Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_pl Square81_pict3624portr_small

Regresijas terapijas būtība un uzdevums

Lielākajai daļai no mums ir gadījies sastapt kādu cilvēku pirmo reizi, bet justies ar viņu kopā tā, it kā mēs pazītu šo cilvēku jau simts gadus, vai arī aizceļot uz kādu attālu pasaules malu un justies tur kā mājās, jo viss šķiet arkārtīgi pazīstams. Tie ir gadījumi, kad mēs atkalredzamies ar cilvēkiem vai vietām, kuras esam pazinuši jau iepriekšējās inkarnācijās.

No iepriekšējām dzīvēm uz patreizējo mēs varam paņemt līdzi arī pieredzi, uzskatus, attieksmi, attiecību dinamiku un talantus. Reizēm tas ir patīkams fakts, bet reizēm tas mums var sagādāt arī smagu, traumatisku pieredzi, piem., ja iepriekšējās inkarnācijās palikusi neintegrēta nāves pieredze, mīļotā cilvēka zaudējums, nedziedinātas attiecības, bailes, disharmonisks pasaules uzskats vai nepiepildīti lēmumi. Regresijas terapijas mērķis ir atrisināt un pabeigt neatrisinātās un nepabeigtās lietas, lai iegūtu pilnīgu brīvību netraucēti virzīties uz priekšu šajā dzīvē, kā arī lai pārnestu no citām dzīvēm uz tekošo vēlamos talantus un pozitīvo pieredzi. Terapijas uzdevums ir palīdzēt cilvēkam uzlabot savu dzīvi, nevis pierādīt kādas teorijas, doktrīnas, uzskatu sistēmas vai reliģijas pareizību vai nepareizību.

Patreizējās dzīves notikumi var atkal aktivizēt iepriekšējās dzīvēs iegūtās traumas un problēmsituācijas, pie tam tas notiek neapzināti. Šķietams sīkums var mūsos izsaukt patreizējai situācijai neadekvāti lielu emociju lavīnu, jo uzspiestajai “sāpīgajai pogai” apakšā var būt emociju kamols, kas ap sākotnējo traumu vai disharmonisko domformu krājies pat vairāku inkarnāciju garumā. Šāds emociju kamols kopā ar tā sākotnējo cēloni darbojas kā magnēts, atkal un atkal pievelkot sākotnējai līdzīgas situācijas, tādejādi atgādinot par nepabeigto darbu. Mēs varam reaģēt uz cilvēkiem un notikumiem neproduktīvos veidos, vai arī varam ieciklēties kādās problēmās, nespējot tām atrast nekādu risinājumu, lai arī cik uzcītīgi mēs to mēģinātu izdarīt.

Parastajām “runājamām” terapijām un konsultēšanai, kuru darba diapazonā ietilpst tikai šīs dzīves notikumi (pie tam ne reti pat tikai no piedzimšanas, nevis no ieņemšanas brīža), NAV instrumentu piekļūšanai problēmu cēloņiem mūsu laikā bezgalīgās apziņas tālākiem apcirkņiem, un tādēļ šāds darbs stiepjas garumā kā gumija, varbūt sniedzot īslaicīgu mierinājumu (“es kaut ko daru lietas labā”), bet nenesot vēlamo rezultātu – pilnīgu atbrīvošanos no pagātnes sloga un no “maģiskā magnēta”, kas pievelk analogās situācijas, piedošanu sev un citiem no sirds, patiesas mīlestības atgūšanu pret sevi un citiem, spēju būt pašam savam dzīves apzinātam vaidotājam.

