam ar katru savu šī brīža izvēli.
Sabiedrības, visu tās procesu un arī cilvēces kopumā attīstība ir cikliska. Ik pa laikam mēs piedzīvojam strauju izaugsmi, lai atkal ieslīgtu recesijā, piedzīvotu krīzi un dzimtu no jauna citā kvalitātē. 
Šobrīd mēs atrodamies laikā un vietā, kad viens laikmets, ēra ir beigusies un sākas nākamais. Nekad šī nomaiņa nemēdz notikt vienā dienā, kā jaunais gads kalendārā. Šāda mēroga pārmiņas prasa pat gadu simtus, jo jānomainās vairākām paaudzēm, sabiedrības struktūrai, ideoloģijai un vērtībām.
.......
Manas sajūtas, vērojumi un atziņas lielā mērā sakrīt ar to, ko Kosmosa enerģiju sakarā vēsta astroloģija- katrā laikmetā sievišķās un vīrišķās enerģijas ir izpaudušas atšķirīgus vibrāciju toņus un pustoņus...Tālāk es piedāvāju iepazīties ar astrologa P. Globas laikmeta enerģiju analīzi, un sievietes lomas katrā no tiem, raksturojums.
Katrs laikmets nes sevī tā zīmei un vibrācijām atbilstošu izpratni par visiem procesiem, kas notiek sabiedrībā.
''Vīrietis Ūdensvīrs ir jaunā laikmeta simbols, ko raksturo šādi jēdzieni: neparedzamība, brīvdomība, atklātība, iecietība, novatorisms, kas arī raksturos vīrieša ideālu. Katra laikmeta ideālo sievieti raksturo pretējā zīme horoskopa aplī, kas Udensvīra gadījumā ir Lauva. Pretējās zīmes, it kā papildina viena otru, kompensējot tās īpašības, kas trūkst, līdzīgi kā tas notiek arī partnerattiecībās.
Ūdensvīra laikmetā sievietes arvien vairāk jutīs sevī tieksmi un vēlēšanos izpaust pretējās solārās zīmes-Lauvas, īpašības. Tieši sievietes individualitāte var kļūt par jaunās ēras vēstures dzinējspēku. Sievietes pamazām pavisam izies no vīrieša pakļautības, bet kardinālās feminisma idejas transformēsies līdztiesībā, cieņā un pilnvertīgā sadarbībā.

