Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836___________ Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Smilšu spēles dziedinošais spēks

Reiz Ērihs Fromms(Erich Fromm) sacīja: «Simbolu valoda ir vienīgā svešvaloda, ko vajadzētu apgūt ikvienam. Ja mēs to saprastu, tad nonāktu saskarē ar mītu, kas ir nozīmīgs gudrības avots.»

Smilšu spēļu terapijas vēsture

Terapeitiskās smilšu spēles autore ir angļu bērnu ārste un terapeite Mārgreta Lovenfelde. Ideju izmantot mazās figūriņas terapeitiskiem nolūkiem viņa smēlās 1911. gadā iznākušajā Herberta Džordža Vella (Herbert George Well) grāmatā «Grīdas spēles» («Floor Games»). Tajā toreiz pazīstamais romānu autors ataino, kā viņš ar saviem mazajiem dēliem bieži dienām ilgi uz grīdas spēlējis piedzīvojumu spēles. Viņš tās uzzīmēja, nofotografēja un sīki aprakstīja, kas katrai spēlei vajadzīgs. Tā bija toreizējiem apstākļiem ļoti neparasta un nepamanīta grāmata. Tomēr no tā kļūst skaidrs, ka smilšu spēles ideja nāk no bērnu un kopumā cilvēku dziņas spēlēties un ka atgriešanās pie šiem attīstības aizsākumiem ir dziedinoša.

1929. gadā Dr. Lovenfelde savai bērnu klīnikas spēļu istabai iegādājās «brīnumu kasti» ar daudzām figūriņām, kārbiņām, nūjiņām, krāsainām pērlītēm un citām lietām, kā arī vienu cinka vanniņu ar smiltīm un otru ar ūdeni. Bērni uz to reaģēja pavisam normāli. Viņi kopīgi spēlējās vienā kastē un nosauca to par «pasauli». Mārgreta Lovenfelde raksta: «Nepilnos trīs mēnešos no tā spontāni radās jauna, pašu bērnu radīta metode.» Netraucēti spēlēdamies ar figūriņām smilšu kastē, bērni darīja zināmu savu emocionālo un garīgo stāvokli. Tā radās tā dēvētā «pasaules tehnika»(«World Technique»).

1954. gadā Junga skolniece Dora Kalfa (Dora Kalff) devās no Šveices uz Londonu, lai gadu mācītos no Mārgretas Lovenfeldes. Atgriežoties Šveicē, viņa ilgi domāja par šo terapijas veidu un visbeidzot, apvienojot to ar Junga dzīļu psiholoģiju un tālo austrumu filozofijas idejām, pamatoja savu metodi, ko nosauca par «smilšu spēli». Tobrīd viņa bija vienīgā Junga analītiķe, kura strādāja ar bērniem, un tādēļ atradās profesionālā izolācijā. Taču K. G. Jungs bija tas, kurš viņu iedrošināja, konsultēja un atbalstīja.

1912. gadā K. G. Jungs pats bija atradies dvēseles dezorientācijas fāzē. Viņš juta, ka viņā briest kaut kas principiāli jauns; taču viņš nezināja, kā tam nonākt uz pēdām. Kādu dienu K. G. Jungs atcerējās, ka viņš bērnībā bija spēlējies ar klucīšiem. Viņš sāka vākt oļus Cīrihes ezera krastā un būvēt akmens mājiņas. Pēc gadu desmitiem viņš atcerējās šo izšķirošo laiku. Viņš rakstīja: «Šis acumirklis bija pagrieziena punkts manā dzīvē, jo pēc ilgas pretošanās es beidzot nodevos, lai tajā spēlētos. Neizpalika ārēja rezignācija un sāpīgs pazemošanās piedzīvojums – nedarīt patiešām neko citu, kā vienīgi spēlēties. Es būvēju katru dienu pēc pusdienām, ja vien to atļāva laika apstākļi. Tikko kā biju paēdis, es spēlējos pie ezera, līdz atnāca pacienti, un vakarā, kad biju laicīgi pabeidzis darbu, es atkal ķēros pie veidošanas. Tā darbojoties, noskaidrojās manas domas, un es varēju aptvert fantāzijas, kuras es nojautu pilns jutu sevī.»

Darbs, ko K. G. Jungs spēlējoties juta sevī kā priekšnojautu, bija neapzinātā izpēte – viņa dzīves uzdevums.

Nav jābrīnās, ka šī dziednieciskā metode, kas sākotnēji bija domāta tikai bērniem, drīz vien atrada savu pielietojumu arī pieaugušo terapijā.

Dora Kalfa secināja, ka smilšu spēle klientam dod dabisko un vienlaikus terapeitisko iespēju izpaust savu arhetipisko un iekšējo pasauli, kā arī vienlaicīgi kontaktēties ar ārējo ikdienu. Šo dažādo dimensiju sajaukums terapeita radītajā drošajā un aizsargātajā telpā spēja veicināt izlīguma un viengabalainības (veseluma) attēlus un atjaunot vitālo saiti starp Es un Pats, tas nozīmē starp personību kopumā. Tikai daži pamanīja, ka dzimusi jauna dziedniecības metode, kas, iespējams, pilnībā spēj attīstīties tikai šodien, modernās smadzeņu izpētes laikā.

