Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_shutterstock_145507243 Square81_10640_554866707896864_2057411988_n
Prāts & psiholoģija

Mēs esam tas, ko mēs domājam

Mūsu bezgalīgais Visums ir milzīgs enerģētiskais tīkls, kurā absolūti viss un pilnīgi visi ir savienoti enerģētiskā līmenī. Eksistē tikai viens dzīvības Avots, kurš izpauž sevi caur cilvēku, dzīvnieku, augu un minerāli. Neviens neeksistē ārpus šī enerģētiskā tīkla.

Kvantu fizika šo patiesību atklāja jau sen. Matērija nav tik blīva, kā var šķist pirmajā acumirklī. Matērija ir bezgalīga gaismas daļiņu plūsma, kas turas kopā ar noteikta veida neredzamiem spēkiem.

Zinātnieki ir atklājuši, ka jebkura matērija līdz pat pašiem mazākajiem elementiem vēl aiz atoma un subatoma robežām, pilnīgi viss ved pie vienas acīmredzamas pirmsākumu substances, no kuras sākas viss eksistējošais.

Pēc būtības matērija ir “Sastindzis Gars”. Fotoni jeb gaismas daļiņas sastinga vai to vibrācija tika palēnināta tādā veidā, ka mēs kā cilvēciskas būtnes spējam tās uztvert.

Šis Universālais Gars jeb Pirmatnējā Viela ir visa: cieto ķermeņu, šķidrumu, gāzes vai ētera pamatā. Katrs cilvēks, dzīvnieks, augs vai minerāls rodas no šīs pirmatnējās substances. Šīs formas ir dažādas pēc izskata, bet visas ir “dzimušas” no viena “Avota”. Tās atšķiras tikai pēc sastāva un vibrācijas.

Mēs visi esam vienoti ar “Avotu”, kurš izpaužas katrā dzīvā būtnē. Patiesībā nav nekādas atšķirības starp mums un citām radībām. Katra būtne ir Dzīvības Spēka izpausme, tikai dažādā un unikālā attīstības stadijā un izpausmē.

Kāds dod priekšroku to saukt par Spēku vai Dievu. Vēl kāds cits to sauc par Allāhu, Brahmu, Kosmosu, Dzīvības Avotu un tā tālāk. Kas patiešām ir svarīgi, tā ir attiecību, kuras mēs būvējam ar savu paša dzīvi, kvalitāte. Jo labāka kvalitāte, jo labāka mūsu saikne Ar-Visu,-kas-Ir.

Visums ir dzīva būtne ar neaprakstāmi intelektuālu operatīvo sistēmu. Likums, kurš ir visa pamatā, – “Pievilkšanās Likums” jeb “Radošais princips”.

Radošais domu spēks.

Pievilkšanās Likums nosaka, ka katra dvēsele rada pati savu realitāti, pamatojoties uz savu dziļāko dzīves pārliecību un ticību. Un šo patiesību aizvien vairāk un vairāk cilvēku atklāj savos dzīves jēgas meklējumos.

Domas ir fenomenāls radošais spēks. Domas ir Universālās matērijas konstruktori, un tāpēc tās ir mūsu pieredzes radītāji katrā laika brīdī. Pasaule, ar kuru mēs mijiedarbojamies, ir viens no dižākajiem “reflektoriem” mūsu iekšējai attieksmei pret dzīvi un mūsu iekšējām vibrācijām.

Dzīve patiesībā ir spēle. Enerģija kustas pa apli. Tas nozīmē, ka mēs varam uztvert tikai to vilni, uz kuru esam noskaņoti, un kurā veicām pārraidi.

Tas ir kā bumeranga efekts. Katrs no mums ir vienlaicīgi raidītājs un uztvērējs.

Mūsu domas, jūtas, nolūki un cerības nav nekas cits kā enerģijas viļņi, kuri izstaro noteiktā enerģētiskā līmenī. Vienreiz nosūtīti, šie viļņi savienojas ar līdzīgiem viļņiem un atgriežas pie mums pastiprināti.

