Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
No_picture Square81_20140622_200919_4_3

Vārānasī - hindu pasaules centrs


Ja nu atgadījies tā, ka pabūšanai Indijā ir tikai viena diena, jādodas uz Vārānasī. Tad ceļojuma apraksts varētu būt par nozīmīgo hinduistu tempļu apskati, Gangu un tās gātiem (kāpnēm). Mēs Vārānasī esam nevis ceļotāji, bet ieceļotāji, tāpēc mums šī pilsēta ir atklājusies daudz kolorītāka par publicitātes fotogrāfiju veidoto svētās pilsētas tēlu. 


 

Labākais gids, kāds te pieejams, ir skaņa. Sekojot tai, Vārānasī atklājas gan kā tipiska Indijas pilsēta, gan arī kā vide, kur svētums un vēdiskās tradīcijas ir pakļautas intensīvai komercializācijai, radot eklektisku burvību un strauju ekonomisko izaugsmi.

Vārānasī skaņa ir koncerts vienā cēlienā bez starpbrīža. Solo partiju izdzied pārdevēji, rikšu vadītāji, laivinieki un tirdzniecības aģenti. Kora dziedājumus izpilda bramini no hinduistu tempļiem, musulmaņi no mošejām un lielais apvienotais Gangas arati (hindu dievkalpojums) hinduistu koris. Ritma partiju veido automašīnu, motorikšu un motociklu signāli, velosipēdu, velorikšu un veloratu zvaniņi, kā arī dīzeļģeneratori. Par īpašajām klusuma partijām jāpateicas govīm.

Par koncerta tā saucamo diriģentu. Musulmaņiem tas ir Allahs un hinduistiem – Šiva. Tieši pēdējam visbiežāk tiek dots zizlis rokā. Vārānasī jau gadu tūkstošiem tiek dēvēta par Šivas pilsētu: liesmojoša uguns, kremācija, pelni, transformācija un pilnīga izzušana. Lielākā laime, kādu var piedzīvot hinduists, ir nomirt Vārānasī. Ja ne nomirt, tad vismaz tikt sadedzinātam Gangas krastā. Vārānasī ir vairāk kā trīs tūkstoši hinduistu tempļu un aptuveni pusotrs tūkstotis mošeju. Bet, tā kā uz katras mošejas ir uzslieti skaļruņi, tad rodas iespaids, ka šajā pilsētā ir tikpat daudz Allaha, cik Šivas.

 

Koris

VaranasiBigAgrākās liecības par Vārānasī iedzīvotāju reliģiozitāti atskan piecos vai piecos trīsdesmit no rīta. Tā ir musulmaņu lūgšana, ko skaļruņi laipni nogādā kā līdz ticīgo, tā arī neticīgo ausīm. Ja kaut viens skaļrunis ir pavērsts uz jūsu mājas pusi, modinātājpulkstenis var atpūsties. Pēc pusstundas izdziedāta otra lūgšana. Kā pirmo, tā arī otro izpilda visi mošejā sapulcējušies vīrieši kopā – skaļi un sirsnīgi.

Hinduistu tempļi nav tik labi aprīkoti ar skaņas aparatūru. Tā skaļāk hinduistu mantras dzirdamas tikai vienreiz dienā pēc saulrieta. Tās skan no Gangas krasta puses, kur norit upes arati. Šā rituāla laikā Gangai – upei, kurā plūst hinduistu ticība, – tiek piedāvāti pieci elementi: ūdens, uguns, gaiss, zeme un ēteris. Uz arati ik dienas noraugās simtiem hinduistu svētceļnieku un tūristu, gan krastā stāvēdami, gan laivās sēdēdami. Pēdējos gados Gangas arati centrālajā gātā ir izvērties par varen lielu un krāšņu pasākumu. Tur visa kā – cilvēku, gaismas, skaņas un naudas – ir tik daudz, ka tradicionālu braminu skatījumā šim Gangas arati nav lielas saistības ar vēdisko kultūru, Šivu un svēto pilsētu. Mums ir bijusi iespēja dzirdēt, kā sadu – hinduistu mūki, kuri veic Gangas arati, – savā starpā baumo, kurš no viņiem arati ziedojumos savācis to vai citu summu un kurš atvēris kontu Šveices bankā!

