Meditāciju centrs

Osho Meditative Therapies

 • spiritual_therapies
 • osho_meditations
 • massage
 • spiritual_therapies
 • meditations
 • massage
 • gurjieffs_dances_movements
 • family_constellations
 • sufi_meditations
 • tantric_meditations
 • dance_movements
 • psychology
 • meditations
 • sufism
 • tantra
Apzināta Nāve, Apzināta Dzīve
27
Sep

Apzināta Nāve, Apzināta Dzīve

Sākuma datums:
27. septembrī, 2018
Beigu datums:
30. septembrī, 2018
Sākuma laiks:
18:00
Beigu laiks:
18:00
Vieta:
Purgaiļi, Grundzāle, Latvia

Četras dienas veltītas nāvei un atdzimšanai!
Lai dzīvotu pilnvērīgi un autentiski, neizbēgami nepieciešams zaudēt bailes no nāves.
Zināšana ir spēks, un zināšana mūs arī atsvabina.
Iemantojam brīvību no tā, ko zinājām iepriekš.
Nāves bailes radījušas sabiedrību, nācijas, ģimenes un draugus. Nāves bailes mudinājušas mūs dzīties pēc naudas un raisījušas ambīcijas sasniegt varenāku statusu.
Kā varam būt droši, ka nāves nav? Kamēr to nezinām, mūsu bailes no nāves neizzudīs. Kamēr neaptversim kļūdainos pieņēmumus par nāvi, arī mūsu dzīve būs nepatiesa. Kamēr vien pastāv bailes no nāves, autentiska dzīve nav iespējama. Kamēr vien trīcam nāves bailēs, nevaram dzīvot savu dzīvi pilnvērtīgi. Dzīve ir iespējama vienīgi tad, kad nāves ēna izzudusi uz mūžīgiem laikiem.
Nāves brīdī neviens nesaglabā apziņu. Pat ja vienu vienīgu reizi kādam izdotos saglabāt apziņu, nāves bailes izzustu uz visiem laikiem. Ja kaut reizi cilvēks piedzīvotu, ko īsti nozīmē
nāve un kas nāves laikā notiek, turpmāk nāves bailes viņu vairs nevajātu, jo nāve vairs nepastāvētu. Cilvēks neuzveiktu nāvi – uzveikt var tikai to, kas eksistē. Iepazīstot nāvi, tā pazūd. Nav vairs nekā, ko uzvarēt.
Varam pielietot savu brīvo gribu, lai veiktu nāves gaitas eksperimentus. Tieši to paredz meditācija jeb samadhi. Meditācija jeb samadhi ir brīvprātīga nāves pieredze. Neizbēgamo un automātisko ķermeņa atstāšanas fenomenu, kas norisinās nāves laikā, iespējams piedzīvot labprātīgi, radot iekšēju distanci starp patību un ķermeni. Atstājot ķermeni tā iekšienē, varam pieredzēt nāves notikumu, varam pieredzēt nāves norisi, jo nāves notikums gluži vienkārši ir ceļojums, kura laikā mūsu dvēsele piedzīvo nošķirtību no mūsu ķermeņa – līdzīgi kā tiek atstāts transporta līdzeklis, ceļiniekam dodoties tālāk. Ja šajā mirklī ķermenis un apziņa ir atdalīti, nāve ir iestājusies. Radot distanci, apjaušam, ka
ķermenis un apziņa nav viens un tas pats, ka dzīvība turpinās arī tad, ja tiek salauzta ķermeņa čaula. Mēs paši nesalūstam un neizzūdam. Pie šādiem nosacījumiem, pat iestājoties nāvei, tā nevar iekļūt mūsos – tā notiks ārpus mums. Tātad mēs nemirsim. Tas,
kas mēs esam, turpinās dzīvot.
Tā arī ir meditācijas jeb samadhi būtība – apgūstam ķermeņa un apziņas nošķiršanas mākslu. Tos iespējams nošķirt, jo tie ir nošķirti. Tos iespējams izzināt nošķirti, jo tie ir nošķirti. Tādēļ meditāciju es dēvēju par brīvprātīgu nāves pieredzi. Un cilvēks, kurš nāvi uzņemas labprātīgi, sastopas ar to un uzzina: “Nāve ir, taču arī es joprojām esmu.”
Meditācija norit kā lēna ieiešana sevī. Pakāpeniski, soli pa solim, it viss izzūd. Izveidojas distance no it visa, un pienāk brīdis, kad sajūtamies – viss ir tālu prom. Rodas iespaids, it kā
cita cilvēka līķis atdusētos krastmalā, taču mēs aizvien eksistējam. Miesas tur atdusas, taču mēs eksistējam – nošķirti, pilnībā atdalīti un atšķirīgi.
Nāves pieredze tuvplānā, pašiem vēl esot dzīviem, ļauj nāvi no mūsu dzīves izslēgt. Nāve turpinās tuvoties, taču tikai kā pieturas punkts – kā apģērba maiņa, kā zirgu nomaiņa, kuriem sēstamies mugurā jaunā iemiesojumā, lai dotos jaunā ceļojumā, mērotu jaunas takas jaunās pasaulēs. Taču nāve nekad nespēs mūs iznīcināt. To uzzinām, vienīgi sastopoties ar nāvi. Mums tas būs jāzina – mums būs jāiziet tai cauri.
Visaptverošās nāves bailes mums neļauj pat meditēt. Daudzi vērsušies pie manis, apgalvojot, ka nespēj meditēt. Kā viņiem darīz zināmu, ka patiesā problēma slēpjas pavisam citur? Patiesā problēma ir bailes no nāves – un meditācija ir nāves process.
Absolūtas meditācijas laikā sasniedzams tieši tāds pats stāvoklis, kādā nonāk mirušais. Vienīgā atšķirība – mirušais to sasniedz neapzināti, savukārt meditētājs apzināti. Citas atšķirības nav. Mirušais nezina, kas noticis, kā čaula atvērusies, bet kodols palicis dzīvs.
Meditējošais meklētājs zina, ka čaula nošķīrusies no kodola.
