Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
No_picture Square81_20140622_200919_4_3

Vārānasī - hindu pasaules centrs


Ja nu atgadījies tā, ka pabūšanai Indijā ir tikai viena diena, jādodas uz Vārānasī. Tad ceļojuma apraksts varētu būt par nozīmīgo hinduistu tempļu apskati, Gangu un tās gātiem (kāpnēm). Mēs Vārānasī esam nevis ceļotāji, bet ieceļotāji, tāpēc mums šī pilsēta ir atklājusies daudz kolorītāka par publicitātes fotogrāfiju veidoto svētās pilsētas tēlu. 


 

Labākais gids, kāds te pieejams, ir skaņa. Sekojot tai, Vārānasī atklājas gan kā tipiska Indijas pilsēta, gan arī kā vide, kur svētums un vēdiskās tradīcijas ir pakļautas intensīvai komercializācijai, radot eklektisku burvību un strauju ekonomisko izaugsmi.

Vārānasī skaņa ir koncerts vienā cēlienā bez starpbrīža. Solo partiju izdzied pārdevēji, rikšu vadītāji, laivinieki un tirdzniecības aģenti. Kora dziedājumus izpilda bramini no hinduistu tempļiem, musulmaņi no mošejām un lielais apvienotais Gangas arati (hindu dievkalpojums) hinduistu koris. Ritma partiju veido automašīnu, motorikšu un motociklu signāli, velosipēdu, velorikšu un veloratu zvaniņi, kā arī dīzeļģeneratori. Par īpašajām klusuma partijām jāpateicas govīm.

Par koncerta tā saucamo diriģentu. Musulmaņiem tas ir Allahs un hinduistiem – Šiva. Tieši pēdējam visbiežāk tiek dots zizlis rokā. Vārānasī jau gadu tūkstošiem tiek dēvēta par Šivas pilsētu: liesmojoša uguns, kremācija, pelni, transformācija un pilnīga izzušana. Lielākā laime, kādu var piedzīvot hinduists, ir nomirt Vārānasī. Ja ne nomirt, tad vismaz tikt sadedzinātam Gangas krastā. Vārānasī ir vairāk kā trīs tūkstoši hinduistu tempļu un aptuveni pusotrs tūkstotis mošeju. Bet, tā kā uz katras mošejas ir uzslieti skaļruņi, tad rodas iespaids, ka šajā pilsētā ir tikpat daudz Allaha, cik Šivas.

 

Koris

VaranasiBigAgrākās liecības par Vārānasī iedzīvotāju reliģiozitāti atskan piecos vai piecos trīsdesmit no rīta. Tā ir musulmaņu lūgšana, ko skaļruņi laipni nogādā kā līdz ticīgo, tā arī neticīgo ausīm. Ja kaut viens skaļrunis ir pavērsts uz jūsu mājas pusi, modinātājpulkstenis var atpūsties. Pēc pusstundas izdziedāta otra lūgšana. Kā pirmo, tā arī otro izpilda visi mošejā sapulcējušies vīrieši kopā – skaļi un sirsnīgi.

Hinduistu tempļi nav tik labi aprīkoti ar skaņas aparatūru. Tā skaļāk hinduistu mantras dzirdamas tikai vienreiz dienā pēc saulrieta. Tās skan no Gangas krasta puses, kur norit upes arati. Šā rituāla laikā Gangai – upei, kurā plūst hinduistu ticība, – tiek piedāvāti pieci elementi: ūdens, uguns, gaiss, zeme un ēteris. Uz arati ik dienas noraugās simtiem hinduistu svētceļnieku un tūristu, gan krastā stāvēdami, gan laivās sēdēdami. Pēdējos gados Gangas arati centrālajā gātā ir izvērties par varen lielu un krāšņu pasākumu. Tur visa kā – cilvēku, gaismas, skaņas un naudas – ir tik daudz, ka tradicionālu braminu skatījumā šim Gangas arati nav lielas saistības ar vēdisko kultūru, Šivu un svēto pilsētu. Mums ir bijusi iespēja dzirdēt, kā sadu – hinduistu mūki, kuri veic Gangas arati, – savā starpā baumo, kurš no viņiem arati ziedojumos savācis to vai citu summu un kurš atvēris kontu Šveices bankā!

