Pasniedzējs Vita Riekstiņa lv

Džuņ Juaņ Cigun skolas sertificēta instruktore Vita ir meistara Sjui Mintana tiešā skolniece. 2009. gada augustā izieta padziļināta Cigun apmācība Ķīnā, Šaoliņā, meistara Sjui Mintana vadībā. Ar Džuņ Juaņ Cigun nodarbojas kopš 2006.gada janvāra. Vitas pirmais Cigun skolotājs ir Aleksandrs Busse, pie kura apgūtas trīs Cigun pakāpes. Ceturtā pakāpe izieta pie meistara Sjui Mintana. Kā Džun Juaņ Cigun sastāvdaļu meistara Sjui Mintana vadībā Vita ir apguvusi enerģijas un informācijas Domu tēlu medicīnas apmācības 1.pakāpi. Apgūtas arī Reiki 1. un 2. pakāpe. Vitas izglītība ir lietišķa: 2005.gadā ar izcilību beigta Rīgas Biznesa Skola, iegūstot MBA (Master of Business Administration) grādu. 1990.gadā iegūts matemātiķa diploms LU Fizikas un Matemātikas fakultātē. Vitai ir vairāk kā 10 gadu finansista pieredze. 1983. - 1993. aktīvi darbojusies LU Kustību teātrī pie slavenā Anša Rūtentāla. Vitai patīk kāpt kalnos (Altajs, Kaukāzs, Karpati, Alpi, Pireneji). Vairākkārt piedalījusies ekstrēmajās sacensībās Vertikāle X. Šobrīd Vita dzied Rīgas Biznesa Skolas jauktajā korī, ir kora valdes aktīviste.

Atpakaļ uz Miervidi