Salīdziniet to ar radio raidītāju. Ja mēs noskaņotu savu radio raidītāju uz vilni 102 MHz, būtu neiespējami kaut ko saņemt no citas frekvences. Mēs nepārtraukti raidām pārraidi ar mūsu domu un jūtu palīdzību un līdzīgi magnētam piesaistām visu to, kas atrodas šajā pašā frekvencē.

Pašas slēptākās mūsu pārliecības patiesībā nekad nepaliek mūsu iekšienē, bet savācas dziļā enerģētiskā līmenī ar visu dzīvo būtņu vibrācijām, kas rezonē ar mūsu enerģētisko līmeni. Pasaule mums apkārt reģistrē šīs parādības bezapziņas līmenī. Tās dodas visumā un savienojas ar līdzīgām enerģijām, kā tai parunā “zvejnieks zvejnieku pazīst pa gabalu”.

Jūs droši vien esat dzirdējuši no citiem cilvēkiem sakām: “Mēs esam tas, ko mēs domājam”. Vai šajā teicienā ir varena patiesība? Vai mūsu domas tiešām spēj tik ļoti ietekmēt mūsu dzīvi?

Pirms dažiem gadiem tika veikts šāds eksperiments. Skolotājs iegāja klasē, kurā mācījās bērni no sešiem līdz septiņiem gadiem, un sacīja viņiem, ka esot pierādīts, ka bērni ar zilām acīm ir gudrāki un mācās labāk nekā bērni ar zaļām vai brūnām acīm. Rezultāti bija acumirklīgi un iespaidīgi. Zilacainie bērni pie uzdevumu izpildes ķērās klāt daudz augstākā līmenī visos aspektos. Pēc diviem mēnešiem skolotājs izsauca bērnus uz speciālu sēdi un sacīja viņiem, ka ir notikusi milzīga kļūda. Viņš atvainojās un sacīja, ka patiesībā ticis pierādīts, ka bērni ar brūnām un zaļām acīm ir gudrāki un mācās labāk nekā bērni ar zilām acīm. Un atkal uz rezultātiem nebija ilgi jāgaida – zilacainie bērni sāka uzdevumus pildīt parastajā attīstības līmenī, bet bērni ar brūnām un zaļām acīm sāka uzrādīt labākus rezultātus.

 

Par ko gan tas viss liecina?

Ja jūs patiešām uzskatāt, ka esat gudrs, jūs rīkosieties kā gudrs cilvēks.

Ja jūs esat pārliecināts par savu radošumu, jūs darbosieties radoši.

Ja jūs esat pārliecināts par savu veiksmi, jūs darbosieties kā veiksmīgs cilvēks.

Un tā tālāk, un tā joprojām.

Mēs visi dzīvojam atbilstoši tam, kā sevi novērtējam. Šis pašnovērtējums ilgu laiku nerodas mūsos, bet to veido citu cilvēku domas un viedokļi par mums un to, kam viņi vēlas mūs piespiest noticēt. Droši vien, ka mēs visi varam atcerēties situācijas, kurās mūs satrauca citu cilvēku piezīmes, kuras šķita nekaitīgas, bet tomēr spēcīgi mūs ietekmēja. Šie aizrādījumi kopā ar mums ir pavadījuši visu mūsu dzīvi. Tas ir ļoti slikti, ka cilvēki pārtrauc ticēt savam potenciālam un neko neuzsāk. Viņiem jāsper pirmais solis pāri paša vai citu cilvēku izveidotajiem ierobežojumiem, pirms saņemt lielāku brīvību dzīvē.

Lielākā daļa cilvēku tic tikai tam, ko viņi redz paši ar savām acīm. Gara pamošanās savukārt pieprasa ticību pirms tam, kad jūs spējat kaut ko ieraudzīt. Ir svarīgi zināt, ka gara spēks iedarbojas uz visām mūsu darbībām un cilvēciskajiem kontaktiem. Ir svarīgi saprast pievilkšanās likumu.

