Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_00002wcr Square81_17799360_1445194308845947_2763472716110321829_n

Seņču balsis mūsu dvēselēs

Mag.H.Z. Artūrs Dombrovskis
Rīgas Geštalta institūta direktors,
psihologs, geštaltterapeits
Baltkrievijas Valsts pedagoģiskās universitātes aspirants

Tatjana Veļenta,
ģimenes psihoterapeite (Minska),
Baltkrievijas Valsts pedagoģiskās universitātes aspirante


Mēs katru dienu izdarām izvēli, veicam noteiktas darbības, kādu kritizējam, apsūdzam vai attaisnojam, esot pilnīgi pārliecināti, ka vadāmies pēc personiskās pārliecības un priekšstatiem par patiesību un taisnīgumu.

Lūk, piemērs no ikdienas dzīves. Kāda jauna sieviete, gatavojot gaļas ēdienu, vienmēr atgrieza no tā divus mazus gabaliņus, jo bija pārliecināta, ka tas šo ēdienu darīs gardāku. Šī ieraduma izpēte atklāja, ka tieši tā rīkojušās sievietes māte un vecmamma. Ģimenes vēsturē bija radies uzskats, ka tādā veidā gaļa būs gardāka. Bet vecmāmiņa ēdienu tā gatavoja vienīgi tādēļ, ka gaļas pagatavošanai viņai bija pieejami maza izmēra trauki, un lai ēdiens ietilptu traukā, bija nepieciešams atgriezt dažus gabaliņus. Šodien jaunā sieviete mehāniski veic to pašu procesu, pilnībā neapzinoties iemeslus tik dīvainai un vairs ne adekvātai izvēlei – viņas rīcībā ir piemēroti trauki, un, atgriežot gaļai mazus gabaliņus, viņa topošo ēdienu padara sausāku un ne tik garšīgu. Šis kulinārijas rakstura piemērs ilustrē to, ka pat tāda it kā nenozīmīga uzvedība kā ēdiena gatavošanas maniere, var būt nevis mūsu “radoša pašizpausme”, bet iegūta no mūsu iepriekšējām paaudzēm un var saglabāties daudzu gadu garumā.

Mantojumā no savas ģimenes mēs saņemam veselu vezumu ar ģimenes nostāstiem, uzvedības paternu nerealizētu emocionālu attiecību veidā, kas turpina dzīvot “ģimenes zemapziņas” labirintos un ietekmē mūsu uzvedību, motivācijas tendences, izvēles un reaģēšanas veidus dažādās situācijās. Ģimenes vēstījums ir specifiska, emocionāli piepildīta informācija par ģimeni, kas nosaka dzīves kārtību un izpaužas uzvedības stereotipos, kuri atkārtojas no paaudzes paaudzē [5]. Nenovēršamā saikne ar ģimeni, kura glabā daudzu paaudžu stāstus ar to noslēpumiem, problēmām, neatrisinātām situācijām, kas tiecas pēc noslēguma – tā nereti ir iemesls pakļautības un bezpalīdzības sajūtai, grūtībām saprast savas uzvedības īpatnības, kā arī nosaka cilvēku priekšstatus par sevi un atspoguļojas tajā, kā viņi sadarbojas viens ar otru.