Tā ir bagātinājusi visdažādākos terapijas modeļus, un vēl nebūt nav izsmeltas visas iespējas, ko tā varētu dot, piemēram, geriatrijai. Es kā ģimenes un pāru terapeite jau ilgu laiku izmantoju šo metodi, jo es augstu vērtēju spēles elementu, kas noņem grūtumu un drūmumu, nekļūstot paviršam, un uzskatu par ļoti svarīgu Doras Kalfas nosaukto izlīguma un viengabalainības aspektu.

Smilšu attēls

Attēli satur simbolus, un cilvēkam piemīt spējas veidot simbolus. Tur, kur pilnībā atsakās racionālā valoda, cilvēks ar mākslinieciskiem līdzekļiem spēj izveidot kriptogrammas – dvēseles stāvokļa vēstījumus, kas vēl nekad nav noformulēti jēdzienos. Tāpat kā sapņi, smilšu spēle ar tās simboliem atklāj cilvēkam pirmsrunas un neverbālos piedzīvojumus un saturu, kas, terapeita piesardzīgi izteikts vārdos, paplašina viņa apziņas un darbības līmeņus.

Viena smilšu kaste ar sausām, otra ar mitrām smiltīm, plauktos brīvi pieejamas miniatūras figūriņas no visas pasaules – tie ir materiāli, no kuriem pacients spēlējoties būvē aizsargātas un vienlaikus brīvas terapijas telpas klusumā.

Pacienti meklē saviem iekšējiem attēliem piemērotus ārējos simbolus, kurus viņi – ne jau prāta vai apgūtu zināšanu ietekmē – apvieno jaunos, apbrīnojamos rakstos. Un tas vien jau atmodina dvēseles pašdziedinošos spēkus.

Kamēr pieaugušos nodarbina jautājumi un skaidrojumi, bērns bieži vien jau dedzīgi un nopietni atveido savus stāstus attēlos un ar tiem pastāsta terapeitei savu noslēpumu. Kaut kas tāds, par ko vēl līdz šim nav runāts ne ģimenē, ne terapijā, bet tāds, ko bērns nojauš, kas novērš viņa iekšējo uzmanību no citām lietām un kas viņu baida.

Bieži vecāki domā, ka bērni zina tikai to, kas viņiem pateikts tieši un atklāti. Taču tas tā nav. Viņi ļoti labi jūt noskaņojumu un saprot pusteikumus. Ģimenes terapeite uzmanīgi jautā vecākiem pēc iespējamā noslēpuma. Izrādās, ka viņi jau labu laiku nolēmuši šķirties. Tikai, kā to pateikt bērniem? Viņi ir ļoti izbrīnīti, ka bērns iekšēji «to jau zina», bet nespēj ne ar vienu par to runāt. Terapija un konsultācija palīdz izmēģināt jaunus atklātības ceļus un izteikt jūtas vārdos.

Tas atgādina reiz Mārgretas Lovenfeldes (Margret Lowenfeld) sacīto, ka bērni un vecāki dzīvo divās dažādās upes pusēs. Bērni spēj uzcelt «saprašanās tiltu» pār šo upi, jo viņiem ir tēlainā domāšana. Šis bērns tam ir labs piemērs. Pateicoties smilšu spēlei, viņš ar terapeites palīdzību noskaidroja slepenībā turēto situāciju un tādējādi uzzināja ko labu sev un visai ģimenei. Bieži bērnu ekscentriskas rīcības pamatā ir vēlme saņemt palīdzību no ārienes. Un ir labi, ja tā viņiem tiek sniegta, ja viņu lūgums tiek izpildīts.

Tas, kas tiek veidots smilšu bildē, vienmēr ir pareizs. Neko nevar izdarīt nepareizi. Jo ikreiz tiek radīta maza pasaule, tiek izstāstīts nozīmīgs stāsts. Tāpēc arī ir svarīgi, lai kāds būtu klāt, klusām sēdētu, skatītos, klausītos un saprastu, varbūt ne vienmēr ar prātu, bet ikreiz ar sirdi. Darbošanās smilšu kastē notiek klusumā. Pacients nesarunājas ar pārējiem, vienīgi ar sevi pašu, ieklausās, kas kāpj augšup no viņa zemapziņas dzīlēm un grib iemiesoties tēlā. Tikai tad, kad bilde ir gatava, ļoti uzmanīgi var sākt pārvērst attēlu valodu vārdos. Kaut gan daudz kas paliek nepateikts, tomēr tas tiek saprasts.

Ģimene

Kad «pacients – ģimene» klusējot spēlējas smilšu kastē, kļūst skaidrs lomu sadalījums. Arī tas, cik daudz vietas katrs ieņem un vai abiem vispār ir vieta. Vārdu kauju un aizrādījumu vietā rodas labvēlīgas darbošanās un vērošanas atmosfēra, intrapsihiskais sajaucas ar intrapersonīgo.