Šis pasākums, kas magnetizē vai visus iebraucējus, 2010. gada decembrī bija musulmaņu teroristu mērķis. Sprādzieni nodārdēja, sakratīdami visu pilsētu, un, pat attālu esot, pārņēma izbīlis. Vārānasī ik pa laikam kādā hinduistu svētvietā atskan sprādziens. Visu svarīgāko tempļu tuvumā ir izvietoti policistu stendi. Dažkārt, vadoties pēc policistu koncentrācijas vienā kvadrātmetrā, var atrast to vai citu meklēto templi.

 

Ritms
VaranasiAR124

Dominējošā skaņa ir troksnis, ko veido automobiļu un motociklu signāli un velorīku – velosipēdu, velorikšu un veloratu – zvaniņu džinkstoņa. No astoņiem rītā līdz astoņiem vakarā pilsēta pārvēršas par skudru pūzni, kur kārtības vietā ir haoss un satiksmi regulē veiksme.

Savdabīga ir signalizēšanas politika. Pierasts, ka ar signālu vērš to satiksmes dalībnieku uzmanību, kuri traucē satiksmi. Tomēr Vārānasī signalizē nevis lai izmainītu radušos problēmu, bet gan tāpēc, lai problēmas nerastos. Signāls brīdina citus braucējus un gājējus – uzmanieties, es tuvojos. Līdz ar to daudz ir tādu braucēju, kuri pīpina visu laiku!

Vēl vairāk par to, ka beigu beigās visi tomēr nokļūst turp, kurp devušies, fascinē troksnī izvietojušās klusuma salas. Satiksmē piedalās arī govis: tās nekustīgi stāv vai guļ ielas vidū, it kā meditēdamas un radīdamas ap sevi pilnīgi citu telpu. Braucot tām garām, var sajust mieru un ieklausīties klusumā. Govju radītais klusums tik ļoti kontrastē ar vispārējo pilsētas rosību, ka to nevar nepamanīt. Protams, interesants ir arī pats fakts – govju atrašanās satiksmes viducī. Vārānasī ir varens ganību lauks – no rīta urbānajās ganībās tiek izlaistas govis, kazas un vistas. Saimniekus var uzskatīt par dabiskās izlases teorijas piekritējiem – izdzīvo tikai stiprākie dzīvnieki, kuri vislabāk spēj pielāgoties apstākļiem. Pilsētas kustoņiem pieejamo ganību lauku par leknu gan nenosauksi, un tad nu pielāgošanās skati dažkārt ir starp komisko un dramatisko: gotiņas ēd avīzes un plastmasas maisiņus, ubago pie māju vārtiem, dažkārt pat stundām nekustīgi stāvot un gaidot žēlastības dāvanas. Citas ir iemanījušās doties ciemos pie tām izredzētajām govīm, kurām uz ielas ir uzslietas nojumes un kuras baro. Lai veiklāk paēstu, klejojošās govis mēdz ar priekškājām iekāpt silē un mieloties ar delikatesi – sienu. Lielākoties gotiņas ir ļoti kārnas, ar daudz un dažādiem iekaisumiem un gandrīz visas grūsnas!

Starp govīm ceļmalās vienmērīgi izvietojušās pasaulē mazākās bārddziņu iestādes, tējnīcas un portatīvās riepu uzpildes "stacijas". Bārddziņa minimālais komplekts ir nazis, ziepes un akmens – caurspīdīgs minerāls ādas dezinficēšanai. Sirsnīgi izskatās tās bārdas dzītuves, kuru aprīkojumā ir arī spogulis, ko piestiprina vai nu pie sētas, vai koka stumbra, un krēsls, kurā lepni iesēdina klientu. Tie, kam biznesā vedas labāk, ierīko pastāvīgu darba vietu iekštelpā – tur vietas pietiek spogulim, krēslam un pašam bārddzinim. Ir arī vīriešu "saloni", tajos darbojas vairāki bārddziņi, ir manāmas arī investīcijas darbarīkos un interjerā. Tā kā šādām vietām parasti ir durvis un stikloti logi, tās ir ļoti neitrālas. Uzmanību pievērš tikai klienti, piepukšķinot pie salona ar saviem skaļajiem mocīšiem.

Petrolejas plīts, katliņš, melnā tēja, piens un cukurs – prasmīgam tējniekam ar to pietiek, lai dienā pārdotu X tējas porciju. Dienas apgrozījumu veido trīs rūpiju (piecu santīmu) vienība. Novērojumi liecina, ka tējai ir divas svarīgas kvalitātes – karstums un saldums. Ja sajūtami šie divi komponenti, tad indieši ar tēju būs apmierināti. Tējas pārdevējus, tāpat kā bārddziņus, var atrast ceļa malā – "brīvdabā" vai mazos koka namiņos, kas piepacelti uz vienu metru garām kājām.

