Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_pl Square81_pict3624portr_small

Regresijas terapijas būtība un uzdevums

Lielākajai daļai no mums ir gadījies sastapt kādu cilvēku pirmo reizi, bet justies ar viņu kopā tā, it kā mēs pazītu šo cilvēku jau simts gadus, vai arī aizceļot uz kādu attālu pasaules malu un justies tur kā mājās, jo viss šķiet arkārtīgi pazīstams. Tie ir gadījumi, kad mēs atkalredzamies ar cilvēkiem vai vietām, kuras esam pazinuši jau iepriekšējās inkarnācijās.

No iepriekšējām dzīvēm uz patreizējo mēs varam paņemt līdzi arī pieredzi, uzskatus, attieksmi, attiecību dinamiku un talantus. Reizēm tas ir patīkams fakts, bet reizēm tas mums var sagādāt arī smagu, traumatisku pieredzi, piem., ja iepriekšējās inkarnācijās palikusi neintegrēta nāves pieredze, mīļotā cilvēka zaudējums, nedziedinātas attiecības, bailes, disharmonisks pasaules uzskats vai nepiepildīti lēmumi. Regresijas terapijas mērķis ir atrisināt un pabeigt neatrisinātās un nepabeigtās lietas, lai iegūtu pilnīgu brīvību netraucēti virzīties uz priekšu šajā dzīvē, kā arī lai pārnestu no citām dzīvēm uz tekošo vēlamos talantus un pozitīvo pieredzi. Terapijas uzdevums ir palīdzēt cilvēkam uzlabot savu dzīvi, nevis pierādīt kādas teorijas, doktrīnas, uzskatu sistēmas vai reliģijas pareizību vai nepareizību.

Patreizējās dzīves notikumi var atkal aktivizēt iepriekšējās dzīvēs iegūtās traumas un problēmsituācijas, pie tam tas notiek neapzināti. Šķietams sīkums var mūsos izsaukt patreizējai situācijai neadekvāti lielu emociju lavīnu, jo uzspiestajai “sāpīgajai pogai” apakšā var būt emociju kamols, kas ap sākotnējo traumu vai disharmonisko domformu krājies pat vairāku inkarnāciju garumā. Šāds emociju kamols kopā ar tā sākotnējo cēloni darbojas kā magnēts, atkal un atkal pievelkot sākotnējai līdzīgas situācijas, tādejādi atgādinot par nepabeigto darbu. Mēs varam reaģēt uz cilvēkiem un notikumiem neproduktīvos veidos, vai arī varam ieciklēties kādās problēmās, nespējot tām atrast nekādu risinājumu, lai arī cik uzcītīgi mēs to mēģinātu izdarīt.

Parastajām “runājamām” terapijām un konsultēšanai, kuru darba diapazonā ietilpst tikai šīs dzīves notikumi (pie tam ne reti pat tikai no piedzimšanas, nevis no ieņemšanas brīža), NAV instrumentu piekļūšanai problēmu cēloņiem mūsu laikā bezgalīgās apziņas tālākiem apcirkņiem, un tādēļ šāds darbs stiepjas garumā kā gumija, varbūt sniedzot īslaicīgu mierinājumu (“es kaut ko daru lietas labā”), bet nenesot vēlamo rezultātu – pilnīgu atbrīvošanos no pagātnes sloga un no “maģiskā magnēta”, kas pievelk analogās situācijas, piedošanu sev un citiem no sirds, patiesas mīlestības atgūšanu pret sevi un citiem, spēju būt pašam savam dzīves apzinātam vaidotājam.