Nāves bailes ir galvenais iemesls, kādēļ ļaudis nespēj iegrimt meditācijā – cita iemesla nav. Tie, kam bail no nāves, nekad nevar ienirt samadhi. Samadhi jeb dziļā meditācija ir brīvprātīgs ielūgums nāvei. Mēs aicinām nāvi: “Nāc, esam gatavi nomirt! Vēlamies
noskaidrot, vai pēc nāves paliksim dzīvi. Labāk to apzināties, jo neapzinātā stāvoklī nespēsim uzzināt, vai nāve patiešām notiek.”
Šo četru dienu laikā visa uzmanība tiks veltīta tam, lai sastaptos ar nāvi. Ceru, ka četras dienas daudziem būs pietiekams laiks, lai uzzinātu, kā nomirt, lai spētu nomirt.
Tajā ir kāds noslēpums, ko vajadzētu saprast. Noteikti aprēķini, un šie aprēķini ir visai interesanti. Nekad neesam sevi redzējuši nomirstam. Esam redzējuši, kā mirst citi, tādēļ pieņemam, ka arī mums būs jāmirst. Piemēram, lietuslāse pastāv kopā ar tūkstošiem citu lietuslāšu. Saules stari krīt pār vienu no tām, un lāse pārvēršas tvaikos – izzūdot. Pārējās lāses nospriež, ka tā nomirusi, un viņām taisnība – nupat lāsīti vēl varēja redzēt, bet tagad tā izgaisusi. Tomēr lāsīte turpina pastāvēt mākoņos. Kā lai pārējās lāses to noskaidro, kamēr pašas nav pārtapušas mākonī? Pa to laiku lāse jau iekritusi jūrā un atkal pārtapusi lāsītē. Kā gan pārējās lāses to var zināt, kamēr pašas nav mērojušas šo ceļojumu?
Redzot kādu nomirstam, mēs nospriežam, ka šī cilvēka vairs nav, ka vēl kāds ir miris. Mēs neaptveram, ka cilvēks ir vienkārši iztvaikojis, nokļūstot smalkākā vidē, lai dotos jaunā ceļojumā – viņš ir iztvaikojusi lāsīte, kas vēlreiz pārtaps lāsē. Kā lai to saskatām? Jūtam tikai to, ka cilvēks zaudēts, ka vēl kāds ir miris. Ik dienu kāds mirst. Ik dienu tiek pazaudēta kāda lāsīte. Mazpamazām iemantojam pārliecību, ka arī mums būs jāmirst: “Arī es miršu.”
Virsroku gūst bailes: “Es miršu.” Bailes mūs pārņem, uzlūkojot citus. Mēs aizvadām dzīvi, vērojot citus, un tā ir mūsu problēma.
No nāves nav nepieciešams atbrīvoties, un pār to nav jāgūst virsroka. Nāve jāiepazīst. Nāves iepazīšana pārtop brīvībā – pati apjausma kļūst par uzvaru. Tādēļ zināšana ir spēks, zināšana
ir brīvība, zināšana ir uzvara. Nāvi iepazīstot, tā izirst, un pēkšņi – pirmoreiz savā esībā – iemantojam saikni ar dzīvi.
Tādēļ meditācijas pamatnoteikums ir brīvprātīga nāves pieredze. Kad nāve labprātīgipieņemta, pēkšņi atrodam vārtus uz dzīvību. Kaut arī esam devušies nāves meklējumos, nāves vietā sastopam absolūto dzīvību. Lai gan šajos meklējumos ieejam nāves namā,
patiesībā esam nonākuši dzīvības templī. Un tas, kurš no nāves nama vairās, dzīvības templi nekad nesasniedz.
Tas notiek vienlaicīgi – nāves labprātīga pieredze ir meditācija, un cilvēks, kurš nāvi piedzīvo brīvprātīgi, iemanto dzīvību. Tas nozīmē – cilvēks, kurš sastop nāvi, beigu beigās apjauš, ka nāve ir izgaisusi, un viņu ieskauj dzīvība. Šķietamas pretrunas – meklējam nāvi, atrodam dzīvību. Taču nekādu pretrunu nav. Tas, ko dēvējam par dzīvi, un tas, ko dēvējam par nāvi, pieder plašākai dzīvībai. Es elpoju. Elpa izplūst, elpa ieplūst. Tā pati elpa, kas izplūst, pēc brīža atkal ieplūst. Tā elpa, kas ieplūst, pēc brīža atkal izplūst. Ieelpa ir dzīvība, izelpa – nāve. Taču abas veido plašāku dzīvību – kā
kreisā un labā puse, plecu pie pleca. Piedzimšana ir viens solis, nāve – nākmais. Ja mēs to redzētu, ja iekļūtu šajā norisē, mūsu acīm atklātos plašāka dzīvība.
Četru dienu laikā meditācijās eksperimentēsim ar nāves pieredzi. Izzināsim vairākas nāves dimensijas.
Kursu vada Sudheer P.Niet
Sudheer ir pieredzējis meditētājs un meditāciju pasniedzējs. Pēdējos 40 gadus Sudheer savā darbā ir izmantojis ļoti daudz dažādas meditāciju tehnikas un palīdzējis simtiem cilvēku apgūt meditācijas prasmes. Savā ceļā viņam ir bijusi iespēja satikt Indijas mistiķi, mūsdienu Budu Osho, kurš ir radījis zinātni, kas ir transformācija mūsdienu cilvēkam. Pašhipnozi Sudheer ir apguvis no Dr. Briana Almana, kurš ir modernās hipnozes tēva Miltona Eriksona students. Sudheer ir pieredze neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) un hipnozes tehniku apmācībā Punā, Indijā sadarbībā ar Prabodhi, Premananda, kā arī ar H.Hoenderdos, kas ir viena no NLP izveidotājiem Ričarda Bandlera students.
Sudheer šobrīd vada dažādas meditācijas grupas, OSHO meditāciju terapijas kursus, kā arī kursus, kas saistīti ar apzinātu dzīvošanu un miršanu, gan Osho meditāciju kūrortā Indijā, gan daudz dažādās valstīs visā pasaulē.

