Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
No_picture Square81_dsc_0582m-2

Psihedēliskā terapija

No Transpersonālās psiholoģijas uz milestību

 

20. gs. 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā psihiatri, psihologi un psihofiziologi sarakstīja ļoti daudzus zinātniskos darbus, kas bija veltīti psihedēliķu klīniskās izmantošanas un iedarbības īpatnībām. Tajā laikā tika pierādīts, ka psihedēliķi ir ne tikai iedarbīgs līdzeklis noteiktu psihisko traucējumu terapijā, bet arī unikāls cilvēka psihes pētniecības instruments. Tomēr visiespaidīgākie psihedēlisko līdzekļu lietošanas rezultāti tika gūti, izmantojot tos par palīglīdzekli psihoterapijā psiholītiskās un – jo īpaši – psihedēliskās paradigmas ietvaros, kuras aprakstus var atrast E. Krupicka un A. Griņenko grāmatā.

Psiholītiskā terapija. Šo terminu ir ierosinājis R. Sendisons, un burtiski to var saprast kā izšķīšanu vai atbrīvošanos no cilvēka psihes sasprindzinājumiem un konfliktiem. Psiholītiskā terapija parasti tiek veikta psihoanalītiski orientētās terapijas procesā, lai to saīsinātu un atvieglotu. Psiholītiskajā terapijā parasti tiek izmantotas mazas vai vidēji lielas psihedēliķu dozas (30–60 mkg LSD, 300–500 mg meskalīna) un novadītas daudzas (līdz 100 un vairāk) psiholītiskās sesijas (seansi) ar to laikā gūtā materiāla secīgu psihoanalītisku interpretāciju. Šīs pieejas pamatideja ir izpratne par to, ka secīgi vadīti seansi palīdz pacientam apzināties un integrēt dažādus savas bezapziņas līmeņus un atrisināt dziļus konfliktus, kas ir viņa psihopatoloģisko simptomu pamatā.

Psiholītiskā terapija efektīvi tika izmantota galvenokārt neirožu un psihosomatisko saslimšanu, kā arī psihopātijas ārstēšanā. Plašāk izplatīta tā bija Eiropā. Vairāki psiholītiski orientēti terapeiti, piemēram, R. Sendisons, būdami K. Junga sekotāji, ievēroja, ka viņu pacienti psiholītiskās terapijas seansu laikā sastapās ar kolektīvās bezapziņas arhetipiem, tomēr vairums psiholītiskās skolas terapeitu bija freidiski orientēti un centās izraudzīties tādu psihedēliķa dozu, kas pacienta pārdzīvojumus ierobežotu tikai ar viņa personīgās dzīves sižetiem (ietverot agrīno bērnību); mistisko, transcendentālo un transpersonālo pārdzīvojumu gadījumi konkrētās paradigmas ietvaros tika interpretēti psihoanalītiskā garā kā regresīva izvairīšanās no traumatiska materiāla, simboliska aizsardzība un tamlīdzīgi. Taču tieši šajā pēdējā pārdzīvojumu veidā pamatojas cita psihedēliķu izmantošanas paradigma – psihedēliskā, kas plašāk izplatījās 20. gadsimta 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā. (E. Krupickis, A Griņenko, 1996.)

Psihedēliskā terapija pamatā tika radīta ASV un Kanādā. Jaunvārdu psihedēliskais kā atvasinājumu no grieķu vārdiem psihe un delos – izpausme, atklāšana – ierosināja H. Osmonds. “Psihedēliskajā terapijā parasti vienreiz (vai nedaudz reižu) izmanto lielu psihedēliķa devu, lai inducētu dziļus transpersonālus mistiska, transcendentāla rakstura pārdzīvojumus, kas veicina katarses procesus, pozitīvas personas pārmaiņas, personības izaugsmi un pašizziņu, nozīmīgus insaitus par eksistenciālo problemātiku un dzīves jēgu, uzskatu par personīgo Es un apkārtējo pasauli, dzīvi un nāvi kardinālu transformāciju, radošās aktivitātes palielināšanos, garīgā apvāršņa paplašināšanos, cilvēka attiecību ar apkārtējo pasauli un citiem ļaudīm harmonizāciju.” “Psihoterapeiti, kas strādāja ar psihedēliskajiem līdzekļiem, pamanīja, ka dziļie, iespaidīgie un pēc savas dabas pilnīgi unikālie psihedēliskie pārdzīvojumi spēj būtiski mainīt pacientu attieksmi pret bijušo dzīves pieredzi, transformēt viņu vērtību un dzīves jēgas orientācijas sistēmu, noteikt pozitīvas personības un uzvedības pārmaiņas. Noteikti jāmin H. Osmonda uzskats par to, ka psihedēliķi ir nozīmīgi ne tikai terapijā, – tie jaunā gaismā spēj apgaismot cilvēciskās eksistences filozofiskās problēmas, dzīves mērķus un tās jēgu, psihi un pasaules ainu kopumā (ar noteikumu, ka cilvēks pats pēc tā tiecas).” (E. Krupickis, A. Griņenko, 1996.)