Regresijas terapija ir metode, ar kuras palīdzību klientam tiek dota iespēja virzīties atpakaļ (regresēt) laikā, sasniedzot brīdi, kad notika oriģinālā trauma vai šodienas problēmu aktivizējusī pagātnes situācija. Regresija notiek ar hipnozes, vadītās vizualizācijas vai citu dziļas relaksācijas metožu palīdzību, kas ļauj piekļūt atmiņām, kas citos apziņas stāvokļos nav tik viegli pieejamas. Tādā veidā iespējamas piekļūt atmiņām ne tikai par nesenākiem šīs dzīves notikumiem, bet arī no ļoti agrīnas bērnības, piedzimšanas brīža, deviņiem mēnešiem mātes vēderā, ieņemšanas brīža, citām inkarnācijām un arī periodiem starp inkarnācijām. Paceļot senās atmiņas šodienas apziņas gaismā, ir iespējams atbrīvoties no ar tām saistītajām emocijām, kas kā tumšs enerģijas mākonis veido blokus mūsu energo-informatīvajā sistēmā, liekot mums “iestrēgt” vienās un tajās pašās situācijās.

Iepriekšējo inkarnāciju notikumu atkalizdzīvošana un to ietekmes pārskatīšana paša klienta augstākās apziņas gaismā palīdz pabeigt pagātnes notikumus, tādejādi atļaujot daudz brīvāk virzīties uz priekšu tagadnē. Virspusēji raugoties, process šķiet zināmā mērā līdzīgs parastajai terapijai: tiek meklēti problēmu cēloņi, pārskatīta un integrēta pieredze, atlaistas emocijas, pārvērtēti veiktie lēmumi un secinājumi, atrasts noslēdzošais risinājums... Regresijas terapija ar ieiešanu iepriekšējās dzīvēs paplašina apskatāmā laika perioda robežas daudz dziļākā pagātnē, ietverot arī pēc-nāves (kas notiek tūlīt pēc nāves, līdz pat dzīves pārskatam) un pirms-ieņemšanas periodus (nakošās inkarnācijas plānošanu, vecāku izvēli utt.), un tādejādi ļaujot strādāt ar senākiem problēmu cēloņiem. Pat ja cilvēks domā, ka šīs atmiņas neatspoguļo reālus iepriekšējo dzīvju notikumus un vispār netic reinkarnācijai kā tādai, to simboliskajai nozīmei un dzīvīgajam emocionālajam pārdzīvojumam ir nepieciešamais terapeitiskais efekts šodienas problēmsituāciju risināšanā.

Tās pirmsākumos regresijas terapija tika uzskatīta par New Age triku, taču šodien tā ir ieņēmusi stabilu un profesionāli akceptētu vietu psihoterapijā un atzīta par ārkārtīgi efektīvu terapeitisko instrumentu. Tā var piekļūt apstrādei nepieciešamajam materiālam pat viena vai tikai pāris terapijas seansu laikā, kur ar citām terapijas un konsultēšanas metodēm būtu nepieciešami mēneši vai gadi, vai kam citas metodes netiek klāt vispār. Latvijā gan nopietnu regresijas terapijas (ar piekļuvi iepriekšējām dzīvēm) speciālistu ir nepiedodami maz…

Kādos gadījumos regresijas terapija spēj palīdzēt

Protams, ka ne visām mūsu dzīves problēmsituācijām saknes meklējamas pagātnes notikumos. Ir svarīgi prast atšķirt, kad problēmas ir risināmas ar citām metodēm, piem., pāreju uz veselīgu uzturu un dzīves veidu, vides un dzīves vietas nomaiņu, mācību iestādes vai darba vietas nomaiņu, ieklausīšanos un paklausīšanu savas Dvēseles balsij, vai metodēm, kas robežojas ar vai pieder pie šamaniskās prakses – apsēstības (angl. possession) likvidēšana, dvēseles fragmentu atgūšana (angl. soul retrieval) un tml.

Regresijas terapija tradicionāli un sekmīgi tiek lietota sekojošos gadījumos:

- Traucējoši uzvedības un attieksmes modeļi (arī pārmantotie no vecākiem, pieņemtie no skolotājiem, sabiedrības, reliģiskām kopienām un tml.), kas ir eksistējuši ilgāku laiku, par spīti centieniem no tiem atbrīvoties.

