Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_unknown Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Rūmi - sūfiju mistiķis

Pirms šai pasaulē parādījās dārzs, vīnstīgas un vīnogas, 

Mūsu dvēseles jau bija noreibušas no nemirstības vīna.

(Rūmī)


Džalāl’ād Dīns Rūmī ir Rietumu pasaulē pazīstamākais islama mistiķis. Viņa skolnieki un sekotāji dēvēja viņu par Maulani, kas nozīmē „mūsu kungs/meistars” (turku valodā izrunā „Mevlani” vai „Maulavi”). Dž.Rūmī iedvesmots ir Virpuļojošo dervišu ordenis, kas eiropiešus valdzinājis jau tālajos Osmanu impērijas laikos. Turklāt, jau pirmie orientālisti, kuri interesējās par persiešu dzeju, izvēlējās tieši Rūmī un tieši viņš ir pirmais Eiropas cilmes valodās atdzejotais Tuvo Austrumu dzejnieks. 

Rūmī dzīvoja un kalpoja Ikoniumā (Konjā, tagadējās Turcijas teritorijā), no kuras troņa, kā runā, atteicies. Rūmī darbi to poētikas un literārās izsmalcinātības, kā arī mistiskā satura dēļ, ir bijuši augsti vērtēti pat Irānā, kuras nacionālo kultu, šiitismu viņš dēvēja par aprobežotu. 

Tomēr, neskatoties uz to, ka Rūmī dzeja un citi teksti ir daudz tulkoti un atdzejoti, Eiropā, viņa dziļākais dzīves gājums ir visnotaļ pasvešs un ne paša Rūmī, ne arī viņa laikabiedru un sekotāju darbu oriģināli nav ļoti nopietni un pamatīgi pētīti.

Dž.Rūmī apgalvoja, ka Korāns ir alegorija un tā dzejā, tāpat kā ikkatrā citā garīga satura tekstā, ir 7 dažādas slēptas nozīmes. Arābi, kā arī Indijas un Pakistānas musulmaņi viņu uzskata par vienu no dižākajiem mistiskajiem skolotājiem, kura ietekme spēcīgi jūtama arī Rietumu pasaulē. Rūmī garīgo iespaidu ir diezgan grūti aprakstīt, taču tā jūtama gan literāros, gan filosofiskos darbos, gan Virpuļojošo dervišu tradīcijā. Turklāt, idejas un metodes, kuras izmanto Virpuļojošie derviši un citas Rūmī iedvesmotas garīgas skolas un virzieni, savā būtībā nemaz nav tik nepieejamas ar nosacījumu, ka cilvēks spēj pieņemt šādā veidā dotas ezotēriskās patiesības. Rūmī dažādu reliģisko un garīgo ceļu Meklētāji ir gatavi atzīt par savējo, taču patiesība ir tāda, ka viņš pats nevienai konkrētai reliģiskai pārliecībai nav piekritis pilnībā, bet atzinis, ka ikviens ir individuāls meklētājs.


Dzīves stāsts

Dž.Rūmī ir dzimis 1207. gada 30.septembrī senās Persijas (mūsdienu Afganistānas) pilsētā Balkhi (pēc dzimšanas vietas reizem arī Rūmī dēvē par Dž.M.Balkhi) un miris 1273.gada 17.decembrī Konjā (mūsdienu Turcijā). 

Dž.M.Rūmi tēvs Bahā’ād Dīns Vālāds bija savā laikā un vidē pazīstams, persiešu valodā runājošs sūfijs, sludinātājs un jurists, savukārt vectēvs (no tēva puses) Huseīns bija pazīstams zinātnieks. Arī Rūmī māte Mu’mineha bija augstdzimusi sieviete. 

Rūmi bija vēl bērns, kad 1219.gadā mongoļi Čingishana vadībā iebruka Balkhī. Viņa tēvs kopā ar ģimeni devās Rietumu virzienā. Naišapurā jaunais Rūmī satikās ar Fārīdu’ād Dīnu Attāru, ļoti pazīstamu tā laika sūfiju dzejnieku. Varbūt stāsts, ka Rūmī tieši no viņa ir saņēmis svētību, ir tikai leģenda, tomēr Rūmī dzejā ir jūtama ļoti spēcīga un nopietna Fārīda’ād Dīna Attāra ietekme. 

1228.gadā Bahā’ād-Dīns Vālāds ar ģimenei apmetās Konjā, - pilsētā, kurā Dž.Rūmī pavadīja savas dzīves lielāko daļu un uzrakstīja nozīmīgākos un slavenākos literāros darbus, kā arī iedvesmojās mūzikai un garīgajai pilnveidei. Daudzi Rūmī laikabiedri - dzejnieki, mākslinieki, zinātnieki un mistiķi meklēja patvērumu tieši Konjā, kas bija viena no drošākajām vietām laikā, kad mongoļu iekarotāji iznīcināja lielu daļu no musulmaņu pasaules. 