Regresijas terapija ir metode, ar kuras palīdzību klientam tiek dota iespēja virzīties atpakaļ (regresēt) laikā, sasniedzot brīdi, kad notika oriģinālā trauma vai šodienas problēmu aktivizējusī pagātnes situācija. Regresija notiek ar hipnozes, vadītās vizualizācijas vai citu dziļas relaksācijas metožu palīdzību, kas ļauj piekļūt atmiņām, kas citos apziņas stāvokļos nav tik viegli pieejamas. Tādā veidā iespējamas piekļūt atmiņām ne tikai par nesenākiem šīs dzīves notikumiem, bet arī no ļoti agrīnas bērnības, piedzimšanas brīža, deviņiem mēnešiem mātes vēderā, ieņemšanas brīža, citām inkarnācijām un arī periodiem starp inkarnācijām. Paceļot senās atmiņas šodienas apziņas gaismā, ir iespējams atbrīvoties no ar tām saistītajām emocijām, kas kā tumšs enerģijas mākonis veido blokus mūsu energo-informatīvajā sistēmā, liekot mums “iestrēgt” vienās un tajās pašās situācijās.

Iepriekšējo inkarnāciju notikumu atkalizdzīvošana un to ietekmes pārskatīšana paša klienta augstākās apziņas gaismā palīdz pabeigt pagātnes notikumus, tādejādi atļaujot daudz brīvāk virzīties uz priekšu tagadnē. Virspusēji raugoties, process šķiet zināmā mērā līdzīgs parastajai terapijai: tiek meklēti problēmu cēloņi, pārskatīta un integrēta pieredze, atlaistas emocijas, pārvērtēti veiktie lēmumi un secinājumi, atrasts noslēdzošais risinājums... Regresijas terapija ar ieiešanu iepriekšējās dzīvēs paplašina apskatāmā laika perioda robežas daudz dziļākā pagātnē, ietverot arī pēc-nāves (kas notiek tūlīt pēc nāves, līdz pat dzīves pārskatam) un pirms-ieņemšanas periodus (nakošās inkarnācijas plānošanu, vecāku izvēli utt.), un tādejādi ļaujot strādāt ar senākiem problēmu cēloņiem. Pat ja cilvēks domā, ka šīs atmiņas neatspoguļo reālus iepriekšējo dzīvju notikumus un vispār netic reinkarnācijai kā tādai, to simboliskajai nozīmei un dzīvīgajam emocionālajam pārdzīvojumam ir nepieciešamais terapeitiskais efekts šodienas problēmsituāciju risināšanā.

Tās pirmsākumos regresijas terapija tika uzskatīta par New Age triku, taču šodien tā ir ieņēmusi stabilu un profesionāli akceptētu vietu psihoterapijā un atzīta par ārkārtīgi efektīvu terapeitisko instrumentu. Tā var piekļūt apstrādei nepieciešamajam materiālam pat viena vai tikai pāris terapijas seansu laikā, kur ar citām terapijas un konsultēšanas metodēm būtu nepieciešami mēneši vai gadi, vai kam citas metodes netiek klāt vispār. Latvijā gan nopietnu regresijas terapijas (ar piekļuvi iepriekšējām dzīvēm) speciālistu ir nepiedodami maz…

Kādos gadījumos regresijas terapija spēj palīdzēt

Protams, ka ne visām mūsu dzīves problēmsituācijām saknes meklējamas pagātnes notikumos. Ir svarīgi prast atšķirt, kad problēmas ir risināmas ar citām metodēm, piem., pāreju uz veselīgu uzturu un dzīves veidu, vides un dzīves vietas nomaiņu, mācību iestādes vai darba vietas nomaiņu, ieklausīšanos un paklausīšanu savas Dvēseles balsij, vai metodēm, kas robežojas ar vai pieder pie šamaniskās prakses – apsēstības (angl. possession) likvidēšana, dvēseles fragmentu atgūšana (angl. soul retrieval) un tml.

Regresijas terapija tradicionāli un sekmīgi tiek lietota sekojošos gadījumos:

- Traucējoši uzvedības un attieksmes modeļi (arī pārmantotie no vecākiem, pieņemtie no skolotājiem, sabiedrības, reliģiskām kopienām un tml.), kas ir eksistējuši ilgāku laiku, par spīti centieniem no tiem atbrīvoties.

