Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
No_picture Square81_20140622_200919_4_3

Vārānasī - hindu pasaules centrs


Ja nu atgadījies tā, ka pabūšanai Indijā ir tikai viena diena, jādodas uz Vārānasī. Tad ceļojuma apraksts varētu būt par nozīmīgo hinduistu tempļu apskati, Gangu un tās gātiem (kāpnēm). Mēs Vārānasī esam nevis ceļotāji, bet ieceļotāji, tāpēc mums šī pilsēta ir atklājusies daudz kolorītāka par publicitātes fotogrāfiju veidoto svētās pilsētas tēlu. 


 

Labākais gids, kāds te pieejams, ir skaņa. Sekojot tai, Vārānasī atklājas gan kā tipiska Indijas pilsēta, gan arī kā vide, kur svētums un vēdiskās tradīcijas ir pakļautas intensīvai komercializācijai, radot eklektisku burvību un strauju ekonomisko izaugsmi.

Vārānasī skaņa ir koncerts vienā cēlienā bez starpbrīža. Solo partiju izdzied pārdevēji, rikšu vadītāji, laivinieki un tirdzniecības aģenti. Kora dziedājumus izpilda bramini no hinduistu tempļiem, musulmaņi no mošejām un lielais apvienotais Gangas arati (hindu dievkalpojums) hinduistu koris. Ritma partiju veido automašīnu, motorikšu un motociklu signāli, velosipēdu, velorikšu un veloratu zvaniņi, kā arī dīzeļģeneratori. Par īpašajām klusuma partijām jāpateicas govīm.

Par koncerta tā saucamo diriģentu. Musulmaņiem tas ir Allahs un hinduistiem – Šiva. Tieši pēdējam visbiežāk tiek dots zizlis rokā. Vārānasī jau gadu tūkstošiem tiek dēvēta par Šivas pilsētu: liesmojoša uguns, kremācija, pelni, transformācija un pilnīga izzušana. Lielākā laime, kādu var piedzīvot hinduists, ir nomirt Vārānasī. Ja ne nomirt, tad vismaz tikt sadedzinātam Gangas krastā. Vārānasī ir vairāk kā trīs tūkstoši hinduistu tempļu un aptuveni pusotrs tūkstotis mošeju. Bet, tā kā uz katras mošejas ir uzslieti skaļruņi, tad rodas iespaids, ka šajā pilsētā ir tikpat daudz Allaha, cik Šivas.

 

Koris

VaranasiBigAgrākās liecības par Vārānasī iedzīvotāju reliģiozitāti atskan piecos vai piecos trīsdesmit no rīta. Tā ir musulmaņu lūgšana, ko skaļruņi laipni nogādā kā līdz ticīgo, tā arī neticīgo ausīm. Ja kaut viens skaļrunis ir pavērsts uz jūsu mājas pusi, modinātājpulkstenis var atpūsties. Pēc pusstundas izdziedāta otra lūgšana. Kā pirmo, tā arī otro izpilda visi mošejā sapulcējušies vīrieši kopā – skaļi un sirsnīgi.

Hinduistu tempļi nav tik labi aprīkoti ar skaņas aparatūru. Tā skaļāk hinduistu mantras dzirdamas tikai vienreiz dienā pēc saulrieta. Tās skan no Gangas krasta puses, kur norit upes arati. Šā rituāla laikā Gangai – upei, kurā plūst hinduistu ticība, – tiek piedāvāti pieci elementi: ūdens, uguns, gaiss, zeme un ēteris. Uz arati ik dienas noraugās simtiem hinduistu svētceļnieku un tūristu, gan krastā stāvēdami, gan laivās sēdēdami. Pēdējos gados Gangas arati centrālajā gātā ir izvērties par varen lielu un krāšņu pasākumu. Tur visa kā – cilvēku, gaismas, skaņas un naudas – ir tik daudz, ka tradicionālu braminu skatījumā šim Gangas arati nav lielas saistības ar vēdisko kultūru, Šivu un svēto pilsētu. Mums ir bijusi iespēja dzirdēt, kā sadu – hinduistu mūki, kuri veic Gangas arati, – savā starpā baumo, kurš no viņiem arati ziedojumos savācis to vai citu summu un kurš atvēris kontu Šveices bankā!

