Psychology School

Jauno psiholoģiju centrs

 • nlp
 • psy_consultations
 • psychology
 • consultations
 • astrological_consultations
 • lectures_in_astrology
 • vaastu_shastra
 • hypnosis_trance
 • koučings
 • astrology
 • consultations
 • yoga
 • psychology
 • other
JAUNUMS! Kreativitātes aktivizācija ar eļļas krāsām
20
Jan

JAUNUMS! Kreativitātes aktivizācija ar eļļas krāsām

Sākuma datums:
January 20, 2018
Beigu datums:
January 20, 2018
Sākuma laiks:
10:00
Beigu laiks:
17:00
Vieta:
A. Čaka iela 103, Rīga, Latvia

Katras kompānijas panākumu zelta atslēga:

Kreatīvi darbinieki, kurus vada kreatīvs vadītājs.

Katrai kompānijai vajadzīgi kreatīvi, radoši domājoši darbinieki. Kāpēc? Jo tādi darbinieki ir katras kompānijas veiksmes un panākumu veidotāji. Tas ir zelta fonds, kas nodrošina katra uzņēmuma attīstību, augšanu un peļņu:

 • Tikai kreatīvās idejas ļauj kompānijai būt ārpus konkurences, krīzes un problēmām.
 • TIKAI kreativitāte ļauj ieraudzīt katrā problēmā jaunu iespēju attīstībai.

Kreatīvā domāšana vajadzīga arī pašam, uzņēmuma vai kompānijas vadītājam! Jo tikai viņš var dot komandu, norādīt virzienu, kādā strādāt saviem kreatīvajiem darbiniekiem, jo tikai viņš zina un nosaka sava uzņēmuma attīstības mērķi. Tāpēc katram vadītājam vajadzīga abu smadzeņu pusložu darbības saskaņa – zelta vidusceļš. Kreatīvs vadītājs ir katras kompānijas veiksme un ieguvums!

Kas īsti ir kreativitāte vai radošā domāšana?

Kreativitāte vai radošā domāšana nav talants. Tā ir prasme, kuru var apgūt ikviens un kas ir nepieciešama katrā dzīves situācijā.

Par kreativitāti/radošumu ir atbildīga labā smadzeņu puslode, kas ir katram cilvēkam, taču diemžēl ne visiem tā ir aktivizēta, darbojas un ne visiem tā tiek pielietota ikdienas dzīvē.

Tā kā radošuma pamatā ir procesi, kuri rosina dažādu variantu kombinācijas darba izveidošanai vai problēmas risināšanai, tad, protams, būtiskas ir arī zināšanas un pieredze, kas dod iespēju efektīvāk izmantot ikviena radošo potenciālu.

Par pamatzināšanām atbildīga ir kreisā smadzeņu puslode, kas arī ir katram cilvēkam un kuru kopš dzimšanas mēs attīstām un pielietojam, tai pat laikā pārsvarā ignorējot radošuma nozīmi.

Zelta vidusceļš – vienlīdz svarīgas ir abas smadzeņu puslodes, gan kreatīvā – labā smadzeņu puslode, gan loģiskā – kreisā smadzeņu puslode.

Piemēram:

 • nevar uzgleznot profesionālu, radoši aizrautīgu, kreatīvu darbu, ja tam apakšā nebūs zināšanas par cilvēka anatomiju, krāsu likumiem vai priekšmetu perspektīvi.
 • Vai arī: cilvēks nevar radoši, kreatīvi darboties biznesā, ja viņš nezina šī biznesa pamatus, noteikumus un prasības.

Abām puslodēm ir jādarbojas līdzsvarā. Tikai tad cilvēkam būs iespēja realizēt savu dzīvi gudri, radoši, kreatīvi, viegli un bez piepūles.

Cilvēkiem būtu jāiemācās apzināti, pēc vajadzības, ieslēgt un izslēgt attiecīgo smadzeņu puslodi.

Tradicionālā, konstruktīvā kreisās smadzeņu puslodes domāšana ir tas cilvēka iekšējais kontrolieris, kas akcentē katra soļa pareizību problēmas risināšanas procesā, tāpēc, strādājot konstruktīvi, viens no radošo meklējumu šķēršļiem ir bailes no kļūdām, kas praktiski paralizē šo procesu.

Savukārt radošās, labās puslodes domāšanas procesā būtiskāks ir pats process – nevis tas, cik pareizs ir katrs solis problēmas risināšanas gaitā, bet gan tas, cik prasmīgi cilvēks spēj rast dažādus, iepriekš neierastus risinājuma ceļus, kas bieži vien noved pie unikālām iespējām.

Idejas tiek vērtētas nevis pēc kritērijiem „pareizi – nepareizi”, bet gan pēc to funkcionalitātes un izmantošanas iespējām dažādās situācijās, kurās kreisā puslode nobīstas un nestrādā.

Radošums ir priekšnoteikums, lai veicinātu dažādu inovāciju rašanoskas savukārt veicina biznesa attīstību, peļņas augšanu, cilvēku un valsts labklājību kopumā.

Kreativitāti aktivizē, strādājot ar eļļas krāsām, kad cilvēks praksē mācās un trenējas krāsu haosā (problēmās) ieraudzīt to īpašo, unikālo, ko lielais vairums neredz – izcelt to, pārveidot skaistā, jaunā veidolā, darbā.

Šādas prasmes ļauj cilvēkam ikdienas rutīnā, problēmā, krīzē ieraudzīt izeju, atrast nestandarta risinājumu un pārveidot esošo problēmu jaunā, unikālā, pozitīvā līmenī vai peļņu nesošā produktā.

Tāpēc nāc uz kreativitātes un radošuma aktivizācijas nodarbībām:

 • Ja vēlies patiesi iepazīt sevi, likvidēt savus blokus un ierobežojumus, atklāt savas spējas, radošumu, unikalitāti un talantus;
 • Ja vēlies izveidot savas attiecības radošas, dzirkstošas, interesantas, pilnas prieka, izdomas un aizrautības;
 • Ja vēlies savā profesijā kļūt kreatīvs, unikāls, interesants, radošs un patiesi profesionāls;
 • Ja vēlies darba vidē atrasties ārpus konkurences un gribi attīstīt sevī kreatīvo domāšanu.

DARMAway – Ir laiks sākt!

Nodarbība sestdien, 20. janvārī pl.10:00-16:00. 1 diena.

Visi vajadzīgie materiāli ir iekļauti cenā (eļļas krāsas, otas, ar audumu apvilkts kartons 50×40, ko apgleznotu varēs ņemt uz mājām u.c.)

Lūdzam pieteikties līdz 18. janvārim, jo tiek gatavoti visi vajadzīgie materiāli!

Maksa 75 eur.

PIETEIKUMS SEMINĀRAM JĀAIZPILDA MŪSU MĀJAS LAPĀ (SPIEDIET UZ LINKA) - https://nlp.lv/course/jaunums-kreativitates-aktivizacija-ar-ellas-krasam-20-janvari-1-diena/

Contactinformation

www:
e-mail:
phone:
26575571
address:
A. Čaka iela 103, Rīga, Latvia

Our team

Small_pqs88nky953zk3ufkrud
Karīna Čaikina