Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_00002wcr Square81_rgi_20logo-1

Seņču balsis mūsu dvēselēs

Mag.H.Z. Artūrs Dombrovskis
Rīgas Geštalta institūta direktors,
psihologs, geštaltterapeits
Baltkrievijas Valsts pedagoģiskās universitātes aspirants

Tatjana Veļenta,
ģimenes psihoterapeite (Minska),
Baltkrievijas Valsts pedagoģiskās universitātes aspirante


Mēs katru dienu izdarām izvēli, veicam noteiktas darbības, kādu kritizējam, apsūdzam vai attaisnojam, esot pilnīgi pārliecināti, ka vadāmies pēc personiskās pārliecības un priekšstatiem par patiesību un taisnīgumu.

Lūk, piemērs no ikdienas dzīves. Kāda jauna sieviete, gatavojot gaļas ēdienu, vienmēr atgrieza no tā divus mazus gabaliņus, jo bija pārliecināta, ka tas šo ēdienu darīs gardāku. Šī ieraduma izpēte atklāja, ka tieši tā rīkojušās sievietes māte un vecmamma. Ģimenes vēsturē bija radies uzskats, ka tādā veidā gaļa būs gardāka. Bet vecmāmiņa ēdienu tā gatavoja vienīgi tādēļ, ka gaļas pagatavošanai viņai bija pieejami maza izmēra trauki, un lai ēdiens ietilptu traukā, bija nepieciešams atgriezt dažus gabaliņus. Šodien jaunā sieviete mehāniski veic to pašu procesu, pilnībā neapzinoties iemeslus tik dīvainai un vairs ne adekvātai izvēlei – viņas rīcībā ir piemēroti trauki, un, atgriežot gaļai mazus gabaliņus, viņa topošo ēdienu padara sausāku un ne tik garšīgu. Šis kulinārijas rakstura piemērs ilustrē to, ka pat tāda it kā nenozīmīga uzvedība kā ēdiena gatavošanas maniere, var būt nevis mūsu “radoša pašizpausme”, bet iegūta no mūsu iepriekšējām paaudzēm un var saglabāties daudzu gadu garumā.

Mantojumā no savas ģimenes mēs saņemam veselu vezumu ar ģimenes nostāstiem, uzvedības paternu nerealizētu emocionālu attiecību veidā, kas turpina dzīvot “ģimenes zemapziņas” labirintos un ietekmē mūsu uzvedību, motivācijas tendences, izvēles un reaģēšanas veidus dažādās situācijās. Ģimenes vēstījums ir specifiska, emocionāli piepildīta informācija par ģimeni, kas nosaka dzīves kārtību un izpaužas uzvedības stereotipos, kuri atkārtojas no paaudzes paaudzē [5]. Nenovēršamā saikne ar ģimeni, kura glabā daudzu paaudžu stāstus ar to noslēpumiem, problēmām, neatrisinātām situācijām, kas tiecas pēc noslēguma – tā nereti ir iemesls pakļautības un bezpalīdzības sajūtai, grūtībām saprast savas uzvedības īpatnības, kā arī nosaka cilvēku priekšstatus par sevi un atspoguļojas tajā, kā viņi sadarbojas viens ar otru.