Šis pasākums, kas magnetizē vai visus iebraucējus, 2010. gada decembrī bija musulmaņu teroristu mērķis. Sprādzieni nodārdēja, sakratīdami visu pilsētu, un, pat attālu esot, pārņēma izbīlis. Vārānasī ik pa laikam kādā hinduistu svētvietā atskan sprādziens. Visu svarīgāko tempļu tuvumā ir izvietoti policistu stendi. Dažkārt, vadoties pēc policistu koncentrācijas vienā kvadrātmetrā, var atrast to vai citu meklēto templi.

 

Ritms
VaranasiAR124

Dominējošā skaņa ir troksnis, ko veido automobiļu un motociklu signāli un velorīku – velosipēdu, velorikšu un veloratu – zvaniņu džinkstoņa. No astoņiem rītā līdz astoņiem vakarā pilsēta pārvēršas par skudru pūzni, kur kārtības vietā ir haoss un satiksmi regulē veiksme.

Savdabīga ir signalizēšanas politika. Pierasts, ka ar signālu vērš to satiksmes dalībnieku uzmanību, kuri traucē satiksmi. Tomēr Vārānasī signalizē nevis lai izmainītu radušos problēmu, bet gan tāpēc, lai problēmas nerastos. Signāls brīdina citus braucējus un gājējus – uzmanieties, es tuvojos. Līdz ar to daudz ir tādu braucēju, kuri pīpina visu laiku!

Vēl vairāk par to, ka beigu beigās visi tomēr nokļūst turp, kurp devušies, fascinē troksnī izvietojušās klusuma salas. Satiksmē piedalās arī govis: tās nekustīgi stāv vai guļ ielas vidū, it kā meditēdamas un radīdamas ap sevi pilnīgi citu telpu. Braucot tām garām, var sajust mieru un ieklausīties klusumā. Govju radītais klusums tik ļoti kontrastē ar vispārējo pilsētas rosību, ka to nevar nepamanīt. Protams, interesants ir arī pats fakts – govju atrašanās satiksmes viducī. Vārānasī ir varens ganību lauks – no rīta urbānajās ganībās tiek izlaistas govis, kazas un vistas. Saimniekus var uzskatīt par dabiskās izlases teorijas piekritējiem – izdzīvo tikai stiprākie dzīvnieki, kuri vislabāk spēj pielāgoties apstākļiem. Pilsētas kustoņiem pieejamo ganību lauku par leknu gan nenosauksi, un tad nu pielāgošanās skati dažkārt ir starp komisko un dramatisko: gotiņas ēd avīzes un plastmasas maisiņus, ubago pie māju vārtiem, dažkārt pat stundām nekustīgi stāvot un gaidot žēlastības dāvanas. Citas ir iemanījušās doties ciemos pie tām izredzētajām govīm, kurām uz ielas ir uzslietas nojumes un kuras baro. Lai veiklāk paēstu, klejojošās govis mēdz ar priekškājām iekāpt silē un mieloties ar delikatesi – sienu. Lielākoties gotiņas ir ļoti kārnas, ar daudz un dažādiem iekaisumiem un gandrīz visas grūsnas!

Starp govīm ceļmalās vienmērīgi izvietojušās pasaulē mazākās bārddziņu iestādes, tējnīcas un portatīvās riepu uzpildes "stacijas". Bārddziņa minimālais komplekts ir nazis, ziepes un akmens – caurspīdīgs minerāls ādas dezinficēšanai. Sirsnīgi izskatās tās bārdas dzītuves, kuru aprīkojumā ir arī spogulis, ko piestiprina vai nu pie sētas, vai koka stumbra, un krēsls, kurā lepni iesēdina klientu. Tie, kam biznesā vedas labāk, ierīko pastāvīgu darba vietu iekštelpā – tur vietas pietiek spogulim, krēslam un pašam bārddzinim. Ir arī vīriešu "saloni", tajos darbojas vairāki bārddziņi, ir manāmas arī investīcijas darbarīkos un interjerā. Tā kā šādām vietām parasti ir durvis un stikloti logi, tās ir ļoti neitrālas. Uzmanību pievērš tikai klienti, piepukšķinot pie salona ar saviem skaļajiem mocīšiem.