Ir tā, it kā viņi viens otram sacītu: «Tāds nu es esmu. Un kāds esi tu?» Šķiet, ka tur ir apslēptas vēlmes un bažas, par kurām viņi nekad nav runājuši. Pat tad, ja šajā sesijā par to netiek pateikts, attēla vēstījums vēl ilgi nodarbina viņu prātus.

Ģimenes smilšu spēlēm ir stingri noteikumi, un tām nevajadzētu noritēt vienkārši kaut kā un haotiski. Nepieciešams simboliski attēlot vēl jēdzienos neizteikto. Viens no likumiem ir klusēšana un aizliegums izņemt vai pārbīdīt otra uzlikto figūru. Tikai beigās katrs drīkst pārvietot vienu figūru tā, kā viņam attēls «patīk labāk». Šī pārlikšana izsaka līdz šim vārdos nenosaukto un bieži vien neapzinātās vēlmes ģimenei. Kā tās jāsaprot? Un atkal ļoti svarīgi ir piesardzīgi izteikti terapeita vārdi un atturīgi jautājumi. Rūpīgi jāievēro pārneses un pretpārneses fenomeni visos virzienos. Tendence ir drīzāk pateikt par maz nekā par daudz.

No līdz šim teiktā izriet, ka smilšu spēle pēc Doras Kalfas domām nav ne spēļu terapija tradicionālajā izpratnē, ne testa metode. Šeit trūkst interaktīvā komponenta. Tik ilgi, kamēr bērns būvē, viņš ir dialogā tikai ar sevi un savu zemapziņu. Tikai pēc tam, ja grib, viņš var kaut ko par to arī pastāstīt, tas nozīmē, sarunāties ar citu cilvēku. Lai patiešām stātos kontaktā ar savu, bieži pat šķietami draudīgo zemapziņu, ir vajadzīga uzticēšanās brīvai un aizsargātai telpai un tam, ka terapeits neiejauksies. Līdzīgi klājas arī pieaugušajiem. Un reizēm rodas tikai «patīkams attēls», kas neko neizsaka. Tomēr arī tas nav slikti, varbūt tas ir vērtējams kā pirmais solis uz abpusēju uzticēšanos.

Kā pēdējo, bet ne mazāk svarīgu es vēlētos minēt vēl vienu izmantošanas jomu, kurā smilšu spēlei ir ārkārtīgi svētīga iedarbība: tas ir darbs ar divu kultūru pāriem, ko esmu izstrādājusi es pati. Tas notiek tā: katrs savā smilšu kastē veido savas bērnības pasauli. Kā es jutos toreiz – kā princese vai kā klauns? Kādi bija mani vecāki, mani brāļi un māsas? Kāda bija ainava, kas mani veidojusi? Vai tie bija kalni vai jūra? Kā tas ir, kad manam partnerim šodien jādzīvo pavisam citā vidē, kur runā citā valodā? Kā pietrūkst vienam, dzīvojot pie otra, un ko viņš iegūst? Tad ar izbrīnu un līdzjūtību – bieži vien pirmo reizi – abi saprot, cik atšķirīgos apstākļos uzauguši. Runa nav vairs par «pareizi» vai «nepareizi», bet gan tikai par «savādāk». Nepiekāpības vietā dzimst izpratne.

Pāris

Bērnības attēlos ir redzams, kas sekmējis to, ka viens vai otrs kļuvis tāds, kāds ir šodien. Te – lai gan nepietiekami novērtēta – ir nozīme videi un ģimenē gūtajām vērtībām. Kas ir šķietami pareizā vīrieša un sievietes loma esošajā sabiedrībā? Izbrīna pilna sieviete – varbūt pirmo reizi – atskārš, no kurienes nāk viņas vīra jūtas. Cik laimīgs ir vīrietis, ka viņa to saprot, un otrādi. No jauna var rasties agrākās iemīlēšanās atmosfēra, kas dod spēku, lai vieglāk tiktu galā ar šodien tik ļoti izmainījušos ikdienu.

Terapeitu un klientu kopīgo darbu varētu raksturot ar Martina Bubera (Martin Buber) vārdiem: «Cilvēki dod viens otram cilvēcības debessmaizi.»

Smilšu spēļu terapeite Linde fon Keizelinka 

http://smilsuterapija.1w.lv/

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3604
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5086
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

249
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

577
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1926
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

369
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1590
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1554
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1243
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

591
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1753
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1515
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

722
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1718
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

845
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1620
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2110
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1425
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1703
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1677
15. martā, 2018
Library_page_umbrella-1807513_1920
Meditācija

Ekharta Tolles domu graudi

Iedvesmojoši Ekharta Tolles domu graudi grāmatā “Tagadnes spēks mīlestībā un dzīvē” (The Power Of Now in Both Love and Life)   1. Lai i...

2293
2. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1566
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1660
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2210
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2244
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1945
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2021
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2385
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2423
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2781
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2577
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3118
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3142
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3283
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2885
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2968
9. janvārī, 2017