Neizprotamais spēks, kas mūs aizved uz vienu vai otru vietu, piespiežot veikt noteiktas izvēles, nereti ir saistīts ar mūsos dzīvojošo senču balsi. Mēs domājam, ka daudz ko veicam “vienatnē”, paklausot savām personiskajām tieksmēm un vēlmēm, bet mūsu attieksmi nosaka un uztur ģimenes vēsture, caur kuras prizmu mēs skatāmies. Nav nejaušs apgalvojums, ka diviem, liekoties gultā, blakus “guļ” vēl kāds, vismaz viņu vecāki un bieži vien vecvecāki. Šī frāze atspoguļo determinēto saišu pastāvēšanas ideju starp paaudzēm, kas ietekmē attiecību kvalitāti un socioģenētiskās pārmantojamības mehānisma darbību. Atšķirībā no bioģenētiskās pārmantojamības, kur informācija no bioloģiskajiem vecākiem tiek nodota bērniem ar gēnu palīdzību, nosakot, kādā veidā tiks veidots ķermenis un ar kādām fiziskajām īpašībām būs apveltīts topošais cilvēks, kādas būs viņa acis, nosliece uz slimībām, socioģenētiskais mantojums blakus mūsu personiskajai pieredzei nosaka funkcionēšanas spēju, veidu, kā gatavot ēst un kā nodarboties ar seksu, kā atmaskot ienaidnieku un pieņemt draugus, vērtības un dzīves skatījumu, pārliecības, emocionālus pieņēmumus, priekšstatus par skaistumu, mīlestību, nelietīgumu un godu. Dabā evolucionāri ir nostiprinājies dažādu procesu atkārtošanās un pašreproducēšanās princips, kas attiecas arī uz informācijas tālāknodošanu nākošajām paaudzēm. Tas ir patiešām pilnīgs mehānisms, kas mums palīdz ne tikai saglabāt sugas īpašības (genotipiskās un fenotipiskās īpatnības, spēju staigāt vertikāli – visu to, kas mūs bioloģiski padara par cilvēkiem), bet arī kultūras īpašības (tradīcijas, vērtības, noteikumus, likumus, utt.). Un tomēr šajā evolucionāri pilnīgajā mehānismā ir savas vājās vietas. Galvenā no tām – zināšanas, ko mantojam socioģenētiskā veidā un kas ietekmē mūsu izdarītās izvēles un emocionālos stāvokļus, var būt neadekvātas, nepiemērotas pašreizējai dzīves realitātei un vēl vairāk – nonākt ar to nopietnās pretrunās, traumēt un radīt grūtības adaptēties.

 Daudzu problemātisku uzvedības paternu pamatā ir bieži neapzināts ģimenes introjicētu un iracionālu spriedumu komplekss, ar kuru savā starpā dalās lielākā ģimenes daļa («mēs – varoņu ģimene», «mūsu ģimenē nevienam nekas nenāca viegli», «mēs – draudzīga ģimene», «sievietes mūsu ģimenē cieš», «vecākiem jāziedo sava dzīve bērnu labā» utt.). Tamlīdzīgi ģimenes mīti (termins, ko ieviesis A. Ferreira), kas izveidojas apmēram trīs paaudžu dzīves laikā, pilda aizsargfunkciju un veicina ģimenes sistēmas vienotu veselumu, taču citkārt traucē pilnībā pieņemt aktuālo informāciju par ģimeni un par tās atsevišķiem locekļiem [6]. Tā mīts par ģimenes vienreizīgumu un izredzētību pirmajā paaudzē var palīdzēt (piemēram, kā ģimenes uzturēšanas un izdzīvošanas mēģinājums represiju laikā), aktualizējot paaugstinātu, bet reāli iespējamu sasniegumu motivāciju. Bet citās paaudzēs šis mīts, aizvien vairāk pārtopot par no realitātes attālinātu centrālo ģimenes vērtību (“mums vienmēr un visur jābūt pašiem labākajiem”), spēj novest pie smagiem narcistiskiem personas traucējumiem. Līdzīgi spriedumi, kas tiek nodoti no paaudzes uz paaudzi, kļūst par ietekmīgu faktoru, kas nosaka ģimenes cilvēku uzvedību un savas dzīves pieredzes interpretācijas veidu. Šie ģimenes vēstījumi dažādi iedarbojas uz atsevišķu ģimenes locekļu dzīvi – atkarībā no tā, kādu vietu viņi ieņem ģimenes hierarhijā – bet efekts vienmēr ir viltīgs un saistīts ar iespēju nokļūt neapzināto ģimenes scenāriju slazdos, kuru realizācija nodrošina ģimenes pašreproducēšanās procesu. Tādējādi tas, kas norit vienā paaudzē, bieži atkārtojas nākošajā – vienas un tās pašas tēmas tiek izspēlētas no paaudzes paaudzē, kaut arī reālajai uzvedībai var būt atšķirīgas izpausmes. M. Bouens to nosauca par “daudzu paaudžu ģimenes paternu pāreju” un attīstīja savus pētījumus transmisijas koncepcijā. A. A. Šutcenbergers šo ģimenes īpatnību skaidroja ar informācijas transģenerācijas nodošanas mehānisma darbību. Tādējādi iepriekšējo paaudžu savstarpējo attiecību paterni var nodrošināt apslēptus paraugus (modeļus, shēmas, programmas) nākošo paaudžu funkcionēšanai [1]. 

