Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_1495229_640685162671602_1346828180_o Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Sūfisms

Sūfismam nav un nekad nav bijis sākuma, un tas nekad nav veidojies kā vēsturiska parādība, tas ir pastāvējis vienmēr, jo gaisma vienmēr ir bijusi cilvēka iekšējā būtība. 

Pastāv vairākas versijas par to, kas ir sūfijs. Pēc vienas no tām, par sūfijiem sauca reliģiozus askētus, kuri nēsāja vilnas apģērbu suf. Pēc citas versijas, vārdu sūfijs saista ar Abū Hašimu as-Sūfī un viņa sekotājiem. Tiecoties pēc Vienotības ar Dievu, viņš nodibināja vienu no pirmajām musulmaņu askētu kopienām Basrā.

Ne viena, ne otra versija nav pretrunā ar īstenību, un galu galā par sūfijiem sāka saukt cilvēkus, kuri tic, ka ir iespējams tuvoties Dievam, un, lai to sasniegtu, ir gatavi pielikt visas pūles. Tas ir mistisks pašizziņas ceļš, un mistikas līmenī nav atšķirības starp reliģijām. Gadsimtu gaitā sūfisms spēja pastāvēt līdzās ar citām reliģijām, nemēģinot tās pārveidot vai uzspiest savu pasaules redzējumu.

Sūfiji nešķiro cilvēkus pēc ticības. Nav svarīgi, pie kuras konfesijas cilvēks pieder, galvenais, lai viņš ir patiesi ticīgs. Ja skatās no sūfisma praktiku pozīcijas, sūfisms nav pretrunā ar citām pasaules reliģijām, jo garīgie principi ir vienādi. Islāma filozofs sūfijs Ibn Arabī viduslaikos veica pamatīgu pētījumu, lai eiropiešiem pamatoti parādītu viņu līdzību. Viens no viņa darbiem saucas “Kristiešu sūfisms” jeb “Kristiešu misticisms”, tas balstīts kristietības un sūfisma apvienojumā. Nav nekādu pretrunu. Atnākot uz sūfiju teki vai ejot turp bieži, neviens cilvēkam nejautās, pie kādas reliģijas viņš pieder, to var novērot visur sūfiju ordeņos. To nejautā arī Mevlevī ordenī. 

Pirmām kārtām ir svarīgi apzināties, ka nav cita dieva, tik Dievs, un tāpēc jebkurā gadījumā visi Ceļi ved pie Dieva. Agrāk vai vēlāk. Vienīgi cilvēks var izvēlēties – vai iet pa taisnu Ceļu, vai nu staigāt pa labirintiem. Var izzināt mīlestību, izjūtot naidu, vai var mīlēt uzreiz, tas ir atkarīgs no apziņas individualitātes un no pieredzes, kura ir nepieciešama dvēselei. 

Sūfismā ir uzskats, ka cilvēkam ir veicami četri ceļi: Ceļš no Dieva, Ceļš pie Dieva, Ceļš ar Dievu un atkal Ceļš pie Dieva. Un, kad gadās nonākt strupceļā, jo, protams, ir tādas situācijas, jāatceras, ka katram tiek dots pēc viņa spēkiem un ticības. Tāpēc principā nepastāv strupceļš kā tāds bezizejas nozīmē. Ir situācijas, ar kurām cilvēks var tikt galā pats, taču mēs esam atnākuši uz šo pasauli un dzīvojam starp citiem cilvēkiem, tāpēc ir jāļauj cilvēkiem paust savu mīlestību pret jums, savu līdzcietību. Sūfismā spēja dalīties ar savām sāpēm vai savu problēmu ar citu cilvēku tiek uzskatīta par spēku, nevis vājumu. Tādējādi citiem tiek dota iespēja palīdzēt, nav jāslīgst neizpratnē un bezcerībā, kad sāp. Jo, cilvēks ir dzīvs, viņam sāp. Ir ļoti daudz tādu sāpīgu situāciju. Tas nav vājums, ka mēs savā dzīvē kaut ko pārdzīvojam, tā ir mūsu pieredze. Un pieredze mēdz būt dažāda. Tāpēc sūfisms atbalsta griešanos pēc palīdzības. Atbalsta savstarpēju izpalīdzību, pleca sajūtu un mīlestību. Mīlestību visplašākajā nozīmē, kas aptver pilnīgi visas dzīves sfēras, tā var būt mīlestība uz draugiem, bērniem, Skolotāju, darbu, vaļaspriekiem, dabu un mākslu, skaistumu. 

