Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_children-1822662_1280 Square81_cd4_179
Prāts & psiholoģija

Primal terapija - ceļš mājup

No 14.-19. decembrim Latvijā notiks dziļš pašizziņas retrīts-terapija Primal ar Sambhavo (Itālija). Vairāk par pasākumu var uzzināt šeit

Tulkojums: Ieva Zariņa

Asti: Sveiks, Sambhavo! Prieks tevi atkal dzirdēt šajā Skype intervijā! Drīz gaidām tavu atgriešanos Rīgā ar Latvijā! Vai vari, lūdzu, pastāstīt sīkāk par Praimal procesu un Praimal grupu, ko pie mums vadīsi?

Sambhavo: Vispirms vēlos piebilst – jūtos laimīgs par iespēju veikt šāda tipa darbu Rīgā, jo šis ir patiesi spēcīgs process, un, manuprāt, tas noderētu ikvienam cilvēkam uz mūsu planētas. Procesa spēks slēpjas iespējā atbrīvot mūs no pagātnes, no visa apgūtā, no pārliecības, kas bērnībā pārmantotas mūsu ģimenēs. Ikvienam ir tēvs un māte. Protams, ja paveicas… Uz šīs zemes ir arī ne mazums tādu ļaužu, kam ģimenes nav. Bērnībā mēs piesavināmies daudz ko tādu, kas mums nepiederas, aizklājot paši savu būtību, savu sirdi. Praimal process ļauj šo dimantu noslīpēt, attīrīt sirdi un mūsu patību no saņemtajiem nosacījumiem. Tādējādi pietuvināmies savai individualitātei, tam, kas patiesībā esam. Mēs to beidzot noskaidrojam. Kļūstam unikālas būtnes. Tādēļ uzskatu, ka šis ir viens no iedarbīgākajiem procesiem visā pašattīstības iespēju pasaulē. Ikvienam derētu tam pievērsties. Tas ir svarīgi. Īpaši būtisks šis process ir tiem, kas bērnībā daudz cietuši, augdami disfunkcionālās ģimenēs līdzās disfunkcionālam tēvam un mātei. Viņiem šāds process patiesi noderētu.

A: Vai vari to nedaudz raksturot? Kas īsti būs tas, ko mēs darīsim?

S: Būtībā šis process ir kā padziļināta bērnības pieredzes izpēte – kas ar cilvēku noticis viņa ģimenē, kāda bijusi tēva attieksme, kāda – mātes attieksme, kādas pārliecības un kādas traumas cilvēks tolaik guvis. Kādēļ to dēvēju par padziļinātu izpēti? Redzi, mēs visi, saskārušies ar traumatisku situāciju, cenšamies to aizmirst. Šis pašaizsardzības mehānisms mūs pasargā, sargā no traumas mūsu prātu un mūsu patību. Tiekot traumēti, pūlamies to noliegt vai likt ievainojumam pazust. Taču tas nekas nekur nepazūd. Traumatiskais notikums vai sāpinošā situācija vienkārši pārvietojas uz prāta neapzināto daļu, no kurienes turpina mūs ietekmēt. Lūk, piemērs – ja tēvs mani rāja, varbūt pat sita vai kādā citā veidā pārspīlēti apliecināja savu autoritāti, es parasti itin kā saraušos brīžos, kad man pašam jāuzņemas varas pozīcija. Vai arī jutīšos apdraudēts, kad citi cilvēki tādu ieņems, jo neapzināti projicēju bērnībā gūto traumu. Tā nu es būšu pieradis sagaidīt, ka jebkurš cilvēks-autoritāte mani ievainos – gluži kā to darīja mans tēvs. Tas ir viens acīmredzams iemesls, vai ne? Turklāt mēs no vecākiem pārmantojam ne mazums pārliecību.

A: Runa ir tikai par māti un tēvu vai arī vecvecākiem, māsām un brāļiem?

