Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836___________ Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Smilšu spēles dziedinošais spēks

Reiz Ērihs Fromms(Erich Fromm) sacīja: «Simbolu valoda ir vienīgā svešvaloda, ko vajadzētu apgūt ikvienam. Ja mēs to saprastu, tad nonāktu saskarē ar mītu, kas ir nozīmīgs gudrības avots.»

Smilšu spēļu terapijas vēsture

Terapeitiskās smilšu spēles autore ir angļu bērnu ārste un terapeite Mārgreta Lovenfelde. Ideju izmantot mazās figūriņas terapeitiskiem nolūkiem viņa smēlās 1911. gadā iznākušajā Herberta Džordža Vella (Herbert George Well) grāmatā «Grīdas spēles» («Floor Games»). Tajā toreiz pazīstamais romānu autors ataino, kā viņš ar saviem mazajiem dēliem bieži dienām ilgi uz grīdas spēlējis piedzīvojumu spēles. Viņš tās uzzīmēja, nofotografēja un sīki aprakstīja, kas katrai spēlei vajadzīgs. Tā bija toreizējiem apstākļiem ļoti neparasta un nepamanīta grāmata. Tomēr no tā kļūst skaidrs, ka smilšu spēles ideja nāk no bērnu un kopumā cilvēku dziņas spēlēties un ka atgriešanās pie šiem attīstības aizsākumiem ir dziedinoša.

1929. gadā Dr. Lovenfelde savai bērnu klīnikas spēļu istabai iegādājās «brīnumu kasti» ar daudzām figūriņām, kārbiņām, nūjiņām, krāsainām pērlītēm un citām lietām, kā arī vienu cinka vanniņu ar smiltīm un otru ar ūdeni. Bērni uz to reaģēja pavisam normāli. Viņi kopīgi spēlējās vienā kastē un nosauca to par «pasauli». Mārgreta Lovenfelde raksta: «Nepilnos trīs mēnešos no tā spontāni radās jauna, pašu bērnu radīta metode.» Netraucēti spēlēdamies ar figūriņām smilšu kastē, bērni darīja zināmu savu emocionālo un garīgo stāvokli. Tā radās tā dēvētā «pasaules tehnika»(«World Technique»).

1954. gadā Junga skolniece Dora Kalfa (Dora Kalff) devās no Šveices uz Londonu, lai gadu mācītos no Mārgretas Lovenfeldes. Atgriežoties Šveicē, viņa ilgi domāja par šo terapijas veidu un visbeidzot, apvienojot to ar Junga dzīļu psiholoģiju un tālo austrumu filozofijas idejām, pamatoja savu metodi, ko nosauca par «smilšu spēli». Tobrīd viņa bija vienīgā Junga analītiķe, kura strādāja ar bērniem, un tādēļ atradās profesionālā izolācijā. Taču K. G. Jungs bija tas, kurš viņu iedrošināja, konsultēja un atbalstīja.

1912. gadā K. G. Jungs pats bija atradies dvēseles dezorientācijas fāzē. Viņš juta, ka viņā briest kaut kas principiāli jauns; taču viņš nezināja, kā tam nonākt uz pēdām. Kādu dienu K. G. Jungs atcerējās, ka viņš bērnībā bija spēlējies ar klucīšiem. Viņš sāka vākt oļus Cīrihes ezera krastā un būvēt akmens mājiņas. Pēc gadu desmitiem viņš atcerējās šo izšķirošo laiku. Viņš rakstīja: «Šis acumirklis bija pagrieziena punkts manā dzīvē, jo pēc ilgas pretošanās es beidzot nodevos, lai tajā spēlētos. Neizpalika ārēja rezignācija un sāpīgs pazemošanās piedzīvojums – nedarīt patiešām neko citu, kā vienīgi spēlēties. Es būvēju katru dienu pēc pusdienām, ja vien to atļāva laika apstākļi. Tikko kā biju paēdis, es spēlējos pie ezera, līdz atnāca pacienti, un vakarā, kad biju laicīgi pabeidzis darbu, es atkal ķēros pie veidošanas. Tā darbojoties, noskaidrojās manas domas, un es varēju aptvert fantāzijas, kuras es nojautu pilns jutu sevī.»

Darbs, ko K. G. Jungs spēlējoties juta sevī kā priekšnojautu, bija neapzinātā izpēte – viņa dzīves uzdevums.

Nav jābrīnās, ka šī dziednieciskā metode, kas sākotnēji bija domāta tikai bērniem, drīz vien atrada savu pielietojumu arī pieaugušo terapijā.

Dora Kalfa secināja, ka smilšu spēle klientam dod dabisko un vienlaikus terapeitisko iespēju izpaust savu arhetipisko un iekšējo pasauli, kā arī vienlaicīgi kontaktēties ar ārējo ikdienu. Šo dažādo dimensiju sajaukums terapeita radītajā drošajā un aizsargātajā telpā spēja veicināt izlīguma un viengabalainības (veseluma) attēlus un atjaunot vitālo saiti starp Es un Pats, tas nozīmē starp personību kopumā. Tikai daži pamanīja, ka dzimusi jauna dziedniecības metode, kas, iespējams, pilnībā spēj attīstīties tikai šodien, modernās smadzeņu izpētes laikā.