- Attiecību dinamika, kas šķietami ieguvusi dzīvi pati par sevi – intensīva pievilkšanās/atgrūšanās ar kādu cilvēku.

- Attiecību problēmas: t.sk. atkārtoti izjūkošas attiecības, laulību problēmas, sašķēlušās ģimenes, spēku cīņas starp ģimenes locekļiem, nespēja veidot ilgstošas attiecības vai attiecības ar pretējo dzimumu, nepabeigtas attiecības ar mirušiem tuviniekiem.

- Problēmas, kas saistītas ar mazvērtības kompleksiem, pašapziņu, personīgo vērtības un spēka sajūtu.

- Nedrošības sajūta, iracionālas bailes un fobijas – piem., no augstuma, lidošanas, ūdeņiem, kukaiņiem, čūskām vai citām dzīvām radībām, noslēgtām telpām, uzstāšanās publikas priekšā, vīriešiem, sievietēm un tml., kam nav iespējams rast loģisku cēloni šīs dzīves pieredzē.

- Vainas sajūta un mocekļa komplekss.

- Sadomazohistiskas uzvedības problēmas.

- Seksuālas izmantošanas sekas.

- Vardarbības sekas.

- Rekcijas uz karu, spīdzināšanu un sirdi plosošiem zaudējumiem.

- Uzmācīgas domas (“man jābūt tīram”, “man tas vēlreiz jāpārbauda”, “ar manu bērnu kaut kas var notikt” un tml.).

- Vainas sajūta, sevis sodīšana (līdz pat mazohismam).

- Depresija.

- Hroniski zems enerģijas līmenis.

- Norobežošanās no cilvēkiem.

- Panikas lēkmes.

- Atkārtoti, stresa pilni sapņi par vienu un to pašu tēmu.

- Dominējošās attieksmes un emocijas, kas šķiet pārņēmušas visu dzīvi.

- Ēšanas traucējumi.

- Atsevišķas hroniskas fiziskas slimības, sajūtas un sāpes.

- Dziļas problēmas, kas nepadodas nekādiem citiem centieniem atrast risinājumu.

Regresijus terapiju nepielieto:

- ja klients atrodas alkohola vai narkotiku reibumā,

- ja klients lieto apziņas procesus bloķējošus medikamentus: anti depresantus, nomierinošus līdzekļus, atsevišķas miega zāles; virs 50mg – koncentrēšanās un atcerēšanās apgrūtināta,

- atsevišķos specifiskos psihes stāvokļos: halucinācijas, šizofrēnija, anoreksija ar svaru zem kritiskā – olbaltumvielu trūkuma dēļ netiek ražoti hormoni normālai smadzeņu aktivitātei, maniakālā depresija (bipolārā novirze),

- atsevišķos veselības stāvokļos: sirds kaites, epilepsijas lēkmes, kad paaugstināta emociju izjušana un katarse nav vēlamas, - atsevišķos gadījumos grūtniecības laikā, - ja klients nespēj atbildēt par sevi un savu rīcību (līdz pat terapeita apdraudējumam),

- ja klients vēlas, lai viņa problēma tiktu atrisināta, nepieskaroties sāpīgām emocijām un to cēloņiem,

- ja klients ir pieķēries cietēja lomai un nevēlas savā dzīvē neko mainīt,

- ja klients ir pieķēries uzskatam, ka viņa dzīve ir ārējo apstākļu veidota un viņs ir šo apstāklu upuris, un līdz ar to jau pēc sākotnējā uzstādījuma nevēlas sevī neko mainīt un uzņemties atbildību par savām situācijām, - ja klients uzstājīgi vēlas mainīt citus, nevis sevi, - ja starp klientu un terapeitu neizveidojas uzticības pilna, labvēlīga gaisotne,

- ja klients dzelžaini pieturas pie kādiem reliģiskiem uzskatiem, kas kareivīgi noliedz reinkarnāciju,

- ja klients vīpsnā par jebko, kas saistīts ar realitātēm ārpus materiālistiskā pasaules uzskata,

- ja klients ir atnācis uz terapiju nevis ar motivāciju atrisināt problēmu, bet apmierināt ziņkārību vai pierādīt “uz mani šitā terapija neiedarbojas!”.