- Attiecību dinamika, kas šķietami ieguvusi dzīvi pati par sevi – intensīva pievilkšanās/atgrūšanās ar kādu cilvēku.

- Attiecību problēmas: t.sk. atkārtoti izjūkošas attiecības, laulību problēmas, sašķēlušās ģimenes, spēku cīņas starp ģimenes locekļiem, nespēja veidot ilgstošas attiecības vai attiecības ar pretējo dzimumu, nepabeigtas attiecības ar mirušiem tuviniekiem.

- Problēmas, kas saistītas ar mazvērtības kompleksiem, pašapziņu, personīgo vērtības un spēka sajūtu.

- Nedrošības sajūta, iracionālas bailes un fobijas – piem., no augstuma, lidošanas, ūdeņiem, kukaiņiem, čūskām vai citām dzīvām radībām, noslēgtām telpām, uzstāšanās publikas priekšā, vīriešiem, sievietēm un tml., kam nav iespējams rast loģisku cēloni šīs dzīves pieredzē.

- Vainas sajūta un mocekļa komplekss.

- Sadomazohistiskas uzvedības problēmas.

- Seksuālas izmantošanas sekas.

- Vardarbības sekas.

- Rekcijas uz karu, spīdzināšanu un sirdi plosošiem zaudējumiem.

- Uzmācīgas domas (“man jābūt tīram”, “man tas vēlreiz jāpārbauda”, “ar manu bērnu kaut kas var notikt” un tml.).

- Vainas sajūta, sevis sodīšana (līdz pat mazohismam).

- Depresija.

- Hroniski zems enerģijas līmenis.

- Norobežošanās no cilvēkiem.

- Panikas lēkmes.

- Atkārtoti, stresa pilni sapņi par vienu un to pašu tēmu.

- Dominējošās attieksmes un emocijas, kas šķiet pārņēmušas visu dzīvi.

- Ēšanas traucējumi.

- Atsevišķas hroniskas fiziskas slimības, sajūtas un sāpes.

- Dziļas problēmas, kas nepadodas nekādiem citiem centieniem atrast risinājumu.

Regresijus terapiju nepielieto:

- ja klients atrodas alkohola vai narkotiku reibumā,

- ja klients lieto apziņas procesus bloķējošus medikamentus: anti depresantus, nomierinošus līdzekļus, atsevišķas miega zāles; virs 50mg – koncentrēšanās un atcerēšanās apgrūtināta,

- atsevišķos specifiskos psihes stāvokļos: halucinācijas, šizofrēnija, anoreksija ar svaru zem kritiskā – olbaltumvielu trūkuma dēļ netiek ražoti hormoni normālai smadzeņu aktivitātei, maniakālā depresija (bipolārā novirze),

- atsevišķos veselības stāvokļos: sirds kaites, epilepsijas lēkmes, kad paaugstināta emociju izjušana un katarse nav vēlamas, - atsevišķos gadījumos grūtniecības laikā, - ja klients nespēj atbildēt par sevi un savu rīcību (līdz pat terapeita apdraudējumam),

- ja klients vēlas, lai viņa problēma tiktu atrisināta, nepieskaroties sāpīgām emocijām un to cēloņiem,

- ja klients ir pieķēries cietēja lomai un nevēlas savā dzīvē neko mainīt,

- ja klients ir pieķēries uzskatam, ka viņa dzīve ir ārējo apstākļu veidota un viņs ir šo apstāklu upuris, un līdz ar to jau pēc sākotnējā uzstādījuma nevēlas sevī neko mainīt un uzņemties atbildību par savām situācijām, - ja klients uzstājīgi vēlas mainīt citus, nevis sevi, - ja starp klientu un terapeitu neizveidojas uzticības pilna, labvēlīga gaisotne,

- ja klients dzelžaini pieturas pie kādiem reliģiskiem uzskatiem, kas kareivīgi noliedz reinkarnāciju,

- ja klients vīpsnā par jebko, kas saistīts ar realitātēm ārpus materiālistiskā pasaules uzskata,

- ja klients ir atnācis uz terapiju nevis ar motivāciju atrisināt problēmu, bet apmierināt ziņkārību vai pierādīt “uz mani šitā terapija neiedarbojas!”.