Šis pasākums, kas magnetizē vai visus iebraucējus, 2010. gada decembrī bija musulmaņu teroristu mērķis. Sprādzieni nodārdēja, sakratīdami visu pilsētu, un, pat attālu esot, pārņēma izbīlis. Vārānasī ik pa laikam kādā hinduistu svētvietā atskan sprādziens. Visu svarīgāko tempļu tuvumā ir izvietoti policistu stendi. Dažkārt, vadoties pēc policistu koncentrācijas vienā kvadrātmetrā, var atrast to vai citu meklēto templi.

 

Ritms
VaranasiAR124

Dominējošā skaņa ir troksnis, ko veido automobiļu un motociklu signāli un velorīku – velosipēdu, velorikšu un veloratu – zvaniņu džinkstoņa. No astoņiem rītā līdz astoņiem vakarā pilsēta pārvēršas par skudru pūzni, kur kārtības vietā ir haoss un satiksmi regulē veiksme.

Savdabīga ir signalizēšanas politika. Pierasts, ka ar signālu vērš to satiksmes dalībnieku uzmanību, kuri traucē satiksmi. Tomēr Vārānasī signalizē nevis lai izmainītu radušos problēmu, bet gan tāpēc, lai problēmas nerastos. Signāls brīdina citus braucējus un gājējus – uzmanieties, es tuvojos. Līdz ar to daudz ir tādu braucēju, kuri pīpina visu laiku!

Vēl vairāk par to, ka beigu beigās visi tomēr nokļūst turp, kurp devušies, fascinē troksnī izvietojušās klusuma salas. Satiksmē piedalās arī govis: tās nekustīgi stāv vai guļ ielas vidū, it kā meditēdamas un radīdamas ap sevi pilnīgi citu telpu. Braucot tām garām, var sajust mieru un ieklausīties klusumā. Govju radītais klusums tik ļoti kontrastē ar vispārējo pilsētas rosību, ka to nevar nepamanīt. Protams, interesants ir arī pats fakts – govju atrašanās satiksmes viducī. Vārānasī ir varens ganību lauks – no rīta urbānajās ganībās tiek izlaistas govis, kazas un vistas. Saimniekus var uzskatīt par dabiskās izlases teorijas piekritējiem – izdzīvo tikai stiprākie dzīvnieki, kuri vislabāk spēj pielāgoties apstākļiem. Pilsētas kustoņiem pieejamo ganību lauku par leknu gan nenosauksi, un tad nu pielāgošanās skati dažkārt ir starp komisko un dramatisko: gotiņas ēd avīzes un plastmasas maisiņus, ubago pie māju vārtiem, dažkārt pat stundām nekustīgi stāvot un gaidot žēlastības dāvanas. Citas ir iemanījušās doties ciemos pie tām izredzētajām govīm, kurām uz ielas ir uzslietas nojumes un kuras baro. Lai veiklāk paēstu, klejojošās govis mēdz ar priekškājām iekāpt silē un mieloties ar delikatesi – sienu. Lielākoties gotiņas ir ļoti kārnas, ar daudz un dažādiem iekaisumiem un gandrīz visas grūsnas!

Starp govīm ceļmalās vienmērīgi izvietojušās pasaulē mazākās bārddziņu iestādes, tējnīcas un portatīvās riepu uzpildes "stacijas". Bārddziņa minimālais komplekts ir nazis, ziepes un akmens – caurspīdīgs minerāls ādas dezinficēšanai. Sirsnīgi izskatās tās bārdas dzītuves, kuru aprīkojumā ir arī spogulis, ko piestiprina vai nu pie sētas, vai koka stumbra, un krēsls, kurā lepni iesēdina klientu. Tie, kam biznesā vedas labāk, ierīko pastāvīgu darba vietu iekštelpā – tur vietas pietiek spogulim, krēslam un pašam bārddzinim. Ir arī vīriešu "saloni", tajos darbojas vairāki bārddziņi, ir manāmas arī investīcijas darbarīkos un interjerā. Tā kā šādām vietām parasti ir durvis un stikloti logi, tās ir ļoti neitrālas. Uzmanību pievērš tikai klienti, piepukšķinot pie salona ar saviem skaļajiem mocīšiem.

Petrolejas plīts, katliņš, melnā tēja, piens un cukurs – prasmīgam tējniekam ar to pietiek, lai dienā pārdotu X tējas porciju. Dienas apgrozījumu veido trīs rūpiju (piecu santīmu) vienība. Novērojumi liecina, ka tējai ir divas svarīgas kvalitātes – karstums un saldums. Ja sajūtami šie divi komponenti, tad indieši ar tēju būs apmierināti. Tējas pārdevējus, tāpat kā bārddziņus, var atrast ceļa malā – "brīvdabā" vai mazos koka namiņos, kas piepacelti uz vienu metru garām kājām.