Gan klientam, gan terapeitam ir tiesības no terapijas atteikties, ja kaut kādu iemeslu pēc viņš uzskata kopdarbu par neproduktīvu vai neiespējamu.

Kā notiek terapijas seanss

Pirmajā vizītē terapeitam ir nepieciešams iepazīties ar klienta šī brīža situāciju, kuru klients vēlas atrisināt, kā arī ar dzīves konteksta zināmajiem svarīgākajiem notikumiem – bērnību, nozīmīgākajām attiecībām, traumatiskajām vai citām būtiskām situācijām, veselības stāvokli u.c. jautājumiem, kas tiešā vai netiešā veidā varētu būt saistāmi ar apskatāmo problēmu. Pirmās sarunas mērķis ir arī iepazīstināt klientu ar regresijas terapijas procesu, iespējam un ierobežojumiem, un paskaidrot, ka tā ir domāta nopietnam darbam ar sevi, nevis ziņkārības apmierināšanai. Šāda intervija un saruna parasti aizņem apmēram stundu un turpmāku terapijas seansu gadījumā vairs nav jāatkārto.

Tipisks regresijas terapijas seanss ilgst apmēram divas stundas, taču atsevišķos gadījumos tas var būt nedaudz īsāks vai garāks. Manā praksē ilgākais seanss ir bijis aptuveni trīs stundas garš. Atšķirībā no parastajām terapijām vai konsultēšanas, kur visbiežāk ir strikti noteikts ~50 minūšu garš vizītes laiks, regresijas terapijas seansa ilgumu un beigu momentu nosaka paša klienta process.

Laika ziņā strikti ierobežotas vizītes rezultātā klientiem nereti nākas iziet atpakaļ ikdienas situācijā ar "uzšķērstu brūci" un pār malu plūstošām, neintegrētām emocijām, kas līdz nākošai reizei "uzkaras" vai tiek aizmirstas un ignorētas. Šāda tipa terapijas var ievilkties vairāku mēnešu un gadu garumā, jo darbs tiek veikts pārsvarā tikai mentālajā (domu, intelektuālajā, analīzes) līmenī, vispār neskarot vai tikai pavirši pieskaroties dziļākiem zemapziņas slāņiem, kuros apslēptas ilgstoši nobloķētas emocijas, kas saistītas ar aizmirstiem vai šīs dzīves apziņas gaismā nekad neienākušiem notikumiem no daudz senākas pagātnes.

Regresijas terapijas seanss NEKAD mākslīgi netiek pārtraukts pusceļā, atstājot klientu ar neintegrētām emocijām un neizpratnē par seansa laikā redzētā un notikušā jēgu un garīgo nozīmi. Atsevišķs regresijas terapijas seanss tiek uzskatīts par pabeigtu, kad ir acīmredzams un intuitīvi jūtams (to redz un jūt gan klients, gan terapiets), ka problēma ir vairāk vai mazāk atrisināta, resp., kad problēmas cēlonis ir atrasts un pārdzīvots, ar to saistītās, dvēseli mokošās emocijas atlaistas un to vietā ienākusi pozitīva enerģija, un disharmoniskās domformas nomainītas ar harmoniskām.

Atsevišķos gadījumos terapijas seansu iespējams pārtraukt, ja:

- klients uzrāda neapzinātu pretestību, kuru nav iespējams pārvarēt ar konkrētejā brīdī pieejamiem līdzekļiem: šādā gadījumā ar klientu tiek pārrunāti potenciālie pretestības cēloņi un līdzekļi to likvidēšanai (reizēm tās ir vienkārši bailes redzēt zemapziņā iestrēgušo), alternatīvu metožu pielietošanas iespēja, klienta motivācija terapijai vai konkrētās terapijas lietderība risināmajā problēmsituācijā;

- seansa laikā pārdzīvotās emocijas ir bijušas smagas, ar lielu enerģijas patēriņu un klientam pietrūkst spēka procesu turpināt: šādā gadījumā terapijas seanss tiek novest līdz klientu uz doto momentu apmierinošam starprezultātam, kas ļauj atgriezties ikdienas situācijā “nesaplosītam” un turpināt uzsākto darbu pēc dažām dienām.

