Garīgās attīstības centrs „RADI 2005” („RADUGA 2005”) jau kopš 2005. gada aktīvi nodarbojas ar sabiedrības garīgās attīstības veicināšanu, labdarību, kā arī sabiedrības, it īpaši tās trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu. Biedrības darbība, kā to nosaka Biedrību un nodibinājumu likums, nav vērsta uz peļņas gūšanu. Mūsu biedrības darbība ietver: • lekciju, semināru un izstāžu organizēšanu un sarīkošanu; • dažādu tautu tradīciju, deju, paražu un valodu izpēti; • veselīga dzīvesveida popularizēšanu; • tautas medicīnas metožu

Lasīt tālāk

RADI 2005 izveidoja jaunu pasākumu Retrīts „Dzīves harmonija”

RADI 2005 izveidoja jaunu pasākumu Cigun meistarklasi ar Ilonu Alekseevu

RADI 2005 izveidoja jaunu pasākumu Sevis izzināšanas māksla

RADI 2005 izveidoja jaunu pasākumu Viss sākas ar elpošanu

Lasīt tālāk