S: Nē, galvenokārt par māti un tēvu, jo brāļi un māsas uzaug tādos pašos apstākļos kā mēs. Protams, viņus tie var ietekmēt pavisam citādi. Tomēr pamatā apgūstam vienu un to pašu. Tātad ģimenēs mēs ne vien tiekam traumēti, bet arī piesavināmies sava veida ticību. Visbīstamākā ticība ir tāda ticība, kas pretrunā ar mūsu dzīvi, mūsu patību. Piemēram, nedroša māte, kas bieži izjūt kaunu, šīs jūtas nodod saviem bērniem. Iespējams, viņa mūs bāra vai kritizēja situācijās, kurās būtu kritizējusi pati sevi. Netieši māte mums nodevusi tādu pašu pārliecību, to pašu kaunu, ko izjutusi. Ir tik ļoti svarīgi no tā atbrīvoties, jo šāda ticība ietekmē ikvienu mūsu dzīves dimensiju. Bieži vien grupās satieku daiļas sievietes, kuras sevi par tādām neuzskata. Spēcīgus vīriešus, kuri par sevi domā kā par vājiem.

A: Tas nāk no bērnības?

S: Tas nāk no bērnības. Visas šīs blēņas nāk no mūsu bērnības. Protams, savu tiesu iegulda skolu sistēma. Arī tam veltīsim uzmanību. Tāpat labu daļu pārliecību mums iemāca sabiedrība – arī to neatstāsim bez ievērības. Tomēr mātei un tēvam ir nenoliedzami lielākā ietekme uz mūsu uztveri, viņu pārliecības mūsos iesakņojas, vēl maziem esot.

A: Kāda vecuma pieredze būs mūsu darba lauks?

S: Es teiktu – gandrīz no 0 – 6 gadiem vai no 0 – 10. Visai plašs posms, taču man līdzīgie terapeiti, kas strādā šajā jomā, zina, ka visspēcīgāko pieredzi bērni gūst tieši līdz 4 gadu vecumam. Četru gadu vecumā jau apgūtas pamatpārliecības, saņemtas lielākās traumas, dziļākie ievainojumi, pārmantots būtiskākais pašnoliedzošais skatījums. Šis ir tas vecums, kam jāpievērš uzmanība. Vairums ļaužu šo vecumu nemaz neatceras. Viņi neatceras, kas ar viņiem notika 3 gadu vecumā, neatceras, kas notika pat 5 gadu vecumā. Tādēļ jau tas ir tik būtiski – neizpētīta patības daļa, ko pilnībā ignorējam un vispār neapzināmies.

A: Esmu dzirdējis, ka Praimal terapijai ir dažādi virzieni, piemēram, Praimal terapija seksualitātes atbrīvošanai, Primārā, Sekundārā un Terciārā Praimal terapija. Kam pieskaitāms šis process?

S: Es to nesauktu ne par Primāro, ne Sekundāro, ne Terciāro. Šis ir ceļojums dzīlēs, lai sastaptu tur mītošo problēmu. Sešu dienu garumā mēs intensīvi un padziļināti darbosimies sava veida retrīta apstākļos, kuros cilvēki koncentrēsies vienīgi paši uz sevi. Darbs tiks apvienots ar meditāciju. Man nepatīk tādi apzīmējumi kā “Praimal terapija 1”, “Praimal terapija 2” vai “Pamata Praimal terapija”. Mēs vienkārši uzlūkosim pieredzi, ar ko cilvēki sastapušies bērnībā, ievainojumus, ko guvuši. Mūsu mērķis – viņus uz visiem laikiem no tā atbrīvot. Protams, tiem, kas jau meditē vai strādājuši grupās, ir krietni lielāka spēja sevi šādējādi uzlūkot. Viņiem vieglāk uzlūkot arī bērnības pieredzi. Tiem, kas šādi strādā pirmoreiz, varētu izrādīties grūtāk sevī iedziļināties. Tomēr process būs iedarbīgs kā vieniem, tā otriem. Gan pieredzes bagātajiem, gan iesācējiem.

A: Vai pirms procesa būtu ieteicama, piemēram, Dinamiskā meditācija vai Kundalini meditācija?

S: Pavisam noteikti! Tā neizmērojami palīdzētu gaidāmajā darbā. Šī procesa laikā cilvēks atbrīvojas no liela daudzuma negatīvo emociju. Tuvinoties procesam ar zināmu pieredzi Dinamiskajā Vai kundalini meditācijā,  ko izmantosim arī nodarbībās, cilvēki sev tikai un vienīgi palīdzētu.

A: Būtu sagatavotāki darbam?

S: Tieši tā! Sagatavotāki, spējīgāki sevi vadīt, jo iedziļināšanās savā patībā prasa resursus, tāpat kā tos prasa visu šo neapzināto jautājumu apzināšanās.