Petrolejas plīts, katliņš, melnā tēja, piens un cukurs – prasmīgam tējniekam ar to pietiek, lai dienā pārdotu X tējas porciju. Dienas apgrozījumu veido trīs rūpiju (piecu santīmu) vienība. Novērojumi liecina, ka tējai ir divas svarīgas kvalitātes – karstums un saldums. Ja sajūtami šie divi komponenti, tad indieši ar tēju būs apmierināti. Tējas pārdevējus, tāpat kā bārddziņus, var atrast ceļa malā – "brīvdabā" vai mazos koka namiņos, kas piepacelti uz vienu metru garām kājām.

Tā kā braucamrīku tehniskais stāvoklis ir, tā sakot, ar dievpalīgu, tad ir vēl viens profesionāļu loks, kas par darba trūkumu nevar sūdzēties. Tie ir velomeistari. Viņi ar pumpjiem un instrumentu kasti te uzrodas un te atkal pazūd, sekojot satiksmes plūsmai un pakalpojumu pieprasījumam. Šo meistaru izpratne par braucamrīku tehnisko stāvokli būtiski atšķiras no eiropieša skatījuma: ja ar velosipēdu uz priekšu var tikt, tad – kāda vaina! Problēmu nav! Tomēr velosipēds kā bija, tā arī paliek šīs pilsētas uzticamākais transporta līdzeklis. Indijas ekonomiskā attīstība un Vārānasī popularitāte tūristu vidū ceļ iedzīvotāju labklājību, kas savukārt rada aizvien lielākus sastrēgumus. Katru gadu ievērojami palielinās automašīnu skaits.

Vārānasī veidojas jauna cilvēku rase: apakšžoklis ir izstiepts uz priekšu, mēle un zobi ir sarkani un runājot viņi gandrīz neatver muti. Tie nav vampīri, lielākoties viņi ir mierīgāki par pārējiem. Viņu pamata nodarbošanās ir sūkāšana un spļaušana. Visas ceļmalas ir nospļaudītas sarkanos plankumos. Arī piedaloties satiksmē, jāuzmanās, lai sarkanais šķidrums, kas šļācas no garāmbraucošā transporta līdzekļa vadītāja vai pasažieru mutēm, jums netrāpītu. Vārānasī pans ir īpaši iecienīts. Tradicionāli to veido no betles (piper betle – lat.) lapas un arekas palmas (areca catechu – lat.) rieksta, kas spilgti izkrāso muti, laima pastas un garšvielām. Dažkārt smieklīgi skatīties, kā veikalnieki iemanījušies pārdot preci, neatverot pana pilno muti, un kā koncertos mūziķi ar vienādu aizrautību dara abus darbus – spēlē instrumentu un košļā panu.

 

Solo

VaranasiAR346Pirms astoņiem no rīta atskan svilpīšu skaņas, tuvojas atkritumu šķirotāji. Putekļi, kakas, plastmasas izstrādājumi, ēdienu atliekas, papīri – it viss nonāk tieši uz zemes vai grīdas, vienalga, uz ielas, universitātē vai mājās. Atkritumu grozu nav. Nav arī izpratnes par to, kāpēc mest zemē atkritumus nav prāta darbs. Tādēļ no netīrības pilsētā nevar glābties. Uzreiz pēc svilpītēm dzirdamas mobilo dārzeņu veikalu – koka ratu – stūmēju noslīpētās balsis, kas ar atskaņām dziedoši uzskaita dienas piedāvājumu: kartupeļi, tomāti, sīpoliņi, redīsi, kāposti, salātiņi! Dārzeņu skaļā reklamēšana notiek līdz pat vienpa-dsmitiem, kad visas saimnieces apgādātas ar nepieciešamo pusdienu pagatavošanai.