Regresijas terapija var tikt pielietota kā patstāvīga, ekskluzīva terapija specifisku jautājumu risināšanai vai arī kompleksā ar citām terapijām (piem., masāžām, Reiki u.c. terapijām, kas stimulē dziļu relaksāciju un emocionālu atbrīvošanos).

Drošā un mīlestības pilnā atmosfērā regresijas terapijas laikā terapeits palīdzēs:

- skaidri atpazīt galvenās problēmas un kompleksus, kas diktē klienta dzīvi,

- ceļot laikā, lai atrisinātu bērnības, dzemdību un vēl senāku traumu emocionāli-psiholoģiskos aspektus,

- dzīvi atkalpārdzīvot un atrisināt emocionālos konfliktus, tādejādi atbrīvojoties no uzkrātajām sāpīgām un pat smacējošām emocijām (bailēm, dusmām, aizvainojumiem, naida, skumjām, sērām utt.),

- pievērst uzmanību ar atmiņām saistītajām fiziskajām sajūtām ķermenī un atlaist tās,

- atlaist vecos, nevēlamos senču modeļus un ietekmes, no mātes grūtniecības laikā pārņemtās emocijas un domformas,

- integrēt traumatiskās situācijās ievainotos un/vai pazaudētos dvēseles fragmentus,

- attīrīt enerģētisko lauku no negatīvām ietekmēm, kas saistītas ar apskatīto materiālu,

- atvērties mīlestībai un augstākiem garīgajiem resursiem sevī pašā.

Terapijas seanss notiek guļus stāvoklī, ar aizvērtām acīm. Pirmās 15-20 minūtes aizņem klienta ievadīšana relaksācijā, kas palīdz pieslēgt padziļinātu apziņas stāvokli, kas nepieciešams senāku atmiņu un emociju pacelšanai gaismā, vienlaicīgi saglabājot skaidru ikdienas apziņu. Tad klients tiek aicināts pievērst uzmanību sajūtām fiziskajā ķermenī un nosaukt diskomfortās sajūtas (piem., smagums pakrūtē, duršanās aiz kreisās auss, auksta labā pēda utt.). Fiziskās sajūtas kalpo kā "vārti" uz neintegrētajām emocijām un to cēloņsituācijām. Nekāda bezmērķīga līkloču klejošana ar risināmo problēmu nesaistītās atmiņās un "melna kaķa meklēšana tumšā istabā" nenotiek: ar specifisku, noteiktā loģiskā secībā uzdotu jautājumu palīdzību notiek mērķtiecīga virzīšanās pagātnē, uz problēmas sākumpunktu. Atceroties zīmīgas situācijas, sekojot psihodrāmas principiem, tiek izdzīvotas ar situāciju saistītās emocijas. No šī procesa nav jābaidās, jo tas notiek vidē, kur klientu neviens nekritizēs un nenosodīs, un kur emocionālajai relīzei nevar būt pret klientu vērstas bīstamas sekas (kā tas potenciāli iespējams parastā ikdienas situācijā). Emociju brīvai izdzīvošanai ir atbrīvojošs un nākotni pozitīvi mainošs efekts. Problēmas cilvēkam sagādā apspiestās, līdz galam neizdzīvotās, noliegtās un neintegrētās emocijas. Kad apspiestās emocijas ir atlaistas, tad daudz skaidrāk kļūst redzama patiesā realitāte un daudz plašāks un dziļāks situācijas konteksts, kā dēļ emocionālajai relīzei regresijas terapijā ir vitāli svarīga loma. Terapeita uzdevums ir palīdzēt klientam nenoslīkt un nepazust emocijās, bet sekot tām un saskatīt kontekstu, kā arī nodrošināt klienta drošību, ja emociju izpausmes ir saistītas ar krasām vai biedējošām fiziskām kustībām un izjūtām. Emociju relīze nozīmē bloķētās enerģijas atbrīvošanos, kas saistīta ar veco traumu, un tāda ir iespējama, atsaucot šo traumu atmiņā un emocijas līdz galam izpaužot, izdzīvojot. Emociju relīze palīdz atbrīvoties arī no apspiestajām emocijām, kas saistītas ar kauna sajūtu vai nepatīkamajiem personības apsektiem, resp., palīdz integrēt savas apziņas ēnas pusi. Pilnīga atbrīvošanās no uzkrātajām emocijām ir obligāts priekšnosacījums klienta spējai izveidot kontaktu ar savu augstāko apziņu, kura sniedz vispareizākās atbildes. Terapeita centrālais uzdevums ir klientam palīdzēt izveidot šo kontaktu, nevis sniegt viņa rīcības intelektuālas interpretācijas un gatavas atbildes no grāmatas.