“Šīs pieejas ietvaros īstenota psihoterapija ietver pacienta sagatavošanu psihedēliskajam seansam, viņa uzvedības fasilitāciju, kā arī īpašas psihoterapijas vadīšanu visa seansa laikā ar mērķi palīdzēt pacientam psihedēliskos pārdzīvojumus korelēt ar viņa turpmāko dzīvi. Līdz ar to psihoterapeitiskais darbs iegūst tam iepriekš gluži neraksturīgas īpašības: tas uzlūkojams ne tik daudz kā psiholoģisku problēmu risināšanas process, bet drīzāk kā garīgi pārveidojoša darba posms.” (E. Krupickis, A. Griņenko, 1996.)

“Ekstrafarmakoloģiskiem faktoriem – psiholoģiskajai gaisotnei seansa laikā, tā muzikālajam aranžējumam, psihoterapeita skatījumam uz psihedēlisko terapiju, tam, kā viņš izturas seansa laikā, kā arī pirms un pēc tā, – ir ārkārtīgi svarīga nozīme terapeitiskā rezultāta sasniegšanā; tie palīdz izvairīties no nevēlamām blakusparādībām un ārstēšanas sarežģījumiem.” (E. Krupickis, A. Griņenko.)

Šķiet, visvairāk pētījumu veltīts neirožu un vairāku psihosomatisko saslimšanu ārstēšanai ar psihedēliķu palīdzību. Trauksmes stāvokļi, obsesīvi kompulsīvās un fobiskās neirozes, neirotiskā depresija, virkne histērisko simptomu, kā arī daži seksuālo neirožu un psihisko traucējumu robežstāvokļu veidi labi pakļāvās gan psihedēliskajai, gan arī psiholītiskajai terapijai. Turklāt psihedēliķi bieži izrādījās iedarbīgi smagos gadījumos, kad citas ārstēšanas metodes nedeva pozitīvus rezultātus. Iespaidīga ir psihedēliķu lielā efektivitāte neirožu terapijā. Tā, piemēram, vienā no pētījumiem nozīmīga uzlabošanās neirožu LSD terapijā tika konstatēta 95 % gadījumu (45 no 50 slimniekiem); citā gadījumā uzlabojums tika novērots 57 no 60 slimniekiem, turklāt 45 tas bija ievērojams un noturīgs.

Virkne autoru ir ierosinājuši LSD izmantot seksterapijā, visbiežāk – homoseksualitātes un frigiditātes ārstēšanā. Pozitīvs LSD terapijas efekts tika novērots depersonalizācijas izpausmju un atkārtotu suicīda mēģinājumu gadījumos. Ir daži pētījumi, kas liecina par psihedēliķu izmantošanas efektivitāti autisku bērnu terapijā, kā arī dažos bērnu šizofrēnijas gadījumos.

Pazīstamais amerikāņu psihologs T. Līrijs ir ziņojis par veiksmīgu psihedēliķu izmantošanu psihopātiju un sociopātiju korekcijā, jo īpaši – noziedznieku recidīvistu rehabilitācijā. Psihedēliskā terpija dažiem no viņiem palīdzēja saskatīt citu dzīves jēgu un radikāli mainīt dzīves ceļu. Pēc psihedēliskajiem seansiem viņiem tika reģistrēta rādītāju uzlabošanās pēc MMPI melu skalas; arī pēc Kalifornijas psiholoģiskās anketas sociabilitātes, socializācijas, paškontroles, pašuztveres un intelektuālo spēju skalām tika konstatēta uzvedības un ieviržu maiņa.