Gan klientam, gan terapeitam ir tiesības no terapijas atteikties, ja kaut kādu iemeslu pēc viņš uzskata kopdarbu par neproduktīvu vai neiespējamu.

Kā notiek terapijas seanss

Pirmajā vizītē terapeitam ir nepieciešams iepazīties ar klienta šī brīža situāciju, kuru klients vēlas atrisināt, kā arī ar dzīves konteksta zināmajiem svarīgākajiem notikumiem – bērnību, nozīmīgākajām attiecībām, traumatiskajām vai citām būtiskām situācijām, veselības stāvokli u.c. jautājumiem, kas tiešā vai netiešā veidā varētu būt saistāmi ar apskatāmo problēmu. Pirmās sarunas mērķis ir arī iepazīstināt klientu ar regresijas terapijas procesu, iespējam un ierobežojumiem, un paskaidrot, ka tā ir domāta nopietnam darbam ar sevi, nevis ziņkārības apmierināšanai. Šāda intervija un saruna parasti aizņem apmēram stundu un turpmāku terapijas seansu gadījumā vairs nav jāatkārto.

Tipisks regresijas terapijas seanss ilgst apmēram divas stundas, taču atsevišķos gadījumos tas var būt nedaudz īsāks vai garāks. Manā praksē ilgākais seanss ir bijis aptuveni trīs stundas garš. Atšķirībā no parastajām terapijām vai konsultēšanas, kur visbiežāk ir strikti noteikts ~50 minūšu garš vizītes laiks, regresijas terapijas seansa ilgumu un beigu momentu nosaka paša klienta process.

Laika ziņā strikti ierobežotas vizītes rezultātā klientiem nereti nākas iziet atpakaļ ikdienas situācijā ar "uzšķērstu brūci" un pār malu plūstošām, neintegrētām emocijām, kas līdz nākošai reizei "uzkaras" vai tiek aizmirstas un ignorētas. Šāda tipa terapijas var ievilkties vairāku mēnešu un gadu garumā, jo darbs tiek veikts pārsvarā tikai mentālajā (domu, intelektuālajā, analīzes) līmenī, vispār neskarot vai tikai pavirši pieskaroties dziļākiem zemapziņas slāņiem, kuros apslēptas ilgstoši nobloķētas emocijas, kas saistītas ar aizmirstiem vai šīs dzīves apziņas gaismā nekad neienākušiem notikumiem no daudz senākas pagātnes.

Regresijas terapijas seanss NEKAD mākslīgi netiek pārtraukts pusceļā, atstājot klientu ar neintegrētām emocijām un neizpratnē par seansa laikā redzētā un notikušā jēgu un garīgo nozīmi. Atsevišķs regresijas terapijas seanss tiek uzskatīts par pabeigtu, kad ir acīmredzams un intuitīvi jūtams (to redz un jūt gan klients, gan terapiets), ka problēma ir vairāk vai mazāk atrisināta, resp., kad problēmas cēlonis ir atrasts un pārdzīvots, ar to saistītās, dvēseli mokošās emocijas atlaistas un to vietā ienākusi pozitīva enerģija, un disharmoniskās domformas nomainītas ar harmoniskām.

Atsevišķos gadījumos terapijas seansu iespējams pārtraukt, ja:

- klients uzrāda neapzinātu pretestību, kuru nav iespējams pārvarēt ar konkrētejā brīdī pieejamiem līdzekļiem: šādā gadījumā ar klientu tiek pārrunāti potenciālie pretestības cēloņi un līdzekļi to likvidēšanai (reizēm tās ir vienkārši bailes redzēt zemapziņā iestrēgušo), alternatīvu metožu pielietošanas iespēja, klienta motivācija terapijai vai konkrētās terapijas lietderība risināmajā problēmsituācijā;

- seansa laikā pārdzīvotās emocijas ir bijušas smagas, ar lielu enerģijas patēriņu un klientam pietrūkst spēka procesu turpināt: šādā gadījumā terapijas seanss tiek novest līdz klientu uz doto momentu apmierinošam starprezultātam, kas ļauj atgriezties ikdienas situācijā “nesaplosītam” un turpināt uzsākto darbu pēc dažām dienām.