Vecpilsētā, kas ir šauru ieliņu izausta, veikalu, pārdevēju un viņu aģentu ir tikpat daudz kā svētceļnieku un tūristu. Ikviens, kurš kustas, var kļūt par klientu, vienalga, vai viņš to vēlas vai ne. Lai izsprauktos cauri vecpilsētas ieliņām, nenonākot nevienā veikalā, ir vai nu bez mitas jāatkārto "Nei, danjabad!" (Nē, paldies!), vai arī mēmi kā zivīm jāplūst pa savu straumi. Pārdevēju solo ir iespaidīgi. Katrs atrod savu stilu, cits runādams spalgā, cits dobjā balsī. Ir tādi, kuri izdod neticamas skaņas, lai tikai pircēji pievērstu uzmanību tieši viņa piedāvājumam. Vārānasī zīds, paklāji, šalles, apģērbs, rotaslietas, ēteriskās eļļas, izbraucieni ar laivu, mūzikas instrumenti – šie vārdi izskan ļoti bieži un skaļi. Savukārt citus piedāvājumus gandrīz vai iemanās jums iečukstēt ausī: "Hašišu, kundze? Labu hašišu, kungs?" Ir daudz to, kuri atsaucas! Piekrišana ir ne tikai hašišam, bet arī bangam (marihuāna). Vārānasī ir viena no retajām pilsētām, kurā ir valdības autorizēti banga veikali. Legalizācijas pamatā ir marihuānas izmantošana reliģiskos rituālos. Populāri ir arī "bang lassi" – jogurtam līdzīgi kokteiļi ar halucinogēnu pēcgaršu. Šie jogurta dzērēji un iepīpētāji – ļaudis ar neskaidriem prātiem – jau tā pieblīvēto vecpilsētas atmosfēru dara pavisam savādu.

Gangas krastā var ieelpot plašumu un skatīt, kā oranžās drānās tērpti večuki pīpē lielus hašiša kāšus vai kā sadeg cilvēku ķermeņi. Arī pie Gangas sēžot, jūsu mieru nāks pārbaudīt krellīšu, stabuļu un dažādu krāmu tirgotāji, visuzstājīgākie būs laivinieki un viņu aģentu pulks, profesionāli ubagotāji un uzkodu pārdevēji. Vēl ar jums gribēs sasveicināties smaidīgi indiešu vīri. Kolīdz roka pastiepta sveicienam, tā sāksies rokas spaidīšana un atskanēs teksts: "Masāža, laba masāža. Tikai piecdesmit rūpijas!" Lai nebūtu jāatver maks, svarīgi ir laikus – pirms šā lieliskā masāžas seansa beigām – atbrīvot roku no amatieriskā tvēriena.

Mūzikas stundu piedāvājumi dzirdami ik uz stūra. Klasiskā mūzika ved atbrīvojošā abstrakcijā, kas iedvesmo dzīvei šajā pilsētā. Vārānasī vēl aizvien mīt labi mūziķi, pie kuriem mācīties brauc no tālām zemēm. Vairums ārzemnieku, kas paliek Vārānasī vairākus gadus, apgūst tieši Ziemeļindijas klasisko mūziku: tablu, sitāru, bansuri (bambusa flauta), sarangi un vokālu. Tomēr visuzstājīgāk vecpilsētā skan nevis Ziemeļindijas klasiskā mūzika, bet gan afrikāņu bungu ritmi. Klasiskās mūzikas apguve nav viegla un pārsvarā to ārzemnieku, kuri uzturas Vārānasī kādu mēnesi, mācīties gribēšana vai varēšana apstājas pie džambo – afrikāņu bungu – apguves. Visbiežāk džambo spēlē japāņu jaunieši. Citviet Indijā gandrīz vienmēr būs Izraēlas jauniešu nospiedošs vairākums, bet Vārānasī vecpilsēta ir pilna ar smaidīgajām japāņu sejām. Dažs labs japānis te mīt jau otrajā paaudzē.