A: Kas būtu šī procesa mērķauditorija? Jebkurš cilvēks vai tomēr process noderīgāks kādam, kurš cenšas izprast specifiskākus jautājumus?

S: Manuprāt, šis process paredzēts tiem, kas meklē izaugsmi, cenšas pāraugt kādu bērnībā iegūtu problēmu, kas pastāvīgi parādās viņu romantiskajās vai darba attiecībās. Process piemērots visiem, kam ir tāda veida grūtības. Neviens gan bez tādām neiztiek.

Tā jau ir.

Tādēļ jau tam der pievērsties. Process palīdzēs arī tiem, kas vēlas labāk izprast meditāciju, jo tas sakņojas un aptver meditācijas pieredzi. Šis nav tikai terapeitisks process, lai gan tajā būs krietna tiesa terapijas. Šajā procesā cilvēki apgūs meditācijas piedāvātās iespējas – prasmi iecentrēt sevi emociju virpuļa vidū vai kādas traumas sāpju izvirduma vidū. Cilvēki apgūs sevis iecentrēšanas mākslu, kā arī, izprotot meditāciju, iemācīsies no šīs traumas izkļūt. Process sniegs daudz vērtīgu palīglīdzekļu, ko izmantot arī vēlāk dzīvē, lai nezaudētu pamatu zem kājām. Turpmākās situācijās, ar kurām cilvēks sastapsies, viņam jau būs šīs meditācijā iegūtās prasmes.

A: Paldies, Sambhavo! Pēdējais, taču ne mazsvarīgākais… Kā tu pats nonāci līdz Praimal terapijas vadīšanai?

S: Vispirms jau mani pie šī darba noveda nepieciešamība strādāt pašam ar sevi. Kā bērns es nāku no ārkārtīgi disfunkcionālas ģimenes. Mans tēvs mūždien ķīvējās ar māti, mūsu mājās valdīja pastāvīgs karš. Mēs ar māsu tiešām ļoti cietām. Tā rezultātā visas manas attiecības ar sievietēm, manas mīlas attiecības ar bijušajām draudzenēm, bija disfunckionālas un nebeidzās diez ko labi. Jutu šo urdošo nepieciešamību strādāt ar sevi. Viena no pirmajām pieejām, ko atradu, bija tieši Praimal terapija. Strādājot pašam ar sevi, pirmoreiz dzīvē jutos tik atjaunots – it kā no pleciem novēlusies milzu nasta, nasta novēlusies no prāta un sirds. Kopš tās dienas mana mīlas dzīve un karjera guvušas piepildījumu. Vairs nesastapos ar tādām problēmām, kādas mani piemeklēja pirms šī procesa.

Protams, esmu arī terapeits un psihologs, tātad cilvēks, kuru interesē šāda tipa darbs. Mani tas aizrauj, un daru to sevis dēļ. Tāpat paveicās vairākus gadus gūt apmācību Punē, Indijā – Ošo komūnā. Vienu no spēcīgākajiem Praimal terapijas procesiem sauc par Brīvības procesu jeb A.F.H. Mūsdienu pasaulē tam nav līdzinieka. Mācījos piecus gadus. Apguvu, kā palīdzēt cilvēkiem atbrīvoties no bērnībā gūtās traucējošās pieredzes gan individuālās sesijās, gan grupu darbā. Mana interese auga, mācījos aizvien vairāk, praktizēju un strādāju ar šo procesu.

Process ilgst sešas dienas. Tam nepieciešama kārtīga struktūra. Tas prasa palīdzību un vadību. Kādreiz Praimal terapija bija veidota kā 12 dienu ilgs process. Protams, Punē joprojām pieejams šis 12 dienu retrīts – Brīvības process, taču vairums cilvēku spēj sasniegt fantastiskus rezultātus tikai 6 dienu Praimal terapijas laikā. Darbs jau nekad nebeidzas, tādēļ mums palaimējies, ka Punā piedāvā arī 12 dienu procesu. Vismaz reizi gadā cilvēki var turp doties. Tomēr 12 dienu procesu izvēlas tikai tie, kas bērnībā guvuši vērienīgas traumas. Lielākā daļa atvieglojumu pieredz arī pēc 6 dienu darba.

A: Skaidrs. Tātad tu pats izgāji šo procesu. Kā nonāci līdz tā vadīšanai? 