Ģimenes mītu veidošanās mehānismu ģeštaltterapijā apraksta kā introjicēšanu (iekļaušanu), kas bāzēta uz primāro konfluenci (saplūšanu). Tā ir balstīta uz radinieku emocionālo tuvību, saplūšanu ar tuviem cilvēkiem, kad grūti novilkt skaidru robežu starp sevi un otru. Rezultātā sveši pārdzīvojumi vai vēlmes tiek pieņemtas par savām un cilvēka iekšējā (psiholoģiskajā) pasaulē var nonākt cita cilvēka pieņēmumi (uzvedības regulatori), kuri ir reālajai dzīvei nepiemēroti.

 Ar šī mehānisma starpniecību mēs iegūstam svarīgākās mūsu dzīvesveida iemaņas, virkni dzīves vērtību un ideālu, taču tāpat mums tiek piešķirti dažādi iracionāli senču uzskati un spriedumi, kuros slēpjas emocionāli neatrisinātu situāciju smagums. Tie ir labi tik ilgi, kamēr uztur adekvātas attiecības ar apkārtējo vidi un sekmē mūsu veiksmīgu eksistenci. Bet bieži introjekti spēlē iznīcinošu un destruktīvu lomu, izjaucot cilvēka veselīgās dzīves norises funkcijas.

Mūsu terapeitiskās prakses pieredze ļauj konstatēt, ka ievērojama klientu daļa pārdzīvo psiholoģiskas problēmas, kuru cēlonis meklējams tālā pagātnē: 1. un 2. pasaules kara laikā, revolūciju un represiju periodos, ģimenes sociālā statusa un ierastās dzīves telpas zaudējumu laikā. Problēmas, kas radušās sociālo kataklizmu ērā un vēstures lūzuma brīžos, turpina pastāvēt ne tikai šo notikumu tiešo dalībnieku dzīvē, bet arī viņu bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu dzīvēs.

30 – gadīgs vīrietis tērē spēkus, lai nopelnītu savu pirmo miljonu eiro. Viņš strādā 18 stundas diennaktī, noniecinot personisko dzīvi, darbam koncentrējot milzīgu enerģiju un psiholoģiskos spēkus. Varētu likties – cienījama un lieliska nodarbe! Bet nepārejošais psiholoģiskais nogurums vēsta par to, ka kaut kas nav kārtībā, kaut arī miljons, protams, nav no vieglākajiem uzdevumiem un tā realizēšanai nepieciešams daudz spēka. Tomēr pakāpeniski, terapijas procesā, “uzpeld” dramatisks stāsts par to, kā tika izputināts viņa vectēvs, pazaudējot lielu īpašumu, kas krāts vairāku paaudžu garumā. No jauna sakrātais viņa tēva kapitāls zuda 2. pasaules kara laikā. Tagad šie nostāsti turpina savu eksistenci neapzinātā līmenī, determinējot jaunā cilvēka aktivitāti, mudinot viņu veidot savu dzīvi cīņā pēc zaudētās ģimenes mantas.