Tā kā braucamrīku tehniskais stāvoklis ir, tā sakot, ar dievpalīgu, tad ir vēl viens profesionāļu loks, kas par darba trūkumu nevar sūdzēties. Tie ir velomeistari. Viņi ar pumpjiem un instrumentu kasti te uzrodas un te atkal pazūd, sekojot satiksmes plūsmai un pakalpojumu pieprasījumam. Šo meistaru izpratne par braucamrīku tehnisko stāvokli būtiski atšķiras no eiropieša skatījuma: ja ar velosipēdu uz priekšu var tikt, tad – kāda vaina! Problēmu nav! Tomēr velosipēds kā bija, tā arī paliek šīs pilsētas uzticamākais transporta līdzeklis. Indijas ekonomiskā attīstība un Vārānasī popularitāte tūristu vidū ceļ iedzīvotāju labklājību, kas savukārt rada aizvien lielākus sastrēgumus. Katru gadu ievērojami palielinās automašīnu skaits.

Vārānasī veidojas jauna cilvēku rase: apakšžoklis ir izstiepts uz priekšu, mēle un zobi ir sarkani un runājot viņi gandrīz neatver muti. Tie nav vampīri, lielākoties viņi ir mierīgāki par pārējiem. Viņu pamata nodarbošanās ir sūkāšana un spļaušana. Visas ceļmalas ir nospļaudītas sarkanos plankumos. Arī piedaloties satiksmē, jāuzmanās, lai sarkanais šķidrums, kas šļācas no garāmbraucošā transporta līdzekļa vadītāja vai pasažieru mutēm, jums netrāpītu. Vārānasī pans ir īpaši iecienīts. Tradicionāli to veido no betles (piper betle – lat.) lapas un arekas palmas (areca catechu – lat.) rieksta, kas spilgti izkrāso muti, laima pastas un garšvielām. Dažkārt smieklīgi skatīties, kā veikalnieki iemanījušies pārdot preci, neatverot pana pilno muti, un kā koncertos mūziķi ar vienādu aizrautību dara abus darbus – spēlē instrumentu un košļā panu.

 

Solo

VaranasiAR346Pirms astoņiem no rīta atskan svilpīšu skaņas, tuvojas atkritumu šķirotāji. Putekļi, kakas, plastmasas izstrādājumi, ēdienu atliekas, papīri – it viss nonāk tieši uz zemes vai grīdas, vienalga, uz ielas, universitātē vai mājās. Atkritumu grozu nav. Nav arī izpratnes par to, kāpēc mest zemē atkritumus nav prāta darbs. Tādēļ no netīrības pilsētā nevar glābties. Uzreiz pēc svilpītēm dzirdamas mobilo dārzeņu veikalu – koka ratu – stūmēju noslīpētās balsis, kas ar atskaņām dziedoši uzskaita dienas piedāvājumu: kartupeļi, tomāti, sīpoliņi, redīsi, kāposti, salātiņi! Dārzeņu skaļā reklamēšana notiek līdz pat vienpa-dsmitiem, kad visas saimnieces apgādātas ar nepieciešamo pusdienu pagatavošanai.

Vecpilsētā, kas ir šauru ieliņu izausta, veikalu, pārdevēju un viņu aģentu ir tikpat daudz kā svētceļnieku un tūristu. Ikviens, kurš kustas, var kļūt par klientu, vienalga, vai viņš to vēlas vai ne. Lai izsprauktos cauri vecpilsētas ieliņām, nenonākot nevienā veikalā, ir vai nu bez mitas jāatkārto "Nei, danjabad!" (Nē, paldies!), vai arī mēmi kā zivīm jāplūst pa savu straumi. Pārdevēju solo ir iespaidīgi. Katrs atrod savu stilu, cits runādams spalgā, cits dobjā balsī. Ir tādi, kuri izdod neticamas skaņas, lai tikai pircēji pievērstu uzmanību tieši viņa piedāvājumam. Vārānasī zīds, paklāji, šalles, apģērbs, rotaslietas, ēteriskās eļļas, izbraucieni ar laivu, mūzikas instrumenti – šie vārdi izskan ļoti bieži un skaļi. Savukārt citus piedāvājumus gandrīz vai iemanās jums iečukstēt ausī: "Hašišu, kundze? Labu hašišu, kungs?" Ir daudz to, kuri atsaucas! Piekrišana ir ne tikai hašišam, bet arī bangam (marihuāna). Vārānasī ir viena no retajām pilsētām, kurā ir valdības autorizēti banga veikali. Legalizācijas pamatā ir marihuānas izmantošana reliģiskos rituālos. Populāri ir arī "bang lassi" – jogurtam līdzīgi kokteiļi ar halucinogēnu pēcgaršu. Šie jogurta dzērēji un iepīpētāji – ļaudis ar neskaidriem prātiem – jau tā pieblīvēto vecpilsētas atmosfēru dara pavisam savādu.

