Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
No_picture Square81_dsc_0582m-2

Psihedēliskā terapija

No Transpersonālās psiholoģijas uz milestību

 

20. gs. 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā psihiatri, psihologi un psihofiziologi sarakstīja ļoti daudzus zinātniskos darbus, kas bija veltīti psihedēliķu klīniskās izmantošanas un iedarbības īpatnībām. Tajā laikā tika pierādīts, ka psihedēliķi ir ne tikai iedarbīgs līdzeklis noteiktu psihisko traucējumu terapijā, bet arī unikāls cilvēka psihes pētniecības instruments. Tomēr visiespaidīgākie psihedēlisko līdzekļu lietošanas rezultāti tika gūti, izmantojot tos par palīglīdzekli psihoterapijā psiholītiskās un – jo īpaši – psihedēliskās paradigmas ietvaros, kuras aprakstus var atrast E. Krupicka un A. Griņenko grāmatā.

Psiholītiskā terapija. Šo terminu ir ierosinājis R. Sendisons, un burtiski to var saprast kā izšķīšanu vai atbrīvošanos no cilvēka psihes sasprindzinājumiem un konfliktiem. Psiholītiskā terapija parasti tiek veikta psihoanalītiski orientētās terapijas procesā, lai to saīsinātu un atvieglotu. Psiholītiskajā terapijā parasti tiek izmantotas mazas vai vidēji lielas psihedēliķu dozas (30–60 mkg LSD, 300–500 mg meskalīna) un novadītas daudzas (līdz 100 un vairāk) psiholītiskās sesijas (seansi) ar to laikā gūtā materiāla secīgu psihoanalītisku interpretāciju. Šīs pieejas pamatideja ir izpratne par to, ka secīgi vadīti seansi palīdz pacientam apzināties un integrēt dažādus savas bezapziņas līmeņus un atrisināt dziļus konfliktus, kas ir viņa psihopatoloģisko simptomu pamatā.

Psiholītiskā terapija efektīvi tika izmantota galvenokārt neirožu un psihosomatisko saslimšanu, kā arī psihopātijas ārstēšanā. Plašāk izplatīta tā bija Eiropā. Vairāki psiholītiski orientēti terapeiti, piemēram, R. Sendisons, būdami K. Junga sekotāji, ievēroja, ka viņu pacienti psiholītiskās terapijas seansu laikā sastapās ar kolektīvās bezapziņas arhetipiem, tomēr vairums psiholītiskās skolas terapeitu bija freidiski orientēti un centās izraudzīties tādu psihedēliķa dozu, kas pacienta pārdzīvojumus ierobežotu tikai ar viņa personīgās dzīves sižetiem (ietverot agrīno bērnību); mistisko, transcendentālo un transpersonālo pārdzīvojumu gadījumi konkrētās paradigmas ietvaros tika interpretēti psihoanalītiskā garā kā regresīva izvairīšanās no traumatiska materiāla, simboliska aizsardzība un tamlīdzīgi. Taču tieši šajā pēdējā pārdzīvojumu veidā pamatojas cita psihedēliķu izmantošanas paradigma – psihedēliskā, kas plašāk izplatījās 20. gadsimta 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā. (E. Krupickis, A Griņenko, 1996.)