Lūk, vēl kāds stāts. Sociāli aktīva, profesionāli veiksmīga 45 gadus veca sieviete, strādājoša par žurnālisti un svešvalodas skolotāju, vērsās pēc psihoterapeitiskas palīdzības sakarā ar adaptācijas sarežģījumiem jaunajā dzīves vietā. Terapijas procesā atklājas viņas sarežģītā likteņa vēsture: incestuālas attiecības ar tēvu, atstumtība no mātes puses (kura dzīvoja neveiksmīgu, ciešanu pilnu laulības dzīvi ar vīru alkoholiķi). Parādījās problēmas viņas pašas ģimenes dzīvē un savstarpējās attiecībās ar vīriešiem. Viņas vecāku ģimenes disfunkciju daudzās sfērās uzturēja viņas mātes zemais pašvērtējums, kura savukārt bija neieredzēts bērns savā ģimenē. Klientes vecmāmiņa nevis vienkārši nemīlēja savu meitu, bet ienīda viņu. Kara laikā, glābjot meitas dzīvību, viņa bija spiesta šķirties no sava vīra (klientes vectētiņa). Viņi nekad vairs nesatikās, pazaudējot viens otru kara burzmā. Un vientuļā sieviete, nespējot sevī asimilēt šo šķiršanos, zaudējumu, visā vainoja savu meitu (klientes māti). Pagājuši vairāk kā 60 gadi, nomainījušās trīs paaudzes, bet pagājušā gadsimta 40 gadu notikumi kā atbalss turpina skanēt šīs sievietes dvēselē un dzīvē.

Traumējoša pieredze, ko iemantojuši daudzi ļaudis cilvēces vēstures smagajos periodos, globālu kataklizmu periodos (revolūcijās, karos), noteica specifisku kompensējošu uzvedības paternu veidošanos, kas palīdz pārdzīvot traumas un tikt galā ar neatreaģēto emociju un jūtu spiedienu, kas dažādu apstākļu dēļ nav atraduši savu izpausmi tajā vēsturiskajā brīdī. Tādējādi veidojušies uzvedības modeļi un neizdzīvotie pārdzīvojumi ar socioģenētiskās pārmantojamības mehānisma starpniecību var pāriet uz nākošajām paaudzēm, kļūstot par avotu neapzinātajiem uzvedības motīviem un emocionālajām reakcijām. Kara un citu vēsturisku notikumu, kas skāruši mūsu senčus, atbalss bieži turpina skanēt mūsu dvēselēs un noteikt mūsu izvēli, ar to sagraujot mūsu ikdienas dzīvi un bieži vien arī mūsu līdzcilvēku dzīvi.

Jauns vīrietis ar izteiktu agresīvu nacionālu nostāju ir stingri pārliecināts, ka kādas konkrētas, viņam nīstamas tautības cilvēki ir ienaidnieki. Viņa uzskati, skatoties no mūsdienu realitātes viedokļa, šķiet neadekvāti, destruktīvi un nesaprotami. Terapijas laikā noskaidrojās, ka viņa vectēvs (bērnības gados) izdzirdējis pa radio sava tēva vārdu nošauto “tautas ienaidnieku” sarakstā. Vēsturisku iemeslu dēļ viņam nebija iespējams to nevienam izstāstīt, izpaust savas sāpes un naidu, un šie pārdzīvojumi saglabājušies trīs paaudžu garumā (70 gadus), jaunā cilvēka esošo dzīvi padarot neirotiski – destruktīvu. 

Mūsos “dzīvojošās” nepabeigtās senču situācijas liek mums meklēt piemērotus objektus to realizēšanai un ar tām saistīto pārdzīvojumu izdzīvošanai. Neapzināta šo objektu izvēle tiek realizēta, izmantojot projekcijas mehānismu un pierakstot atsevišķiem cilvēkiem, nācijām un kultūrām bieži vien reāli nepiemītošas īpašības. Tā noformējas ienaidnieka tēls, rodas nacionālistiskas problēmas, neiecietība attiecībā pret viena vai otra veida kultūras uzvedības formām. Rodas paradoksāla situācija – cilvēks, kas sevī nes nepārdzīvotu traumatisku iepriekšējo paaudžu pieredzi, tiecoties sasniegt psiholoģisku harmoniju, apkārtējā vidē atrod vairāk vai mazāk piemērotu objektu emociju izlādei, pierakstot tam noteiktas īpašības. Bet sakarā ar to, ka izvēlētais objekts tomēr nav īstais traumas vaininieks, bet reāli traumējošais objekts izzudis 100 vai vairāk gadus atpakaļ un visbiežāk nav ticis apzināts, tad līdzīgs pārdzīvojumu “atreaģēšanas” paņēmiens rada vien nebeidzamu apvainojumu procesu, kas principiāli nevar tikt pabeigts pārrunu ceļā un atklāti izpaužot savas jūtas. Ja tā slavenā ļaunu priekšnieku atveidojošā lelle, kas uzstādīta Japānas firmas ofisā, lai darbinieki uz to varētu raidīt savas negatīvās emocijas, varētu runāt, tad tajā brīdī, kad viņu sistu, tā kliegtu, ka viņa ne pie kā nav vainīga. 