Gangas krastā var ieelpot plašumu un skatīt, kā oranžās drānās tērpti večuki pīpē lielus hašiša kāšus vai kā sadeg cilvēku ķermeņi. Arī pie Gangas sēžot, jūsu mieru nāks pārbaudīt krellīšu, stabuļu un dažādu krāmu tirgotāji, visuzstājīgākie būs laivinieki un viņu aģentu pulks, profesionāli ubagotāji un uzkodu pārdevēji. Vēl ar jums gribēs sasveicināties smaidīgi indiešu vīri. Kolīdz roka pastiepta sveicienam, tā sāksies rokas spaidīšana un atskanēs teksts: "Masāža, laba masāža. Tikai piecdesmit rūpijas!" Lai nebūtu jāatver maks, svarīgi ir laikus – pirms šā lieliskā masāžas seansa beigām – atbrīvot roku no amatieriskā tvēriena.

Mūzikas stundu piedāvājumi dzirdami ik uz stūra. Klasiskā mūzika ved atbrīvojošā abstrakcijā, kas iedvesmo dzīvei šajā pilsētā. Vārānasī vēl aizvien mīt labi mūziķi, pie kuriem mācīties brauc no tālām zemēm. Vairums ārzemnieku, kas paliek Vārānasī vairākus gadus, apgūst tieši Ziemeļindijas klasisko mūziku: tablu, sitāru, bansuri (bambusa flauta), sarangi un vokālu. Tomēr visuzstājīgāk vecpilsētā skan nevis Ziemeļindijas klasiskā mūzika, bet gan afrikāņu bungu ritmi. Klasiskās mūzikas apguve nav viegla un pārsvarā to ārzemnieku, kuri uzturas Vārānasī kādu mēnesi, mācīties gribēšana vai varēšana apstājas pie džambo – afrikāņu bungu – apguves. Visbiežāk džambo spēlē japāņu jaunieši. Citviet Indijā gandrīz vienmēr būs Izraēlas jauniešu nospiedošs vairākums, bet Vārānasī vecpilsēta ir pilna ar smaidīgajām japāņu sejām. Dažs labs japānis te mīt jau otrajā paaudzē.

"Rikšā! Rikšā!" skan viscaur pilsētā. Uzstājībā grūti pārspējami ir velorikšu vadītāji. Šī aktivitāte vedina domāt, ka prātā viņiem ir viena pro-
gramma: tas, kurš nav indietis, noteikti grib braukt ar rikšu. Tā nu viņi pilnīgā pārliecībā piedāvā izbraucienu, jūsu "nē" pat neuztverot par atbildi. Programma ir tik pamatīgi "iestādīta", ka, pat redzot ārzemniekus uz divriteņiem, viņi tik un tā piedāvā izbraucienu ar rikšu. Rikšas uztur Vārānasī biznesa nekaunības augsto latiņu: no ārzemniekiem viņi prasīs aptuveni desmit reizes lielāku summu nekā no vietējiem. Turklāt vietējie ir īsti savietošanās meistari: kabīnē, kur grūti sasēsties diviem sportiskiem cilvēkiem, ielec trīs vai četri indieši. To viņi dara arī uz citiem braucamlīdzekļiem. Gandrīz ik dienas var redzēt četrus cilvēkus sēžam uz motocikla. Atmiņā spilgti paliek moments, kad skatīts motocikls pat ar pieciem pasažieriem!

Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

62
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1461
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

892
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12327
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2182
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7669
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2091
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3635
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

253
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3579
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2297
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

7002
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1324
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3159
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6781
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17552
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2027
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6059
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3909
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2395
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1539
18. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

455
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

908
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

793
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
919
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

797
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

797
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

952
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1270
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1453
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1483
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1368
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2270
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1789
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1615
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
530
9. janvārī, 2017