Rūmī mistiskās intereses bija iespaidojis tēvs un gluži likumsakarīgi, pēc tēva nāves 1231.gadā Rūmī ieņēma tēva vietu. Tagad mistisko jomu izzināšanā viņam palīdzēja tēva draugs un skolnieks Purhan’ād Dīns Muhakiks. Tieši viņš ievadīja Rūmī visdziļākajos mistiskās domas noslēpumos.

Iespējams, zināšanu un gudrības meklējumos Rūmī vairākkārt ir pabijis Sīrijā. Turklāt iespējams, ka viņam ir bijušas ciešas attiecības ar sīriešu viedo Ibn Arabi, vēl jo vairāk tādēļ, ka īpaši tuvās attiecībās Rūmi bijis ar viņa sekotāju Sadrud’dīnu Konavi. Tikpat iespējams, ka tieši Sīrijā Rūmi jau agrīnā jaunībā tikās arī ar Šams’ud Dīnu Tabrīzi, par kura vēlāko, ļoti spēcīgo iespaidu, uz Rūmī tiek vēstīts ļoti daudz. Taču precīzi zināms viņu pirmās tikšanās laiks nav un arī pats Rūmī nav bijis vērsts uz dažādām teoloģiskām spekulācijām. Tikpat maz kā par tikšanos, ir zināms arī par pašu Šamu ad-Dīnu Tabrizi, ļoti noslēpumainu sūfiju. Kā vēsta dažādi avoti, tieši Šams Tabrizi iededza Rūmī dvēselē tik bieži apdzejoto dievišķās mīlestības un apgaismības liesmu. 


Rūmī uzskati un daiļrade

Gaismas avoti ir tik dažādi, bet
Gaisma - vienvienīga. 


Dzeja, mūzika un dejas bija tas īpašais veids, caur ko Rūmī nodeva tālāk mistiskās zināšanas. Turklāt, lai palīdzētu prātam apzināties tā ierobežojumus un iespējas, viņš izmantoja arī mentālus un fiziskus vingrinājumus, pārdomas un meditācijas, darbošanos un bezdarbību. Kopumā Rūmī darbību var nosaukt par harmonisku attīstību, izmantojot harmoniju.

Pastāv trīs raksti, pēc kuriem ārēji iespējams izzināt Rūmī. Svarīgākais Rūmī dzejas darbs ir „Masnavi- Manavi” (Garīgās divrindes, Poēma par slēpto jēgu), kas sastāv no sešām grāmatām un to raksturīgākā un nozīmīgākā vērtība ir īpašais dzejiskums un iztēles spēks - to lasīšana un klausīšanās oriģinālā dod nepārspējamu un savādi neizprotamu sajūsmas sajūtu. Rūmi rakstīja šo grāmatu 43 gadus un, lai arī ārēji tā ir dzeja, tomēr iekšējā būtība, veidols un saturs to it kā neļauj uzskatīt par parastu dzeju. Tas ir īpašs mākslas veids, kas rada īpašas jūtas.

Viens no Rūmī pētniekiem, Nikolsons, raksta: „Masnavi dzejiskās vērtības ir neparastas un lasītājam varbūt būs grūti orientēties tā daudzveidīgajās pamācībās, dialogos, Korāna skaidrojumos, metafiziskajā izsmalcinātībā un moralizēšanā, kamēr viņi pēkšņi nebūs atklājuši beznosacījuma patiesību”.

Tiklab sūfijs, kā jebkurš cits cilvēks šo grāmatu var uztvert kā vēstījumu vai balsi no citas realitātes, kura patiesībā slepenībā mīt ļoti dziļi katra cilvēka apziņā.
Masnavi tāpat kā jebkura cita sūfiju dzejojuma, izzināšanas rezultāti ir atkarīgi no apstākļiem, kādos šis darbs tiek lasīts. Tā ietver sevī jokus, asprātības, izteicienus, sarunas, atsauksmes uz citiem agrāko laiku tekstiem, kā arī atgādinājumus par visdažādākajām metodēm, - tas ir dziļš un daudzslāņains sūfija vēstījums cilvēka apziņai.

Gluži tāpat kā citi sūfiju skolotāji (un ne tikai sūfiju skolotāji), arī Rūmī katru konkrēto vēstījumu un reliģiskās izpausmes veidu piemēro tai sabiedrībai, kurā viņš darbojas. Runā, ka tieši Konjas flegmātiskās sabiedrības ietekmju dēļ, saviem skolniekiem viņš ir radījis dejas un virpuļojošās kustības.

Virpuļojošo dervišu vingrinājumi, savērpjot enerģiju, ir īpašs veids, kas Meklētājam palīdz sasniegt harmoniju ar mistisko realitāti un mainīties izmantojot šo realitāti. Sūfiji uzskata, ka visam, par ko nepilnveidots cilvēks pat tikai iedomājas, ir svarīga nozīme un izmantošanas iespējas, bet tas var arī palikt nepamanīts ārēji, kamēr cilvēks pats savā pieredzē par to nepārliecinās, kamēr viņš pats šo sajūtu un atklāsmi nepiedzīvo.