Dalības maksa: Eur 270.- (iekļauta veģ.ēdināšana un gultasvieta viesunamā)

Vieta: Purgaiļi, Grundzāles pag, Valkas nov.
Kad: 27.septembris plkst.18.00 - 30.septembris plkst.18.00
Informācija un reģistrācija: info@butiba.lv , 27759979 (Asti)

Kontaktinformācija

www:
e-pasts:
telefons:
+371 27759979
adrese:
Cēsu ielā 8, 5 stāvs, Riga, Latvia

Mūsu komanda

Small_img_7967
Asti

Jaunākie sekotāji (3378)

Baiba Griezēna Роман Мирошников Zemes Elpa Santa Šmiukše Irita Mežinska Ольга Угарова Alda Violetas Dāvis Puķe Анна Бондарева kristen Griest Natalja Zvigelska Antra Silina Laima Kazeka Abu Sufian Shakil Valters Medenis Ligita Odumiņa Liena Tīdena Школа Гивина Anna Afanasjeva Agnese Upeniece Biedriba Jogas un klusuma prakse Ieva Rubeze Pāvils Mozulis Туры на Бали InsightBali Agnese Guļāne Pēteris Pabērzs Juta Angelus Lita Brambate Daiga Zimele-Olenovica Laura Daugaviete Valentina Toropova Iveta Veta Andris Murāns Linda Rozenbaha Niks Volmārs Glenn McReynolds

Visi sekotāji