Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_unknown Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Rūmi - sūfiju mistiķis

Pirms šai pasaulē parādījās dārzs, vīnstīgas un vīnogas, 

Mūsu dvēseles jau bija noreibušas no nemirstības vīna.

(Rūmī)


Džalāl’ād Dīns Rūmī ir Rietumu pasaulē pazīstamākais islama mistiķis. Viņa skolnieki un sekotāji dēvēja viņu par Maulani, kas nozīmē „mūsu kungs/meistars” (turku valodā izrunā „Mevlani” vai „Maulavi”). Dž.Rūmī iedvesmots ir Virpuļojošo dervišu ordenis, kas eiropiešus valdzinājis jau tālajos Osmanu impērijas laikos. Turklāt, jau pirmie orientālisti, kuri interesējās par persiešu dzeju, izvēlējās tieši Rūmī un tieši viņš ir pirmais Eiropas cilmes valodās atdzejotais Tuvo Austrumu dzejnieks. 

Rūmī dzīvoja un kalpoja Ikoniumā (Konjā, tagadējās Turcijas teritorijā), no kuras troņa, kā runā, atteicies. Rūmī darbi to poētikas un literārās izsmalcinātības, kā arī mistiskā satura dēļ, ir bijuši augsti vērtēti pat Irānā, kuras nacionālo kultu, šiitismu viņš dēvēja par aprobežotu. 

Tomēr, neskatoties uz to, ka Rūmī dzeja un citi teksti ir daudz tulkoti un atdzejoti, Eiropā, viņa dziļākais dzīves gājums ir visnotaļ pasvešs un ne paša Rūmī, ne arī viņa laikabiedru un sekotāju darbu oriģināli nav ļoti nopietni un pamatīgi pētīti.

Dž.Rūmī apgalvoja, ka Korāns ir alegorija un tā dzejā, tāpat kā ikkatrā citā garīga satura tekstā, ir 7 dažādas slēptas nozīmes. Arābi, kā arī Indijas un Pakistānas musulmaņi viņu uzskata par vienu no dižākajiem mistiskajiem skolotājiem, kura ietekme spēcīgi jūtama arī Rietumu pasaulē. Rūmī garīgo iespaidu ir diezgan grūti aprakstīt, taču tā jūtama gan literāros, gan filosofiskos darbos, gan Virpuļojošo dervišu tradīcijā. Turklāt, idejas un metodes, kuras izmanto Virpuļojošie derviši un citas Rūmī iedvesmotas garīgas skolas un virzieni, savā būtībā nemaz nav tik nepieejamas ar nosacījumu, ka cilvēks spēj pieņemt šādā veidā dotas ezotēriskās patiesības. Rūmī dažādu reliģisko un garīgo ceļu Meklētāji ir gatavi atzīt par savējo, taču patiesība ir tāda, ka viņš pats nevienai konkrētai reliģiskai pārliecībai nav piekritis pilnībā, bet atzinis, ka ikviens ir individuāls meklētājs.


Dzīves stāsts

Dž.Rūmī ir dzimis 1207. gada 30.septembrī senās Persijas (mūsdienu Afganistānas) pilsētā Balkhi (pēc dzimšanas vietas reizem arī Rūmī dēvē par Dž.M.Balkhi) un miris 1273.gada 17.decembrī Konjā (mūsdienu Turcijā). 

Dž.M.Rūmi tēvs Bahā’ād Dīns Vālāds bija savā laikā un vidē pazīstams, persiešu valodā runājošs sūfijs, sludinātājs un jurists, savukārt vectēvs (no tēva puses) Huseīns bija pazīstams zinātnieks. Arī Rūmī māte Mu’mineha bija augstdzimusi sieviete. 

Rūmi bija vēl bērns, kad 1219.gadā mongoļi Čingishana vadībā iebruka Balkhī. Viņa tēvs kopā ar ģimeni devās Rietumu virzienā. Naišapurā jaunais Rūmī satikās ar Fārīdu’ād Dīnu Attāru, ļoti pazīstamu tā laika sūfiju dzejnieku. Varbūt stāsts, ka Rūmī tieši no viņa ir saņēmis svētību, ir tikai leģenda, tomēr Rūmī dzejā ir jūtama ļoti spēcīga un nopietna Fārīda’ād Dīna Attāra ietekme. 