Parasti terapeits vada klientu cauri traumatiskām situācijām, kuras vieno kāds kopējs vadmotīvs, kopīga tēma, piem., “mani nedzird”, “mani nemīl”, “ar mani nerēķinās”, “atkal attiecības ar alkoholiķi”, utt. Procesa gaitā klientam pašam veidojas iespēja redzēt situāciju ķēdi no garīgā jeb augstākās apziņas viedokļa, apzinoties veiktās kļūdas, savu atbildību situācijas radīšanā, saskatot vecas situācijas jaunā gaismā un plašākā kontekstā, apgūt neapgūtās mācību stundas, piedot, atlaist vecas situācijas un tajās iegūtās “ieciklējušās” domu formas un disharmoniskus uzskatus, atbrīvoties no veciem līgumiem un solījumiem, utt. Svarīgi ir saskatīt, kā iepriekšējo situāciju pieredze ietekmējusi šodienas situāciju. Agrākajā traumatiskajā pieredzē iegūto vai pieņemto disharmonisko domformu un uzskatu nomaiņa uz harmoniskiem, piedošana, zaudētu kontaktu un mīlestības jūtu atgūšana, aizvainojuma un naida jūtu atlaišana, savas vērtības sajūtas atgūšana un tml. dod iespēju šodienas situāciju pilnīgi mainīt.

Viss terapijas process sevī ietver:

- interviju (pirmajā reizē) vai īsu sarunu (atkārtotas terapijas gadījumā),

- ievadīšanu relaksācijas stāvoklī,

- intensīvu darbu - atgriešanos pagātnes atmiņās un emocionālo relīzi,

- refleksijas periodu – kontaktēšanos ar savu augstāko apziņu, piedošanas procesu, garīgo atziņu iegūšanu, disharmonisko domformu nomaiņu uz harmoniskām,

- integrācijas periodu un projekciju pozitīvajā nākotnes scenārijā,

- iziešanu no dziļās relaksācijas stāvokļa, atpūtas periodu un, ja nepieciešams, laiku papildjautājumu uzdošanai un īsām pārrunām.

Regresijas terapijas potenciālie rezultāti

Rezultāti fiziskajā līmenī:

- psihosomātisko sūdzību – pazemināta enerģijas līmeņa vai enerģētiskā izsīkuma, spriedzes, saasināta neveselīga jūtīguma – izzušana,

- sāpju un pat fizisku problēmu pēkšņa izzušana bez medicīniskas iejaukšanās un izskaidrojuma vai daudz straujāka atveseļošanās par prognozēto (piebilde: NEUZSKATĪT regresijas terapiju par garantētu panaceju visām medicīniska rakstura situācijām!)