Lai arī Ūdensvīra zīmes enerģijas, grieķu mīts par Udensvīra zvaigznāja rašanos un Urāna, kā valdošās zīmes, ietekme, kas norāda uz zināmu dzimumu lomu izplūšanu, homoseksuālu attiecību un dažādu dīvainību palielināšanos sabiedrībā, tomēr diezvai brīvdomība šajā jomā ņems virsroku pār tradicionālām pāru attiecībām. Jāņem gan vērā, ka Urāns ir brīvības planēta, bet Udensvīrs, ko tā vada, ir draudzības un patiesas saprašanās zīme, kas balstās uz cieņu un partneru vienlīdzību. Tādēļ nebūtu nekas pārsteidzošs, ja uzskati pa ģimenes institūtu kā tādu, kardināli mainītos un tiktu pārskatīti. Visdrīzāk, kā Jaunajā laikmetā, atteicības starp vīriešiem un sievietēm vairs nebalstīsies uz vēlmi pakļaut vienam otru, kā tas bija agrāk, bet gan uz līdztiesības, partnerības, savstarpējas sapratnes un garīgas vienotības ideju.
Jebkuras zīmes vīrieši arvien vairāk sāks izpaust Ūdensvīra īpašības un ideālā sieviete šādam vīrietim būs tā, kas izpaudīsies kā īsta Lauvene. Runa iet par arhetipiskajām īpašībām, ko izpauž abas šīs zīmes. Pastāv iespēja, ka sievišķais pirmsākums nākotnē kļūs pat aktīvāks nekā vīrišķais, jo Lauva ir uguns, bet Ūdensvīrs- gaisa zīme. Saule, kas ir dzīvības enerģijas avots Lauvā ir mājās, bet Udensvīrā - izsūtījumā. Tas nozīmē, ka daiļā dzimuma pārstāves arvien vairāk centīsies izpaust savu individualitāti, atvērt visu savu radošo un fizisko potenciālu. Jaunā laikmeta sievietes ideāls - tā ir efektīga aktrise, kas aktīvi izpauž savu radošo pirmsākumu, demonstrējot pašas individualitāti, pārliecinātību par sevi, savu spēku un intelektu. Šādas sievietes ir pašpietiekamas un pašrealizētas, viņas nealkst pēc kāda, kas rūpētos par viņu apmaiņā pret kaut kādu mistisku drošības sajūtu. Materiālā neatkarība no vīriešiem un pārticība priekš nākotnes sievietēm kļūs par normu un mērķi, jaunajās enerģijās viņām tas izdosies daudz vieglāk.
Lai atbilstu Jaunā laikmeta prasībām, sievietei jābūt ļoti radošai, jo Lauvas zīme simbolizē ne tikai spēku un sava veida karaliskumu, bet arī cilvēka radošo dabu. Tieši radošums ir tas, kas izpauž mūsos dievišķo pirmsākumu, kas liek meklēt pasaulē skaistumu un harmoniju. Un tieši Lauva ir skaistuma, mīlestības un radošās realizācijas zīme, kas savā visaugstākajā izpausmē kļūst par īstenu Radītāju, kurš dāsni dalās savā neizsīkstošajā saules enerģijā ar apkārtējiem, nesot pasaulē siltumu, skaistumu un harmoniju. Spilgtās nākotnes sievietes, kam bez ārējā skaistuma un pievilcības, piemitīs arī dziļš, vieds prāts un talanti, pa īstam var kļūt par galveno vēstures virzošo faktoru.
Jāpiebilst, ka jaunā tipa sievietes mājas un sadzīves lietas uztvers kā apgrūtinājumu, jo Vēzis (kas atbild par mājām, sadzīvi, ģimenes pavardu) Lauvai ir 12 zīme, kas simbolizē važas, atkarību un nespēju izpaust sevi. Brīvību savukārt, Lauvenes meklēs kontaktos, komunikācijā un ceļojumos ( Dvīņi ir 11, brīvības zīme Lauvai), visādi cenšoties paplašināt māju robežas, ko vairāk sāks uztvert kā cietumu, nevis jā cietoksni.
Aizejošajā Zivs laikmetā, sievietes ieņēma pakļautu lomu attiecībā pret vīriešiem. Viņu radošais potenciāls tika apspiests un vēsturē ir salīdzinoši ļoti maz sieviešu vārdu filozofu, komponistu, rakstnieku, mākslinieku un matemātiķu vidū. Kāds ir iemesls? Vai tiešām Dievs būtu apdalījis sievietes ar talantiem, atstājot tām tikai ārējo skaistumu? Protams, ka nē. Iemesls tam ir kosmiskās enerģijas Zivs laikmetā, saskaņā ar kurām sievietes iemiesoja Zivs zīmei pretējo - Jaunavas zīmes arhetipu, kas simbolizē pienākumus, kalpošanu un pakļaušanos. Ideāls Zivs laikmeta sievietes tēls bija Jaunava Marija- tīrības, nevainības, laipnības un visa piedošanas simbols. Patriarhālās sabiedrības sociālas attiecības nolika sievieti pakļautā stāvoklī, pieprasot no viņām tādas īpašības kā pieticība, pieklājība, ieturētība, čaklums,- tipiskas jaunavas zīmes īpašības. Nevainība (jaunavība),- lūk, kas tika visaugstāk vērtēts, izvēloties līgavu.