Tā ir bagātinājusi visdažādākos terapijas modeļus, un vēl nebūt nav izsmeltas visas iespējas, ko tā varētu dot, piemēram, geriatrijai. Es kā ģimenes un pāru terapeite jau ilgu laiku izmantoju šo metodi, jo es augstu vērtēju spēles elementu, kas noņem grūtumu un drūmumu, nekļūstot paviršam, un uzskatu par ļoti svarīgu Doras Kalfas nosaukto izlīguma un viengabalainības aspektu.

Smilšu attēls

Attēli satur simbolus, un cilvēkam piemīt spējas veidot simbolus. Tur, kur pilnībā atsakās racionālā valoda, cilvēks ar mākslinieciskiem līdzekļiem spēj izveidot kriptogrammas – dvēseles stāvokļa vēstījumus, kas vēl nekad nav noformulēti jēdzienos. Tāpat kā sapņi, smilšu spēle ar tās simboliem atklāj cilvēkam pirmsrunas un neverbālos piedzīvojumus un saturu, kas, terapeita piesardzīgi izteikts vārdos, paplašina viņa apziņas un darbības līmeņus.

Viena smilšu kaste ar sausām, otra ar mitrām smiltīm, plauktos brīvi pieejamas miniatūras figūriņas no visas pasaules – tie ir materiāli, no kuriem pacients spēlējoties būvē aizsargātas un vienlaikus brīvas terapijas telpas klusumā.

Pacienti meklē saviem iekšējiem attēliem piemērotus ārējos simbolus, kurus viņi – ne jau prāta vai apgūtu zināšanu ietekmē – apvieno jaunos, apbrīnojamos rakstos. Un tas vien jau atmodina dvēseles pašdziedinošos spēkus.

Kamēr pieaugušos nodarbina jautājumi un skaidrojumi, bērns bieži vien jau dedzīgi un nopietni atveido savus stāstus attēlos un ar tiem pastāsta terapeitei savu noslēpumu. Kaut kas tāds, par ko vēl līdz šim nav runāts ne ģimenē, ne terapijā, bet tāds, ko bērns nojauš, kas novērš viņa iekšējo uzmanību no citām lietām un kas viņu baida.

Bieži vecāki domā, ka bērni zina tikai to, kas viņiem pateikts tieši un atklāti. Taču tas tā nav. Viņi ļoti labi jūt noskaņojumu un saprot pusteikumus. Ģimenes terapeite uzmanīgi jautā vecākiem pēc iespējamā noslēpuma. Izrādās, ka viņi jau labu laiku nolēmuši šķirties. Tikai, kā to pateikt bērniem? Viņi ir ļoti izbrīnīti, ka bērns iekšēji «to jau zina», bet nespēj ne ar vienu par to runāt. Terapija un konsultācija palīdz izmēģināt jaunus atklātības ceļus un izteikt jūtas vārdos.

Tas atgādina reiz Mārgretas Lovenfeldes (Margret Lowenfeld) sacīto, ka bērni un vecāki dzīvo divās dažādās upes pusēs. Bērni spēj uzcelt «saprašanās tiltu» pār šo upi, jo viņiem ir tēlainā domāšana. Šis bērns tam ir labs piemērs. Pateicoties smilšu spēlei, viņš ar terapeites palīdzību noskaidroja slepenībā turēto situāciju un tādējādi uzzināja ko labu sev un visai ģimenei. Bieži bērnu ekscentriskas rīcības pamatā ir vēlme saņemt palīdzību no ārienes. Un ir labi, ja tā viņiem tiek sniegta, ja viņu lūgums tiek izpildīts.

Tas, kas tiek veidots smilšu bildē, vienmēr ir pareizs. Neko nevar izdarīt nepareizi. Jo ikreiz tiek radīta maza pasaule, tiek izstāstīts nozīmīgs stāsts. Tāpēc arī ir svarīgi, lai kāds būtu klāt, klusām sēdētu, skatītos, klausītos un saprastu, varbūt ne vienmēr ar prātu, bet ikreiz ar sirdi. Darbošanās smilšu kastē notiek klusumā. Pacients nesarunājas ar pārējiem, vienīgi ar sevi pašu, ieklausās, kas kāpj augšup no viņa zemapziņas dzīlēm un grib iemiesoties tēlā. Tikai tad, kad bilde ir gatava, ļoti uzmanīgi var sākt pārvērst attēlu valodu vārdos. Kaut gan daudz kas paliek nepateikts, tomēr tas tiek saprasts.

