Bairones Keitijas "Darba" metodes centrs Rīgā lv

www: www.thework.com
e-pasts: liepina.margarita@gmail.com
telefons: 26825505
adrese: Rīga, Latvia
darbības joma: psiholoģijas skola

Mūsu komanda

Gaidāmie pasākumi

Nav neviena pasākuma

Bairones Keitijas Darbs (The Work) ir veids, kā identificēt un izzināt domas, kuras ir visu pasaulē esošo ciešanu cēlonis. Tā ir iespēja dzīvot mierā ar sevi un apkārtējo pasauli. Darbs ir pieejams visiem – veciem un jauniem, slimiem un veseliem, izglītotiem un neizglītotiem – visiem brīvi domājošajiem.

Bairones Keitijas "Darba" metodes centrs Rīgā izveidoja jaunu pasākumu Attiecības – Paradīze vai Elle

Bairones Keitijas "Darba" metodes centrs Rīgā izveidoja jaunu pasākumu Vesels prāts - Vesels ķermenis

Pasākumu kalendārs