Geštaltterapijā eksistē tehnikas darbam ar nepabeigtiem emocionāliem pārdzīvojumiem. Tās balstītas uz traumatiskā objekta (ļauns skolotājs, nejūtīgs tēvs, slepkava, varmāka utt.) atpazīšanu un apslāpēto jūtu izpaušanu “šeit un tagad” situācijā, kas simboliskā veidā dod iespēju pabeigt nepabeigto darbību (piemēram, «tukšā krēsla» tehnika). Daudz dziļāks darbs ir vajadzīgs, lai palīdzētu klientam izdzīvot viņa negatīvos pārdzīvojumus un pieņemt viņa senču traumatisko pieredzi, kas ir viņa personiskās identitātes dziļākā daļa. Uzdevuma jēga ir ļaut klientam izrunāt, izteikt, izkliegt, izraudāt apspiestās un neizpaustās emocijas, kas sakrājušās ģimenes vēstures lapaspusēs, sniegt viņam sajūtu, ka viņš ir saprasts un uzklausīts. Tas nepieciešams ne tikai, lai sagrautu traumatiskos objektus, bet gan vairāk, lai, atbrīvojoties no graujošajiem emocionālajiem pārdzīvojumiem (naida, bailēm, aizvainojuma utt.), pieņemtu esošo pieredzi un iespējams pat tajā atrastu resursus.

Darbs ar jauno cilvēku, kura vecvectēvs bija nošauts, deva labu terapeitisku efektu – neirotiski - agresīvo simptomu izzušanu, psiholoģisku stabilitāti, emocionālās līdzsvarotības pieaugšanu jau tāpēc vien, ka viņš varēja izraudāt, izpaust sava vectēva rūgtos pārdzīvojumus it kā viņa vietā un tapt uzklausīts un saprasts no sava terapeita puses. 

Notikumus, kas attiecināmi uz senču pieredzi, klients nereti pārdzīvo tikpat spilgti, kā tie cilvēki, kas “nodevuši” viņam šos pārdzīvojumus. Viņi mēdz būt tik spēcīgi emocionāli “inficēti”, ka rodas nepieciešamība strādāt ar to, kā ar daļu no konkrētā cilvēka dzīves, simboliskajā līmenī sniedzot palīdzību tiem radiniekiem, kuru dzīvē šie traumatiskie notikumi risinājušies. Spēcīgas emocionālas reakcijas, kas rodas ģimenes vēstures izpētes procesā, veicina atbrīvošanos no pārdzīvojumiem, kas aizturēti neapzinātajā ģimenes zināšanu slānī, ar to ļaujot atbrīvoties no nepabeigtās emocionalitātes, gaidu un pretenziju spiediena, kas saistīts ar problēmām, kas sevī ietver atbalsis no ģimenes pagātnes un nevis aktuālo dzīves realitāti.