"Rikšā! Rikšā!" skan viscaur pilsētā. Uzstājībā grūti pārspējami ir velorikšu vadītāji. Šī aktivitāte vedina domāt, ka prātā viņiem ir viena pro-
gramma: tas, kurš nav indietis, noteikti grib braukt ar rikšu. Tā nu viņi pilnīgā pārliecībā piedāvā izbraucienu, jūsu "nē" pat neuztverot par atbildi. Programma ir tik pamatīgi "iestādīta", ka, pat redzot ārzemniekus uz divriteņiem, viņi tik un tā piedāvā izbraucienu ar rikšu. Rikšas uztur Vārānasī biznesa nekaunības augsto latiņu: no ārzemniekiem viņi prasīs aptuveni desmit reizes lielāku summu nekā no vietējiem. Turklāt vietējie ir īsti savietošanās meistari: kabīnē, kur grūti sasēsties diviem sportiskiem cilvēkiem, ielec trīs vai četri indieši. To viņi dara arī uz citiem braucamlīdzekļiem. Gandrīz ik dienas var redzēt četrus cilvēkus sēžam uz motocikla. Atmiņā spilgti paliek moments, kad skatīts motocikls pat ar pieciem pasažieriem!

Library_page_xolp0kceci_i3
Pašizziņas prakses

Kodo Savaki: Būt vienam veselumam ar visu Visumu

Parastam cilvēkam pāriet vēlme darīt kaut ko, ja neviens neskatās uz to, ko viņš dara. Ja kāds pievērš viņam uzmanību - viņš ir gatavs lē...

995
14. novembrī, 2017
Library_page_6efa9540-0df5-11e7-9759-4d2712afe57f
Prāts & psiholoģija

Septiņi iemesli, lai pamestu savu komforta zonu

“Viss, ko jūs vēlaties, atrodas taipus bailēm”- Džeks Kenfilds   Iedomājieties - jūs pamostaties agri no rīta, izslēdzat skaļo modinātā...

3435
6. novembrī, 2017
Library_page_22894925_10210470810108037_1441053883_n
Ķermenis & veselība

Kā būt harmonijā ar savu ķermeni

Jo vairāk apziņas mēs novirzām mūsu ķermeņa iekšpusē, jo spožāku gaismu sākam izstarot. Jau daudzus gadsimtus cilvēki ir mēģinājuši sasn...

2357
29. oktobrī, 2017
Library_page_ltwiyv9qj9a
Prāts & psiholoģija

Tev esi tu pats - tu tiksi galā

Tas parādās, kad ap tevi notiekošais zaudē jēgu – no pārlieku liela noguruma, aizvainojuma, salauztas sirds, vai vilšanās tuvākajos; kad ...

2260
12. oktobrī, 2017
Library_page_estas_-1__
Skaņa & balss

Intervija ar Estasu Tonne

Jau 11.oktobrī Rīgas Kongresu namā būs festivāla Garavasara mūziķa Estas Tonne koncerts ar domubiedriem Pepe Danca (perkusijas, stabules)...

6413
5. oktobrī, 2017
Library_page_screen_shot_2017-10-04_at_16.00.33
Apzinatība

Pārpilnības likums

Divu nedēļu laikā praktizē sekojošo, un pavēro, kā tas izmainīs tavu dzīvi: ja tev šķiet, ka cilvēki tevi neslavē, nenovērtē, nepalīdz, n...

5872
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

213
4. oktobrī, 2017
Library_page_louisehay20071_large
Prāts & psiholoģija

Luīza Heija: citāti, kas spēj izmainīt tavu dzīvi

Daži no viņas citātiem ir kļuvuši leģendāri,- citi jau ierakstīti psiholoģijas grāmatās, kā paliekošs vēsturisks mantojums, bet citi - at...