 

Domu spēka darbība

Atslēga uz brīvību slēpjas mūsu saistībā ar savām domām un jūtām, pārliecībām, ko mēs izvēlamies, un izpratni, ka mēs neesam apstākļu upuri. Brīvību nosaka tas, ko jūs izvēlaties un radāt, tas nav vienkārši kaut kas, kas ar jums notiek, “sakritības” dēļ, nejaušas vietas, nejaušu cilvēku vai veiksmes dēļ.

Domas, kuras jūs atkārtojat visu laiku, kļūst par jūsu pārliecībām.

Šīs pārliecības rada iekšējus tēlus.

Šie iekšējie tēli ietekmē mūsu jūtas un emocijas.

Emocijas, kuras parādās vairākkārt, rada uzvedības šablonus vai ieradumus.

Ieradumi izpaužas starojumā.

Šis starojums rada mūsu dzīves pieredzi.

Mūsu dzīves pieredze veido mūsu pārliecības.

Piemēram, padomājiet par savu sapņu piepildīšanu. Kopā ar šīm domām darbojas iztēle. Jūs sākat sevi redzēt situācijā, kad sapnis ir piepildījies visās tā skaistākajās detaļās. Šie tēli izsauc laimes sajūtu, prieku, pateicību un citas pozitīvas emocijas. Jo vairāk jūs spēlējaties ar šīm emocijām, jo vairāk tās kļūst par šabloniem, ieradumiem – jūsu darbības pamatu. Pēc kāda laika, kad esat šādi starojis uz ārējo pasauli, citi cilvēki sāk izturēties pret jums jūsu sajūtu līmenī. Nav svarīgi, vai šī pieredze ir veiksmīgas, laimīgas, negaidītas tikšanās vai kas cits, tā apstiprina jūsu sākotnējās domas par to, ka jūsu sapnis piepildās.

Tas pats attiecas arī uz negatīvām domām. Ja jūs sevi redzat kā nenozīmīgu un necienīgu, jūsu iztēle meklē apstiprinājumu jūsu zemapziņai. Tā atrod vecas atmiņas par neveiksmēm, situācijām, kurās cietāt zaudējumu un nepiepildījāt savas iekšējās cerības. Šie tēli rada negatīvas izjūtas – tādas kā vilšanās, bailes un necienīguma sajūtu. Tās kļūst par tādu jūtu šabloniem kā drošības sajūtas trūkums un neticība sev. Jūs izstarojat šīs negatīvās emocijas citiem cilvēkiem, un viņi sāk izturēties pret jums atbilstoši jūsu jūtām. Ja jūs sev neticat, vai tad jūs varat gaidīt, ka to darīs citi cilvēki? Ja jūs sev neticat, jūs izjutīsiet vairāk atteikumu, un mazāk veiksmes un laimes būs jūsu ikdienas dzīvē un komunikācijā ar citiem cilvēkiem.

 

Noslēguma vārdi par domu spēku

Apkoposim noskaidroto:

Doma (iekšējā pārliecība) + Fantāzija (vizualizācija) + Sajūtas (emocijas) + Uzvedība (ieradumi, darbība) + Starojums (zemapziņas ietekme uz apkārtējo pasauli) = PIEREDZE.

Mūsu saprātam piemīt neierobežotas spējas pētīt arvien jaunas lietas. Mēs izmantojam tikai 10% no mūsu spējām, pārējie 90% vienkārši nav izpētīti. Pats svarīgākais solis pretī savu slēpto spēju atklāšanai ir kontaktu nodibināšana ar šīm spējām. Mums ir spēks, lai spertu šo soli no masu apziņas un izvēlētos savas dzīves pārliecības.