Neizprotamais spēks, kas mūs aizved uz vienu vai otru vietu, piespiežot veikt noteiktas izvēles, nereti ir saistīts ar mūsos dzīvojošo senču balsi. Mēs domājam, ka daudz ko veicam “vienatnē”, paklausot savām personiskajām tieksmēm un vēlmēm, bet mūsu attieksmi nosaka un uztur ģimenes vēsture, caur kuras prizmu mēs skatāmies. Nav nejaušs apgalvojums, ka diviem, liekoties gultā, blakus “guļ” vēl kāds, vismaz viņu vecāki un bieži vien vecvecāki. Šī frāze atspoguļo determinēto saišu pastāvēšanas ideju starp paaudzēm, kas ietekmē attiecību kvalitāti un socioģenētiskās pārmantojamības mehānisma darbību. Atšķirībā no bioģenētiskās pārmantojamības, kur informācija no bioloģiskajiem vecākiem tiek nodota bērniem ar gēnu palīdzību, nosakot, kādā veidā tiks veidots ķermenis un ar kādām fiziskajām īpašībām būs apveltīts topošais cilvēks, kādas būs viņa acis, nosliece uz slimībām, socioģenētiskais mantojums blakus mūsu personiskajai pieredzei nosaka funkcionēšanas spēju, veidu, kā gatavot ēst un kā nodarboties ar seksu, kā atmaskot ienaidnieku un pieņemt draugus, vērtības un dzīves skatījumu, pārliecības, emocionālus pieņēmumus, priekšstatus par skaistumu, mīlestību, nelietīgumu un godu. Dabā evolucionāri ir nostiprinājies dažādu procesu atkārtošanās un pašreproducēšanās princips, kas attiecas arī uz informācijas tālāknodošanu nākošajām paaudzēm. Tas ir patiešām pilnīgs mehānisms, kas mums palīdz ne tikai saglabāt sugas īpašības (genotipiskās un fenotipiskās īpatnības, spēju staigāt vertikāli – visu to, kas mūs bioloģiski padara par cilvēkiem), bet arī kultūras īpašības (tradīcijas, vērtības, noteikumus, likumus, utt.). Un tomēr šajā evolucionāri pilnīgajā mehānismā ir savas vājās vietas. Galvenā no tām – zināšanas, ko mantojam socioģenētiskā veidā un kas ietekmē mūsu izdarītās izvēles un emocionālos stāvokļus, var būt neadekvātas, nepiemērotas pašreizējai dzīves realitātei un vēl vairāk – nonākt ar to nopietnās pretrunās, traumēt un radīt grūtības adaptēties.

 Daudzu problemātisku uzvedības paternu pamatā ir bieži neapzināts ģimenes introjicētu un iracionālu spriedumu komplekss, ar kuru savā starpā dalās lielākā ģimenes daļa («mēs – varoņu ģimene», «mūsu ģimenē nevienam nekas nenāca viegli», «mēs – draudzīga ģimene», «sievietes mūsu ģimenē cieš», «vecākiem jāziedo sava dzīve bērnu labā» utt.). Tamlīdzīgi ģimenes mīti (termins, ko ieviesis A. Ferreira), kas izveidojas apmēram trīs paaudžu dzīves laikā, pilda aizsargfunkciju un veicina ģimenes sistēmas vienotu veselumu, taču citkārt traucē pilnībā pieņemt aktuālo informāciju par ģimeni un par tās atsevišķiem locekļiem [6]. Tā mīts par ģimenes vienreizīgumu un izredzētību pirmajā paaudzē var palīdzēt (piemēram, kā ģimenes uzturēšanas un izdzīvošanas mēģinājums represiju laikā), aktualizējot paaugstinātu, bet reāli iespējamu sasniegumu motivāciju. Bet citās paaudzēs šis mīts, aizvien vairāk pārtopot par no realitātes attālinātu centrālo ģimenes vērtību (“mums vienmēr un visur jābūt pašiem labākajiem”), spēj novest pie smagiem narcistiskiem personas traucējumiem. Līdzīgi spriedumi, kas tiek nodoti no paaudzes uz paaudzi, kļūst par ietekmīgu faktoru, kas nosaka ģimenes cilvēku uzvedību un savas dzīves pieredzes interpretācijas veidu. Šie ģimenes vēstījumi dažādi iedarbojas uz atsevišķu ģimenes locekļu dzīvi – atkarībā no tā, kādu vietu viņi ieņem ģimenes hierarhijā – bet efekts vienmēr ir viltīgs un saistīts ar iespēju nokļūt neapzināto ģimenes scenāriju slazdos, kuru realizācija nodrošina ģimenes pašreproducēšanās procesu. Tādējādi tas, kas norit vienā paaudzē, bieži atkārtojas nākošajā – vienas un tās pašas tēmas tiek izspēlētas no paaudzes paaudzē, kaut arī reālajai uzvedībai var būt atšķirīgas izpausmes. M. Bouens to nosauca par “daudzu paaudžu ģimenes paternu pāreju” un attīstīja savus pētījumus transmisijas koncepcijā. A. A. Šutcenbergers šo ģimenes īpatnību skaidroja ar informācijas transģenerācijas nodošanas mehānisma darbību. Tādējādi iepriekšējo paaudžu savstarpējo attiecību paterni var nodrošināt apslēptus paraugus (modeļus, shēmas, programmas) nākošo paaudžu funkcionēšanai [1]. 