Tā kā braucamrīku tehniskais stāvoklis ir, tā sakot, ar dievpalīgu, tad ir vēl viens profesionāļu loks, kas par darba trūkumu nevar sūdzēties. Tie ir velomeistari. Viņi ar pumpjiem un instrumentu kasti te uzrodas un te atkal pazūd, sekojot satiksmes plūsmai un pakalpojumu pieprasījumam. Šo meistaru izpratne par braucamrīku tehnisko stāvokli būtiski atšķiras no eiropieša skatījuma: ja ar velosipēdu uz priekšu var tikt, tad – kāda vaina! Problēmu nav! Tomēr velosipēds kā bija, tā arī paliek šīs pilsētas uzticamākais transporta līdzeklis. Indijas ekonomiskā attīstība un Vārānasī popularitāte tūristu vidū ceļ iedzīvotāju labklājību, kas savukārt rada aizvien lielākus sastrēgumus. Katru gadu ievērojami palielinās automašīnu skaits.

Vārānasī veidojas jauna cilvēku rase: apakšžoklis ir izstiepts uz priekšu, mēle un zobi ir sarkani un runājot viņi gandrīz neatver muti. Tie nav vampīri, lielākoties viņi ir mierīgāki par pārējiem. Viņu pamata nodarbošanās ir sūkāšana un spļaušana. Visas ceļmalas ir nospļaudītas sarkanos plankumos. Arī piedaloties satiksmē, jāuzmanās, lai sarkanais šķidrums, kas šļācas no garāmbraucošā transporta līdzekļa vadītāja vai pasažieru mutēm, jums netrāpītu. Vārānasī pans ir īpaši iecienīts. Tradicionāli to veido no betles (piper betle – lat.) lapas un arekas palmas (areca catechu – lat.) rieksta, kas spilgti izkrāso muti, laima pastas un garšvielām. Dažkārt smieklīgi skatīties, kā veikalnieki iemanījušies pārdot preci, neatverot pana pilno muti, un kā koncertos mūziķi ar vienādu aizrautību dara abus darbus – spēlē instrumentu un košļā panu.

 

Solo

VaranasiAR346Pirms astoņiem no rīta atskan svilpīšu skaņas, tuvojas atkritumu šķirotāji. Putekļi, kakas, plastmasas izstrādājumi, ēdienu atliekas, papīri – it viss nonāk tieši uz zemes vai grīdas, vienalga, uz ielas, universitātē vai mājās. Atkritumu grozu nav. Nav arī izpratnes par to, kāpēc mest zemē atkritumus nav prāta darbs. Tādēļ no netīrības pilsētā nevar glābties. Uzreiz pēc svilpītēm dzirdamas mobilo dārzeņu veikalu – koka ratu – stūmēju noslīpētās balsis, kas ar atskaņām dziedoši uzskaita dienas piedāvājumu: kartupeļi, tomāti, sīpoliņi, redīsi, kāposti, salātiņi! Dārzeņu skaļā reklamēšana notiek līdz pat vienpa-dsmitiem, kad visas saimnieces apgādātas ar nepieciešamo pusdienu pagatavošanai.

Vecpilsētā, kas ir šauru ieliņu izausta, veikalu, pārdevēju un viņu aģentu ir tikpat daudz kā svētceļnieku un tūristu. Ikviens, kurš kustas, var kļūt par klientu, vienalga, vai viņš to vēlas vai ne. Lai izsprauktos cauri vecpilsētas ieliņām, nenonākot nevienā veikalā, ir vai nu bez mitas jāatkārto "Nei, danjabad!" (Nē, paldies!), vai arī mēmi kā zivīm jāplūst pa savu straumi. Pārdevēju solo ir iespaidīgi. Katrs atrod savu stilu, cits runādams spalgā, cits dobjā balsī. Ir tādi, kuri izdod neticamas skaņas, lai tikai pircēji pievērstu uzmanību tieši viņa piedāvājumam. Vārānasī zīds, paklāji, šalles, apģērbs, rotaslietas, ēteriskās eļļas, izbraucieni ar laivu, mūzikas instrumenti – šie vārdi izskan ļoti bieži un skaļi. Savukārt citus piedāvājumus gandrīz vai iemanās jums iečukstēt ausī: "Hašišu, kundze? Labu hašišu, kungs?" Ir daudz to, kuri atsaucas! Piekrišana ir ne tikai hašišam, bet arī bangam (marihuāna). Vārānasī ir viena no retajām pilsētām, kurā ir valdības autorizēti banga veikali. Legalizācijas pamatā ir marihuānas izmantošana reliģiskos rituālos. Populāri ir arī "bang lassi" – jogurtam līdzīgi kokteiļi ar halucinogēnu pēcgaršu. Šie jogurta dzērēji un iepīpētāji – ļaudis ar neskaidriem prātiem – jau tā pieblīvēto vecpilsētas atmosfēru dara pavisam savādu.