Psihedēliskā terapija pamatā tika radīta ASV un Kanādā. Jaunvārdu psihedēliskais kā atvasinājumu no grieķu vārdiem psihe un delos – izpausme, atklāšana – ierosināja H. Osmonds. “Psihedēliskajā terapijā parasti vienreiz (vai nedaudz reižu) izmanto lielu psihedēliķa devu, lai inducētu dziļus transpersonālus mistiska, transcendentāla rakstura pārdzīvojumus, kas veicina katarses procesus, pozitīvas personas pārmaiņas, personības izaugsmi un pašizziņu, nozīmīgus insaitus par eksistenciālo problemātiku un dzīves jēgu, uzskatu par personīgo Es un apkārtējo pasauli, dzīvi un nāvi kardinālu transformāciju, radošās aktivitātes palielināšanos, garīgā apvāršņa paplašināšanos, cilvēka attiecību ar apkārtējo pasauli un citiem ļaudīm harmonizāciju.” “Psihoterapeiti, kas strādāja ar psihedēliskajiem līdzekļiem, pamanīja, ka dziļie, iespaidīgie un pēc savas dabas pilnīgi unikālie psihedēliskie pārdzīvojumi spēj būtiski mainīt pacientu attieksmi pret bijušo dzīves pieredzi, transformēt viņu vērtību un dzīves jēgas orientācijas sistēmu, noteikt pozitīvas personības un uzvedības pārmaiņas. Noteikti jāmin H. Osmonda uzskats par to, ka psihedēliķi ir nozīmīgi ne tikai terapijā, – tie jaunā gaismā spēj apgaismot cilvēciskās eksistences filozofiskās problēmas, dzīves mērķus un tās jēgu, psihi un pasaules ainu kopumā (ar noteikumu, ka cilvēks pats pēc tā tiecas).” (E. Krupickis, A. Griņenko, 1996.)

“Šīs pieejas ietvaros īstenota psihoterapija ietver pacienta sagatavošanu psihedēliskajam seansam, viņa uzvedības fasilitāciju, kā arī īpašas psihoterapijas vadīšanu visa seansa laikā ar mērķi palīdzēt pacientam psihedēliskos pārdzīvojumus korelēt ar viņa turpmāko dzīvi. Līdz ar to psihoterapeitiskais darbs iegūst tam iepriekš gluži neraksturīgas īpašības: tas uzlūkojams ne tik daudz kā psiholoģisku problēmu risināšanas process, bet drīzāk kā garīgi pārveidojoša darba posms.” (E. Krupickis, A. Griņenko, 1996.)

“Ekstrafarmakoloģiskiem faktoriem – psiholoģiskajai gaisotnei seansa laikā, tā muzikālajam aranžējumam, psihoterapeita skatījumam uz psihedēlisko terapiju, tam, kā viņš izturas seansa laikā, kā arī pirms un pēc tā, – ir ārkārtīgi svarīga nozīme terapeitiskā rezultāta sasniegšanā; tie palīdz izvairīties no nevēlamām blakusparādībām un ārstēšanas sarežģījumiem.” (E. Krupickis, A. Griņenko.)

Šķiet, visvairāk pētījumu veltīts neirožu un vairāku psihosomatisko saslimšanu ārstēšanai ar psihedēliķu palīdzību. Trauksmes stāvokļi, obsesīvi kompulsīvās un fobiskās neirozes, neirotiskā depresija, virkne histērisko simptomu, kā arī daži seksuālo neirožu un psihisko traucējumu robežstāvokļu veidi labi pakļāvās gan psihedēliskajai, gan arī psiholītiskajai terapijai. Turklāt psihedēliķi bieži izrādījās iedarbīgi smagos gadījumos, kad citas ārstēšanas metodes nedeva pozitīvus rezultātus. Iespaidīga ir psihedēliķu lielā efektivitāte neirožu terapijā. Tā, piemēram, vienā no pētījumiem nozīmīga uzlabošanās neirožu LSD terapijā tika konstatēta 95 % gadījumu (45 no 50 slimniekiem); citā gadījumā uzlabojums tika novērots 57 no 60 slimniekiem, turklāt 45 tas bija ievērojams un noturīgs.

Virkne autoru ir ierosinājuši LSD izmantot seksterapijā, visbiežāk – homoseksualitātes un frigiditātes ārstēšanā. Pozitīvs LSD terapijas efekts tika novērots depersonalizācijas izpausmju un atkārtotu suicīda mēģinājumu gadījumos. Ir daži pētījumi, kas liecina par psihedēliķu izmantošanas efektivitāti autisku bērnu terapijā, kā arī dažos bērnu šizofrēnijas gadījumos.