Ģimenes mītu veidošanās mehānismu ģeštaltterapijā apraksta kā introjicēšanu (iekļaušanu), kas bāzēta uz primāro konfluenci (saplūšanu). Tā ir balstīta uz radinieku emocionālo tuvību, saplūšanu ar tuviem cilvēkiem, kad grūti novilkt skaidru robežu starp sevi un otru. Rezultātā sveši pārdzīvojumi vai vēlmes tiek pieņemtas par savām un cilvēka iekšējā (psiholoģiskajā) pasaulē var nonākt cita cilvēka pieņēmumi (uzvedības regulatori), kuri ir reālajai dzīvei nepiemēroti.

 Ar šī mehānisma starpniecību mēs iegūstam svarīgākās mūsu dzīvesveida iemaņas, virkni dzīves vērtību un ideālu, taču tāpat mums tiek piešķirti dažādi iracionāli senču uzskati un spriedumi, kuros slēpjas emocionāli neatrisinātu situāciju smagums. Tie ir labi tik ilgi, kamēr uztur adekvātas attiecības ar apkārtējo vidi un sekmē mūsu veiksmīgu eksistenci. Bet bieži introjekti spēlē iznīcinošu un destruktīvu lomu, izjaucot cilvēka veselīgās dzīves norises funkcijas.

Mūsu terapeitiskās prakses pieredze ļauj konstatēt, ka ievērojama klientu daļa pārdzīvo psiholoģiskas problēmas, kuru cēlonis meklējams tālā pagātnē: 1. un 2. pasaules kara laikā, revolūciju un represiju periodos, ģimenes sociālā statusa un ierastās dzīves telpas zaudējumu laikā. Problēmas, kas radušās sociālo kataklizmu ērā un vēstures lūzuma brīžos, turpina pastāvēt ne tikai šo notikumu tiešo dalībnieku dzīvē, bet arī viņu bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu dzīvēs.

30 – gadīgs vīrietis tērē spēkus, lai nopelnītu savu pirmo miljonu eiro. Viņš strādā 18 stundas diennaktī, noniecinot personisko dzīvi, darbam koncentrējot milzīgu enerģiju un psiholoģiskos spēkus. Varētu likties – cienījama un lieliska nodarbe! Bet nepārejošais psiholoģiskais nogurums vēsta par to, ka kaut kas nav kārtībā, kaut arī miljons, protams, nav no vieglākajiem uzdevumiem un tā realizēšanai nepieciešams daudz spēka. Tomēr pakāpeniski, terapijas procesā, “uzpeld” dramatisks stāsts par to, kā tika izputināts viņa vectēvs, pazaudējot lielu īpašumu, kas krāts vairāku paaudžu garumā. No jauna sakrātais viņa tēva kapitāls zuda 2. pasaules kara laikā. Tagad šie nostāsti turpina savu eksistenci neapzinātā līmenī, determinējot jaunā cilvēka aktivitāti, mudinot viņu veidot savu dzīvi cīņā pēc zaudētās ģimenes mantas.