Mums jāieprogrammē mūsu zemapziņa pozitīvā virzienā. Atcerieties to, ka to, ko mēs sējam savā zemapziņā, mēs pļausim materiālajā pasaulē. Mūsu saprāts var būt vai nu mūsu ienaidnieks, vai sabiedrotais. Ja mēs sev sakām, ka varam kaut ko izdarīt, mums noteikti tas izdosies. Mūsu zemapziņa momentā atradīs iemeslu, lai dublētu šo paziņojumu.

Kā sacīja Henrijs Fords: “Vienalga, vai jūs domājat, ka jūs kaut ko spējat vai nespējat, jums vienmēr būs taisnība!”

 

* Avots: econet.ru

* No krievu valodas tulkoja Ingūna Paupe speciāli priekš garavasara.com;

* Korektore: Liene Lāce

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_wild-865296_1280
Prāts & psiholoģija

Izvairieties no ziņām

Ziņas prātam ir kā cukurs ķermenim Mēs esam tik labi informēti un tomēr zinām tik maz. Kādēļ tā? Tādēļ, ka pirms 200 gadiem tika izdomāt...

9924
14. aprīlī, 2016
Library_page_alone-2666433_1280_1_
Ķermenis & veselība

Slimība palīdz mums iegūt vēlamo

Daži psihoterapeiti uzskata, ka gandrīz visu saslimšanu pamatā ir psiholoģisks iemesls. Tomēr klasiskā medicīna oficiāli atzīst septiņas ...

15380
12. janvārī, 2016
Library_page_is_this_how_you_see_me-1429508
Prāts & psiholoģija

Prasme sadzirdēt savas vēlmes

Bieži runāju par to, "Kā izprast savas patiesās vēlmes", jo šī tēma ir izrādījusies par vienu no tām, kas cilvēkus interesē visvairāk, st...

12161
22. martā, 2016
Library_page_8377860-r3l8t8d-1000-7
Prāts & psiholoģija

32 atklājumi 32 gados

Ir brīži, kad sakrājas tik daudz jautājumu, ka tiem kaut kādā veidā ir jāļauj parādīties dienas gaismā. Rakstniece, žurnāliste, blogere u...

8829
13. martā, 2016
Library_page_face
Prāts & psiholoģija

Pieci muļķības likumi

Pazīstama ekonomista raksts par to, kādēļ idioti ir tik bīstami un vai ir iespējams ar viņiem cīnīties. Itāļu vēsturnieks-ekonomists Kar...

12445
5. janvārī, 2016
Library_page_d9jdoptcm0g
Ķermenis & veselība

Iemācīties ieklausīties savā ķermenī

 „Visas slimības sākas galvā”. Tieši mūsu domas ir spējīgas vadīt tik sarežģītu sistēmu kā cilvēka organisms. Lai iemācītos valdīt pār s...

11356
11. decembrī, 2015
Library_page_12040762_m
Prāts & psiholoģija

Mācība par dziedinošo domu spēku

Luīze Heja mums atgādina, ka mēs paši esam atbildīgi par visiem notikumiem savā dzīvē - vislabākajiem un vissliktākajiem. Katra mūsu doma...

10338
21. novembrī, 2015
Library_page_img_1272
Prāts & psiholoģija

8 jautājumi, kas mainīs tavu dzīvi

„Manis teiktais varbūt nemainīs tavas domas, bet nekad nav par vēlu, vai, kā manā gadījumā, pārāk agri, lai kļūtu, kas tu vēlies būt. Tam...

11243
22. aprīlī, 2015
Library_page_1238860_543114525762000_854984976_n
Ķermenis & veselība

Zemapziņa tic tam, ko jūs sakāt

Esmu sapratusi, ka lielākā daļa cilvēku nemaz nevēlas dzirdēt labas ziņas. Viņiem patīk sliktās, jo tās dod iespēju pažēloties par dzīvi....

20432
24. martā, 2015
Library_page_8379310-r3l8t8d-1000-11
Prāts & psiholoģija

Viktors Frankls - tiem, kuri zaudējuši dzīves jēgu

Viktors Frankls - slavenais austriešu ārsts-psihoterapeits, psihologs un filozofs, pabijis Osvencimā. Piedāvājam nodaļu no viņa grāmatas ...