Pazīstamais amerikāņu psihologs T. Līrijs ir ziņojis par veiksmīgu psihedēliķu izmantošanu psihopātiju un sociopātiju korekcijā, jo īpaši – noziedznieku recidīvistu rehabilitācijā. Psihedēliskā terpija dažiem no viņiem palīdzēja saskatīt citu dzīves jēgu un radikāli mainīt dzīves ceļu. Pēc psihedēliskajiem seansiem viņiem tika reģistrēta rādītāju uzlabošanās pēc MMPI melu skalas; arī pēc Kalifornijas psiholoģiskās anketas sociabilitātes, socializācijas, paškontroles, pašuztveres un intelektuālo spēju skalām tika konstatēta uzvedības un ieviržu maiņa.

LSD izmantošanai alkoholisma un narkomānijas ārstēšanā veltīti ļoti daudzi darbi, lielākajā daļā no tiem novēroti pozitīvi rezultāti. Tā, piemēram, pusotru gadu ilgusi 135 ar alkoholismu slimojošo katamnēze parādīja, ka 54 % slimnieku, kas saņēma lielu LSD devu (450 mkg), un 47 % slimnieku, kas saņēma nelielu devu (50 mkg), atradās remisijā un tika labi sociāli adaptēti.

Noteikti ir jāmin arī psihedēliķu klīniskā izmantošana, kuras plašs apgabals ir psiholoģiskā palīdzība termināliem pacientiem (neārstējami slimiem cilvēkiem). Psihedēliskās terapijas izmantošana vienmēr palīdzēja mainīt pacientu psiholoģisko attieksmi pret neizbēgamo un tuvo nāvi, mazināja trauksmi, depresiju un nāves bailes, veicināja mieru, izlīgšanu ar pagātni un samierināšanos ar dabas noteiktajiem cilvēciskajiem ierobežojumiem, jauna dzīves, nāves un esamības redzējuma veidošanu. Interesanti, ka šais gadījumos bieži tika novērota ilgstoša (lietojot LSD vairākas dienas vai pat nedēļas) sāpju mazināšanās onkoloģiski slimiem termināliem pacientiem. Termināliem pacientiem efektīvāka izrādījās psihedēliskās paradigmas ietvaros īstenota pieeja.

Pozitīva psihedēliskās pieredzes iedarbība uz psihi tika novērota ne tikai slimiem, bet arī veseliem ļaudīm. Tā, piemēram, pētot 72 brīvprātīgos, tika noskaidrots, ka LSD (200 mkg) uzņemšana veicina pozitīvas un noturīgas personības īpašību un ieviržu pārmaiņas, palielina izpratni par sevi un citiem cilvēkiem, vairo toleranci pret frustrējošām situācijām, paplašina garīgo apvārsni. Daudzi autori pēc LSD seansiem konstatējuši radošo spēju (kreativitātes) pieaugumu. (E. Krupickis, A. Griņenko, 1996.)

Kaut arī plaša spektra psihisko traucējumu gadījumā ir konstatēta tik ievērojama klīniskā efektivitāte, nespeciālistu veikta psihedēliskā terapija tomēr var izraisīt nopietnas komplikācijas un blakusparādības. (E. Krupickis, A. Griņenko, 1996.)

Lai gan psihedēliskās terapijas iespējamo komplikāciju saraksts izskatās visnotaļ iespaidīgi, to attīstība nav bieža un, kā likums, to parādīšanās ir saistīta vai nu ar pieredzējuša psihoterapeita trūkumu, vai arī ar kontrindikāciju (visbiežāk – latentu psihisko traucējumu) pietiekamu neizvērtēšanu.