Regresijas terapija var tikt pielietota kā patstāvīga, ekskluzīva terapija specifisku jautājumu risināšanai vai arī kompleksā ar citām terapijām (piem., masāžām, Reiki u.c. terapijām, kas stimulē dziļu relaksāciju un emocionālu atbrīvošanos).

Drošā un mīlestības pilnā atmosfērā regresijas terapijas laikā terapeits palīdzēs:

- skaidri atpazīt galvenās problēmas un kompleksus, kas diktē klienta dzīvi,

- ceļot laikā, lai atrisinātu bērnības, dzemdību un vēl senāku traumu emocionāli-psiholoģiskos aspektus,

- dzīvi atkalpārdzīvot un atrisināt emocionālos konfliktus, tādejādi atbrīvojoties no uzkrātajām sāpīgām un pat smacējošām emocijām (bailēm, dusmām, aizvainojumiem, naida, skumjām, sērām utt.),

- pievērst uzmanību ar atmiņām saistītajām fiziskajām sajūtām ķermenī un atlaist tās,

- atlaist vecos, nevēlamos senču modeļus un ietekmes, no mātes grūtniecības laikā pārņemtās emocijas un domformas,

- integrēt traumatiskās situācijās ievainotos un/vai pazaudētos dvēseles fragmentus,

- attīrīt enerģētisko lauku no negatīvām ietekmēm, kas saistītas ar apskatīto materiālu,

- atvērties mīlestībai un augstākiem garīgajiem resursiem sevī pašā.

Terapijas seanss notiek guļus stāvoklī, ar aizvērtām acīm. Pirmās 15-20 minūtes aizņem klienta ievadīšana relaksācijā, kas palīdz pieslēgt padziļinātu apziņas stāvokli, kas nepieciešams senāku atmiņu un emociju pacelšanai gaismā, vienlaicīgi saglabājot skaidru ikdienas apziņu. Tad klients tiek aicināts pievērst uzmanību sajūtām fiziskajā ķermenī un nosaukt diskomfortās sajūtas (piem., smagums pakrūtē, duršanās aiz kreisās auss, auksta labā pēda utt.). Fiziskās sajūtas kalpo kā "vārti" uz neintegrētajām emocijām un to cēloņsituācijām. Nekāda bezmērķīga līkloču klejošana ar risināmo problēmu nesaistītās atmiņās un "melna kaķa meklēšana tumšā istabā" nenotiek: ar specifisku, noteiktā loģiskā secībā uzdotu jautājumu palīdzību notiek mērķtiecīga virzīšanās pagātnē, uz problēmas sākumpunktu. Atceroties zīmīgas situācijas, sekojot psihodrāmas principiem, tiek izdzīvotas ar situāciju saistītās emocijas. No šī procesa nav jābaidās, jo tas notiek vidē, kur klientu neviens nekritizēs un nenosodīs, un kur emocionālajai relīzei nevar būt pret klientu vērstas bīstamas sekas (kā tas potenciāli iespējams parastā ikdienas situācijā). Emociju brīvai izdzīvošanai ir atbrīvojošs un nākotni pozitīvi mainošs efekts. Problēmas cilvēkam sagādā apspiestās, līdz galam neizdzīvotās, noliegtās un neintegrētās emocijas. Kad apspiestās emocijas ir atlaistas, tad daudz skaidrāk kļūst redzama patiesā realitāte un daudz plašāks un dziļāks situācijas konteksts, kā dēļ emocionālajai relīzei regresijas terapijā ir vitāli svarīga loma. Terapeita uzdevums ir palīdzēt klientam nenoslīkt un nepazust emocijās, bet sekot tām un saskatīt kontekstu, kā arī nodrošināt klienta drošību, ja emociju izpausmes ir saistītas ar krasām vai biedējošām fiziskām kustībām un izjūtām. Emociju relīze nozīmē bloķētās enerģijas atbrīvošanos, kas saistīta ar veco traumu, un tāda ir iespējama, atsaucot šo traumu atmiņā un emocijas līdz galam izpaužot, izdzīvojot. Emociju relīze palīdz atbrīvoties arī no apspiestajām emocijām, kas saistītas ar kauna sajūtu vai nepatīkamajiem personības apsektiem, resp., palīdz integrēt savas apziņas ēnas pusi. Pilnīga atbrīvošanās no uzkrātajām emocijām ir obligāts priekšnosacījums klienta spējai izveidot kontaktu ar savu augstāko apziņu, kura sniedz vispareizākās atbildes. Terapeita centrālais uzdevums ir klientam palīdzēt izveidot šo kontaktu, nevis sniegt viņa rīcības intelektuālas interpretācijas un gatavas atbildes no grāmatas.