Rezultāti emocionālajā līmenī:

- iekšējais miers,

- atbrīvošanās no bailēm un fobijām - drošības sajūta,

- sevis akceptēšana un pārliecība par sevi,

- atjaunota empātija,

- piedošana sev un citiem,

- atbrīvošanās no neadekvātas vainas sajūtas,

- pozitīvas jūtas,

- attiecību sakārtošana un pabeigšana ar mirušajiem tuviniekiem,

- drosme brīvi izpaust savas jūtas un emocijas.

Rezultāti mentālajā līmenī:

- prāta skaidrība,

- sevis izzināšana,

- labāka citu cilvēku izpratne,

- atbrīvošanās no ierobeōjošām domu formām un uzskatiem.

Rezultāti garīgajā līmenī:

- jaunas atziņas par eksistenciālas dabas jautājumiem,

- nemirstības apzināšanās,

- apzināšanās "es esmu cēlonis visam, kas ar mani notiek", "manas dzīves situācijas ir manas apziņas spogulis", "mainās mana apziņa > mainās manas dzīves situācijas", "es spēju mainīt savu dzīvi" un tml.,

- lielākas radīšanas jeb manifestācijas spējas,

- lielāks jūtīgums uz smalkajām enerģijām un informāciju,

- savas dzīves uzdevuma un misijas apzināšanās.

Rezultāti sociālajā līmenī:

- vecāku pieņemšana - veido pamatus harmonisku attiecību veidošanai ar sevi un pretējo dzimumu, t.sk. ar intīmo partneri, dzīves biedru,

- attiecību harmonizēsanās ar draugiem, darba biedriem un tml.

Kā atšķirt regresijas terapijas profesionāli no amatiera

Regresijas terapija NAV bērnu spēlīte: to nevar profesionāli veikt jebkurš, kurš ir pats pabijis tikai pāris regresijas terapijas seansos un izlasījis pāris grāmatas par reinkarnāciju.

Viens no ārkārtigi svarīgiem terapeita uzdevumiem regresijas terapijas seansa laikā ir NODROŠINĀT KLIENTA DROŠĪBU:

- nodrošināt fizisku drošību haotisku, sponatānu kustību gadījumā,

- pārliecināties par klienta veselības stāvokli, jo specifisku slimību gadījumā, kā arī atsevišku medikamentu lietošanas laikā ar regresijas terapiju nav vēlams strādāt, vai ari to vispār nav iespējams darīt,

- rūpēties par fiziskajā ķermenī (g.k. muskuļos - angl. muscle armor) iekodēto atmiņu/sajūtu atlaišanu (tās izpaužas kā sajūtas fiziskajā ķermenī, savilkti muskuļi, un tml.),

- nodrošināt klienta drošību emocionālas katarses (spēcīgu emociju izpausmes) laikā,

- sekmēt emociju integrāciju (t.sk. pārliecinaties, ka klients netiek izlaists no seansa ar "uzplēstu brūci", kas var apdraudēt, piem., viņa spēju droši vadīt automašīnu tūlīt pēc seansa),

- sekmēt pagātnes pieredzes integrāciju šodienas situācijā (piedošana utt.),

- sekmēt klienta drošības sajūtu, aizejot no seansa (mācībstundas apguve, līdzsvarotība, iezemētība) – PABEIGTĪBAS SAJŪTA!!!.

Bez tam, regresijas terapeita profesionalitāti raksturo arī sekojošas spējas, prasmes un personības īpašības:

- spēja atšķirt klienta prāta spēles no realitātes un spēja palīdzēt klientam izkļūt no prāta spēļu apburtā loka,

- vērība - spēja uztvert un saprast klienta ķermeņa valodu,

- intuīcija - spēja uztvert vārdos un ķermeņa valodā neizteikto informāciju,

- spēja "nerezonēt" ar klienta problēmām (to nodrošina pastāvīgs darbs ar sevi)

- spēja savas personīgās emocijas terapijas seansa laikā ar klientu nolikt malā pat tad, ja klienta problēma rezonē ar paša terapeita neatrisinātu personīgo problēmu,

– GARĪGAIS BRIEDUMS (terapeits var aizvest savu klientu tikai tik tālu un augstu garīgajā evolūcijā, cik ir ticis pats!),

- spēja pieņemt jebkuras tautības, jebkuru reliģisko uzskatu klientu,

- empātija un beznosacījumu mīlestība,

- darbā ar pāriem – pušu neieņemšana, tiekšanās pēc augstākā labuma priekš abiem partneriem.

