Organizators

Vidzemes Retrītu Centrs

 • breathwork
 • spiritual_therapies
 • psy_consultations
 • other
 • spiritual_therapies
 • psychology
 • consultations
 • spiritual_therapies
 • psy_consultations
 • reiki_healing
 • spiritual_therapies
 • psychology
 • consultations
 • reiki
Patrick Krysatis seminārs "LIVING IN THE HEART!"
05
Aug

Patrick Krysatis seminārs "LIVING IN THE HEART!"

Sākuma datums:
5. augustā, 2017
Beigu datums:
8. augustā, 2017
Sākuma laiks:
14:00
Beigu laiks:
12:00
Vieta:
Vidzemes retrītu centrs, Sērmūkši, Latvia

LV:Retrīts "Dzīvot saskaņā ar sirdi".Augustā pie mums viesosies un retrītu vadīs Patriks Krisatis (Patrick Krysatis), kurš bez tā, ka daudzus gadus iet savu garīgo ceļu u vada retrītus dažādās pasaules vietās, ir arī atzīts mūziķis un pedagogs Luksemburgas konservatorijā, spēlē vairākos orķestros un kamermūzikas ansambļos.Kopš jaunības Patriks ir interesējies par cilvēka dabu un tās pastāvēšanu ārpus fiziskās pasaules robežām. Šie jautājumi par dzīves jēgu ir palīdzējuši viņam negaidīti, taču brīnumaini nonākt uz garīgā ceļa. Patriks pasniedz nodarbības gan savā valstī, gan ārvalstīs. Viņš ir pārliecināts, ka katram cilvēkam agri vai vēlu ir lemts nostāties uz garīgā ceļa un, ka katram ir savs iekšējais skolotājs, kurš palīdzēs. Ar šīm nodarbībām un semināriem, Patriks ļoti vēlas palīdzēt dalībniekiem atrast un nostāties uz šī garīgā ceļa un atrast savu skolotāju. 

Semināra mērķis ir pieņemt mums piemītošo mīlestības potenciālu un arvien biežāk ar to dzīvot arī ikdienā. Beznosacījuma mīlestībair vislielākais potenciāls un dzīvojot ar sirdi, klausot tai, mūsu ikdiena automātiski kļūst mierīgāka, laimīgāka, labāka un mums atbilstošāka. Mēs visi esam pakļauti lietām, kas ikdienā mūs novērš no mīlestības. Semināra laikā mēs iemācīsimies atpazīt un pārveidot šos šķēršļus. Miers, prieks un mīlestība - tas ir mūsu dabiskais stāvoklis un patiesais ES. Mēs varam to atklāt kopā. 

Seminārs sastāvēs no :
-Meditācijām
-Lekcijām
-Vingrinājumiem mūsu prātam un ķermenim
-Praktiskiem ieteikumiem kā atbrīvoties no ego, izmantot mūsu mīlestību un garīgumu arī ikdienas dzīvē.

Semināra valoda - angļu/vācu.
Dalības maksa - 85EUR
Pieteikšanās šeit: https://www.cognitoforms.com/SirdsCels1/PatrickKrysatisSeminārs5088082017
Ja ir kādi jautājumi, droši variet jautāt pa tiešo Patrikam:
Patrick Krysatis Tel. +352 661448780
email: patrick.krysatis@education.lu
Programma ZEMĀK!

ENG:
Seminar: Living In the Heart 

The goal of the seminar is to accept our inherent potential of love and to live it more and more often in our everyday life. It is the potential of unconditional love, which is our heritage. By living in our hearts, our life becomes automatically more peaceful, calmer and more fulfilling.
We are all subject to patterns that prevent us from living our potential of love. During the seminar, we will learn to recognize and transform these barriers and resistances, or let them go. Peace, peace, joy and love will enter to our live. They are our natural state and our true self. We want to recognize this together.

The seminar will be a mixture of:
Meditation 
Lecture of spiritual texts
Exercises for our mind and body.
Practical advises to abandon the Ego and use our heritage of love and spirituality in daily life. 

When? From Saturday 05.08 to Tuesday 08.08.2017.
Where? Vidzemes Retrītu centrā, Sērmūkši, Amatas nov. Latvia. https://sirdscels.blogspot.lu/p/vidzemes-centrs.html

Apply here: https://www.cognitoforms.com/SirdsCels1/PatrickKrysatisSeminārs5088082017
Costs? 85€ including the seminar and accommodation. 
The language of the seminar will be English and if needed in German.
For any question concerning the seminar please contact:
Patrick Krysatis Tel. +352 661448780 email: patrick.krysatis@education.lu

About Patrick:
Patrick Krysatis is a musician and teacher of the FMAlexander technique. He is a teacher at the Conservatory of the City of Luxembourg and plays in several orchestras and chamber music ensembles.
Since his youth, Patrick has dealt with the questions of human nature and its existence. These questions about the meaning of life have led him to an unexpected but miraculous spiritual path. Patrick teaches at home and abroad. He is convinced that every person is guided on his personal spiritual path and that he has an inner teacher. Through his courses he would like to help the participants find this way and their inner teacher easier.

The Program is BELOW!

