Pasniedzējs Yaroslav Sologubov (Li Xing Dao) lv

Daoistu Pūķa vārtu skolas (Long Men Pai - 龙 门派), kas jau eksistē 30 paaudzes, meistars un personiskais students 81 gadu vecajam Meistaram Li Fa Jun, kurš ir Long Men Pai skolas 29. vadītājs un pašreizējais daoistu zinātnes vārtu sargātājs. ................................................................................ Master of the 30th generation of the Taoist Dracons Gates school (Long Men Pai - 龙 门派), the personal student of the current Gatekeeper of the Gates of the Taoist Science – the 29th head of Long Men Pai school, the 81-year-old Master Li Fa Jun.

Atpakaļ uz Rīta taiči prakse