LSD izmantošanai alkoholisma un narkomānijas ārstēšanā veltīti ļoti daudzi darbi, lielākajā daļā no tiem novēroti pozitīvi rezultāti. Tā, piemēram, pusotru gadu ilgusi 135 ar alkoholismu slimojošo katamnēze parādīja, ka 54 % slimnieku, kas saņēma lielu LSD devu (450 mkg), un 47 % slimnieku, kas saņēma nelielu devu (50 mkg), atradās remisijā un tika labi sociāli adaptēti.

Noteikti ir jāmin arī psihedēliķu klīniskā izmantošana, kuras plašs apgabals ir psiholoģiskā palīdzība termināliem pacientiem (neārstējami slimiem cilvēkiem). Psihedēliskās terapijas izmantošana vienmēr palīdzēja mainīt pacientu psiholoģisko attieksmi pret neizbēgamo un tuvo nāvi, mazināja trauksmi, depresiju un nāves bailes, veicināja mieru, izlīgšanu ar pagātni un samierināšanos ar dabas noteiktajiem cilvēciskajiem ierobežojumiem, jauna dzīves, nāves un esamības redzējuma veidošanu. Interesanti, ka šais gadījumos bieži tika novērota ilgstoša (lietojot LSD vairākas dienas vai pat nedēļas) sāpju mazināšanās onkoloģiski slimiem termināliem pacientiem. Termināliem pacientiem efektīvāka izrādījās psihedēliskās paradigmas ietvaros īstenota pieeja.

Pozitīva psihedēliskās pieredzes iedarbība uz psihi tika novērota ne tikai slimiem, bet arī veseliem ļaudīm. Tā, piemēram, pētot 72 brīvprātīgos, tika noskaidrots, ka LSD (200 mkg) uzņemšana veicina pozitīvas un noturīgas personības īpašību un ieviržu pārmaiņas, palielina izpratni par sevi un citiem cilvēkiem, vairo toleranci pret frustrējošām situācijām, paplašina garīgo apvārsni. Daudzi autori pēc LSD seansiem konstatējuši radošo spēju (kreativitātes) pieaugumu. (E. Krupickis, A. Griņenko, 1996.)

Kaut arī plaša spektra psihisko traucējumu gadījumā ir konstatēta tik ievērojama klīniskā efektivitāte, nespeciālistu veikta psihedēliskā terapija tomēr var izraisīt nopietnas komplikācijas un blakusparādības. (E. Krupickis, A. Griņenko, 1996.)

Lai gan psihedēliskās terapijas iespējamo komplikāciju saraksts izskatās visnotaļ iespaidīgi, to attīstība nav bieža un, kā likums, to parādīšanās ir saistīta vai nu ar pieredzējuša psihoterapeita trūkumu, vai arī ar kontrindikāciju (visbiežāk – latentu psihisko traucējumu) pietiekamu neizvērtēšanu.

Savdabīga psihedēliskās terapijas komplikācija ir specifisks stāvoklis, ko var nosaukt par “amotivatīvo sindromu”. Tam raksturīga pasīva dzīves pozīcija, anerģija, intereses zudums par parasto dzīvi un materiālajām vērtībām, toties palielinās interese par reliģiju un garīgo dzīvi. Piemēram, kāds jurisprudences students pēc LSD lietošanas eksperimentālā psiholoģiskā pētījumā apliecināja, ka viņam “atvērusies veselas pasaules perspektīva” un viņš zaudējis interesi par mācībām, karjeru un apkārtējo realitāti (E. Krupickis, A. Griņenko, 1996). Jāpiebilst gan, ka par “komplikācijām” vai “sarežģījumiem” šādu stāvokli var nosaukt tikai tas, kas pats to nav piedzīvojis.

Narkomānijas smago seku pārvarēšanas pamatā ir psihoaktīvo vielu uzņemšana kontrolētā psihoterapeitiskā procesā. Bet tas nav iespējams, ja nebūs daudzu psihologu un psihoterapeitu, kas transpersonālo psiholoģiju pazīst praksē, un speciālistu, kas sagatavoti darbam tieši ar psihedēlisko terapiju. Un tas savukārt nav iespējams, ja nav pieredzes, kas gūta, pašam piedaloties psihedēliskās terapijas sesijās.