Parasti terapeits vada klientu cauri traumatiskām situācijām, kuras vieno kāds kopējs vadmotīvs, kopīga tēma, piem., “mani nedzird”, “mani nemīl”, “ar mani nerēķinās”, “atkal attiecības ar alkoholiķi”, utt. Procesa gaitā klientam pašam veidojas iespēja redzēt situāciju ķēdi no garīgā jeb augstākās apziņas viedokļa, apzinoties veiktās kļūdas, savu atbildību situācijas radīšanā, saskatot vecas situācijas jaunā gaismā un plašākā kontekstā, apgūt neapgūtās mācību stundas, piedot, atlaist vecas situācijas un tajās iegūtās “ieciklējušās” domu formas un disharmoniskus uzskatus, atbrīvoties no veciem līgumiem un solījumiem, utt. Svarīgi ir saskatīt, kā iepriekšējo situāciju pieredze ietekmējusi šodienas situāciju. Agrākajā traumatiskajā pieredzē iegūto vai pieņemto disharmonisko domformu un uzskatu nomaiņa uz harmoniskiem, piedošana, zaudētu kontaktu un mīlestības jūtu atgūšana, aizvainojuma un naida jūtu atlaišana, savas vērtības sajūtas atgūšana un tml. dod iespēju šodienas situāciju pilnīgi mainīt.

Viss terapijas process sevī ietver:

- interviju (pirmajā reizē) vai īsu sarunu (atkārtotas terapijas gadījumā),

- ievadīšanu relaksācijas stāvoklī,

- intensīvu darbu - atgriešanos pagātnes atmiņās un emocionālo relīzi,

- refleksijas periodu – kontaktēšanos ar savu augstāko apziņu, piedošanas procesu, garīgo atziņu iegūšanu, disharmonisko domformu nomaiņu uz harmoniskām,

- integrācijas periodu un projekciju pozitīvajā nākotnes scenārijā,

- iziešanu no dziļās relaksācijas stāvokļa, atpūtas periodu un, ja nepieciešams, laiku papildjautājumu uzdošanai un īsām pārrunām.

Regresijas terapijas potenciālie rezultāti

Rezultāti fiziskajā līmenī:

- psihosomātisko sūdzību – pazemināta enerģijas līmeņa vai enerģētiskā izsīkuma, spriedzes, saasināta neveselīga jūtīguma – izzušana,

- sāpju un pat fizisku problēmu pēkšņa izzušana bez medicīniskas iejaukšanās un izskaidrojuma vai daudz straujāka atveseļošanās par prognozēto (piebilde: NEUZSKATĪT regresijas terapiju par garantētu panaceju visām medicīniska rakstura situācijām!)