Ģimene

Kad «pacients – ģimene» klusējot spēlējas smilšu kastē, kļūst skaidrs lomu sadalījums. Arī tas, cik daudz vietas katrs ieņem un vai abiem vispār ir vieta. Vārdu kauju un aizrādījumu vietā rodas labvēlīgas darbošanās un vērošanas atmosfēra, intrapsihiskais sajaucas ar intrapersonīgo.

Ir tā, it kā viņi viens otram sacītu: «Tāds nu es esmu. Un kāds esi tu?» Šķiet, ka tur ir apslēptas vēlmes un bažas, par kurām viņi nekad nav runājuši. Pat tad, ja šajā sesijā par to netiek pateikts, attēla vēstījums vēl ilgi nodarbina viņu prātus.

Ģimenes smilšu spēlēm ir stingri noteikumi, un tām nevajadzētu noritēt vienkārši kaut kā un haotiski. Nepieciešams simboliski attēlot vēl jēdzienos neizteikto. Viens no likumiem ir klusēšana un aizliegums izņemt vai pārbīdīt otra uzlikto figūru. Tikai beigās katrs drīkst pārvietot vienu figūru tā, kā viņam attēls «patīk labāk». Šī pārlikšana izsaka līdz šim vārdos nenosaukto un bieži vien neapzinātās vēlmes ģimenei. Kā tās jāsaprot? Un atkal ļoti svarīgi ir piesardzīgi izteikti terapeita vārdi un atturīgi jautājumi. Rūpīgi jāievēro pārneses un pretpārneses fenomeni visos virzienos. Tendence ir drīzāk pateikt par maz nekā par daudz.

No līdz šim teiktā izriet, ka smilšu spēle pēc Doras Kalfas domām nav ne spēļu terapija tradicionālajā izpratnē, ne testa metode. Šeit trūkst interaktīvā komponenta. Tik ilgi, kamēr bērns būvē, viņš ir dialogā tikai ar sevi un savu zemapziņu. Tikai pēc tam, ja grib, viņš var kaut ko par to arī pastāstīt, tas nozīmē, sarunāties ar citu cilvēku. Lai patiešām stātos kontaktā ar savu, bieži pat šķietami draudīgo zemapziņu, ir vajadzīga uzticēšanās brīvai un aizsargātai telpai un tam, ka terapeits neiejauksies. Līdzīgi klājas arī pieaugušajiem. Un reizēm rodas tikai «patīkams attēls», kas neko neizsaka. Tomēr arī tas nav slikti, varbūt tas ir vērtējams kā pirmais solis uz abpusēju uzticēšanos.

Kā pēdējo, bet ne mazāk svarīgu es vēlētos minēt vēl vienu izmantošanas jomu, kurā smilšu spēlei ir ārkārtīgi svētīga iedarbība: tas ir darbs ar divu kultūru pāriem, ko esmu izstrādājusi es pati. Tas notiek tā: katrs savā smilšu kastē veido savas bērnības pasauli. Kā es jutos toreiz – kā princese vai kā klauns? Kādi bija mani vecāki, mani brāļi un māsas? Kāda bija ainava, kas mani veidojusi? Vai tie bija kalni vai jūra? Kā tas ir, kad manam partnerim šodien jādzīvo pavisam citā vidē, kur runā citā valodā? Kā pietrūkst vienam, dzīvojot pie otra, un ko viņš iegūst? Tad ar izbrīnu un līdzjūtību – bieži vien pirmo reizi – abi saprot, cik atšķirīgos apstākļos uzauguši. Runa nav vairs par «pareizi» vai «nepareizi», bet gan tikai par «savādāk». Nepiekāpības vietā dzimst izpratne.

Pāris

Bērnības attēlos ir redzams, kas sekmējis to, ka viens vai otrs kļuvis tāds, kāds ir šodien. Te – lai gan nepietiekami novērtēta – ir nozīme videi un ģimenē gūtajām vērtībām. Kas ir šķietami pareizā vīrieša un sievietes loma esošajā sabiedrībā? Izbrīna pilna sieviete – varbūt pirmo reizi – atskārš, no kurienes nāk viņas vīra jūtas. Cik laimīgs ir vīrietis, ka viņa to saprot, un otrādi. No jauna var rasties agrākās iemīlēšanās atmosfēra, kas dod spēku, lai vieglāk tiktu galā ar šodien tik ļoti izmainījušos ikdienu.

Terapeitu un klientu kopīgo darbu varētu raksturot ar Martina Bubera (Martin Buber) vārdiem: «Cilvēki dod viens otram cilvēcības debessmaizi.»

Smilšu spēļu terapeite Linde fon Keizelinka 

http://smilsuterapija.1w.lv/

Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

62
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1461
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

892
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12327
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2182
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7669
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2091
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3635
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

253
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3579
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2297
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

7002
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1324
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3159
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6781
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17552
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2027
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6059
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3909
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2395
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1539
18. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

455
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

908
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

793
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
919
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

797
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

797
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

952
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1270
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1453
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1483
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1368
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2270
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1789
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1615
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
530
9. janvārī, 2017