S: Es šo procesu veicu kopā ar kādu terapeiti, kura mani pēc tam nedaudz apmācīja Praimal terapijā. Tomēr pamatmācību guvu piecu gadu laikā Punā, iepazīstot, kā vadīt procesu un jebkuras tā variācijas.

Lielākajai daļai Praimal terapijas speciālistu nav pieredzes šāda tipa spēcīgā procesā. Žēl – tajā slēpjas būtiska bērnības traumu un ievainojumu izpratne. Tomēr terapeitam nav ne vainas. Viņi sniedz brīnišķīgu palīdzību, un cilvēki priecājas par kopīgi veikto darbu.

Mana pieredze ir tieši šis piecus gadus ilgais apmācības posms A.F.H. Brīvības procesā. Saprotams, esmu arī psihologs un psihoterapeits. Vienmēr jutīšu vēlmi palīdzēt ļaudīm atbrīvoties no viņu traumām un traucējošajām pārliecībām.

A: Tad jau savā darbā apvieno psihoterapiju, psiholoģiju un meditāciju?

S: Precīzi! Mani interesē tieši psihoterapijas un meditācijas apvienojums. Esam novērojuši, ka tieši tas cilvēkiem sniedz labākos rezultātus. Ne psihoterapija vien… Ne meditācija vien…

A: Tā ir, arī mana pieredze to apliecina. Paldies par sarunu! Uz drīzu tikšanos Rīgā! 

S: Jā, paldies, Asti! Mīļi apskāvieni visiem, visiem!

A: Nodošu! Ciao!

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_wild-865296_1280
Prāts & psiholoģija

Izvairieties no ziņām

Ziņas prātam ir kā cukurs ķermenim Mēs esam tik labi informēti un tomēr zinām tik maz. Kādēļ tā? Tādēļ, ka pirms 200 gadiem tika izdomāt...

12679
14. aprīlī, 2016
Library_page_alone-2666433_1280_1_
Ķermenis & veselība

Slimība palīdz mums iegūt vēlamo

Daži psihoterapeiti uzskata, ka gandrīz visu saslimšanu pamatā ir psiholoģisks iemesls. Tomēr klasiskā medicīna oficiāli atzīst septiņas ...

18925
12. janvārī, 2016
Library_page_is_this_how_you_see_me-1429508
Prāts & psiholoģija

Prasme sadzirdēt savas vēlmes

Bieži runāju par to, "Kā izprast savas patiesās vēlmes", jo šī tēma ir izrādījusies par vienu no tām, kas cilvēkus interesē visvairāk, st...

14832
22. martā, 2016
Library_page_8377860-r3l8t8d-1000-7
Prāts & psiholoģija

32 atklājumi 32 gados

Ir brīži, kad sakrājas tik daudz jautājumu, ka tiem kaut kādā veidā ir jāļauj parādīties dienas gaismā. Rakstniece, žurnāliste, blogere u...

11815
13. martā, 2016
Library_page_face
Prāts & psiholoģija

Pieci muļķības likumi

Pazīstama ekonomista raksts par to, kādēļ idioti ir tik bīstami un vai ir iespējams ar viņiem cīnīties. Itāļu vēsturnieks-ekonomists Kar...

16159
5. janvārī, 2016
Library_page_d9jdoptcm0g
Ķermenis & veselība

Iemācīties ieklausīties savā ķermenī

 „Visas slimības sākas galvā”. Tieši mūsu domas ir spējīgas vadīt tik sarežģītu sistēmu kā cilvēka organisms. Lai iemācītos valdīt pār s...

14114
11. decembrī, 2015
Library_page_12040762_m
Prāts & psiholoģija

Mācība par dziedinošo domu spēku

Luīze Heja mums atgādina, ka mēs paši esam atbildīgi par visiem notikumiem savā dzīvē - vislabākajiem un vissliktākajiem. Katra mūsu doma...

12856
21. novembrī, 2015
Library_page_img_1272
Prāts & psiholoģija

8 jautājumi, kas mainīs tavu dzīvi

„Manis teiktais varbūt nemainīs tavas domas, bet nekad nav par vēlu, vai, kā manā gadījumā, pārāk agri, lai kļūtu, kas tu vēlies būt. Tam...

