Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas a... lv

www: www.transpersonal.lv
e-pasts: artterapija@gmail.com
telefons: +371 29528591
adrese: Rīga, Latvia

Raksti lv

Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana

LTPPA un TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS aicina studēt transpersonālo psiholoģiju jaunā, mūsdienīgā profesionālās pilnveides izglītības

Pasākumu kalendārs