Lūk, vēl kāds stāts. Sociāli aktīva, profesionāli veiksmīga 45 gadus veca sieviete, strādājoša par žurnālisti un svešvalodas skolotāju, vērsās pēc psihoterapeitiskas palīdzības sakarā ar adaptācijas sarežģījumiem jaunajā dzīves vietā. Terapijas procesā atklājas viņas sarežģītā likteņa vēsture: incestuālas attiecības ar tēvu, atstumtība no mātes puses (kura dzīvoja neveiksmīgu, ciešanu pilnu laulības dzīvi ar vīru alkoholiķi). Parādījās problēmas viņas pašas ģimenes dzīvē un savstarpējās attiecībās ar vīriešiem. Viņas vecāku ģimenes disfunkciju daudzās sfērās uzturēja viņas mātes zemais pašvērtējums, kura savukārt bija neieredzēts bērns savā ģimenē. Klientes vecmāmiņa nevis vienkārši nemīlēja savu meitu, bet ienīda viņu. Kara laikā, glābjot meitas dzīvību, viņa bija spiesta šķirties no sava vīra (klientes vectētiņa). Viņi nekad vairs nesatikās, pazaudējot viens otru kara burzmā. Un vientuļā sieviete, nespējot sevī asimilēt šo šķiršanos, zaudējumu, visā vainoja savu meitu (klientes māti). Pagājuši vairāk kā 60 gadi, nomainījušās trīs paaudzes, bet pagājušā gadsimta 40 gadu notikumi kā atbalss turpina skanēt šīs sievietes dvēselē un dzīvē.

Traumējoša pieredze, ko iemantojuši daudzi ļaudis cilvēces vēstures smagajos periodos, globālu kataklizmu periodos (revolūcijās, karos), noteica specifisku kompensējošu uzvedības paternu veidošanos, kas palīdz pārdzīvot traumas un tikt galā ar neatreaģēto emociju un jūtu spiedienu, kas dažādu apstākļu dēļ nav atraduši savu izpausmi tajā vēsturiskajā brīdī. Tādējādi veidojušies uzvedības modeļi un neizdzīvotie pārdzīvojumi ar socioģenētiskās pārmantojamības mehānisma starpniecību var pāriet uz nākošajām paaudzēm, kļūstot par avotu neapzinātajiem uzvedības motīviem un emocionālajām reakcijām. Kara un citu vēsturisku notikumu, kas skāruši mūsu senčus, atbalss bieži turpina skanēt mūsu dvēselēs un noteikt mūsu izvēli, ar to sagraujot mūsu ikdienas dzīvi un bieži vien arī mūsu līdzcilvēku dzīvi.

Jauns vīrietis ar izteiktu agresīvu nacionālu nostāju ir stingri pārliecināts, ka kādas konkrētas, viņam nīstamas tautības cilvēki ir ienaidnieki. Viņa uzskati, skatoties no mūsdienu realitātes viedokļa, šķiet neadekvāti, destruktīvi un nesaprotami. Terapijas laikā noskaidrojās, ka viņa vectēvs (bērnības gados) izdzirdējis pa radio sava tēva vārdu nošauto “tautas ienaidnieku” sarakstā. Vēsturisku iemeslu dēļ viņam nebija iespējams to nevienam izstāstīt, izpaust savas sāpes un naidu, un šie pārdzīvojumi saglabājušies trīs paaudžu garumā (70 gadus), jaunā cilvēka esošo dzīvi padarot neirotiski – destruktīvu. 

Mūsos “dzīvojošās” nepabeigtās senču situācijas liek mums meklēt piemērotus objektus to realizēšanai un ar tām saistīto pārdzīvojumu izdzīvošanai. Neapzināta šo objektu izvēle tiek realizēta, izmantojot projekcijas mehānismu un pierakstot atsevišķiem cilvēkiem, nācijām un kultūrām bieži vien reāli nepiemītošas īpašības. Tā noformējas ienaidnieka tēls, rodas nacionālistiskas problēmas, neiecietība attiecībā pret viena vai otra veida kultūras uzvedības formām. Rodas paradoksāla situācija – cilvēks, kas sevī nes nepārdzīvotu traumatisku iepriekšējo paaudžu pieredzi, tiecoties sasniegt psiholoģisku harmoniju, apkārtējā vidē atrod vairāk vai mazāk piemērotu objektu emociju izlādei, pierakstot tam noteiktas īpašības. Bet sakarā ar to, ka izvēlētais objekts tomēr nav īstais traumas vaininieks, bet reāli traumējošais objekts izzudis 100 vai vairāk gadus atpakaļ un visbiežāk nav ticis apzināts, tad līdzīgs pārdzīvojumu “atreaģēšanas” paņēmiens rada vien nebeidzamu apvainojumu procesu, kas principiāli nevar tikt pabeigts pārrunu ceļā un atklāti izpaužot savas jūtas. Ja tā slavenā ļaunu priekšnieku atveidojošā lelle, kas uzstādīta Japānas firmas ofisā, lai darbinieki uz to varētu raidīt savas negatīvās emocijas, varētu runāt, tad tajā brīdī, kad viņu sistu, tā kliegtu, ka viņa ne pie kā nav vainīga. 