14681
22. aprīlī, 2015
Library_page_1238860_543114525762000_854984976_n
Ķermenis & veselība

Zemapziņa tic tam, ko jūs sakāt

Esmu sapratusi, ka lielākā daļa cilvēku nemaz nevēlas dzirdēt labas ziņas. Viņiem patīk sliktās, jo tās dod iespēju pažēloties par dzīvi....

23874
24. martā, 2015
Library_page_8379310-r3l8t8d-1000-11
Prāts & psiholoģija

Viktors Frankls - tiem, kuri zaudējuši dzīves jēgu

Viktors Frankls - slavenais austriešu ārsts-psihoterapeits, psihologs un filozofs, pabijis Osvencimā. Piedāvājam nodaļu no viņa grāmatas ...

16661
13. janvārī, 2015
Library_page_gunes
Prāts & psiholoģija

10 lietas, ko tu piedzīvosi, kad sāksi izbaudīt vienatni

Ir cilvēki, kas domā, ka “būt vienam” ir slikti. Tas nozīmē, ka esi nesabiedrisks vai nevēlams, un neviena no šīm pozīcijām netiek uzskat...

11684
16. decembrī, 2014
Library_page_travel_0009
Prāts & psiholoģija

7 psiholoģijas likumi, kas spēj izmainīt jūsu pasaules uzskatu

Vienkārši, bet ļoti efektīvi  psiholoģijas likumi, spējīgi apgriezt kājām gaisā jūsu pasaules uztveri! Psiholoģijas likumi, kuri var pad...

30738
30. novembrī, 2014
Library_page_overworked
Prāts & psiholoģija

Kāpēc mēs visi esam tik aizņemti?

Eimija Raupa (rakstniece, akupunktūriste, herbāliste un sieviešu veselības un auglības eksperte) raksta izdevumā „The Huffington Post” 20...

8900
24. novembrī, 2014
Library_page_original
Prāts & psiholoģija

Возможно ли быть всегда счастливым?

Отсутствие энергии – это первый признак приближающихся несчастий и болезней. В Аюрведе говорится, что если человек продвигается в духовно...

7651
2. novembrī, 2014
Library_page_10325712_662210477185737_6215411496030530408_n
Prāts & psiholoģija

Ja šķiet, ka viss iet greizi, vienkārši atcerieties šīs 8 lietas

„Es sēžu uz savas slimnīcas gultas, gaidot abu krūšu noņemšanu. Bet dīvainā kārtā es jūtos laimīga. Līdz šim man nebija problēmu ar vesel...

12659
22. oktobrī, 2014
Library_page_1-2
Prāts & psiholoģija

Vēlēšanos veikals

Visuma nomalē atrodas kāds veikaliņš. Izkārtnes tam sen jau nav – to kādreiz aiznesa kāda viesuļvētra, bet jaunu izkārtni saimnieks nelik...

7776
19. augustā, 2014
Library_page_original-5
Prāts & psiholoģija

Sāpes no tuvākas iepazīšanās ar sevi

Kā mēs kļūstam ar kādu pietiekami tuvi, tad viņa sabiedrībā mēs neizbēgami noņemam visas maskas un sociālās lomas. Viņš pamazām uzzina mū...

8332
8. augustā, 2014
Library_page_315400_4051152993680_1122618631_n
Prāts & psiholoģija

15 iemesli, kāpēc sākt sekot savam sapnim jau šodien

Kādu dienu visa Jūsu dzīve nozibsnīs gar Jūsu acīm. Pārliecinieties, ka tā būs skatīšanās vērta /autors nezināms/. Vai Tev ir sapnis? Vē...

7659
31. jūlijā, 2014
Library_page_308511_542176242501837_471737872_n
Ķermenis & veselība

рАковая жизнь или психосоматика онкологии

Сегодня есть много «официальных» теорий возникновения рака. В них описываются влияния вирусов, мутаций и канцерогенов как пускового факто...

7387
28. jūlijā, 2014
Library_page_bicycle-1822528_1280
Prāts & psiholoģija

Проблема как тоник для эго

«Эго не чувствует себя хорошо, легко, ему не достаточно 
холмиков, оно хочет горы. Даже если это страдание, это не
 должен быть холмик, э...

6305
3. februārī, 2012
Library_page_1-2
Prāts & psiholoģija

Магазин желаний

На задворках Вселенной находился один магазинчик. Вывески на нем давно уже не было - ее когда-то унесло ураганом, а новую хозяин не стал ...

4528
15. septembrī, 2014