Savdabīga psihedēliskās terapijas komplikācija ir specifisks stāvoklis, ko var nosaukt par “amotivatīvo sindromu”. Tam raksturīga pasīva dzīves pozīcija, anerģija, intereses zudums par parasto dzīvi un materiālajām vērtībām, toties palielinās interese par reliģiju un garīgo dzīvi. Piemēram, kāds jurisprudences students pēc LSD lietošanas eksperimentālā psiholoģiskā pētījumā apliecināja, ka viņam “atvērusies veselas pasaules perspektīva” un viņš zaudējis interesi par mācībām, karjeru un apkārtējo realitāti (E. Krupickis, A. Griņenko, 1996). Jāpiebilst gan, ka par “komplikācijām” vai “sarežģījumiem” šādu stāvokli var nosaukt tikai tas, kas pats to nav piedzīvojis.

Narkomānijas smago seku pārvarēšanas pamatā ir psihoaktīvo vielu uzņemšana kontrolētā psihoterapeitiskā procesā. Bet tas nav iespējams, ja nebūs daudzu psihologu un psihoterapeitu, kas transpersonālo psiholoģiju pazīst praksē, un speciālistu, kas sagatavoti darbam tieši ar psihedēlisko terapiju. Un tas savukārt nav iespējams, ja nav pieredzes, kas gūta, pašam piedaloties psihedēliskās terapijas sesijās.

Svarīgi ir vēl, lūk, kas: pat ja psihedēliskā terapija nav aizliegta (tās izmantošanu galēji neapgrūtina psihoaktīvo vielu aizliegums), šo terapijas veidu atļauts izmantot tikai psihoterapeitiem, bet ne psihologiem. Šāda situācija taču nav pieļaujama! Es nezinu, cik lielā apjomā un kādas zināšanas par psihoaktīvajām vielām sniedz augstāko medicīnisko mācību iestāžu kursi, – nav šaubu, ka ikvienam, kas strādā šai jomā, minētās zināšanas ir nepieciešamas gluži tāpat kā stažiera pieredze, – taču man ir pilnīgi skaidrs, ka

1) tieši transpersonālajā psiholoģijā (un psihedēliskajā terapijā kā tās koncentrātā) vairāk nekā jebkur citur ir svarīga humanitārā pieeja: nevis no fizioloģijas pie psihes, bet gan gluži otrādi – izprotot psihi kā nedalāmu vienotību un kā galveno noteicošo faktoru;

2) klīniskās psihiatrijas apstākļi un nosacījumi sašaurina psihedēliskās terapijas darbības jomu un pārnes smaguma centru no apgabala, kur tā ir aktīvāka, nepieciešama, darbojas preventīvi un ar minimālām blakusparādībām, uz klīniskās psihiatrijas lauku un, galvenais, rada diezgan nelabvēlīgu gaisotni, kas arī ir noteicošais terapijas faktors. Psihoterapeits ir ārsts, bet, ja reiz viņš ir ārsts, tad pie viņa atnākušais ir slimnieks. Savukārt psihiski slimais ir tāds, kas nespēj pār sevi valdīt (vislielākais kauns!), un to nebūt ne visi slimie spēj atzīt, un, pat ja atzīst, tad visbiežāk tas notiek, kad process jau ir “ielaists”.

Jautājumu par psihedēliskajām vielām apsprieduši Oldoss Hakslijs un Alans Vots, kā arī citi ievērojami psihologi – Ralfs Mecners, Ričards Alperts un Timotijs Līrijs, kas guvuši pavisam akadēmisku izglītību. R. Mecners, pēc izcelsmes būdams vācietis, 1958. gadā beidza Oksfordas Universitāti, bet 1962. gadā Hārvardā ieguva medicīnas doktora grādu par pētījumiem klīniskajā psiholoģijā. Nākamajā gadā viņš kļuva par šīs mācību iestādes Medicīnas skolas pasniedzēju, specializējoties psihofarmakoloģijā.

Ričards Alperts, kas vēlāk kļuva pazīstams kā Baba Rams Dass, Stenfordas Universitātē aizstāvēja doktora disertāciju un 1953. gadā kļuva par docentu Hārvardā. 1956. gadā viņš tika iecelts par Hārvardas psihedēlisko vielu pētniecības projekta Padomes locekli.