Svarīgi ir vēl, lūk, kas: pat ja psihedēliskā terapija nav aizliegta (tās izmantošanu galēji neapgrūtina psihoaktīvo vielu aizliegums), šo terapijas veidu atļauts izmantot tikai psihoterapeitiem, bet ne psihologiem. Šāda situācija taču nav pieļaujama! Es nezinu, cik lielā apjomā un kādas zināšanas par psihoaktīvajām vielām sniedz augstāko medicīnisko mācību iestāžu kursi, – nav šaubu, ka ikvienam, kas strādā šai jomā, minētās zināšanas ir nepieciešamas gluži tāpat kā stažiera pieredze, – taču man ir pilnīgi skaidrs, ka

1) tieši transpersonālajā psiholoģijā (un psihedēliskajā terapijā kā tās koncentrātā) vairāk nekā jebkur citur ir svarīga humanitārā pieeja: nevis no fizioloģijas pie psihes, bet gan gluži otrādi – izprotot psihi kā nedalāmu vienotību un kā galveno noteicošo faktoru;

2) klīniskās psihiatrijas apstākļi un nosacījumi sašaurina psihedēliskās terapijas darbības jomu un pārnes smaguma centru no apgabala, kur tā ir aktīvāka, nepieciešama, darbojas preventīvi un ar minimālām blakusparādībām, uz klīniskās psihiatrijas lauku un, galvenais, rada diezgan nelabvēlīgu gaisotni, kas arī ir noteicošais terapijas faktors. Psihoterapeits ir ārsts, bet, ja reiz viņš ir ārsts, tad pie viņa atnākušais ir slimnieks. Savukārt psihiski slimais ir tāds, kas nespēj pār sevi valdīt (vislielākais kauns!), un to nebūt ne visi slimie spēj atzīt, un, pat ja atzīst, tad visbiežāk tas notiek, kad process jau ir “ielaists”.

Jautājumu par psihedēliskajām vielām apsprieduši Oldoss Hakslijs un Alans Vots, kā arī citi ievērojami psihologi – Ralfs Mecners, Ričards Alperts un Timotijs Līrijs, kas guvuši pavisam akadēmisku izglītību. R. Mecners, pēc izcelsmes būdams vācietis, 1958. gadā beidza Oksfordas Universitāti, bet 1962. gadā Hārvardā ieguva medicīnas doktora grādu par pētījumiem klīniskajā psiholoģijā. Nākamajā gadā viņš kļuva par šīs mācību iestādes Medicīnas skolas pasniedzēju, specializējoties psihofarmakoloģijā.

Ričards Alperts, kas vēlāk kļuva pazīstams kā Baba Rams Dass, Stenfordas Universitātē aizstāvēja doktora disertāciju un 1953. gadā kļuva par docentu Hārvardā. 1956. gadā viņš tika iecelts par Hārvardas psihedēlisko vielu pētniecības projekta Padomes locekli.

Arī Timotijam Līrijam bija solīda akadēmiskā sagatavotība. 1946. gadā ieguvis maģistra grādu Vašingtonas štata universitātē, viņš 1950. gadā par darbu “Personības sabiedriskās dimensijas” ieguva doktora grādu Kalifornijas Universitātē. 1957. gadā Līrijs izdeva klasisko mācību grāmatu “Personības interpersonālā diagnoze” un 1960. gadā tika pieņemts Hārvardas Personības pētījumu centrā (N. Drurī, 2001, 95.–96.).

Džons Lilī – pasaulē pazīstams zinātnieks, biologs, kas kļuva slavens ar delfīnu saprāta pētījumiem, vairāku grāmatu autors – daudzus gadus veltījis, lai pētītu vientulību un izolāciju ierobežotā telpā, viņš izvirzīja idejas, kas gūtas ekstrapolācijas ceļā, kā arī pārstrādājot mūsdienu skaitļojamo mašīnu teoriju, lai izskaidrotu psihes programmējamās vadības un cilvēka smadzeņu darbības subjektīvos aspektus.