Gangas krastā var ieelpot plašumu un skatīt, kā oranžās drānās tērpti večuki pīpē lielus hašiša kāšus vai kā sadeg cilvēku ķermeņi. Arī pie Gangas sēžot, jūsu mieru nāks pārbaudīt krellīšu, stabuļu un dažādu krāmu tirgotāji, visuzstājīgākie būs laivinieki un viņu aģentu pulks, profesionāli ubagotāji un uzkodu pārdevēji. Vēl ar jums gribēs sasveicināties smaidīgi indiešu vīri. Kolīdz roka pastiepta sveicienam, tā sāksies rokas spaidīšana un atskanēs teksts: "Masāža, laba masāža. Tikai piecdesmit rūpijas!" Lai nebūtu jāatver maks, svarīgi ir laikus – pirms šā lieliskā masāžas seansa beigām – atbrīvot roku no amatieriskā tvēriena.

Mūzikas stundu piedāvājumi dzirdami ik uz stūra. Klasiskā mūzika ved atbrīvojošā abstrakcijā, kas iedvesmo dzīvei šajā pilsētā. Vārānasī vēl aizvien mīt labi mūziķi, pie kuriem mācīties brauc no tālām zemēm. Vairums ārzemnieku, kas paliek Vārānasī vairākus gadus, apgūst tieši Ziemeļindijas klasisko mūziku: tablu, sitāru, bansuri (bambusa flauta), sarangi un vokālu. Tomēr visuzstājīgāk vecpilsētā skan nevis Ziemeļindijas klasiskā mūzika, bet gan afrikāņu bungu ritmi. Klasiskās mūzikas apguve nav viegla un pārsvarā to ārzemnieku, kuri uzturas Vārānasī kādu mēnesi, mācīties gribēšana vai varēšana apstājas pie džambo – afrikāņu bungu – apguves. Visbiežāk džambo spēlē japāņu jaunieši. Citviet Indijā gandrīz vienmēr būs Izraēlas jauniešu nospiedošs vairākums, bet Vārānasī vecpilsēta ir pilna ar smaidīgajām japāņu sejām. Dažs labs japānis te mīt jau otrajā paaudzē.

"Rikšā! Rikšā!" skan viscaur pilsētā. Uzstājībā grūti pārspējami ir velorikšu vadītāji. Šī aktivitāte vedina domāt, ka prātā viņiem ir viena pro-
gramma: tas, kurš nav indietis, noteikti grib braukt ar rikšu. Tā nu viņi pilnīgā pārliecībā piedāvā izbraucienu, jūsu "nē" pat neuztverot par atbildi. Programma ir tik pamatīgi "iestādīta", ka, pat redzot ārzemniekus uz divriteņiem, viņi tik un tā piedāvā izbraucienu ar rikšu. Rikšas uztur Vārānasī biznesa nekaunības augsto latiņu: no ārzemniekiem viņi prasīs aptuveni desmit reizes lielāku summu nekā no vietējiem. Turklāt vietējie ir īsti savietošanās meistari: kabīnē, kur grūti sasēsties diviem sportiskiem cilvēkiem, ielec trīs vai četri indieši. To viņi dara arī uz citiem braucamlīdzekļiem. Gandrīz ik dienas var redzēt četrus cilvēkus sēžam uz motocikla. Atmiņā spilgti paliek moments, kad skatīts motocikls pat ar pieciem pasažieriem!

https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

17
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

15
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

13
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

16
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

1276
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

312
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

10520
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

7429
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7519
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2393
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

1927
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2114
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6051
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

421
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

463
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

9359
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2529
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

422
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6315
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2308
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1461
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

13518
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2755
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

8400
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2705
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

4149
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

765
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

4161
17. janvārī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

773
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1264
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1200
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1342
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1141
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1094
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1302
26. oktobrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
997
9. janvārī, 2017