1228.gadā Bahā’ād-Dīns Vālāds ar ģimenei apmetās Konjā, - pilsētā, kurā Dž.Rūmī pavadīja savas dzīves lielāko daļu un uzrakstīja nozīmīgākos un slavenākos literāros darbus, kā arī iedvesmojās mūzikai un garīgajai pilnveidei. Daudzi Rūmī laikabiedri - dzejnieki, mākslinieki, zinātnieki un mistiķi meklēja patvērumu tieši Konjā, kas bija viena no drošākajām vietām laikā, kad mongoļu iekarotāji iznīcināja lielu daļu no musulmaņu pasaules. 

Rūmī mistiskās intereses bija iespaidojis tēvs un gluži likumsakarīgi, pēc tēva nāves 1231.gadā Rūmī ieņēma tēva vietu. Tagad mistisko jomu izzināšanā viņam palīdzēja tēva draugs un skolnieks Purhan’ād Dīns Muhakiks. Tieši viņš ievadīja Rūmī visdziļākajos mistiskās domas noslēpumos.

Iespējams, zināšanu un gudrības meklējumos Rūmī vairākkārt ir pabijis Sīrijā. Turklāt iespējams, ka viņam ir bijušas ciešas attiecības ar sīriešu viedo Ibn Arabi, vēl jo vairāk tādēļ, ka īpaši tuvās attiecībās Rūmi bijis ar viņa sekotāju Sadrud’dīnu Konavi. Tikpat iespējams, ka tieši Sīrijā Rūmi jau agrīnā jaunībā tikās arī ar Šams’ud Dīnu Tabrīzi, par kura vēlāko, ļoti spēcīgo iespaidu, uz Rūmī tiek vēstīts ļoti daudz. Taču precīzi zināms viņu pirmās tikšanās laiks nav un arī pats Rūmī nav bijis vērsts uz dažādām teoloģiskām spekulācijām. Tikpat maz kā par tikšanos, ir zināms arī par pašu Šamu ad-Dīnu Tabrizi, ļoti noslēpumainu sūfiju. Kā vēsta dažādi avoti, tieši Šams Tabrizi iededza Rūmī dvēselē tik bieži apdzejoto dievišķās mīlestības un apgaismības liesmu. 


Rūmī uzskati un daiļrade

Gaismas avoti ir tik dažādi, bet
Gaisma - vienvienīga. 


Dzeja, mūzika un dejas bija tas īpašais veids, caur ko Rūmī nodeva tālāk mistiskās zināšanas. Turklāt, lai palīdzētu prātam apzināties tā ierobežojumus un iespējas, viņš izmantoja arī mentālus un fiziskus vingrinājumus, pārdomas un meditācijas, darbošanos un bezdarbību. Kopumā Rūmī darbību var nosaukt par harmonisku attīstību, izmantojot harmoniju.

Pastāv trīs raksti, pēc kuriem ārēji iespējams izzināt Rūmī. Svarīgākais Rūmī dzejas darbs ir „Masnavi- Manavi” (Garīgās divrindes, Poēma par slēpto jēgu), kas sastāv no sešām grāmatām un to raksturīgākā un nozīmīgākā vērtība ir īpašais dzejiskums un iztēles spēks - to lasīšana un klausīšanās oriģinālā dod nepārspējamu un savādi neizprotamu sajūsmas sajūtu. Rūmi rakstīja šo grāmatu 43 gadus un, lai arī ārēji tā ir dzeja, tomēr iekšējā būtība, veidols un saturs to it kā neļauj uzskatīt par parastu dzeju. Tas ir īpašs mākslas veids, kas rada īpašas jūtas.

Viens no Rūmī pētniekiem, Nikolsons, raksta: „Masnavi dzejiskās vērtības ir neparastas un lasītājam varbūt būs grūti orientēties tā daudzveidīgajās pamācībās, dialogos, Korāna skaidrojumos, metafiziskajā izsmalcinātībā un moralizēšanā, kamēr viņi pēkšņi nebūs atklājuši beznosacījuma patiesību”.

