Sistēmfenomenoloģijas biedrība veicina sistēmfenomenoloģisko pieeju atpazīstamību un attīstību Latvijā, organizējot seminārus, apmācības, kā arī dažādas radošās aktivitātes, un atbalsta pašizziņas, personīgās izaugsmes un psihoemocionālās veselības veicināšanu.

Sistēmfenomenoloģijas biedrība izveidoja jaunu pasākumu Radošais Gars - nometne

Sistēmfenomenoloģijas biedrība izveidoja jaunu pasākumu Iekšējā Drošība

Sistēmfenomenoloģijas biedrība ievietoja jaunu rakstu "Cilvēks nav vientuļa sala"

Sistēmfenomenoloģijas biedrība izveidoja jaunu pasākumu Trejādība, vasaras nometne