Nekā tāda nebija vēl iepriekš Auna ērā, un vēl jo vairāk Vērša ērā. Šajā, Ūdensvīra ērā tāds tikums kā nevainība, ir devis vietu pavisam citām prioritātēm. Seksuālā brīvība un sievietes pašizpausme visās sfērās tāda, kāda tā ir tagad, bija neiedomājama Zivs ērā, kad sievietes ideāls bija tikumīga, kārtīga saimniece, kristiete vai arī daudzbērnu māte, ģimenes pavarda sargātāja musulmaniete.
Ideāla sieviete Auna ērā bija tā, kura arhetipiski iemiesoja Svaru zīmes sievieti- galanta, līdzsvarota, izsmalcināta, rafinēta sieviete, kuras aukstais skaistums vislabāk harmonizēja Auna ēras vīriešu aktīvo un rupjo spēku. 
Pavisam savādāk lietas notikās Vērša ērā, kas bija Ēģiptes, Senās Indijas, Babilonijas un Šumeru kultūras uzplaukuma laiks. Tieši Vērša laikmetā aizsākās tempļu sievišķības priesterieņu mistērijas un citi senie mīlestības kulti, kuru atskaņas vēl tagad pastāv dažādos pagāniskajos auglības rituālos, un mūsdienu šamaniskajās praksēs. Toreiz sievietes tēls iemiesoja Skorpiona arhetipiskās īpašības, kas tradicionāli tiek uzskatīts par pašu seksuālāko no zodiaka zīmēm. Tajā laikā ne par kādu nevainības kultu, kas tika celts uz pjedestāla kristietības laikmetā, pat runa nevarēja būt. Ištaras dievietes kults Babilonijā, Izīdas- Ēģiptē, Šakti kults - Indijā saistījās ar rituālo seksu, orģiju vieda kalpošanas rituāliem utml. Jau no astoņu gadu vecuma meitenes atdeva tempļos mācīties mīlas mākslu, lai, sasniedzot gatavību, templī varētu atdot savu nevainību svešiniekam par godu kādai dievībai. Vērša ērā seksuāli brīvas, atvērtas sievietes tēls tēls iemiesoja tā laika izpratni par sievišķību un bija vispārpieņemts.
Katrs laikmets formē sava veida ideālas sievietes tēlu vai stereotipu, kas atbilst tā laika garam un sabiedrības uzskatiem, kura arī savukārt atrodas konkrētā savas attīstības etapā. Galvenā iezīme, kas formē vīriešu un sieviešu arhetipiskās tendences vienā vai otrā laikmetā, ir polaritātes un pretējības princips, ko iemieso ideālais vīrietis un ideālā sieviete. 
Tādēļ Ūdensvīra laikmetā sievietes izpaudīs Lauvas zīmes īpašības. Un, nedod Dievs, kaut kam traucēt šo dabisko lietu kārtību. Jo, ja sievietes turpinās palikt Jaunavas,- pieticīgas mājsaimnieces, ikdienas sadzīvisko darbu izpildītājas, kuras ne uz ko vairāk nepretendē,- tas novedīs pie nopietnas disonanses vēsturisko procesu gaitā. Jaunavas zīme ir iznīcinoša priekš Udensvīra , un tieši tādēļ nākotnes sabiedrība nevar funkcionēt pēc bišu stropa principa, un sievietes nevar palikt darba bites, kas apkalpo karalienes- mātes, izmantojot vīriešus, kā donorus-tranus, kā tas bija agrāk vai ir vēl joprojām. Šāds sabiedrības strukturizācijas princips, strikta hierarhija ir absolūti nepieņemama Ūdensvīra laikmetā, kas simbolizē iekšēju un ārēju brīvību ( pēc P.Globas)
Tu droši vien domā, kā visi ši pārmaiņu vēji ietekmēs ģimenes, pāru attiecības? Kas sagaida tradicionālo ģimeni, kā izmainīsies partnerattiecību modeļi nākotnē?
Pirmkārt, ir jāsaprot, ka izmaiņas skars pilnīgi visas attiecības starp cilvēkiem, dažādām sabiedrības kopām un valstīm. Tas notiks visos līmeņos un visās sfērās- ekonomikā, politikā un sabiedrības indivīdu starpā. Mainīsies (jau mainās) attiecības starp vecākiem un bērniem, politiķiem un vēlētājiem, skolotājiem un skolniekiem, valsti un sabiedrību, un, protams, ka tas nevar neskart katras atsevišķas partnerattiecības.
.....
Fragmenti no intervijas ar Ediju, kurš nedaudz savādākā griezumā skatās uz partnerattiecībām, norādot, ka Ūdensvīra enerģiju ietekme (vēlme pēc brīvības, novatorisma) izpaudīsies uz abiem dzimumiem, kas partneros meklēs Lauvisko (spožumu, harizmu, personību).