Geštaltterapijā eksistē tehnikas darbam ar nepabeigtiem emocionāliem pārdzīvojumiem. Tās balstītas uz traumatiskā objekta (ļauns skolotājs, nejūtīgs tēvs, slepkava, varmāka utt.) atpazīšanu un apslāpēto jūtu izpaušanu “šeit un tagad” situācijā, kas simboliskā veidā dod iespēju pabeigt nepabeigto darbību (piemēram, «tukšā krēsla» tehnika). Daudz dziļāks darbs ir vajadzīgs, lai palīdzētu klientam izdzīvot viņa negatīvos pārdzīvojumus un pieņemt viņa senču traumatisko pieredzi, kas ir viņa personiskās identitātes dziļākā daļa. Uzdevuma jēga ir ļaut klientam izrunāt, izteikt, izkliegt, izraudāt apspiestās un neizpaustās emocijas, kas sakrājušās ģimenes vēstures lapaspusēs, sniegt viņam sajūtu, ka viņš ir saprasts un uzklausīts. Tas nepieciešams ne tikai, lai sagrautu traumatiskos objektus, bet gan vairāk, lai, atbrīvojoties no graujošajiem emocionālajiem pārdzīvojumiem (naida, bailēm, aizvainojuma utt.), pieņemtu esošo pieredzi un iespējams pat tajā atrastu resursus.

Darbs ar jauno cilvēku, kura vecvectēvs bija nošauts, deva labu terapeitisku efektu – neirotiski - agresīvo simptomu izzušanu, psiholoģisku stabilitāti, emocionālās līdzsvarotības pieaugšanu jau tāpēc vien, ka viņš varēja izraudāt, izpaust sava vectēva rūgtos pārdzīvojumus it kā viņa vietā un tapt uzklausīts un saprasts no sava terapeita puses. 

Notikumus, kas attiecināmi uz senču pieredzi, klients nereti pārdzīvo tikpat spilgti, kā tie cilvēki, kas “nodevuši” viņam šos pārdzīvojumus. Viņi mēdz būt tik spēcīgi emocionāli “inficēti”, ka rodas nepieciešamība strādāt ar to, kā ar daļu no konkrētā cilvēka dzīves, simboliskajā līmenī sniedzot palīdzību tiem radiniekiem, kuru dzīvē šie traumatiskie notikumi risinājušies. Spēcīgas emocionālas reakcijas, kas rodas ģimenes vēstures izpētes procesā, veicina atbrīvošanos no pārdzīvojumiem, kas aizturēti neapzinātajā ģimenes zināšanu slānī, ar to ļaujot atbrīvoties no nepabeigtās emocionalitātes, gaidu un pretenziju spiediena, kas saistīts ar problēmām, kas sevī ietver atbalsis no ģimenes pagātnes un nevis aktuālo dzīves realitāti.

Tādējādi ģimenes vēstures izpēte var sniegt svarīgas atslēgas klienta simptomātiskās uzvedības etioloģijas sapratnei, kas sevī “iekonservējis” dažus no savstarpējo attiecību paterniem vai aizstāv iepriekšējo paaudžu mantojumu. Tādu paternu atklāšana un izpēte klientam var ļaut saprast izmantotos adaptācijas paņēmienus un izvairīties no nepatīkamu modeļu atkārtošanas, mērķtiecīgi izstrādājot citus situācijas kontroles paņēmienus. Palīdzot klientam izpētīt ģimenes vēstures un mītu ietekmi uz viņa dzīvi, terapeits nodrošina perspektīvu, uz kuras balstoties var apzināti pieņemt lēmumu, cik tālu sekot pārliecībai, kura agrāk bijusi pašsaprotama.