Sūfisms pievēršas reālām lietām, kuras notiek cilvēku dzīvē, un reālām viņu vajadzībām. Var doties svētceļojumos, var meditēt kaut diennaktīm ilgi, bet, ja mēs neprotam pirmām kārtām mīlēt savus tuvākos, savus bērnus, savus vecākus un savu sievu, vīru, ja neprotam saglabāt uzticību un nevainojamību attieksmē pret viņiem, tad ne par kādu garīgu izaugsmi nevar būt ne runas, kaut 25 reizes būsim bijuši Mekā, vienalga nekādas pārmaiņas mūsos nenotiks. 

Sūfisms atbalsta naudas pelnīšanu un nenosoda greznību. Šeit nav nekādu ierobežojumu. Tikai aicina neaizmirst, kurš šos materiālos labumus ir devis, un neaizmirst par devību, došanu un palīdzību tuvākajiem. 

Kad Dievs radīja šo pasauli, Viņš radīja esamības dualitāti. Mums ir gaisma un ir tumsa, ir dzimšana un ir nāve. Mums ir mīlestība un naids. Mums ir vecums un jaunība. Mēs visi, visi bez izņēmuma, lai arī pēc kā esam nākuši uz šīs Zemes, atrodamies esamības dualitātē. Šī kontrasta pozīcija ir nepieciešama, lai mūsos izkristalizētos patiesais. Tas ir kā tēraudam rūdoties, vispirms maksimāli karsta uguns, pēc tam maksimāli auksts ūdens. Tāda arī ir mūsu atrašanās uz Zemes. Šai sakarā ir īsa sūfiju līdzība: Satikās Labs un Ļauns. Un Labs saka: “Ļaunam, ak Dievs, paskaties, cik tu esi briesmīgs. Šie nabaga ļaudis, viņi tā cieš uz šīs Zemes, viņiem pastāvīgi trūkst naudas, viņi slimo, viņi dzemdē mokās, viņus pamet sievas, vispār vienas vienīgas šausmas. Kā tev, Ļaunum, nav kauna! Viņiem ir tik grūti, un tu vēl te pa kājām maisies.” Bet Ļaunums saka: “Paklausies, Labais, paskaties uz šo dzīvi, ja nebūtu manis, kurš gan atcerētos par tevi?” Tāpēc – tā ir mūsu Zemes dzīves nepieciešamība.

Sūfisma literatūra ir kā lāde ar slēptām atvilktnēm, par būtiskām lietām tajā tiek stāstīts caur simboliem un alegorijām. Dzejā bieži tiek apdziedāts vīns un reibums. Jēdziens «vīns» saistās ar dievišķā jēdzienu vai precīzāk ar jebkādu iespaidu vai pārdzīvojumu mūsos. Katru dienu mēs redzam saullēktu un saulrietu, katru dienu mēs dzirdam mūsu bērnu smieklus, katru dienu mēs redzam mūsu mīļo cilvēku acis. Tomēr katrā mūsu dzīves brīdī tas mūs skar citādi. Kad mēs lūkojamies uz to, kas ir mums visapkārt, un mūsu sirdis pildās ar aizkustinājuma, apbrīnas, lepnuma, līdzcietības, žēlsirdības un prieka jūtām – tas arī ir dievišķais vīns, šis ir stāvoklis – vīns, ko mēs izjūtam. Sūfiju dzejā, Omāram Haijāmam, Saadī, tam ir alegoriska nozīme. Tāpēc reibuma stāvoklis – tas ir mūsu prāta izmainīts stāvoklis, ko jogi un tantristi sasniedz ar ilgstošām sanjasām un vingrinājumiem. Sūfiji uzskata, ka katram no mums dzīvē ir viss nepieciešamais, lai piedzīvotu pārvērtību. Vienkārši vajag izmainīt skatīšanās leņķi, vajag skatīties nevis ar skaidru, pragmatisku prātu, bet gan ar bērna prātu. Ar prātu, kas mums, rietumniekiem, asociējas ar “iereibuša cilvēka” prātu. Un tad to, ko mēs redzam, mēs ieraugām pavisam citā krāšņumā.