Rezultāti emocionālajā līmenī:

- iekšējais miers,

- atbrīvošanās no bailēm un fobijām - drošības sajūta,

- sevis akceptēšana un pārliecība par sevi,

- atjaunota empātija,

- piedošana sev un citiem,

- atbrīvošanās no neadekvātas vainas sajūtas,

- pozitīvas jūtas,

- attiecību sakārtošana un pabeigšana ar mirušajiem tuviniekiem,

- drosme brīvi izpaust savas jūtas un emocijas.

Rezultāti mentālajā līmenī:

- prāta skaidrība,

- sevis izzināšana,

- labāka citu cilvēku izpratne,

- atbrīvošanās no ierobeōjošām domu formām un uzskatiem.

Rezultāti garīgajā līmenī:

- jaunas atziņas par eksistenciālas dabas jautājumiem,

- nemirstības apzināšanās,

- apzināšanās "es esmu cēlonis visam, kas ar mani notiek", "manas dzīves situācijas ir manas apziņas spogulis", "mainās mana apziņa > mainās manas dzīves situācijas", "es spēju mainīt savu dzīvi" un tml.,

- lielākas radīšanas jeb manifestācijas spējas,

- lielāks jūtīgums uz smalkajām enerģijām un informāciju,

- savas dzīves uzdevuma un misijas apzināšanās.

Rezultāti sociālajā līmenī:

- vecāku pieņemšana - veido pamatus harmonisku attiecību veidošanai ar sevi un pretējo dzimumu, t.sk. ar intīmo partneri, dzīves biedru,

- attiecību harmonizēsanās ar draugiem, darba biedriem un tml.

Kā atšķirt regresijas terapijas profesionāli no amatiera

Regresijas terapija NAV bērnu spēlīte: to nevar profesionāli veikt jebkurš, kurš ir pats pabijis tikai pāris regresijas terapijas seansos un izlasījis pāris grāmatas par reinkarnāciju.

Viens no ārkārtigi svarīgiem terapeita uzdevumiem regresijas terapijas seansa laikā ir NODROŠINĀT KLIENTA DROŠĪBU:

- nodrošināt fizisku drošību haotisku, sponatānu kustību gadījumā,

- pārliecināties par klienta veselības stāvokli, jo specifisku slimību gadījumā, kā arī atsevišku medikamentu lietošanas laikā ar regresijas terapiju nav vēlams strādāt, vai ari to vispār nav iespējams darīt,

- rūpēties par fiziskajā ķermenī (g.k. muskuļos - angl. muscle armor) iekodēto atmiņu/sajūtu atlaišanu (tās izpaužas kā sajūtas fiziskajā ķermenī, savilkti muskuļi, un tml.),

- nodrošināt klienta drošību emocionālas katarses (spēcīgu emociju izpausmes) laikā,

- sekmēt emociju integrāciju (t.sk. pārliecinaties, ka klients netiek izlaists no seansa ar "uzplēstu brūci", kas var apdraudēt, piem., viņa spēju droši vadīt automašīnu tūlīt pēc seansa),

- sekmēt pagātnes pieredzes integrāciju šodienas situācijā (piedošana utt.),

- sekmēt klienta drošības sajūtu, aizejot no seansa (mācībstundas apguve, līdzsvarotība, iezemētība) – PABEIGTĪBAS SAJŪTA!!!.

Bez tam, regresijas terapeita profesionalitāti raksturo arī sekojošas spējas, prasmes un personības īpašības:

- spēja atšķirt klienta prāta spēles no realitātes un spēja palīdzēt klientam izkļūt no prāta spēļu apburtā loka,

- vērība - spēja uztvert un saprast klienta ķermeņa valodu,

- intuīcija - spēja uztvert vārdos un ķermeņa valodā neizteikto informāciju,

- spēja "nerezonēt" ar klienta problēmām (to nodrošina pastāvīgs darbs ar sevi)

- spēja savas personīgās emocijas terapijas seansa laikā ar klientu nolikt malā pat tad, ja klienta problēma rezonē ar paša terapeita neatrisinātu personīgo problēmu,

– GARĪGAIS BRIEDUMS (terapeits var aizvest savu klientu tikai tik tālu un augstu garīgajā evolūcijā, cik ir ticis pats!),

- spēja pieņemt jebkuras tautības, jebkuru reliģisko uzskatu klientu,

- empātija un beznosacījumu mīlestība,

- darbā ar pāriem – pušu neieņemšana, tiekšanās pēc augstākā labuma priekš abiem partneriem.