Tādējādi ģimenes vēstures izpēte var sniegt svarīgas atslēgas klienta simptomātiskās uzvedības etioloģijas sapratnei, kas sevī “iekonservējis” dažus no savstarpējo attiecību paterniem vai aizstāv iepriekšējo paaudžu mantojumu. Tādu paternu atklāšana un izpēte klientam var ļaut saprast izmantotos adaptācijas paņēmienus un izvairīties no nepatīkamu modeļu atkārtošanas, mērķtiecīgi izstrādājot citus situācijas kontroles paņēmienus. Palīdzot klientam izpētīt ģimenes vēstures un mītu ietekmi uz viņa dzīvi, terapeits nodrošina perspektīvu, uz kuras balstoties var apzināti pieņemt lēmumu, cik tālu sekot pārliecībai, kura agrāk bijusi pašsaprotama.

Ģimenes vēstures savstarpējo attiecību paternu, kas pāriet no vienas paaudzes uz otru, un notikumu, kas notiek personīgajā vai ģimenes krīzē, analīzei tiek izmantotas metodes “Genogramma” un “Genosociogramma”. Terapijas praksē genogrammu pirmo reizi ieviesta Mjurei Bouens 1978. gadā. Tā parāda paplašinātas ģimenes formu (kā minimums vismaz trīs paaudzēs) un sevī satur informāciju par dzimšanu, laulībām, šķiršanos, nāvi un citiem svarīgiem ģimenes notikumiem [5]. Genosociogrammu (no vārdiem «ģeneoloģija» un «sociometrija») izstrādājis А. А. Šutcenbergers, tā atšķiras no iepriekšējās metodes ar koncepcijas, uz kuras balstīta Moreno sociometrija, pielietojamību. Bez ģeneoloģiskās kartes, kas satur svarīgu ģimenes notikumu uzskaitījumu, genosociogramma atspoguļo arī ģimenes locekļu sociometriskās saites, emocionālās attiecības, savstarpējās simpātijas un antipātijas [4].

Šīs metodes dod iespēju izsekot, kā uzvedības modeļi un ģimenes iekšējās attiecības tiek nodotas no paaudzes uz paaudzi. Tādi notikumi kā nāve, slimība, civillaulība, mīļotā cilvēka zaudējums, milzīga profesionāla veiksme, pārvākšanās uz jaunu dzīvesvietu, ģimenes traģēdijas, kas saistītas ar sociālām kataklizmām un karu, ietekmē esošās uzvedības īpatnības, kā arī attiecības ar citiem cilvēkiem. Kā informācija, kas dzīvo klienta iekšējā pasaulē par zudušajiem ģimenes koka zariem un cilvēkiem, kuri aizbraukuši tālu no tās. Galvenā genogrammas un genosociogrammas īpatnība (atšķirībā no citiem ģimenes vēstures tradicionālajiem paņēmieniem attiecībā uz faktu ieguvi) ir tās strukturētība un grafisks informācijas attēlojums ģimenes faktu kartes veidā. Abas metodes ir bagātīgs avots hipotēzēm par to, kā klīniskās problēmas var sasaistīties ar ģimenes kontekstu un ģimenes attīstību nākotnē. Tās dod iespēju atklāt un veikt klienta ģimenes scenārija analīzi, saprast viņa izdarītās izvēles īpatnības, izskatīt ģimenes mītu rašanās dinamiku, noskaidrot neapzinātās tendences un notikumu (piemēram, nāve, partneru un profesijas izvēle utt.) atkārtošanos dažādu paaudžu ģimenes locekļu vidū.

Parasti ģimenes vēstures informācijas ieguve risinās vispārējās intervijas kontekstā, neignorējot problēmu, ar kuru pie terapeita vērsies klients. Vadot interviju, nepieciešams virzīties no dotās problēmas uz daudz šaurāku ģimenisku un sociālu kontekstu, no esošās ģimenes situācijas uz vēsturisko ģimenes notikumu hronoloģiju, no vienkāršiem jautājumiem pie sarežģītiem, kas provocē satraukumu, no acīmredzamiem faktiem uz spriedumiem par īpatnībām savstarpējās attiecībās un tālāk uz hipotēzēm par klienta funkcionēšanas īpatnībām [3].