Rūmī ir dzejolis, kur izslāpušais meklē ūdens malku un ūdens meklē izslāpušo, lai tiktu izdzerts. Pēc tikšanās ar Šamsu, pateicoties mīlestībai, viņā norisinājās ārkārtīgi spēcīga iekšēja pārvērtība. Viņš teica: «es nekad nebiju domājis, ka Dievs arī mūs ļoti vēlējās». Pastāv priekšstats par to, ka parasti mēs meklējam. Nav svarīgi ko – mīlestību, jo tā arī ir Dievs, augstsirdību, piedošanu, draudzīgumu, pieņemšanu, skaistumu. Bet nekad prātā neienāk doma par to, ka mīlestība, skaistums un pilnība tieši tāpat meklē arī mūs. Ar šiem vārdiem Rūmī teic, ka Dievs ir klātesošs enģeliskas dabas pasaulēs, un tajā pašā laikā viss tas, ko mēs redzam uz Zemes un kas ir mūsos, arī ir Dieva pārstāvēts. Dieva pozīcija – tā ir mūsu sirds, mūsu ticības, mūsu uzskatu, mūsu spējas piedot un spējas darīt labu pozīcija, mūsu devība, mūsu rīcība, kas nāk no sirds. Tāpat kā piliens alkst pēc okeāna, okeāns vēlas pilienu. Šeit darbojas radniecīgā princips. Kad mūsos rodas patiess stimuls tiekties uz pilnību, mūs pievelk dievišķīguma magnēts. Darot labus darbus uz Zemes, mēs tajā pašā laikā tuvojamies tiem debesu plāniem, kuri pastāv tālu no Zemes. Par ko hadīsās rakstīts: «kad mēs speram soli Dievam pretī, Dievs sper simts soļus pretī mums». 

Rūmī savā dzejolī dod skaidrojumu par to, ka dievišķās pasaules apjausma un dievišķās dabas apjausma, mīlestības apjausma, nav izdomājums, bet gan reālas darbības, kuras mēs dzīvē veicam, attiecīgi virzoties vai nu prom no Dieva, vai pie Dieva. Tas, kam ar mums jānotiek, lai tas notiek – ļaujiet tam notikt. Ja Dievs un mūsu sirds liek mīlēt, to ir vēlējies Dievs, un mēs varam no tā baidīties, mēs varam tam pretoties, mēs varam baidīties no sāpēm, mēs varam baidīties vilties – taču Dievs to ir vēlējies. Attiecīgi, mēs vienalga to dzīvē saņemsim. Kad Dievs vēlas un mēs vēlamies – mēs ejam ar Dievu vienā plūsmā. Bet, ja Dievs vēlas un mēs pretojamies, tad, protams, mēs paužam nepaklausību un sastopamies ar Dieva pretējo izpausmi – ar Viņa dusmām, kas ir mūsu rīcības rezultāts. Ja mēs kaut ko savā dzīvē meklējam no Gaismas aspekta, mēs Gaismu arī rodam. Ja mēs to meklējam, izejot no kāda ego aspekta (no naudas, ambīciju un slavas aspekta), mēs to arī atradīsim, mēs to beigās arī saņemsim, bet tas nebūs Dievs.

Dervišu skola Mevlana

Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

3701
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

4992
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

1293
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

5110
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3298
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

1731
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

916
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

1899
11. oktobrī, 2016
1
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

158
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

537
2. oktobrī, 2016
Library_page_5513b0769503dbalinese-people
Prāts & psiholoģija

Multitaskings – ļoti maldīgs uzskats

Ļoti interesants raksts par informācijas apjoma tēmu. Būs aktuāls visiem, kuri darbojas garīgās slodzes, informācijas apstrādes, literatū...