No personīgo atziņu apcirkņiem

1. Klienta problēmu neuzņemšana uz sevis. Lai arī cik terapeits "iejustos klienta ādā" un justu viņam līdzi, ir būtiski atcerēties, ka terapeitam ir svarīgi nepieķerties terapijas procesa rezultātam. Terapeits ir tikai gida jeb pavadoņa lomā: gājējs un darītājs ir pats klients, un terapijas rezultāts ļoti lielā mērā atkarīgs ne tikai no terapeita profesionalitātes un spējām, bet vēl vairāk - no paša klienta gatavības darbam, spējas sakontaktēties ar savām emocijām, motivācijas, garīgā brieduma utt., par ko terapeits nevar uzņemties atbildību.

2. Terapijas seansa telpas energoinformatīvā ekoloģija. Terapeitam ir jāapzinās, kādi energoinformatīvie procesi notiek terapijas seansa telpā un kādus "nospiedumus" tie atstāj telpā (ja kas paliek - jāmāk no tā attīrīt telpu). Sekmīga terapijas seansa rezultātā nekādi negatīvi "nospiedumi" telpā nepaliek.

3. Godīgums pret sevi un klientu. Terapeits nav nekāds "supercilvēks", kuram vienmēr un visur jabūt pieejamām atbildēm un risinājumiem. Arī terapeits ir savā garīgās izaugsmes procesā un pastāvīgi mācās. Ir jabūt spējai godīgi sev un klientam atzīties "šo es vēl nemāku" vai "tas nav manā kompetencē".

4. Sava darba instrumenta uzturēšana kārtībā – jūtīgums, intuīcija, veselība, atpūta. Terapeita darba instruments ir visa viņa būtība: gan fiziskais, gan visi smalkie ķermeņi. To veselība un labasajūta ir svarīgs priekšnosacījums efektīvam darbam. Tikai cilvēks ar atvērtiem, nepiesārņotiem energoinformatīvajiem kanāliem spēj smalki uztvert un integrēt neverbālo informāciju.

5. Pastāvīgs darbs ar savu iekšējo pasauli.

6. Pastāvīga izglītošanās. Psihoterapija nav statisks veidojums. Tā ir profesionālas darbības joma, kas atrodas pastāvīgā attīstībā, un tādēļ ir svarīgi sekot jaunākajiem pētījumiem un atklājumiem ne tikai tulkotajā literatūrā, bet arī oriģināldarbos (to man nodrošina angļu un krievu valodas pilnīgi brīva pārvaldīšana).

7. Personīgās darba pieredzes integrācija. Katrs klients ir unikāls, un gandrīz katra terapijas seansa laikā jūtīgam terapeitam ir iespēja uztvert kaut ko jaunu tīri intuitīvi. Tādejādi terqapeita mācību process nekad nebeidzas. Ir svarīgi apzināt jaunapgūtos "knifiņus" un atrast tiem adekvātāko vietu jau iepriekš iegūto zināšanu un prasmju kopumā.

© Aelita Folkmane, 2011
LTPPA biedre, praktizē regresijas terapiju kopš 1997.gada,
** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_flowers-2562079_1280
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

5275
13. augustā, 2017
Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3648
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5140
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

270
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

613
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1981
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

398
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1605
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1572
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1255
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

600
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1766
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1527
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

737
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1733
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

859
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1638
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2127
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1432
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1717
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1687
15. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1581
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1687
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2234
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2273
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1968
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2044
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2407
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2444
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2802
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2598
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3142
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3163
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3302
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2907
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2988
9. janvārī, 2017