3958
28. septembrī, 2017
Library_page_17341034-origpic-541c12
Ķermenis & veselība

Slēptās zināšanas par seksuālo enerģiju

Seksuālā enerģija ir svarīgāka nekā esaм ieraduši domāt. Tas ir spēks, kas var piepildīt un pārpildīt visu ķermeni, garīgi un fiziski. S...

1687
24. septembrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

289
21. septembrī, 2017
Library_page_screen_shot_2017-08-31_at_20.45.40
Attiecības

Varoņa Atklājums

Katrs no mums ir atnācis uz šo Pasauli ar uzdevumu - caur savu pieredzi, mācoties no savām kļūdām, pārvarot bailes un vājuma brīžus, izzi...

899
13. septembrī, 2017
Library_page_pusmuza-krizes-makta-viriesa-sievas-devini-elles-kambari
Prāts & psiholoģija

Nelaimīgs liktenis – cilvēku neizdarītās izvēles sekas

Piedāvājam jums izcilā vācu filozofa un psihologa Ēriha Fromma 30 citātus. Tie ir citāti, kas sniedz atbildes uz pašiem satraucošākajiem ...

5195
11. septembrī, 2017
Library_page_psynasilie1-1280x922
Bērni & vecāki

Rūpju izvarotie

Nesen apciemoju vecākus, atzīmējām Lieldienas. Brīnišķīgi, dzīvi apliecinoši svētki. Gavēņa beigas un, kā vienmēr, galds vai lūzt. Pienā...

4951
2. septembrī, 2017
Library_page_7771285812_21772f2218_b
Pašizziņas prakses

Trīs dzīves likumi

Cilvēkiem būtu jāstāsta stāstus viens otram un jāklausās vienam otru. Katrs cilvēks, kuru jūs satiekat, sniedz jums vērtīgu mācībstundu, ...

2887
20. augustā, 2017
Library_page_5151138
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

2362
13. augustā, 2017
Library_page_dulas
Emocijas

Mierinājums jaunajiem vecākiem

Tavs bērns izvēlējās tevi – unikālo mammu un tēti, kam piedzimt. Viņš neizvēlējās gudro dakteri, skolotāju vai kaimiņieni, bet tevi.

1324
17. jūlijā, 2017
Library_page_evdomadiaies-erwtikes-provlepseis-zodia-16-5-1-6-h793
Prāts & psiholoģija

Kā sadzirdēt savu aicinājumu

3 veidi, kā atcerēties, kāpēc Tava dvēsele izvēlējās tieši šo dzīvi   “Tu esi šeit ieradies ar noteiktu uzdevumu. Tu esi daļa no visuma...

6788
1. augustā, 2017
Library_page_gara-vasara-_2015_-231
Pašizziņas prakses

Tavas dzīves "restarts"

Būt veselam, dzīvespriecīgam un laimīgam - tā nav ne iedzimta īpatnība, ne "Dieva dāvana". Tāpat šim stāvoklim nav nekādas saistības ar n...

3026
13. jūlijā, 2017
Library_page_monks-in-sunlight-56a0c4953df78cafdaa4d8b4
Ķermenis & veselība

Kad es elpoju, es jūtu savu vienotību ar dzīvi

Parasti mēs nepamanām, kā elpojam, taču bez elpošanas nevarētu nodzīvot ne sekundi. No tā, kā mēs elpojam, ir atkarīgs, cik daudz mūsos i...

949
9. jūlijā, 2017
Library_page_0569f31d6d62baa0248c76ec1f964f01
Prāts & psiholoģija

Līza Burbo: nomainiet vārdu “problēma” ar vārdu “pieredze”

Jums patiešām ir problēmas? Es no sirds ticu, ka mēs izvairītos no liela daudzuma problēmu, ja nebūtu tāda apzīmējuma kā “problēma”. Vār...

2236
2. jūlijā, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

707
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

676
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

593
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

619
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

2259
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

941
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

12256
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

9167
7. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

1048
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

1134
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

1329
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1835
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1765
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1912
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1670
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
1618
9. janvārī, 2017