Par LSD lietošanu viens no Indijas skolotājiem (Maharadži) Ričardam Alpertam (Ramam Dasam) teicis: “Tā ir derīga, tā nav īstā samadhi, tomēr derīga.” Pēcāk sarunā ar kādu rietumnieku, kas vaicājis par LSD, viņš sacījis: “Ja jūs atrodaties klusā un mierīgā vietā un esat mierīgi, jūsu jūtas un sajūtas ir aprimušas un prāts pievērsts Dievam, tas ir veselīgi. Un labi ja jums ir pavadonis. Tad tas var but derīgs.” Viņš apgalvoja, ka LSD ļauj ieiet svētajā vai arī saņemt svētā vizīti – daršanu (svētais – augstāka būtne, augstāka telpa, augstākā apziņa; viss atkarīgs no tā, ko šo vārdu tulko). Tomēr viņš brīdināja, ka tur nevar palikt – pēc stundas vai divām ir jāatgriežas atpakaļ. Viņš teica, ka daudz labāk ir pašam kļūt svētam nekā iet tur, kur svētais var atnākt pie jums. Tomēr svētā vizīte, protams, ir ļoti patīkama. Viņš piebilda arī, ka LSD pastiprina ticību šādu būtņu eksistences iespējamībai. Šajā sarunā viņš, runājot par svēto, pieminēja vārdu Kristus. Viņš teica, ka tas ļauj jums piedzīvot Kristus apciemojumu, tomēr jūs nevarat palikt ar viņu. Labāk ir pašam kļūt par Kristu, taču LSD to ar jums nespēj izdarīt, – tas stiprina ticību, tomēr nepadara jūs par Kristu. Un vēl viņš piebilda, ka mīlestībaj ir stiprāka iedarbība nekā LSD.”(Rams Dass, 1994.)

Īpaši es gribu pievērst uzmanību pēdējai frāzei: “Mīlestībaj ir stiprāka iedarbiba nekā LSD.

 

Vladislavs Ķenga

Transpersonālāis psihologs, transpersonālās psiholoģijas un holotropas elpošanas apmācības programas vadītajs, Starptautiskās transpersonālās psiholoģijas un psihoterapetiskā asociācijas „Saule” prezidents.

http://vladkenga.org/

http://saule.su/

 

Library_page_xolp0kceci_i3
Pašizziņas prakses

Kodo Savaki: Būt vienam veselumam ar visu Visumu

Parastam cilvēkam pāriet vēlme darīt kaut ko, ja neviens neskatās uz to, ko viņš dara. Ja kāds pievērš viņam uzmanību - viņš ir gatavs lē...

1056
14. novembrī, 2017
Library_page_6efa9540-0df5-11e7-9759-4d2712afe57f
Prāts & psiholoģija

Septiņi iemesli, lai pamestu savu komforta zonu

“Viss, ko jūs vēlaties, atrodas taipus bailēm”- Džeks Kenfilds   Iedomājieties - jūs pamostaties agri no rīta, izslēdzat skaļo modinātā...

3501
6. novembrī, 2017
Library_page_22894925_10210470810108037_1441053883_n
Ķermenis & veselība

Kā būt harmonijā ar savu ķermeni

Jo vairāk apziņas mēs novirzām mūsu ķermeņa iekšpusē, jo spožāku gaismu sākam izstarot. Jau daudzus gadsimtus cilvēki ir mēģinājuši sasn...

2418
29. oktobrī, 2017
Library_page_ltwiyv9qj9a
Prāts & psiholoģija

Tev esi tu pats - tu tiksi galā

Tas parādās, kad ap tevi notiekošais zaudē jēgu – no pārlieku liela noguruma, aizvainojuma, salauztas sirds, vai vilšanās tuvākajos; kad ...

2310
12. oktobrī, 2017
Library_page_estas_-1__
Skaņa & balss

Intervija ar Estasu Tonne

Jau 11.oktobrī Rīgas Kongresu namā būs festivāla Garavasara mūziķa Estas Tonne koncerts ar domubiedriem Pepe Danca (perkusijas, stabules)...

6451
5. oktobrī, 2017
Library_page_screen_shot_2017-10-04_at_16.00.33
Apzinatība

Pārpilnības likums

Divu nedēļu laikā praktizē sekojošo, un pavēro, kā tas izmainīs tavu dzīvi: ja tev šķiet, ka cilvēki tevi neslavē, nenovērtē, nepalīdz, n...