Arī Timotijam Līrijam bija solīda akadēmiskā sagatavotība. 1946. gadā ieguvis maģistra grādu Vašingtonas štata universitātē, viņš 1950. gadā par darbu “Personības sabiedriskās dimensijas” ieguva doktora grādu Kalifornijas Universitātē. 1957. gadā Līrijs izdeva klasisko mācību grāmatu “Personības interpersonālā diagnoze” un 1960. gadā tika pieņemts Hārvardas Personības pētījumu centrā (N. Drurī, 2001, 95.–96.).

Džons Lilī – pasaulē pazīstams zinātnieks, biologs, kas kļuva slavens ar delfīnu saprāta pētījumiem, vairāku grāmatu autors – daudzus gadus veltījis, lai pētītu vientulību un izolāciju ierobežotā telpā, viņš izvirzīja idejas, kas gūtas ekstrapolācijas ceļā, kā arī pārstrādājot mūsdienu skaitļojamo mašīnu teoriju, lai izskaidrotu psihes programmējamās vadības un cilvēka smadzeņu darbības subjektīvos aspektus.

Par LSD lietošanu viens no Indijas skolotājiem (Maharadži) Ričardam Alpertam (Ramam Dasam) teicis: “Tā ir derīga, tā nav īstā samadhi, tomēr derīga.” Pēcāk sarunā ar kādu rietumnieku, kas vaicājis par LSD, viņš sacījis: “Ja jūs atrodaties klusā un mierīgā vietā un esat mierīgi, jūsu jūtas un sajūtas ir aprimušas un prāts pievērsts Dievam, tas ir veselīgi. Un labi ja jums ir pavadonis. Tad tas var but derīgs.” Viņš apgalvoja, ka LSD ļauj ieiet svētajā vai arī saņemt svētā vizīti – daršanu (svētais – augstāka būtne, augstāka telpa, augstākā apziņa; viss atkarīgs no tā, ko šo vārdu tulko). Tomēr viņš brīdināja, ka tur nevar palikt – pēc stundas vai divām ir jāatgriežas atpakaļ. Viņš teica, ka daudz labāk ir pašam kļūt svētam nekā iet tur, kur svētais var atnākt pie jums. Tomēr svētā vizīte, protams, ir ļoti patīkama. Viņš piebilda arī, ka LSD pastiprina ticību šādu būtņu eksistences iespējamībai. Šajā sarunā viņš, runājot par svēto, pieminēja vārdu Kristus. Viņš teica, ka tas ļauj jums piedzīvot Kristus apciemojumu, tomēr jūs nevarat palikt ar viņu. Labāk ir pašam kļūt par Kristu, taču LSD to ar jums nespēj izdarīt, – tas stiprina ticību, tomēr nepadara jūs par Kristu. Un vēl viņš piebilda, ka mīlestībaj ir stiprāka iedarbība nekā LSD.”(Rams Dass, 1994.)

Īpaši es gribu pievērst uzmanību pēdējai frāzei: “Mīlestībaj ir stiprāka iedarbiba nekā LSD.

 

Vladislavs Ķenga

Transpersonālāis psihologs, transpersonālās psiholoģijas un holotropas elpošanas apmācības programas vadītajs, Starptautiskās transpersonālās psiholoģijas un psihoterapetiskā asociācijas „Saule” prezidents.

http://vladkenga.org/

http://saule.su/

 

Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1119
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

827
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12149
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2120
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7563
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2043
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3594
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

219
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3518
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2260
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

6946
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1310
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3141
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6700
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17475
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2000
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6027
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3883
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2355
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1514
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

2404
11. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

445
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

900
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

776
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
903
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

791
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

787
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

942
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1257
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1440
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1476
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1356
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2236
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1759
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1600
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
504
9. janvārī, 2017