Tiklab sūfijs, kā jebkurš cits cilvēks šo grāmatu var uztvert kā vēstījumu vai balsi no citas realitātes, kura patiesībā slepenībā mīt ļoti dziļi katra cilvēka apziņā.
Masnavi tāpat kā jebkura cita sūfiju dzejojuma, izzināšanas rezultāti ir atkarīgi no apstākļiem, kādos šis darbs tiek lasīts. Tā ietver sevī jokus, asprātības, izteicienus, sarunas, atsauksmes uz citiem agrāko laiku tekstiem, kā arī atgādinājumus par visdažādākajām metodēm, - tas ir dziļš un daudzslāņains sūfija vēstījums cilvēka apziņai.

Gluži tāpat kā citi sūfiju skolotāji (un ne tikai sūfiju skolotāji), arī Rūmī katru konkrēto vēstījumu un reliģiskās izpausmes veidu piemēro tai sabiedrībai, kurā viņš darbojas. Runā, ka tieši Konjas flegmātiskās sabiedrības ietekmju dēļ, saviem skolniekiem viņš ir radījis dejas un virpuļojošās kustības.

Virpuļojošo dervišu vingrinājumi, savērpjot enerģiju, ir īpašs veids, kas Meklētājam palīdz sasniegt harmoniju ar mistisko realitāti un mainīties izmantojot šo realitāti. Sūfiji uzskata, ka visam, par ko nepilnveidots cilvēks pat tikai iedomājas, ir svarīga nozīme un izmantošanas iespējas, bet tas var arī palikt nepamanīts ārēji, kamēr cilvēks pats savā pieredzē par to nepārliecinās, kamēr viņš pats šo sajūtu un atklāsmi nepiedzīvo.

Rūmī ir rakstījis: „Lūgsnai ir veidols, skaniska izpausme un vieliska realitāte. Visam, kas ir saistīts ar vārdu, ir arī vieliska līdzība, un katrai domai atbilst noteikta rīcība.”

Pat neskatoties uz to, ka Rūmī ļoti tieši vēstīja visnepopulārākās domas, piemēram, to, ka neatkarīgi no ārējiem sasniegumiem, mistiskā laukā cilvēks var būt pilnīgs nesapraša, un tai pat laikā viena no viņa, sūfijiem raksturīgākajām īpašībām, bija ticība un paļāvība uz to, ka jebkuram cilvēkam ir iespējams gūt zināmus panākumus saprast savu sūtību un īstenot iekšējo mērķi.

Līdzīgi kā daudzi teoloģiski vērsti skolotāji, arī Rūmī ar saviem klausītājiem vispirms runāja par reliģiju. Viņš mēdza uzsvērt, ka dažādu reliģisku iestāžu pieeja ne vienmēr ir tā pareizākā. Arī Gaismas aizkars, kas ir pašapmierinātības radīts, var būt tikpat nevēlams, kā cilvēka prātā radīts tumsas aizkars. Sapratne nāk tikai līdz ar Mīlestību, kas nav sasniedzama ne ar kādām organizatoriskām metodēm.

Rūmī bija ļoti tālu no jebkurām dogmām. Gluži otrādi, - viņš uzskatīja, ka ir pilnīgi bezjēdzīgi tās apgūt un vēl jo vairāk mēģināt pierādīt. Patiesai reliģijai nav nekāda sakara ar to, kāds ļaudīm ir priekšstats par to. Šajā pasaulē nav nekā tāda, ko ļaudis domā par Dievu, Enģeļiem, Grāmatu vai Augšāmcelšanos. Līdzības ir tikai attāls priekšstats par kaut ko pilnīgi citu.

Savā izteikumu un domu krājumā, grāmatā, ko varētu dēvēt par savdabīgu sūfiju mācību grāmatu un, ko var tulkot kā „Tajā ir tas, kas it tajā”, Rūmī vēsta, ka ļaudis iziet trīs pakāpes (vai stāvokļus). Pirmajā stadijā viņš pielūdz jebko, - sievietes, vīriešus, naudu, bērnus, zemi vai akmeņus. Nākamajā, - viņš sāk pielūgt Dievu. Augstākajā pakāpē ļaudis vairs nesaka: „Es pielūdzu Dievu” vai „Es nepielūdzu Dievu”. Tā ir pēdējā pakāpe.