No personīgo atziņu apcirkņiem

1. Klienta problēmu neuzņemšana uz sevis. Lai arī cik terapeits "iejustos klienta ādā" un justu viņam līdzi, ir būtiski atcerēties, ka terapeitam ir svarīgi nepieķerties terapijas procesa rezultātam. Terapeits ir tikai gida jeb pavadoņa lomā: gājējs un darītājs ir pats klients, un terapijas rezultāts ļoti lielā mērā atkarīgs ne tikai no terapeita profesionalitātes un spējām, bet vēl vairāk - no paša klienta gatavības darbam, spējas sakontaktēties ar savām emocijām, motivācijas, garīgā brieduma utt., par ko terapeits nevar uzņemties atbildību.

2. Terapijas seansa telpas energoinformatīvā ekoloģija. Terapeitam ir jāapzinās, kādi energoinformatīvie procesi notiek terapijas seansa telpā un kādus "nospiedumus" tie atstāj telpā (ja kas paliek - jāmāk no tā attīrīt telpu). Sekmīga terapijas seansa rezultātā nekādi negatīvi "nospiedumi" telpā nepaliek.

3. Godīgums pret sevi un klientu. Terapeits nav nekāds "supercilvēks", kuram vienmēr un visur jabūt pieejamām atbildēm un risinājumiem. Arī terapeits ir savā garīgās izaugsmes procesā un pastāvīgi mācās. Ir jabūt spējai godīgi sev un klientam atzīties "šo es vēl nemāku" vai "tas nav manā kompetencē".

4. Sava darba instrumenta uzturēšana kārtībā – jūtīgums, intuīcija, veselība, atpūta. Terapeita darba instruments ir visa viņa būtība: gan fiziskais, gan visi smalkie ķermeņi. To veselība un labasajūta ir svarīgs priekšnosacījums efektīvam darbam. Tikai cilvēks ar atvērtiem, nepiesārņotiem energoinformatīvajiem kanāliem spēj smalki uztvert un integrēt neverbālo informāciju.

5. Pastāvīgs darbs ar savu iekšējo pasauli.

6. Pastāvīga izglītošanās. Psihoterapija nav statisks veidojums. Tā ir profesionālas darbības joma, kas atrodas pastāvīgā attīstībā, un tādēļ ir svarīgi sekot jaunākajiem pētījumiem un atklājumiem ne tikai tulkotajā literatūrā, bet arī oriģināldarbos (to man nodrošina angļu un krievu valodas pilnīgi brīva pārvaldīšana).

7. Personīgās darba pieredzes integrācija. Katrs klients ir unikāls, un gandrīz katra terapijas seansa laikā jūtīgam terapeitam ir iespēja uztvert kaut ko jaunu tīri intuitīvi. Tādejādi terqapeita mācību process nekad nebeidzas. Ir svarīgi apzināt jaunapgūtos "knifiņus" un atrast tiem adekvātāko vietu jau iepriekš iegūto zināšanu un prasmju kopumā.

© Aelita Folkmane, 2011
LTPPA biedre, praktizē regresijas terapiju kopš 1997.gada,
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1119
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

827
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12149
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2120
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7563
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2043
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3594
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

219
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3518
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2260
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

6946
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1310
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3141
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6700
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17475
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2000
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6027
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3883
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2355
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1514
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

2404
11. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

445
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

900
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

776
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
903
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

791
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

787
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

942
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1257
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1440
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1476
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1356
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2236
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1759
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1600
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
504
9. janvārī, 2017