12089
13. janvārī, 2015
Library_page_gunes
Prāts & psiholoģija

10 lietas, ko tu piedzīvosi, kad sāksi izbaudīt vienatni

Ir cilvēki, kas domā, ka “būt vienam” ir slikti. Tas nozīmē, ka esi nesabiedrisks vai nevēlams, un neviena no šīm pozīcijām netiek uzskat...

9236
16. decembrī, 2014
Library_page_travel_0009
Prāts & psiholoģija

7 psiholoģijas likumi, kas spēj izmainīt jūsu pasaules uzskatu

Vienkārši, bet ļoti efektīvi  psiholoģijas likumi, spējīgi apgriezt kājām gaisā jūsu pasaules uztveri! Psiholoģijas likumi, kuri var pad...

26463
30. novembrī, 2014
Library_page_overworked
Prāts & psiholoģija

Kāpēc mēs visi esam tik aizņemti?

Eimija Raupa (rakstniece, akupunktūriste, herbāliste un sieviešu veselības un auglības eksperte) raksta izdevumā „The Huffington Post” 20...

6913
24. novembrī, 2014
Library_page_original
Prāts & psiholoģija

Возможно ли быть всегда счастливым?

Отсутствие энергии – это первый признак приближающихся несчастий и болезней. В Аюрведе говорится, что если человек продвигается в духовно...

5824
2. novembrī, 2014
Library_page_10325712_662210477185737_6215411496030530408_n
Prāts & psiholoģija

Ja šķiet, ka viss iet greizi, vienkārši atcerieties šīs 8 lietas

„Es sēžu uz savas slimnīcas gultas, gaidot abu krūšu noņemšanu. Bet dīvainā kārtā es jūtos laimīga. Līdz šim man nebija problēmu ar vesel...

9673
22. oktobrī, 2014
Library_page_1-2
Prāts & psiholoģija

Vēlēšanos veikals

Visuma nomalē atrodas kāds veikaliņš. Izkārtnes tam sen jau nav – to kādreiz aiznesa kāda viesuļvētra, bet jaunu izkārtni saimnieks nelik...

5741
19. augustā, 2014
Library_page_original-5
Prāts & psiholoģija

Sāpes no tuvākas iepazīšanās ar sevi

Kā mēs kļūstam ar kādu pietiekami tuvi, tad viņa sabiedrībā mēs neizbēgami noņemam visas maskas un sociālās lomas. Viņš pamazām uzzina mū...

5964
8. augustā, 2014
Library_page_315400_4051152993680_1122618631_n
Prāts & psiholoģija

15 iemesli, kāpēc sākt sekot savam sapnim jau šodien

Kādu dienu visa Jūsu dzīve nozibsnīs gar Jūsu acīm. Pārliecinieties, ka tā būs skatīšanās vērta /autors nezināms/. Vai Tev ir sapnis? Vē...

5563
31. jūlijā, 2014
Library_page_308511_542176242501837_471737872_n
Ķermenis & veselība

рАковая жизнь или психосоматика онкологии

Сегодня есть много «официальных» теорий возникновения рака. В них описываются влияния вирусов, мутаций и канцерогенов как пускового факто...

5501
28. jūlijā, 2014
Library_page_bicycle-1822528_1280
Prāts & psiholoģija

Проблема как тоник для эго

«Эго не чувствует себя хорошо, легко, ему не достаточно 
холмиков, оно хочет горы. Даже если это страдание, это не
 должен быть холмик, э...

4414
3. februārī, 2012
Library_page_1-2
Prāts & psiholoģija

Магазин желаний

На задворках Вселенной находился один магазинчик. Вывески на нем давно уже не было - ее когда-то унесло ураганом, а новую хозяин не стал ...

4528
15. septembrī, 2014