DE:
Seminar: Im Herzen Leben

Das Ziel des Seminars ist es unser innewohnendes Potential der Liebe anzunehmen und immer öfter in unserem Alltag zu leben. Es ist das Potential der bedingungslosen Liebe die unser Erbe ist. Wenn wir im Herzen leben, wird unser Leben friedlicher, ruhiger und erfüllter.
Wir alle unterliegen Mustern, die uns daran hindern das Potential der Liebe zu leben. Während des Seminars werden wir lernen diese Barrieren und Widerstände zu erkennen und zu transformieren oder loszulassen. Ruhe, Frieden und Liebe werden sich dann von selbst einstellen. Sie sind unser natürlicher Zustand und unser wahres Selbst. Das wollen wir zusammen erkennen.

Das Seminar wird eine Mischung aus:
Meditation
Lesen von Spirituellen Texten und deren Diskussion
Übungen für den Geist und den Körper.
Praktische Anweisungen um das Ego aufzugeben und unsere wahre Erbschaft von Liebe, Freude und Spiritualität in unserem Alltag zu leben. 

Wann? Von Samstag, dem 5.08 bis 8.8.2017. 
Wo? Vidzemes Retrītu centrā, Sērmūkši, Amatas nov. Latvia. https://sirdscels.blogspot.lu/p/vidzemes-centrs.html
Hier anmelden: https://www.cognitoforms.com/SirdsCels1/PatrickKrysatisSeminārs5088082017
Kosten? 85€ für das Seminar und die Übernachtung.
Die Sprache des Seminars wird Englisch und falls notwendig Deutsch sein. 
Wenn sie weitere Fragen zum Seminar haben, bitte direkt Patrick kontaktieren.
PatrickKrysatis Tel.:+352661448780
email: patrick.krysatis@education.lu

Über Patrick:
Patrick Krysatis ist Musiker und Lehrer der F.M.Alexander-Technik. Er ist Lehrer am Konservatoriun der Stadt Luxemburg und spielt in mehreren Orchestern und Kammermusik Ensemble. 
Patrick beschäftigt sich seit seiner Jugend mit den Fragen der menschlichen Natur und ihres Daseins. Diese Fragen nach dem Sinn des Lebens, haben ihn auf einen für ihn selbst unerwarteten, jedoch wundervollen spirituellen Weg geführt. Patrick gibt im In und Ausland Kurse. Er ist davon überzeugt, dass jeder Mensch auf seinem persönlichen spirituellen Weg geführt wird und dass er einen inneren Lehrer hat. Durch seine Kurse möchte er dazu beitragen, dass die Teilnehmer diesen Weg und ihren inneren Lehrer leichter finden.

PROGRAME of the Seminar:

05 August 2017
14:00 Welcome to the seminar.
14:15 Guided Meditation “Being in my Heart”.
14:45 What is the goal of the seminar and how is it possible to reach it? 
15:00 The cornerstones of spiritual growing.
15:45 Break.
16:00 What is true Forgiveness? How can I apply this kind of forgiveness in my daily life?
17:00 Sitting in stillness.
17:30 Why do we have an Ego and how can I free myself from the Ego? 
19:00h Dinner

06 August 2017
07:30-08:15 Morning meditation.
08:15-09:00 Breakfast. 
09:00-10:00 The believe in sin and guilt or the biggest resistance to recognize our true nature. 
10.00-10.45 Release our mind and body, including breathing and mind exercises.
10.45-11:00 Break.
11.00-12:00 Time for playing games and for questions.
12:00-12:30 Heart Meditation.
12:30 Lunch
After the lunch is free time until 18:00.
18:00-19:00 Evening Meditation and answering questions.

07 August 2017
07:30-08:15 Morning meditation.
08:15-09:00 Breakfast. 
09:00-10:00 Reading texts about spirituality. 
10.00-10.45 Release our mind and body, including breathing and mind exercises.
10.45-11:00 Break.
11.00-12:00 Time for playing games and questions.
12:00-12:30 Meditation.
12:30 Lunch
After the lunch is free time until 18:00.
18:00-19:00 Evening Meditation and answering questions.

08 August 2017
07:30 Morning meditation.
08:15 Breakfast. 
09:00 Reading texts about spirituality & discussion. 
10.30 Release our mind and body, including breathing and mind exercises.
11.15 Break.
11:30 Sitting in stillness.
11.30-12:00 Time for questions and summing up.
12:00-Time to say GOODBYE.


Apply here: https://www.cognitoforms.com/SirdsCels1/PatrickKrysatisSeminārs5088082017

Kontaktinformācija

www:
e-pasts:
telefons:
28608976
adrese:
Sērmūkši, Latvija, Latvia

Mūsu komanda

Small_x11
Inta Blūma
Small_rags_20_2_
Sarmīte Eiduka
Small_dsc_0066
Anita Oļukalna

Jaunākie sekotāji (98)

Anita Oļukalna Sarmīte Eiduka Vazgen Stepanyan Kristīne Dēliņa Dace Grugule Aiga G Kristīne Zaķēna Santa Līgute Sendija Purcena Gunita Galina-Kalnina Aija Kristjansone Einārs Kukla Konstantin Pakula Сергей Сараев liiga strode Ilze Krūmiņa Uģis Zeiferts Ginta Ernštreite Līga B L Elīna Maigone Evija Maigone Natalja Gers Тахиржан Кадырбеков Ilze Bukša Juris Lagzdiņš KESTUTIS MINGELA Agnese Vējavilka Kalniņā Linda Jansone iveta brīnuma Laila Saulīte Liene Nelse Līva Vīgante Agnese Jaunbrūna Ilze Bluķe An Za Elīna Kalēja

Visi sekotāji