Vairāk grāmatā, bet visa intervija pēc iznākšanas būs blogā.
''Tagad daudzi pievēršas vēdiskajam un meklē vecos principus: ''vajag atgriezties, jo bija kārtība un skaidrība'', Skaidrība bija. Par kārtību varam diskutēt, bet bija skaidrība. Bija skaidri spēles noteikumi. Tagad spēles noteikumu nav- tev ir jāizvēlās, kas tieši tev der. Kas būs tava pamatvērtība, lai tu varētu sadarboties ar pārējiem cilvēkiem...

Jo Ūdensvīrs tā ir brīvība. Tu vari darīt to vai šito. Nav vairāk stingri noteiktas lomas- tāpēc sievietes tagad var izvēlēties cilāt stangu... Ja viņas to grib, jo viņām tas liekas forši. Bet tā ir brīva izvēle, ko piedāvā Ūdensvīra laikmets. Cits jautājums, vai tavs organisms un prāts ir tam gatavs.
....
Katrs prasīs sev blakus personu, kas ir lauva, karalis, Es varu veidot atteicības tikai ar to, kas ir īsta personība. Es nevaru veidot attiecības ar cilvēku, kas nav personība. Kurš pats īsti nezin, ko viņš grib un, kas viņš tāds būs, un ko viņš dzīvē grib panākt. Tikai tad, kad es zinu, ko tu gribi, pēc kā tiecies, es varu to akceptēt- tas ir forši, es varu samīlēties tevī... Ja es redzu, ka tu neesi personība- tad tā ir tā pamatproblēma, kur atrast normālu vīrieti vai normālu sievieti. Tik daudzi neveido attiecības šodien un vienīgā viņu bēda, viņu sūdzība ir tajā, ka  visi normālie vīrieši un sievietes ir aizņemti. Jo daudzi reāli neiet šim laikmetam līdzi, viņi nekļūst par personībām, viņi nepierāda sevi, viņi gaida, kad viņu aizstums, kā Zivs laikmetā- Dievs, partija teica: tev jādara tas un tas.. tev ir jāizpilda... Tagad tas ir beidzies- ir šī personības veidošana...Kad abi to būs izveidojuši (sevi par personībām)- viņi satiksies un radīs jaunu modernu veidojumu, kur varbūt viens kādu laiku pasēdēs mājās ar bērniem, tad atkal otrs...un tā ar visu...''
Katrs pāris vienosies par lomām, kas būs viņu partnerattiecību iekšpusē, nevis pēc ārēji diktētā (sabiedrība, senās garīgās mācības, kursi, semināri, Guru, utml). Šis laikmets, kas nāk, prasīs katram realizēt pašam sevi, un ļoti dažādās jomās un plānos. Gan materiālajā, gan garīgajā. Pie tam neatkarīgi no dzimuma. Kas sevi attīstīs, pilnveidos, radīs, virzīsies uz priekšu, tam ir izredzes sasniegt ļoti daudz- gan attiecībās, gan sabiedrībā, gan individuāli. Kas stāv uz vietas, vai gaida instrukcijas...nu...paši saprotiet :) Tas ir arī ļoti saistīts ar individuālo enerģijas apjomu, ar ko katrs spēs vai nespēs sevi piepildīt un dalīties...
Pamatīgi par šīm tēmām grāmatā :)
Lai skaists pavasaris!
Inta
** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3609
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5091
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

250
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

579
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1929
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

370
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1591
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1555
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1244
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

591
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1753
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1516
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

722
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1721
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

845
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1622
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2110
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1425
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1706
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1678
15. martā, 2018
Library_page_umbrella-1807513_1920
Meditācija

Ekharta Tolles domu graudi

Iedvesmojoši Ekharta Tolles domu graudi grāmatā “Tagadnes spēks mīlestībā un dzīvē” (The Power Of Now in Both Love and Life)   1. Lai i...

2296
2. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1568
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1661
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2212
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2247
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1947
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2022
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2386
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2423
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2781
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2577
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3118
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3142
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3283
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2885
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2968
9. janvārī, 2017