Ģimenes vēsture ietekmē ģimenes locekļu aktuālo uzvedību un savstarpējās attiecības neapzinātā līmenī. Tikai tās reālo faktu noskaidrošana ļauj noteikt starppaaudžu ietekmējošo saišu raksturu un saprast ģimenes locekļu problēmas dabu. Tomēr tas ne vienmēr ir iespējams, jo dažkārt sastopamies ar klientiem, kas nepārzina ģimenes vēsturi un dažādu iemeslu dēļ nespēj iegūt šo informāciju. Tas var būt pietiekoši traumējoši, radīt nemieru, neskaidru trauksmi un fantāzijas par “šausmīgo noslēpumu”, kas slēpjas ģimenes pagātnes labirintos. Tas, kas nav zināms vai aizmirsts (ģimenes noslēpumi, “skeleti skapī”) var būt tikpat svarīgi kā tas, kas par ģimeni ir zināms. Tomēr dažkārt atklātie fakti (neskatoties uz to, ka tie risinājušies senā pagātnē) var traumēt ne mazākā mērā kā reālās dzīves situācijas vai uzturēšanās neziņas tumsībā.

Mūsuprāt, kā labs resurss darbā ar ģimenes vēsturi ir naratīvais virziens, kas pēdējā laikā ir kļuvis dominējošs ģimenes terapijā. Tas kaut kādā ziņā ģimenei dod iespēju “pārrakstīt” tās dzīvi. Tas daudzviet savijas ar Dž. Kellija filozofiju un tās pamatā esošo konstruktīvo alternatīvismu – galveno uzmanību pievēršot ne tik daudz cilvēku uzvedības veidiem, cik jēgas (nozīmes) konstrukcijas veidam [2]. Naratīvā metafora koncentrēta uz to, kā pieredze izveido cerības un kā cerības pieredzei piedod formu, radot sakārtotus stāstījumus. Pamatideja, uz kuras balstās naratīvā terapija, ir tajā, ka noteicošais nav ne pats notikums, ne pieredze, bet gan tas, kā mēs to interpretējam, kādu tai piešķiram jēgu. Pieredze kā tāda nav nekas viennozīmīgs vai absolūta konstanta patiesība, un tās nozīme nav kaut kas pats par sevi saprotams vai nemainīgi “patiess”. Tā pieļauj neskaitāmus redzējumus un interpretācijas. Nekas nav pastāvīgs un galīgs. Patiesība (tāpat kā skaistums) eksistē tikai cilvēka apziņā. Mūsu stāstījums vai mūsu pieredzes interpretācijas veidi drīzāk veido dzīvi nekā ir tās spoguļattēls [1]. No tā izriet, ka par terapijas mērķi var kļūt iekšēji apgūto, pašreizējai realitātei neadekvāto spriedumu apmaiņa pret daudzkārt adekvātākiem un pozitīvākiem dzīves vēstījumiem, kas ļautu pieņemt un asimilēt daudzu ģimenes paaudžu pieredzi, jo stāsti, ko stāstām par sevi un savu ģimeni, ir svarīgs faktors, kas nosaka to, kā mēs skatāmies nākotnē, kādu perspektīvu sev atklājam.

Izmantotā literatūra

1. Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы/Пер. с англ. О. Очкур, А. Шишко. – М.: Изд-во Эксмо, 2004

2. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб. Питер Пресс, 1997.

3. Черников А.В. Введение в семейную психотерапию. Интегративная модель диагностики. Тематическое приложение к журналу «Семейная психология и семейная терапия» за 1998 год. – М., 1998

4. Шутценбергер А.А. Тяжело больной пациент// Вопросы психологии – 1990. №

5. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. СПб., 2003.

6. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. – СПб., 2000.

Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1398
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

852
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12225
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2154
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7598
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2061
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3611
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

241
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3536
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2281
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

6973
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1320
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3147
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6748
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17511
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2010
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6044
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3897
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2377
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1525
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

2415
11. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

449
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

903
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

790
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
913
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

795
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

795
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

948
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1265
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1445
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1481
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1363
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2250
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1772
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1603
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
513
9. janvārī, 2017