5901
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

230
4. oktobrī, 2017
Library_page_louisehay20071_large
Prāts & psiholoģija

Luīza Heija: citāti, kas spēj izmainīt tavu dzīvi

Daži no viņas citātiem ir kļuvuši leģendāri,- citi jau ierakstīti psiholoģijas grāmatās, kā paliekošs vēsturisks mantojums, bet citi - at...

3991
28. septembrī, 2017
Library_page_17341034-origpic-541c12
Ķermenis & veselība

Slēptās zināšanas par seksuālo enerģiju

Seksuālā enerģija ir svarīgāka nekā esaм ieraduši domāt. Tas ir spēks, kas var piepildīt un pārpildīt visu ķermeni, garīgi un fiziski. S...

1719
24. septembrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

320
21. septembrī, 2017
Library_page_screen_shot_2017-08-31_at_20.45.40
Attiecības

Varoņa Atklājums

Katrs no mums ir atnācis uz šo Pasauli ar uzdevumu - caur savu pieredzi, mācoties no savām kļūdām, pārvarot bailes un vājuma brīžus, izzi...

914
13. septembrī, 2017
Library_page_pusmuza-krizes-makta-viriesa-sievas-devini-elles-kambari
Prāts & psiholoģija

Nelaimīgs liktenis – cilvēku neizdarītās izvēles sekas

Piedāvājam jums izcilā vācu filozofa un psihologa Ēriha Fromma 30 citātus. Tie ir citāti, kas sniedz atbildes uz pašiem satraucošākajiem ...

5218
11. septembrī, 2017
Library_page_psynasilie1-1280x922
Bērni & vecāki

Rūpju izvarotie

Nesen apciemoju vecākus, atzīmējām Lieldienas. Brīnišķīgi, dzīvi apliecinoši svētki. Gavēņa beigas un, kā vienmēr, galds vai lūzt. Pienā...

4968
2. septembrī, 2017
Library_page_7771285812_21772f2218_b
Pašizziņas prakses

Trīs dzīves likumi

Cilvēkiem būtu jāstāsta stāstus viens otram un jāklausās vienam otru. Katrs cilvēks, kuru jūs satiekat, sniedz jums vērtīgu mācībstundu, ...

2907
20. augustā, 2017
Library_page_5151138
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

2393
13. augustā, 2017
Library_page_dulas
Emocijas

Mierinājums jaunajiem vecākiem

Tavs bērns izvēlējās tevi – unikālo mammu un tēti, kam piedzimt. Viņš neizvēlējās gudro dakteri, skolotāju vai kaimiņieni, bet tevi.

1339
17. jūlijā, 2017
Library_page_evdomadiaies-erwtikes-provlepseis-zodia-16-5-1-6-h793
Prāts & psiholoģija

Kā sadzirdēt savu aicinājumu

3 veidi, kā atcerēties, kāpēc Tava dvēsele izvēlējās tieši šo dzīvi   “Tu esi šeit ieradies ar noteiktu uzdevumu. Tu esi daļa no visuma...

6811
1. augustā, 2017
Library_page_gara-vasara-_2015_-231
Pašizziņas prakses

Tavas dzīves "restarts"

Būt veselam, dzīvespriecīgam un laimīgam - tā nav ne iedzimta īpatnība, ne "Dieva dāvana". Tāpat šim stāvoklim nav nekādas saistības ar n...

3049
13. jūlijā, 2017
Library_page_monks-in-sunlight-56a0c4953df78cafdaa4d8b4
Ķermenis & veselība

Kad es elpoju, es jūtu savu vienotību ar dzīvi

Parasti mēs nepamanām, kā elpojam, taču bez elpošanas nevarētu nodzīvot ne sekundi. No tā, kā mēs elpojam, ir atkarīgs, cik daudz mūsos i...

968
9. jūlijā, 2017
Library_page_0569f31d6d62baa0248c76ec1f964f01
Prāts & psiholoģija

Līza Burbo: nomainiet vārdu “problēma” ar vārdu “pieredze”

Jums patiešām ir problēmas? Es no sirds ticu, ka mēs izvairītos no liela daudzuma problēmu, ja nebūtu tāda apzīmējuma kā “problēma”. Vār...

2263
2. jūlijā, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

738
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

714
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

624
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

649
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

2272
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

968
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

12293
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

9198
7. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

1072
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

1160
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

1350
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1858
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1790
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1935
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1693
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
1646
9. janvārī, 2017