Lai pietuvotos Sūfiju Ceļam, Meklētājam ir svarīgi saprast, ka būtībā viņš ir sastingušas idejas un spriedumi, kā arī automātiskas reakcijas, kas veidojas atkarībā no citu ietekmes. Cilvēks būtībā nav brīvs, kā viņš to ir iedomājies. Vispirms viņam ir pilnībā jāatsakās no pārliecības par to, ka viņš kaut ko saprot un tuvoties reālajai sapratnei. Taču cilvēkam jau ir iestāstīts, ka viņš visu var saprast izmantojot loģisko prātu un domāšanu un šī pārliecība traucē vairāk par visu.

Ko mums būtu derīgi saprast un apzināties, ja vēlamies tuvoties Rūmī sludināto vēstījumu izzināšanai? Varbūt to, ka tā nebūt nav „austrumnieciska” tradīcija vai domāšana. Visdrīzāk tā atrodas kaut kur pa vidu starp austrumniecisko un rietumniecisko. Arī tādēļ, ka Rūmī mātes valoda ir persiešu valoda, tātad indoeiropiešu cilmes valoda un tradicionāli stāv tuvu semītiskajam Vārdam. Taču vidē, kurā Rūmī dzīvoja valdīja nozīmīgas islama tradīcijas ietekmes. Jau tik tālajos laikos Rūmi saskatīja tuvību dažādo tautu starpā un sapņoja par vienotu pasaules reliģiju. Jo daudzu apziņa tur stipru pārliecību, ka Dievs ikvienas dzīves un Esības avots. Mistiksās sapratnes mīt nevis pasaules tālumos un plašumos, bet dziļi katra cilvēka sirdī un tur tās rod to Patiesību, kas Viena. Sirds ir tā, kas nojauc jebkuras robežas. Sarežģījumi rodas no tā, ka Ego ir zaudējis kontaktu ar Sirdi, kura zina patiesību.

www.e-misterija.lv

Library_page_xolp0kceci_i3
Pašizziņas prakses

Kodo Savaki: Būt vienam veselumam ar visu Visumu

Parastam cilvēkam pāriet vēlme darīt kaut ko, ja neviens neskatās uz to, ko viņš dara. Ja kāds pievērš viņam uzmanību - viņš ir gatavs lē...

995
14. novembrī, 2017
Library_page_6efa9540-0df5-11e7-9759-4d2712afe57f
Prāts & psiholoģija

Septiņi iemesli, lai pamestu savu komforta zonu

“Viss, ko jūs vēlaties, atrodas taipus bailēm”- Džeks Kenfilds   Iedomājieties - jūs pamostaties agri no rīta, izslēdzat skaļo modinātā...

3435
6. novembrī, 2017
Library_page_22894925_10210470810108037_1441053883_n
Ķermenis & veselība

Kā būt harmonijā ar savu ķermeni

Jo vairāk apziņas mēs novirzām mūsu ķermeņa iekšpusē, jo spožāku gaismu sākam izstarot. Jau daudzus gadsimtus cilvēki ir mēģinājuši sasn...

2358
29. oktobrī, 2017
Library_page_ltwiyv9qj9a
Prāts & psiholoģija

Tev esi tu pats - tu tiksi galā

Tas parādās, kad ap tevi notiekošais zaudē jēgu – no pārlieku liela noguruma, aizvainojuma, salauztas sirds, vai vilšanās tuvākajos; kad ...

2260
12. oktobrī, 2017
Library_page_estas_-1__
Skaņa & balss

Intervija ar Estasu Tonne

Jau 11.oktobrī Rīgas Kongresu namā būs festivāla Garavasara mūziķa Estas Tonne koncerts ar domubiedriem Pepe Danca (perkusijas, stabules)...

6413
5. oktobrī, 2017
Library_page_screen_shot_2017-10-04_at_16.00.33
Apzinatība

Pārpilnības likums

Divu nedēļu laikā praktizē sekojošo, un pavēro, kā tas izmainīs tavu dzīvi: ja tev šķiet, ka cilvēki tevi neslavē, nenovērtē, nepalīdz, n...

5872
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

213
4. oktobrī, 2017
Library_page_louisehay20071_large
Prāts & psiholoģija

Luīza Heija: citāti, kas spēj izmainīt tavu dzīvi

Daži no viņas citātiem ir kļuvuši leģendāri,- citi jau ierakstīti psiholoģijas grāmatās, kā paliekošs vēsturisks mantojums, bet citi - at...