Ģimenes vēstures savstarpējo attiecību paternu, kas pāriet no vienas paaudzes uz otru, un notikumu, kas notiek personīgajā vai ģimenes krīzē, analīzei tiek izmantotas metodes “Genogramma” un “Genosociogramma”. Terapijas praksē genogrammu pirmo reizi ieviesta Mjurei Bouens 1978. gadā. Tā parāda paplašinātas ģimenes formu (kā minimums vismaz trīs paaudzēs) un sevī satur informāciju par dzimšanu, laulībām, šķiršanos, nāvi un citiem svarīgiem ģimenes notikumiem [5]. Genosociogrammu (no vārdiem «ģeneoloģija» un «sociometrija») izstrādājis А. А. Šutcenbergers, tā atšķiras no iepriekšējās metodes ar koncepcijas, uz kuras balstīta Moreno sociometrija, pielietojamību. Bez ģeneoloģiskās kartes, kas satur svarīgu ģimenes notikumu uzskaitījumu, genosociogramma atspoguļo arī ģimenes locekļu sociometriskās saites, emocionālās attiecības, savstarpējās simpātijas un antipātijas [4].

Šīs metodes dod iespēju izsekot, kā uzvedības modeļi un ģimenes iekšējās attiecības tiek nodotas no paaudzes uz paaudzi. Tādi notikumi kā nāve, slimība, civillaulība, mīļotā cilvēka zaudējums, milzīga profesionāla veiksme, pārvākšanās uz jaunu dzīvesvietu, ģimenes traģēdijas, kas saistītas ar sociālām kataklizmām un karu, ietekmē esošās uzvedības īpatnības, kā arī attiecības ar citiem cilvēkiem. Kā informācija, kas dzīvo klienta iekšējā pasaulē par zudušajiem ģimenes koka zariem un cilvēkiem, kuri aizbraukuši tālu no tās. Galvenā genogrammas un genosociogrammas īpatnība (atšķirībā no citiem ģimenes vēstures tradicionālajiem paņēmieniem attiecībā uz faktu ieguvi) ir tās strukturētība un grafisks informācijas attēlojums ģimenes faktu kartes veidā. Abas metodes ir bagātīgs avots hipotēzēm par to, kā klīniskās problēmas var sasaistīties ar ģimenes kontekstu un ģimenes attīstību nākotnē. Tās dod iespēju atklāt un veikt klienta ģimenes scenārija analīzi, saprast viņa izdarītās izvēles īpatnības, izskatīt ģimenes mītu rašanās dinamiku, noskaidrot neapzinātās tendences un notikumu (piemēram, nāve, partneru un profesijas izvēle utt.) atkārtošanos dažādu paaudžu ģimenes locekļu vidū.

Parasti ģimenes vēstures informācijas ieguve risinās vispārējās intervijas kontekstā, neignorējot problēmu, ar kuru pie terapeita vērsies klients. Vadot interviju, nepieciešams virzīties no dotās problēmas uz daudz šaurāku ģimenisku un sociālu kontekstu, no esošās ģimenes situācijas uz vēsturisko ģimenes notikumu hronoloģiju, no vienkāršiem jautājumiem pie sarežģītiem, kas provocē satraukumu, no acīmredzamiem faktiem uz spriedumiem par īpatnībām savstarpējās attiecībās un tālāk uz hipotēzēm par klienta funkcionēšanas īpatnībām [3].