Rūmī ir rakstījis: „Lūgsnai ir veidols, skaniska izpausme un vieliska realitāte. Visam, kas ir saistīts ar vārdu, ir arī vieliska līdzība, un katrai domai atbilst noteikta rīcība.”

Pat neskatoties uz to, ka Rūmī ļoti tieši vēstīja visnepopulārākās domas, piemēram, to, ka neatkarīgi no ārējiem sasniegumiem, mistiskā laukā cilvēks var būt pilnīgs nesapraša, un tai pat laikā viena no viņa, sūfijiem raksturīgākajām īpašībām, bija ticība un paļāvība uz to, ka jebkuram cilvēkam ir iespējams gūt zināmus panākumus saprast savu sūtību un īstenot iekšējo mērķi.

Līdzīgi kā daudzi teoloģiski vērsti skolotāji, arī Rūmī ar saviem klausītājiem vispirms runāja par reliģiju. Viņš mēdza uzsvērt, ka dažādu reliģisku iestāžu pieeja ne vienmēr ir tā pareizākā. Arī Gaismas aizkars, kas ir pašapmierinātības radīts, var būt tikpat nevēlams, kā cilvēka prātā radīts tumsas aizkars. Sapratne nāk tikai līdz ar Mīlestību, kas nav sasniedzama ne ar kādām organizatoriskām metodēm.

Rūmī bija ļoti tālu no jebkurām dogmām. Gluži otrādi, - viņš uzskatīja, ka ir pilnīgi bezjēdzīgi tās apgūt un vēl jo vairāk mēģināt pierādīt. Patiesai reliģijai nav nekāda sakara ar to, kāds ļaudīm ir priekšstats par to. Šajā pasaulē nav nekā tāda, ko ļaudis domā par Dievu, Enģeļiem, Grāmatu vai Augšāmcelšanos. Līdzības ir tikai attāls priekšstats par kaut ko pilnīgi citu.

Savā izteikumu un domu krājumā, grāmatā, ko varētu dēvēt par savdabīgu sūfiju mācību grāmatu un, ko var tulkot kā „Tajā ir tas, kas it tajā”, Rūmī vēsta, ka ļaudis iziet trīs pakāpes (vai stāvokļus). Pirmajā stadijā viņš pielūdz jebko, - sievietes, vīriešus, naudu, bērnus, zemi vai akmeņus. Nākamajā, - viņš sāk pielūgt Dievu. Augstākajā pakāpē ļaudis vairs nesaka: „Es pielūdzu Dievu” vai „Es nepielūdzu Dievu”. Tā ir pēdējā pakāpe.

Lai pietuvotos Sūfiju Ceļam, Meklētājam ir svarīgi saprast, ka būtībā viņš ir sastingušas idejas un spriedumi, kā arī automātiskas reakcijas, kas veidojas atkarībā no citu ietekmes. Cilvēks būtībā nav brīvs, kā viņš to ir iedomājies. Vispirms viņam ir pilnībā jāatsakās no pārliecības par to, ka viņš kaut ko saprot un tuvoties reālajai sapratnei. Taču cilvēkam jau ir iestāstīts, ka viņš visu var saprast izmantojot loģisko prātu un domāšanu un šī pārliecība traucē vairāk par visu.

Ko mums būtu derīgi saprast un apzināties, ja vēlamies tuvoties Rūmī sludināto vēstījumu izzināšanai? Varbūt to, ka tā nebūt nav „austrumnieciska” tradīcija vai domāšana. Visdrīzāk tā atrodas kaut kur pa vidu starp austrumniecisko un rietumniecisko. Arī tādēļ, ka Rūmī mātes valoda ir persiešu valoda, tātad indoeiropiešu cilmes valoda un tradicionāli stāv tuvu semītiskajam Vārdam. Taču vidē, kurā Rūmī dzīvoja valdīja nozīmīgas islama tradīcijas ietekmes. Jau tik tālajos laikos Rūmi saskatīja tuvību dažādo tautu starpā un sapņoja par vienotu pasaules reliģiju. Jo daudzu apziņa tur stipru pārliecību, ka Dievs ikvienas dzīves un Esības avots. Mistiksās sapratnes mīt nevis pasaules tālumos un plašumos, bet dziļi katra cilvēka sirdī un tur tās rod to Patiesību, kas Viena. Sirds ir tā, kas nojauc jebkuras robežas. Sarežģījumi rodas no tā, ka Ego ir zaudējis kontaktu ar Sirdi, kura zina patiesību.

www.e-misterija.lv

Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

62
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1461
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

892
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12327
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2182
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7669
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2091
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3635
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

253
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3579
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2297
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

7002
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1324
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3159
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6781
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17552
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2027
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6059
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3909
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2395
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1539
18. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

455
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

908
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

793
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
919
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

797
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

797
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

952
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1270
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1453
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1483
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1368
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2270
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1789
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1615
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
530
9. janvārī, 2017