3958
28. septembrī, 2017
Library_page_17341034-origpic-541c12
Ķermenis & veselība

Slēptās zināšanas par seksuālo enerģiju

Seksuālā enerģija ir svarīgāka nekā esaм ieraduši domāt. Tas ir spēks, kas var piepildīt un pārpildīt visu ķermeni, garīgi un fiziski. S...

1687
24. septembrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

289
21. septembrī, 2017
Library_page_screen_shot_2017-08-31_at_20.45.40
Attiecības

Varoņa Atklājums

Katrs no mums ir atnācis uz šo Pasauli ar uzdevumu - caur savu pieredzi, mācoties no savām kļūdām, pārvarot bailes un vājuma brīžus, izzi...

899
13. septembrī, 2017
Library_page_pusmuza-krizes-makta-viriesa-sievas-devini-elles-kambari
Prāts & psiholoģija

Nelaimīgs liktenis – cilvēku neizdarītās izvēles sekas

Piedāvājam jums izcilā vācu filozofa un psihologa Ēriha Fromma 30 citātus. Tie ir citāti, kas sniedz atbildes uz pašiem satraucošākajiem ...

5195
11. septembrī, 2017
Library_page_psynasilie1-1280x922
Bērni & vecāki

Rūpju izvarotie

Nesen apciemoju vecākus, atzīmējām Lieldienas. Brīnišķīgi, dzīvi apliecinoši svētki. Gavēņa beigas un, kā vienmēr, galds vai lūzt. Pienā...

4951
2. septembrī, 2017
Library_page_7771285812_21772f2218_b
Pašizziņas prakses

Trīs dzīves likumi

Cilvēkiem būtu jāstāsta stāstus viens otram un jāklausās vienam otru. Katrs cilvēks, kuru jūs satiekat, sniedz jums vērtīgu mācībstundu, ...

2887
20. augustā, 2017
Library_page_5151138
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

2362
13. augustā, 2017
Library_page_dulas
Emocijas

Mierinājums jaunajiem vecākiem

Tavs bērns izvēlējās tevi – unikālo mammu un tēti, kam piedzimt. Viņš neizvēlējās gudro dakteri, skolotāju vai kaimiņieni, bet tevi.

1324
17. jūlijā, 2017
Library_page_evdomadiaies-erwtikes-provlepseis-zodia-16-5-1-6-h793
Prāts & psiholoģija

Kā sadzirdēt savu aicinājumu

3 veidi, kā atcerēties, kāpēc Tava dvēsele izvēlējās tieši šo dzīvi   “Tu esi šeit ieradies ar noteiktu uzdevumu. Tu esi daļa no visuma...

6788
1. augustā, 2017
Library_page_gara-vasara-_2015_-231
Pašizziņas prakses

Tavas dzīves "restarts"

Būt veselam, dzīvespriecīgam un laimīgam - tā nav ne iedzimta īpatnība, ne "Dieva dāvana". Tāpat šim stāvoklim nav nekādas saistības ar n...

3026
13. jūlijā, 2017
Library_page_monks-in-sunlight-56a0c4953df78cafdaa4d8b4
Ķermenis & veselība

Kad es elpoju, es jūtu savu vienotību ar dzīvi

Parasti mēs nepamanām, kā elpojam, taču bez elpošanas nevarētu nodzīvot ne sekundi. No tā, kā mēs elpojam, ir atkarīgs, cik daudz mūsos i...

949
9. jūlijā, 2017
Library_page_0569f31d6d62baa0248c76ec1f964f01
Prāts & psiholoģija

Līza Burbo: nomainiet vārdu “problēma” ar vārdu “pieredze”

Jums patiešām ir problēmas? Es no sirds ticu, ka mēs izvairītos no liela daudzuma problēmu, ja nebūtu tāda apzīmējuma kā “problēma”. Vār...

2236
2. jūlijā, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

707
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

676
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

593
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

619
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

2259
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

941
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

12256
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

9167
7. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

1048
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

1134
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

1329
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1835
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1765
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1912
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1670
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
1618
9. janvārī, 2017