Ģimenes vēsture ietekmē ģimenes locekļu aktuālo uzvedību un savstarpējās attiecības neapzinātā līmenī. Tikai tās reālo faktu noskaidrošana ļauj noteikt starppaaudžu ietekmējošo saišu raksturu un saprast ģimenes locekļu problēmas dabu. Tomēr tas ne vienmēr ir iespējams, jo dažkārt sastopamies ar klientiem, kas nepārzina ģimenes vēsturi un dažādu iemeslu dēļ nespēj iegūt šo informāciju. Tas var būt pietiekoši traumējoši, radīt nemieru, neskaidru trauksmi un fantāzijas par “šausmīgo noslēpumu”, kas slēpjas ģimenes pagātnes labirintos. Tas, kas nav zināms vai aizmirsts (ģimenes noslēpumi, “skeleti skapī”) var būt tikpat svarīgi kā tas, kas par ģimeni ir zināms. Tomēr dažkārt atklātie fakti (neskatoties uz to, ka tie risinājušies senā pagātnē) var traumēt ne mazākā mērā kā reālās dzīves situācijas vai uzturēšanās neziņas tumsībā.

Mūsuprāt, kā labs resurss darbā ar ģimenes vēsturi ir naratīvais virziens, kas pēdējā laikā ir kļuvis dominējošs ģimenes terapijā. Tas kaut kādā ziņā ģimenei dod iespēju “pārrakstīt” tās dzīvi. Tas daudzviet savijas ar Dž. Kellija filozofiju un tās pamatā esošo konstruktīvo alternatīvismu – galveno uzmanību pievēršot ne tik daudz cilvēku uzvedības veidiem, cik jēgas (nozīmes) konstrukcijas veidam [2]. Naratīvā metafora koncentrēta uz to, kā pieredze izveido cerības un kā cerības pieredzei piedod formu, radot sakārtotus stāstījumus. Pamatideja, uz kuras balstās naratīvā terapija, ir tajā, ka noteicošais nav ne pats notikums, ne pieredze, bet gan tas, kā mēs to interpretējam, kādu tai piešķiram jēgu. Pieredze kā tāda nav nekas viennozīmīgs vai absolūta konstanta patiesība, un tās nozīme nav kaut kas pats par sevi saprotams vai nemainīgi “patiess”. Tā pieļauj neskaitāmus redzējumus un interpretācijas. Nekas nav pastāvīgs un galīgs. Patiesība (tāpat kā skaistums) eksistē tikai cilvēka apziņā. Mūsu stāstījums vai mūsu pieredzes interpretācijas veidi drīzāk veido dzīvi nekā ir tās spoguļattēls [1]. No tā izriet, ka par terapijas mērķi var kļūt iekšēji apgūto, pašreizējai realitātei neadekvāto spriedumu apmaiņa pret daudzkārt adekvātākiem un pozitīvākiem dzīves vēstījumiem, kas ļautu pieņemt un asimilēt daudzu ģimenes paaudžu pieredzi, jo stāsti, ko stāstām par sevi un savu ģimeni, ir svarīgs faktors, kas nosaka to, kā mēs skatāmies nākotnē, kādu perspektīvu sev atklājam.

Izmantotā literatūra

1. Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы/Пер. с англ. О. Очкур, А. Шишко. – М.: Изд-во Эксмо, 2004

2. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб. Питер Пресс, 1997.

3. Черников А.В. Введение в семейную психотерапию. Интегративная модель диагностики. Тематическое приложение к журналу «Семейная психология и семейная терапия» за 1998 год. – М., 1998

4. Шутценбергер А.А. Тяжело больной пациент// Вопросы психологии – 1990. №

5. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. СПб., 2003.

6. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. – СПб., 2000.

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3604
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5086
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

249
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

577
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1926
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

369
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1590
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1554
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1243
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

591
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1753
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1515
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

722
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1717
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

845
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1620
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2110
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1425
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1703
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1677
15. martā, 2018
Library_page_umbrella-1807513_1920
Meditācija

Ekharta Tolles domu graudi

Iedvesmojoši Ekharta Tolles domu graudi grāmatā “Tagadnes spēks mīlestībā un dzīvē” (The Power Of Now in Both Love and Life)   1. Lai i...

2293
2. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1566
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1659
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2210
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2244
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1945
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2021
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2385
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2423
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2781
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2577
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3118
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3142
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3283
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2885
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2968
9. janvārī, 2017