1828
1. oktobrī, 2016
Library_page_tumblr_mb9cozmund1rvn48vo1_1280
Vīrietis & sieviete

Dziļākā mīlestības apņemšanās

Nesolisim sev kopīgu nākotni. Nākotne ir tik nezināma, un mēs esam tik plūstoši un noguruši no izlikšanās, ka zinām. Mūsu domas un jūtas...

2158
21. septembrī, 2016
Library_page_tomasz_alen_kopera_-_love
Attiecības

Mīlestība – naids. Ekharts Tolle

Pēc statistikas datiem liela daļa ‘’mīlestības attiecību’’ diezgan ātri pārvēršas tādās attiecībās, kuras var raksturot kā ‘’mīlestība - ...

2654
9. septembrī, 2016
Library_page_engelis

Mammu mūžīgie eņģeļi

Zaudēta bērna sāpes cauršauj dvēseli. Tā neredzami struto un rētojas ilgi. Ir svarīgi saprast un cienīt sēras. Līdzsaprast.

323
9. septembrī, 2016
Library_page_relax-569318_1280

Vingrinājums diviem

Šis vingrinājums ir domāts pildīt kopā ar kādu kuram Tu uzticies un ar kuru Tu jūties viegli un ērti, ar kuru Tu vari būt Tu pats.

457
2. septembrī, 2016
Library_page_5184
Bērnu psiholoģija

Lielā skolas krīze

Šajā rakstā dots praktiski pilns teksts no amerikāņu pedagoga Džona Teilora Gato uzstāšanās, kurš ir ierindas pasniedzējs visparastākajā ...

9174
30. augustā, 2016
Library_page_bxp35970h
Pašizziņas prakses

Drosme dzīvot apzināti

Mūsu ikdienas dzīvē drosmei netiek piešķirta liela nozīme. Drosme tiek novērtēta militāristu, ugunsdzēsēju un politiķu vidū. Drošība – lū...

2736
23. augustā, 2016
Library_page_jaunumi

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

713
16. augustā, 2016
Library_page_cosmicascension-1170x878
Pašizziņas prakses

Alistera Kroulija radītie vingrinājumi prātam un ķermenim

Alisters Kroulijs ir zinātnieks, filozofs un ezotēriskais huligāns. Viņš apbraucis visu pasauli un apguvis daoistu prakses, kabalu, indie...

3331
14. augustā, 2016
Library_page_00b02c62b9a5ba3ef6108e2bd3d32d49b8a9c14a
Ķermenis & veselība

Kā organismu dziedina skaņas

Kā organismu dziedina skaņas Mēs to sajūtam, kad ieslēdzam radio un atskan mūsu iemīļota dziesma vai arī kad mierīgi sēžam un klausāmies...

3615
4. augustā, 2016
Library_page_22_baby_cute___www.cute-pictures.blogspot.com_
Ķermenis & veselība

Lēni un mierīgi – tas ir vajadzīgs mums visiem

Piedāvājam Jūsu uzmanībai interviju ar profesoru Francisu McGlonu un kognitīvās neiropsiholoģijas profesoru no Liverpūles Universitātes D...

2326
22. jūlijā, 2016
Library_page_wpid-osvobodi-svoy-um-ot-mysley..-pozvol-serdcu-uspokoit-sya.._i_1
Emocijas

Ja nevarat kādam piedot

Man nepatīk jebkādas klišejas par piedošanu. Par to es zinu katru parunu, katru padomu un vispārpieņemtos uzskatus, jo pūlējos atrast at...

10738
13. jūlijā, 2016
Library_page_shutterstock_145507243
Prāts & psiholoģija

Mēs esam tas, ko mēs domājam

Mūsu bezgalīgais Visums ir milzīgs enerģētiskais tīkls, kurā absolūti viss un pilnīgi visi ir savienoti enerģētiskā līmenī. Eksistē tikai...

11210
4. jūlijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

361
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
516
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

471
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

498
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

653
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

930
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1068
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1123
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1020
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

1595
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1273
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1168
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=k1scDaQXnc4

Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

Tina Turner - Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

1430
4. janvārī, 2015